Matura 2011 - przedmioty humanistyczne

Zestawienia bibliograficzne

JĘZYK POLSKI  - wybór bibliografii przedmiotowej  

Literatura polska

 1. Aluzja literacka : teoria - interpretacje - konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007, sygn. TG 91698
 2. Barok : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. red. Teresa Marciszuk]. - Warszawa : "Stentor", 2005, sygn. TG 88124, TCz 88123
 3. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. - Warszawa : "W.A.B.", 2009, sygn. TG 94984
 4. Bolesław Prus : pisarz nowoczesny / red. Jakub A. Malik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Literatury Realizmu
  i Naturalizmu. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009, sygn TG 96398
 5. Ciężkie norwidy czyli Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej / Stanisław Falkowski, Paweł Stępień. - Warszawa : "Świat Książki", 2009, sygn. TCz 95273
 6. Czar(ne) anioły : fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie / Anna Tytkowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG 93273
 7. Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002,
  sygn. TG 88400, TCz 88324
 8. Człowiek wobec tajemnicy zła / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002,
  sygn. TG 88401, TCz 88325
 9. Dandys : Słowo o Brunonie Jasieńskim / Krzysztof Jaworski. - Warszawa : "Iskry", 2009, sygn. TG 96706
 10. Dwudziestolecie 1919-1939 : odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia / red. nauk. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz ; [Zakład Literatury Polskiej XX Wieku. Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski]. - Warszawa : "Elipsa", 2010,
  sygn.TG 98579
 11. Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej / Grzegorz Gazda. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008, sygn. TCz 93360
 12. Dwudziestolecie międzywojenne / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 94869
 13. Dzieje literatury polskiej / Jan Tomkowski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007,
  sygn. TG 92227
 14. Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski. -  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985      , sygn. TG 56447, 56606
 15. Dzieło wobec odbiorcy : szkice z komunikacji literackiej / Michał Głowiński. - Kraków : "Universitas", 1998, sygn. TG 78755
 16. Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008, sygn. TG 95399
 17. Encyklopedia literatury polskiej / pod red. Elżbiety Zarych. - Kraków : "Zielona Sowa",
  cop. 2005, sygn. TCz 88723
 18. Epopeje / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TCz 88327
 19. Forma, ciało i brzemię imperium : o prozie Władysława L. Terleckiego / Agnieszka Izdebska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010, sygn. TG 98302
 20. Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61036, 61038, 61194
 21. Historia literatury polskiej w zarysie. T. 2 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61037, 61039, 61195
 22. Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004, sygn. TG 85836
 23. Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008, sygn. TCz 93373
 24. Jak analizować i interpretować epikę? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : "Telbit", cop. 2009, sygn. TG 94757
 25. Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : "Telbit", cop. 2007, sygn.TG 91098, TCz 91223
 26. Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TG 83425
 27. Jak przygotować się do matury z języka polskiego : poradnik / Katarzyna Grajewska. - Poznań : "eMPi2", 1997, sygn. TG 77948
 28. Jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego? / Joanna Kania. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006, sygn. TG 88408, TCz 88329
 29. Jak to napisać? : poradnik dla maturzystów / Katarzyna Anna Fiałkowska. - Toruń : "Tutor", 2006, sygn. TG 91859
 30. Język polski. Cz. 1 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [i in.]. - Kraków : "Omega", 2004,
  sygn. TG 85926
 31. Język polski. Cz. 2 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [ i in.]. - Kraków : "Omega", 2004,
  sygn. TG 86882
 32. Język polski w pigułce / Piotr Augustynek. - Kraków : "Korona", [1998], sygn. TCz 78599
 33. Język polski : [dwudziestolecie międzywojenne, literatura lat wojny i okupacji, literatura współczesna]. Cz. 3 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 2066
 34. Język polski [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów
  na studia. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2008, sygn. TPŁW 184
 35. Język polski : [romantyzm, pozytywizm, młoda polska]. Cz. 2 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 1962
 36. Język polski : [starożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie]. Cz. 1 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003, sygn. TG 84906
 37. Język polski : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : materiały dla maturzysty / Katarzyna Budna, Jolanta Manthey. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn.TG  94851
 38. Język polski : matura pisemna / Dorota Stopka. - Kraków : "Greg", 1998,
  sygn. TCz 78607, TG 78608
 39. Język polski : nowe opracowanie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Fryciego. - Warszawa : "Oświata", 2004, sygn. TG 88552
 40. Język polski : poradnik maturalny : egzamin ustny i pisemny / Marta Sobocińska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005, sygn. TG 86775, 87740
 41. Język polski : vademecum maturalne 2008 / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia : "Operon", 2007, sygn. TG 91243
 42. Język polski : vademecum maturalne 2009 / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94850
 43. Język polski : vademecum maturalne 2010 / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96900
 44. Język polski : wademekum licealisty / Maciej Zweiffel, Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2007, sygn. TG 91833
 45. Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Lublin : "Norbertinum", 2010,
  sygn. TG 97837
 46. Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", 2009, sygn.TCz 96668
 47. Kraków mityczny : motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży / pod red.
  Alicji Baluch, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009, sygn. TG 98122
 48. Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych : [seria druga] / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa", 2002, sygn. TG 87366, TCz 87367
 49. Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 3, (Poezja na maturze) / pod red. Małgorzaty Jadwigi Kowalczyk, Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998
  sygn. TCz 79004
 50. Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej uczni : dla uczniów gimnazjum i liceów / Tomasz Miłkowski, Janusz Termer. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001,
  sygn. TG 83514
 51. Leksykon fantastyki : postacie, miejsca, rekwizyty, zjawiska / Karolina Haka-Makowiecka, Marta Makowiecka, Małgorzata Węgrzecka ; pod red. Andrzeja Z. Makowieckiego. - Warszawa : "Muza", 2009, sygn.TCz 95515
 52. Leksykon lektur szkolnych : liceum / Tomasz Macios. - Bielsko-Biała : "Park", 2007,
  sygn. TCz 90371
 53. Leksykon motywów literackich / Dorota Nosowska. - Bielsko-Biała : "Park", 2006,
  sygn. TG 89367
 54. Leksykon wątków miłosnych / Władysław Kopaliński. - Warszawa : "Muza", 2004,
  sygn. TCz 88490
 55. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG 93283
 56. Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008, sygn. TG 96374
 57. Literatura Europy : historia literatury europejskiej / pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine`a. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2009, sygn. TCz 96263
 58. Literatura i nierozum : antropologia fantastyki grozy / Dariusz Brzostek. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009, Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. TCz 98622
 59. Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007,
  sygn. TG 92745, TCz 92708
 60. Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007,
  sygn. TG 92746, TCz 92709
 61. Literatura polska : epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy / red. Sławomir Żurawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 92426
 62. M jak matura - motywy literackie 1 : arkadia, kariera, miasto, miłość, rewolucja, teatr świata, władca / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, 2008, sygn. TG 95223
 63. M jak matura - motywy literackie 2 : cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm, wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, [2008], sygn.TG 95224, TCz 93674
 64. Magia poezji : (o poetach polskich XX wieku) / Jerzy Kwiatkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997, sygn. TCz 77056
 65. Między biografią, literaturą i legendą / pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. TG 97970
 66. Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 1 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004], sygn. TG 88413, TCz 88414
 67. Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 2 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004], sygn. TG 88815, TCz 88816
 68. Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, sygn.TG 98106
 69. "Naczelnym u nas jest artystą" : o legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej / Kazimierz Maciąg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. TG 97755
 70. Niezbędnik maturzysty : romantyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005, sygn. TG 87388, 88542
 71. Norwidyści : Miriam, Cywiński, Borowy, Makowiecki, Wyka : konteksty / Marek Buś. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008, sygn. TG 95838
 72. Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2009,
  sygn.TG 95234
 73. Nowa matura : język polski : poezja, interpretacje / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 88733, TCz 88494
 74. Nowa matura - język polski : repetytorium : historia literatury od starożytności do współczesności, rodzaje i gatunki literackie, analiza i interpretacja, ćwiczenia i klucz odpowiedzi / Dorota Miatkowska. - Bielsko-Biała : "Park", 2007, sygn. TG 91893
 75. Nowa matura z języka polskiego : praca z tekstem / Artur Dzigański. - Kraków : "Znak", 2005, sygn. TG 88021
 76. Nowe dwudziestolecie (1989-2009) : rozpoznania, hierarchie, perspektywy / red. nauk. Hanna Gosk. - Warszawa : "Elipsa", 2010, sygn. TG 98592
 77. Od starożytności do współczesności / oprac. Elżbieta Zarych, Marta Tomczyk. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008, sygn. TG 93628, 93629, TCz 93491
 78. Od Tarnowskiego do Kotta / Henryk Markiewicz. - Kraków : "Universitas", 2010,
  sygn. TG 98448
 79. Opracowania lektur : [streszczenie, analiza, problematyka, motywy] / [oprac. zespół red. Agnieszka Marszał, Ilona Kulik, Marzena Chełminiak]. - Toruń : "Literat", 2010,
  sygn. TCz 98333
 80.  Opracowania lektur dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008, sygn. TCz 93378
 81. Opracowania lektur i wierszy : dla wszystkich klas liceum i technikum : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Krystyny Bielaszewskiej ; oprac. Jacek Budziszewski
  i in.]. - Warszawa : "Adamantan", 2010, sygn.TCz 98699
 82. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", 2004/2005, sygn. TCz 88452
 83. Po śniadaniu / Eustachy Rylski. - Warszawa : "Świat Książki", 2009, sygn. TG 97261
 84. Polska "święta" i "przeklęta" / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002,
  sygn. TCz 88335
 85. Poezja nowa i najnowsza, sytuacje, interpretacje : materiały pokonferencyjne / pod red. Jana Hajduka i Andrzeja Niewiadomskiego ; Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2003, sygn. TG 98436
 86. Poezja świadoma siebie : interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009, sygn. TCz 96554
 87. Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995, sygn. TG 76148, TCz 75397
 88. Powtórka z literatury polskiej : tematy przekrojowe dla licealistów / Jerzy Golec. - Warszawa : "Perspektywy Press", [1995], sygn. TG 74915
 89. Poznać to, co mówimy : prace filologiczne i wspomnienia / Andrzej Lam. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009, sygn.TG 95608
 90. Pozytywizm / [wyd. i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 93976
 91. Pozytywizm : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2005, sygn. TG 88210, 88301, TCz 87966
 92. Późne tropy Młodej Polski (1914-1939) / Jan Jakóbczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn.TG 96983
 93. Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005,
  sygn. TG 90454, TCz 88780
 94. Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1997, sygn. TG 77680
 95. Renesans : przewodnik dla licealistów / pod red. Jerzego Szei i Marzanny Leociak. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86851, TCz 87270
 96. Repetytorium z języka polskiego : szkoła średnia : zawiera omówienie twórczości pisarskiej wszystkich epok literackich / oprac. Monika Salamońska. - Kraków : "Greg", 1996,
  sygn. TG 75609
 97. Repetytorium z języka polskiego : zagadnienia językowe, teoria literatury / Jolanta Pol. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2006, sygn. TG 89646
 98. Repetytorium maturzysty : j. polski / [aut. Agnieszka Sabak i in.]. - Kraków : "Greg", 2009,
  sygn. TG 94919
 99. Rewersy nowoczesności : klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej / Marcin Jaworski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009, sygn. TG 95247
 100. Rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini : kompendium wiedzy o literaturze fantasy / Andrzej Sapkowski. - Warszawa : "SuperNowa", 2005, sygn. TG 90470, TCz 90492
 101. Romantyzm : przewodnik dla licealistów / [red. Marzanna Leociak i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86850, TCz 87272
 102. Romantyzm / Dorota Kulesza. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006,
  sygn. TCz 89208
 103. Ryszard Kapuściński : próba portretu / red. nauk. Marek Sokołowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008, sygn. TG 93294
 104. Słownik bohaterów literackich / [red. nauk. Marian Kisiel, Marek Pytasz ; aut. haseł Ewa Bieganowska-Lipman i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2008, sygn. TG 93470
 105. Słownik bohaterów literackich / Dorota Kozicka [i in.]. -  Bielsko-Biała : "Park", 2006,
  sygn. TCz 90356
 106. Słownik lektur dla liceum / [red. Henryk Sułek, Elżbieta Zarych ; aut. haseł Artur Arnold
  i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008, sygn. TCz 93151
 107. Słownik motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. - Kraków : "Greg", 2004, sygn. TCz 86867
 108. Słownik motywów literackich / Edyta Jantos. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005,
  sygn. TCz 90346
 109. Syndrom Wallenroda : z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego / Elżbieta Flis-Czerniak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. TG 94350
 110. Szkolny słownik motywów literackich / Agnieszka Markiewicz. - Białystok : "Printex", [2005], sygn. TCz 90349
 111. Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Warszawa : "Kram", 1998, sygn. TCz 78696
 112. Słownik postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. - Kraków : "Universitas", 1999,
  sygn. TCz 79524
 113. Słownik scen literackich / Dorota Nosowska. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005,
  sygn. TCz 89366
 114. Słownik symboli literackich / oprac. Radosław Kuleszewicz. - Białystok : "Printex", 2003, sygn. TCz 93472
 115. Starożytność : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja]. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86847, 86848, TCz 87268
 116. Średniowiecze : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja, Krystyna Zbytniewska]. - Warszawa : "Stentor", 2003, sygn. TCz 87269
 117. Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. 2 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn. TG 96992
 118. Trzy legendy : walka o niepodległość i granice w polskiej międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2009,
  sygn. TG 96585
 119. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa : "W.A.B.", 2008, sygn. TG 95064
 120. Vademecum maturzysty : język polski / Magdalena Bajorek [i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006, sygn. TG 88538
 121. W granicach realizmu : trudne powieści w szkole średniej / Tadeusz Garsztka, Barbara Twardzik. - Kraków : "Znak", 2004, sygn. TG 90759
 122. Wiek XX : przewodnik dla licealistów. 2 / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. - Warszawa : "Stentor", cop. 2007, sygn. TG 91856. TCz 91855
 123. Wobec nihilizmu : Gombrowicz i Witkacy / Mateusz Werner. - Warszawa : "Sic!", 2009,
  sygn. TG 96558
 124. Współczesność / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 94998
 125. Wzorcowe prezentacje 100 tematów : nowa ustna matura z języka polskiego / Jacek Poznański, Jerzy Margula, Mateusz Logos. - Warszawa : "Skrypt", 2004, sygn. TG 86853, 87248-49, TCz 85924
 126. Wzory wypracowań dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Jacek Poznański. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008, sygn.TCz 93614
 127. Zatracenie się w Schulzu : historia pewnej fascynacji / Krzysztof Miklaszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009, sygn. TG 97124
 128. Zdasz maturę z języka polskiego : ćwiczenia, krzyżówki, testy / Małgorzata Sarnecka-Papis. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999, sygn. TG 83941
 129. Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83933, 86712, 86730, 87254, TCz 86729
 130. Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83934, 86713, 86732, 87255, TCz 86731
 131. Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 3 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83935, 86714, 86734, 87256, 89234, TCz 86733
 132. Zdasz maturę z języka polskiego : zagadnienia językowe / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 83937
 133. Złotnik i śpiewak : poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu / Anna Czabnowska-Wróbel. - Kraków : "Universitas", cop. 2009, sygn.TG 96796
Literatura powszechna
 1. Biblia w kulturze świata / Tomasz Jelonek. - Kraków : "Salwator", 2007, sygn. TG 91112
 2. Dzieje literatur europejskich. T. 1 / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 26314-316
 3. Dzieje literatur europejskich. T. 1, cz. 1, Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
  sygn. TG 39932, TCz 39930
 4. Dzieje literatur europejskich. T. 1, cz. 2, Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska / pod red. Władysława Floryana. -  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979,
  sygn. TG 39933, TCz 39931
 5. Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 1, Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura angielska, literatura amerykańska Stanów Zjednoczonych AP / pod red. Władysław Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, sygn. TG 48413, TCz 48412
 6. Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 2, Literatura staroskandynawska, literatura islandzka, literatura norweska, literatura duńska, literatura szwedzka, literatura fińska, literatura estońska, literatura łotewska, literatura litewska / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 50979, TCz 50978
 7. Dzieje literatur europejskich. T. 3, cz. 1, Literatura rosyjska, literatura ukraińska, literatura białoruska, literatura czeska, literatura słowacka, literatura łużycka / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, sygn. TG 67826,
  TCz 67827
 8. Dzieje literatur europejskich. T. 3, cz. 2, Literatura bułgarska, literatury narodów Jugosławii, literatura węgierska, literatura albańska, literackie dziedzictwo Celtów - wprowadzenie ogólne, literatura irlandzka, literatura szkocko-gaelicka, literatura w języku Manx, literatura walijska, literatura kornicka, literatura bretońska, literatura polska w kontekście europejskim / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991,
  sygn. TG 69978, TCz 69977
 9. Dzieje literatury powszechnej / Jan Tomkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008,
  sygn. TG 92704, TCz 92705
 10. Gustaw Flaubert : w niewoli słowa i kobiet / Frederick Brown ; przeł. Lech Niedzielski. - Warszawa : "Twój Styl", 2008, sygn. TG 93483
