Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017

Zestawienia bibliograficzne

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym  2016/2017 - zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Wydawnictwa zwarte

 1. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Płock : Książnica Płocka, 2004, sygn. TG 87784, SG 48391
 2. Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś : [poradnik] / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008, sygn. TG 92989, NG 51093, SG 51304
 3. Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, sygn. TG 108085, NG 58104, SG 60118
 4. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, sygn. TG 98109, NG 53322
 5. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014, sygn. TG 107096
 6. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, sygn. TG 106713, NG 57925, SG 59480
 7. Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 103177, SG 57399
 8. Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007, sygn. TG 90405, NG 50819, SG 50663
 9. Dziecko w dialogu z tekstem literackim / Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015, sygn. TG 108106, NG 58063, SG 59894
 10. Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007, sygn. SG 51654
 11. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, sygn. TG 85822, NG 49433, SG 47646
 12. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, sygn. TG 85823, NG 49434, SG 47647
 13. Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104628, SG 58761
 14. Książka o czytaniu / Justyna Sobolewska. - Warszawa : "Iskry", 2016,
  sygn. TG 109240
 15. Książka i prasa w kulturze / red. Katarzyna Domańska, Bernadeta Iwańska-Cieślik. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013, sygn. TG 105647
 16. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011, sygn. TG 99957, NG 54205, SG 55665
 17. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, sygn. TG 108132, NG 57938, SG 60126
 18. Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, sygn. TG 108464
 19. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014, sygn. TG 104949, SG 58906
 20. Miś - zabawka, bohater literacki, wzór wychowawczy : poradnik / Justyna Binio. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104057,
  SG 58481
 21. Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu / Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016, sygn. TG 109325
 22. Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008, sygn. TG 95805
 23. Ocalone królestwo : twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji : sztambuch przyjaciół profesor Joanny Papuzińskiej / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009, sygn. TG 95678, NG 52420, SG 52931
 24. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 101889
 25. Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008, sygn. TG 93817, NG 51310, SG 51746
 26. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2011, sygn. TG 100481, SG 56001
 27. Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / red. nauk. Zbigniew Ostrach. - Kraków : "Impuls", 2016, sygn. TG 109127, SG 60666
 28. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, sygn. TG 99960, NG 54207, SG 55668
 29. Szwecja czyta. Polska czyta / pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015, sygn. TG 108890, NG 57964, SG 60355
 30. Uczę czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników / Halina Konior-Węgrzynowa. - Gdańsk : "Harmonia", 2015, sygn. TG 108407, NG 58005, SG 603444
 31. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, sygn. TG 108147
 32. Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2015, sygn. TG 108615
 33. Wybrane obszary badań edukacji literackiej / Marian Sinica. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, sygn. TG 92494
 34. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : "Maternus Media", 2007, sygn. TG 91810, NG 53683, SG 50676
 35. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010, sygn. TG 98823, NG 53754, SG 54889

