Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne

Zestawienia bibliograficzne

JĘZYK POLSKI

Literatura polska

 1. Aluzja literacka : teoria - interpretacje - konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007, sygn. TG 91698
 2. Barok : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. red. Teresa Marciszuk]. - Warszawa : "Stentor", 2005, sygn. TG 88124, TCz 88123
 3. Blisko wiersza : 30 interpretacji / Marian Stala. - Kraków : "Znak", 2013    sygn. TG 103538
  1. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. - Warszawa : "W.A.B.", 2009, sygn. TG 94984
  2. Bolesław Prus : pisarz nowoczesny / red. Jakub A. Malik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Literatury Realizmu
   i Naturalizmu. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009, sygn. TG 96398,   SG 52778
  3. Bruno od księgi blasku : studia i eseje o twórczości Brunona Schulza / pod red. Pawła Próchniaka. - Kraków : "EMG", 2013, sygn. TG 104602, SG 58640
  4. Ciężkie norwidy czyli Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej / Stanisław Falkowski, Paweł Stępień. - Warszawa : "Świat Książki", 2009, sygn. TCz 95273,   SCz 52545
  5. Czar(ne) anioły : fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie / Anna Tytkowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG 93273
  6. Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002,
   sygn. TG 88400, TCz 88324
  7. Człowiek wobec tajemnicy zła / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002,
   sygn. TG 88401, TCz 88325
  8. Dandys : Słowo o Brunonie Jasieńskim / Krzysztof Jaworski. - Warszawa : "Iskry", 2009, sygn. TG 96706
 4. Dobrze się myśli literaturą / Ryszard Koziołek. - Wyd. 2. - Wołowiec : "Czarne", 2016, sygn. TG 109099
  1. Dwudziestolecie 1919-1939 : odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia / red. nauk. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz ; [Zakład Literatury Polskiej XX Wieku. Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski]. - Warszawa : "Elipsa", 2010, sygn.TG 98579
  2. Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej / Grzegorz Gazda. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008, sygn. TCz 93360,   SCz 51997
  3. Dwudziestolecie międzywojenne / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 94869
  4. Dwudziestolecie 1918-1939 : odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia / red. nauk. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz ; [Zakład Literatury Polskiej XX Wieku. Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski]. - Warszawa : "Elipsa", 2010, 
   sygn. TG 98579
  5. Dzieje literatury polskiej / Jan Tomkowski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007,sygn. TG 92227
  6. Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski. -  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, sygn. TG 56447, 56606
  7. Dzieło wobec odbiorcy : szkice z komunikacji literackiej / Michał Głowiński. - Kraków : "Universitas", 1998, sygn. TG 78755,   SG 41933
  8. Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008, sygn. TG 95399,   SG 52685
  9. Emancypantka i patriotka : wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego / Renata Bednarz-Grzybek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn.98428
  10. Encyklopedia literatury polskiej / pod red. Elżbiety Zarych. - Kraków : "Zielona Sowa",
   cop. 2005, sygn. TCz 88723
  11. Epopeje / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TCz 88327
  12. Fiszki Tadeusza Różewicza : technika kompozycji w dramacie i poezji / Zbigniew Władysław Solski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2011,  sygn. TG 100005
  13. Forma, ciało i brzemię imperium : o prozie Władysława L. Terleckiego / Agnieszka Izdebska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010, sygn. TG 98302
 5. Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Joanny Majchrzyk ; Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2015, sygn. TG 109078
  1. Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61036, 61038, 61194,   NG 38127
  2. Historia literatury polskiej w zarysie. T. 2 / pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61037, 61039, 61195,   NG 38128,   SG 29693
 6. Horyzont dialogu i rozumienia : w kręgu myśli Józefa Tischnera / pod red. Krystyny Pietrych. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, sygn. TG 107259
  1. Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004, sygn. TG 85836,   SG 47681
  2. Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008, sygn. TCz 93373,   NG 51147
  3. Ja - poeta Juliusz Słowacki / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010,  sygn. TG 98758
  4. Jak analizować i interpretować epikę? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : "Telbit", cop. 2009, sygn. TG 94757,   NG 52159,   SG 52501
  5. Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : "Telbit", cop. 2007, sygn.TG 91098, TCz 91223,   SG 50197
  6. Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TG 83425
