Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne

Zestawienia bibliograficzne

JĘZYK POLSKI

Literatura polska

1.Aluzja literacka : teoria - interpretacje - konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007, sygn.
TG 91698

2.Barok : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. red. Teresa Marciszuk]. - Warszawa : "Stentor", 2005, sygn. TG 88124, TCz 88123

3.Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. - Warszawa : "W.A.B.", 2009, sygn. TG 94984

4.Bolesław Prus : pisarz nowoczesny / red. Jakub A. Malik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009, sygn. TG 96398,   SG 52778

5.Ciężkie norwidy czyli Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej / Stanisław Falkowski, Paweł Stępień. - Warszawa : "Świat Książki", 2009, sygn. TCz 95273,   SCz 52545

6.Czar(ne) anioły : fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie / Anna Tytkowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG 93273

7.Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TG 88400, TCz 88324

8.Człowiek wobec tajemnicy zła / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002,sygn. TG 88401, TCz 88325

9.Dandys : Słowo o Brunonie Jasieńskim / Krzysztof Jaworski. - Warszawa : "Iskry", 2009,
sygn. TG 96706

10.Dwudziestolecie 1919-1939 : odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia / red. nauk. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz ; [Zakład Literatury Polskiej XX Wieku. Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski]. - Warszawa : "Elipsa", 2010, sygn.TG 98579

11.Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej / Grzegorz Gazda. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008, sygn. TCz 93360,SCz 51997

12.Dwudziestolecie międzywojenne / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 94869

13.Dwudziestolecie 1918-1939 : odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia / red. nauk. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz ; [Zakład Literatury Polskiej XX Wieku. Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski]. - Warszawa : "Elipsa", 2010,  sygn. TG 98579

14.Dzieje literatury polskiej / Jan Tomkowski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007,sygn. TG 92227

15.Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski. -  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985,  sygn. TG 56447, 56606

16.Dzieło wobec odbiorcy : szkice z komunikacji literackiej / Michał Głowiński. - Kraków : "Universitas", 1998, sygn. TG 78755,   SG 41933

17.Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008, sygn. TG 95399,   SG 52685

18.Emancypantka i patriotka : wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego / Renata Bednarz-Grzybek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn.98428

19.Encyklopedia literatury polskiej / pod red. Elżbiety Zarych. - Kraków : "Zielona Sowa",
cop. 2005, sygn. TCz 88723

20.Epopeje / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TCz 88327

21.Fiszki Tadeusza Różewicza : technika kompozycji w dramacie i poezji / Zbigniew Władysław Solski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2011,  sygn. TG 100005

22.Forma, ciało i brzemię imperium : o prozie Władysława L. Terleckiego / Agnieszka Izdebska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010, sygn. TG 98302

23.Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61036, 61038, 61194, NG 38127

24.Historia literatury polskiej w zarysie. T. 2 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61037, 61039, 61195,NG 38128,   SG 29693

25.Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004, sygn. TG 85836,   SG 47681

26.Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008, sygn. TCz 93373,   NG 51147

27.Ja - poeta Juliusz Słowacki / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010,  sygn. TG 98758

28.Jak analizować i interpretować epikę? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : "Telbit", cop. 2009, sygn. TG 94757,   NG 52159,   SG 52501

29.Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : "Telbit", cop. 2007, sygn.TG 91098, TCz 91223,   SG 50197

30.Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TG 83425

31.Jak przygotować się do matury z języka polskiego : poradnik / Katarzyna Grajewska. - Poznań : "eMPi2", 1997, sygn. TG 77948

32.Jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego? / Joanna Kania. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006, sygn. TG 88408, TCz 88329

33.Jak to napisać? : poradnik dla maturzystów / Katarzyna Anna Fiałkowska. - Toruń : "Tutor", 2006, sygn. TG 91859

34.Język polski. Cz. 1 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [i in.]. - Kraków : "Omega", 2004, sygn. TG 85926

35.Język polski. Cz. 2 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [ i in.]. - Kraków : "Omega", 2004,sygn. TG 86882

36.Język polski w pigułce / Piotr Augustynek. - Kraków : "Korona", [1998], sygn. TCz 78599

37.Język polski : [dwudziestolecie międzywojenne, literatura lat wojny i okupacji, literatura współczesna]. Cz. 3 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 2066

38.Język polski [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2008, sygn. TPŁW 184

39.Język polski : [romantyzm, pozytywizm, młoda polska]. Cz. 2 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 1962

40.Język polski : [starożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie]. Cz. 1 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003,
sygn. TG 84906

41.Język polski : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : materiały dla maturzysty / Katarzyna Budna, Jolanta Manthey. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn.TG  94851, NG 51708

42.Język polski : matura pisemna / Dorota Stopka. - Kraków : "Greg", 1998,  sygn. TCz 78607,TG 78608

43.Język polski : nowe opracowanie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Fryciego. - Warszawa : "Oświata", 2004, sygn. TG 88552

44.Język polski : poradnik maturalny : egzamin ustny i pisemny / Marta Sobocińska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005, sygn. TG 86775, 87740

45.Język polski : repetytorium - liceum poziom podstawowy i rozszerzony / Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010, sygn. TG 98802

46.Język polski : vademecum maturalne 2008 / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia : "Operon", 2007, sygn. TG 91243

47.Język polski : vademecum maturalne 2009 / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94850,   NG 51252, 51700, 52068

48.Język polski : vademecum maturalne 2010 / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96900

49.Język polski : wademekum licealisty / Maciej Zweiffel, Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2007, sygn. TG 91833

50.Język polski : zadania : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Marta Tomczyk-Maryon. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010,  sygn. TG 98803

51.Kapuściński non-fiction / Artur Domosławski. - Warszawa : "Świat Książki", 2010,  sygn. TG 97547,   NG 53159,   SG 54221

52.Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Lublin : "Norbertinum", 2010,sygn. TG 97837,   NG 53567

53.Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", 2009, sygn.TCz 96668

54.Kraków mityczny : motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Baluch, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009, sygn. TG 98122

55.Kraszewski i świat historii : studia / Tadeusz Budrewicz. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010,  sygn. TG 98761

56.Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych : [seria druga] / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa", 2002, sygn. TG 87366, TCz 87367

57.Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 3, (Poezja na maturze) / pod red. Małgorzaty Jadwigi Kowalczyk, Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998 sygn. TCz 79004

58.Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej uczni : dla uczniów gimnazjum i liceów / Tomasz Miłkowski, Janusz Termer. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001,  sygn. TG 83514

59.Leksykon fantastyki : postacie, miejsca, rekwizyty, zjawiska / Karolina Haka-Makowiecka, Marta Makowiecka, Małgorzata Węgrzecka ; pod red. Andrzeja Z. Makowieckiego. - Warszawa : "Muza", 2009, sygn.TCz 95515

60.Leksykon lektur szkolnych : liceum / Tomasz Macios. - Bielsko-Biała : "Park", 2007, sygn. TCz 90371,   SG 49667

61.Leksykon motywów literackich / Dorota Nosowska. - Bielsko-Biała : "Park", 2006, sygn. TG 89367

62.Leksykon wątków miłosnych / Władysław Kopaliński. - Warszawa : "Muza", 2004, sygn. TCz 88490

63.Liryka żołnierska : estetyka i wartości / pod red. Agaty Paliwody i Jana Wolskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011,  sygn. TG 100010

64.Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG 93283

65.Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008, sygn. TG 96374,   SG 53403

66.Literatura Europy : historia literatury europejskiej / pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine`a. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2009, sygn. TCz 96263,   NG 52505

67.Literatura i media : po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010,  sygn. TG 98647,   SG 54810

68.Literatura i nierozum : antropologia fantastyki grozy / Dariusz Brzostek. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009, Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. TCz 98622,   NG 53507,   SG 55095

69.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007, sygn. TG 92745, TCz 92708,   SCz 50639

70.Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007,
sygn. TG 92746, TCz 92709,   SCz 52640

71.Literatura polska : epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy / red. Sławomir Żurawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 92426

72.Literatura polska 1939-2009 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010,  sygn. TCz 98622,   NG 53570,   SG 55095

73.Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010,  sygn. TG 99020

74.M jak matura - motywy literackie 1 : arkadia, kariera, miasto, miłość, rewolucja, teatr świata, władca / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, 2008, sygn. TG 95223, TCz 95005

75.M jak matura - motywy literackie 2 : cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm, wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, [2008], sygn.TG 95224, TCz 93674

76.Magia poezji : (o poetach polskich XX wieku) / Jerzy Kwiatkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997, sygn. TCz 77056,   SG 38711

77.Między biografią, literaturą i legendą / pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. TG 97970

78.Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 1 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004], sygn. TG 88413, TCz 88414

79.Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 2 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004], sygn. TG 88815, TCz 88816

80.Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, sygn.TG 98106

81."Naczelnym u nas jest artystą" : o legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej / Kazimierz Maciąg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. TG 97755

82.Niezbędnik maturzysty : romantyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005, sygn. TG 87388, 88542

83.Norwidyści : Miriam, Cywiński, Borowy, Makowiecki, Wyka : konteksty / Marek Buś. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008, sygn. TG 95838

84.Nowa matura - język polski : analiza i interpretacja tekstów : zasady nowej matury z języka polskiego, przejrzyste kryteria oceniania, literatura polska i powszechna, 87 przykładów analiz
i interpretacji, modele odpowiedzi krok po kroku, wnioski / Jadwiga Wiendlocha, Aleksandra Juranek, Małgorzata Młynarczyk, Zbigniew Zając. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2009,sygn.TG 95234

85.Nowa matura : język polski : poezja, interpretacje / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 88733, TCz 88494

86.Nowa matura - język polski : repetytorium : historia literatury od starożytności do współczesności, rodzaje i gatunki literackie, analiza i interpretacja, ćwiczenia i klucz odpowiedzi / Dorota Miatkowska. - Bielsko-Biała : "Park", 2007, sygn. TG 91893, SG 49680

87.Nowa matura z języka polskiego : praca z tekstem / Artur Dzigański. - Kraków : "Znak", 2005, sygn. TG 88021

88.Nowe dwudziestolecie (1989-2009) : rozpoznania, hierarchie, perspektywy / red. nauk. Hanna   Gosk. - Warszawa : "Elipsa", 2010, sygn. TG 98592

89.Od starożytności do współczesności / oprac. Elżbieta Zarych, Marta Tomczyk. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008, sygn. TG 93628, 93629, TCz 93491

90.Od Tarnowskiego do Kotta / Henryk Markiewicz. - Kraków : "Universitas", 2010,sygn. TG 98448

91.Opracowania lektur : [streszczenie, analiza, problematyka, motywy] / [oprac. zespół red. Agnieszka Marszał, Ilona Kulik, Marzena Chełminiak]. - Toruń : "Literat", 2010,sygn TCz 98333

92.Opracowania lektur dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008, sygn. TCz 93378

93.Opracowania lektur i wierszy : dla wszystkich klas liceum i technikum : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Krystyny Bielaszewskiej ; oprac. Jacek Budziszewski i in.]. - Warszawa : "Adamantan", 2010, sygn. TCz 98699

94.Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", 2004/2005, sygn. TCz 88452,   SG 54756

95.Po śniadaniu / Eustachy Rylski. - Warszawa : "Świat Książki", 2009, sygn. TG 97261

96.Polska "święta" i "przeklęta" / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TCz 88335

97.Poezja nowa i najnowsza, sytuacje, interpretacje : materiały pokonferencyjne / pod red. Jana Hajduka i Andrzeja Niewiadomskiego ; Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2003, sygn. TG 98436

98.Poezja świadoma siebie : interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009, sygn. TCz 96554,   NG 51163,   SG 51535

99.Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995, sygn. TG 76148, TCz 75397

100.Powtórka z literatury polskiej : tematy przekrojowe dla licealistów / Jerzy Golec. - Warszawa : "Perspektywy Press", [1995], sygn. TG 74915

101.Poznać to, co mówimy : prace filologiczne i wspomnienia / Andrzej Lam. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009, sygn.TG 95608

102.Pozytywizm / [wyd. i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 93976

103.Pozytywizm : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2005, sygn. TG 88210, 88301, TCz 87966,   NG 42271, 43557

104.Późne tropy Młodej Polski (1914-1939) / Jan Jakóbczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn.TG 96983

105.Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005, sygn. TG 90454, TCz 88780

106.Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1997, sygn. TG 77680,   SG 39432

107.Przepustka z piekła : 44 szkice o literaturze i przygodach duszy / Andrzej Franaszek. - Kraków : "Znak", 2010,  sygn. TG 99613

108.Renesans : przewodnik dla licealistów / pod red. Jerzego Szei i Marzanny Leociak. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86851, TCz 87270,   NG 49108, NCz 49107,   SCz 47835

109.Repetytorium z języka polskiego : szkoła średnia : zawiera omówienie twórczości pisarskiej wszystkich epok literackich / oprac. Monika Salamońska. - Kraków : "Greg", 1996, sygn. TG 75609

110.Repetytorium z języka polskiego : zagadnienia językowe, teoria literatury / Jolanta Pol. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2006, sygn. TG 89646,   SG 49711

111.Repetytorium maturzysty : j. polski / [aut. Agnieszka Sabak i in.]. - Kraków : "Greg", 2009,
sygn. TG 94919

112.Rewersy nowoczesności : klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej / Marcin Jaworski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009, sygn. TG 95247

113.Rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini : kompendium wiedzy o literaturze fantasy / Andrzej Sapkowski. - Warszawa : "SuperNowa", 2005, sygn. TG 90470, TCz 90492

114.Romantyzm : przewodnik dla licealistów / [red. Marzanna Leociak i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86850, TCz 87272,   NG 49112, NCz 49111,   SCz 47836

115.Romantyzm / Dorota Kulesza. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006, sygn. TCz 89208

116.Rymy niepoetyckie czyli Poezja, która nie jest poezją / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 98667

117.Ryszard Kapuściński : próba portretu / red. nauk. Marek Sokołowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008, sygn. TG 93294 , SG 51725

118.Słownik bohaterów literackich / [red. nauk. Marian Kisiel, Marek Pytasz ; aut. haseł Ewa Bieganowska-Lipman i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2008, sygn. TG 93470

119.Słownik bohaterów literackich / Dorota Kozicka [i in.]. -  Bielsko-Biała : "Park", 2006,
sygn. TCz 90356

120.Słownik lektur dla liceum / [red. Henryk Sułek, Elżbieta Zarych ; aut. haseł Artur Arnold i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008, sygn. TCz 93151

121.Słownik motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. - Kraków : "Greg", 2004, sygn. TCz 86867

122.Słownik motywów literackich / Edyta Jantos. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005, sygn. TCz 90346

123.Syndrom Wallenroda : z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego / Elżbieta Flis-Czerniak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. TG 94350

124.Szkolny słownik motywów literackich / Agnieszka Markiewicz. - Białystok : "Printex", [2005], sygn. TCz 90349 ,   NCz 52664

125.Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Warszawa : "Kram", 1998, sygn. TCz 78696

126.Słownik postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. - Kraków : "Universitas", 1999,sygn. TCz 79524,   SCz 41894

127.Słownik scen literackich / Dorota Nosowska. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005,sygn. TCz 89366

128.Słownik symboli literackich / oprac. Radosław Kuleszewicz. - Białystok : "Printex", 2003, sygn. TCz 93472

