Matura 2008 - wybór nowości

Zestawienia bibliograficzne

Przedmioty humanistyczne


1. Język polski : vademecum maturalne 2009 / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia: "Operon", 2008, sygn. 94850
Matura z Operonem to kompleksowy program przygotowań do egzaminu dojrzałości dla nauczycieli i maturzystów. Vademecum zawiera nawigację kolorystyczną,skondensowaną treść, najważniejsze fakty i daty, obszerny indeks oraz barwne zdjęcia i grafikę.

2.
Język polski : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : materiały dla maturzysty / Katarzyna Budna, Jolanta Manthey. - Gdynia : "Operon", 2008,  sygn. 94851
W książce testy ułożone zostały w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić przygotowanie do matury. Dzięki trzem prostym krokom bez trudu można przygotować się do egzaminu dojrzałości:
- Krok 1: Rozplanowanie przygotowań - należy skorzystać z harmonogramu zawartego   w kalendarzu maturalnym,dzięki niemu można systematycznie przygotowywać się do matury
- Krok 2: Powtórzenie materiału - można powtarzać materiał z podręcznika i vademecum, korzystając z rozkładu zadań zamieszczonego w kalendarzu
- Krok 3: Sprawdzenie wiedzy - można sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując przykładowe arkusze egzaminacyjne zamieszczone w "Materiałach dla maturzysty".

3. Repetytorium maturzysty: język polski / [Agnieszka Sabak i in.]. – Kraków: „Greg”, 2009,  sygn. 94919

Książka zawiera cały materiał potrzebny do przygotowania się do egzaminu dojrzałości: dokładne omówienia lektur
z uwzględnieniem problematyki oraz krótkie streszczenie a także interpretację poezji. Materiał układa się w logiczną całość,
a format książki oraz jej układ graficzny jest przyjazny dla ucznia.
Książka została napisana w trosce o maturzystę, który nie zawsze wie, czego będą od niego wymagać podczas egzaminu dojrzałości.Przedstawione informacje w pełni odpowiadają szkolnym wymaganiom programowym, dzięki czemu repetytorium jest przydatne nie tylko podczas nauki do matury, ale również do powtórki przed klasówką czy odpowiedzią.

4. Historia : vademecum maturalne 2009 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia : „Operon”, 2008, sygn. 94848
Książka zawiera dodatkowe zadania maturalne z rozwiązaniami krok po kroku. Dołączona jest płyta CD. Opracowanie także zawiera nawigację kolorystyczną, źródła ikonograficzne, modułowy układ, obszerny indeks, osie czasu i chronologię.

5. Historia : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Grzegorz Kierejsza, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2008,  sygn. 94849

Testy dla maturzysty umożliwiają sprawdzenie wiedzy oraz utrwalają znajomość specyfiki zadań określonych przez standardy egzaminacyjne. Zostały ułożone w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić przygotowanie do matury.

6. Repetytorium maturzysty: WOS / [Krystian Paprocki]. – Kraków : „Greg”, 2009,  sygn. 94920

Repetytorium nie jest książką przeładowaną datami i definicjami. Uczeń znajdzie w niej  tylko te informacje których najbardziej potrzebuje. A wszystko w formie punktów, tabelek, zestawień, które uczniowie tak bardzo lubią.

7. Trener* : liceum – poziom rozszerzony :  jak czytać gazety? / Marta Tomczyk-Maryon. – Warszawa; Bielsko – Biała : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. 93704

Tematem Trenera jest czytanie prasy. Podobnie jak w przypadku innych książek tej serii, również ta jest adresowana do uczniów liceum, w szczególności do tych, którzy planują studia humanistyczne. Publikacja jest także pomocna dla przyszłych lub obecnych studentów dziennikarstwa. Z lektury mogą skorzystać również nauczyciele, którzy mogą znaleźć tu inspiracje do lekcji języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie. Książka jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, a to z tego względu, że wszyscy (w mniejszym lub większym stopniu) czytamy prasę.

