Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja

Zestawienia bibliograficzne

 Konkurs polonistyczny

Etap I

1.   America in close-up / Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil Norman-Risch. - Harlow : "Longman", 1996. sygn. TCz 78506

2.   ***[tutaj leży Izold jasnowłosa] / H. Poświatowska // W : Wiersze wybrane / Halina Poświatowska ; wstęp i wybór Jana Zycha. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980 sygn. TG 74010, TG 41267, SG   20719,SG 20720

3.  ***[tutaj leży Izold jasnowłosa] / H. Poświatowska // W : Wiersze wybrane / Halina Poświatowska ; wstęp i wybór Jana Zycha. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989 sygn. NG 39389

4.  ***[tutaj leży Izold jasnowłosa] / H. Poświatowska // W : Poezja / Halina Poświatowska ; wstęp Anna Nasiłowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997 sygn. SG 39590

5.   Dzieje Tristana i Izoldy / Joseph Bedier ; tł. [z fr.] Tadeusz Boy [pseud.]-Żeleński [nazwa]. - Warszawa : "Morex", 1994 sygn. TG 73567

6. Dzieje Tristana i Izoldy / Joseph Bedier ; tł. [z fr.] Tadeusz Żeleński-Boy. - Wyd. 6. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987 sygn. TG 61981,TG 62159         

7.  Dzieje Tristana i Izoldy / odtworzył Joseph Bedier ; przeł. [z fr.] i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982 sygn. TG 48888 ,TG 48887     

8.  Dzieje Tristana i Izoldy / odtworzył Joseph Bedier ; przeł. [z fr.] i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). - Wyd. 6 ["właść." 7]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988 sygn. TG 64326    

9.  Dzieje Tristana i Izoldy / odtworzył Joseph Bedier ; tł. Tadeusz Żeleński (Boy) ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", cop. 2000 sygn. NG 46592-46594

10.  Miłość od pierwszego wejrzenia / W. Szymborska // W : Miłość szczęśliwa i inne wiersze / Wisława Szymborska ; wiersze wybrał Ryszard Krynicki. - Kraków : "a5", 2007 sygn. NG 50759

11.  Miłość od pierwszego wejrzenia / W. Szymborska // W : Koniec i początek / Wisława Szymborska. - Poznań : "a5", 1993 sygn. TG 76422, TCz 76421

12.  Miniatura średniowieczna / W. Szymborska // W : Wybór wierszy / Wisława Szymborska ; il. Mieczysław Wasilewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979  sygn. NG 32621, TG 36909

13.  Pieśń o Rolandzie ; Dzieje Tristana i Izoldy / [odtworzył] Joseph Bedier. Wielki Testament / Francois Villon ; przeł. [z fr.] Tadeusz Żeleński (Boy). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973 sygn. TG 17736, NG 22287, SG 9713

14.  Pieśń o Rolandzie ; Dzieje Tristana i Izoldy / [odtworzył] Joseph Bedier. Wielki Testament / Francois Villon ; przeł. [z fr.] Tadeusz Żeleński (Boy). - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975 sygn. TG 27805, NG 26704

15.  Wielki Testament / Francois Villon. Pieśń o Rolandzie. Dzieje Tristana i Izoldy / Joseph Bedier ; w przekł. [z fr.] Tadeusza Boya [pseud.]-Żeleńskiego [nazwa]. - Warszawa : "Kama", 1992 sygn. NG 40967, SG 34919

16.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W: Dzieła w pięciu tomach.1, Poezje / 1 / Konstanty Ildefons Gałczyński. - Warszawa : "Czytelnik", 1979  sygn. TG 41116

17.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W: W : Liryka : 1926-1953 / Konstanty Ildefons Gałczyński ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Artur Międzyrzecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963 sygn. NG 6239,6240, NG 6594,6595

18.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Poezje / Konstanty Ildefons Gałczyński ; wybór Natalii Gałczyńskiej. - Warszawa : "Czytelnik", 1973 sygn. NG 23418, SG 10952

19.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Poezje / Konstanty Ildefons Gałczyński ; wybór Natalii Gałczyńskiej. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1966 sygn. NG 9714, SG 3231

20.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Siódme niebo / Konstanty Ildefons Gałczyński. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1973 sygn. NG 22420, SG 9577

21.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Wybór poezji / K. I. Gałczyński ; oprac. Marta Wyka. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967 sygn. NG 10685

22.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Wybór poezji / K. I. Gałczyński ; oprac. Marta Wyka. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970 sygn. NG 28821, NG 17187, NG 16667

23.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Liryka : 1926-1953 / Konstanty Ildefons Gałczyński ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Artur Międzyrzecki. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985 sygn. TG 56964

24.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Poezje / Konstanty Ildefons Gałczyński ; wybrał i wstępem opatrzył Zygmunt Mikulski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987 sygn. TG  60448

25.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Poezje / Konstanty Ildefons Gałczyński. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 39693, TG 39694, TG 39695,  SG 20530

26.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Wiersze i inne utwory / Konstanty Ildefons Gałczyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997 sygn. TG 77098

27.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Wybór poezji / K. I. Gałczyński ; oprac. Marta Wyka. - Wyd. 5 uzup., [nakł. 2]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983 sygn. TG 50178, TG 50179, TG 49989, TG 49472,  TG 49015,  NG 35818, SG 23852

28.  Prośba o wyspy szczęśliwe / K. I. Gałczyński // W : Zaczarowana dorożka czyli Liryki najpiękniejsze / Konstanty Ildefons Gałczyński ; wybór Kira Gałczyńska. - Toruń : "Algo", 2004 sygn. TG 97122

29.  Tristan mówi do Izoldy / A. Świrszczyńska // W : Jestem baba / Anna Świrszczyńska. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975 sygn. NG 26393, NG 26140

Etap II

1.Biedroneczko leć do nieba / Jan Twardowski ; wybór Jan Twardowski, Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997 sygn. TG 77638

2.   Czego chcesz od nas Panie? (hymn) / J. Kochanowski // W : Dzieła polskie / Jan Kochanowski ; oprac. Julian Krzyżanowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972 sygn.  SG 9023

3.  Czego chcesz od nas Panie? (hymn) / J. Kochanowski // W : Dzieła polskie / Jan Kochanowski ; oprac. Julian Krzyżanowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960 sygn. NG 4280

4.   Czego chcesz od nas Panie? (hymn) / J. Kochanowski // W : Dzieła polskie / Jan Kochanowski ; oprac. Julian Krzyżanowski. - Wyd. 10. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980 sygn. TG 80294, TG 39729

5.  Czego chcesz od nas Panie? (hymn) / J. Kochanowski // W : Dzieła polskie / Jan Kochanowski ; oprac. Julian Krzyżanowski. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978 sygn. TG 30771

6. Dzieła wszystkie : wydanie sejmowe. T. 4, Pieśni / Jan Kochanowski ; oprac. Maria Renata Mayenowa i Krystyna Wilczewska przy udziale Barbary Otwinowskiej oraz Maria Cytowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992 sygn. TG 70640, TCz 70468