129.Starożytność : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja]. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86847, 86848, TCz 87268,   NG 49103, NCz 49104,   SCz 47837

130.Średniowiecze : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja, Krystyna Zbytniewska]. -Warszawa : "Stentor", 2003, sygn. TCz 87269,   NG 49105, NCz 49106,   SCz 47838

131.Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych : o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej / Andrzej Niewiadomski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 98321

132.Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. 2 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn. TG 96992

133.Trzy legendy : walka o niepodległość i granice w polskiej międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2009, sygn. TG 96585

134.Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa : "W.A.B.", 2008, sygn. TG 95064

135.Vademecum maturzysty : język polski / Magdalena Bajorek [i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006, sygn. TG 88538

136.W granicach realizmu : trudne powieści w szkole średniej / Tadeusz Garsztka, Barbara Twardzik. - Kraków : "Znak", 2004, sygn. TG 90759

137.Wiek XX : przewodnik dla licealistów. 2 / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. - Warszawa : "Stentor", cop. 2007, sygn. TG 91856. TCz 91855

138.Wiersze w pytaniach i odpowiedziach : liceum / Dorota Nosowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN : Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010,  sygn. TG 99043,   SG 55131

139.Wobec nihilizmu : Gombrowicz i Witkacy / Mateusz Werner. - Warszawa : "Sic!", 2009,
sygn. TG 96558

140.Współczesność / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 94998

141.Wzorcowe prezentacje 100 tematów : nowa ustna matura z języka polskiego / Jacek Poznański, Jerzy Margula, Mateusz Logos. - Warszawa : "Skrypt", 2004, sygn. TG 86853, 87248-49,TCz 85924,   NG 49287-89, 49717, NCz 49716,   SCz 47777

142.Wzory wypracowań dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Jacek Poznański. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008, sygn.TCz 93614

143.Zatracenie się w Schulzu : historia pewnej fascynacji / Krzysztof Miklaszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009, sygn. TG 97124

144.Zdasz maturę z języka polskiego : ćwiczenia, krzyżówki, testy / Małgorzata Sarnecka-Papis. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999, sygn. TG 83941

145.Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83933, 86712, 86730, 87254, TCz 86729,   SCz 48945

146.Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83934, 86713, 86732, 87255, TCz 86731

147.Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 3 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83935, 86714, 86734, 87256, 89234, TCz 86733

148.Zdasz maturę z języka polskiego : zagadnienia językowe / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 83937

149.Złotnik i śpiewak : poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu / Anna Czabnowska-Wróbel. - Kraków : "Universitas", cop. 2009, sygn.TG 96796

Literatura powszechna

1.Biblia w kulturze świata / Tomasz Jelonek. - Kraków : "Salwator", 2007, sygn. TG 91112

2.Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej / Romuald Marek Jabłoński. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010,  sygn. TG 98974

3.Dzieje literatur europejskich. T. 1 / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 26314-316,   NG 29978-79,   SG 16858-59

4.Dzieje literatur europejskich. T. 1, cz. 1, Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979 sygn. TG 39932, TCz 39930,   SG 20366  

5.Dzieje literatur europejskich. T. 1, cz. 2, Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska / pod red. Władysława Floryana. -  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979,sygn. TG 39933, TCz 39931,   SG 20367

6.Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 1, Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura angielska, literatura amerykańska Stanów Zjednoczonych AP / pod red. Władysław Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, sygn. TG 48413, TCz 48412,   NG 35614,   SG 22855-56

7.Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 2, Literatura staroskandynawska, literatura islandzka, literatura norweska, literatura duńska, literatura szwedzka, literatura fińska, literatura estońska, literatura łotewska, literatura litewska / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 50979, TCz 50978,   NG 35932-33,SG 24528-29

8.Dzieje literatur europejskich. T. 3, cz. 1, Literatura rosyjska, literatura ukraińska, literatura białoruska, literatura czeska, literatura słowacka, literatura łużycka / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, sygn. TG 67826,TCz 67827,   NG 39828,   SG 33475

9.Dzieje literatur europejskich. T. 3, cz. 2, Literatura bułgarska, literatury narodów Jugosławii, literatura węgierska, literatura albańska, literackie dziedzictwo Celtów - wprowadzenie ogólne, literatura irlandzka, literatura szkocko-gaelicka, literatura w języku Manx, literatura walijska, literatura kornicka, literatura bretońska, literatura polska w kontekście europejskim / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991,sygn. TG 69978, TCz 69977

10.Dzieje literatury powszechnej / Jan Tomkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008,sygn. TG 92704, TCz 92705

11.Gustaw Flaubert : w niewoli słowa i kobiet / Frederick Brown ; przeł. Lech Niedzielski. -Warszawa : "Twój Styl", 2008, sygn. TG 93483

12.Historia literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004, sygn. TG 88727, 89284

13.Historia literatury francuskiej : od początków do czasów najnowszych / Józef Heistein. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, sygn. TG 80023, TCz 80022

14.Historia literatury japońskiej / Mikołaj Melanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011,  sygn. TG 100105,   SG 55620

15.Historia literatury niemieckiej : zarys / Marian Szyrocki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, sygn. TG 24612, 24613,   NG 29189

16.Historia literatury rosyjskiej : od początków do czasów najnowszych / Bogusław Mucha. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, sygn. TG 88729, 89285,   NG 48038,SG 47484, 48007

17.Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XVII-XIX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 50010, 50196, TCz 50011NG 35819,   SG 23891

18.Encyklopedia literatury światowej / red. nauk. Julian Maślanka. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005, sygn. TCz 88724

19.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 1, Starożytność / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2003], sygn. TCz 84588, NG 43985

20.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 2, Średniowiecze. Cz. 1 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2003], sygn. TCz 85204, NG 53986

21.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 2, Średniowiecze. Cz. 2 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2004], sygn. TCz 85671, NG 53987

22.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 3, Renesans. Cz. 1 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2004], sygn. TCz 85774, NG 53988

23.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 4, Barok / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2004], sygn. TCz 88308, NG 53989

24.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 5, Oświecenie / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2004], sygn. TCz 88309, NG 53990

25.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 6, Romantyzm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2006], sygn. TCz 88310, NG 53991

26.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 7, Pozytywizm, realizm, naturalizm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2006], sygn. TCz 89140, NG 53992

27.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 8, Modernizm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2007], sygn. TCz 92645,   NG 53993

28.Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 9, Wiek dwudziesty / [red. Tadeusz Skoczek] - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", 2007, sygn. TCz 92645,  NG 53994

29.Horror w literaturze współczesnej i filmie / Anita Has-Tokarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 99603

30.Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej : dla uczniów gimnazjum i liceów / Tomasz Miłkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2002, sygn. TCz 83515

31.Literatura świadomości : Samuel Beckett, podmiot, negatywność / Jakub Momro. - Kraków : "Universitas", 2010, sygn. TG 98438

32.Literatura świata : literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki / [red. naczelny Bartłomiej Kaczorowski ; wydawca Anna Rossa]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TCz 89773,   SCz 49668

33.Między renesansem a awangardą : o literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty / Maciej Żurowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 91046

34.Od milczenia do zamilknięcia : rosyjska proza kobieca na początku XX wieku : wybrane aspekty / Ewa Komisaruk. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009, sygn. TG 97088

35.Przeboje prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego / Joanna Gawlikowska. - Goleszów : "Publisher-Innowacje" ; Warszawa : "Bellona", 2001, sygn. TCz 82178

36.Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku / Grzegorz Gazda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 96211

37.Tragiczne dzieje literatury / Walter Muschg ; przeł. Bogdan Baran. - Warszawa : "Aletheia", 2010, sygn. TG 97549

38.Truman Capote : biografia / Gerald Clarke ; przeł. Jarosław Mikos. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, sygn. TG 93889

39.Zarys historii literatury i kultury niemieckiej / Rolf-Dieter Kluge, Małgorzata Świderska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010, sygn. TG 97379

40.Zupa Franza Kafki : historia literatury światowej w 14 przepisach kulinarnych / tekst i ilustracje Mark Crick. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2005, sygn. TG 92606

Lektury (opracowania)

1."A życie nasze jednakowo niespokojne i malutkie" : rozważania o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego z przykładową analizą wiersza, kontekstami kulturowymi do tekstów poety
i scenariuszem lekcji / Danuta Laskowska. - Tarnobrzeg : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003, sygn. TI 2987

2.Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG  19491,. 19492, 19493, 19494,   NG 25096,   SG 18222-24

3."Antygona" Sofoklesa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2376, TCz 2375

4."Antygona" Sofoklesa / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50850, 50851, 98355, TCz 50849, NG 35871-72, SG 24335-36

5."Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 60902, 61664, 61665, 61666, TCz 60904,   NG 38015

6."Balladyna" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2378, TCz 2377

7."Biblia - Nowy Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2452, TCz 2451

8."Biblia - Stary Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2511, TCz 2510

9."Chłopi" Władysława Reymonta / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2380, TCz 2379

10."Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 13948, 13949, 13950, 14149, 14150,NG 13805, SG 5911, 5913

11."Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2382, TCz 2381

12."Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2384, TCz 2383, NG 46679, SG 43245-46

13."Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2011, sygn.. SB 2858

14."Czekając na Godota" Samuela Becketta / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, sygn. TCz 80505, NG 46679, SG 43245-46

15."Don Kiszot" Cervantesa / Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15041, 15042, 16214, NG 15514, 42208, SG 9121-23, 6728-29

16."Dwa teatry" Jerzego Szaniawskiego / Krystyna Nastulanka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG 20131, 20132, 20133, 20134, NG 25849, SG 13044-46

17."Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76170, 76171, TCz 74434,

18."Dzika kaczka" Henryka Ibsena / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa,2004, sygn. TB 2390, TCz 2389

19."Dżuma" Alberta Camusa / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1998, sygn. TCz 77980,   NG 46678

20."Dżuma" Alberta Camusa / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2392, TCz 2391

21."Faraon" Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2394, TCz 2393

22.Ferdydurke Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76174, 76175

23."Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2396, TCz 2395

24."Fircyk w zalotach" Franciszka Zabłockiego / Halina Stankowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965, sygn. TCz 10885

25."Folwark zwierzęcy" George'a Orwella / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2398, TCz 2397

26.Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2008, sygn. TCz 92547

27."Fraszki, pieśni, treny" Jana Kochanowskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2400, TCz 2399

28.Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2010,  sygn. TG 100151, SG 55804

29."Giaur" George'a Gordona Byrona / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2402, TCz 2401

30."Granica" Zofii Nałkowskiej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2343. TCz 2342

31."Granica" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76194, 76193, 69313

32.Hamlet / Stanisław Wyspiański ; oprac. Maria Prussak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007, sygn. TG 92000,   SG 50714

33."Hamlet" Williama Szekspira / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TCz 2403

34."Hamlet" Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15037, 15038, 15039, 15040, 15340

35."Hymny" Jana Kasprowicza / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973, sygn. TG 18462, 18463, TCz464, NG 23520, 27388, 27743,
SG 11898-99

36.II i IV część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2386, TCz 2385

37.III część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2388, TCz 2387

38.Iliada Homera / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2406,
TCz 2405

39."Imię róży" Umberta Eco / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2408, TCz 2407

40."Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2345, TCz 2344

41.Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska]. - Toruń : "Literat", 2009, sygn. TG 95738

42."Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, sygn. TG 76848

43."Jądro ciemności" Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2410, TCz 2409

44."Kamienie na szaniec" - Aleksander Kamiński / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2347, TCz 2346

45."Kandyd" Woltera / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2412,
TCz 2411

46."Kartoteka" Tadeusza Różewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2414, TCz 2413

47."Klub Pickwicka" Karola Dickensa / Irena Dobrzycka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 16216, 13277, 13278, NG 13282, SG 12585-87, 21828

48."Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2418, TCz 2417

49."Kordian" Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23768, 23767, TCz 23769, SG 10302

50."Kordian" Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 71849, TCz 71851

51."Kordian" Juliusza Słowackiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2420, TCz 2419

52."Kordian i cham" Leona Kruczkowskiego / Jan Detko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1973, sygn.TG18298,TG18299, TG18300, SG 10973-74

53."Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2422, TCz 2421

54."Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią / Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 17520-22, 18762, TCz 18763, NG 24924, SG 9003-05, 9007

55."Lalka" Bolesława Prusa / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2424,
TCz 2423

56.Liryka Juliana Przybosia / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1989, sygn. TG 76162, 76163, SG 34571-72

57.Liryka starożytnej Grecji i Rzymu / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2426, TCz 2425

58.Liryka średniowiecza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2427,
TCz 2428

59.Literatura powszechna średniowiecza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2005, sygn. TB 2430, TCz 2429

60."Lord Jim" Josepha Conrada / Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15043, 16218, TCz 15044, SG 9024, 9026

61."Lord Jim" Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2432, TCz 2431

62."Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2434, TCz 2433

63."Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Danuta Zawistowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23644, 23645, TCz 23643, NG 28843

64."Makbet" Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76183

65."Makbet" Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2436, TCz 2435

66."Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2536, TCz 2535

67."Mały Książę", "Ziemia, planeta ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2438, TCz 2437

68."Medaliony" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 14856, 14857, 14858, NG 15050

69."Medaliony" Zofii Nałkowskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2348, TCz 2347

70."Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2330-2331, TB 2439-40, TCz 2329

71."Mitologia" Jana Parandowskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2442

72."Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2444, TCz 2443

73."Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej / Roman Taborski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 62123, 62122, TCz 62121, NG 38312, SG 30092-93

74."Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Krystyna i Lech Kujawscy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn TG 67371, 67372, 67373, TCz 63374

75."Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2350, TCz 2351

76."Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971, sygn. TG 16303, 162304, 16307, NG 20159-60,SG 8061, 8978

77."Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2446, TCz 2445

78."Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76188, 69246, 69247

79."Niemcy" Leona Kruczkowskiego / Tadeusz Sivert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1974, sygn TG 20235, 20237, TCz 20236

80."Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2447, TCz 2448

81."Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76173, TCz 76172, NG 41607

82."Nowele i opowiadania" Bolesława Prusa / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2450, TCz 2449

83."Nowele" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2537, TCz 2538

84."Nowele" Marii Konopnickiej / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2539, TCz 2540

85."Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego / Edmund Kotarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76186, 76187, SG 34334

86."Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2453, TCz 2453

87."Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2456, TCz 2455

88."Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka / Zofia Karczewska-Markiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn.. TG 20228, 20230, 20231, TCz 20229,NG 25718, SG 12976-77, 12979

89."Opowiadania" Jarosława Iwaszkiewicza / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygn.. TG 57439, 70864, 57440, 57101, 57100, TCz 57102, NG 37024-25, SG  27340-342

90."Opowiadania" Marii Dąbrowskiej / Maria Knothe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1980, sygn. TG 76657, 43267, TCz 43268

91."Opowiadania" Stefana Żeromskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2458, TCz 2457

92."Opowiadania" Stefana Żeromskiego / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975, sygn. TG 22038, 22039, 22040, 22041, TCz 22042, NG 28179-80,
 SG 14927-28, 14930-31

93,"Opowiadania" Tadeusza Borowskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2352, 2353

94."Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2460, TCz 2459

95."Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2451, TCz 2452

96."Pan Wołodyjowski" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2461, TCz 2462

97."Piękni dwudziestoletni" i opowiadania Marka Hłaski / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2464, TCz 2463

98."Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2466, TCz 2465

99."Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76180, 76181, TCz 75137, NG 42988