 11. Historia literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004, sygn. TG 88727, 89284
 12. Historia literatury francuskiej : od początków do czasów najnowszych / Józef Heistein. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, sygn. TG 80023, TCz 80022
 13. Historia literatury niemieckiej : zarys / Marian Szyrocki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, sygn. TG 24612, 24613
 14. Historia literatury rosyjskiej : od początków do czasów najnowszych / Bogusław Mucha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, sygn. TG 88729, 89285
 15. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XVII-XIX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 50010, 50196, TCz 50011
 16. Encyklopedia literatury światowej / red. nauk. Julian Maślanka. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005, sygn. TCz 88724
 17. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 1, Starożytność / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2003], sygn. TCz 84588
 18. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 2, Średniowiecze. Cz. 1 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2003], sygn. TCz 85204
 19. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 2, Średniowiecze. Cz. 2 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2004], sygn. TCz 85671
 20. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 3, Renesans. Cz. 1 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2004], sygn. TCz 85774
 21. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 4, Barok / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2004], sygn. TCz 88308
 22. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 5, Oświecenie / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2004], sygn. TCz 88309
 23. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 6, Romantyzm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2006], sygn. TCz 88310
 24. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 7, Pozytywizm, realizm, naturalizm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2006], sygn. TCz 89140
 25. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 8, Modernizm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2007], sygn. TCz 92645
 26. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 9, Wiek dwudziesty / [red. Tadeusz Skoczek] - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", 2007, sygn. TCz 92645
 27. Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej : dla uczniów gimnazjum i liceów / Tomasz Miłkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2002, sygn. TCz 83515
 28. Literatura świadomości : Samuel Beckett, podmiot, negatywność / Jakub Momro. - Kraków : "Universitas", 2010, sygn. TG 98438
 29. Literatura świata : literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki / [red. naczelny Bartłomiej Kaczorowski ; wydawca Anna Rossa]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TCz 89773
 30. Między renesansem a awangardą : o literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty / Maciej Żurowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 91046
 31. Od milczenia do zamilknięcia : rosyjska proza kobieca na początku XX wieku : wybrane aspekty / Ewa Komisaruk. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009, sygn. TG 97088
 32. Przeboje prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego / Joanna Gawlikowska. - Goleszów : "Publisher-Innowacje" ; Warszawa : "Bellona", 2001, sygn. TCz 82178
 33. Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku / Grzegorz Gazda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 96211
 34. Tragiczne dzieje literatury / Walter Muschg ; przeł. Bogdan Baran. - Warszawa : "Aletheia", 2010, sygn. TG 97549
 35. Truman Capote : biografia / Gerald Clarke ; przeł. Jarosław Mikos. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, sygn. TG 93889
 36. Zarys historii literatury i kultury niemieckiej / Rolf-Dieter Kluge, Małgorzata Świderska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010, sygn. TG 97379
 37. Zupa Franza Kafki : historia literatury światowej w 14 przepisach kulinarnych / tekst
  i ilustracje Mark Crick. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2005, sygn. TG 92606
Lektury (opracowania)
 1. "A życie nasze jednakowo niespokojne i malutkie" : rozważania o życiu i twórczości
  ks. Jana Twardowskiego z przykładową analizą wiersza, kontekstami kulturowymi
  do tekstów poety i scenariuszem lekcji / Danuta Laskowska. - Tarnobrzeg : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003, sygn. TI 2987
 2. Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG `19491,. 19492, 19493, 19494
 3. "Antygona" Sofoklesa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2376, TCz 2375
 4. "Antygona" Sofoklesa / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50850, 50851
 5. "Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 60902, 61664, 61665, 61666
 6. "Balladyna" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2378, TCz 2377
 7. "Biblia - Nowy Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2452, TCz 2451
 8. "Biblia - Stary Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2511, TCz 2510
 9. "Chłopi" Władysława Reymonta / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2380, TCz 2379
 10. "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 13948, 13949, 13950, 14149, 14150
 11. "Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2381, TCz 2381
 12. "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2384, TCz 2383
 13. "Czekając na Godota" Samuela Becketta / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, sygn. TCz 80505
 14. "Don Kiszot" Cervantesa / Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15041, 15042, 16214
 15. "Dwa teatry" Jerzego Szaniawskiego / Krystyna Nastulanka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG 20131, 20132, 20133, 20134
 16. "Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76170, 76171, TCz 74434
 17. "Dzika kaczka" Henryka Ibsena / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2390, TCz 2389
 18. "Dżuma" Alberta Camusa / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1998, sygn. TCz 77980
 19. "Dżuma" Alberta Camusa / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2392, TCz 2391
 20. "Faraon" Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2394, TCz 2393
 21. Ferdydurke Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76174, 76175
 22. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2396, TCz 2395
 23. "Fircyk w zalotach" Franciszka Zabłockiego / Halina Stankowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965, sygn. TCz 10885
 24. "Folwark zwierzęcy" George'a Orwella / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2398, TCz 2397
 25. Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2008, sygn. TCz 92547
 26. "Fraszki, pieśni, treny" Jana Kochanowskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2400, TCz 2399
 27. "Giaur" George'a Gordona Byrona / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2402, TCz 2401
 28. "Granica" Zofii Nałkowskiej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2343. TCz 2342
 29. "Granica" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76194, 76193, 69313
 30. Hamlet / Stanisław Wyspiański ; oprac. Maria Prussak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007, sygn. TG 92000
 31. "Hamlet" Williama Szekspira / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TCz 2403
 32. "Hamlet" Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15037, 15038, 15039, 15040, 15340
 33. "Hymny" Jana Kasprowicza / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973, sygn. TG 18462, 18463
 34. II i IV część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2386, TCz 2385
 35. III część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2388, TCz 2387
 36. Iliada Homera / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2406,
  TCz 2405
 37. "Imię róży" Umberta Eco / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2408, TCz 2407
 38. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2345, TCz 2344
 39. Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska]. - Toruń : "Literat", 2009, sygn. TG 95738
 40. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, sygn. TG 76848
 41. "Jądro ciemności" Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2410, TCz 2409
 42. "Kamienie na szaniec" - Aleksander Kamiński / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2347, TCz 2346
 43. "Kandyd" Woltera / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2412,
  TCz 2411
 44. "Kartoteka" Tadeusza Różewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2414, TCz 2413
 45. "Klub Pickwicka" Karola Dickensa / Irena Dobrzycka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 16216, 13277, 13278
 46. "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2418, TCz 2417
 47. "Kordian" Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23768, 23767, TCz 23769
 48. "Kordian" Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 71849
 49. "Kordian" Juliusza Słowackiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2420, TCz 2419
 50. "Kordian i cham" Leona Kruczkowskiego / Jan Detko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1973, sygn. TG 18298, 18299, 18300
 51. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2422, TCz 2421
 52. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią / Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 17520, 17521, 17522, 18762, TCz 18763
 53. "Lalka" Bolesława Prusa / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2424, TCz 2423
 54. Liryka Juliana Przybosia / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1989, sygn. TG 76162, 76163
 55. Liryka starożytnej Grecji i Rzymu / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2426, TCz 2425
 56. Liryka średniowiecza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2427, TCz 2428
 57. Literatura powszechna średniowiecza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2005, sygn. TB 2430, TCz 2429
 58. "Lord Jim" Josepha Conrada / Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15043, 16218, TCz 15044
 59. "Lord Jim" Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2432, TCz 2431
 60. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2434, TCz 2433
 61. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Danuta Zawistowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23644, 23645, TCz 23643
 62. "Makbet" Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76183
 63. "Makbet" Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2436, TCz 2435
 64. "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2536, TCz 2535
 65. "Mały Książę", "Ziemia, planeta ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2438, TCz 2437
 66. "Medaliony" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 14856, 14857, 14858
 67. "Medaliony" Zofii Nałkowskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2348, TCz 2347
 68. "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2330-2331, TB 2439-40, TCz 2329
 69. "Mitologia" Jana Parandowskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2442
 70. "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB2444, TCz 2443
 71. "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej / Roman Taborski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 62123, 62122, TCz 62121
 72. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Krystyna i Lech Kujawscy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn TG 67371, 67372, 67373, TCz 63374
 73. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2350, TCz 2351
 74. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971, sygn TG 16303, 162304, 16307
 75. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2446, TCz 2445
 76. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76188, 69246, 69247
 77. "Niemcy" Leona Kruczkowskiego / Tadeusz Sivert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1974, sygn TG 20235, 20237, TCz 20236
 78. "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2447, TCz 2448
 79. "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76173, TCz 76172
 80. "Nowele i opowiadania" Bolesława Prusa / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2450, TCz 2449
 81. "Nowele" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2537, TCz 2538
 82. "Nowele" Marii Konopnickiej / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2539, TCz 2540
 83. "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego / Edmund Kotarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76186, 76187
 84. "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2453, TCz 2453
 85. "Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2456, TCz 2455
 86. "Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka / Zofia Karczewska-Markiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn.. TG 20228, 20230, 20231, TCz 20229
 87. "Opowiadania" Jarosława Iwaszkiewicza / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygn.. TG 57439, 70864, 57440, 57101, 57100, TCz 57102
 88. "Opowiadania" Marii Dąbrowskiej / Maria Knothe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1980, sygn. TG 76657, 43267, TCz 43268
 89. "Opowiadania" Stefana Żeromskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2458, TCz 2457
 90. "Opowiadania" Stefana Żeromskiego / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975, sygn. TG 22038, 22039, 22040, 22041, TCz 22042
 91. "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2352, 2353
 92. "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2460, TCz 2459
 93. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2451, TCz 2452
 94. "Pan Wołodyjowski" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2461, TCz 2462
 95. "Piękni dwudziestoletni" i opowiadania Marka Hłaski / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2464, TCz 2463
 96. "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2466, TCz 2465
 97. "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76180, 76181, TCz 75137
 98. Poezja i minidramat Gałczyńskiego : interpretacje utworów / Andrzej Cieński. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004, sygn. TG 92995
 99. Poezja francuska - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2490, TCz 2489
 100. Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 75268, 76111, 76112, TCz 75259
 101. "Poezje" Adama Mickiewicza. Cz. 1 / oprac/ Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2476, TCz 2475
 102. "Poezje" Adama Mickiewicza. Cz. 2 / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2478, TCz 2477
 103. "Poezje" Cypriana Kamila Norwida / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2482, TCz 2481
 104. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76168, 76169
 105. "Poezje" Jana Kasprowicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2472, TCz 2471
 106. "Poezje" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2488, TCz 2487
 107. "Poezje" Kazimierza Przerwy-Tetmajera / oprac.Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2484, TCz 2483
 108. "Poezje" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2468, TCz 2467
 109. "Poezje" Leopolda Staffa / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2474, TCz 2473
 110. "Poezje" Tadeusza Różewicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2486, TCz 2485
 111. "Poezje" Wisławy Szymborskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2492, TCz 2491
 112. "Poezje" Zbigniewa Herberta / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2470, 2531
 113. "Potop" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2494, TCz 2493
 114. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 63841, 63843, 64017, 64018
 115. Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977, sygn. TG 28657, TCz 28656
 116. "Potop" Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 76167, 76166
 117. 535 dni Potopu : powieść i film / Maria Oleksiewicz ; [oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 20884
 118. "Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2496, TCz 2495
 119. "Proces" Franza Kafki / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007
  sygn. TB 2498, TCz 2497
 120. Proza Juliana Kawalca / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50401, 50788, TCz 50400
 121. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007
  sygn. TB 2500, TCz 2499
 122. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 13620, 13621
 123. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Irena Szypowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76189, 76190, 71880, 71879, TCz 71881
 124. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2502, TCz 2502
 125. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50984, 50985, 50983, 51130, TCz 51131
 126. "Romeo i Julia" Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007
  sygn. TB 2504, TCz 2503
 127. "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn. TG 76184, 76185, TCz 70832
 128. "Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego / oprac. Paweł Stanisławski. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2506, TCz 2505
 129. "Sen nocy letniej" Wiliama Szekspira [!] / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967, sygn. TG 16072, 18765, TCz 18764
 130. "Skąpiec", "Świętoszek" Moliera / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2416, TCz 2415
 131. "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TCz 2507
 132. "Stary człowiek i morze" Ernesta Hemingwaya / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2509, TCz 2508
 133. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2513, TCz 2512
 134. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 19027, 19029, TCz 19028
 135. "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2515, TCz 2514
 136. "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 72983, 73780, 73781, 74863,
  TCz 72984
 137. "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn.TG 60126, 70546, TCz 60125
 138. "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 17517, 17518, 17519
 139. Średniowieczna poezja religijna / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 71087, TCz 71088
 140. "Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2517, TCz 2516
 141. "Tango" Sławomira Mrożka / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2354, TCz 2355
 142. Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. - Kraków : "Impuls", 1998, sygn. TG 78172
 143. "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2519, TCz 2518
 144. "Treny" Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 64755, 65680, 65679, 65678, 66221
 145. Twórczość Tadeusza Hołuja / Marian Stępień. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1985, sygn. TG 58177, 58176, 58175
 146. "Urząd" Tadeusza Brezy / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967, sygn. TG 16217
 147. "Utwory wierszem" Ignacego Krasickiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2521, TCz 2520
 148. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2522, TCz 2523 
 149. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Stefania Sztaudynger. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 13617, 13618
 150. "Wiersze" Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61033, 61034, 61185, 61186, 61187
 151. Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 76176, 70833
 152. "Wiersze" Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 70563, 51547, 51406, 51407, TCz 51548
 153. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76191, 76192, 70509
 154. "Wiersze" Leopolda Staffa / Irena Maciejewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61238, 62289, 62288, 62287
 155. "Wojna i pokój" Lwa Tołstoja / Antoni Semczuk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 16071, TCz 16215
 156. "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2006, sygn. TB 2356, TCz 2357
 157. "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2525, TCz 2524
 158. Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej / Ryszard Handke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76177, 76178, TCz 71414
 159. "Zemsta" Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2527, TCz 2526
 160. "Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76179, 74691