7.  Dziady : Cz.2, 4 i 1 / Adam Mickiewicz; [posł.] Zofia Stefanowska ; [uwagi o tekstach] Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1973 sygn. NG 26408SG, 11219-11220

8. Dziady / Adam Mickiewicz ; [przypisy i uwagi o tekstach Stanisław Pigoń ; posł. Zofia Stefanowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 41221, TG 41222

9.   Dziady / Adam Mickiewicz ; [oprac. i streszcz. pominiętych fragmentów tekstu źródłowego Maria Kubińska]. - Bielsko-Biała : "Park", 2005 sygn. NG 49241, TCz  90361

10.  Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2006 sygn. TG 99889, TG 58938

11.  Dziady / Adam Mickiewicz. - Kraków : "Eventus", 1999  sygn. NG 45598

12.  Dziady / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Elipsa", 1991 sygn. NG 40458, NG 40477

13.  Dziady / Adam Mickiewicz ; [posł. Maciej Krassowski]. - Warszawa : "Elipsa", 1999  sygn. TG 90441

14.  Dziady / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Elipsa", 1995 sygn. NG 42735

15.  Dziady / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Morex", 1994  sygn. NG 42115

16.  Dzieła wybrane / Jan Kochanowski ; [aut. oprac. Wojciech Rzehak, Anna Popławska]. - Kraków : "Greg", [2008] sygn. TG 93958, NG 51378

17.  "Fraszki, pieśni, treny" Jana Kochanowskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007  sygn. TB   2400, sygn. TCz 2399

18.  Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; [wybór i red. Marta Tomczyk]. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005 sygn. TG 88257

19.  Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2010  sygn. TG 100151

20.  Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2008 sygn. TCz 92547

21.  Fraszki / Jan Kochanowski ; il. Andrzej Czeczot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982 sygn. TG 46931, SG 22289

22.  Fraszki / Jan Kochanowski ; oprac. Janusz Pelc. - Wyd. 2 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991 sygn. NG 41806, SG 34595

23.  Fraszki / Jan Kochanowski ; oprac. Janusz Pelc. - Wyd. 3 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998 sygn. TG 79980, TG 79981, TCz 79025

24.  Jana Kochanowskiego fraszki : w wyborze / oprac. [oraz przedm.] Julian Krzyżanowski ; [w oprac. graf. Elżbiety Sokołowskiej]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979 sygn. TG 40616, SG 20467, SG 20466

25.  Jana Kochanowskiego fraszki : w wyborze / oprac. [oraz przedm.] Julian Krzyżanowski ; [w oprac. graf. Elżbiety Sokołowskiej]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969 sygn. NG 13989

26.  Nie przyszedłem pana nawracać : wiersze 1945-1985 / Jan Twardowski. - Wyd. 8 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1994 sygn. SG 36025

27.  Nie przyszedłem pana nawracać : wiersze 1945-1985 / Jan Twardowski. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1996 sygn. TG 76665

28.  Nie przyszedłem pana nawracać : wiersze 1945-2006 / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. opatrzył Wacław Oszajca. - Wyd. 12 poszerz. (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2009 sygn. TG 100155

29.  Nie przyszedłem pana nawracać : wiersze 1945-2006 / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. opatrzył Wacław Oszajca. - Wyd. 12 poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2009  sygn. NG 51953

30.  Pieśni / Jan Kochanowski ; [posł. napisał Władysław Floryan]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981 sygn. TCz  46339

31.  Pieśni / Jan Kochanowski ; il. Janusz Stanny. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982 sygn. TG 49510, SG 22994

32.  Pieśni / Jan Kochanowski ; oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęsk. - Wyd. 4 zm. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998 sygn. TG 79977, NG 44201

33.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / w przekł. pol. [z łac.] Jakuba Wujka ; tekst popr. oraz wstępami i krótkim koment. opatrzyli Stanisław Styś, Władysław Lohn. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1962 sygn. SG 40521

34.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych / oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktów Tynieckich ; [red. nauk. Augustyn Jankowski i in.]. - Wyd. 3 popr. - Poznań : "Pallottinum", 1991 sygn. SCz  36494

35.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. T. 1, Stary Testament / oprac. zespół pod red. Michała Petera, Mariana Wolniewicza. - Wyd. 3. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1991 sygn. TCz  73477

36.  Stare fotografie / Jan Twardowski ; [oprac., wstęp, nota biogr. Stanisław Grabowski]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2000 sygn. TG  81619

37.  Wiersze największej nadziei / Jan Twardowski ; [wybór i posł. Waldemar Smaszcz]. - Białystok : "Unikat", 2003 sygn. TG 91951

38.  Utwory dramatyczne / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1979 sygn. TG 36745

39.  Utwory dramatyczne / Adam Mickiewicz. - Wyd. 6 (2 w tym oprac.). - Warszawa : "Czytelnik", 1983 sygn. TG 50037, SG 22833

40.  Wiersze wybrane / Jan Twardowski ; [posł. Bohdan Urbankowski]. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 sygn. NG 42967, TCz 76416

41.  Zaufałem drodze : wiersze zebrane 1932-2006 / Jan Twardowski ; zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. opatrzyła Jadwiga Puzynina. - Wyd. nowe, uzup. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007 sygn. NG 50239, TG 95652

Etap III

1.   "Dar”, „Szczęście” / Cz. Miłosz // W : Jak powinno być w niebie : wiersze wybrane / Czesław Miłosz ; wybrał i posł. opatrzył Jerzy Illg. - Kraków : "Znak", 2010 sygn. TG 99282, SG 55282

2.    „Dar”, „Szczęście” / Cz. Miłosz // W : Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1981 sygn. TG   45609

3.   „Dar”, „Szczęście” / Cz. Miłosz // W : Poezje / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1982 sygn. TG 48915

4.  „Dar”, „Szczęście” / Cz. Miłosz // W : Wiersze / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 sygn. SG  23460-23461, TG 48916-48917

5.  „Dar”, „Szczęście” / Cz. Miłosz // W : Wiersze. T. 1 / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984 sygn. TG 54215, NG 36521, NG 36455

6.   „Dar”, „Szczęście” / Cz. Miłosz // W : Wiersze. T. 1 / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987 sygn. SG 31031

7.      „Dar”, „Szczęście” / Cz. Miłosz // W : Wiersze. T. 2 / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985 sygn. TG  54216, NG 36522

8.   Gringo wśród dzikich plemion / Wojciech Cejrowski. - Wyd. 5 popr. - Pelplin : "Bernardinum" ; Poznań : Zysk i S-ka, 2006 sygn. NG   54217

9.   Gringo wśród dzikich plemion / Wojciech Cejrowski. - Wyd. 9 (pachnące dżunglą). - Amazonia ; Marymont ; Pelplin : "Bernardinum", 2006  sygn. TG 92334

10.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Wiedza-Zawód-Kultura", 1949 sygn. NG 8556

11.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962 sygn. TG 8305

12.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965 sygn. TG 16092, NG 9094