8. Interaktywne repetytorium leksykalne : język angielski : przygotowanie do matury i egzaminów językowych / Donata Olejnik. - Poznań : "LektorKlett", [2007], sygn. 93698,  94917

Idealna pomoc dla osób przygotowujących się do egzaminów: maturalnego, FCE, CAE, klasówek i testów w szkole średniej oraz na kursach językowych. Dzięki tek książce uczeń przygotuje się do egzaminu, uporządkuje już posiadane wiadomości, poszerzy swój zasób słownictwa, sprawdzi woje umiejętności.

9. Język rosyjski : korepetycje domowe / Irina Kabyszewa, Krzysztof Kusal. - Warszawa : Langenscheidt Polska, 2009, sygn. 94765

Książka pomoże w nadrabianiu zaległości, uzupełnianiu materiału, błyskawicznych powtórkach. Zastosowano podział
na trzy poziomy: podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Dokonano wyboru zadań egzaminacyjnych typu maturalnego.

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze


10.  Matematyka Matura 2009 : [poziom podstawowy i rozszerzony] / Jacek Człapiński, Jadwiga Uss. - Kraków : "Omega", 2007,  sygn.94658, 94659
Ćwiczenia na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Omówienie pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Struktura i forma egzaminu, opis arkuszy egzaminacyjnych, standardy wymagań, 734 zadania w układzie tematycznym: liczby i ich zbiory, funkcje i ich własności, wielomiany i funkcje wymierne, funkcje trygonometryczne, funkcje wykładnicze
i logarytmiczne, ciągi liczbowe, planimetria, geometria analityczna, stereometria, rachunek prawdopodobieństwa.
18 przykładowych sprawdzianów na obu poziomach z poszczególnych działów matematyki, 14 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym i 14 na poziomie rozszerzonym. Modele odpowiedzi do wszystkich zadań, sprawdzianów oraz arkuszy.

11. Zbiór testów maturalnych : (zgodnych ze standardami obowiązującymi od 2008 roku) / Dorota Masłowska [i in.]. - Toruń : "Aksjomat", 2008, sygn. 92241, 93647

W latach 2008-2010 na maturze z matematyki będą obowiązywały nowe standardy wymagań egzaminacyjnych. Zbiór ten zawiera 40 zestawów maturalnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego spełniających te nowe wymagania.

12.  Matematyka : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Marzena Orlińska. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. 94852
Zakres podstawowy i rozszerzony. Testy dla maturzysty, dodatkowe arkusze maturalne na CD. Realizacja materiału zawartego w książce została przewidziana na 29 tygodni roku szkolnego. W tym czasie maturzysta powtórzy cały materiał
z danego zakresu nauczania. W skład pakietu do matematyki wchodzą następujące elementy: kalendarz przygotowań do matury Matura 2008, testy dla maturzysty, płyta CD z dodatkowymi arkuszami egzaminacyjnymi Matura 2008, suplement dla nauczyciela (w formie książkowej), vademecum maturalne (w formie książkowej), płyta CD z elektronicznymi dodatkowymi materiałami dla maturzysty, arkusze przed maturą próbną (na płycie CD i w Internecie), test końcowy, internetowy serwis maturalny oraz spotkania z ekspertami (warsztaty na terenie kraju).