Artykuły z czasopism

 1. Bajki terapeutyczne na problemy duże i małe / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 28-29
 2. Bestsellery i czytanie - uwagi analityka / Andrzej Rostocki.// Bibliotekarz. - 2014, nr 6, wkł. "650 Lat w Służbie Książki", s. 3-5
 3. Biblioteczna przestrzeń w szkole / Jolanta Laskowska.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 5-8
 4. Big Book Festival Big Book Festival - nowy sposób na promocję czytelnictwa / Edyta Kosik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 4, s. 32-33
 5. Booktalking w bibliotece szkolnej / Barbara Zalewska.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 10-11
 6. Byle później, byle mniej, byle jak / Piotr Bogalecki.// Polonistyka. - 2014, nr 6, s. 19-22
 7. Chłopackie i dziewczyńskie czytanie / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9, s. 10-11
 8. Ciekawe badania czytelnictwa 12- i 15-latków / Juliusz Wasilewski.// Biblioteka
  w Szkole. - 2014, nr 12, s. 3-4
 9. Co to jest IBBY? / Maria Kulik.// Bibliotekarz. -2014, nr 1, s. 10-14
 10. Czas na bibliotekę! / Grażyna Bilska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 4-8
 11. "Czy przyjdzie pani jeszcze?" : projekt "Czytacz" w Książnicy Beskidzkiej / Magdalena Kliś, Jacek Piekiełko.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 11, s. 24-26
 12. Czym jest czytanie? / Marta Komarowska.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 22-23
 13. Czytając, poznaję świat / Anna Nowacka.// Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 2-6
 14. Czytam, bo lubię - o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka.// Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 14-17
 15. Czytam, więc jestem / Agata Białachowska.// Sygnał. - 2015, nr 4, s. 9-12
 16. Czytam, więc jestem ... / Grażyna Bilska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 5, s. 4-6
 17. Czytamy dziecku i z dzieckiem / Danuta Majkusiak.// Biblioteka w Szkole. - 2014,
  nr 9, s. 19-21
 18. Czytamy śpiewająco! : akcja czytelnicza / Agnieszka Olejarz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, s. 30-31
 19. Czytanie łączy pokolenia / Renata Sowada.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 12,
  s. 19-20
 20. "Czytanie nie gryzie, ale..." : postawy gimnazjalistów wobec literatury / Anna Janus-Sitarz.// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 97-116
 21. Czytanie nie musi być passe / Barbara Burak.// Język Polski w Gimnazjum. - 2015,
  nr 1, s. 63-68
 22. Czytanie (nie tylko) lektur szkolnych - dobrodziejstwo czy udręka? / Iwona Morawska.// Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 1, s. 21-36 
 23. Czytanie powinno być przygodą / Jarosław Klejnocki.// Polonistyka. - 2013, nr 6, s. 8-9
 24. Czytanie w każdym wieku / Natalia i Krzysztof Minge.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 7-8, s. 45-46
 25. Czytelnictwo audiobooków / Magda Nowak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5,
  s. 15-18
 26. Czytelnicza protetyka / Jacek Wojciechowski.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1,
  s. 6-7
 27. Dobry zwyczaj... wypożyczaj : jak zachęcać uczniów do czytania? / Grażyna Kunka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 12, s. 7-9
 28. Dotacja na książki tylko dla wytrwałych : Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmie szkolne biblioteki / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 36, s. 6-7
 29. Dotrzeć do komputerowców... / Gabriela Bonk.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5,
  s. 16
 30. Dziecięcy i młodzieżowi czytelnicy książek / Zofia Zasacka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 9-13
 31. Epoka e-czytelnictwa : bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań / Agnieszka Hałubiec.// Bibliotekarz. - 2014, nr 5, s. 34-37
 32. Gaming w bibliotekach - klasyczne "Role-Playing Games" a czytelnictwo / Magdalena Wójcik.// Przegląd Biblioteczny. - 2014, nr 1, s. 41-53
 33. Grywalizacja w bibliotekach ? Dlaczego nie ! / Tomasz Pawlik.// Bibliotekarz. - 2015, nr 5, s.14
 34. Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa ? / Marta Mróz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 9-12
 35. Jak realizujemy wymagania NPRCz / Urszula Kuta.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8, s. 27-30
 36. Jak zarazić książką? : raport o czytaniu: Jeśli rodzic sięga po lekturę, robi to też dziecko... / Krzysztof Trzciński.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 7, s. 8
 37. Jedz, pij, czytaj, czyli o kawiarnianych książkach / Magdalena Kokosińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 12, s. 12-13
 38. Kaczor Donald inspiruje / Agnieszka Olejarz.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 18-19
 39. Książka - towarzysz. przyjaciel, domownik : scenariusz zajęć zachęcających do czytania / Patrycja Siedlecka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 11
 40. Książka? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzta Sobol.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 11
 41. Książka nie gryzie : jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 7, s. 10