13.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970 sygn. NG 16975

14.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 6 przejrz. i popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973 sygn. SG 7448, SG 11482,  SCz 11483

15.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979 sygn. TG 35691

16.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985 sygn. TG 56083, TG 56380

17.  O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990 sygn. TG 76526

Konkurs historyczny

Lektura obowiązkowa

1.   Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków / Karol Olejnik. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 sygn. TCz  64169, NG 38710, SG 31423

2.   Hetmani Rzeczypospolitej / Zdzisław Żygulski jun. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994 sygn. TCz 73233,  NG 41494

3. Tragedia w Gibraltarze / Włodzimierz T. Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982 sygn. TG 51408

Konkurs z języka  angielskiego

Wydawnictwa  zwarte

1.   America in close-up / Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil Norman-Risch. - Harlow : "Longman", 1996. sygn. TCz 78506

2. Attractive exercises : ćwiczenia gramatyczne do nauki języka angielskiego / Stefan Garczyński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991. sygn. TG 70616, TG 70615

3. Boomerang elementary : język angielski dla gimnazjum : podręcznik / Katarzyna Torr, Guy Russell Torr. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. sygn. TP 1557

4. Boomernag elementary : język angielski dla gimnazjum : podręcznik / Katarzyna Torr, Guy Russell Torr. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. sygn. TP 1162

5. Boomerang intermediate : język angielski dla gimnazjum : podręcznik / Paul Newbery, Kamila Newbery, Monika Kusiak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004. sygn.TP 2071

6. Britain : [the country and the people : an introduction for learners of english] / James O`Driscoll. - Oxford : Oxford University Press, 1997. sygn. SG 40663

7. Britain in close-up / David McDowall. - Harlow : "Longman", 1997. sygn. TCz 78507

8. CAE : practice tests plus : with key / Nick Kenny, Jacky Newbrook. - Harlow : Pearson Education : "Longman", 2008. sygn. TG 94670

9. Co za czasy ! : ćwiczenia z gramatyki języka angielskiego dla młodzieży / Krzysztof Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. sygn. TG 70676

10.  Correct dla chcących wiedzieć więcej o: języku, historii, kulturze angielskiego obszaru językowgo / oprac. Leszek Kmieć. - Częstochowa : "Mapex", 1992. sygn. TG 71458, TG 71459

11.  Czasy w języku angielskim : zasady użycia i ćwiczenia / Tomasz Szarfemberg. - Włocławek : "Altravox Press", 1996. sygn. TG 77732

12.  Criss Cross : Beginner : praktice book / Kornelia Herud, Jolanta Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. sygn. TP 457

13.  Criss Cross : Intermediate : practice book / Marek Konieczniak, Nela Małachowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. sygn. TP 495

14.  Criss Cross : pre-intermediate : praktice book / Kornelia Herud, Jolanta Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. sygn. TP 857

15.  Criss cross : pre-intermediate : student's book / Melanie Ellis, Caroline Laidlaw, Peter Medgyes with Donn Byrne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. sygn. TP 589

16.  Czasy w języku angielskim : zasady użycia i ćwiczenia / Tomasz Szarfemberg. - Włocławek : "Altravox Press", 1996. sygn. TG 77732, SG 40714, SG 40715, SG 43533

17.  English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students with answers / Raymond Murphy. - Wyd. 2. - Cambridge : Cambridge University Press, 1994. sygn. SG 39491, SG 46992, SG 40518

18.  English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers / Raymond Murphy. - 3 ed., 16th print. - Cambridge : Cambridge University Press, dr. 2010. sygn. TG 100150

19.  Globetrotter : beginner : podręcznik dla gimnazjum / Anna Lesińska-Gazicka, Rafał Kowalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. sygn. TP 1065

20.  Globetrotter : beginner : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. sygn. TP 1118

21.  Gramatyka angielska dla gimnazjum / Romuald Gozdawa-Gołębiowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. sygn. TP 675

22.  Gramatyka angielska dla Polaków w ćwiczeniach / Tomasz P. Krzeszowski, Waldemar Walczyński, Jacek Włoch. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. sygn. TG 65886

23.  Gramatyka angielska dla ucznia / Robert Zelker. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. sygn.TG 97151

24.  Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami / Sylvia Maciaszczyk, Agnieszka Szarkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. sygn.TG 96249

25.  Grammar and vocabulary : for Cambridge Advanced and Proficiency : fully updated for the revised CPE / Richard Side, Guy Wellman. - Harlow : "Longman" : "Pearson Education", 2005. sygn. TG 88956

26.  I am to... am? : gramatyka i słownictwo dla każego / Agnieszka Kulfan-Płońska. - Brzezia Łąka : "Poligraf", 2010. sygn TG 98720, TG 99071

27.  I can do it : język angielski 1 : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 ; Bogusława Kusztal, Krystyna Sienicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. sygn. TP 1152

28.  Gramatyka angielska w ćwiczeniach / A. Prejbisz, B. Jasińska, St. Kryński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. sygn. TG 48504, TG 48505

29.  I can do it : język angielski 1 : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 ; Bogusława Kusztal, Krystyna Sienicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. sygn. TP 1152

30.  I can do it : język angielski 2 : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 / Bogusława Kusztal, Krystyna Sienicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. sygn. TP 1151

31.  I see what you mean, but / Barbara Pawłowska, Maria Witak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. sygn. TG 75246

32.  Język angielski : gramatyka szkolna / Mieczysław Lechowski, Mariusz Misztal, Piotr Okas. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. sygn. TP 951

33.  Język angielski : egzamin gimnazjalny / Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, Joanna Kowalska. - Kraków : "Omega", 2008. sygn. TG 95225

34.  Język angielski : testy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów / Mariusz Misztal, Mieczysław Lechowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. sygn. TG 85845

35.  Język angielski : testy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów / Mariusz Misztal, Mieczysław Lechowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. sygn. TP 952

36.  Język angielski w dialogach dla każdego gimnazjalisty, maturzysty i turysty / Andrzej Łukasik. - Dąbrowa Górnicza : "Delmar-Bud", 2000. sygn. TG 81167

37.  Kultura i cywilizacja krajów angielskiego obszaru językowego : zestaw ćwiczeń z kluczem w formie leksykonu / Agnieszka Drong, Halina Iwaniuk, Mirosława Setman. - Tychy : "Maternus Media", cop. 2003. sygn. TG 88367

38.  Living with People : ćwiczenia / Vivian James Cook, Valerie Quinlivan. - Poznań : "Lektor", 1990. sygn. TG 69068

39.  No problem with English : angielski z ćwiczeniami / Bożena Brandys. - Bielsko-Biała : "Wijack", 1993. sygn. TG 72252

40.  Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach / R[omuald] Gozdawa-Gołębiowski [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1995. sygn. TG 74850, SG 37677

41.  Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach / Romuald Gozdawa-Gołębiowski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997.sygn TG 78185, SG 40440

42.  Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach / Romuald Gozdawa-Gołębiowski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001.sygn. SG 44029