100.Poezja i minidramat Gałczyńskiego : interpretacje utworów / Andrzej Cieński. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004, sygn. TG 92995

101.Poezja francuska - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2490, TCz 2489

102.Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 75268, 76111, 76112, TCz 75259, NG 42989, SG 37542

103."Poezje" Adama Mickiewicza. Cz. 1 / oprac/ Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2476, TCz 2475

104."Poezje" Adama Mickiewicza. Cz. 2 / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2478, TCz 2477

105."Poezje" Cypriana Kamila Norwida / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2482, TCz 2481

106.Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76168, 76169, SG 35421-22, 35431-32, 35356

107."Poezje" Jana Kasprowicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2472, TCz 2471

108."Poezje" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2488, TCz 2487

109."Poezje" Kazimierza Przerwy-Tetmajera / oprac.Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2484, TCz 2483

110."Poezje" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2468, TCz 2467

111."Poezje" Leopolda Staffa / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2474, TCz 2473

112."Poezje" Tadeusza Różewicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2486, TCz 2485

113."Poezje" Wisławy Szymborskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2492, TCz 2491

114."Poezje" Zbigniewa Herberta / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2470, 2531

115."Potop" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2494, TCz 2493

116."Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 63841-43, 64017-18

117.Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977, sygn. TG 28657, TCz 28656, NG 30841-42, SG 18007

118."Potop" Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 76167, 76166, NG 42110, SG 18006

119.535 dni Potopu : powieść i film / Maria Oleksiewicz ; [oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 20884, SG 14350

120."Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2496, TCz 2495

121."Proces" Franza Kafki / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007 sygn. TB 2498, TCz 2497

122.Proza Juliana Kawalca / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50401, 50788, TCz 50400,   SG 24280

123."Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007
sygn. TB 2500, TCz 2499

124."Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 13620, 13621, SG 11066

125."Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Irena Szypowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76189, 76190, 71880, 71879, TCz 71881, NG 41211, SG 35008-09, 36393

126.Przygody Odyseusza Jana Parandowskiego / oprac. Alina Łoboda. - Toruń : "Literat", [2011],  sygn. TG 100158

127."Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TB 2502, TCz 2502

128."Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50984, 50985, 50983, 51130, TCz 51131,   SG 24395-98

129."Romeo i Julia" Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007
sygn. TB 2504, TCz 2503

130."Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn. TG 76184, 76185, TCz 70832, SG 33618

131."Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego / oprac. Paweł Stanisławski. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2506, TCz 2505

132."Sen nocy letniej" Wiliama Szekspira [!] / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967, sygn. TG 16072, 18765, TCz 18764, NG 11824, SG 4142-43

133."Skąpiec", "Świętoszek" Moliera / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2416, TCz 2415

134."Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,
sygn. TCz 2507

135."Stary człowiek i morze" Ernesta Hemingwaya / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2509, TCz 2508

136."Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2513, TCz 2512

137."Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 19027, 19029, TCz 19028, SG 9365-66

138."Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2515, TCz 2514

139."Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 72983, 73780, 73781, 74863, TCz 72984,   NG 41563, 41605, SG 35966-68, 36344

140."Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn.TG 60126, 70546, TCz 60125

141."Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 17517, 17518, 17519, SG 8929-30

142.Średniowieczna poezja religijna / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 71087, TCz 71088, NG 40911, SG 35473-74

143."Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2517, TCz 2516

144."Tango" Sławomira Mrożka / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2354, TCz 2355

145.Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. - Kraków : "Impuls", 1998, sygn. TG 78172, NG 44360, SG 41384, 46967

146."Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2519, TCz 2518

147."Treny" Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 64755, 65680, 65679, 65678, 66221, SG 31548-49, 37105

148.Twórczość Tadeusza Hołuja / Marian Stępień. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1985, sygn. TG 58175-77,   SG 27910-11, 31622

149."Urząd" Tadeusza Brezy / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967, sygn. TG 16217, NG 12033, 14430, 42209, SG 4129-30

150."Utwory wierszem" Ignacego Krasickiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2521, TCz 2520

151."Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2522, TCz 2523 

152."Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Stefania Sztaudynger. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 13617, 13618, NG 6689, SG 11067

153."Wiersze" Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61033, 61034, 61185, 61186, 61187, NG38166,   SG 29794-95

154.Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 76176, 70833, SG 36418, 40817

155."Wiersze" Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 70563, 51547, 51406, 51407, TCz 51548, SG 24830-31, 24968-70

156.Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76191, 76192, 70509,   NG 40802, SG 34551-52, 35035-36, 35357-58

157."Wiersze" Leopolda Staffa / Irena Maciejewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61238, 62289, 62288, 62287, NG 38398, SG 29812-13

158."Wojna i pokój" Lwa Tołstoja / Antoni Semczuk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 16071, TCz 16215

159."Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2006, sygn. TB 2356, TCz 2357

160."Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2525, TCz 2524

161.Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej / Ryszard Handke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76177, 76178, TCz 71414

162."Zemsta" Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
sygn. TB 2527, TCz 2526

163."Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76179, 74691, SG 40818

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

1.Moja filmoteka : literatura i teatr w filmie / Aleksander Jackiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989, sygn. TG 65860, 66045, NG 39768, SG 31701-02, 31855

2.Słownik adaptacji filmowych / [aut. Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005, sygn. TCz 90364, NG 49692, SCz 49305

3.Film i literatura / Wojciech Wierzewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, 1983, sygn. TG 51342, TCz 51223, NG 35958

4.Horror w literaturze współczesnej i filmie / Anita Has-Tokarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 99603

5.Kino bez tajemnic / Ewelina Nurczyńska-Fidelska [i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2009,  sygn. TG 96825

6.Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TCz 95585, NG 52170, SCz 52973

7.Literatura i media : po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010, sygn. TG 98647,   SG 54810

8.Literatura na ekranie : [obowiązkowe szkolne lektury filmowe] / Andrzej Kołodyński, Konrad
J. Zarębski. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005, sygn. TCz 89368

9.Nowa fala i nowa powieść : formy narracji / Maria Raczewa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974, sygn. TG 19066, SG 12249

10.Sienkiewicz i film / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1998, sygn. TG 80328

11.Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. - Kraków : "Impuls", 1998, sygn. TG 78172, NG 44360, SG 41384, 46967

12.Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy : notatki z filmowego planu / Władysław Ślesicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1986, sygn. TG 59263

13.Film : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. Katarzyna Ziębik]. - Warszawa : "Stentor", 2007, sygn. TG 91849, TCz 91850

14.Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG 19491, 19492, 19493, 19494, NG 25096, SG 18222-24

15.Film i literatura / Wojciech Wierzewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, 1983, sygn. TG 51342, TCz 51223, NG 35958

16.Historia filmu : 1895-2005 / Jerzy Płażewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008 sygn. TCz 94025, NG 51427

17.Historia filmu dla każdego : (1895-1980) / Jerzy Płażewski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986, sygn. TG 58791  

18.Literatura a sztuki wizualne / Seweryna Wysłouch. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994, sygn.TCz 75418

19.Komiks / Jerzy Szyłak. - Kraków : "Znak", 2000, sygn. TG 81302

20.Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku : wstęp do poetyki komiksu / Jerzy Szyłak. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 1999, sygn. TCz 82790

21.Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej / Leszek Pułka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2004, sygn. TG 90564

22.Od obrazka do wideoklipu : integracja tekstowa w kształceniu literackim na poziomie podstawowym / Aniela Książek-Szczepanikowa. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999, sygn. TCz 79000, NG 45125, SG 41475-77

23.535 dni Potopu : powieść i film / Maria Oleksiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 20884, SG 14350

24."Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 63841-63843, 64017, 64018

25.Perły kina : leksykon filmowy na XXI wiek. T. 2, Ekranizacje literatury / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek. - Michałów-Grabina : "Latarnik", 2005, sygn. TG 88453

26. Sztuka komiksu : próba definicji nowego gatunku artystycznego / Krzysztof Teodor Toeplitz. - Warszawa : "Czytelnik", 1985, sygn. TG 56710, 56711, SG 26949

27.Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996,
sygn. TCz 76553, NG 43371, SG 38580, SCz 38398

Malarstwo

1.100 najsłynniejszych obrazów / Jacek Buszyński, Andrzej Osęka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990, sygn. TCz 68108,   SCz 33227

2.1000 arcydzieł / Wendy Beckett ; książka powstała przy współpr. Patricii Wright. - Warszawa : "Arkady", 2008, sygn. TCz 97988

3.1000 arcydzieł malarstwa polskiego / aut. Dobrosława Horzela i in. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2008, sygn. TCz 95531, SCz 53026

4.Canaletto malarz Warszawy / [wstęp] napisał Mieczysław Wallis. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983, sygn. TCz 49401

5.Caravaggio / Vasile Nicolescu ; [transl. into Engl. Andreea Gheorghitoiu]. - Bucharest : Meridiane Publishing House, 1983, sygn. TCz 51489

6.Dziecko w malarstwie polskim / słowo wstępne i wybór obrazów Hanna Kubaszewska. - Warszawa : "Arkady", 1980, sygn.TG 69760, TCz 69759

7.El Greco : 21 tablic kolorowych, 23 reprodukcje czarno-białe / Kazimierz Zawanowski. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1979,
sygn. TCz 36981

8.Encyklopedia impresjonizmu / Maurice Serullaz oraz Georges Pillement, Bertrand Marret, Francois Duret-Robert. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991, sygn. TCz 70476

9.Historia malarstwa europejskiego / Maria Backmann. - Poznań : "Publicat", 2009, sygn. TCz 96309

10.Historia sztuki : malarstwo od Giotta do czasów obecnych / A. N. Hodge ; [tł. Krystyna Kamińska]. - Warszawa : "Delta W-Z", 2008, sygn. TCz 94875

11.Impresjoniści / Joanna Guze. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964, sygn. TG 10153, 16100, NG 19001

12.Impresjonizm / Zdzisław Kępiński ; [noty biogr. Krystyna Sulkiewicz]. - Warszawa :Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986, sygn. TG 59997, SG 28880

13.Jak czytać malarstwo : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów / Patrick de Rynck . - Kraków : "Universitas", 2005, sygn.TG 88201,TCz 88202, NG 49583

14.Jak czytać malarstwo współczesne : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola / Jon Thompson. - Kraków : "Universitas", 2006,
sygn. TCz 89738, NG 50154,  SCz 89738

15.Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce : rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi / Patrick de Rynck. - Kraków : "Universitas", 2009, sygn. TCz 98005, SCz 54300

16.Jan Matejko / Janusz Maciej Michałowski. - Warszawa : "Arkady", 1984, sygn. TCz 53618, NG 36328

17.Jan Matejko / Krystyna Sroczyńska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976 sygn. TG 23177, 23178, 23487

18.Jean-Auguste-Dominique Ingres / Hans Ebert. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1983, sygn. TG 51532, TCz 51390, SCz 24671

19.Juliusz Kossak / Maciej Masłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe ;"Auriga", 1986, sygn. TG 58022, SCz 27866

20.Juliusz Kossak / Maciej Masłowski. - Warszawa : "Auriga", 1990, sygn. TCz 67844

21.Juliusz Kossak / Teresa Stepnowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1974 sygn. TG 22677, 22678, 23486

22.Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta / Heinrich W. Pfeiffer. - Milano : "Musei Vaticani" ; Kraków : "Biały Kruk", 2008, sygn. TCz 93548

23.Krajobraz z tęczą : [sylwetki artystów od Fidiasza do Picassa] / Anna Klubówna. -  Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976, sygn. TG 22146, 22147

24.Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006, sygn. TG 92731, TCz 92948, SCz 52886

25.Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TCz 95585, NG 52110, SCz 52973

26.Luwr : arcydzieła malarstwa / Lawrence Gowing ; wstęp Michel Laclotte ; [tł. Katarzyn Maleszko]. - Warszawa : "Arkady", 2008, sygn. TCz 97875

27.Maksymilian Gierymski : obraz i słowo / Halina Stępień. - Warszawa : "Aurgia" : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983, sygn. TCz 51209, NCz 35980, SG 24539, SCz 24738  

28.Malarki polskie / Alicja Okońska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1976, sygn. TG 22200,
NG 28481, SG 15321-22

29.Malarstwo polskie / [oprac. Halina Andrzejewska i in.]. - Warszawa : "Auriga", cop. 2006,
sygn. TCz 88596, NCz 49705

30.Malarstwo polskie od gotyku do współczesności / [wstęp] napisała Agnieszka Morawińska. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : "Auriga", 1984, sygn. TCz 51734, SG 25119

31.Manet / Henri Perruchot ; przeł. [z fr.] Krystyna Dolatowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978, sygn. TG 34148

32.Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego : materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin malarza / pod red. Teresy Grzybkowskiej. - Warszawa : "DiG", 2005, sygn. TCz 89641, NG 50557,SCz 49248

33.Nicolas Poussin / Janina Michałkowa. - Warszawa : "Arkady", 1980, sygn. TCz 43116

34.Noc seksualna / Pascal Quignard. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008, sygn. TCz 96833

35.Norwid - artysta : w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008, sygn. TG 96379

36.Oblicza Matki / tekst Giuseppe Sala. - Kielce : "Jedność", 2006, sygn.TG 91002

37.Od akademizmu do ekspresjonizmu : sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX
i początków XX wieku / Piotr Siemaszko. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2007, sygn. TG 93070

38.Od Giotta do Cezanne'a : zarys historii malarstwa / Michael Levey. - Warszawa : "Arkady", 1974, sygn. TG 19266, TCz 45394, NCz 24354

39.Od Maneta do Pollocka : słownik malarstwa nowoczesnego / [w oprac. brali udział aut. John Ashbery. - Warszawa : "Arkady", 1973, sygn. TCz 19040, NCz 23575

40.Renoir / Henri Perruchot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, sygn. TG 47240, 47457

41.Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego / Robert Genaille. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 21090, NG 27337, SG 14032

42.Symbol i forma : przemiany w malarstwie polskim od 1880 do 1939 / koncepcja, układ, wstęp, red. Dorota Folga-Januszew. - Olszanica : "Bosz". 2008, sygn. TCz 94347, NG 51634

43.Sztuka XVIII wieku / Edmund i Juliusz de Goncourt. - Warszawa : "Czytelnik", 1981, sygn. TG 45159, NG 34973, 35135

44.Sztuka bez tajemnic / Robert Cumming. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008, sygn. TCz 95635

45.Sztuka i czas : od prehistorii do średniowiecza / Barbara Osińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007,  sygn. TG 100281

46.Sztuka świata. T. 1 / [aut. org. hisz. Jose' Pijoan., aut. tekstów pol. Karol Myśliwiec i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1989, sygn. TCz 66879, NCz 39478, SCz 33026

47.Sztuka świata. T. 2 / [ aut. wyd. pol. Witold Dobrowolski i in. ; red. nauk. Anna Lewicka-Morawska i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1990, sygn. TCz 68069, NCz 39882, SCz 33248

48.Sztuka świata. T. 3 / [aut. wyd. hisz. Pedro de Palol, Jose' Pijoan ; aut. tekstów pol. Anna Lewicka-Morawska i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1993, sygn. TCz 71590, NCz 41084,SCz 38658

49.Sztuka świata. T. 4 / [ aut. wyd. hisz. Jose' Pijoan i in. ; przekł.z hisz. Rajmund Kalicki ;
aut tekstów pol. Marek Machowski, Natalia Świdzińska, Przemysław Trzeciak]. - Warszawa : "Arkady", 1990, sygn. TCz 69190, NCz 40343, SCz 38659