 42. Książka w sam raz dla nas : projekt czytelniczy / Barbara Kołcz, Dorota Moniuszko-Puczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 18-19
 43. Książkobranie w szkole / Anna Margas, Danuta Twerd.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 5, s. 14-15
 44. Książkowe schody / Beata Terlecka.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s.17
 45. Kto czyta - rozumie / Maria Molicka.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 4-11
 46. Letnia (lub wakacyjna) akademia czytania : akcja promująca czytanie / Justyna Bździuch.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 43-44
 47. Licealiści czytają przedszkolakom / Paulina Pacyna-Dawid.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 18-20
 48. Młodzież czyta dzieciom / Teresa Kasza.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 10-11
 49. Moda na książkę - nowatorska współpraca ludzi nauki, kultury i mediów / Justyna Buczyńska-Łaba.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 11, s. 21-24
 50. Moja przyjaciółka książka - o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 4-7
 51. Moje pierwsze czasopismo : Jak wyrobić u najmłodszych nawyk czytania czasopism? / Sylwia Komorek.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 13
 52. Narodowy Skandal Rozwoju Czytelnictwa? / Juliusz Wasilewski.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 4
 53. Niech dzieci czytają / Magdalena Kordaszewska.// Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 38-39
 54. Nocny maraton czytania : popularyzacja książki i czytelnictwa / Joanna Lis.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 23-25
 55. Nowa rola szkolnych bibliotek / Jaroslaw Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7,
  s. 70-73
 56. O książkach i ich (nie)czytaniu / Dariusz Pawlicki.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 9, s. 14-15
 57. O polskim nieczytaniu / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 3-13
 58. "Od deski do deski" / Małgorzata Szcześniak.// Sygnał. - 2016, nr 5, s. 14-15
 59. "Oj mamo, to nie książka. To lektura" / Katarzyna Lewińska.// Sygnał. - 2015, nr 4,
  s. 7-8
 60. Po nitce do kłębka : o kształceniu pasji czytelniczej / Bożena Itoya.// Wychowanie
  w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 52-55
 61. Podążajmy za dziećmi / Agnieszka Carrasco-Żylicz ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 2, s. 10-12
 62. Polonistyka wobec uczniowskiego czytania i nieczytania / Natalia Kuźmińska.// Polonistyka. - 2016, nr 1, s. 28-29
 63. Potrzeby czytelnicze nastolatków a księgozbiory biblioteczne / Zofia Zasacka.// Bibliotekarz. - 2015, nr 5, s. 4-13
 64. Projekty upowszechniające czytelnictwo / Renata Ciesielska-Kruczek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 14-21
 65. Promocja we współczesnej bibliotece : ogólne zagadnienia promocji bibliotek, prezentacja wybranych form promocji biblioteki / Katarzyna Hak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7, s. 7-11
 66. Przepis na happening / Karolina Kaczmarek, Ewelina Kulik.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8, s. 35-36
 67. Są lektury, które po prostu wykańczają : uczniowie blogują o książkach.// Biblioteka
  w Szkole. - 2015, nr 2, s. 8-9
 68. Sleeveface w bibliotece szkolnej / Justyna Gnyp, Regina Koczur, Elżbieta Trawa.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 8-9
 69. Szkolny festiwal książki / Barbara Dzikoń.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8, s. 31-34
 70. Szkoły też powinny rozwijać czytelnictwo / Juliusz Wasilewski.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 3-4
 71. Sztuka czytania potrzebą współczesnego człowieka / Grzegorz Baran.// Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 3, s. 11-30
 72. Trzydzieści rzeczy, które możesz zrobić, aby spopularyzować czytanie! / Paulina Surniak.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 38-39
 73. Uczenie czytania w szkole / Juliusz Wasilewski.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 3-4
 74. Uczniowie blogują o książkach : nikt nie lubi czytać na siłę.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 5-9
 75. Urodziny w bibliotece - promocja książki i czytelnictwa w rodzinie? / Barbara Pytlos.// Bibliotekarz. - 2014, nr 10, s. 21-22
 76. W klimacie horroru : co czytają nasi uczniowie poza obowiązkową lekturą szkolną? / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 45, s. 8
 77. Wierszynka : program wychowawczo-edukacyjny szkolnego klubu literackiego / Elżbieta Ambroż.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 14-17
 78. Wychowanie przez czytanie : jak to robimy w "Królestwie Skrzatów" / Małgorzata Jaworska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9-10, s. 78-80
 79. Zaangażowanie w czytanie, czyli szkolny festiwal czytania / Joanna Minko-Dobrzyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 18-19
 80. Zachęta do czytania (delikatnie o trudnej sytuacji) : lekcja biblioteczna dla klas III-IV szkoły podstawowej / Hanna Diduszko.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 41-42
 81. Żeby lubiło czytać : sześciolatek w szkole : Ewa Nowak.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 6, s. 55-56