  7. Jak przygotować się do matury z języka polskiego : poradnik / Katarzyna Grajewska. - Poznań : "eMPi2", 1997, sygn. TG 77948
  8. Jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego? / Joanna Kania. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006, sygn. TG 88408, TCz 88329
  9. Jak to napisać? : poradnik dla maturzystów / Katarzyna Anna Fiałkowska. - Toruń : "Tutor", 2006, sygn. TG 91859
  10. Język polski. Cz. 1 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [i in.]. - Kraków : "Omega", 2004,
   sygn. TG 85926
  11. Język polski. Cz. 2 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz [ i in.]. - Kraków : "Omega", 2004,
   sygn. TG 86882
  12. Język polski w pigułce / Piotr Augustynek. - Kraków : "Korona", [1998], sygn. TCz 78599
  13. Język polski : [dwudziestolecie międzywojenne, literatura lat wojny i okupacji, literatura współczesna]. Cz. 3 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 2066
  14. Język polski [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów
   na studia. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2008, sygn. TPŁW 184
  15. Język polski : [romantyzm, pozytywizm, młoda polska]. Cz. 2 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 1962
  16. Język polski : [starożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie]. Cz. 1 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003, sygn. TG 84906
 7. Język polski : matura 2016 : testy i arkusze : zakres podstawowy i rozszerzony / Katarzyna Budna, Jolanta Manthey, Violetta Kalka. - Gdynia : "Operon", 2015, sygn. SG 60125
 8. Język polski dla maturzysty : testy / Paweł Pokora. - Warszawa : "Lingo", 2015,
  sygn. NG 57536
  1. Julian Tuwim : opowieść o poecie / [tekst Agnieszka Nożyńska-Demianiuk]. - Suchy Las : "Twoje Książki", [2013], sygn. TG 104498
  2. Kapuściński non-fiction / Artur Domosławski. - Warszawa : "Świat Książki", 2010, 
   sygn. TG 97547,   NG 53159,   SG 54221
  3. Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Lublin : "Norbertinum", 2010,
   sygn. TG 97837,   NG 53567
  4. Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", 2009, sygn.TCz 96668
  5. Kraków mityczny : motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży / pod red.
   Alicji Baluch, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009, sygn. TG 98122
  6. Kraszewski i świat historii : studia / Tadeusz Budrewicz. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010,  sygn. TG 98761
  7. Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych : [seria druga] / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa", 2002, sygn. TG 87366, TCz 87367
  8. Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 3, (Poezja na maturze) / pod red. Małgorzaty Jadwigi Kowalczyk, Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998
   sygn. TCz 79004
  9. Lekcje polskiego krajobrazu : międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży / Zofia Budrewicz. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013, sygn. TG 104024
  10. Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej uczni : dla uczniów gimnazjum i liceów / Tomasz Miłkowski, Janusz Termer. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001,  sygn. TG 83514
  11. Leksykon fantastyki : postacie, miejsca, rekwizyty, zjawiska / Karolina Haka-Makowiecka, Marta Makowiecka, Małgorzata Węgrzecka ; pod red. Andrzeja Z. Makowieckiego. - Warszawa : "Muza", 2009, sygn.TCz 95515
  12. Leksykon lektur i wierszy : liceum / [oprac. haseł Katarzyna Duda-Kaptur i in.]. - Kraków : "Greg", 2011  sygn. TCz 100560
  13. Leksykon lektur szkolnych : liceum / Tomasz Macios. - Bielsko-Biała : "Park", 2007,
   sygn. TCz 90371,   SG 49667
  14. Leksykon motywów literackich / Dorota Nosowska. - Bielsko-Biała : "Park", 2006,
   sygn. TG 89367
  15. Leksykon wątków miłosnych / Władysław Kopaliński. - Warszawa : "Muza", 2004,
   sygn. TCz 88490
  16. Liryka żołnierska : estetyka i wartości / pod red. Agaty Paliwody i Jana Wolskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011,  sygn. TG 100010
  17. Literackie portrety żołnierzy wyklętych : esej o literaturze polskiej lat 1948-2010 / Mariusz Solecki. - Łomianki : "LTW", 2013, sygn. TCz 103979, SG 58371
  18. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG 93283
  19. Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008, sygn. TG 96374,   SG 53403
  20. Literatura Europy : historia literatury europejskiej / pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine`a. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2009, sygn. TCz 96263,   NG 52505
  21. Literatura i media : po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010,  sygn. TG 98647,   SG 54810
  22. Literatura i nierozum : antropologia fantastyki grozy / Dariusz Brzostek. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009, Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. TCz 98622,   NG 53507,   SG 55095
  23. Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 1 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007,