50.Sztuka świata. T. 5 / [aut. wyd. org. Luciano Berti i in. ; aut tekstów pol. Przemysław Trzeciak. - Warszawa : "Arkady", 1992, sygn. TCz 70577, NCz 40746, SCz 38660

51.Sztuka świata. T. 6 / [aut. org. hisz. Jose' Pijoan i in.. - Warszawa : "Arkady", 1991 sygn. TCz 69876, NCz 40641, SCz 38661

52.Sztuka świata. T. 7 / [aut. tekstów pol. Tadeusz Chrzanowski i in.. - Warszawa : "Arkady", 1994, sygn. TCz 72835, NCz 41492, SCz 38662

53.Sztuka świata. T. 8 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1999, sygn.TCz 80372, NCz 43524, SCz 38663

54.Sztuka świata. T. 9 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1996, sygn. TCz 76682, SCz 38664  

55.Sztuka świata. T. 10 / [aut. tekstów pol. Józef Mrozek, Przemysław Trzeciak, Wojciech Włodarczyk]. - Warszawa : "Arkady", 1996, sygn. TCz 76683, NCz 43809, SCz 38665

56.Sztuka świata. T. 11 / [aut. Piotr Bieliński i in.] ; red. nauk. Andrzej Dulewicz. - Warszawa : "Arkady", 2000, sygn. TCz 81670, SCz 52439  

57.Sztuka świata. T. 12, Leksykon A-K / [aut. haseł Tadeusz Barucki ; red. nauk. Andrzej Dulewicz]. - Warszawa : "Arkady", 1998, sygn. TCz 81671, SCz 52439

58.Sztuka świata. T. 13, Leksykon L-Z / [aut. haseł Tadeusz Barucki i in. ; red. nauk. Andrzej Dulewicz]. - Warszawa : "Arkady", 2000, sygn. TCz 80592, NCz 48373, SCz 46956

59.Tatry w poezji i sztuce polskiej / przedm., wybór i oprac. Michał Jagiełło. - Kraków :Wydawnictwo Literackie, 1975, sygn. TG 21754

60.Toaleta kobiet / Degas ; napisała Irena Zera ; il. wybrał Murice Serullaz. - Warszawa : "Arkady", 1976, sygn. TG 25079

61.Tycjan / [wstęp i wybór il. Tatiana Znamierowska. - Warszawa : "Arkady", 1986, sygn.
TCz 61129, SCz 29607

62.Van Gogh : Arles, Saint-Remy / oprac. Jean Leymarie. - Warszawa : "Arkady", 1977, sygn.
TG 27942,  
 

63.Velazquez - infanci i infantki / oprac. Enrique Lafuente Ferrari. - Warszawa : "Arkady", 1982, sygn. TG 47710

64.Wielki atlas sztuki świata / pod red. Johna Oniansa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TCz 94388

65.Z dziejów malarstwa pejzażowego : od renesansu do początków XX wieku / Aleksander Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965, sygn. TG 10666,
NG 8499, 19087

66.Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz]. - Olszanica : "Bosz", 1999, sygn. TCz 81721

67.Zmysł wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały
z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 1 / pod. red. Józefa Marii Ruszara. - Lublin : "Gaudium", 2006, sygn. TG 96416

68.Zmysł wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały
z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 2 / pod. red. Józefa Marii Ruszara. - Lublin : "Gaudium", 2006, sygn. TG 96417

69.Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / red. Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson. - Poznań : "Rebis", 2006, sygn. TCz 89057

Adaptacje teatralne i filmowe

 

1.Anna Karenina / reż. i scen. Bernard Rose ; zdj. Daryn Okada ; wyk. Sophie Marceau [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 1997, sygn. TDVD 134

2.Antek [Film] / reż. Wojciech Fiwek ; scen. Wojciech Fiwek ; zdj. Janusz Czecz ; wyst. Ryszarda Hanin [i in.] - Warszawa : Telewizja Polska, 2008, sygn. TDVD 437, NDVD 44

3.Austeria / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz, Julian Stryjkowski ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; muz. Leopold Kozłowski ; w rolach głównych Franciszek Pieczka, Wojciech Pszoniak [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005, sygn. TDVD 389, NDVD 131

4.Baza ludzi umarłych [Film] / reż., scen. Czesław Petelski ; scen. Marek Hłasko. - Warszawa : "Grube Ryby", 2009, sygn. TDVD 645

5.Blaszany bębenek / reż. Volker Schlondorff ; scen. Franz Seitz [i in.] ; zdj. Igor Luther ; wyk. David Bennent [i in.]. - Warszawa : "Tantra", 2005, sygn. TDVD 133

6.Brzezina / reż. i scen. Andrzej Wajda ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; muz. Andrzej Korzyński ;
w głównych rolach Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Vision",
[ok. 2005], sygn. TDVD 47

7.Chłopi / reż. Jan Rybkowski ; scen. Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; muz. Adam Sławiński ; zdj. Marek Nowicki ; wyk. Władysław Hańcza [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005, sygn. TDVD 135, 139, 445, NDVD 62

8.Chłopi [Film] / reż. Jan Rybkowski ; scen. Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; muz. Adam Sławiński ; zdj. Marek Nowicki ; wyk. Władysław Hańcza [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010, sygn. SDVD 86

9.Cudzoziemka [Film] / reż. Ryszard Ber ; scen. Maria Kuncewiczowa ; zdj. Jerzy Stawicki ; muz. J. Brahms [i in.] ; wyst. Ewa Wiśniewska, Jerzy Kamas [i in.]. - Warszawa : Media Way, 2005, sygn. TDVD 223

10.Doktor Judym [Film] / scen.i reż. Włodzimierz Haupe ; scen. Andrzej Szczypiorski ; zdj. Maciej Kijowski ; muz. Andrzej Korzyński ; wyk. Jan Englert, Anna Nehrebecka, Jerzy Kamas [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 109,   SDVD 96

11.Doktor Żywago / reż. David Lean ; scen. Robert Bolt [wg powieści Borysa Pasternaka] ; zdj. Freddie Young ; muz. Maurice Jarre ; wyst. Omar Sharif [i in.]. - Kraków : "Mediasat Poland", cop. 2006, sygn. TDVD 79, 132

12.Dolina Issy / Scen. i reż. Tadeusz Konwicki ; zdj. Jerzy Łukaszewicz ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyk. Maria Pakulnis, Ewa Wiśniewska, Olgierd Łukaszewicz [i in.]. - Warszawa : Spi Video, [2008], sygn. TDVD 463

13.Duma i uprzedzenie = Pride and Prejudice / adapt. Andrew Davies ; reż. Simon Langton ; prod. Sue Birtwistle ; muz. Carl Davis ; wyst. Colin Firth [i in.]. - Warszawa : Epelpol Distribution, [ok. 2007], sygn. TDVD 315

14.Dzieje grzechu [Film] / scen. i reż. Walerian Borowczyk ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; scenogr. Teresa Barska ; muz. Johann Pachelbel, Felix Mendelssohn-Bartholdy ; wyst. Grażyna Długołęcka [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", [ok. 2007], sygn. TDVD 309

15.Dżuma / scen. i reż. Luis Puenzo ; zdj. Felix Monti ; muz. Vangelis ; wyst. William Hurt
[i in.]. - Warszawa : "Muvi", 1993, sygn. TV 481

16.Dżuma [Film] / scen. i reż. Luis Puenzo ; zdj. Felix Monti ; muz. Vangelis ; wyst. William Hurt [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 87

17.Faraon / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Adam Walaciński ; wyst. Jerzy Zelnik [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2001, sygn. TDVD 136, 140

18. Faraon [Film] / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Adam Walaciński ; wyst. Jerzy Zelnik [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010, sygn. SDVD 88

19.Ferdydurke / reż. i scen. Jerzy Skolimowski ; wyst. Lain Glen, Tadeusz Łomnicki, Artur Żmijewski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2003], sygn. TDVD 20

20. Ferdydurke [Film] / reż. i scen. Jerzy Skolimowski ; scen. John Yorick ; zdj. Witold Adamek ; muz. Stanisław Syrewicz [i in.] ; wyk. Lain Glen, Tadeusz Łomnicki, Artur Żmijewski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 106,   SDVD 89

21.Folwark zwierzęcy / reż. John Stephenson ; scen. Alan Janes, Martn Burke. - [Warszawa] : SPI International Polska, [ok. 2004], sygn. TDVD 33

22.Granica / reż. Jan Rybkowski ; scen. Józef Hen ; zdj. Marek Nowicki ; muz. Piotr Hertel ; wyst. Krystyna Janda [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn.  TDVD 142

23.Hamlet / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli, ; zdj. David Watkin ; muz. Ennio Morricone ; wyk. Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 81

24.Hamlet / William Shakespeare ; reż. Richard Rodney Bennett ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Derek Jacobi [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 274, NDVD 24, SDVD 274

25.Hamlet [Film] / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli, ; zdj. David Watkin ; muz. Ennio Morricone ; wyk. Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 90

26.Henryk V / reż. Kenneth Branagh ; scen. Kenneth Branagh ; zdj. Kenneth MacMillan ; muz. Patrick Doyle ; wyst. Daniel Webb [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 169

27.Imię róży = Der Name Der Rose / reż. Jean-Jacoues Annaud ; scen. Andrew Birkin [i in.] ; zdj. Tonino Delli Colli ; muz. James Horner ; wyk. Sean Connery [i in.]. - Kraków : "Mediasat Poland", 2006, sygn. TDVD 39

28.Jak powstało Pismo Święte? [Film] : historia tekstu Biblii / reż. Wojciech Pikor, Łukasz Simiński ; scen. Wojciech Pikor. - Kielce : "Jedność", 2010,  sygn. TDVD 648

29.Kamizelka [Film] / reż. Stanisław Jędryka ; scen. Zdzislaw Skowroński ; zdj. Jacek Korcelli ; wyst. Ligia Branice, Jerzy Zielnik [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008], sygn. TDVD 438, NDVD 43

30.Kanał / reż. Andrzej Wajda ; scen. Jerzy Stefan Stawiński ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Jan Krenz ; wyk. Tadeusz Janczar, Teresa Iżewska, Wieńczysław Gliński, Stanisław Mikulski
[i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005], sygn. TDVD 48

31.Katarynka [Film] / reż. Stanisław Jędryka ; scen. Zdzisław Skowroński ; zdj. Mieczysław Jahoda ; wyst. Tadeusz Fijewski [i in.] - Warszawa : Telewizja Polska, [2008], sygn. TDVD 435, NDVD 45

32.Kronika wypadków miłosnych [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Edward Kłosiński ; muz. Wojciech Kilar ; wyk. Gabriela Kownacka, Paulina Młynarska, Joanna Szczepkowska [i in.] - Warszawa : Spi Video, 2008, sygn. TDVD 468

33.Król Lear / William Shakespeare ; reż. Jonathan Miller ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Michael Hordern [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 264

34.Krzyżacy / reż. Aleksander Ford, Karol Chodura ; scen. Aleksander Ford, Jerzy Stefan Stawiński ; zdj. Mieczysław Jahoda ; muz. Kazimierz Serocki ; wyst. Andrzej Szalawski[i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 216

35.Krzyżacy [Film] / reż. Aleksander Ford ; scen. Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford ; zdj. Mieczysław Jahoda ; muz. Kazimierz Serocki ; wyst. Andrzej Szalawski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 93

36.Lalka. Cz. 1-5 / reż. Ryszard Ber ; scen. Aleksander Ścibor-Rylski ; zdj. Jacek Korcelli ; muz. Andrzej Kurylewicz ; wyst. Jerzy Kamas [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", 2003,sygn. TDVD 384-388

37.Lalka / reż. i scen. Wojciech Jerzy Has ; wyst. Beata Tyszkiewicz [i in.]. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, 1995, sygn. TV 90

38.Lalka [Film] / reż.i scen. Wojciech Jerzy Has ; zdj. Stefan Matyjaszkiewicz ; muz. Wojciech Kilar ; wyst. Beata Tyszkiewicz, Mariusz Dmochowski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010, sygn. NDVD 107, SDVD 94

39.Latarnik [Film] / reż. Zygmunt Skonieczny ; scen. Konrad Frejdlich, Zygmunt Skonieczny ;
zdj. Władysław Nagy ; wyst. Józef Pieracki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008],
sygn. TDVD 436, NDVD 41

40.Lawa : opowieść o "Dziadach" Adama Mickiwicza / reż. i scen. Tadeusz Konwicki ; zdj. Piotr Sobociński ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyst. Gustaw Holoubek [i in.]. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, [2003], sygn. TV 525

41.Lawa [Film] / reż. i scen. Tadeusz Konwicki ; zdj. Piotr Sobociński ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyst. Gustaw Holoubek, Artur Żmijewski, Teresa Budzisz-Krzyżanowska [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 108, SDVD 95

42.Los człowieka / reż. Siergiej Bondarczuk ; scen. Fyodor Shakhmaganov [i in.] ; zdj. Vladimir Monakhov ; muz. Venyamin Basner ; wyk. Siergiej Bondarczuk [i in.] - Warszawa : Epelpol Entertainment, 2008, sygn. TDVD 503

43.Lotna / reż. Andrzej Wajda ; scen. Wojciech Żukrowski, Andrzej Wajda ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Tadeusz Baird ; wyk. Jerzy Pichelski [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005], sygn. TDVD 171

44.Makbet / William Shakespeare ; reż. Jack Gold ; wyk. Nicol Williamson, Jane Lapotaire, Tony Doyle [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 146, 275, NDVD 25, SDVD 37

45.Makbet = Macbeth / reż. Mark Brozel ; scen. Peter Moffat ; zdj. Nicholas D. Knowland ; muz. Kevin Sargent ; w rolach głównych Keeley Hawes, James McAvoy [i in.]. - [London] : BBC TV, cop. 2005, sygn. TDVD 394

46.Mały Książę [Film] = The Little Prince / reż. Stanley Donen ; scen. Alan Jay Lerner. - Warszawa : Imperial CinePix, 2010,  sygn. TDVD 696, NDVD 101

47.Matka Joanna od Aniołów / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; wyst. Lucyna Winnicka [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005, sygn. TDVD 172

48.Mistrz i Małgorzata. [Cz. 1-10] / reż. i scen. Vladimir Bortko ; zdj. Valery Myulgaut ; muz. Igor Kornelyuk ; wyk. Oleg Basilashvili [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", cop. 2006, sygn. TDVD 119-128

49.Moralność pani Dulskiej / Gabriela Zapolska ; reż. Tomasz Zygadło ; scenogr. Jerzy Rudzki ; oprac. muz. Marek Czapczak ;  wyst. Anna Seniuk [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2008, sygn. TDVD 443, NDVD 49

50.Na zachodzie bez zmian [Film] = All Quiet on the Western Front / reż. Delbert Mann ; scen. Paul Monash ; zdj. John Coquillon ; muz. Allyn Ferguson ; wyst. Richard Thomas [i in.]. - [b.m] : "Granada", 2007, sygn. TDVD 211

51.Nad Niemnem / reż. Zbigniew Kuźmiński ; scen. Kazimierz Radowicz ; zdj. Tomasz Tarasin ; muz. Andrzej Kurylewicz ; w rolach głównych Iwona Pawlak, Adam Marjański, Marta Lipińska [i in.]. -  Wersja telewizyjna.  - Warszawa : Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 381, 451,   NDVD 70