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Wydawnictwa zwarte

 1. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : "Żak", cop. 2013, sygn. TG 104133, NG 564311, SG 59013
 2. E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński. - Gliwice : "Helion", 2012, sygn. TG 103307, SG 58241
 3. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015, sygn. TG 107063, SG 60227
 4. E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : C. H. Beck, 2011, sygn. TG 101637, NG 54320, SG 55416
 5. E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. - Warszawa : "Difin", 2012,
  sygn. TG 102490, SG 56406
 6. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Dodruk. - Rzeszów : "Fosze", 2011, sygn. TG 100102, SG 55989
 7. E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński. - Gliwice : "Helion", 2012, sygn. TG 103307,
  SG 58241
 8. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015,
  sygn. TG 107974-75, NG 58029-30, SG 59838, 60098
 9. Fenomen Facebooka : społeczne konteksty edukacji / pod redakcją Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014, sygn. TG 107570
 10. GeoGebra : wprowadzanie innowacji edukacyjnej / pod red. Katarzyny Winkowskiej-Nowak, Roberta Skiby. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011,
  sygn. TG 99714
 11. Informatyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Krzysztof Loryś, Zygmunt Mazur, Rafał Nowak ; konsult. Tomasz Greczyło, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013, sygn. TB 2628
 12. Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum : program Interblok / [aut. programu Zdzisław Bednarek i in.]. - Kraków : "Omega", 2013, sygn. TG 103443-45
 13. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014,
  sygn. TG 106141, SG 59324
 14. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014,
  sygn. NG 57792
 15. Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 102927, SG 57224
 16. Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Adam Marszałek, 2012, sygn. NG 55663
 17. Metodyka edukacji techniczno-informatycznej / Henryk Noga. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, sygn. TG 98989
 18. Moodle : doceń e-learning z platformą Moodle! / Michał Susfał. - Gliwice : "Helion", 2013, sygn. TG 104991, NG 56396, SG 59491
 19. Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka. - Gliwice : "Helion", cop. 2011, sygn. TG 104058, 104091, NG 55665, SG 58265
 20. Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2012, sygn. TG 103430, NG 55489, SG 57740
 21. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011, sygn. TG 99607, NG 54732, SG 55422
 22. Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja", Joanna Adamkiewicz. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015, sygn. TG 109149
 23. Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja", Joanna Adamkiewicz. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015, sygn. TG 106299,
  SG 59455
 24. Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, sygn. SG 57194
 25. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : "Impuls", 2014, sygn. TG 106299, SG 59455
 26. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011, sygn. TG 100858
 27. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty
  i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015, sygn. TG 107976-77, NG 58031-32, SG 59841, 60109
 28. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej / Natalia Pamuła-Cieślak. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015, sygn. TG 108093, SG 60294
 29. Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych / Adam Stecyk. - Warszawa : "Difin", cop. 2013, sygn. TG 104231