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Moja filmoteka : literatura i teatr w filmie / Aleksander Jackiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989, sygn. TG 65860, 66045
 2. Słownik adaptacji filmowych / [aut. Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005, sygn. TG 90364
 3. Film i literatura / Wojciech Wierzewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, 1983, sygn. TG 51342, TCz 51223
 4. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TCz 95585
 5. Literatura i media : po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010,  sygn. TG 98647
 6. Literatura na ekranie : [obowiązkowe szkolne lektury filmowe] / Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005, sygn. TCz 89368
 7. Nowa fala i nowa powieść : formy narracji / Maria Raczewa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974, sygn. TG 19066
 8. Sienkiewicz i film / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1998, sygn. TG 80328
 9. Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. - Kraków : "Impuls", 1998, sygn. TG 78172
 10. Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy : notatki z filmowego planu / Władysław Ślesicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1986, sygn. TG 59263
 11. Film : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. Katarzyna Ziębik]. - Warszawa : "Stentor", 2007, sygn. TG 91849, TCz 91850
 12. Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG 19491, 19492, 19493, 19494
 13. Film i literatura / Wojciech Wierzewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, 1983, sygn. TG 51342, TCz 51223
 14. 535 dni Potopu : powieść i film / Maria Oleksiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 20884
 15. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 63841-63843, 64017, 64018
 16. Perły kina : leksykon filmowy na XXI wiek. T. 2, Ekranizacje literatury / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek. - Michałów-Grabina : "Latarnik", 2005, sygn. TG 88453
 17. M jak matura - motywy literackie 2 : cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm, wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, [2008], sygn. TCz 93674
 18. Historia filmu : 1895-2005 / Jerzy Płażewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008
  sygn. TCz 94025
 19. Historia filmu dla każdego : (1895-1980) / Jerzy Płażewski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986, sygn. TG 58791
 20. Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996,
  sygn. TCz 76553
 21. Literatura a sztuki wizualne / Seweryna Wysłouch. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994, sygn.TCz 75418
 22. Komiks / Jerzy Szyłak. - Kraków : "Znak", 2000, sygn. TG 81302
 23. Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku : wstęp do poetyki komiksu / Jerzy Szyłak. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 1999, sygn. TCz 82790
 24. Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej / Leszek Pułka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2004, sygn. TG 90564
 25. Od obrazka do wideoklipu : integracja tekstowa w kształceniu literackim na poziomie podstawowym / Aniela Książek-Szczepanikowa. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999, sygn. TCz 79000
 26. Sztuka komiksu : próba definicji nowego gatunku artystycznego / Krzysztof Teodor Toeplitz. - Warszawa : "Czytelnik", 1985, sygn. TG 56710, 56711

 
Malarstwo

 1. 100 najsłynniejszych obrazów / Jacek Buszyński, Andrzej Osęka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990, sygn. TCz 68108

 2. 1000 arcydzieł / Wendy Beckett ; książka powstała przy współpr. Patricii Wright. - Warszawa : "Arkady", 2008, sygn. TCz 97988
 3. 1000 arcydzieł malarstwa polskiego / aut. Dobrosława Horzela i in. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2008, sygn. TCz 95531
 4. Encyklopedia impresjonizmu / Maurice Serullaz oraz Georges Pillement, Bertrand Marret, Francois Duret-Robert ; przekł. [z fr.] Halina Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991, sygn. TCz 70476
 5. Historia malarstwa europejskiego / Maria Backmann. - Poznań : "Publicat", 2009,
  sygn. TCz 96309
 6. Historia sztuki : malarstwo od Giotta do czasów obecnych / A. N. Hodge ; [tł. Krystyna Kamińska]. - Warszawa : "Delta W-Z", 2008, sygn. TCz 94875
 7. Impresjoniści / Joanna Guze. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964, sygn. TG 16100
 8. Impresjonizm / Zdzisław Kępiński ; [noty biogr. Krystyna Sulkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986, sygn. TG 59997
 9. Jak czytać malarstwo : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów / Patrick de Rynck ; przekł. [z ang.] Piotr Nowakowski. - Kraków : "Universitas", 2005, sygn.TG 88201,TCz 88202
 10. Jak czytać malarstwo współczesne : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola / Jon Thompson ; przekł. [z ang.] Joanna Holzman. - Kraków : "Universitas", 2006, sygn. TCz 89738
 11. Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce : rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi / Patrick de Rynck ; przekł. [z ang.] Piotr Nowakowski. - Kraków : "Universitas", 2009, sygn. TCz 98005
 12. Jan Matejko / Janusz Maciej Michałowski. - Warszawa : "Arkady", 1984, sygn. TCz 53618
 13. Jan Matejko / Krystyna Sroczyńska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976
  sygn. TG 23177, 23178, 23487
 14. Jean-Auguste-Dominique Ingres / Hans Ebert. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1983, sygn. TG 51532, TCz 51390
 15. Juliusz Kossak / Maciej Masłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe ; "Auriga", 1986, sygn. TG 58022
 16. Juliusz Kossak / Maciej Masłowski. - Warszawa : "Auriga", 1990, sygn. TCz 67844
 17. Juliusz Kossak / Teresa Stepnowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1974
  sygn
  . TG 22677, 22678, 23486
 18. Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta / Heinrich W. Pfeiffer ; [przekł. z wł. Hanna Borkowska, Jolanta Kornecka ; red. i tł. z jęz. niem. Jolanta Sosnowska]. - Milano : "Musei Vaticani" ; Kraków : "Biały Kruk", 2008, sygn. TCz 93548
 19. Krajobraz z tęczą : [sylwetki artystów od Fidiasza do Picassa] / Anna Klubówna. -  Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976, sygn. TG 22146, 22147
 20. Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006, sygn. TG 92731,
  TCz 92948
 21. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TCz 95585
 22. Luwr : arcydzieła malarstwa / Lawrence Gowing ; wstęp Michel Laclotte ; [tł. Katarzyna Maleszko]. - Warszawa : "Arkady", 2008, sygn. TCz 97875
 23. Maksymilian Gierymski : obraz i słowo / Halina Stępień. - Warszawa : "Aurgia" : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983, sygn. TCz 51209
 24. Malarki polskie / Alicja Okońska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1976, sygn. TG 22200
 25. Malarstwo polskie / [oprac. Halina Andrzejewska i in.]. - Warszawa : "Auriga", cop. 2006,
  sygn. TCz 88596
 26. Malarstwo polskie od gotyku do współczesności / [wstęp] napisała Agnieszka Morawińska. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : "Auriga", 1984, sygn. TCz 51734
 27. Manet / Henri Perruchot ; przeł. [z fr.] Krystyna Dolatowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978, sygn. TG 34148
 28. Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego : materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin malarza / pod red. Teresy Grzybkowskiej. - Warszawa : "DiG", 2005, sygn. TCz 89641
 29. Nicolas Poussin / Janina Michałkowa. - Warszawa : "Arkady", 1980, sygn. TCz 43116
 30. Noc seksualna / Pascal Quignard ; przeł. Krzysztof Rutkowski. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008, sygn. TCz 96833
 31. Norwid - artysta : w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008,
  sygn. TG 96379
 32. Oblicza Matki / tekst Giuseppe Sala. - Kielce : "Jedność", 2006, sygn.TG 91002
 33. Od akademizmu do ekspresjonizmu : sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX
  i początków XX wieku / Piotr Siemaszko. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2007, sygn. TG 93070
 34. Od Giotta do Cezanne'a : zarys historii malarstwa / Michael Levey ; [z ang. przeł. Maria
  i Stanisław Bańkowscy]. - Warszawa : "Arkady", 1974, sygn. TG 19266, TCz 45394
 35. Od Maneta do Pollocka : słownik malarstwa nowoczesnego / [w oprac. brali udział aut. John Ashbery i in. ; tł. z fr. Helena Devechy]. - Warszawa : "Arkady", 1973, sygn. TCz 19040
 36. Renoir / Henri Perruchot ; przeł. [z fr.] Elżbieta Radziwiłłowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, sygn. TG 47240, 47457
 37. Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego / Robert Genaille ; [z fr. przeł. Ewa Maliszewska i Krystyna Secomska ; polonica oprac. Krystyna Sulkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 21090
 38. Symbol i forma : przemiany w malarstwie polskim od 1880 do 1939 / koncepcja, układ, wstęp, red. Dorota Folga-Januszewska ; [teksty Aneta Błaszczyk-Biały i in.]. - Olszanica : "Bosz". 2008, sygn. TCz 94347
 39. Sztuka XVIII wieku / Edmund i Juliusz de Goncourt ; wybór, przekł. [z fr.], wstęp i koment. Joanna Guze. - Warszawa : "Czytelnik", 1981, sygn. TG 45159
 40. Sztuka bez tajemnic / Robert Cumming ; z ang. przeł. Hanna Faryna-Paszkiewicz. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008, sygn. TCz 95635
 41. Sztuka świata. T. 1 / [aut. org. hisz. Jose' Pijoan., aut. tekstów pol. Karol Myśliwiec i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1989, sygn. TCz 66879
 42. Sztuka świata. T. 2 / [ aut. wyd. pol. Witold Dobrowolski i in. ; red. nauk. Anna Lewicka-Morawska i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1990, sygn. TCz 68069
 43. Sztuka świata. T. 3 / [aut. wyd. hisz. Pedro de Palol, Jose' Pijoan ; aut. tekstów pol. Anna Lewicka-Morawska i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1993, sygn. TCz 71590
 44. Sztuka świata. T. 4 / [ aut. wyd. hisz. Jose' Pijoan i in. ; przekł.z hisz. Rajmund Kalicki ; aut tekstów pol. Marek Machowski, Natalia Świdzińska, Przemysław Trzeciak]. - Warszawa : "Arkady", 1990, sygn. TCz 69190
 45. Sztuka świata. T. 5 / [aut. wyd. org. Luciano Berti i in. ; aut tekstów pol. Przemysław Trzeciak ; roz.: Sandro Botticelli oraz Leonardo da Vinci z jęz. niem. przeł. Barbara Ostowska. - Warszawa : "Arkady", 1992, sygn. TCz 70577
 46. Sztuka świata. T. 6 / [aut. org. hisz. Jose' Pijoan i in. ; aut. tekstów pol. Przemysław Trzeciak ; przekł. z jęz. niem. Halina Tomasik oraz Barbara Ostrowska. - Warszawa : "Arkady", 1991 sygn. TCz 69876
 47. Sztuka świata. T. 7 / [aut. tekstów pol. Tadeusz Chrzanowski i in. ; wyd. pol. przygot. zespół Anna Lewicka-Morawska i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1994, sygn. TCz 72835
 48. Sztuka świata. T. 8 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1999, sygn.TCz 80372
 49. Sztuka świata. T. 9 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1996, sygn.TCz 76682
 50. Sztuka świata. T. 10 / [aut. tekstów pol. Józef Mrozek, Przemysław Trzeciak, Wojciech Włodarczyk]. - Warszawa : "Arkady", 1996, sygn. TCz 76683
 51. Sztuka świata. T. 11 / [aut. Piotr Bieliński i in.] ; red. nauk. Andrzej Dulewicz. - Warszawa : "Arkady", 2000, sygn.TCz 81670
 52. Sztuka świata. T. 12, Leksykon A-K / [aut. haseł Tadeusz Barucki ; red. nauk. Andrzej Dulewicz]. - Warszawa : "Arkady", 1998, sygn. TCz 81671
 53. Sztuka świata. T. 13, Leksykon L-Z / [aut. haseł Tadeusz Barucki i in. ; red. nauk. Andrzej Dulewicz]. - Warszawa : "Arkady", 2000, sygn. TCz 80592
 54. Tatry w poezji i sztuce polskiej / przedm., wybór i oprac. Michał Jagiełło ; [oprac.] Jacek Woźniakowski ; red. i dobór ilustracji Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975, sygn. TG 2175
 55. Toaleta kobiet / Degas ; napisała Irena Zera ; il. wybrał Murice Serullaz. - Warszawa : "Arkady", 1976, sygn. TG 25079
 56. Tycjan / [wstęp i wybór il. Tatiana Znamierowska ; przekł. z ros. Igor Zakrzewski]. - Warszawa : "Arkady", 1986, sygn. TCz 61129
 57. Van Gogh : Arles, Saint-Remy / oprac. Jean Leymarie ; [tł. z fr. Helena Kęszycka]. - Warszawa : "Arkady", 1977, sygn. TG 27942
 58. Velazquez - infanci i infantki / oprac. Enrique Lafuente Ferrari ; [tł. z fr. Helena Kęszycka]. - Warszawa : "Arkady", 1982, sygn. TG 47710
 59. Wielki atlas sztuki świata / pod red. Johna Oniansa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TCz 94388
 60. Z dziejów malarstwa pejzażowego : od renesansu do początków XX wieku / Aleksander Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965, sygn. TG 10666
 61. Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz]. - Olszanica : "Bosz", 1999,
  sygn. TCz 81721
 62. Zmysł wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały
  z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 1 / pod. red. Józefa Marii Ruszara. - Lublin : "Gaudium", 2006, sygn. TG 96416
 63. Zmysł wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały
  z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 2 / pod. red. Józefa Marii Ruszara. - Lublin : "Gaudium", 2006, sygn. TG 96417
 64. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / red. Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson ; przekł. [z ang.] Ewa Hornowska. - Poznań : "Rebis", 2006,
  sygn. TCz 89057
 65.  Canaletto malarz Warszawy / [wstęp] napisał Mieczysław Wallis. - Wyd. 7 zm. w części ilustracji. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983, sygn. TCz 49401
 66. Caravaggio / Vasile Nicolescu ; [transl. into Engl. Andreea Gheorghitoiu]. - Bucharest : Meridiane Publishing House, 1983, sygn. TCz 51489
 67. Dziecko w malarstwie polskim / słowo wstępne i wybór obrazów Hanna Kubaszewska. - Warszawa : "Arkady", 1980, sygn.TG 69760, TCz 69759
 68. El Greco : 21 tablic kolorowych, 23 reprodukcje czarno-białe / Kazimierz Zawanowski. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1979,
  sygn.TCz 36981
 69. El Greco : 21 tablic kolorowych, 23 reprodukcje czarno-białe / Kazimierz Zawanowski. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1979,
  sygn. TCz 36981