   sygn. TG 92745, TCz 92708,   SCz 50639
  24. Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2 / Ewa Bogusz. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2007,
   sygn. TG 92746, TCz 92709,   SCz 52640
  25. Literatura okresu przejściowego 1975-1996 / Anna Nasiłowska ; Instytut Badań Literackich PAN. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, sygn. TG 104176, NG 56469
  26. Literatura polska : epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy / red. Sławomir Żurawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 92426
  27. Literatura polska 1939-2009 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010,  sygn. TCz 98622,   NG 53570,   SG 55095
  28. Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010,  sygn. TG 99020
  29. M jak matura - motywy literackie 1 : arkadia, kariera, miasto, miłość, rewolucja, teatr świata, władca / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, 2008, sygn. TG 95223, TCz 95005
  30. M jak matura - motywy literackie 2 : cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm, wędrówka, wieś / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt, [2008], sygn.TG 95224, TCz 93674
  31. Magia poezji : (o poetach polskich XX wieku) / Jerzy Kwiatkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997, sygn. TCz 77056,   SG 38711
 9. Matura 2016 : język polski : vademecum : zakres podstawowy i rozszerzony / Donata Dominik-Stawicka. - Gdynia : "Operon", 2015, sygn. TG 108129
 10. Matura 2017 : vademecum : język polski : zakres podstawowy i rozszerzony / Donata Dominik-Stawicka. - Gdynia : "Operon", 2016, sygn. NG 58982. SG 60863-64
  1. Między biografią, literaturą i legendą / pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. TG 97970
  2. Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 1 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004], sygn. TG 88413, TCz 88414
  3. Motywy literackie : ściąga : liceum, technikum. Cz. 2 / Dorota Stopka, Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004], sygn. TG 88815, TCz 88816
  4. Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, sygn.TG 98106
  5. "Naczelnym u nas jest artystą" : o legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej / Kazimierz Maciąg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. TG 97755
   1. Najkrótsza historia literatury polskiej / Jan Tomkowski. - Warszawa : "2 Kolory", 2015, sygn. TG 109033
 11. Niebezpieczny poeta : Konstanty Ildefons Gałczyński / Anna Arno. - Kraków : "Znak", 2013, sygn. TG 104514
 12. Niezbędnik maturzysty : romantyzm, pozytywizm, młoda polska / [red. Monika Ulatowska]. - Łódź : "Galaktyka", 2005, sygn. TG 87388, 88542
 13. Norwidyści : Miriam, Cywiński, Borowy, Makowiecki, Wyka : konteksty / Marek Buś. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008, sygn. TG 95838
 14. Nowe dwudziestolecie (1989-2009) : rozpoznania, hierarchie, perspektywy / red. nauk. Hanna Gosk. - Warszawa : "Elipsa", 2010, sygn. TG 98592
 15. Ocalić Europę : Henryk Sienkiewicz - apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej / Andrzej Bielat. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012 sygn. TG 102541
 16. Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej / pod red. Tadeusza Lubelskiego.. - Kraków : "Universitas", cop. 2014, sygn. TG 105320
 17. Od starożytności do współczesności / oprac. Elżbieta Zarych, Marta Tomczyk. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008, sygn. TG 93628, 93629, TCz 93491
 18. Od Tarnowskiego do Kotta / Henryk Markiewicz. - Kraków : "Universitas", 2010,
  sygn. TG 98448
 19. Opracowania lektur : [streszczenie, analiza, problematyka, motywy] / [oprac. zespół red. Agnieszka Marszał, Ilona Kulik, Marzena Chełminiak]. - Toruń : "Literat", 2010,
  sygn. TCz 98333
 20.  Opracowania lektur dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Maciej Chrzanowski. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008, sygn. TCz 93378
 21. Opracowania lektur i wierszy : dla wszystkich klas liceum i technikum : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Krystyny Bielaszewskiej ; oprac. Jacek Budziszewski
  i in.]. - Warszawa : "Adamantan", 2010, sygn. TCz 98699
 22. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", 2004/2005, sygn. TCz 88452,   SG 54756
 23. Po śniadaniu / Eustachy Rylski. - Warszawa : "Świat Książki", 2009, sygn. TG 97261
 24. Poeci urzeczeni : przedmioty w poezji polskiej (1890-1939) / Anna Zientała. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014, sygn. TG 105554
 25. Polska "święta" i "przeklęta" / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002,
  sygn. TCz 88335
 26. Poezja nowa i najnowsza, sytuacje, interpretacje : materiały pokonferencyjne / pod red. Jana Hajduka i Andrzeja Niewiadomskiego ; Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2003, sygn. TG 98436
 27. Poezja pokolenia przełomu wieków XX i XXI w kanonie kulturowym oraz w edukacji / Ewa Dunaj. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2014, sygn. TG 104952