Artykuły z czasopism

 1. E-portfolio sposobem wyrażania siebie i prezentowania swoich osiągnięć / Ewa Palka.// Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 4, s. 33-46
 2. e-współpraca dzięki Moodle / Katarzyna Wilk.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2013, nr 26, s. 22-26
 3. Edukacja w środowsku informacyjnym / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 50-52
 4. Eduplatforma : przełom w informatyzacji szkół /// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 9, s. 19
 5. Geoportale, czyli geografia w praktyce / Krzysztof Trojan.// Geografia w Szkole.
  - 2014, nr 2, s. 39-42
 6. Internetowa wizytówka szkoły / Maciej J. Klimowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5,
  s. 41-48
 7. Jak TIK wspierają ocenianie / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 5,
  s. 44-47
 8. Miłośnicy astronomii wszystkich krajów łącza się / Michał Niedźwiecki, Katarzyna Niedźwiecka.// Fizyka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 43-50
 9. Narzędzia TIK? Obecne! : jak mądrze wykorzystać w szkole technologię informacyjno-komunikacyjną / Marzena Tyl.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 5-7
 10. Narzędzia TIK? Obecne! / Marzena Tyl.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 5-7
 11. Nowe technologie wspierające edukację i komunikację - serwis RoboBraille / Emilia Śmiechowska-Petrovskij.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 50-56
 12. Od TIK w edukacji nie ma ucieczki / Adam Solecki.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, wkł. Nowe Technologie, s. 13-14
 13. Paint czyli jak to narysować / Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz.// Matematyka. - 2011, nr 2, s.50-54
 14. Ponad granicami eTwinning / Karolina Prymas-Jóźwiak.// Sygnał. - 2014, nr 9,
  s. 42-45
 15. Przyszłość TIK w edukacji / Ewa Kędracka-Feldman.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 48-51.
 16. Prezentacja cyfrowych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem Edcanvas / Katarzyna Wilk.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2013, nr 25, s. 74-79
 17. TIK nie gryzie / Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 54-58
 18. TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej - sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu : praktyczne refleksje i wnioski / Anna Płusa.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 16-20
 19. TIK i TOC - nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne na lekcjach w bibliotece / Anna Puścińska.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 6-8
 20. TIK nie chwyta : "cyfrowa szkoła". Oświata nie jest przygotowana na informatyzację / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 10, s. 4
 21. TIK nie gryzie / Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 54-58
 22. TIk? Tak! : czyli z przygodą z Cudnolandią / Anna Babis.// Biblioteka w Szkole. - 2016,nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 15
 23. TIK to jednak za mało : biblioteki szkolne chcą wsparcia od bibliotek pedagogicznych / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 35, s. 7
 24. TIK w pracy bibliotekarza / Anna Urbaniak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 78-80
 25. Quizy w Moodle - jako jeden ze sposobów na powtórkę z matematyki przed egzaminem maturalnym / Beata Pośpiech.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 233-240
 26. Wsparcie szkół i nauczycieli województwa podkarpackiego w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Piotr Ożarski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 1, s. 69-80
 27. Wsparcie z sieci - portale wiedzy dla nauczycieli.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dodatek tematyczny Nowoczesne Technologie w Szkole, s. 13-14
 28. Współdzielenie zasobów cyfrowych w edukacji - platformy informatyczne / Joanna Łabędzka.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 3, s. 132-141
 29. Współdzielenie zasobów cyfrowych w edukacji - platformy informatyczne / Joanna Łabędzka.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 3, s. 132-141
 30. Wykorzystanie platformy e-learningowej w konkursie historycznym, czyli jak łatwo
  i przyjemnie nauczyć się czegoś nowego / Katarzyna Bartuś.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 19
 31. Wykorzystanie TIK na lekcjach / Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 43-47
 32. Zaniechany potencjał technologii : esej o wędrówkach TIK po obrzeżach edukacji / Stanisław Dylak.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 14-25