43.  Repetytorium gimnazjalisty : część językowa - język angielski : bank słów, zadania, płyta CD, odpowiedzi / [Agata Ewak ; rys. Natalia Trykowska]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2009. sygn. TG 95049

44.  English : słownik tematyczny dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko / Ewa Puńko, Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", 2004.sygn. SG 47532

45.  Snapshot : elementary Student's Book / Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Chris Barker. - Harlow : "Longman", 1998. sygn. TP 571

46.  Teach grammar 2 / Anna Sikorzyńska, Małgorzata Jojdziałło-Odrobińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. sygn. TG 77673, SG. 39425

47.  Tests in English : phrasal verbs : level upper intermediate and advanced / Daniel Blackman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. sygn. TG 75968

48.  Tests in English : structural conversion / Mariusz Misztal. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. sygn. TP 217

49.  Tests in English : thematic vocabulary : intermediate and advanced level / Mariusz Misztal. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. sygn. TG 72822

50.  Tests in English : word-formation / Mariusz Misztal. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. sygn. TG 79388, TG 78791

51.  Testy i zadania egzaminacyjne z języka angielskiego / [red. oprac. Piotr Kaczmarski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. sygn. TG 73421 NG 41944

52.  We learn English 1. Cz. 1 / Anna Zawadzka, Elżbieta Moszczak, Zofia Piekarec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. sygn. TG 74331

53.  We learn English 1. Cz. 2, Workbook / Elżbieta Moszczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. sygn. TG 74332

54.  We learn English 2. Cz. 2, Workbook / Elżbieta Moszczak, Zofia Piekarec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. sygn. TG 74328

55.  We Learn English 3 : workbook / Elżbieta Sieniutycz, Zofia Piekarec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. sygn. TP 252, SG 46114

56.  Wybrane zwroty i idiomy angielskie : ciekawie i z humorem / Marek Kędzierski. - Poznań : "Handybooks", cop. 2004. sygn. TG 87875

57.  Zbiór testów gramatycznych z języka angielskiego / Maria Bębenek, Zdzisława Kucharczyk. - Katowice : "Elipsa", 1995. sygn. TG 75383

Multimedia

1. Angielski. CD 1-2 [Dokument elektroniczny] : [gramatyka dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych / realiz. i red. Mariusz Jachimczuk, Marta Kosińska ; programowanie Mariusz Jachimczuk, Grzegorz Marchlewicz] - Wersja 5.0. - Warszawa : "Edgard", 2004.sygn. PŁW 206

2. Angielski. CD 1-2 [Dokument elektroniczny] : [słownictwo : poziom 1 i 2 dla początkujących i średnio zaawansowanych / oprac. wersji Mariusz Jachimczuk [i in.] ; programowanie Mariusz Jachimczuk, Grzegorz Marchlewicz, Robert Wąsowski ; red. Barbara Czułada [i in.]. - Wersja 6.0. - Warszawa : "Edgard", cop. 2008. sygn. TPŁW 187

3. Angielski. CD 1-2 [Dokument elektroniczny] : [rozumienie ze słuchu i konwersacje dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych / realiz. Barbara Czułada [i in.] ; programowanie Paweł Nowacki, Robert Wąsowski] - Wersja 6.0. - Warszawa : "Edgard", cop. 2008. sygn.TPŁW 189, TPŁW 207, NPŁW 34

4.  Angielski. CD 1-2 [Dokument elektroniczny] : [słownictwo : poziom 1 i 2 dla początkujących i średnio zaawansowanych / oprac. wersji Mariusz Jachimczuk [i in.] ; programowanie Mariusz Jachimczuk, Grzegorz Marchlewicz, Robert Wąsowski ; red. Barbara Czułada [i in.]. - Wersja 6.0. - Warszawa : "Edgard", cop. 2008. sygn. TPŁW 187, TPŁW 208, NPŁW 32

5.   Czasowniki nieregularne [Dokument dźwiękowy]. Cz. 1 / Dorota Guzik ; konsult. językowa Tadeusz Z. Wolański ; nagr., oprac. i mastering Mariusz Zaczkowski. - Gdańsk : "DIM Nauka i Multimedia", 2006.sygn. TPŁC 97

6.  Czasowniki nieregularne [Dokument dźwiękowy]. Cz. 2 / Dorota Guzik ; konsult. językowa Tadeusz Z. Wolański ; nagr., oprac. i mastering Mariusz Zaczkowski. - Gdańsk : "DIM Nauka i Multimedia", 2006. sygn.TPŁC 98

Konkurs z języka niemieckiego 

Wydawnictwa zwarte

1. Aha! : język niemiecki 2A : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum : kurs dla początkujących / Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. sygn. TP 1921

2.  Aha! : język niemiecki 2B : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum : kurs dla początkujących / Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. sygn. TP 2054

3. Der, die, das : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla 1. klasy gimnazjum : kurs kontynuacyjny / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. sygn. TP 1166

4.    Deutsch : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko. Cz. 1 / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", cop. 1995. sygn. TG 75713

5. Deutsch : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko. Cz. 2 / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", 1997. sygn. TG 78171

6.  Deutsch : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko. [Cz.] 2 / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", cop. 2001. sygn. SG 45513, SG 45512

7.   Deutsch : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko. [Cz.] 3 / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", cop. 2002. sygn. SG 45515, SG 45514

8.   Deutsch : repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko. [Cz.] 1 / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", cop. 2002. sygn. SG 45511, SG 45510

9. Deutsch : słownik tematyczny dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", 2001. sygn. SG 44433

10.  Deutsch ist in : gimnazjum 2 : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum : poziom podstawowy / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. sygn. TP 913

11.  Deutsch ist in : Gimnazjum 3 : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 3 gimnazjum : poziom podstawowy / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. sygn. TP 1026

12.  Deutsch ist in : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum : poziom podstawowy / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. sygn. TP 728, TP 802

13.  Direkt : gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami / Giorgio Motta ; [tł. Paulina Borowczyk]. - Poznań : "LektorKlett", 2008. sygn. TG 98425

14.  Duden : die Grammatik : unentbehrlich für richtiges Deutsch / hrsg. von der Dudenredaktion ; [red. Bearb. Kathrin Kunkel-Razum, Franziska Münzberg ; aut. Peter Eisenberg i in.]. - Mannheim [i in.] : Dudenverlag, 2006. sygn. TG 96542

15.  Einfacher als gedacht! : [zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego] / Stanisław Dzida, Frauke Peters. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. sygn. TG 76845, SG 44723

16.  Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego / Jan Czochralski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1994 sygn. TG 73552

17.  Gramatyka języka niemieckiego / Stanisław Łuszczyk, Aleksander Szulc, Zdzisław Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. sygn. TG 47630

18.  Gramatyka języka niemieckiego / Stanisław Łuszczyk, Aleksander Szulc, Zdzisław Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. sygn. SG 33505, SG 33506

19.  Gramatyka niemiecka dla gimnazjum : 500 Gramm Gramatik / Magdalena Ptak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. sygn. TP 680

20.  Gramatyka niemiecka dla Polaków / Jan Czochralski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990. sygn. TG 68824, TCz 68825, SG 33515

