Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka / Bożena Matyjas .-Kiel. , 1996 .-Rec. Maria Chymuk //Edukacja .-1997 nr 2 s. 112-115
 2. Co nam przekazał Janusz Korczak / oprac. Aleksander Lewin //Ruch Pedagogiczny .-1998 [nr] 3/4 s. 158-172
 3. Dialog z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek //  Wychowawca. - 2007, nr 6, s.21
 4. Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek //  Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s.36-38
 5. Dzieciństwo skazane na śmierć : bohaterowie dziecięcypolskich filmów o Zagładie : Dekalog VIII i Miejsce urodzenia / Katarzyna Mąka-Malatyńska //  Polonistyka. - 2008, nr 9, s.51-57
 6. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk. // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 20
 7. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878-1942) / Maria Chymuk //  Wychowawca. - 2007, nr 6, s.20
 8. Fabularyzacja historii - "Korczak" Wajdy i "Lista Schindlera" Spielberga / Tomasz Łysak //Polonistyka .-2004 nr 4 s. 37-42
 9. Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin .-Warsz. , 1996 .-Rec. Bożena Matyjas //Edukacja .-1997 nr 4 s. 118-120
 10. Janusz Korczak w harcerskim kręgu / Urszula Sobkowiak //Harcerstwo .-1997 nr 7/8 s. 25-28
 11. Janusz Korczak: portret polityczny / Wiesław Theiss . - Streszcz. w jęz. ang. //  Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 43-55
 12. Janusz Korczak: portret polityczny / Wiesław Theiss .-Streszcz. w jęz. ang. //Kwartalnik Pedagogiczny .-1994 nr 3 s. 43-55
 13. [Janusz Korczak - życie dla dzieci – recenzja] / Ludwik Malinowski. // Szkoła Specjalna. -2005, nr 4, s. 316-318
 14. „Kajtuś czarodziej" Janusza Korczaka - baśń dla dzieci czy dla dorosłych? / Krystyna Zabawa. // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 41-50
 15. Konferencja Korczakowska / Małgorzata Narożnik //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s.57-59
 16. Korczak 2000 / EG //Guliwer .-2001 nr 1 s. 87-89
 17. Korczak a wychowanie dla pokoju / Bożena Wojnowska //Ruch Pedagogiczny .-2001 [nr] 1/2 s. 100-107
 18. Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin //Nowa Szkoła .-1997 nr 2 s. 16-20
 19. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter //Wychowawca .-2004 nr 3 s. 16-17
 20. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin .-Warsz. , 1999 .-Rec. Józefa Bartnicka //Nowe Książki .-1999 nr 10 s. 17-18
 21. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin .-Warsz. , 1999 .-Rec. Jadwiga Bińczycka //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-1999 nr 10 s. 56-57
 22. Korczakiada / Agnieszka Kapustka. // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 107-109
 23. Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka / Maria Raszewska //Opieka, Wychowanie, Terapia .-1997 nr 4 s. 27-28
 24. Korzyści i niebezpieczeństwa recepcji teorii pedagogicznych / Bogusław Śliwerski //  Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s.40-43
 25. Międzynarodowa konferencja - "Korczak: nowa antropologia wychowania" / Wiesław Theiss //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2002 nr 9 s. 55-56
 26. O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska //Wychowanie w Przedszkolu .-1998 nr 2 s. 100-103
 27. O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska //Kultura Fizyczna .-1998 nr 1/2 s. 28-29
 28. Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Paweł Koziorek. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. -2006, nr 5/6,  s. 32-33
 29. Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak. // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 37-42
 30. VI Międzynarodowa Akademicka Konferencja Korczakowska w Izraelu / Wiesław Theiss //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-1999 nr 5 s. 39-40
 31. VII Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Izraelu / Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 49, nr 2 (2009), s. 46-48
 32. Wychowawca i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24

 