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

Wydawnictwa zwarte

 1. Pedagogika kultury - wychowanie do wyboru wartości / pod red. Bogusława Żurakowskiego. - Kraków : "Impuls", 2003, sygn. TG 85262
 2. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek, [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. SG 53973
 3. Edukacja małego dziecka. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 99588
 4. Edukacja małego dziecka. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012, sygn. SG 59132
 5. Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015, sygn. TG 107256, SG 59578
 6. Etos życia : wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014, sygn. TG 107701
 7. Etyka rozwoju a wychowanie / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. SG 55532
 8. Meandry miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : "Fosze", 2011, sygn. SG 56245
 9. Między miłosierdziem a globalizacją : aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej / Ryszard Jedliński. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010,
  sygn. TG 98126
 10. Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : "Fosze", 2011, sygn. TG 100519, SG 55821
 11. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości
  i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej / red. nauk. Zofia Frączek [i in.]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012, sygn. TG 102814
 12. Nauczyciel, wartości, świat = The teacher, values, the world / editorial team Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášova-Kantorková. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 104190, SG 55730
 13. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie
  i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013,
  sygn. TG 103324, NG 55913, SG 57508
 14. Rodzina : zadania, wyzwania / red. Magdalena Ewa Ruszel. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011, sygn. TG 103459,
  NG 56055, SG 57703
 15. Rodzina w świecie wartości : religia, praca i czas wolny / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2010, sygn. TG 101951, SG 56613
 16. Rozwój rozumienia miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : "Fosze", 2011,
  sygn. TG 100531
 17. Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015, sygn. TG 108403, SG 60337
 18. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. SG 55760
 19. Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012, sygn. TG 103948
 20. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 97952, NG 53747, SG 54179
 21. Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2012, sygn. TG 102448
 22. Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej : red. nauk. Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013, sygn. TG 104456,
  SG 58449
 23. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. - Nowe wyd. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, sygn. TG 102056, NG 56186, SG 57114
 24. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2011, sygn. SG 55492

Artykuły z czasopism

 1. Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska.// Wychowawca. - 2014,
  nr 5, s. 24-25
 2. Co jest dobre, a co złe?: o rozwoju dziecięcej moralności / Karolina Morawska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 22-25
 3. Dlaczego wartości? / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 20
 4. Ile warte są wartości? / Dominika Stadnicka-Strzembosz.// Wychowawca. - 2015,
  nr 12, s. 5-7
 5. Konflikty wartości w zarządzaniu szkołą / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 32-35
 6. Kryzys wartości w okresie adolescencji / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 20-22
 7. Mając w myślach świat / Dominika Stadnicka-Strzembosz.// Wychowawca. - 2016, nr 7-8, s. 8-9
 8. Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 59-61
 9. Misja wychowawcy w procesie samowychowania / Grażyna Stanek-Czerny.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 25-26
 10. Moim zdaniem / Marek Jakubowski.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1-2, s. 26-28
 11. Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej / Małgorzata Warzkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 2-6
 12. O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 8-10
 13. O wartościach / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 27-29
 14. O zagrożeniach świata zamkniętego w jednoznacznych opozycjach na podstawie gimnazjalnych wypowiedzi interpretacyjnych / Grażyna B. Tomaszewska.// Edukacja. - 2015, nr 2, s. 58-67
 15. Podaruj dziecku "BYĆ" / Anna Maria Zawadzka.// Charaktery. - 2015, nr 8, s. 72-75
 16. Podróż do Krainy Dobra i Krainy Zła / Agnieszka Opara-Gałgan.// Wychowanie
  w Przedszkolu. - 2016, nr 7, s. 54-55
 17. Przewartościowanie - polska edukacja po 1989 r. / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 21-23
 18. Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Cedro.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 36-49
 19. Radykalizm w wychowaniu / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 1, s. 31-42
 20. Szacunek dla drugiego człowieka / Dominika Wojtek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 44-45
 21. Szanse wyboru dróg życiowych / Katarzyna Dobrochowska-Łopuch.// Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 5-7
 22. Tożsamość, wartości i emocje... / Danuta Sroka.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 7-8,
  s. 58-61
 23. Uczciwość jak woda / Zbigniew Krajewski.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 16-17
 24. Uczeń jako osoba : personalizm, czyli antropologiczno-filozoficzna koncepcja człowieka / Patrycja Maria Woźniak.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 77-80
 25. Uczniowska moralność / Natalia Skipietrow.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 77-79
 26. W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik.// Wychowawca. - 2014, nr 4,
  s. 23-25
 27. Wartości preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 22-24
 28. Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15
 29. Wolność w pedagogice. Wychowanie do wolności (zestawienie bibliograficzne
  w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 7, s. 54-59
 30. Wychowanie do odpowiedzialności / Miłosz Studziński.// Wychowawca. - 2016,
  nr 7-8, s. 5-7
 31. Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 18-21