21.  Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących / Stanisław Bęza. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1998. sygn. TG 78699

22.  Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących / Stanisław Bęza. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004. sygn. SG 47483

23.  Gramatyka niemiecka : kompleksowe opracowanie przeznaczone dla wszystkich stopni nauczania / von Jurgen Kars und Ulrich Haussermann ; tł. G. Koniuszaniec, M. Drażyńska-Deja. - Sosnowiec-Zagórze : "Granpok", 1995. sygn. SG 39503

24.  Guten Tag ! Sie wunschen bitte ? [Druk towarzyszący] : Szenen aus Hotellerie, Gastronomie und Tourismus : Arbeitsbuch zum Videofilm / von Christiane Braun. - Munchen : Goethe-Institut, cop. 1993.sygn. TDT 277

25.  Język niemiecki dla początkujących [Dokument towarzyszący] : samouczek / Roland Schapers, Renate Luscher, Manfred Gluck. - Ismaning ; Munchen : Verlag fur Deutsch, cop. 1981.sygn.TDT 380

26.  Język niemiecki : poradnik ortograficzny dla Polaków / Sławomira Kaleta-Wojtasik. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. sygn. TG 74881

27.  Języki obce na egzaminie gimnazjalnym / Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, Małgorzata Kaźmierczak. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2009.sygn. TG 97886, TG 97887, NG 53430, NG 53431, SG 55555, SG 55556

28.  Mała gramatyka języka niemieckiego / oprac. niem. Rudolf i Ursula Hoberg ; oprac. polskie Roman i Grażyna Lewiccy. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997 sygn. TG 78184

29.  Niemiecki - kein Problem! : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom podstawowy / Waldemar Trambacz. - Poznań : SuperMemo World, cop. 2006. sygn.TG 92180

30.  Niemiecki - kein Problem! : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom średni / Waldemar Trambacz. - Poznań : SuperMemo World, cop. 2006. sygn.TG 92181

31.  Niemiecki - kein Problem! : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom zaawansowany / Waldemar Trambacz. - Poznań : SuperMemo World, cop. 2006. sygn.TG 92182

32.  Niemiecki bez cenzury / [tekst oryg. Cornelia Böhm ; il. Kyle Webster ; tł. Karolina Wikieł]. - Warszawa : Langenscheidt Polska, cop. 2008. sygn.TG 99084

33.  Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego / Stanisław Bęza. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. sygn. TG 80742

34.  Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego / Stanisław Bęza. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. sygn. NG 49409

35.  Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego / Stanisław Bęza. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004. sygn. SG 47503

36.  Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego / Stanisław Bęza. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997. sygn. SG 39565, SG 39566, SG 38599

37.  Podręcznik wymowy niemieckiej / Norbert Morciniec, Stanisław Prędota. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. sygn. TG 76475

38.  Repetytorium leksykalne : język niemiecki / Przemysław Gębal, Maciej Ganczar, Sławomira Kołsut. - Poznań : "LektorKlett", 2010. sygn. TG 98663

39.  Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego / Stanisław Bęza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. sygn. TG 68870

40.  Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego / Stanisław Bęza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. sygn.SG 33830

41.  Rozmówki niemieckie / Horst Ziebart, Lucie Ziebart. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990. sygn. TG 72390

42.  Was ist los? : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum / Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. sygn. TP 864

43.  Was ist los? : zeszyt ćwiczeń dla klasy 1 : podręcznik dla gimnazjum / Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. sygn. TP 863

44.  Wybór idiomów niemieckich / Adolf Donath. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990. sygn. TG 68119

45.  Wymowa niemiecka : klucz do ćwiczeń / Rozemaria Krystyna Tertel. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1989. sygn. TG 67693

46.  Wzorce wypowiedzi w języku niemieckim / Magdalena Jaworowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. sygn. TB 2557

47.  Wzory listów niemieckich / Zofia Kwapisz, Hans-Jorg Haber. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990. sygn. TCz 68564, SG 35844

Multimedia

1. EuroPlus+Millenium Sprachkurs Deutsch [Dokument elektroniczny] : interaktywny kurs języka niemieckiego. Stufe 3. - Gdańsk : Young Digital Poland, 2000. sygn. TPŁW 79

2.   EuroPlus+Millenium Sprachkurs Deutsch [Dokument elektroniczny] : interaktywny kurs języka niemieckiego. Stufe 2. - Gdańsk : Young Digital Poland, 2000. sygn. TPŁW 78

3.  EuroPlus+Millenium Sprachkurs Deutsch [Dokument elektroniczny] : interaktywny kurs języka niemieckiego. Stufe 1. - Gdańsk : Young Digital Poland, 2000. sygn. TPŁW 77

4.   Niemiecki. CD 1-2 [Dokument elektroniczny] : [gramatyka dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych / pomysł, realiz. i red. Mariusz Jachimczuk [i in.] ; programowanie Mariusz Jachimczuk, Grzegorz Marchlewicz]. - Wersja 5.0. - Warszawa : "Edgard", cop. 2006. sygn. TPŁW 201

5.      Niemiecki. CD 1-2 [Dokument elektroniczny] : [rozumienie ze słuchu i konwersacje dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych / realiz. i red. Mariusz Jachimczuk, Marta Kosińska, Przemysław Wośkowiak ; programowanie Grzegorz Marchlewicz]. - Wersja 5.0. - Warszawa : "Edgard", cop. 2005.sygn. TPŁW 202

Konkurs biologiczny

1.  Biologia : szkolny przewodnik / Barbara Żarnowska. - Wyd. 2. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010 sygn. TG 100160

2.  Biologia : vademecum. Egzamin gimnazjalny 2009 / Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz. - Gdynia : "Operon", 2008 sygn. TG 96341

3.  Biologia : vademecum. Egzamin gimnazjalny 2010 / Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz. - Gdynia : "Operon", [2009], sygn. TG 96340

4.   Biologia 1 : podręcznik dla uczniów gimnazjum / Waldemar Lewiński, Jan Prokop. - Gdynia : "Operon", 2003, sygn. TP 1978

5.Biologia 2 : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 ; Mirosława Wiechowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. TP 1150

6.  Ciekawa Biologia. Cz. 1, Bogactwo świata organizmów : podręcznik : [gimnazjum] / red. Wawrzyniec Kofta ; aut. Ewa Kłos i in. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. TP 1072

7. Ciekawa Biologia. Cz. 2, Tajemnice organizmu ludzkiego : podręcznik : gimnazjum / red. Wawrzyniec Kofta . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. TP 1186

8.  Ciekawa Biologia. Cz. 4, Człowiek zmienia świat przyrody : podręcznik / pod red. Wawrzyńca Kofty . [Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003, sygn. TP 1880, 1239

9.      Genetyka : wszystkie niezbędne informacje zebrane w jednym miejscu / Grzegorz Nalepa. - Gliwice : "Helion", cop. 2006, sygn. TG 96139, 96140