 

Adaptacje teatralne i filmowe

 1. Anna Karenina / reż. i scen. Bernard Rose ; zdj. Daryn Okada ; wyk. Sophie Marceau [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 1997, sygn. TDVD 134
 2. Antek [Film] / reż. Wojciech Fiwek ; scen. Wojciech Fiwek ; zdj. Janusz Czecz ; wyst. Ryszarda Hanin [i in.] - Warszawa : Telewizja Polska, 2008, sygn. TDVD 437
 3. Austeria / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz, Julian Stryjkowski ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; muz. Leopold Kozłowski ; w rolach głównych Franciszek Pieczka, Wojciech Pszoniak [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005,
  sygn. TDVD 389
 4. Baza ludzi umarłych [Film] / reż., scen. Czesław Petelski ; scen. Marek Hłasko. - Warszawa : "Grube Ryby", 2009, sygn. TDVD 645
 5. Blaszany bębenek / reż. Volker Schlondorff ; scen. Franz Seitz [i in.] ; zdj. Igor Luther ; wyk. David Bennent [i in.]. - Warszawa : "Tantra", 2005, sygn. TDVD 133
 6. Brzezina / reż. i scen. Andrzej Wajda ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; muz. Andrzej Korzyński ; w głównych rolach Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [ok. 2005], sygn. TDVD 47
 7. Chłopi / reż. Jan Rybkowski ; scen. Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; muz. Adam Sławiński ; zdj. Marek Nowicki ; wyk. Władysław Hańcza [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005, sygn. TDVD 135, 139, 445
 8. Cudzoziemka [Film] / reż. Ryszard Ber ; scen. Maria Kuncewiczowa ; zdj. Jerzy Stawicki ; muz. J. Brahms [i in.] ; wyst. Ewa Wiśniewska, Jerzy Kamas [i in.]. - Warszawa : Media Way, 2005, sygn. TDVD 223
 9. Doktor Żywago / reż. David Lean ; scen. Robert Bolt [wg powieści Borysa Pasternaka] ; zdj. Freddie Young ; muz. Maurice Jarre ; wyst. Omar Sharif [i in.]. - Kraków : "Mediasat Poland", cop. 2006, sygn. TDVD 79, 132
 10. Dolina Issy / Scen. i reż. Tadeusz Konwicki ; zdj. Jerzy Łukaszewicz ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyk. Maria Pakulnis, Ewa Wiśniewska, Olgierd Łukaszewicz [i in.]. - Warszawa : Spi Video, [2008], sygn. TDVD 463
 11. Duma i uprzedzenie = Pride and Prejudice / adapt. Andrew Davies ; reż. Simon Langton ; prod. Sue Birtwistle ; muz. Carl Davis ; wyst. Colin Firth [i in.]. - Warszawa : Epelpol Distribution, [ok. 2007], sygn. TDVD 315
 12. Dzieje grzechu [Film] / scen. i reż. Walerian Borowczyk ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; scenogr. Teresa Barska ; muz. Johann Pachelbel, Felix Mendelssohn-Bartholdy ; wyst. Grażyna Długołęcka [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", [ok. 2007], sygn. TDVD 309
 13. Dżuma / scen. i reż. Luis Puenzo ; zdj. Felix Monti ; muz. Vangelis ; wyst. William Hurt
  [i in.]. - Warszawa : "Muvi", 1993, sygn. TV 481
 14. Faraon / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Adam Walaciński ; wyst. Jerzy Zelnik [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2001, sygn. TDVD136, 140
 15. Ferdydurke / reż. i scen. Jerzy Skolimowski ; wyst. Lain Glen, Tadeusz Łomnicki, Artur Żmijewski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2003], sygn. TDVD 20
 16. Folwark zwierzęcy / reż. John Stephenson ; scen. Alan Janes, Martn Burke. - [Warszawa] : SPI International Polska, [ok. 2004], sygn. TDVD 33
 17. Granica / reż. Jan Rybkowski ; scen. Józef Hen ; zdj. Marek Nowicki ; muz. Piotr Hertel ; wyst. Krystyna Janda [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn.  TDVD 142
 18. Hamlet / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli, ; zdj. David Watkin ; muz. Ennio Morricone ; wyk. Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 81
 19. Hamlet / William Shakespeare ; reż. Richard Rodney Bennett ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Derek Jacobi [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 274
 20. Henryk V / reż. Kenneth Branagh ; scen. Kenneth Branagh ; zdj. Kenneth MacMillan ; muz. Patrick Doyle ; wyst. Daniel Webb [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 169
 21. Imię róży = Der Name Der Rose / reż. Jean-Jacoues Annaud ; scen. Andrew Birkin [i in.] ; zdj. Tonino Delli Colli ; muz. James Horner ; wyk. Sean Connery [i in.]. - Kraków : "Mediasat Poland", 2006, sygn. TDVD 39
 22. Kamizelka [Film] / reż. Stanisław Jędryka ; scen. Zdzislaw Skowroński ; zdj. Jacek Korcelli ; wyst. Ligia Branice, Jerzy Zielnik [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008],
  sygn. TDVD 438
 23. Kanał / reż. Andrzej Wajda ; scen. Jerzy Stefan Stawiński ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Jan Krenz ; wyk. Tadeusz Janczar, Teresa Iżewska, Wieńczysław Gliński, Stanisław Mikulski
  [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005], sygn. TDVD 48
 24. Katarynka [Film] / reż. Stanisław Jędryka ; scen. Zdzisław Skowroński ; zdj. Mieczysław Jahoda ; wyst. Tadeusz Fijewski [i in.] - Warszawa : Telewizja Polska, [2008],
  sygn. TDVD 435
 25. Kronika wypadków miłosnych [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Edward Kłosiński ; muz. Wojciech Kilar ; wyk. Gabriela Kownacka, Paulina Młynarska, Joanna Szczepkowska [i in.] - Warszawa : Spi Video, 2008, sygn. TDVD 468
 26. Król Lear / William Shakespeare ; reż. Jonathan Miller ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Michael Hordern [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 264
 27. Krzyżacy / reż. Aleksander Ford, Karol Chodura ; scen. Aleksander Ford, Jerzy Stefan Stawiński ; zdj. Mieczysław Jahoda ; muz. Kazimierz Serocki ; wyst. Andrzej Szalawski
  [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 216
 28. Lalka. Cz. 1-5 / reż. Ryszard Ber ; scen. Aleksander Ścibor-Rylski ; zdj. Jacek Korcelli ; muz. Andrzej Kurylewicz ; wyst. Jerzy Kamas [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", 2003,
  sygn. TDVD 384-388
 29. Lalka / reż. i scen. Wojciech Jerzy Has ; wyst. Beata Tyszkiewicz [i in.]. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, 1995, sygn. TV 90
 30. Latarnik [Film] / reż. Zygmunt Skonieczny ; scen. Konrad Frejdlich, Zygmunt Skonieczny ; zdj. Władysław Nagy ; wyst. Józef Pieracki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008],
  sygn. TDVD 436
 31. Lawa : opowieść o "Dziadach" Adama Mickiwicza / reż. i scen. Tadeusz Konwicki ; zdj. Piotr Sobociński ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyst. Gustaw Holoubek [i in.]. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, [2003], sygn. TV 525
 32. Los człowieka / reż. Siergiej Bondarczuk ; scen. Fyodor Shakhmaganov [i in.] ; zdj. Vladimir Monakhov ; muz. Venyamin Basner ; wyk. Siergiej Bondarczuk [i in.] - Warszawa : Epelpol Entertainment, 2008, sygn. TDVD 503
 33. Lotna / reż. Andrzej Wajda ; scen. Wojciech Żukrowski, Andrzej Wajda ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Tadeusz Baird ; wyk. Jerzy Pichelski [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005],
  sygn. TDVD 171
 34. Makbet / William Shakespeare ; reż. Jack Gold ; wyk. Nicol Williamson, Jane Lapotaire, Tony Doyle [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 146, 275
 35. Makbet = Macbeth / reż. Mark Brozel ; scen. Peter Moffat ; zdj. Nicholas D. Knowland ; muz. Kevin Sargent ; w rolach głównych Keeley Hawes, James McAvoy [i in.]. - [London] : BBC TV, cop. 2005, sygn. TDVD 394
 36. Matka Joanna od Aniołów / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; wyst. Lucyna Winnicka [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005,
  sygn. TDVD 172
 37. Mistrz i Małgorzata. [Cz. 1-10] / reż. i scen. Vladimir Bortko ; zdj. Valery Myulgaut ; muz. Igor Kornelyuk ; wyk. Oleg Basilashvili [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", cop. 2006,
  sygn. TDVD119-128
 38. Moralność pani Dulskiej / Gabriela Zapolska ; reż. Tomasz Zygadło ; scenogr. Jerzy Rudzki ; oprac. muz. Marek Czapczak ;  wyst. Anna Seniuk [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2008, sygn. TDVD 443
 39. Na zachodzie bez zmian [Film] = All Quiet on the Western Front / reż. Delbert Mann ; scen. Paul Monash ; zdj. John Coquillon ; muz. Allyn Ferguson ; wyst. Richard Thomas [i in.]. - [b.m] : "Granada", 2007, sygn. TDVD 211
 40. Nad Niemnem / reż. Zbigniew Kuźmiński ; scen. Kazimierz Radowicz ; zdj. Tomasz Tarasin ; muz. Andrzej Kurylewicz ; w rolach głównych Iwona Pawlak, Adam Marjański, Marta Lipińska [i in.]. -  Wersja telewizyjna.  - Warszawa : Telewizja Polska, 2007,
  sygn. TDVD 381, 451
 41. Nędznicy = Les Misérables / reż. Jose Dayan ; scen. Didier Decoin ; zdj. Willy Stassen ; muz. Jean-Claude Petit ; wyst. Gerard Depardieu [i in.]. - Warszawa : Kino Świat, 2006,
  sygn. TDVD128
 42. Noce i dnie. 1 / reż. i scen. Jerzy Antczak ; zdj. Stanisław Loth, Grzegorz Kędzierski ; muz. Waldemar Kazanecki ; wyst. Jadwiga Barańska [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2005 (prod. 1972), sygn. TDVD109, 440
 43. Noce i dnie. 2 / reż. i scen. Jerzy Antczak na podstawie powieści Marii Dąbrowskiej ; zdj. Stanisław Loth, Grzegorz Kędzierski ; muz. Waldemar Kazanecki ; wyst. Jadwiga Barańska [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2005 (prod 1972), sygn. TDVD 108, 441
 44. Ogniem i mieczem. Cz. 1-2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; zdj. Grzegorz Kędzierski ; muz. Krzesimir Dębski ; wyk. Izabella Scorupco [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000,
  sygn. TDVD 466
 45. Ojciec Goriot = Le Pere Goriot / reż. Jean-Daniel Verhaeghe ; wyst. Charles Aznavour [i in.]. - Warszawa : Epelpol Distribution, [ok. 2006], sygn. TDVD 165
 46. Oliver Twist / reż. Roman Polański ; scen. Ronald Harwood ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Rachel Portman ; wyk. Ben Kingsley [i in.]. - Warszawa : Monolith Films, 2005,
  sygn. TDVD 191
 47. Oniegin = Onegin / reż. Martha Fiennes ; scen. Peter Ettedgui, Michael Ignatieff ; zdj. Remi Adefarasin ; muz. Magnus Fiennes ; wyst. Ralph Fiennes [i in.]. - [Warszawa] : "Solopan", [2007] (prod. 1999), sygn. TDVD 214
 48. Pan Tadeusz / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006,
  sygn. TDVD 143
 49. Pan Wołodyjowski. Cz. 1 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Andrzej Markowski ; wyk. Tadeusz Łomnicki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD219
 50. Pan Wołodyjowski. Cz. 2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Andrzej Markowski ; wyk. Tadeusz Łomnicki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 220
 51. Panny z Wilka / reż. Andrzej Wajda ; scen. Zbigniew Kamiński ; zdj. Edward Kłosiński ; scenogr. Allan Starski ;  wyk. Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2004],
  sygn. TDVD14
 52. Popioły  / reż. Andrzej Wajda ; wyst. Piotr Wysocki [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2003],
  sygn. TDVD 8