Książki

 1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987, sygn  TG60508,
 2. Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii ipraktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1996,sygn. NG 43720
 3. Co mi dał Janusz Korczak : pokłosie konkursu / wyboru dokonał Kazimierz Dębnicki ; wstęp i red. Ela Frydman. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962, sygn. NG 18497,TG 8774-6
 4. Dzieła. T. 9, Bankructwo małego Dżeka / Kiedy znów będę mały / Janusz Korczak ; red. nasuk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; przypisy Jolanta Ługowska ; Instytut Badań Edukacyjnych ; PolskaAkademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1994, sygn. TG 75253
 5. Fragmenty utworów / Janusz Korczak ; wybrała Danuta Stępniewska ; il. Małgorzata Różańska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978, Sygn. TG 31407
 6. Gdy nadchodził kres : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, sygn. TG 76851
 7. Inspiracje korczakowskie : wokół "Prawideł życia" w 80. rocznicę wydania / red. nauk. Zbigniew Rudnicki. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011, sygn. TG 100646
 8. Janusz Korczak - życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r / [kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn]. - Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982, sygn.TG 50954,50953, NG 35602, SG 22790
 9. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza ; Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny, Książnica Miejska im. M. Kopernika. - Warszawa : Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1978, sygn.TG 33409, SG 19235
 10. Janusz Korczak : życie dla dzieci / Erich Dauzenroth ; przekł. [z niem.] Teresa Semczuk. - Kraków : "WAM", 2005, sygn.TG 86622
 11. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978, sygn.TG 31583, SG 18579
 12. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1978, sygn.TG 31461, 31462, NG 31254, SG 18381-5
 13. Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Interpress", 1977, sygn.TG 30734
 14. Janusz Korczak i jego dokonania / Marian Jakubowski ; wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka ; posł. opatrzył Stanisław Podobiński ;Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996, sygn.TG 83502, SG 38511, SG 38545
 15. Janusz Korczak o szkole : poglądy - oceny -doświadczenia / Rusakowska Daniela ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych. - Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1989, sygn.TB 973
 16. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek]. - Warszawa : "Latona", 1992, sygn.TG 75255,TG 71281
 17. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989, sygn.TG 66416, TG 66417, NG 39296
 18. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier - Warszawa : "W.A.B.", 2011, sygn.TG 100178, NG 54134, SG 56230
 19. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982, sygn.TG 49353, SG 23483
 20. Korczak Janusz : pisarz - wychowawca - myśliciel : studia / pod red. Hanny Kirchner. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1997, sygn.TG 78388
 21. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985, sygn. TG 55787
 22. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : "Żak", 1999, sygn. TG 83319, NG 45333, SG 42141
 23. Korczakowskie inspiracje / Antonina Gurycka. - Warszawa: "Scholar", 2002, sygn.TG 83594, SG 45377
 24. O pedagogikę jako naukę o człowieku : w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka : [materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Korczakowskiego,Katowice,1-18 IV 1978] / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Kazimierza Gorzeloka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979, sygn. TG 40464
 25. Planeta Ro / Ryszard Marek Groński. - Warszawa : "Czytelnik", 1984., sygn. SG 25914
 26. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : J. H. Pestalozzi, K. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Adam Marszałek, 1998., sygn. NG 44868
 27. Rozmowa w sadzie piątego sierpnia / Igor Newerly. - Warszawa : "Czytelnik", 1978, sygn.TG 33688, SG 18997
 28. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / I. Newerly, Al. Kamiński, Wł. Żelazko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962, sygn. NG 5042, SG 1597
 29. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009, sygn.TG 97690, SG 54002
 30. Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986, sygn.TG 60167-10, NG 38176, SG 31277, SG 28894, SG 28895
 31. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989, sygn.
 32. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład Badań Systemów Wychowawczych, Pracownia Korczakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981, sygn.TG 67523, NG 39676, SG 32981, SG 32863
 33. Żywe wiązanie / Igor Newerly. - Warszawa : "Czytelnik", 1966,  sygn. SG 18819

 

Multimedia

 1. Korczak [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Agnieszka Holland ; w roli głównej Wojciech Pszoniak. - Warszawa : "Vision", [2003], sygn.TDVD 17
 2. Król Maciuś Pierwszy [Film] / [Cz.] 1 / kier. literacki Nathalie von Bernstorff, Hans-Werner Honert ; muz. Francois Elie Roulin. Warszawa : Spi Video, [ok. 2005], sygn.TDVD 49
 3. Król Maciuś Pierwszy [Film] / [Cz.] 2 / kier. literacki Nathalie von Bernstorff, Hans-Werner Honert ; muz. Francois Elie Roulin. -Warszawa : Spi Video, [ok. 2005], sygn.TDVD 50
 4. Król Maciuś Pierwszy [Film] / [Cz.] 3 / kier. literacki Nathalie von Bernstorff, Hans-Werner Honert ; muz. Francois Elie Roulin. - Warszawa : Spi Video, [ok. 2005], sygn.TDVD51
 5. Król Maciuś Pierwszy [Film] / [Cz.] 4 / kier. literacki Nathalie von Bernstorff, Hans-Werner Honert ; muz. Francois Elie Roulin. - Warszawa : Spi Video, [ok. 2005], sygn.TDVD52

Autor: PBW Tarnobrzeg