10.  Poznajemy zwierzęta i rośliny lasów / Dorota Zawadzka. - Warszawa : "Multico", cop. 2008 sygn. NG   54238

11.  Poznajemy zwierzęta i rośliny wodne / Michał Brodacki. - Warszawa : "Multico", cop. 2009 sygn. NG   54239

12.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U, Nr 220, R. 2004, poz. 2237)

13.  Tajemnice ciała : atlas anatomiczny z elementami fizjologii, histologii, cytologii i genetyki / [red. merytor. Kinga Stachowiak ; il. Elżbieta Buczkowska i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2008, sygn. TG 96141, 96142, NG 52603-4,SG 53366, SCz 53365

14.  Tajemnice ciała : atlas anatomiczny z elementami fizjologii, histologii, cytologii i genetyki / [red. merytor. Kinga Stachowiak ; il. Elżbieta Buczkowska i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2009, sygn. TG 96698

Konkurs chemiczny

Wydawnictwa zwarte

1. ABC chemii : zbiór zadań dla gimnazjalistów / Krzysztof Pazdro, Maria Koszmider. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2010. sygn. TG 99165

2.Chemia 1 : podręcznik dla uczniów gimnazjum / Ewa Gobis. - Gdynia : "Operon", 2003. sygn. TP 1972

3.   Chemia 1 : zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum / Ewa Gobis, Lidia Grychta. - Rumia : "Operon", 2002. sygn. TP 1969

4. Chemia 2 : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 / Zofia Celińska, Natalia Kucharska, Katarzyna Anderson. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. sygn. TP 1149

5.  Chemia 2 : podręcznik dla uczniów gimnazjum / Ewa Gobis. - Gdynia : "Operon", 2003. sygn. TP 1971

6.   Chemia 2 : zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum / Ewa Gobis, Lidia Grychta. - Gdynia : "Operon", 2003. sygn. TP 1970

7. Chemia dla gimnazjalistów : podręcznik. Cz. 3 / Krzysztof Maciej Pazdro, Maria Torbicka. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001. sygn. TP 953

8.  Chemia dla gimnazjalistów : zadania od łatwych do trudnych / Krzysztof M. Pazdro, Maria Koszmider. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. sygn. TG 96237, TG 96238

9. Chemia dla gimnazjalistów : zbiór zadań podstawowych / Maria Koszmider. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. sygn. TG 98567, TG 98568, TG 96239, TG TG 98949,TG 96240

10.  Chemia i my : gimnazjum : podręcznik / Ryszard M. Janiuk, Krystyna Skrok. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. sygn. TP 557, TP 689

11.  Chemia i my : zeszyt gimnazjalisty. Cz. 2 / Ryszard M. Janiuk, Krystyna Skrok. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. sygn. TP 763

12.  Chemia w zadaniach i przykładach : zbiór dla gimnazjum / Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło. - Warszawa : "Nowa Era", 2008. sygn. TG 96126, TG 96127, SG 53357, SG 53358, NG 52595, NG 52596

13.  Chemia w zadaniach i przykładach : zbiór dla gimnazjum / Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło. - Warszawa : "Nowa Era", 2009. sygn. TG 96241, SCz 53367

14.  Chemia w zadaniach i przykładach : zbiór dla gimnazjum / Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło. - Warszawa : "Nowa Era", 2010. sygn. TG 98556, TG 98557

15.  Doświadczenia chemiczne dla gimnazjalisty / Iwona Jedynak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2001. sygn. TB 1934, TB 1935, SP 114, SP 113, NB 2283, NB 2284

16.  Na chemicznej planecie : podręcznik : gimnazjum. Cz. 1 / Halina Gruszka, Anna Turkowska-Horodyska. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2005. sygn. TP2180, NB 2573

17.  Repetytorium z chemii / Krzysztof M. Pazdro. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001. sygn. TP 985

18.  Słownik szkolny : chemia / Jadwiga Sobczak, Krzysztof M. Pazdro, Zofia Dobkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. sygn. TCz 71961

19.  Szkolny poradnik chemiczny / Z. Dobkowska, K. M. Pazdro. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. sygn. TG 60426,TG 60427, TCz 60428, SG 29902, SG 29903

20.  Zbiór zadań z chemii dla uczniów gimnazjum 1-3 / Gabriela Ciszak, Renata Mikołajczyk. - Warszawa : "Nowa Era", 2009. sygn. TG 96124, TG 96125, SG 53356, SG 53355,SCz 53381 NG 52594, NG 52593

21.  Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum 1-3 / Józef Głowacki, Tomasz Szrama. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. sygn. TG 96527

22.  Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum 1-3 / Józef Głowacki, Tomasz Szrama. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. sygn. TG 98554, TG 98555, NG 52679

23.  Zielone zadania : ochrona środowiska w zadaniach chemicznych / Maria Koszmider, Grażyna Kozanecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. sygn. TP 163, SG 37522, NG 43102, SG 37522

Multimedia

1. Podręczniki szkolne na CD [Dokument elektroniczny]. Cz. 3, Biologia. Chemia. - Kielce : "Echo Dnia", 2006. sygn. TPŁW 200

Konkurs matematyczny

1.  I Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów 2005/2006 / [red. wyd. Waldemar Pompe] ; Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. - Warszawa : Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, cop. 2008, sygn. TB 2555

2.  Gimnazjalne standardy egzaminacyjne z matematyki w zadaniach / Lucyna Duma. - Kraków : "Zamkor", 2003, sygn. TG 84758

3.  Konkurs matematyczny w gimnazjum - przygotuj się sam! / Witold Bednarek. - Wyd. 4 rozsz. - Opole : "Nowik", 2007 sygn. TG 90836, TG 96073-4, NG 52645

4. Konkursy matematyczne dla gimnazjum : zbiór zadań z konkursów w województwie kujawsko-pomorskim / Zofia Narojczyk, Jadwiga Sterczewska. - Toruń : "Aksjomat", 2007, sygn. TG 96116-7, SG 53349-50, SCz 53374, NG 52587-8

5.   Konkursy matematyczne : wybór zadań / Krystyna Dworecka, Zbigniew Kochanowski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 sygn.  NG 42715

6.   Konkursy matematyczne : wybór zadań / Krystyna Dworecka, Zbigniew Kochanowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 sygn. TG 68234, SG 34983, SG 33315-33317

7.   Liga zadaniowa : XX lat : zadania wybrane / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki. - Toruń : "Aksjomat", 2007, sygn. TG 96138, SG 53362 SCz 53361, NG 52599-60

8. Liga zadaniowa : zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : "Aksjomat", cop. 2004 sygn. TG 98558-9, TG 96120

9.   Łamigłówki rysunkowe / Ken Russell, Philip Carter ; tł. [z ang.] Jerzy Trzeciak. - Wyd. 6. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008 sygn. TG 96699, NG 52752

10.  Matematyka w gimnazjum : zbiór zadań konkursowych / Jerzy Janowicz. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008 sygn. TG 96696-7

11.  Matematyka wokół nas : gimnazjum 1 : zbiór zadań / Ewa Duvnjak, Ewa Jurkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. TP 996

