Kompetencje menedżera oświaty

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Diagnoza psychologiczna : zarządzanie a praktyka szkolna (4) / Klemens Stróżyński // Nowe w Szkole. - 2000/01, nr 5, wkł. Kierowanie Szkołą nr 5, s.2-3
 2. Doktryna jakości w szkole / Anna Okońska-Walkowicz // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 8, s.44-51
 3. Dyrektor szkoły jako pracodawca? / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7-8, wkł. Kierowanie Szkołą nr 7-8, s.2-3
 4. Dyrektorze, dlaczego potrzebna Ci wizja? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s.18-19
 5. Edukacja jako cel strategiczny / Barbara Drożyńska // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s.7-10
 6. Ewaluacja w szkole / Ewa Tłuczek, Bożena Wyskiel // Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 1, wkł. Kierowanie Szkołą, nr 1 , s.2-3
 7. ISO w szkole / Róża Włodarz // Konspekt. - 2001, nr 1, s.38-40
 8. Kompetencje dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego / Zygmunt Żołądź // Impuls. - 2004, nr 1, s.8
 9. Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym / Grażyna Kowalska // Edukacja. - 2000, nr 3, s.32-51
 10. Marketing - nowe spojrzenie na oświatę : teoria i praktyczne rozwiązania / Iwona Tyrna-Łoj // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s.19-23
 11. Nowa rola dyrektora szkoły / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 2, wkł. Kierowanie Szkołą nr 2, s.6-7
 12. O nową jakość w relacjach między partnerami procesu edukacyjnego w szkole / Kazimierz Misiołek // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s.105-107
 13. Przywództwo oparte na zasadach / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9, s.14-23
 14. Rola dyrektora szkoły jako lidera / Anna Cichoń // Edukacja. - 2001, nr 1, s.87-92
 15. Techniki zarządzania / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły.- 2004, nr 11, s.30-34
 16. Teoria a praktyka kierowania szkołą / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2002, 7-8, s.23-26
 17. Wiedza i umiejętności zawodowe dyrektora a kierowanie szkołą / Grażyna Przygodzka-Musiał // Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 4, wkł. Kierowanie Szkołą nr 4, s. 1
 18. Wizja dobrej szkoły / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s.26-27
 19. Zarządzanie w szkole / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9, s.5-13
 20. Zarządzanie w szkole / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9, s.5-13
 21. Zmagania z zarządzaniem / Mirosław Siudyga // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s.19-21

 

Pozycje książkowe

 1. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 1997 sygn.77766
 2. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Wyd.1 z nowelizacją. - Poznań : "eMPi2", 1999 sygn.79241
 3. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Wyd.1 z nowelizacją. - Poznań : "eMPi2", 1999 sygn.79241
 4. Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPi2", 2003sygn. 84680
 5. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2003 sygn. 84681cz
 6. Menedżeryzm - teoria praktyce / [red. Joanna Harazińska]. - Piotrków Trybunalski : Krajowe Centrum Menedżerów Oświaty, 1993 sygn.74728
 7. Menedżment oświatowy / [red. Joanna Harazińska]. - Piotrków Trybunalski : Krajowe Centrum Menedżerów Oświaty, 1994 sygn.74729
 8. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2003 sygn. 84687cz
 9. Organizacja i zarządzanie w oświacie / Jerzy Tudrej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996 sygn.76724,76723
 10. Podstawy organizacji i kierowania w oświacie / Władysław Kobyliński. - Radom : Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego sygn.75320, 75321
 11. Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. nauk. Daniel Fic, Andrzej Kardasz. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997 sygn.77191
 12. Techniki kierowania szkołą : przemawianie, rozmowa, negocjacje / Stefan Witek. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1994 sygn.75728
 13. Vademecum menedżera oświaty : praca zbiorowa / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000 sygn. 82414
 14. Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie / Włodzimierz Goriszowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Podyplomowe Studium Zarządzania Oswiatą. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000 sygn.82434
 15. Zarządzanie oświatą na przełomie stuleci w świetle teorii i w praktyce / pod red. M. Balickiego, A. Cichockiego, B. Niedźwieckiego. - Białystok : "Trans Humana", 2002 sygn.84619
 16. Zarządzanie oświatowe : zarys problematyki oświatowej teorii organizacji / Janusz Homplewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982 sygn.48168

 

Autor: PBW Tarnobrzeg