KONSTYTUCJA 3 MAJA

Zestawienia bibliograficzne

KONSTYTUCJA 3 MAJA - zestawienie bibliograficzne w wyborze. 

 KONSTYTUCJA 3 MAJA została uchwalona w 1791 roku - była pierwszą w Europie a drugą na świecie, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.

Wydawnictwa zwarte

 1. Boże igrzysko : historia Polski. T. 1, Od początków do roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1989, sygn. TG 66525, 66782, NG39450
 2. Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia / Irena Stasiewicz-Jasiukowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, sygn. TG 40237, NG 33245
 3. Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987, sygn. TG 60572, SG 29277
 4. Dzieje Polski w zarysie / Michał Bobrzyński ; oprac. i wstępem poprzedz. Marian H. Serejski, Andrzej F. Grabski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986, sygn. TG 57265-66, 57133, NG 47490, 37130, SG 29110, 27081
 5. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792 / Jerzy Łojek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986, sygn.. TG 57185, 57341, NG 37125, SG 27122
 6. Historia Polski do roku 1795 / Henryk Samsonowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn. TG 73889, 73928, 69383
 7. Historia ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. - Warszawa : "LexisNexis", 2008, sygn. TG 94043
 8. Kołłątaj i inni : z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego / wyboru dokonał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Kądziela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 69618-19
 9. Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791 / Kazimierz Bartoszewicz. - Warszawa : "Epoka", 1989, sygn. TG 66118-19, NG 39184
 10. Konstytucja 3 Maja / oprac. Jerzy Łojek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1981, sygn. TG 44954, NG 46189, NCz 34559, SG 25955
 11. Konstytucja 3 Maja 1791 : Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / oprac. Jerzy Kowecki ; przedmową opatrzył Bogusław Leśnodorski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, sygn. TG 44712-13, 44953, 86994, NG 46445,
  SG 21415
 12. Konstytucja Trzeciego Maja r. 1791 / Marceli Handelsman. - Warszawa : [b. n.], 1907, sygn. TCz 830
 13. Konstytucja 3 Maja 1791 : Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / oprac. Jerzy Kowecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn. TG 70782
 14. Ku naprawie Rzeczypospolitej : Konstytucja 3 Maja / Jerzy Łojek. - Warszawa : "Interpress", 1988, sygn. TG 65541, 67503, NG 39051, SG 31794
 15. Ku reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka : zbiór rozpraw i artykułów poświęconych dwusetnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992, sygn. NG 41010, SG 36399
 16. Listy patriotyczne / Józef Wybicki ; oprac. Kazimierz Opałek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955, sygn. NG7650, SG 438
 17. Ludzie i idee Oświecenia w Polsce porozbiorowej / Tomasz Kizwalter. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61633-34, NG 40114,
  SG 34423
 18. Myśl historyczna polskiego oświecenia / Andrzej Feliks Grabski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, sygn. TG 33466, 22083-84, NG 28395, 28365, SG 15237-38
 19. O Julianie Niemcewiczu : opowieść biograficzna / Stefan Majchrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982, sygn. TG 47435, 47631, TCz 47436,
  SG 22417-18, 22441
 20. Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie : raporty B. de Cachego do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu (styczeń - sierpień 1792) / Benedikt de Cache ; z rps przeł. [z niem.], wstępem i przypisami opatrzył Henryk Kocój. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. NG 38732
 21. Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia / Kazimierz Bartkiewicz ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 39370
 22. Oświeceni i sentymentalni : studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów / Roman Kaleta. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, sygn. NG 17788, 17834, SG 7937
 23. Oświecenie : próg naszej współczesności / Teresa Kostkiewiczowa. - Warszawa : "Semper", 1994, sygn. TG 76798
 24. Piękny Potocki / Gabriela Pauszer-Klonowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1984,
  sygn. TG 52569, SG 25821
 25. Początek końca : konfederacja barska i I rozbiór Polski / Władysław Andrzej Serczyk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997, sygn. NG 44486
 26. "Podróż do Kalopei" Wojciecha Gutowskiego : studium z dziejów myśli polskiego Oświecenia / Zygmunt Najdowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. NG 38640
 27. Polscy pisarze polityczni XVIII wieku : (do Sejmu Czteroletniego) / Władysław Konopczyński ; wydał Emanuel Rostworowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966, sygn. SG 3177
 28. Polska w epoce oświecenia : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Bogusława Leśnodorskiego. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971, sygn. TG 16832-33,
  NG 20077-78, SG 8233-34
 29. Przestrogi dla Polski / Stanisław Staszic ; oprac. Małgorzata Dembińska, Honorata Liszka. - Kraków : "Greg", 2009, sygn. TG 103211
 30. Przewrotna historia Polski czyli Kulisy dziejów naszej ojczyzny do 1795 roku / wieści przez Jarosława Machnickiego zebrane i krótkim wstępem opatrzone. - Kielce : "MAC Edukacja", 1999, sygn. TP 1783, NG 47976-77, SP 205-06
 31. Sejm Czteroletni i jego tradycje / pod red. Jerzego Koweckiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn. TG 70702
 32. Sławetni i urodzeni : ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego / Krystyna Zienkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976,
  sygn. TG 25345, SG 16324
 33. Spisek 3 Maja / Krystyna Zienkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn. TG 70748
 34. Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; aut. Janusz Adamowski [i in.] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennnikarstwa i Nauk Politycznych. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007, sygn. TG 93019, 95098, NG 53279, SG 54965
 35. Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1979, sygn. TG 37707, 38593, NG 33001
 36. Stanisław Konarski / Juliusz Nowak-Dłużewski ; przedm. Konrada Górskiego. -Warszawa : "Pax", 1989, sygn. TG 67626, 67508, NG 39814, SG 32992
 37. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 72431-32, 70745, NG 41250-52, 40402, SG 35542-43
 38. Upadek Konstytucji 3 Maja : studium historyczne / Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, sygn. TG 24985, NG 29382, SG 16210
 39. W nurcie Oświecenia / Grzegorz Leopold Seidler. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984, sygn. TG 53197, SG 26058-59
 40. Wiek oświecony : studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku / Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986, sygn. TG58770-71, 58577, 58388, SG 27986-87
 41. Wielka chwila narodowych dziejów : Konstytucja 3 maja i reformy Sejmu Czteroletniego / Jerzy Skowronek. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1991, sygn. TG 70630-32
 42. Wielka Rewolucja Francuska a Polska : zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego : (problemy wybrane) / Henryk Kocój. - Warszawa : "Pax", 1987, sygn. TG 62662
 43. Witaj majowa jutrzenko / Jerzy Michalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2011, sygn. TCz 100751, SG 56311
 44. Wybór pism politycznych / Hugo Kołłątaj ; oprac. Bogusław Leśnodorski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952, sygn. TG 12621, 8124, 2572, NG 11656, 349, SG 46607, 365
 45. Z historii sztuki literatury i idei / [red. Krzysztofa Grabowska]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1984, sygn. TG 55534, NG 36677