12.  Matematyka wokół nas : gimnazjum 2 : zbiór zadań / Ewa Duvnjak, Ewa Jurkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. TP 1093

13.  Matematyka z wesołym Kangurem / zespół red. Zbigniew Bobiński [i in. ; Komitet Organizacyjny konkursu "Kangur Matematyczny", Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu]. - Toruń : "Aksjomat", cop. 2008 sygn. 96079-80

14.  Matematyka z wesołym Kangurem / zespół red. Zbigniew Bobiński [i in. ; Komitet Organizacyjny konkursu "Kangur Matematyczny", Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu]. - Toruń : "Aksjomat", cop. 2007 sygn, TG 96081-2

15.  Matematyka : egzamin gimnazjalny : ćwiczenia i testy / Małgorzata Świst, Barbara Zielińska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 2179

16.  Odlotowa matematyka - Gdynia : Toruń : "Tutor", 2010, sygn TG 97440, NG 54230

17.  Olimpiady i konkursy matematyczne : zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Henryk Pawłowski. - Toruń : "Tutor", 2006, sygn. TG  98560-1, 98564

18.  Zadania z matematyki dla olimpijczyków - gimnazjalistów i licealistów / Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk. - Toruń : "Tutor", 2000, sygn. TG 80684

19.  Zadania z matematyki dla olimpijczyków - gimnazjalistów i licealistów / Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk. - Toruń : "Tutor", 2008, sygn. TG 96053-4, 96694-5, NG 52745-6

20.  Zbiór zadań konkursowych z matematyki dla gimnazjum / Elżbieta Lodzińska. - Opole : "Nowik", 2006 sygn. TG 96122-3, SG 53353-4, SCz 53380, NG 52591-2

Konkurs fizyczny

Wydawnictwa zwarte

1. Astronomia : fizyka dla gimnazjalistów / Barbara Zegrodnik. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002. sygn TP 1048

2.  Eureka 2000 : zbiór zadań obliczeniowych i pytań testowych z fizyki dla uczniów klas 1-3 gimnazjum / Leszek Krupiński. - Kielce : "MAC Edukacja", 2000. sygn. TP 1410, TP 1411, SP 169,SP 170, NB 2339, NB 2340

3.   Eureka 2000 : zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy do fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjum. Cz. 3, Elektryczność i magnetyzm / Leszek Krupiński [i in.]. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. sygn. TP 1405, 1404, NP. 296, NP. 297, SP 164

4.  Eureka 2000 : zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy do fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjum. Cz. 1, Materia i ruch / Leszek Krupiński [i in.]. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. sygn. TP 1398, TP 1407, TP 1406, TP 1399, NP 290, NP 291, SP 158, SP 165, SP 166

5.    Eureka 2000 : zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy do fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjum. Cz. 2, Dynamika i energia / Leszek Krupiński [i in.]. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. sygn. TP 1409, TP 1408, TP 1401, TP 1400, NP. 292, NP. 293, NP. NP. NP. 299, NP. 300, NP. 301, SP 159, SP 160, SP 167, SP 168

6.   Fizyka : gimnazjum : zbiór zadań / Romuald Subieta. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. sygn. TP 580

7. Fizyka : sprawdziany dla gimnazjalistów 1-3 / Teresa Kutajczyk, Kazimierz Kutajczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. sygn. TP 1029

8. Fizyka : zbiór zadań : klasy 1-3 / Romuald Subieta  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. sygn. TG 96692, TG 96693

9.  Fizyka : zbiór zadań : klasy 1-3 / Romuald Subieta ; Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. sygn. TG 98552, TG 98565

10.   Fizyka dla gimnazjum : zbiór zadań. Cz. 1 / Władysław Kulpa, Anna Trzeciak. - Warszawa : "Żak" Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2010. sygn. TG 98566, TG 98569, TG 98570

11.   Fizyka w prostych zadaniach : zbiór zadań dla gimnazjum / Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec. - Kraków : "ZamKor", 2009. sygn. TG 96064, TG 96065

12.   Konkursy z fizyki : wybór zadań / Urszula Ilczuk, Ewa Kurek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. sygn. TG 71722, SG 36070, SG 36022

13.   Świat fizyki : zbiór prostych zadań : gimnazjum / Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec. - Kraków : "ZamKor", 2009. sygn. TG 96276, TG 96277

14.   Zadania i projekty badawcze z fizyki dla gimnazjum / Władysław Kulpa, Anna Trzeciak. - Warszawa : "Żak" Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001. sygn. SG 44469, SG 44470

15.   Zadania i projekty badawcze z fizyki oraz przykłady zadań egzaminacyjnych dla gimnazjum / Władysław Kulpa, Anna Trzeciak. - Warszawa : "Żak" Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2005. sygn. TG 96230, TG 96229, NG 52605, NG 52606

16.   Zbiór testów z fizyki i ekologii dla szkół gimnazjalnych i średnich / Bożena Szymczak-Bogdańska. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2005. sygn. TP 1194

17.   Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum / Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński. - Kraków : "ZamKor", 2009.sygn. SG 54464

Multimedia

1. Cuda pogody [Film] / reż. Heather Couper. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2006. sygn. TDVD 86

2.  Fizyka [Film] / prod. i reż. Michael F. Fountain. - Silver Spring : Discovery Communications, 2007. sygn. TDVD 199

3.   Fizyka I [Film] ; Mechanika / prowadzenie Karol Hercman. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2006. sygn. TDVD 90

4.   Fizyka i zabawki [Dokument elektroniczny] / [koord. projektu Grzegorz Karwasz]. - Sopot : "Soliton", 2006. sygn. TPŁW 143, SPŁW 2

5.      Fizyka II [Film] ; Właściwości ciał, elektryczność / prowadzenie Karol Hercman. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2006. TDVD 91

6.      Wynalazki, które zmieniły świat [Film] / realiz. Gill Blake ; reż. Gawin Hood. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2006. sygn. TDVD 96

Konkurs informatyczny

Wydawnictwa zwarte

1.  @bc użytkownika komputera / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. - Katowice : "Videograf Edukacja", 2008. sygn. TG 92476

2.   ABC komputera / Piotr Wróblewski. - Gliwice : "Helion", 2007.sygn TG 92481

3.  Bazy danych : tworzenie aplikacji / Lech Banachowski. - Warszawa : "PLJ", 1998. sygn. TCZ 78818

4.  Bazy danych wokół nas : podręcznik dla klasy 3. Cz. 2 ; Zbigniew Granica, Andrzej Walat. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001. sygn. TP 986

5.  e-Obywatel : aktywny użytkownik komputera i Internetu / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. - Chorzów : "Videograf Edukacja", 2008.sygn. TG 98645, 93959, NG 51379

6. Elementy informatyki : rozwiązania zadań / Ewa Gurbiel [i in.] ; pod red. Macieja M. Sysły. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. sygn. SG 36141

7. Elementy informatyki : rozwiązania zadań / pod red. Macieja M[arka] Sysły ; [aut.] Ewa Gurbiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. sygn. TG 73044