52.Nędznicy = Les Misérables / reż. Jose Dayan ; scen. Didier Decoin ; zdj. Willy Stassen ; muz. Jean-Claude Petit ; wyst. Gerard Depardieu [i in.]. - Warszawa : Kino Świat, 2006,sygn. TDVD 128

53.Noce i dnie. 1 / reż. i scen. Jerzy Antczak ; zdj. Stanisław Loth, Grzegorz Kędzierski ; muz. Waldemar Kazanecki ; wyst. Jadwiga Barańska [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2005 (prod. 1972), sygn. TDVD 109, 440, NDVD 53, SDVD 10

54.Noce i dnie. 2 / reż. i scen. Jerzy Antczak na podstawie powieści Marii Dąbrowskiej ; zdj. Stanisław Loth, Grzegorz Kędzierski ; muz. Waldemar Kazanecki ; wyst. Jadwiga Barańska
[i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2005 (prod 1972), sygn. TDVD 108, 441, NDVD 54,
SDVD 9

55.Odyseja. Cz. 1-2 [Film] / reż. Andriej Konczałowski - Poznań : Oxford Educational, [2010],  sygn. NDVD 103

56.Ogniem i mieczem. Cz. 1-2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; zdj. Grzegorz Kędzierski ; muz. Krzesimir Dębski ; wyk. Izabella Scorupco [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000,
sygn. TDVD 466

57.Ojciec Goriot = Le Pere Goriot / reż. Jean-Daniel Verhaeghe ; wyst. Charles Aznavour [i in.]. - Warszawa : Epelpol Distribution, [ok. 2006], sygn. TDVD 165

58.Oliver Twist / reż. Roman Polański ; scen. Ronald Harwood ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Rachel Portman ; wyk. Ben Kingsley [i in.]. - Warszawa : Monolith Films, 2005, sygn. TDVD 191

59.Oniegin = Onegin / reż. Martha Fiennes ; scen. Peter Ettedgui, Michael Ignatieff ; zdj. Remi Adefarasin ; muz. Magnus Fiennes ; wyst. Ralph Fiennes [i in.]. - [Warszawa] : "Solopan", [2007] (prod. 1999), sygn. TDVD 214

60.Opowieści o życiu Pana Jezusa / [Film] Ewa Stadtmuller. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [2011],  sygn. NDVD 144

61.Pan Tadeusz / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn. TDVD 143

62.Pan Tadeusz [Film] / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska, Andrzej Seweryn [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 97

63.Pan Wołodyjowski. Cz. 1 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Andrzej Markowski ; wyk. Tadeusz Łomnicki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 219, NDVD 49,   SVD 3

64.Pan Wołodyjowski. Cz. 2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Andrzej Markowski ; wyk. Tadeusz Łomnicki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 220, NDVD 50, SDVD 4

65.Panny z Wilka / reż. Andrzej Wajda ; scen. Zbigniew Kamiński ; zdj. Edward Kłosiński ; scenogr. Allan Starski ;  wyk. Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2004], sygn. TDVD 14

66.Popioły  / reż. Andrzej Wajda ; wyst. Piotr Wysocki [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2003],
sygn. TDVD 8

67.Popiół i diament / reż. Andrzej Wajda ; scen. Jerzy Andrzejewski i Andrzej Wajda ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Filip Nowak ; wyk. Zbigniew Cybulski [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005], sygn. TDVD 55

68.Potop. Cz. 1-2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Wojciech Żukrowski [i in.] ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Kazimierz Serocki ; wyk. Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 465

69.Proces / przekł. Bruno Schulz ; adapt. i reż. Agnieszka Holland, Laco Adamik ; scenogr. Andrzej Przybył ; wyst. Roman Wilhelmi [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2002, sygn. TV 516

70.Proces / reż. David Hugh Jones ; scen. Harold Pinter ; zdj. Phil Meheux ; muz. Carl Davis ; wyst. Kyle MacLachlan, Anthony Hopkins [i in.]. - Warszawa : "Mayfly", [ok. 2005], sygn. TDVD 56

71.Quo vadis? / reż. i scen. Franco Rossi ; muz. Piero Piccioni ; wyst. Klaus Maria Brandauer
[i in.]. - [London] : Oxford Educational, [ok. 2006], sygn. TDVD 311

72.Quo Vadis [Film] / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : "TiM Film Studio" [2010?],  sygn. TDVD 718

73.Romeo i Julia / William Shakespeare ; reż. Alvin Rakoff ; wyk. Patrick Ryecart [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 147, NDVD 26, SDVD 38

74.Rozmowy z katem [Film] / Kazimierz Moczarski ; adapt. telewizyjna Tadeusz Nyczek ; reż. Maciej Englert ; zdj. Michał Englert ; muz. Zygmunt Konieczny ; scenogr. Marcin Stajewski ; wyk. Piotr Fronczewski, Andrzej Zieliński [i in.]. - Warszawa, Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 548, NDVD 57

75.Solaris / reż. Andrej Tarkovskij ; scen. Andrej Tarkovskij, Fridrikh Gorenshtein ; zdj. Vadim Yusov ; muz. Edward Artemiew, Vyacheslav Ovchinnikov, Johann Sebastian Bach. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2006], sygn. TDVD 97

76.Stary człowiek i morze = Old man and the sea / reż. Jud Taylor ; scen. Roger O. Hirson ; zdj. Tony Imi ; muz. Bruce Broughton ; wyst. Anthony Quinn [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2007, sygn. TDVD 193

77.Stary człowiek i morze [Film] = Old man and the sea / reż. Jud Taylor ; scen. Roger O. Hirson ; zdj. Tony Imi ; muz. Bruce Broughton ; wyst. Anthony Quinn [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn.. NDVD 114,  SDVD 105

78.Syzyfowe prace / scen. i reż. Paweł Komorowski ; zdj. Wiesław Zdort ; muz. Jerzy Matuszkiewicz ; wyst. Alicja Bachleda-Curuś [i in.]. - Warszawa : ITI Film Studio, [2004],sygn. TDVD 26

79.Syzyfowe prace [Film] / scen. i reż. Paweł Komorowski ; zdj. Wiesław Zdort ; muz. Jerzy Matuszkiewicz ; wyst. Alicja Bachleda-Curuś [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010, 
sygn. NDVD 115, SDVD 106

80.Śluby panieńskie [Film] / reż., scen. Filip Bajon. - Warszawa : Kino Świat, cop. 2011,   sygn. NDVD 120

81.Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca [Film] / reż. Krystyna Janda. - Warszawa : "Elipsa", 2008,  sygn. TDVD 637

82.Świętoszek / Moliere ; reż. Zygmunt Hubner ; scenogr. Jan Banucha ; wyk. Tadeusz Łomnicki, Gustaw Lutkiewicz [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007,  sygn. TDVD 444, NDVD 60

83.Tango / Sławomir Mrożek ; reż. Maciej Englert ; scenogr. Marcin Stajewskij ; zdj. Zbigniew Wichłacz ; aktorzy Teatru Współczesnego w Warszawie: Danuta Szaflarska, Wiesław Michnikowski, Marta Lipińska, Zbigniew Zapasiewicz [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 307, NDVD 61

84.Targowisko próżności [Film] = Vanity Fair / reż. Marc Munden ; adapt. Andrew Davis. - Warszawa : "Best Film", 2008, sygn. TDVD 641

85.Tristan i Izolda = Tristan and Isolde / reż. Kevin Reynolds ; scen. Dean Georgaris ; zdj. Artur Reinhart ; muz. Anne Dudley ; wyst. Jame Franco [i in.]. - Warszawa : TiM, [2007], sygn. TDVD 213, SDVD 48

86.W pustyni i w puszczy / reż. i scen. Władysław Ślesicki ; zdj. Bogusław Lambach ; muz. Andrzej Korzyński ; w rolach głównych Monika Rosca, Tomasz Mędrzak [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 130

87.W pustyni i w puszczy / scen. i reż. Gavin Hood ; muz. Krzesimir Dębski ; wyst. Karolina Sawka, Adam Fidusiewicz [i in.]. - [b.m] : "Vision" [dystr.] : Waldemar Dziki Produkcja Filmowa, prod. 2001, sygn. TDVD 397

88.Wesele / reż. Andrzej Wajda ; scen. Andrzej Kijowski ; muz. Stanisław Radwan ; wyst. Ewa Ziętek, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn. TDVD 138

89.Wesele [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Andrzej Kijowski ; muz. Stanisław Radwan ; wyst. Ewa Ziętek, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010, sygn. SDVD 101

90.Władca Pierścieni. [Cz. 1], Drużyna Pierścienia / reż. Peter Jackson ; scen. Philippa Boyens ; zdj. Andrew Lesnie ; muz. David Long ; wyk. Elijah Wood [i in.]. - Warszawa : Warner Bros, [2006], sygn. TDVD 131,400

91. Władca Pierścieni [Film]. [Cz. 2], Dwie Wieże / reż. Peter Jackson ; scen. Philippa Boyens ; zdj. Andrew Lesnie ; muz. Howard Shore ; wyk. Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan [i in.]. - Warszawa : Warner Bros, [2006], sygn. TDVD 222

92.Wojna i pokój = War and Peace / reż. King Vidor ; scen. Bridget Boland [i in.] ; zdj. Jack Cardiff ; muz. Nino Rota ; wyst. Audrey Hepburn [i in.]. - Warszawa : "Imperial CinePix", [2007], sygn. TDVD 380

93.Zemsta [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; wyst. Janusz Gajos, Roman Polański, Andrzej Seweryn, Katarzyna Figura [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 118, SDVD 103

94.Zemsta / scen. i reż. Antoni Bohdziewicz, Bohdan Korzeniewski ; zdj. Stanisław Wohl, Franciszek Fuchs ; muz. Stefan Kisielewski ; wyk. Jan Kurnakowicz [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", [ok. 2005], sygn. TDVD 57

95.Ziemia obiecana [Film] : nowa wersja / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Witold Sobociński, Edward Kłosiński [i in.] ; muz. Wojciech Kilar ; wyk. Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn [i in.]. - [Warszawa] : "Perspektywa", 2000, sygn. TDVD 258

Językoznawstwo

1.Akty i gatunki mowy / red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2004, sygn. TG 87847

2.444 zdania polskie : znane wypowiedzi, cytaty, powiedzenia / Jerzy Bralczyk ; wstęp Jan Miodek. - Warszawa : "Weltbild", 2011,  sygn. TG 100207, SG 55783

3.Dzieje językoznawstwa w zarysie / Adam Heinz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 49023, 49150, 49238, NG 41405, SG 23113-14

4.Elementy gramatyki umysłu : od struktur składniowych do minimalizmu / Paweł Mecner. - Kraków : "Universitas", cop. 2007, sygn. TG 94957

5.Fonetyka i fonologia / Leokadia Dukiewicz, Irena Sawicka. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 1995, sygn. TCz 75561

6.Fonetyka polska : artykulacje głosek polskich / Maria Dłuska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 57834, NG 37370, SG 36736

7.Funkcje języka i wypowiedzi / pod red. Jerzego Bartmińskiego i Renaty Grzegorczykowej. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1991, sygn. TCz 73489

8.Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej / Iwona Loewe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG 92935

9.Gramatyka kognitywna / John R. Taylor. - Kraków : "Universitas", cop. 2007, sygn. TG 94696

10.Język a reprezentacja świata w umyśle / Ida Kurcz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn.TG 63021, 63340, NG 38495, SG 30494

11.Język i społeczeństwo / wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. - Warszawa : "Czytelnik", 1980, sygn. TG 43467, 43713, TCz 43712

12.Język, myśl i rzeczywistość / Benjamin Lee Whorf ; wstępem opatrzył Adama Schaff. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, sygn.TG 46525, 46827, NG 35275

13.Język dla wszystkich. [Cz. 1] / Witold Cienkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981,
sygn.TG 46868

14.Język dla wszystkich. Cz. 2 / Witold Cienkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
sygn. TG 42725, 43001, 43002

15.Język w świetle nauki / wybrała i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1980, sygn.TG 40811, 41150, NG 33695-96, SG 20735

16.Język wśród wartości / Tadeusz Zgółka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988,
sygn.TG 64490, 64491, 64704, NG 38697, SG 30998, 31018

17.Językowy savoir-vivre : praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich / Halina i Tadeusz Zgółkowie. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001, sygn. TG 83509

18.Językoznawstwo / Tadeusz Milewski ; [ćwiczenia uzupełniające Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89740, SG 50547-48, 52037

19.Językoznawstwo ogólne : wybrane zagadnienia / Edward Łuczyński, Jolanta Maćkiewicz. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002, sygn. TG 83526

20.Językoznawstwo otwarte / Antoni Furdal. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn. TG 68580

21.Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży / Małgorzata Święcicka. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, sygn. TG 81307

22.Kultura, język, osobowość : wybrane eseje / Edward Sapir. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978, sygn. TG 34212, 34213

23.Kurs językoznawstwa ogólnego / Ferdinand de Saussure ; wstęp i przypisy Kazimierz Polański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TG 83412

24.Leksykon językoznawstwa kognitywnego / Vyvyan Evans ; przekł. Magdalena Buchta
[i in.]. - Kraków : "Universitas", 2009, sygn. TCz 98437

25.Między dawnymi a nowymi laty : eseje o języku / Stanisław Dubisz. - Warszawa : "Książka
i Wiedza", 1988, sygn. TG 65297, 65298, NG 38985, SG 31381

26.Między snobizmem i modą, a potrzebami języka czyli O wyrazach obcego pochodzenia
w polszczyźnie / Bogdan Walczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987, sygn. TG 60801, NG 38042, SG 29440-41

27.Nowe słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Hachette Livre Polska, 2007, sygn. TCz 91614

28.Na początku było słowo : kultura słowa / Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : "Text", 1993, sygn. TG 72083

29.Nauka o języku polskim dla licealistów / Jadwiga Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 70765-66, NG 42803

30.O czytaniu : krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze / Ryszard Handke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, sygn.TG 53894, 53896, 54152, NG 36636, SG 26552-53

31.Polszczyzna końca XX wieku / Andrzej Markowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992, sygn. TG 71396

32.Polszczyzna ludzi myślących / Halina Kurkowska ; wybór i oprac. Hanna Jadacka i Andrzej
Markowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn.TG 69987

33.Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego / pod red. Jerzego Podrackiego. - Warszawa : "Medium", 1993, sygn. TCz 73829, NG 43882

34.Prozodia języka polskiego / Maria Dłuska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, sygn.TG 23922, NG 28743-44, SG 15983-84

35.Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury / red. nauk. Kazimierz Ożóg, Ewa Oronowicz-Kida. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006, sygn. TG 93787

36.Słowo się rzekło czyli Monolog o kulturze języka / Stefan Reczek. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, sygn. TG 62932-33 63088, NG 38493, SG 30412

37.Vademecum maturzysty : język polski / [aut. Barbara Chojdyńska i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1998, sygn. TCz 78606

38.W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism. T. 1 / Roman Jakobson. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, sygn. TG 66807, 66964, SG 32514

39.W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism. T. 2 / Roman Jakobson. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, sygn.TG 66808, 66965, SG 32515

40.Wielkie teorie językoznawcze : od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki / Marie-Anne Paveau, Georges-Elia Sarfati. - Kraków : "Avalon" : "Flair", 2009, sygn. TG 95644