 53. Popiół i diament / reż. Andrzej Wajda ; scen. Jerzy Andrzejewski i Andrzej Wajda ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Filip Nowak ; wyk. Zbigniew Cybulski [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005], sygn. TDVD 55
 54. Potop. Cz. 1-2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Wojciech Żukrowski [i in.] ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Kazimierz Serocki ; wyk. Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 465
 55. Proces / przekł. Bruno Schulz ; adapt. i reż. Agnieszka Holland, Laco Adamik ; scenogr. Andrzej Przybył ; wyst. Roman Wilhelmi [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2002,
  sygn.
  TV 516
 56. Proces / reż. David Hugh Jones ; scen. Harold Pinter ; zdj. Phil Meheux ; muz. Carl Davis ; wyst. Kyle MacLachlan, Anthony Hopkins [i in.]. - Warszawa : "Mayfly", [ok. 2005],
  sygn. TDVD 56
 57. Quo vadis? / reż. i scen. Franco Rossi ; muz. Piero Piccioni ; wyst. Klaus Maria Brandauer
  [i in.]. - [London] : Oxford Educational, [ok. 2006], sygn. TDVD 311
 58. Romeo i Julia / William Shakespeare ; reż. Alvin Rakoff ; wyk. Patrick Ryecart [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 147
 59. Rozmowy z katem [Film] / Kazimierz Moczarski ; adapt. telewizyjna Tadeusz Nyczek ; reż. Maciej Englert ; zdj. Michał Englert ; muz. Zygmunt Konieczny ; scenogr. Marcin Stajewski ; wyk. Piotr Fronczewski, Andrzej Zieliński [i in.]. - Warszawa, Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 548
 60. Solaris / reż. Andrej Tarkovskij ; scen. Andrej Tarkovskij, Fridrikh Gorenshtein ; zdj. Vadim Yusov ; muz. Edward Artemiew, Vyacheslav Ovchinnikov, Johann Sebastian Bach. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2006], sygn. TDVD 97
 61. Stary człowiek i morze = Old man and the sea / reż. Jud Taylor ; scen. Roger O. Hirson ; zdj. Tony Imi ; muz. Bruce Broughton ; wyst. Anthony Quinn [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2007, sygn. TDVD 193
 62. Syzyfowe prace / scen. i reż. Paweł Komorowski ; zdj. Wiesław Zdort ; muz. Jerzy Matuszkiewicz ; wyst. Alicja Bachleda-Curuś [i in.]. - Warszawa : ITI Film Studio, [2004],
  sygn. TDVD 26
 63. Świętoszek / Moliere ; reż. Zygmunt Hubner ; scenogr. Jan Banucha ; wyk. Tadeusz Łomnicki, Gustaw Lutkiewicz [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007,
  sygn. TDVD 444
 64. Tango / Sławomir Mrożek ; reż. Maciej Englert ; scenogr. Marcin Stajewskij ; zdj. Zbigniew Wichłacz ; aktorzy Teatru Współczesnego w Warszawie: Danuta Szaflarska, Wiesław Michnikowski, Marta Lipińska, Zbigniew Zapasiewicz [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 307
 65. Targowisko próżności [Film] = Vanity Fair / reż. Marc Munden ; adapt. Andrew Davis. - Warszawa : "Best Film", 2008, sygn. TDVD 641
 66. Tristan i Izolda = Tristan and Isolde / reż. Kevin Reynolds ; scen. Dean Georgaris ; zdj. Artur Reinhart ; muz. Anne Dudley ; wyst. Jame Franco [i in.]. - Warszawa : TiM, [2007], sygn. TDVD 213
 67. W pustyni i w puszczy / reż. i scen. Władysław Ślesicki ; zdj. Bogusław Lambach ; muz. Andrzej Korzyński ; w rolach głównych Monika Rosca, Tomasz Mędrzak [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 130
 68. W pustyni i w puszczy / scen. i reż. Gavin Hood ; muz. Krzesimir Dębski ; wyst. Karolina Sawka, Adam Fidusiewicz [i in.]. - [b.m] : "Vision" [dystr.] : Waldemar Dziki Produkcja Filmowa, prod. 2001, sygn. TDVD 397
 69. Wesele / reż. Andrzej Wajda ; scen. Andrzej Kijowski ; muz. Stanisław Radwan ; wyst. Ewa Ziętek, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn. TDVD 138
 70. Władca Pierścieni. [Cz. 1], Drużyna Pierścienia / reż. Peter Jackson ; scen. Philippa Boyens ; zdj. Andrew Lesnie ; muz. David Long ; wyk. Elijah Wood [i in.]. - Warszawa : Warner Bros, [2006], sygn. TDVD 131,400
 71. Wojna i pokój = War and Peace / reż. King Vidor ; scen. Bridget Boland [i in.] ; zdj. Jack Cardiff ; muz. Nino Rota ; wyst. Audrey Hepburn [i in.]. - Warszawa : "Imperial CinePix", [2007], sygn. TDVD 380
 72. Zemsta / scen. i reż. Antoni Bohdziewicz, Bohdan Korzeniewski ; zdj. Stanisław Wohl, Franciszek Fuchs ; muz. Stefan Kisielewski ; wyk. Jan Kurnakowicz [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", [ok. 2005], sygn. TDVD 57
 73. Ziemia obiecana [Film] : nowa wersja / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Witold Sobociński, Edward Kłosiński [i in.] ; muz. Wojciech Kilar ; wyk. Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn [i in.]. - [Warszawa] : "Perspektywa", 2000, sygn. TDVD 258

 

Językoznawstwo

 1. Akty i gatunki mowy / red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2004,
  sygn. TG 87847
 2. Dzieje językoznawstwa w zarysie / Adam Heinz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 49023, 49150, 49238
 3. Elementy gramatyki umysłu : od struktur składniowych do minimalizmu / Paweł Mecner. - Kraków : "Universitas", cop. 2007, sygn. TG 94957
 4. Fonetyka i fonologia / Leokadia Dukiewicz, Irena Sawicka. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 1995, sygn. TCz 75561
 5. Fonetyka polska : artykulacje głosek polskich / Maria Dłuska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn.TG 57834
 6. Funkcje języka i wypowiedzi / pod red. Jerzego Bartmińskiego i Renaty Grzegorczykowej. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1991, sygn.TCz 73489
 7. Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej / Iwona Loewe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG 92935
 8. Gramatyka kognitywna / John R. Taylor. - Kraków : "Universitas", cop. 2007,
  sygn. TG 94696
 9. Język a reprezentacja świata w umyśle / Ida Kurcz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn.TG 63021, 63340
 10. Język i społeczeństwo / wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. - Warszawa : "Czytelnik", 1980, sygn. TG 43467, 43713, TCz 43712
 11. Język, myśl i rzeczywistość / Benjamin Lee Whorf ; wstępem opatrzył Adama Schaff. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, sygn.TG 46525, 46827
 12. Język dla wszystkich. [Cz. 1] / Witold Cienkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981,
  sygn.TG 46868
 13. Język dla wszystkich. Cz. 2 / Witold Cienkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
  sygn. TG 42725, 43001, 43002
 14. Język w świetle nauki / wybrała i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1980, sygn.TG 40811, 41150
 15. Język wśród wartości / Tadeusz Zgółka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988,
  sygn.TG 64490, 64491, 64704
 16. Językowy savoir-vivre : praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich / Halina i Tadeusz Zgółkowie. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001, sygn. TG 83509
 17. Językoznawstwo / Tadeusz Milewski ; [ćwiczenia uzupełniające Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89740
 18. Językoznawstwo ogólne : wybrane zagadnienia / Edward Łuczyński, Jolanta Maćkiewicz. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002, sygn. TG 83526
 19. Językoznawstwo otwarte / Antoni Furdal. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn. TG 68580
 20. Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży / Małgorzata Święcicka. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, sygn. TG 81307
 21. Kultura, język, osobowość : wybrane eseje / Edward Sapir. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978, sygn. TG 34212, 34213
 22. Kurs językoznawstwa ogólnego / Ferdinand de Saussure ; wstęp i przypisy Kazimierz Polański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TG 83412
 23. Leksykon językoznawstwa kognitywnego / Vyvyan Evans ; przekł. Magdalena Buchta
  [i in.]. - Kraków : "Universitas", 2009, sygn. TCz 98437
 24. Między dawnymi a nowymi laty : eseje o języku / Stanisław Dubisz. - Warszawa : "Książka
  i Wiedza", 1988, sygn. TG 65297, 65298
 25. Między snobizmem i modą, a potrzebami języka czyli O wyrazach obcego pochodzenia
  w polszczyźnie / Bogdan Walczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987,
  sygn TG  60801
 26. Nowe słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Hachette Livre Polska, 2007, sygn. TCz 91614
 27. Na początku było słowo : kultura słowa / Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : "Text", 1993, sygn. TG 72083
 28. Nauka o języku polskim dla licealistów / Jadwiga Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 70765, 70766
 29. O czytaniu : krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze / Ryszard Handke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, sygn.TG 53894
 30. Polszczyzna końca XX wieku / Andrzej Markowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992, sygn. TG 71396
 31. Polszczyzna ludzi myślących / Halina Kurkowska ; wybór i oprac. Hanna Jadacka i Andrzej
   Markowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn.TG 69987
 32. Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego / pod red. Jerzego Podrackiego. - Warszawa : "Medium", 1993, sygn.TCz 73829
 33. Prozodia języka polskiego / Maria Dłuska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, sygn.TG 23922
 34. Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury / red. nauk. Kazimierz Ożóg, Ewa Oronowicz-Kida. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006, sygn. TG 93787
 35. Słowo się rzekło czyli Monolog o kulturze języka / Stefan Reczek. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, sygn. TG 62932, 62933
 36. Vademecum maturzysty : język polski / [aut. Barbara Chojdyńska i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1998, sygn.TCz 78606
 37. W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism. T. 1 / Roman Jakobson. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, sygn. TG 66807, 66964
 38. W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism. T. 2 / Roman Jakobson. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, sygn.TG 66808, 66965
 39. Wielkie teorie językoznawcze : od językoznawstwa historyczno-porównawczego
  do pragmatyki / Marie-Anne Paveau, Georges-Elia Sarfati ; przekł. Iwona Piechnik. - Kraków : "Avalon" : "Flair", 2009, sygn. TG 95644
 40. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej / Renata Grzegorczykowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. TG 71448
 41. Współczesny język polski / pod red. Jerzego Bartmińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, sygn. TG 84164
 42. Wstęp do językoznawstwa / Renata Grzegorczykowa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93160
 43. Z zagadnień kultury języka : teoria - praktyka - szkoła / Alojzy Adam Zdaniukiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, sygn. TG 27564
 44. Zarys kultury żywego słowa / Jerzy Kram.  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 74852