Multimedia

 1. Ciekawy świat [Film] : filmy edukacyjne do szkoły podstawowej / scen. i reż. Tomasz Mucha i Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2014, sygn. TDVD 1321

 

 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Wydawnictwa zwarte

 1. Badając egzaminy : podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych / Maciej Jakubowski, Artur Pokropek. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2009, sygn. TG 97884-85, SG 54379
 2. Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. - Warszawa : "Difin", 2010, sygn. TG 98964, SG 55070, NG 54540
 3. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : arkusz monitoringu rozwoju ucznia / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2014, sygn. SG 59128
 4. Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk. - Warszawa : "Żak", cop. 2014, sygn. TG 106717
 5. Jak być dobrym wychowawcą? : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012, sygn. TG 102431, NG 55402, SG 57361
 6. Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają sie jeszcze lepsze / aut.: Mona Mourshed, Chinezi Chijioke, Michael Barber. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012, sygn. TG 102414
 7. Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine McEwan. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2016, sygn. TG 109024
 8. Jak to robią najlepsi nauczyciele : 7 prostych sekretów / Annette Breaux, Todd Whitaker. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011, sygn. TG 100842, NG 55525, SG 56482
 9. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów
  z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100292,
  NG 54072, SG 55917
 10. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010, sygn. TG 99355, SG 55538
 11. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. Jolanta Bartosik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010, sygn. TG 102673, NG 55490, SG 56369
 12. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 101165, NG 54746, SG 56261
 13. Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD / wyniki, trendy, kontekst i porównywalność / Roman Dolata, Maciej Jakubowski, Artur Pokropek. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2013, sygn. TG 103705,
  NG 56252, SG 58032
 14. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015, sygn. TG 108688-89
 15. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : "Łośgraf", 2011, sygn. TG 99683, NG 54773, SG 55539
 16. Projekt : "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" : raport szkoleniowy / [oprac. Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych]. - Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012, sygn. TG 103052, NG 55986, SG 57329
 17. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013, sygn. TG 103531-32, NG 56364
 18. Skuteczny nauczyciel - skuteczna szkoła : przewodnik po efektywnym nauczaniu / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa : "Verlag Dashofer", 2012, sygn. TG 104647, NG 56909, SG 57201
 19. Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne : trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych / red. nauk. Maciej Karwowski. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2013, sygn. TG 103686
 20. Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce : diagnoza i oczekiwane kierunki zmian / red. nauk. Urszula Jeruszka. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, sygn. TG 103803
 21. Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży : projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce / Mieczysław Kabaj. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, sygn. TG 102890
 22. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, sygn. TG 101914, NG 55510, SG 56544
 23. Ze szkoły do pracy : raport z badania uczniów szkół zawodowych w województwie podkarpackim / [aut. Robert Chrząstek ; współpr. Tomasz Chlebek i in.]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013, sygn. TG 103687