41.Wprowadzenie do semantyki językoznawczej / Renata Grzegorczykowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. TG 71448

42.Współczesny język polski / pod red. Jerzego Bartmińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, sygn. TG 84164, NG 48167, 52674, SCz 49554

43.Wstęp do językoznawstwa / Renata Grzegorczykowa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93160, NG 51206, 52875

44.Z zagadnień kultury języka : teoria - praktyka - szkoła / Alojzy Adam Zdaniukiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, sygn. TG 27564, NG 22967, SG 9864-65

45.Zarys kultury żywego słowa / Jerzy Kram.  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 74852, NG 42309, SG 36995

Historia

Historia Polski

1.Atlas historii Polski : mapy, kalendaria, statystyki / [red. atlasu Beata Jankowiak-Konik]. - Warszawa : "Demart", 2011 sygn. TK 35

2.Bitwa o Monte Cassino. T. 1 / Melchior Wańkowicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG 67756

3.Bitwa o Monte Cassino. T. 2 / Melchior Wańkowicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG 67757

4.Bitwa o Monte Cassino. T. 3 / Melchior Wańkowicz . - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG 67758

5.Boże igrzysko : historia Polski. T. 1, Od początków do roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1989, sygn. TG 66525, 66782, NG 39450

6.Boże igrzysko : historia Polski. T. 1, Od początków do roku 1795 / Norman Davies ; tł. [z ang.] Elżbieta Tabakowska. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 1990 sygn. SG 33237

7.Boże igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1991, sygn. TG 70122, 70123, NG 40480, SG 34137

8.Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich / Janusz Pajewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983, sygn. TG 50802, SG 35858

9.Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich / Janusz Pajewski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978 sygn. NG 31394

10.Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987, sygn. TG 60572, SG 29277

11.Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka. - Wyd. 5, uzup. i popr. - Warszawa : "Trio" Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1998 sygn. NG 46937

12.Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989 sygn. TG 66619, 66850, NG 39639, SG 32351

13.Dwór polski : architektura, tradycja, historia / [Justyna Chłap-Nowakowa i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2007, sygn. TCz 91702, NG 53463

14.Dywizja Lwów : [wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku : 1941-1943]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn.TG 67200

15.Dzieje Polski i Litwy : (1506-1648) / Stanisław Grzybowski. - Kraków : "Fogra", 2000 sygn. TCz 81144

16.Dzieje Polski piastowskiej : (VIII wiek-1370) / Jerzy Wyrozumski. - Kraków : "Fogra",1999, sygn. TCz 81055

17.Dzieje Polski późnośredniowiecznej : (1370-1506) / Krzysztof Baczkowski. - Kraków : "Fogra", 1999 sygn. TCz 81143

18.Emigracja / Rafał Habielski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 sygn. TG 72626, 72625, NG 42795, SG 37714

19.Encyklopedia Kresów / słowo wstępne Stanisław Lem , aut. Andrzej Betlej [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, [2004], sygn. TCz 87101

20.Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Andrzej Garlicki [i in.]. - Warszawa : "Bellona", 1999, sygn.TCz 80533, SCz 41653

21.Encyklopedyczny słownik historii Polski / Jolanta Choińska-Mika, Jan Dzięglewski, Jarema Maciszewski. - Warszawa : "BGW", 1997, sygn.TCz 78295, SCz 39284

22.Europejska tragedia XX wieku : II wojna światowa / Jerzy Holzer. - Warszawa : "Rytm", cop. 2005, sygn.TG 89342

23.Generał Władysław Sikorski / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra", 2007 sygn. NG 50863, 54307 TG 100152, 100323-100324 SG 55782 

24.Gibraltar i Katyń : co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie / Tadeusz A. Kisielewski. - Warszawa : "Rebis", 2010, sygn. TG 97566, SG 53814

25.Grunwald 1410 : bitwa, która przeszła do legendy / Witold Mikołajczak. - Zakrzewo : "Replika", cop. 2010, sygn.TG 98400

26.Historia dla maturzystów : repetytorium / Włodzimierz Sochacki. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2007, sygn.TG 91298

27.Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. - Warszawa : "Key Text", 1997, sygn.TCz 77589, SG 39823, NCz 43745

28.Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : "Key Text", 2001 sygn. SG 40084

29.Historia oręża polskiego 1795-1939 / Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984, sygn.TG 53101

30.Historia oręża polskiego 963-1795 / Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1981, sygn.TCz. 44340, NCz 34454

31.Historia polityczna Polski : 1989-2005 / Antoni Dudek. - Kraków : "Arcana", 2007, sygn.
TG 90426

32.Historia polityczna Polski 1864-1918 / Henryk Wereszycki. - Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1990, sygn.TG. 68616, NG 40662

33.Historia polityczna Polski 1935-1945 / Paweł Wieczorkiewicz. - Warszawa : "Książka
i Wiedza", cop. 2005, sygn. TG 88730

34.Historia Polski / Jerzy Topolski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000, sygn.TG 82604

35.Historia Polski 966-1989 : zarys wraz z pytaniami i testami egzaminacyjnymi dla maturzystów oraz kandydatów na wyższe uczelnie / Bogusław Gałka. - Gdańsk : "Harmonia", 1997 sygn. SG 39266-39267

36.Historia Polski do 1864 roku / Maria Bogucka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, sygn.TG 80019, NG 48022

37.Historia Polski do 2009 roku / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2009, sygn.TG 95567,
NG 52155

38.Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000 sygn.TCz 80656, SG 46421, SG 45261 

39.Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003 sygn. SG 47215

40.Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 poszerz., dodr. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007 sygn. NG 51238

41.Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r / Stanisław Mackiewicz. - Warszawa : "Głos", 1990 sygn. NG 39853, SG 33553-33554

42.Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. / Stanisław Mackiewicz. - Londyn : "Puls", 1992, sygn.TG 71105

43.Historia Polski : materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1990, sygn.TG 68856, 68899, 68932

44.Historia Polski do roku 1795 / Henryk Samsonowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn.TG 69383, 73889, 73928, NG 41697, 40497, SG 34586-34589

45.Historia Polski : średniowiecze / Stanisław Szczur. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004, sygn.TG 85991, 85992

46.Historia Polski : średniowiecze / Stanisław Szczur. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002 sygn. NG 48305, SG 46150

47.Historia Polski : 1914-1939 / Marian Eckert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1990, sygn.TG 69384, 73803, 73804, NG 41695-41696, SG 36256, 36257

48.Historia Polski 1492-1795 / Mariusz Markiewicz. -  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004, sygn.TG 85989, 85990

49.Historia Polski 1492-1795 / Mariusz Markiewicz. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006 sygn. NG 50073-50074

50.Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001, sygn.TG 83791, NG 48307

51.Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005 sygn. NG 49155-49156

52.Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008 sygn. SG 54151

53.Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn.TG 88406, SG 48852

54.Historia Polski : 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009, sygn. TG 94873, 94874

55.Historia Polski : 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006 sygn. NG 49, SG 50993

56.Historia Polski w liczbach : ludność, terytorium / [kom. red. Franciszek Kubiczek i in.]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993, sygn.TCz 73312

57.Historia Polski w liczbach : ludność, terytorium / [kom. red. Franciszek Kubiczek i in.]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1994 sygn. SCz 36406

58.Historia Polski w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", [1995], sygn.TCz 75566

59.Historia powszechna, Polski : współczesność : wybrane zagadnienia / Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski. - Toruń : "Comer", 1993, sygn.TG 71569

60.Historia : vademecum maturalne / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2006, sygn.TG 91792, 91961

61.Historia : vademecum maturalne 2009 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", [2008], sygn.TG 94045, 94848, NG 51239, 52058

62.Historia : vademecum maturalne 2010 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2009 sygn. TG 96898

63.Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 : (bez ziem wschodnich) / oprac. Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2000, sygn.TG 91469

64.Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin. - Warszawa : "Latona", 1992, sygn.TG 71281, 75255

65.Katyń : ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : "Świat Książki", 2010, sygn.TG 97836, SG 54105

66.Katyń : problemy i zagadki : dedykowane Józefowi Czapskiemu / [red. Jerzy Jackl]. - Warszawa : "Pomost", 1990, sygn.TG 68589, 69721

67.Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989, sygn.TG 67500, 67501, 67605, SG 33100, 33068

68.Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989, sygn.TG 66876, 67058, NG 39397, SG 32451

69.Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Poznań : "Rebis" 2008 sygn. SG 52200

70.Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Wyd. 1 (dodruk). - Poznań : "Rebis" 2009, sygn.TG 97433

71.Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : "Rebis" 2010 sygn. NG 53195

72.Katyń : zbrodnia nieukarana / przedm. i red. nauk. Krzysztof Komorowski ; [zespół aut. Krzysztof Komprowski i in.]. - Warszawa ; Piekary Śląskie : ZP Grupa, 2009 sygn. SG 53824, TG 97389

73.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprowadzenie Marta Derlatka. -Stan prawny na 10 sierpnia 2009 roku. - Warszawa : "LexisNexis", 2009, sygn.TG 96258

74.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami / Marta Derlatka. - Wyd. 2, [stan prawny na 15 lipca 2010 r.]. - Warszawa : "LexisNexis", 2011 sygn. TG 99676

75.Kronika Jana z Czarnkowa / Janko z Czarnkowa ; tł. Józef Żerbiłło ; oprac. tekstu i przypisów Marek D. Kowalski. - Kraków : "Universitas", cop. 2009, sygn. TG 95993

76.Księstwo Warszawskie / Barbara Grochulska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991, sygn.TG 69981

77.Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej / Piotr Żaroń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn.TG 68210, 68287, NG 40199

78.Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. - Warszawa : "Czytelnik", 1990, sygn.TG 68113

79.Najdawniejsze dzieje ziem polskich : (do VII w.) / Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski. - Kraków : "Fogra", 1998, sygn.TCz 81054, NG 39822

80.Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990, sygn.TG 67936, 68050, 68177, SG 33752, 33269

81.Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 2 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990, sygn.TG 67937, 68051, 68178, SG 33753, 33270, 33239

82.Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001) / Andrzej Leon Sowa. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82489

83.Od niewoli do niepodległości : (1864-1918) / Józef Buszko. - Kraków : "Fogra", 2000, sygn. TCz 81786

84.Od średniowiecza do oświecenia : historia powszechna i historia Polski / Adam Puławski. - Warszawa : "Mada", 1994, sygn.TG 74187

85.Od wojny do zniewolenia : Polska a Związek Sowiecki : stosunki polityczne 1939-1945 / Marek Kazimierz Kamiński. - Warszawa : "Oświata", 1992, sygn. TG 70684, NG 40810

86.Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedmową Janusza Zawodnego ; [do dr. przygot.
Jan A. Stepek]. - Paris : Editions Spotkania, 1990, sygn. TG 68173, NG 40810  

87.Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje / pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. - Toruń : Adam Marszałek, 2009, sygn. TG 97470

88.Polska / współaut. i oprac nauk. Andrzej Chwalba. - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 84590

89.Polska myśl polityczna po roku 1939 / Grzegorz Kucharczyk. - Dębogóra : "Debogóra", 2009, sygn. TG 96868

90.Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej : (1918-1945) / Czesław Brzoza. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82292

91.Polska w czasach przełomu : (1764-1815) / Stanisław Grodziski. - Kraków : "Fogra", 1999, sygn. TCz 81145

92.Polska w czasach walk o niepodległość : (1815-1864) / Marian Zgórniak. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82291

93.Polskie Państwo Podziemne / Stanisław Salmonowicz, Marek Ney-Krwawicz, Grzegorz Górski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1999, sygn. TG 85148

94.Polskie Państwo Podziemne : przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945 / Stefan Karboński ; uzup., przypisy i bibliogr. Waldemar Grabowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008 sygn. SG 52222

95.Post mortem : Katyń - opowieść filmowa / Andrzej Mularczyk. - Warszawa : "Muza", 2008, sygn. TG 97390, SG 50345

96.PRL od lipca 44 do grudnia 70 / pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza. - Warszawa : Muzeum Historii Polski : "Bellona", 2010, sygn. TG 98335

97.Proces szesnastu / Jerzy Kochanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG. 72767, TCz 72766, NG 41425, SG 36404

98.Przewrotna historia Polski czyli Kulisy dziejów naszej ojczyzny do 1795 roku / wieści przez Jarosława Machnickiego zebrane i krótkim wstępem opatrzone. - Kielce : "MAC Edukacja", 1999, sygn. TP 1783, 1784, NG  47976, SP 205-206

99.Radość wszelkiego stworzenia - rzecz o Adwencie i Bożym Narodzeniu : historia, tradycja, obyczaj polski / Barbara Ogrodowska. - Warszawa : "Verbinum", 2008, sygn. TG 94298

100.Rzeczpospolita w dobie złotej wolności : (1648-1763) / Józef Andrzej Gierowski. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82290

101.Serce Europy : krótka historia Polski / Norman Davies. - Londyn : "Aneks", 1995,  sygn.
 
TG 79828, NG 42275, SG 37435

102.Skazane na zagładę : praca niewolnicza kobiet polskich w III Rzeszy i los ich dzieci / Roman Hrabar. - Katowice : "Śląsk", [1989], sygn. TG 66559

103.Słownik wydarzeń historycznych / Renata Żabicka. - Wrocław : "Astrum", 2007, sygn. TCz 91626

104.Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [i in.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005, sygn. TCz 86597

105.Szlachta i teologowie : studia z dziejów polskiej kontrreformacji / Janusz Tazbir. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987, sygn. TG 62569, 62570, NG 39058, SG 31333

106.Szlachta polska i jej państwo / Jarema Maciszewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986, sygn.TG 60174, 62076, NG 37903, SG 29169

107.Warszawa w powstaniu kościuszkowskim / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985, sygn. TG 54728

108.Władysław Sikorski / Roman Wapiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982,  sygn.
TG 48295, SG 22819

109.Wojsko polskie na Wschodzie 1943-1945 / Edward Kospath-Pawłowski. - Pruszków : "Ajaks", 1993, sygn. TCz 73776

110.Zdasz maturę z historii : historia Polski / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. -  Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 89938

Historia powszechna

1.Ameryka Pn., Ameryka Pd., Australia i Oceania / red. Zdzisława Otałęga. - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 84589

2.Azja. Cz. 1 / oprac. Marek M. Dziekan. - Kraków : "Opres", 2002, sygn. TCz 82963

3.Azja. Cz. 2 / oprac. Marek M. Dziekan. - Kraków : "Opres", 2002, sygn. TCz 83546

4.Bitwy świata : leksykon / Zygmunt Ryniewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1995, sygn. TCz 75462

5.Bizancjum : niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium / Judith Herrin ; przeł. Norbert Radomski. - Poznań : "Rebis", 2009, sygn. TG. 97425

6.Cena wolności : historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności / Piotr S. Wandycz . - Kraków : "Znak", 1995, sygn. TG 74403, NG 42273, SG 36804

7.Dzieje Anglii 1485-1939. T. 1, 1485-1830 / Jerzy Zdzisław Kędzierski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, sygn. TG 58145, TCz 58216

8.Dzieje Anglii 1485-1939. T. 2, 1830-1939 / Jerzy Zdzisław Kędzierski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, sygn. TG 58146, TCz 58216

9.Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej / Marian Kukiel. - Londyn : "Puls", 1992, sygn. TG 70714,76738, NG 40761