 

Historia dla maturzystów - wybór literatury

Historia Polski

 1. Bitwa o Monte Cassino. T. 1 / Melchior Wańkowicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG. 67756
 2. Bitwa o Monte Cassino. T. 2 / Melchior Wańkowicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn.TG 67757
 3. Bitwa o Monte Cassino. T. 3 / Melchior Wańkowicz . - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn.TG 67758
 4. Boże igrzysko : historia Polski. T. 1, Od początków do roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1989, sygn.TG 66525, 66782
 5. Boże igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1991, sygn.TG 70122, 70123
 6. Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich / Janusz Pajewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983, sygn.TG 50802
 7. Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987, sygn.TG 60572
 8. Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989,
  sygn.TG 66619, 66850
 9. Dwór polski : architektura, tradycja, historia / [Justyna Chłap-Nowakowa i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2007, sygn.TCz 91702
 10. Dywizja Lwów : [wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku : 1941-1943]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn.TG 67200
 11. Dzieje Polski i Litwy : (1506-1648) / Stanisław Grzybowski. - Kraków : "Fogra", 2000,
  sygn.TCz. 81144
 12. Dzieje Polski piastowskiej : (VIII wiek-1370) / Jerzy Wyrozumski. - Kraków : "Fogra",
  1999, sygn.TCz 81055
 13. Dzieje Polski późnośredniowiecznej : (1370-1506) / Krzysztof Baczkowski. - Kraków : "Fogra", 1999, sygn.TCz 81143
 14. Emigracja / Rafał Habielski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995,
  sygn.TG 72626, 72625
 15. Encyklopedia Kresów / słowo wstępne Stanisław Lem , aut. Andrzej Betlej [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, [2004], sygn.TCz 87101
 16. Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Andrzej Garlicki [i in.]. - Warszawa : "Bellona", 1999, sygn.TCz 80533
 17.  Encyklopedyczny słownik historii Polski / Jolanta Choińska-Mika, Jan Dzięglewski, Jarema Maciszewski. - Warszawa : "BGW", 1997, sygn.TCz 78295
 18. Europejska tragedia XX wieku : II wojna światowa / Jerzy Holzer. - Warszawa : "Rytm",
  cop. 2005, sygn.TG 89342
 19. Gibraltar i Katyń : co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie / Tadeusz A. Kisielewski. - Warszawa : "Rebis", 2010, sygn. TG 97566
 20. Grunwald 1410 : bitwa, która przeszła do legendy / Witold Mikołajczak. - Zakrzewo : "Replika", cop. 2010, sygn.TG 98400
 21. Historia dla maturzystów : repetytorium / Włodzimierz Sochacki. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2007, sygn.TG 91298
 22. Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. - Warszawa : "Key Text", 1997, sygn.TCz 77589
 23. Historia oręża polskiego 1795-1939 / Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984, sygn.TG 53101
 24. Historia oręża polskiego 963-1795 / Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1981, sygn.TCz. 44340
 25. Historia polityczna Polski : 1989-2005 / Antoni Dudek. - Kraków : "Arcana", 2007,
  sygn.TG 90426
 26. Historia polityczna Polski 1864-1918 / Henryk Wereszycki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn.TG. 68616
 27. Historia polityczna Polski 1935-1945 / Paweł Wieczorkiewicz. - Warszawa : "Książka
  i Wiedza", cop. 2005, sygn.TG 88730
 28. Historia Polski / Jerzy Topolski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000,
  sygn.TG 82604
 29. Historia Polski do 1864 roku / Maria Bogucka. - Wrocław : Zakład Narodowy
  im. Ossolińskich, 1999, sygn.TG 80019
 30. Historia Polski do 2009 roku / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2009,
  sygn.TG 95567
 31. Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000 sygn.TCz 80656
 32. Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r / Stanisław Mackiewicz. - Londyn : "Puls", 1992, sygn.TG 71105
 33. Historia Polski : materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1990,
  sygn.TG 68856, 68899, 68932
 34. Historia Polski do roku 1795 / Henryk Samsonowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990, sygn.TG 69383, 73889, 73928
 35. Historia Polski : średniowiecze / Stanisław Szczur. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004, sygn.TG 85991, 85992
 36. Historia Polski : 1914-1939 / Marian Eckert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990, sygn.TG 69384, 73803, 73804
 37. Historia Polski 1492-1795 / Mariusz Markiewicz. -  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004, sygn.TG 85989, 85990
 38. Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001, sygn.TG 83791
 39. Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn.TG 88406
 40. Historia Polski : 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009, sygn.TG 94873, 94874
 41. Historia Polski w liczbach : ludność, terytorium / [kom. red. Franciszek Kubiczek i in.]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993, sygn.TCz 73312
 42. Historia Polski w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", [1995], sygn.TCz 75566
 43. Historia powszechna, Polski : współczesność : wybrane zagadnienia / Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski. - Toruń : "Comer", 1993, sygn.TG 71569
 44. Historia : vademecum maturalne / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2006, sygn.TG 91792, 91961
 45. Historia : vademecum maturalne 2009 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", [2008], sygn.TG 94045, 94848
 46. Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 : (bez ziem wschodnich) / oprac. Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2000, sygn.TG 91469
 47. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin. - Warszawa : "Latona", 1992, sygn.TG 71281, 75255
 48. Katyń : ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : "Świat Książki", 2010,
  sygn.TG 97836
 49. Katyń : problemy i zagadki : dedykowane Józefowi Czapskiemu / [red. Jerzy Jackl]. - Warszawa : "Pomost", 1990, sygn.TG 68589, 69721
 50. Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989, sygn.TG 67500, 67501, 67605
 51. Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989, sygn.TG 66876, 67058
 52. Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Wyd. 1 (dodruk). - Poznań : "Rebis" 2009, sygn.TG 97433
 53. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprowadzenie Marta Derlatka. -Stan prawny na 10 sierpnia 2009 roku. - Warszawa : "LexisNexis", 2009, sygn.TG 96258
 54. Kronika Jana z Czarnkowa / Janko z Czarnkowa ; tł. Józef Żerbiłło ; oprac. tekstu i przypisów Marek D. Kowalski. - Kraków : "Universitas", cop. 2009, sygn. TG 95993
 55. Księstwo Warszawskie / Barbara Grochulska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991, sygn.TG 69981
 56. Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej / Piotr Żaroń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn.TG 68210, 68287
 57. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. - Warszawa : "Czytelnik", 1990, sygn.TG 68113
 58. Najdawniejsze dzieje ziem polskich : (do VII w.) / Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski. - Kraków : "Fogra", 1998, sygn.TCz 81054
 59. Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990, sygn.TG 67936, 68050, 68177
 60. Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 2 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990, sygn.TG 67937, 68051, 68178
 61. Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001) / Andrzej Leon Sowa. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. 82489cz
 62. Od niewoli do niepodległości : (1864-1918) / Józef Buszko. - Kraków : "Fogra", 2000,
  sygn .TCz 81786
 63. Od średniowiecza do oświecenia : historia powszechna i historia Polski / Adam Puławski. - Warszawa : "Mada", 1994, sygn.TG 74187
 64. Od wojny do zniewolenia : Polska a Związek Sowiecki : stosunki polityczne 1939-1945 / Marek Kazimierz Kamiński. - Warszawa : "Oświata", 1992, sygn. TG 70684
 65. Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedmową Janusza Zawodnego ; [do dr. przygot.
  Jan A. Stepek]. - Paris : Editions Spotkania, 1990, sygn. TG 68173
 66. Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje / pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. - Toruń : Adam Marszałek, 2009, sygn. TG 97470
 67. Polska / współaut. i oprac nauk. Andrzej Chwalba. - Kraków : "Opres", 2003,
  sygn. TCz 84590
 68. Polska myśl polityczna po roku 1939 / Grzegorz Kucharczyk. - Dębogóra : "Debogóra", 2009, sygn. TG 96868
 69. Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej : (1918-1945) / Czesław Brzoza. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82292
 70. Polska w czasach przełomu : (1764-1815) / Stanisław Grodziski. - Kraków : "Fogra", 1999, sygn. TCz 81145
 71. Polska w czasach walk o niepodległość : (1815-1864) / Marian Zgórniak. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82291
 72. Polskie Państwo Podziemne / Stanisław Salmonowicz, Marek Ney-Krwawicz, Grzegorz Górski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1999, sygn. TG 85148
 73. Post mortem : Katyń - opowieść filmowa / Andrzej Mularczyk. - Warszawa : "Muza", 2008, sygn.TG 97390
 74. PRL od lipca 44 do grudnia 70 / pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza. - Warszawa : Muzeum Historii Polski : "Bellona", 2010, sygn. TG 98335
 75. Proces szesnastu / Jerzy Kochanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG. 72767, TCz 72766
 76. Przewrotna historia Polski czyli Kulisy dziejów naszej ojczyzny do 1795 roku / wieści przez Jarosława Machnickiego zebrane i krótkim wstępem opatrzone. - Kielce : "MAC Edukacja", 1999, sygn. TP 1783, 1784
 77. Radość wszelkiego stworzenia - rzecz o Adwencie i Bożym Narodzeniu : historia, tradycja, obyczaj polski / Barbara Ogrodowska. - Warszawa : "Verbinum", 2008, sygn. TG 94298
 78. Rzeczpospolita w dobie złotej wolności : (1648-1763) / Józef Andrzej Gierowski. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82290
 79. Serce Europy : krótka historia Polski / Norman Davies. - Londyn : "Aneks", 1995,
  sygn. TG 79828
 80. Skazane na zagładę : praca niewolnicza kobiet polskich w III Rzeszy i los ich dzieci / Roman Hrabar. - Katowice : "Śląsk", [1989], sygn. TG 66559
 81. Słownik wydarzeń historycznych / Renata Żabicka. - Wrocław : "Astrum", 2007,
  sygn. TCz 91626
 82. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [i in.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005, sygn. TCz 86597
 83. Szlachta i teologowie : studia z dziejów polskiej kontrreformacji / Janusz Tazbir. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987, sygn. TG 62569, 62570
 84. Szlachta polska i jej państwo / Jarema Maciszewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986, sygn.TG 60174, 62076
 85. Warszawa w powstaniu kościuszkowskim / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985, sygn. TG 54728
 86. Władysław Sikorski / Roman Wapiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982,
  sygn.TG 48295
 87. Wojsko polskie na Wschodzie 1943-1945 / Edward Kospath-Pawłowski. - Pruszków : "Ajaks", 1993, sygn. TCz 73776
 88. Zdasz maturę z historii : historia Polski / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. -  Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn.TG 89938

 