Artykuły z czasopism

 1. Adaptacja społeczno-zawodowa w nowym miejscu pracy / Agata Rosińska.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 37-39
 2. Aktywni plus. Absolwentki z fachem w ręku : wyniki raportu / Anna Jarmuszkiewicz.// Remedium. - 2016, nr 5, s. 1-3
 3. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 44-54
 4. Chcielibyśmy się skupić na konkretnych działaniach / Barbara Zakrzewska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 46-50
 5. Czerń w błękitnym odcieniu / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6,
 6. Debata o szkolnictwie zawodowym / Danuta Hernik.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2,
  s. 10-12
 7. Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 22-24
 8. Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego / Ewa Rollnik-Sadowska.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 5-6, s. 26-32
 9. Edukacja dorosłych w szkołach dla dorosłych / Ewa Rainko.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 9-17
 10. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - efektywność / Katarzyna Pardej.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 179-196
 11. Klucze do przyszłości / Dorota Kamińska.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9-10,
  s. 24-27
 12. Kształcenie zawodowe - diagnoza i postulowane kierunki zmian / Urszula Jeruszka.// Polityka Społeczna. - 2014, nr 9, s. 24-31
 13. Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie / Jolanta Wojciechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 18-22
 14. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą
  do sukcesu na rynku pracy / Małgorzata Bartosiak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 4, s. 125-138
 15. Łączenie teorii z praktyką : dualny system edukacji zawodowej w Niemczech / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 76-80
 16. Mobilność uczniów kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego / Michał Pachocki.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 42-44
 17. Monterki mają trudniej : raport: szkolnictwo zawodowe, rynek pracy, kobiety / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 9, s. 14
 18. Nauczanie zawodu wymaga zmian / Andrzej Połoński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 13-16
 19. Nowy model kształcenia zawodowego (ogólnopolska kampania "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru") / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 3-8
 20. Ocena jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy / Maciej Lis, Agata Miazga.// Edukacja. - 2016, nr 1, s. 5-22
 21. Planowane zmiany w kształceniu zawodowym / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 8, s. 18-21
 22. Polityka uczenia się przez całe życie a kształcenie zawodowe w Polsce / Wojciech Stęchły.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, dod. Kształcenie Zawodowe, s. 13-14
 23. Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6,
  dod. do miesięcznika "Dyrektor Szkoły", nr 6, s. 21-23
 24. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, czyli o szansach na dostosowanie
  do potrzeb rynku pracy / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-14
 25. Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 18-23
 26. Przemiany w edukacji zawodowej a uczenie się przez całe życie / Janusz Moos.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2014, nr 28, s. 10-13
 27. Przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej w dobie globalizacji / Aleksandra Kamińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7-8, s. 33-43
 28. Ramowe plany nauczania w szkołach zawodowych / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 14-18
 29. Reinkarnacja szkolnictwa zawodowego? / Kazimierz Włodawski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 72-73
 30. System naczyń niezłączonych / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 18-25
 31. Szkolnictwo zawodowe tonie / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s. 60-62
 32. Szkolnictwo zawodowe w Polsce : czy zapowiada się wielki powrót? / Anna Czyż.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 51-54
 33. Szkolny zestaw programów nauczania w szkole zawodowej / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 81-84
 34. Szkoła przyszłości : rewolucja w szkole! : uwolnić potencjał umysłu! / Marzena Żylińska.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4 (226/227), s. 70-71
 35. Szkoły zawodowe odzyskują znaczenie i rangę / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, dod. Kształcenie zawodowe, s. 4-7
 36. Trudne początki reformy kształcenia zawodowego / Adam Tomaszewski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 3, s. 7-12
 37. Trzy lata zmian w kształceniu zawodowym z udziałem KOWEZiU / Małgorzata Koroś.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, dod. Kształcenie Zawodowe, s. 10-12
 38. W stronę edukacji modułowej : kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii i w Polsce / Elżbieta Kular.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 67-72
 39. Ważna jest wysoka jakość kształcenia zawodowego / Tadeusz Sławecki ;
  rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin, Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor
  Szkoły. - 2015, nr 3, s. 12-16
 40. Wiele zawodów - jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego / Jędrzej Stasiowski, Małgorzata Kłobuszewska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka.// Edukacja. - 2016, nr 1, s. 23-43
 41. Wnioski z monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia
  w zawodach : wdrażanie podstawy programowej - analiza / Witold Woźniak, Monika Wojciechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, dod. Kształcenie Zawodowe, s. 4-8
 42. Wykształcenie zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podnoszenie swoich kwalifikacji / Iga Magda.// Edukacja. - 2016, nr 1, s. 44-57
 43. Zmiany w kształceniu zawodowym - chaos czy nadzieje na lepsze? / Maciej Barczak.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 1, s. 12-14
 44. Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6,
  s. 56-59

Multimedia

 1. Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : KOWEZiU, 2013, sygn. TPŁW296, 297
 2. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : KOWEZiU, 2013, sygn. TPŁW 298,299

 

Autor: PBW Tarnobrzeg