10.Encyklopedia II wojny światowej / [oprac. spraw polskich Andrzej Nowak]. – Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 1994, sygn. TCz 76615

11.Encyklopedia nauk pomocniczych historii / Władysław Semkowicz. - Kraków : "Universitas", cop. 1999, sygn. TCz 79741, NCz 45593, SCz 42425

12.Europa. Cz. 1 / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz, Antoni Podraza. - Kraków : "Opres", 2001, sygn. TCz 82961

13.Europa. Cz. 2 / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz, Antoni Podraza. - Kraków : "Opres", 2001, sygn. TCz 82962

14.Europa : rozprawa historyka z historią / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1999, sygn. TCz 79339

15.Europa : rozprawa historyka z historią / Norman Davies ; przekł. [z ang.] Elżbieta Tabakowska. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : "Znak", 2002 sygn. NG 47763

16.Europa i świat w początkach epoki nowożytnej : praca zbiorowa. cz. 1, Społeczeństwo, kultura, ekspansja / pod red. nauk. Antoniego Mączaka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991 sygn. SG 34709

17.Europa i świat w początkach epoki nowożytnej : praca zbiorowa. cz. 2, Ideologie, kryzysy, konflikty / pod red. nauk. Antoniego Mączaka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992 sygn. SG 34710

18.Europa Zachodnia : dzieje polityczne 1945-1993 / Jerzy Krasuski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TCz 74762, NG 43241

19.Europejska tragedia XX wieku : II wojna światowa / Jerzy Holzer. - Warszawa : "Rytm",
cop. 2005, sygn. TG 89342

20.Historia / Jerzy Pilikowski. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010 sygn. TG 100363, SG 54586

21.Historia : analiza źródeł historycznych / Czesław Witkowski. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TG 96487

22.Historia : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Grzegorz Kierejsza, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94849, NG 51432

23.Historia : niezbędnik licealisty : daty, fakty, pojęcia, biogramy / Robert Jerzy Primke, Maciej Szczerepa. - Rzeszów : "Fosze", 2006, sygn. TG 88261, 88508

24.Historia : repetytorium - liceum poziom podstawowy i rozszerzony / Jacek Talik, Piotr Toma, Jacek Trzeciak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010 sygn. TG 98799

25.Historia : vademecum maturalne / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2006 sygn. TG 91792, 91961

26.Historia : vademecum maturalne 2009 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94045, 94848, NG 51239, 52058

27.Historia : vademecum maturalne 2010 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96898

28.Historia : zadania : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Urszula Wysocka, Wanda Królikowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010 sygn. TG 98800

29.Historia Anglii / Henryk Zins. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 2001 sygn. NG 48044, SG 46712

30.Historia Anglii / Henryk Zins. -Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995,  sygn. TG 74632, 74640, NG 42104, SG 36855

31.Historia dla maturzystów : repetytorium / Włodzimierz Sochacki. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2007, sygn.TG 91298

32.Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : "Rebis" : Wydawnictwo Poznańskie, 2008 sygn. SG 52979

33.Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : "Rebis" : Wydawnictwo Poznańskie, 2006, sygn. TG 88968

34.Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : "Rebis" ; Wydawnictwo Poznańskie, 2004 sygn. SCz 49033

35.Historia Europy : 1919-1939 / Martin Kitchen. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, sygn. TG 80015-80016, SG 38934

36.Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka ; oprac. Stanisław Grzybowski [i in.]. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002 sygn. NCz 48021

37.Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, sygn. TG 80013 ,TCz 78069, SG 40417

38.Historia Europy / pod red. Johna Stevensona. - Warszawa : "Annapurna" : "Gondwana", 2006, sygn. TCz 89765, SCz 49647

39.Historia Europy 1945-1992 / Walter Laqueur. - Londyn : "Puls", 1993, sygn .TG 73259,
SG 36405

40.Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. Jerzy Kłoczkowski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TG 83429

41.Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. Jerzy Kłoczkowski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TG 83430

42.Historia Finlandii / Barbara Szordykowska. - Warszawa : "Trio", 2011 sygn. SG 55722

43.Historia Francji / Jan Baszkiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, sygn. TG 90032, NG 48040, SG 45268, 47198

44.Historia gospodarcza powszechna / Jan Szpak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, sygn. TG 91441

45.Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Rondo Cameron ; z ang. przeł. Hanna Lisicka-Michalska, Mirosław Kluźniak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2001, sygn. TG 84738, 84990, 84991, SG 46977

46.Historia małych krajów Europy : Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino / pod red. Józefa Łaptosa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, sygn. TCz 83880, NG 48042, SG 47125

47.Historia najnowsza / oprac. nauk. Zdzisława Otałęga, Andrzej Pankowicz . - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 85205

48.Historia Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wyd. 1, wznow. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002 sygn. NG 48041

49.Historia Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, sygn. TG 80034

50.Historia nowoczesna / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz . - Kraków : "Opres", 2001, sygn.
TCz 81988

51.Historia nowożytna / oprac. nauk. Antoni Podraza . - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TG 81586

52.Historia polityczna świata : kalendarium wydarzeń 1945-1994 / Marek Deszczyński, Robert Kupiecki, Tomasz Moszczyński. - Warszawa : "Morex", 1994, sygn. TG73676

53.Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 / pod red. Marka Bankowicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004, sygn. TG 90427, NG 50068-50069, SCz 47271

54.Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004, sygn. TG 90424, TCz 87650, NG 49951, SCz 48270

55.Historia powszechna - średniowiecze / Jerzy Strzelczyk. -  Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008, sygn. TG 94038, 94039, NG 51439

56.Historia powszechna : starożytność / Józef Wolski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998, sygn. TG 79751, NG 45318, SG 40585

57.Historia powszechna : średniowiecze / Tadeusz Manteuffel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999, sygn. TG 79945, NG 45416, SG 41810

58.Historia powszechna : wiek Oświecenia / Jarema Maciszewski. - Warszawa : "Trio" ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1997, sygn. TG 77000, NG 43580, SG 40507

59.Historia powszechna : wiek XVI / Andrzej Wyczański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61532, 61797, 61798, SG 29952

60.Historia powszechna : wiek XVII / Adam Kersten. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61859, SG 35878, NG 42350

61.Historia powszechna : wiek XVIII / Emanuel Rostworowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999, sygn. TG 79954

62.Historia powszechna : XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, sygn. TG 79946

63.Historia powszechna 1492-1648 / Ludwik Bazylow. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1991, sygn. TG 70385, NG 40826

64.Historia powszechna 1648-1789 / Adam Kersten, Jarema Maciszewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971, sygn. TCz 17959, SG 10047

65.Historia powszechna 1789-1849 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG71465, NG 41222, SG 35095          

66.Historia powszechna 1789-1870 / Mieczysław Żywczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 92335

67.Historia powszechna 1789-1870 / Mieczysław Żywczyński. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 sygn. SG 40583, NG 44940

68.Historia powszechna 1789-1918 / Ludwik Bazylow. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986, sygn. TG 58494, 58686, 65100, 75655, NG 37564, SG 31374, 31233, 27933

69.Historia powszechna 1850-1914 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1998, sygn. TG 78197, 79236

70.Historia powszechna 1871-1918 / Janusz Pajewski. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, sygn. TG 79944

71.Historia powszechna 1871-1939 / Jerzy Prokopczuk. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989 sygn. NG 39977

72.Historia powszechna 1871-1939 / Jerzy Prokopczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1984, sygn. TG 53173, 53174, SG 26033

73.Historia powszechna 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003, sygn. TG 85370

74.Historia powszechna 1945-1992 / Piotr Radzikowski. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993, sygn. TG72737, 72816

75.Historia powszechna 1945-1995 / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1996, sygn. TCz 75308

76.Historia powszechna 1945-1996 / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1996, sygn. TG 76423

77.Historia powszechna 1945-1999 dla uczniów szkół średnich, maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2000, sygn. TG 84359, 84360

78.Historia powszechna do 1998 roku / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1999, sygn. TG 79818

79.Historia powszechna średniowiecza / Benedykt Zientara. - Warszawa : "Trio", 1996, sygn. TCz 75459

80.Historia powszechna w pigułce / Marian Toporek. - Wyd. 4. - Kraków : "Korona", 1998 sygn. SG 45145

81.Historia powszechna w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", [1994], sygn. TG 74365

82.Historia powszechna : XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Wyd. 8 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 sygn. TG 79946

83.Historia powszechna XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 sygn. SG 40584

84.Historia powszechna XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 37909, 38680

85.Historia powszechna : wiek XVI-XVIII / Maciej Serwański. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008, sygn. TG 98513, NG 53625, SG 53264

86.Historia społeczna i polityczna Europy : wykład dla studentów europeistyki / Danuta Janicka. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007, sygn. TG 92940, SG 50013

87.Historia Stanów Zjednoczonych / George Brown Tindall, David E. Shi. - Poznań : Zysk
i S-ka, 2002, sygn. TG 83834, NG 50076

88.Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki / Hugh Brogan ; przeł. [z ang.] Elżbieta Macauley. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004 sygn. SG 47831, 47486, NG 48639

89.Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 1, 1607-1763 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75445, TCz 75963

90.Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 2, 1763-1848 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75446, TCz 75964

91.Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 3, 1848-1917 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75447, TCz 75965

92.Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 4, 1917-1945 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75448, TCz 75966

93.Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 5, 1945-1990 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75449,TCz 75967

94.Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień ; pod red. Marii Jaczynowskiej. - Wyd. 6. - Warszawa : "Trio", 2007 sygn. NG 50200, SG 52976

95.Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień. -Warszawa : "Trio", 2004, sygn. TG 86556

96.Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych / Paul Johnson. - Londyn : "Puls", 1992, sygn.
TG 71107, SG 34747

97.Historia świata. [1], A-F / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94040, SCz 51204

98.Historia świata. [2], G-O / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94041, SCz 51205

99.Historia świata. [3], P-Ż / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94042, SCz 51206 

100.Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, cop. 2000, sygn. TCz 82859

101.Historia Ukrainy : od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku / Natalia Jakowenko. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TCz 82858

102.Historia Ukrainy XX w / Tadeusz Andrzej Olszański. - Warszawa : "Volumen", 1994, sygn.
TCz 74078

103.Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2001 sygn. NG 50077

104.Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn. TCz 86171, NG 40970

105.Ilustrowana historia świata. T. 1, Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje / J. M. Roberts. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986, sygn. TG 60950, TCz 59434, NG 38109, SCz 29591

106.Ilustrowana historia świata. T. 2, Od wieków średnich po wiek Oświecenia / J. M. Roberts. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987,  sygn. TG 62935, TCz 59435, NG 38433, SCz 28675

107.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. -  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003, sygn. TG 78894, NG 50096

108.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998 sygn. SG 40098, 40692

109.Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997 sygn. NG 43675, SG 39185

110.Leksykon faraonów / Thomas Schneider. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 86208

111.Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku / red. Paweł Wieczorkiewicz i Marek Urbański. - Londyn : "Puls", 1992, sygn. TCz 70840

112.Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1999 sygn. SG 42461

113.Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993, sygn. TG 76106

114.Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1991 sygn. TG 70407, NG 40642, SG 34218 

115.Największe bitwy w historii / Nigel Cawthorne. - Warszawa : "Bellona", 2008, sygn. TCz 93134

116.Narodziny i upadek Związku Radzieckiego / Martin McCauley ; z ang. przeł. Zbigniew Landowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2010 sygn. SG 55729

117.Narodziny narodu : historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku / Michał J. Rozbicki. - Warszawa : "Interim", 1991, sygn. TG 71576

118.Narodziny świata nowożytnego : 1453-1605 / Stanisław Grzybowski. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", 2005, sygn. TG 88191

119.Niemcy : nowa historia / Hagen Schulze. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999,  sygn.
TCz 78805, NG 45779, SG 42462

120.Od drugiej wojny światowej do XXI wieku / pod red. nauk. Wojciecha Rojka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89704

121.Od średniowiecza do oświecenia : historia powszechna i historia Polski / Adam Puławski. - Warszawa : "Mada", 1994, sygn. TG 74187

122.Paryż lat rewolucji i Napoleona / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964, sygn. TG 9689, 9690, NG 7445, SG 2349

123.Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn. TCz 69910, NG 40661

124.Powszechna historia państwa w zarysie : od państwa antycznego do r. 1918 / Andrzej Nowakowski. - Białystok : "Totus", 1991, sygn. TG 69909, NG 40443

125.Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, sygn. TG 78020, SG 39595, NG 44147

126.Późne średniowiecze / pod red. nauk. Krzysztofa Baczkowskiego. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87528

127.Prehistoria / oprac. nauk. Janusz K. Kozłowski ; [red. Zdzisława Otałęga i in.]. - Kraków : "Opres", 1999, sygn. TCz 79851

128.Rosja : kraj i ludzie / pod red. Witolda Sienkiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 82432

129.Róg Afryki : historia i współczesność / red. nauk. Joanna Mantel-Niećko, Maciej Ząbek. - Warszawa : "Trio", 1999, sygn. TG 90071

130.Słownik historii XX wieku / Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek [oraz Piotr Kulij i in.]. - Kraków : Krakowski Instytut Wydawniczy, 1992, sygn. TCz 70491, NCz 40740, SCz 34538

131.Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006, sygn. TCz 89126, SCz 49407

132.Słownik pojęć historycznych / Czesław Witkowski. - Katowice : "Videograf", 2008, sygn. TCz 92789

133.Słownik wydarzeń historycznych / Renata Żabicka. - Wrocław : "Astrum", 2007, sygn. TCz 91626

134.Starożytność. Cz. 1 / oprac. nauk. Krzysztof Marek Ciałowicz, Janusz A. Ostrowski . - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TCz 80201

135.Starożytność. Cz. 2 / oprac. nauk. Jan Kieniewicz, Maria Krzysztof Byrski. - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TCz 80883

136.Stary i nowy świat : od "rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego / pod red. nauk Joachima Śliwy. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87300

137.Świat arabski : leksykon : historia, gospodarka, kultura / Zbigniew Landowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008, sygn. TCz 93741

138.Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej / pod red. nauk. Józefa Buszki i Stanisława Grodziskiego. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89290

139.Świat okresu cywilizacji klasycznych / pod red. nauk. Aleksandra Krawczuka. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87517

140.Świat przed "rewolucją" neolityczną / Janusz Krzysztof Kozłowski ; rodział trzeci napisał Francesco Mallegni ; Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2004, sygn. TG 87299

141.Świat w latach 1800-1850 / pod red. nauk. Andrzeja Chwalby. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89058

142.Świat w XVII wieku / pod red. nauk. Antoniego Podrazy . - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", 2005, sygn. TG 88192

143.Świat w XVIII wieku / pod red. nauk. Piotra Franaszaka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 88436

144.Tablice historyczne / [oprac. Witold Mizerski]. - Warszawa : "Adamantan", 1996, sygn. TCz 76145, SG 38988

145.Wielka Brytania / pod red. Marcina Kamlera. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TCz 82685

146.Wielkie cywilizacje : społeczeństwo i kultura świata starożytnego / red. Goran Burenhult ;
tł. Mariola Aszkiełowicz. - Bielsko-Biała : "Debit", [2006] sygn. NG 51793

147.Wielkie wojny XX wieku (1914-1945) / pod red. nauk. Mariana Zgórniaka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89291

148.Wielki świat nomadów : między Chinami i Europą / Romuald Wojna. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983, sygn. TG 50261, NG 35768, SG 24028