Historia powszechna

 1. Ameryka Pn., Ameryka Pd., Australia i Oceania / red. Zdzisława Otałęga. - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 84589
 2. Azja. Cz. 1 / oprac. Marek M. Dziekan. - Kraków : "Opres", 2002, sygn. TCz 82963
 3. Azja. Cz. 2 / oprac. Marek M. Dziekan. - Kraków : "Opres", 2002, sygn. TCz 83546
 4. Bitwy świata : leksykon / Zygmunt Ryniewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1995, sygn. TCz 75462
 5. Bizancjum : niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium / Judith Herrin ; przeł. Norbert Radomski. - Poznań : "Rebis", 2009, sygn. TG. 97425
 6. Cena wolności : historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności / Piotr S. Wandycz . - Kraków : "Znak", 1995, sygn. TG 74403
 7. Dzieje Anglii 1485-1939. T. 1, 1485-1830 / Jerzy Zdzisław Kędzierski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, sygn. TG 58145, TCz 58216
 8. Dzieje Anglii 1485-1939. T. 2, 1830-1939 / Jerzy Zdzisław Kędzierski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, sygn. TG 58146, TCz 58216
 9. Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej / Marian Kukiel. - Londyn : "Puls", 1992, sygn. TG 70714,76738
 10. Encyklopedia II wojny światowej / [oprac. spraw polskich Andrzej Nowak]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 1994, sygn. TCz 76615
 11. Encyklopedia nauk pomocniczych historii / Władysław Semkowicz. - Kraków : "Universitas", cop. 1999, sygn. TG 79741
 12. Europa. Cz. 1 / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz, Antoni Podraza. - Kraków : "Opres", 2001, sygn. TCz 82961
 13. Europa. Cz. 2 / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz, Antoni Podraza. - Kraków : "Opres", 2001, sygn. TCz 82962
 14. Europa : rozprawa historyka z historią / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1999,
  sygn. TCz 79339
 15. Europa Zachodnia : dzieje polityczne 1945-1993 / Jerzy Krasuski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TCz 74762
 16. Europejska tragedia XX wieku : II wojna światowa / Jerzy Holzer. - Warszawa : "Rytm",
  cop. 2005, sygn. TG 89342
 17. Historia : analiza źródeł historycznych / Czesław Witkowski. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TG 96487
 18. Historia : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Grzegorz Kierejsza, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94849
 19. Historia : niezbędnik licealisty : daty, fakty, pojęcia, biogramy / Robert Jerzy Primke, Maciej Szczerepa. - Rzeszów : "Fosze", 2006, sygn. TG 88261, 88508
 20. Historia : vademecum maturalne 2009 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94045, 94848
 21. Historia : vademecum maturalne 2010 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96898
 22. Historia Anglii / Henryk Zins. -Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995,  sygn. TG 74632, 74640
 23. Historia dla maturzystów : repetytorium / Włodzimierz Sochacki. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2007, sygn.TG 91298
 24. Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : "Rebis" : Wydawnictwo Poznańskie, 2006, sygn.TG 88968
 25. Historia Europy : 1919-1939 / Martin Kitchen. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy
  im. Ossolińskich, 1997, sygn. 80015, 80016                                             
 26. Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, ygn. TG 80013 ,TCz 78069
 27. Historia Europy / pod red. Johna Stevensona. - Warszawa : "Annapurna" : "Gondwana", 2006, sygn. TCz 89765
 28. Historia Europy 1945-1992 / Walter Laqueur. - Londyn : "Puls", 1993, sygn .TG 73259
 29. Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. Jerzy Kłoczkowski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TG 83429
 30. Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. Jerzy Kłoczkowski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TG 83430
 31. Historia Francji / Jan Baszkiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, sygn. TG 90032
 32. Historia gospodarcza powszechna / Jan Szpak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, sygn. TG 91441
 33. Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Rondo Cameron ;
  z ang. przeł. Hanna Lisicka-Michalska, Mirosław Kluźniak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2001, sygn. TG 84738, 84990, 84991
 34. Historia małych krajów Europy : Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako,
  San Marino / pod red. Józefa Łaptosa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, sygn. TCz 83880
 35. Historia najnowsza / oprac. nauk. Zdzisława Otałęga, Andrzej Pankowicz . - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 85205
 36. Historia Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, sygn. TG 80034
 37. Historia nowoczesna / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz . - Kraków : "Opres", 2001,
  sygn. TCz 81988
 38. Historia nowożytna / oprac. nauk. Antoni Podraza . - Kraków : "Opres", 2000,
  sygn. TG 81586
 39. Historia polityczna świata : kalendarium wydarzeń 1945-1994 / Marek Deszczyński, Robert Kupiecki, Tomasz Moszczyński. - Warszawa : "Morex", 1994, sygn. TG73676
 40. Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 / pod red. Marka Bankowicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004, sygn. TG 90427
 41. Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004, sygn. TG 90424, TCz 87650
 42. Historia powszechna - średniowiecze / Jerzy Strzelczyk. -  Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008, sygn. TG 94038, 94039
 43. Historia powszechna : starożytność / Józef Wolski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998, sygn. TG 79751
 44. Historia powszechna : średniowiecze / Tadeusz Manteuffel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999, sygn. TG 79945
 45. Historia powszechna : wiek Oświecenia / Jarema Maciszewski. - Warszawa : "Trio" ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1997, sygn. TG 77000
 46. Historia powszechna : wiek XVI / Andrzej Wyczański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61532, 61797, 61798
 47. Historia powszechna : wiek XVII / Adam Kersten. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61859
 48. Historia powszechna : wiek XVIII / Emanuel Rostworowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999, sygn. TG 79954
 49. Historia powszechna : XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, sygn. TG 79946
 50. Historia powszechna 1492-1648 / Ludwik Bazylow. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1991, sygn. TG 70385
 51. Historia powszechna 1648-1789 / Adam Kersten, Jarema Maciszewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971, sygn. TCz 17959
 52. Historia powszechna 1789-1849 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG71465          
 53. Historia powszechna 1789-1870 / Mieczysław Żywczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 92335
 54. Historia powszechna 1789-1918 / Ludwik Bazylow. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986, sygn. TG 58494, 58686, 65100, 75655
 55. Historia powszechna 1850-1914 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, sygn. TG 78197, 79236
 56. Historia powszechna 1871-1918 / Janusz Pajewski. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, sygn. TG 79944
 57. Historia powszechna 1871-1939 / Jerzy Prokopczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1984, sygn. TG 53173, 53174
 58. Historia powszechna 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
  2003, sygn. TG 85370
 59. Historia powszechna 1945-1992 / Piotr Radzikowski. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993, sygn. TG72737, 72816
 60. Historia powszechna 1945-1995 / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1996,
  sygn. TCz 75308
 61. Historia powszechna 1945-1996 / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1996,
  sygn. TG 76423
 62. Historia powszechna 1945-1999 dla uczniów szkół średnich, maturzystów
  i kandydatów na wyższe uczelnie / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2000,
  sygn. TG 84359, 84360
 63. Historia powszechna do 1998 roku / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1999,
  sygn. TG 79818
 64. Historia powszechna średniowiecza / Benedykt Zientara. - Warszawa : "Trio", 1996,
  sygn. TCz 75459
 65. Historia powszechna w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", [1994],
  sygn. TG 74365
 66. Historia powszechna XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 37909, 38680
 67. Historia powszechna : wiek XVI-XVIII / Maciej Serwański. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008, sygn. TG 98513
 68. Historia społeczna i polityczna Europy : wykład dla studentów europeistyki / Danuta Janicka. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007, sygn. TG 92940
 69. Historia Stanów Zjednoczonych / George Brown Tindall, David E. Shi. - Poznań : Zysk
  i S-ka, 2002, sygn. TG 83834
 70. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 1, 1607-1763 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75445, TCz 75963
 71. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 2, 1763-1848 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75446, TCz 75964
 72. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 3, 1848-1917 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75447, TCz 75965
 73. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 4, 1917-1945 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75448, TCz 75966
 74. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 5, 1945-1990 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75449, TCz 75967
 75. Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień. -Warszawa :
  "Trio", 2004, sygn. TG 86556
 76. Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych / Paul Johnson. - Londyn : "Puls", 1992,
  sygn. TG 71107
 77. Historia świata. [1], A-F / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 94040
 78. Historia świata. [2], G-O / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 94041
 79. Historia świata. [3], P-Ż / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94042
 80. Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, cop. 2000, sygn. TG 82859
 81. Historia Ukrainy : od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku / Natalia Jakowenko. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TCz 82858
 82. Historia Ukrainy XX w / Tadeusz Andrzej Olszański. - Warszawa : "Volumen", 1994,
  sygn. TCz 74078
 83. Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn. TCz 86171
 84. Ilustrowana historia świata. T. 1, Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje / J. M. Roberts. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986, sygn. TG 60950, TCz 59434
 85. Ilustrowana historia świata. T. 2, Od wieków średnich po wiek Oświecenia / J. M. Roberts. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987,  sygn. TG 62935, TCz 59435
 86. Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. -  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003, sygn. TG 78894
 87. Leksykon faraonów / Thomas Schneider. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 86208
 88. Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku / red. Paweł Wieczorkiewicz
  i Marek Urbański. - Londyn : "Puls", 1992, sygn. TCz 70840
 89. Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993, sygn. TG 76106
 90. Największe bitwy w historii / Nigel Cawthorne. - Warszawa : "Bellona", 2008,
  sygn. TCz 93134
 91. Narodziny narodu : historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku / Michał J. Rozbicki. - Warszawa : "Interim", 1991, sygn. TG 71576
 92. Narodziny świata nowożytnego : 1453-1605 / Stanisław Grzybowski. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", 2005, sygn. TG 88191
 93. Niemcy : nowa historia / Hagen Schulze. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999, 
  sygn. TCz 78805
 94. Od drugiej wojny światowej do XXI wieku / pod red. nauk. Wojciecha Rojka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89704
 95. Od średniowiecza do oświecenia : historia powszechna i historia Polski / Adam Puławski. - Warszawa : "Mada", 1994, sygn. TG 74187
 96. Paryż lat rewolucji i Napoleona / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964, sygn. TG 9689, 9690
 97. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn. TCz 69910
 98. Powszechna historia państwa w zarysie : od państwa antycznego do r. 1918 / Andrzej Nowakowski. - Białystok : "Totus", 1991, sygn. TG 69909
 99. Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, sygn. TG 78020
 100. Późne średniowiecze / pod red. nauk. Krzysztofa Baczkowskiego. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87528
 101. Prehistoria / oprac. nauk. Janusz K. Kozłowski ; [red. Zdzisława Otałęga i in.]. - Kraków : "Opres", 1999, sygn. TCz 79851
 102. Rosja : kraj i ludzie / pod red. Witolda Sienkiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 82432
 103. Róg Afryki : historia i współczesność / red. nauk. Joanna Mantel-Niećko, Maciej Ząbek. - Warszawa : "Trio", 1999, sygn. TG 90071
 104. Słownik historii XX wieku / Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek [oraz Piotr Kulij i in.]. - Kraków : Krakowski Instytut Wydawniczy, 1992, sygn. TCz 70491
 105. Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006, sygn. TCz 89126
 106. Słownik pojęć historycznych / Czesław Witkowski. - Katowice : "Videograf", 2008,
  sygn. TCz 92789
 107. Słownik wydarzeń historycznych / Renata Żabicka. - Wrocław : "Astrum", 2007,
  sygn. TCz 91626
 108. Starożytność. Cz. 1 / oprac. nauk. Krzysztof Marek Ciałowicz, Janusz A. Ostrowski . - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TCz 80201
 109. Starożytność. Cz. 2 / oprac. nauk. Jan Kieniewicz, Maria Krzysztof Byrski. - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TCz 80883
 110. Stary i nowy świat : od "rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego / pod red. nauk Joachima Śliwy. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005,
  sygn. TG 87300
 111. Świat arabski : leksykon : historia, gospodarka, kultura / Zbigniew Landowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008, sygn. TCz 93741
 112. Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej / pod red. nauk. Józefa Buszki i Stanisława Grodziskiego. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006,
  sygn. TG 89290
 113. Świat okresu cywilizacji klasycznych / pod red. nauk. Aleksandra Krawczuka. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87517
 114. Świat przed "rewolucją" neolityczną / Janusz Krzysztof Kozłowski ; rodział trzeci napisał Francesco Mallegni ; Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2004, sygn. TG 87299
 115. Świat w latach 1800-1850 / pod red. nauk. Andrzeja Chwalby. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89058
 116. Świat w XVII wieku / pod red. nauk. Antoniego Podrazy . - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", 2005,          sygn. TG 88192
 117. Świat w XVIII wieku / pod red. nauk. Piotra Franaszaka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 88436
 118. Tablice historyczne / [oprac. Witold Mizerski]. - Warszawa : "Adamantan", 1996,
  sygn. TCz 76145
 119. Wielka Brytania / pod red. Marcina Kamlera. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TCz 82685
 120. Wielkie wojny XX wieku (1914-1945) / pod red. nauk. Mariana Zgórniaka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89291
 121. Wielki świat nomadów : między Chinami i Europą / Romuald Wojna. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983, sygn. TG 50261
 122. Zdasz maturę z historii : historia powszechna / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 83939
 123. Złote ogniwa : Polska - Europa / Norman Davies. - Izabelin-Warszawa : "Rosikon Press", 2004, sygn. TG 89178

 