13. Chemia : [poziom podstawowy i rozszerzony] / Beata Kupis, Anna Lewandowska, Wiesława Zewald. - Kraków : "Omega", 2008, sygn. 93896
Ćwiczenia na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Standardy wymagań egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym, omówienie egzaminu. Książka zawiera 515 zadań w następującym układzie tematycznym: model budowy atomu, układ okresowy pierwiastków, typy wiązań chemicznych, reakcje chemiczne, molowa interpretacja przemian chemicznych, szybkość reakcji
i stan równowagi, efekty energetyczne reakcji, reakcje utleniania i redukcji, elektrochemia, roztwory, dysocjacja, systematyka związków nieorganicznych, węglowodory, pochodne węglowodorów, chemia w życiu codziennym. Dołączonych jest 15 testów sprawdzających do każdego rozdziału - dodatkowo 150 zadań . Modele odpowiedzi
do wszystkich zadań i sprawdzianów

14. Trener* : liceum – poziom podstawowy i rozszerzony :  chemia / Małgorzata Krzeczkowska, Aleksander Mizera. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008,  sygn. 94371

Książka przeznaczona jest dla uczniów, którzy samodzielnie przygotowują się do matury z chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zawiera 363 zadania, w tym 228 przykładów rozwiązywania zadań oraz 135 zadań do samodzielnego rozwiązania z odpowiedziami.

15. Geografia : poziom podstawowy i rozszerzony / Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek. - Kraków : "Omega", 2008
sygn. 94004

Ćwiczenia na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Standardy wymagań egzaminu maturalnego na obu poziomach. Struktura i forma egzaminu, omówienie arkuszy egzaminacyjnych. W książce znalazło się 331 zadań (typy zadań stosowanych w arkuszach egzaminacyjnych) - 142 zadania w dziale „System przyrodniczy Ziemi” (budowa geologiczna Ziemi, dzieje Ziemi, atmosfera, oceany i wody na lądach, pedosfera i biosfera) oraz 189 zadań w dziale „System społeczno - gospodarczy świata” (demografia, rolnictwo, przemysł, usługi, przemiany społeczno-gospodarcze, integracja we współczesnym świecie, geografia polityczna) 2 zestawy zadań na podstawie barwnej mapy Bieszczad i Babiogórskiego Parku Narodowego (mapy dołączone na końcu książki). Przykładowe arkusze maturalne (poziom podstawowy i rozszerzony). Modele odpowiedzi i schematy oceniania do wszystkich zadań oraz sprawdzianów.

16. Geografia : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Dorota Plandowska, Jolanta Siembida, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. 94853
Publikacje „Matura 2009. Testy dla maturzysty” w kilku prostych krokach pozwalają na sprawdzenie wiedzy i powtórzenie materiału. Przy ich opracowaniu korzystano z dwuletnich doświadczeń z nową maturą.

17. Repetytorim maturzysty: geografia / [Agnieszka Łękawa]. – Kraków: „Greg”, 2009, sygn. 94918
Cały materiał do matury: mapy, wykresy, tabele, aktualne dane statystyczne, indeks ważnych pojęć. Bardzo dobrze opracowany indeks pojęć, pomoże uczniowi szybko i łatwo znaleźć potrzebne informacje.

18. Fizyka Matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony / Andrzej Melson, Wojciech Śpionek. - Kraków : "Omega", 2007,  sygn. 93996

Ćwiczenia na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla uczniów szkól średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Standardy wymagań egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii, omówienie typów zadań na obu poziomach.
Książka zawiera 370 zadań w układzie tematycznym: ruch - kinematyka, dynamika, oddziaływania w przyrodzie, praca, moc, energia, fizyka relatywistyczna, ruch drgający, bryła sztywna, porządek i chaos w przyrodzie, zjawiska termodynamiczne, zjawiska hydrostatyczne, stały prąd elektryczny, fale mechaniczne, pole elektromagnetyczne, światło i jego rola
w przyrodzie, jedność mikro- i makroświata, fizyka jądrowa. Dołączono18 testów sprawdzających do każdego działu fizyki - dodatkowo 184 zadania (112 zadań zamkniętych i 72 zadania otwarte), 4 przykładowe zestawy egzaminacyjne (arkusze na poziomie podstawowym i rozszerzonym), modele odpowiedzi do wszystkich zadań, sprawdzianów i arkuszy.

Autor: PBW Tarnobrzeg