8. Excel 2010 PL / Krzysztof Masłowski. - Gliwice : "Helion", 2010. sygn. TG 98755

9.  Excel 2002/2003 od podstaw / Mirosław Lewandowski. - Warszawa : "Mikom", 2004. sygn. TG 86306

10.  Gimnazjalista grafikiem komputerowym : rozwijanie uzdolnień informatycznych / Anna Róża Makaruk, Justyna Wiśniewska. - Warszawa : "Adam", 2008. sygn. TG94010

11.  Informatyka : podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1, Komputer / Leszek Nowak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. sygn. TP 1416, TP 1417, NP. 306, NP 307, SP 175, SP 176

12.  Informatyka : podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2, Programy użytkowe / Leszek Nowak, Wioletta Nowak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. sygn. TP 1892, TP 1893, NP NP 414, NP. 415, SP 692, SP 693

13.  Informatyka : podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum / Grażyna Koba. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. sygn. TP 554, SG, 41657, SG 41658

14.  Informatyka : podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum / Grażyna Koba. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002.sygn. NG 47622

15.  Informatyka w gimnazjum - pierwsze lekcje / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. sygn. TB 1431

16.  Jak przeprowadzać prezentacje / Mary Munter, Lynn Russell ; przeł. Aleksandra Gorczyca. - Warszawa : "ABC", 2009.sygn. TG 95702, SG 52853

17.  Komputer / Gunter Born ; [tł. Marcin Broniak]. - Poznań : "Nakom", cop. 2007. sygn. TG 92559

18.  Lekcje z komputerem : podręcznik dla ucznia gimnazjum / Wanda Jochemczyk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne,2003. sygn. TG 85377

19.  LOGO w gimnazjum : programowanie w języku LOGO od podstaw : podręcznik dla klasy 3 gimnazjum / Jacek Lewicki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001. sygn. TP 955

20.  Microsoft Office : zbiór zadań i ćwiczeń praktycznych / Agnieszka Reiter. - Warszawa : "Mikom", 2003. sygn. TG 86327

21.  Microsoft Office Access 2007 krok po kroku : wersja polska / Steve Lambert, M.Dow Lambert III, Joan Preppernau ; tł. Katarzyna Janowska. - Warszawa : "RM", 2007. sygn. TG 92130, NG 50704

22.  Microsoft Office Excel 2003 krok po kroku / Curtis Frye ; [tł. Piotr Kolczyński]. - Warszawa : "RM", 2004. sygn. TG 86307

23.  Microsoft Office Excel 2007 krok po kroku : wersja polska / Curtis Frye ; tł. Tomasz Zajbt. - Warszawa : "RM", 2007. sygn. TG 92123, NG 50698

24.  Microsoft Word 97 krok po kroku : wersja polska / [oprac. wersji polskiej Janusz Machowski]. - Warszawa : "RM", 1997. sygn. TG 79863, NG 44039

25.  Modelowanie i symulacja za pomocą komputera : podręcznik dla klasy 3. Cz. 1 / Andrzej Walat. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001. sygn.TP 954

26.  Nauka z komputerem : książka dla ucznia gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. sygn. TP 973

27.  Nowe tablice : matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, biologia, chemia / Tomasz Szymczyk [i in.]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2008. sygn. TG 94170

28.  PowerPoint 2010 PL / Roland Zimek. - Gliwice : "Helion", 2010. sygn. TG 98768

29.  Prezentacje w programie PowerPoint / Mary Munter, Dave Paradi ; przeł. Elżbieta Gadalińska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. sygn. TG 96194, SG 52893

30.  Technika z informatyką i wychowaniem komunikacyjnym : zeszyt ćwiczeń dla uczniów klasy 2 gimnazjum / Krzysztof Mincewicz ; oprac. graf. Marek Zadworny. - Warszawa : "Juka", 2000. sygn. TP 698, NP 42, SP 49

31.  Word 2010 PL / Łukasz Suma. - Gliwice : "Helion", cop. 2010. sygn.TG 98777

32.  Zbiór zadań z informatyki / Bogusława Bogucka. - Warszawa : "Mikom", 2004. sygn.TG 86925

33.  Zen prezentacji : proste pomysły i ważne zasady / Garr Reynolds ; przedm.: Guy Kawasaki ; [tł.: Marek Marczak]. - Gliwice : "Helion", 2009. sygn. TG 97421

Czasopisma

1.  Chip : magazyn komputerowy – rocznik 2008 – 2011

Multimedia

1. Multimedialny kurs Microsoft Excel 2000 [Dokument elektroniczny]. - Ostrów Wielkopolski : Techland, 2002. sygn. TPŁW 91

2.  Multimedialny kurs Microsoft Word 2000 [Dokument elektroniczny]. - Ostrów Wielkopolski : Techland, 2002. sygn. TPŁW 90

3.  Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów [Dokument elektroniczny] / Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007.sygn. TPŁW 160

Konkurs geograficzny

1.  Atlas do przyrody IV-VI / Maria i Michał Augustyniak. - Wyd. 3. - Straszyn k. Gdańska : "Nowa Era", cop. 2011 sygn. TK 34

2.    Atlas geograficzny : Polska, kontynenty, świat : gimnazjum / red. i oprac. Janusz Dajek [i in.]. - Wyd. 9. - Warszawa : "Nowa Era", 2011 sygn. TK 33

3.   Słownik szkolny : terminy geograficzne / Jan Flis. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 sygn. NCz 43246

4.   Słownik szkolny : terminy geograficzne / Jan Flis. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 sygn. TCz 70834, SCz 34204

5.  Sprawdziany z przyrody dla klasy 4 : praca zbiorowa / [red. Anna Palusińska]. - Warszawa : "Nowa Era", 2003 sygn. SG 46843

6.   Świat, Polska : atlas geograficzny : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum / red. i oprac. Cezary Mazur [i in.] ; rec. i konsultanci map Marek Barwiński [i in.]. - Wyd. 10. - Warszawa : "Nowa Era", 2011 sygn. TK 32

7.   Świat w liczbach 2010 / wybór i oprac. Jan Kądziołka, Kazimierz Kocimowski, Edward Wołonciej. - Wyd. 17 zaktualiz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010 sygn. TCz  98869

8. Ziemia nasza planeta / Halina Powęska, Andrzej Czerny. - Warszawa : "Nowa Era", 1999 sygn. TP 876-7

Literatura dodatkowa obowiązująca na II i III etapie

1.   Geografia w Szkole nr 1/2009, wydanie specjalne – „Góry”, sygn. TCzas 4227

2.    Karasiewicz M., Sąsiadek K., „Andy  – miedziane góry”, Geografia w Szkole, nr 6/2005 sygn. TCzas 3981

3.     Marasek A., „Lawiny śnieżne  – geneza i zagrożenie”, Geografia w Szkole, nr 5/2003 sygn. TCzas 3740

Literatura dodatkowa obowiązująca na III etapie:

1.      Geografia w Szkole nr 1/2010, wydanie specjalne – „Polska” sygn. TCzas 4282

Autor: PBW Tarnobrzeg