Wiedza o społeczeństwie

 1. Historia najnowsza oraz wiedza o społeczeństwie, Polsce i świecie współczesnym : wybrane zagadnienia dla kandydatów na studia prawnicze / Ryszard Mojak, Wiesław P. Tekely, Andrzej Wrzyszcz. - Lublin : "Iunctim", 1995, sygn. TG 75475, 75797
 2. Kompendium : wiedza o społeczeństwie / Felicja Kalinowska. - Piła : "Efka" Wydawnictwa Szkolne Felicja Kalinowska, 1997, sygn. TCz 77604
 3. Matura : wiedza o społeczeństwie : testy / Krzysztof Kowaluk. - Warszawa : "Telbit", cop. 2008, sygn. TG 92567
 4. Przewodnik maturzysty : wiedza o społeczeństwie / Janusz Korzeniowski [i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : "Civitas", 2007, sygn. TG 90674
 5. Repetytorium maturzysty : WOS / [Krystian Paprocki]. - Kraków : "Greg", 2009,
  sygn. TG 94920
 6. Tematy egzaminacyjne : świat współczesny : Polska współczesna : wiedza
  o społeczeństwie / Janusz Micuń. - Warszawa : "Translator", 1997, sygn. TG 78466
 7. Tematy egzaminacyjne 2 : świat współczesny : Polska współczesna : wiedza
  o społeczeństwie / [Janusz Micuń]. - Warszawa : "Translator", 1998, sygn. TG 78468
 8. Testy : wiedza o społeczeństwie / Felicja Kalinowska. - Piła : "Efka" Wydawnictwa Szkolne Felicja Kalinowska, 1995, sygn. TG 75276
 9. Wiedza o społeczeństwie - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki, Zbigniew Smutek, Antonina Telicka-Bonecka. - Gdynia : "Operon", 2005, sygn. TG 86793
 10. Wiedza o społeczeństwie : encyklopedia szkolna PWN / pod red. Aldony Mikusińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 96218
 11. Wiedza o społeczeństwie : materiały źródłowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TP 2146
 12. Wiedza o społeczeństwie : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jan Kakareko. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TG 85551
 13. Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2008 / Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski. - Gdynia : "Operon", 2007, sygn. TG 91790, 91959
 14. Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2010 / Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski. - Gdynia : "Operon", [2009], sygn. TG 96911
 15. Wiedza o społeczeństwie : zakresy podstawowy i rozszerzony : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Marek Grondas, Janusz Żmijski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, cop. 2004, sygn. TP 2083
 16. Wiedza o społeczeństwie 2006 r : oryginalne arkusze egzaminacyjne CKE, odpowiedzi
  i komentarze / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2006, sygn. TB 2359
 17. Z demokracją na ty : wiedza o społeczeństwie : zakres podstawowy i rozszerzony dla liceów ogółnokształcących / pod red. Tomasza Merty . - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : "Civitas", 2006, sygn. TP 2218

 

Region tarnobrzeski

 1. Archiwum Jawora : dokumenty obwodu Armii Krajowej Tarnobrzeg / wybrał oraz wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 1994,
  sygn. TCz 73287
 2. Bataliony Chłopskie w Tarnobrzeskiem : 1940-1945 / Stanisław Kos. - Tarnobrzeg : Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich, 1997, sygn.TCz  87990
 3. Bez broni / Eugeniusz Dąbrowski. -  Warszawa : "Pax", 1990, sygn. TCz 68013
 4. Bibliotekarz z Dzikowa - dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1996, sygn. TG 76671, TCz 76691
 5. Bitwa pod Wrzawami 12 czerwca 1809 : w 200. rocznicę wydarzeń : praca zbiorowa / pod red. Waldemara Prarata. - Wrzawy : Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce, 2009, sygn. TG 95864
 6. Ceramika miechocińska. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2314
 7. Domowa Kronika Dzikowska / Stanisław hr. Tarnowski ; wstęp, oprac. i komentarz Grzegorz Nieć. - Kraków : Księgarnia Akademicka ; Rudnik : [b. w.], 2010, sygn. TCz 98500
 8. Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli-Rozwadowa i Tarnobrzega / Wilhelm Gaj-Piotrowski. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993,
  sygn. TCz 75721
 9. Dwa symbole Tarnobrzega : 1904-2004 / oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2004, sygn. TCz 86827
 10. Działalność uczelnianych kół naukowych w środowisku lokalnym / [współaut. Anna Stelmach i in.]. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2007, sygn. TB 2549
 11. Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy Gorzyce / Benedykt Budziło. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1999, sygn. TCz 80151
 12. Dzieje zamku w Dzikowie / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2315
 13. Dzikowski poczet książąt i królów polskich / [red. Marta Woynarowska, Tadeusz Zych]. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2008, sygn. TCz 97400
 14. Gorzyce i Wrzawy : zarys dziejów / Benedykt Budziło. - Kraków : "Secesja", 2000,
  sygn.TCz 80860
 15. Herb Leliwa / Beata Kotasiak-Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2007, sygn. TB 2546
 16. Historia Kółka Rolniczego i pokrewnych organizacji branżowych w Miechocinie / Wojciech Rawski. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1998, sygn. TCz 78046
 17. Jasnogórskie śluby "Jędrusiów" 1939-1984 / [zebrał, oprac. i przygot. do druku Eugeniusz Dąbrowski]. - Wrocław : [b. w.], 1997, sygn. TCz 77684
 18. "Jędruś" - legenda i rzeczywistość / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław : nakł. autora, 1995, sygn. TCz 74743
 19. Katyń 1940-2000 : tarnobrzescy katyńczycy / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne : Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury, [2005],
  sygn. TCz 2293
 20. Klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik- Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2318
 21. Koncepcja urządzenia muzem w Zamku Dzikowskim / Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2003, sygn. TB 2232
 22. Konspiracja nad Wisłą i Sanem : 1939-1944 / Jan Sokół "Skrzydło" [pseud.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976, sygn. 22667, 22668
 23. Kościół Dominikański / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000, sygn. TB 2324
 24. Księga jubileuszowa z okazji 110-lecia Szkoły Przemysłowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu : 1899-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2009, sygn. TCz 97399
 25. Legendy z Tarnobrzega i okolic / Dorota Kozioł. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2010,
  sygn. TCz 98248
 26. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994, sygn. TG 73767, TCz 73766
 27. Miejscowości gminy Gorzyce na przestrzeni wieków / Marta Michałowicz-Kubal, Grzegorz Kubal. - Krosno : "Arete II", 1998, sygn. TG 79177, TCz 79176
 28. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956
  w świetle dokumentów / wybór, wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział,2009, sygn.TG 96177
 29. Odwet - Jędrusie : legenda Ziemi Tarnobrzeskiej / [oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1993, sygn. TB 1147
 30. Odwet - Jędrusie : próba monografii / Włodzimierz Gruszczyński. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995, sygn. TCz 78239
 31. "Odwet" - "Jędrusie" 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2009, sygn. TCz 97208
 32. Organizacja konspiracyjna "Odwet-Jędrusie" 1939-1944 w pamięci historycznej / Eugeniusz Hull. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, sygn. TCz 89160
 33. Pałac w Dzikowie / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000, sygn. TB 2323
 34. Pamiętnik tarnobrzeskiego legionisty 1914-1916 / Eugeniusz Pawlas ; wstęp, red. nauk.
  i oprac. dokumentów Tadeusz Zych. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2007, sygn. TG 92198,
  TCz  92199
 35. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / [red. Aleksandra Janas
  i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2008, sygn. TG 93411
 36. Parafia Trześń i okolice podczas wojen światowych / Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007, sygn.TCz  92205
 37. Parafia Wrzawy : zarys dziejów / Waldemar Prarat. - Wrzawy ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008, sygn. TCz 93784
 38. Piękniejsza niż księżyc, jaśniejsza od gwiazd : stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej 1904-2004 / Adam Wójcik-Łużycki, Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004, sygn. TG 90234, TCz 85740
 39. Pomniki i tablice Tarnobrzega / [red. i oprac. Krystyna Błasiak, Stanisława Mazur]. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005, sygn. TCz 88389
 40. Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956 / red. Zbigniew Nawrocki, Tadeusz Zych ; wstęp Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2005,
  sygn. TCz  87529
 41. Pseudonim "Zapora" : mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996, sygn. TCz 75644
 42. "Republika Tarnobrzeska" : w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu / Józef Rawski. - Tarnobrzeg : [b. w.], 1993, sygn. TG 72652, TCz 72634
 43. Rok Pański 1593 / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2003, sygn. TB 2241
 44. Szlakiem "Jędrusiów" / Eugeniusz Dąbrowski. - Kraków : "Text", 1992, sygn. TG 70718,
  TCz 70719
 45. Tajemnice klasztoru : z dziejów klasztoru Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004, sygn. TG 90229, TCz 90230
 46. Tajna organizacja "Odwet" : krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem początkowego okresu działalności / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław, 1990, sygn. TG 77683
 47. Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999, sygn. TG 90233, 93776, TCz 81053
 48. Tarnobrzeg - kościół i klasztor dominikański : woj. Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy Zub]. - Tarnobrzeg : "Profil", 1996, sygn. TCz 78033
 49. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1593-1939 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2005, sygn. TG 87613, 87764, 90226
 50. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1939-1999 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka i Adama Wójcika-Łużyckiego. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2010,
  sygn. TG 98612, 98611
 51. Tarnobrzeg : historia rozwoju przestrzennego / Kazimierz Kuśnierz ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1998,
  sygn. TG 78306, 90228, TCz 78305
 52. Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, sygn. TCz 95858
 53. Tarnobrzeg : ślady czterech wieków / Adam Wójcik, Krzysztof Garbacz ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. - Tarnobrzeg : "Museion", 1992, sygn. TCz 71624
 54. Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. TG 90227, TCz 87765
 55. Tarnobrzeg / Agnieszka Bogaczyk. - Krosno : "Roksana", 2004, sygn. TCz 86080
 56. Tarnobrzeg / Bogdan Myśliwiec ; [tekst Dorota Kozioł]. -  Tarnobrzeg : Miejska Telewizja Tarnobrzeg, 2008, sygn. TCz 94677
 57. Tarnobrzeg / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Fundacja "ARS", 1993, sygn. TCz 72122
 58. Tarnobrzeg 1593-1993 : kalendarium ważniejszych wydarzeń / Edward Antończyk. - Radom : "Ston I", 1993, sygn. TCz 71625
 59. Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, sygn. TG 98216
 60. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 1998, sygn. TCz 78710
 61. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 2 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2001, sygn. TCz 85567
 62. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2007, sygn. TCz 91215
 63. Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / [aut.] Kazimierz Błasiak [i in.]. - Bydgoszcz : "Journal", 1997, sygn. TG 78302, TCz 78301
 64. W służbie dla ojczyzny. Cz. 1, Wspomnienia dowódcy Kedywu AK obwodu Tarnobrzeg / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1992, sygn. TG 72121
 65. W służbie dla ojczyzny. Cz. 2, Relacje i wspomnienia z wydarzeń w latach 1939-1946 / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1993, sygn. TG 72178
 66. Wielowieś : zarys dziejów / Tadeusz Rutyna. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn. TCz 73424
 67. Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego : 1912-1949 / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995, sygn. TCz 72090
 68. Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn. TCz 74245
 69. Zamek w Dzikowie : wiek XX / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. TCz 90235
 70. Zawody uprawiane w dawnym Tarnobrzegu / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2322
 71. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim 1939-1945 / Tadeusz Zych ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, sygn. TG 87756, TCz  86830

 

Multimedia

 1. Dzieje PRL [Dokument elektroniczny] : multimedialna historia Polski 1944-1997 / red. nauk. Andrzej Garlicki, Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1999, sygn. TPŁW 64
 2. Historia naturalna Polski : przewodnik / tekst i oprac. merytoryczne Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2005,
  sygn. TDT 363, 364
 3. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 1-2 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 36
 4. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 3-4 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 37
 5. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 5-6 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 38
 6. Najnowsza historia Polski [Film] : 17. IX. 1939 / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 513
 7. Najnowsza historia Polski [Film] : I rozradują się poniżone kości / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 514
 8. Najnowsza historia Polski [Film] : musicie być mocni! Musicie być wierni! / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 521
 9. Najnowsza historia Polski [Film] : My od "Sztubaka" / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 517
 10. Najnowsza historia Polski [Film] : partyzanci spod Łysiny / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 516
 11. Najnowsza historia Polski [Film] : PRL - laboratorium pierestrojki / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 522
 12. Najnowsza historia Polski [Film] : SKS - przełamywanie strachu / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 519
 13. Najnowsza historia Polski [Film] : Solidarność - kruszenie murów / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 520
 14. Najnowsza historia Polski [Film] : spalić kościół / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 518
 15. Najnowsza historia Polski [Film] : Sprawiedliwi wśród Narodów Świata / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 515
 16. Opowiadania z dziejów ojczystych [Dokument dźwiękowy]. T. 2, Polska za Piastów
  od Władysława Łokietka do Kazimierza Wielkiego / wg Bronisława i Gizeli Gerbertów ; realizacja i oprac. muz. Tomasz Budkiewicz ; muz. Maria Pomianowska ; czyta Beata Łuczak. - Warszawa : "Bellona", 2006, sygn. TPŁC 117
 17. Pianista [Film] / reż. Roman Polański ; scen. Ronald Harwood, Roman Polański ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; wyst. Adrien Brody, Thomas Kretschmann [i in.]. - Warszawa : Syrena Entertainment Group, 2003, sygn. TDVD 1
 18. Polskie dzieje X-XX w. [Dokument elektroniczny] : multimedialna historia Polski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TPŁW 80
 19. PRL w filmie [Film]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej ; Starogard Gdański : EKB.
  sygn. TDVD 328
 20. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 1 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 201
 21. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 2 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 202
 22. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 3 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 203
 23. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 4 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 204
 24. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 5 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 205
 25. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 6 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 206
 26. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 7 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 207
 27. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 8 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 208
 28. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 9 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 209
 29. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 10 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 210
 30. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 11 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 211
 31. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 12 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 212
 32. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 13 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 213
 33. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 14 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 214
 34. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 15 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 215
 35. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 16 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 216
 36. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 17 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 217

 

Autor: PBW Tarnobrzeg