149.Zaginione królestwa / Norman Davies ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska-Pietrzyk, Elżbieta Tabakowska. - Kraków : "Znak", 2010 sygn. NCz 54253

150.Zdasz maturę z historii : historia powszechna / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 83939

151.Zdasz maturę z historii : praca pisemna, analiza źródeł, odpowiedź ustna / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002 sygn. TG 83932

152.Złote ogniwa : Polska - Europa / Norman Davies. - Izabelin-Warszawa : "Rosikon Press", 2004, sygn. TG 89178, SG 47418

Wiedza o społeczeństwie

1.Historia najnowsza oraz wiedza o społeczeństwie, Polsce i świecie współczesnym : wybrane zagadnienia dla kandydatów na studia prawnicze / Ryszard Mojak, Wiesław P. Tekely, Andrzej Wrzyszcz. - Lublin : "Iunctim", 1995, sygn. TG 75475, 75797

2.Kompendium : wiedza o społeczeństwie / Felicja Kalinowska. - Piła : "Efka" Wydawnictwa Szkolne Felicja Kalinowska, 1997, sygn. TCz 77604

3.Matura : wiedza o społeczeństwie : testy / Krzysztof Kowaluk. - Warszawa : "Telbit", cop. 2008, sygn. TG 92567

4.Przewodnik maturzysty : wiedza o społeczeństwie / Janusz Korzeniowski [i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : "Civitas", 2007, sygn. TG 90674

5.Repetytorium : wiedza o społeczeństwie : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Agata Kunicka-Golfinger, Maciej Podbielkowski, Witold Kunicki-Golfinger. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010 sygn. SG 54930

6.Repetytorium maturzysty : WOS / [Krystian Paprocki]. - Kraków : "Greg", 2009, sygn. TG 94920

7.Tematy egzaminacyjne : świat współczesny : Polska współczesna : wiedza społeczeństwie / Janusz Micuń. - Warszawa : "Translator", 1997, sygn. TG 78466

8.Tematy egzaminacyjne 2 : świat współczesny : Polska współczesna : wiedza społeczeństwie / [Janusz Micuń]. - Warszawa : "Translator", 1998, sygn. TG 78468

9.Testy : wiedza o społeczeństwie / Felicja Kalinowska. - Piła : "Efka" Wydawnictwa Szkolne Felicja Kalinowska, 1995, sygn. TG 75276

10.Wiedza o społeczeństwie : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Agnieszka Borkowska, Barbara Kodzis. - Gdynia : "Operon", 2008 sygn. NG 51709

11.Wiedza o społeczeństwie - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki, Zbigniew Smutek, Antonina Telicka-Bonecka. - Gdynia : "Operon", 2005, sygn. TG 86793

12.Wiedza o społeczeństwie : encyklopedia szkolna PWN / pod red. Aldony Mikusińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 96218

13.Wiedza o społeczeństwie : materiały źródłowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TP 2146

14.Wiedza o społeczeństwie : testy : gimnazjum : bank zadań testowych / Felicja Kalinowska. - Piła : "Efka" Wydawnictwa Szkolne Felicja Kalinowska, 2000 sygn. SG 44344

15.Wiedza o społeczeństwie : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jan Kakareko. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TG 85551

16.Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2008 / Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski. - Gdynia : "Operon", 2007, sygn. TG 91790, 91959

17.Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2009 / Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski. - Gdynia : "Operon", [2008] sygn. NG 51699, 52119

18.Wiedza o społeczeństwie : vademecum maturalne 2010 / Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski. - Gdynia : "Operon", [2009], sygn. TG 96911

19.Wiedza o społeczeństwie : zadania : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Agata Kunicka-Goldfinger, Maciej Podbielkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010 sygn. TG 98821

20.Wiedza o społeczeństwie : zakresy podstawowy i rozszerzony : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Marek Grondas, Janusz Żmijski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004, sygn. TP 2083, NG 49228, 49205

21.Wiedza o społeczeństwie 2006 r : oryginalne arkusze egzaminacyjne CKE, odpowiedzi
i komentarze / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2006, sygn. TB 2359

22.Z demokracją na ty : wiedza o społeczeństwie : zakres podstawowy i rozszerzony dla liceów ogółnokształcących / pod red. Tomasza Merty . - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : "Civitas", 2006, sygn. TP 2218

Region tarnobrzeski

1.Archiwum Jawora : dokumenty obwodu Armii Krajowej Tarnobrzeg / wybrał oraz wstępem
i przypisami opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 1994, sygn. TCz 73287

2.Bataliony Chłopskie w Tarnobrzeskiem : 1940-1945 / Stanisław Kos. - Tarnobrzeg : Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich, 1997, sygn. TCz  87990

3.Bez broni / Eugeniusz Dąbrowski. -  Warszawa : "Pax", 1990, sygn. TCz 68013

4.Bibliotekarz z Dzikowa - dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1996, sygn. TG 76671, TCz 76691

5.Bitwa pod Wrzawami 12 czerwca 1809 : w 200. rocznicę wydarzeń : praca zbiorowa / pod red. Waldemara Prarata. - Wrzawy : Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce, 2009, sygn. TG 95864

6.Ceramika miechocińska. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2314

7.Domowa Kronika Dzikowska / Stanisław hr. Tarnowski ; wstęp, oprac. i komentarz Grzegorz Nieć. - Kraków : Księgarnia Akademicka ; Rudnik : [b. w.], 2010, sygn. TCz 98500

8.Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli-Rozwadowa i Tarnobrzega / Wilhelm Gaj-Piotrowski. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993, sygn. TCz 75721

9.Dwa symbole Tarnobrzega : 1904-2004 / oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2004, sygn. TCz 86827

10.Działalność uczelnianych kół naukowych w środowisku lokalnym / [współaut. Anna Stelmach
i in.]. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2007, sygn. TB 2549

11.Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy Gorzyce / Benedykt Budziło. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1999, sygn. TCz 80151

12.Dzieje zamku w Dzikowie / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2315

13.Dzikowski poczet książąt i królów polskich / [red. Marta Woynarowska, Tadeusz Zych]. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2008, sygn. TCz 97400

14.Gorzyce i Wrzawy : zarys dziejów / Benedykt Budziło. - Kraków : "Secesja", 2000, sygn.TCz 80860

15.Herb Leliwa / Beata Kotasiak-Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2007, sygn. TB 2546

16.Historia Kółka Rolniczego i pokrewnych organizacji branżowych w Miechocinie / Wojciech Rawski. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1998, sygn. TCz 78046

17.Jasnogórskie śluby "Jędrusiów" 1939-1984 / [zebrał, oprac. i przygot. do druku Eugeniusz Dąbrowski]. - Wrocław : [b. w.], 1997, sygn. TCz 77684

18."Jędruś" - legenda i rzeczywistość / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław : nakł. autora, 1995, sygn. TCz 74743

19.Katyń 1940-2000 : tarnobrzescy katyńczycy / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne : Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury, [2005], sygn. TCz 2293

20.Klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik- Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2318

21.Koncepcja urządzenia muzem w Zamku Dzikowskim / Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2003, sygn. TB 2232

22.Konspiracja nad Wisłą i Sanem : 1939-1944 / Jan Sokół "Skrzydło" [pseud.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976, sygn. 22667, 22668

23.Kościół Dominikański / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000, sygn. TB 2324

24.Księga jubileuszowa z okazji 110-lecia Szkoły Przemysłowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu : 1899-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2009, sygn. TCz 97399

25.Legendy z Tarnobrzega i okolic / Dorota Kozioł. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2010, sygn.
TCz 98248

26.Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994, sygn. TG 73767, TCz 73766

27.Miejscowości gminy Gorzyce na przestrzeni wieków / Marta Michałowicz-Kubal, Grzegorz Kubal. - Krosno : "Arete II", 1998, sygn. TG 79177, TCz 79176

28.Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956
w świetle dokumentów / wybór, wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział,2009, sygn.
TG 96177

29.Odwet - Jędrusie : legenda Ziemi Tarnobrzeskiej / [oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1993, sygn. TB 1147

30.Odwet - Jędrusie : próba monografii / Włodzimierz Gruszczyński. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995, sygn. TCz 78239

31."Odwet" - "Jędrusie" 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2009, sygn. TCz 97208

32.Organizacja konspiracyjna "Odwet-Jędrusie" 1939-1944 w pamięci historycznej / Eugeniusz Hull. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, sygn. TCz 89160

33.Pałac w Dzikowie / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000, sygn. TB 2323

34.Pamiętnik tarnobrzeskiego legionisty 1914-1916 / Eugeniusz Pawlas ; wstęp, red. nauk. i oprac. dokumentów Tadeusz Zych. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2007, sygn. TG 92198, TCz  92199

35.Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / [red. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2008, sygn. TG 93411

36.Parafia Trześń i okolice podczas wojen światowych / Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007, sygn.TCz  92205

37.Parafia Wrzawy : zarys dziejów / Waldemar Prarat. - Wrzawy ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008, sygn. TCz 93784

38.Piękniejsza niż księżyc, jaśniejsza od gwiazd : stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej 1904-2004 / Adam Wójcik-Łużycki, Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004, sygn. TG 90234, TCz 85740

39.Pomniki i tablice Tarnobrzega / [red. i oprac. Krystyna Błasiak, Stanisława Mazur]. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005, sygn. TCz 88389

40.Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956 / red. Zbigniew Nawrocki, Tadeusz Zych ; wstęp Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2005, sygn. TCz  87529

41.Pseudonim "Zapora" : mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996, sygn. TCz 75644

42."Republika Tarnobrzeska" : w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu / Józef Rawski. - Tarnobrzeg : [b. w.], 1993, sygn. TG 72652, TCz 72634

43.Rok Pański 1593 / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2003, sygn. TB 2241

44.Szlakiem "Jędrusiów" / Eugeniusz Dąbrowski. - Kraków : "Text", 1992, sygn. TG 70718,
TCz 70719

45.Tajemnice klasztoru : z dziejów klasztoru Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004, sygn. TG 90229, TCz 90230

46.Tajna organizacja "Odwet" : krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem początkowego okresu działalności / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław, 1990, sygn. TG 77683

47.Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999, sygn. TG 90233, 93776, TCz 81053

48.Tarnobrzeg - kościół i klasztor dominikański : woj. Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy Zub]. - Tarnobrzeg : "Profil", 1996, sygn. TCz 78033

49.Tarnobrzeg : dzieje miasta 1593-1939 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2005, sygn. TG 87613, 87764, 90226

50.Tarnobrzeg : dzieje miasta 1939-1999 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka i Adama Wójcika-Łużyckiego. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2010, sygn. TG 98612, 98611

51.Tarnobrzeg : historia rozwoju przestrzennego / Kazimierz Kuśnierz ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1998, sygn. TG 78306, 90228,
TCz 78305

52.Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, sygn. TCz 95858

53.Tarnobrzeg : ślady czterech wieków / Adam Wójcik, Krzysztof Garbacz ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. - Tarnobrzeg : "Museion", 1992, sygn. TCz 71624

54.Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. TG 90227, TCz 87765

55.Tarnobrzeg / Agnieszka Bogaczyk. - Krosno : "Roksana", 2004, sygn. TCz 86080

56.Tarnobrzeg / Bogdan Myśliwiec ; [tekst Dorota Kozioł]. -  Tarnobrzeg : Miejska Telewizja Tarnobrzeg, 2008, sygn. TCz 94677

57.Tarnobrzeg / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Fundacja "ARS", 1993, sygn. TCz 72122

58.Tarnobrzeg 1593-1993 : kalendarium ważniejszych wydarzeń / Edward Antończyk. - Radom : "Ston I", 1993, sygn. TCz 71625

59.Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, sygn. TG 98216

60.Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 1998, sygn. TCz 78710

61.Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 2 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2001, sygn. TCz 85567

62.Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2007, sygn. TCz 91215

63.Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / [aut.] Kazimierz Błasiak [i in.]. - Bydgoszcz : "Journal", 1997, sygn. TG 78302, TCz 78301

64.W służbie dla ojczyzny. Cz. 1, Wspomnienia dowódcy Kedywu AK obwodu Tarnobrzeg / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1992, sygn. TG 72121

65.W służbie dla ojczyzny. Cz. 2, Relacje i wspomnienia z wydarzeń w latach 1939-1946 / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1993, sygn. TG 72178

66.Wielowieś : zarys dziejów / Tadeusz Rutyna. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn. TCz 73424

67.Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego : 1912-1949 / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995, sygn. TCz 72090

68.Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn. TCz 74245

69.Zamek w Dzikowie : wiek XX / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. TCz 90235

70.Zawody uprawiane w dawnym Tarnobrzegu / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2322

71.Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim 1939-1945 / Tadeusz Zych ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, sygn. TG 87756, TCz  86830

Multimedia

1.Dzieje PRL [Dokument elektroniczny] : multimedialna historia Polski 1944-1997 / red. nauk. Andrzej Garlicki, Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, sygn. TPŁW 64

2.Historia naturalna Polski : przewodnik / tekst i oprac. merytoryczne Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, sygn. TDT 363, 364

3.Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 1-2 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 36, NDVD 1, SDVD 22

4.Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 3-4 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 37, NDVD 2, SDVD 23

5.Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 5-6 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 38, SDVD 24, NDVD 3

6.Najnowsza historia Polski [Film] : 17. IX. 1939 / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 513

7.Najnowsza historia Polski [Film] : I rozradują się poniżone kości / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 514

8.Najnowsza historia Polski [Film] : musicie być mocni! Musicie być wierni! / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 521

9.Najnowsza historia Polski [Film] : My od "Sztubaka" / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 517

10.Najnowsza historia Polski [Film] : partyzanci spod Łysiny / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 516

11.Najnowsza historia Polski [Film] : PRL - laboratorium pierestrojki / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 522

12.Najnowsza historia Polski [Film] : SKS - przełamywanie strachu / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 519

13.Najnowsza historia Polski [Film] : Solidarność - kruszenie murów / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 520

14.Najnowsza historia Polski [Film] : spalić kościół / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 518

15.Najnowsza historia Polski [Film] : Sprawiedliwi wśród Narodów Świata / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 515

16.Opowiadania z dziejów ojczystych [Dokument dźwiękowy]. T. 2, Polska za Piastów od Władysława Łokietka do Kazimierza Wielkiego / wg Bronisława i Gizeli Gerbertów ; realizacja i oprac. muz. Tomasz Budkiewicz ; muz. Maria Pomianowska ; czyta Beata Łuczak. - Warszawa : "Bellona", 2006, sygn. TPŁC 117

17.Pianista [Film] / reż. Roman Polański ; scen. Ronald Harwood, Roman Polański ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; wyst. Adrien Brody, Thomas Kretschmann [i in.]. - Warszawa : Syrena Entertainment Group, 2003, sygn. TDVD 1

18.Polskie dzieje X-XX w. [Dokument elektroniczny] : multimedialna historia Polski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TPŁW 80

19.PRL w filmie [Film]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej ; Starogard Gdański : EKB. sygn. TDVD 328

20.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 1 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 201

21.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 2 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 202

22.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 3 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 203

23.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 4 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 204

24.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 5 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 205

25.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 6 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 206

26.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 7 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 207

27.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 8 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 208

28.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 9 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 209

29.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 10 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 210

30.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 11 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 211

31.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 12 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 212

32.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 13 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 213

33.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 14 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 214

34.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 15 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 215

35.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 16 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 216

36.Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 17 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 217

Autor: PBW Tarnobrzeg