Artykuły z czasopism

 1. Dyplomatyczny zamach stanu - echa uchwalenia majowej konstytucji / Piotr Ulatowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 4, s. 37-40
 2. Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 37-43
 3. Konstytucja Trzeciego Maja i Targowica / Piotr Boroń.// Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 18
 4. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 17-21
 5. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Barbara Zięba.// Kurier Zarzecki. - 2010, nr 2, s. 10-11
 6. Przedstawienie majowe : scenariusz akademii dla klas I-III z okazji majowych świąt / Joanna Dołęgowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 28-29
 7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz uroczystości / Joanna Ziętek.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 11-12
 8. Uroczysta rocznica Konstytucji 3 Maja : scenariusz dla gimnazjalistów / Bogumiła Woźniak.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 15-16
 9. W sprawie charakteru prawnego Konstytucji 3 Maja i jej oddziaływania na późniejsze polskie konstytucje / Maciej Kijowski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2012, nr 3, s. 92-97
 10. "Wiwat wszystkie stany" : Scenariusz inscenizacji poświęconej Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Alicja Pieloszczyk.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 29-31

Multimedia

 1. Dzieje kultury polskiej. [Cz. 1] [Film] / scen. Rafał Grupiński, Filip Kaczmarek ; reż. Mariusz Malec. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004, sygn. TV 562, NV 208, SV 226
 2. Dzieje kultury polskiej. [Cz. 2] [Film] / scen. Wiesław Ratajczak, Rafał Grupiński ; reż. Mariusz Malec. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004., sygn. TV 561, NV 209, SV 227

Autor: BP Tarnobrzeg