 28. Poezja świadoma siebie : interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009, sygn. TCz 96554,   NG 51163,   SG 51535
 29. Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995, sygn. TG 76148, TCz 75397
 30. Poezje wybrane / Czesław Miłosz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013, sygn. TG 104921
 31. Powtórka z literatury polskiej : tematy przekrojowe dla licealistów / Jerzy Golec. - Warszawa : "Perspektywy Press", [1995], sygn. TG 74915
 32. Poznać to, co mówimy : prace filologiczne i wspomnienia / Andrzej Lam. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009, sygn.TG 95608
 33. Pozytywizm / [wyd. i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 93976
 34. Pozytywizm : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2005, sygn. TG 88210, 88301, TCz 87966,   NG 42271, 43557
 35. Późne tropy Młodej Polski (1914-1939) / Jan Jakóbczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn.TG 96983
 36. Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005,
  sygn. TG 90454, TCz 88780
 37. Przepustka z piekła : 44 szkice o literaturze i przygodach duszy / Andrzej Franaszek. - Kraków : "Znak", 2010,  sygn. TG 99613
 38. Renesans : przewodnik dla licealistów / pod red. Jerzego Szei i Marzanny Leociak. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86851, TCz 87270,   NG 49108, NCz 49107,   SCz 47835
 39. Repetytorium z języka polskiego : szkoła średnia : zawiera omówienie twórczości pisarskiej wszystkich epok literackich / oprac. Monika Salamońska. - Kraków : "Greg", 1996,
  sygn. TG 75609
 40. Repetytorium z języka polskiego : zagadnienia językowe, teoria literatury / Jolanta Pol. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2006, sygn. TG 89646,   SG 49711
 41. Repetytorium maturzysty : j. polski / [aut. Agnieszka Sabak i in.]. - Kraków : "Greg", 2009, sygn. TG 94919
 42. Rewersy nowoczesności : klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej / Marcin Jaworski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009, sygn. TG 95247
 43. Rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini : kompendium wiedzy o literaturze fantasy / Andrzej Sapkowski. - Warszawa : "SuperNowa", 2005, sygn. TG 90470, TCz 90492
 44. Romantyzm : przewodnik dla licealistów / [red. Marzanna Leociak i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86850, TCz 87272,   NG 49112, NCz 49111,   SCz 47836
 45. Romantyzm / Dorota Kulesza. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006, sygn. TCz 89208
 46. Rymy niepoetyckie czyli Poezja, która nie jest poezją / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 98667
 47. Ryszard Kapuściński : próba portretu / red. nauk. Marek Sokołowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008, sygn. TG 93294 ,   SG 51725
 48. Serce nie do pary : o księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach / Waldemar Smaszcz. - Warszawa : "Erica", 2013, sygn. TG 104898, SG 58327
 49. Słownik bohaterów literackich / [red. nauk. Marian Kisiel, Marek Pytasz ; aut. haseł Ewa Bieganowska-Lipman i in.]. - Katowice : "Videograf II", 2008, sygn. TG 93470
 50. Słownik bohaterów literackich / Dorota Kozicka [i in.]. -  Bielsko-Biała : "Park", 2006,
  sygn. TCz 90356
 51. Słownik lektur dla liceum / [red. Henryk Sułek, Elżbieta Zarych ; aut. haseł Artur Arnold i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008, sygn. TCz 93151
 52. Słownik motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. - Kraków : "Greg", 2004, sygn. TCz 86867
 53. Słownik motywów literackich / Edyta Jantos. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005,
  sygn. TCz 90346
 54. Spotkać Iwaszkiewicza : nie-biografia / pod red. Anny Król. - Warszawa : Wilk & Król Oficyna Wydawnicza, 2014, sygn.. TG 105358
 55. Syndrom Wallenroda : z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego / Elżbieta Flis-Czerniak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. TG 94350
 56. Szkolny słownik motywów literackich / Agnieszka Markiewicz. - Białystok : "Printex", [2005], sygn. TCz 90349 ,   NCz 52664
 57. Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Warszawa : "Kram", 1998, sygn. TCz 78696
 58. Słownik postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. - Kraków : "Universitas", 1999,
  sygn. TCz 79524,   SCz 41894
 59. Słownik scen literackich / Dorota Nosowska. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005,
  sygn. TCz 89366
 60. Słownik symboli literackich / oprac. Radosław Kuleszewicz. - Białystok : "Printex", 2003, sygn. TCz 93472
 61. Starożytność : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja]. - Warszawa : "Stentor", 2004, sygn. TG 86847, 86848, TCz 87268,   NG 49103, NCz 49104,   SCz 47837
 62. Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014, sygn.. TG 105639
 63. Średniowiecze : przewodnik dla licealistów / [red. Jerzy Szeja, Krystyna Zbytniewska]. - Warszawa : "Stentor", 2003, sygn. TCz 87269,   NG 49105, NCz 49106,   SCz 47838
 64. Światy Olgi Tokarczuk : studia i szkice / pod red. Magdaleny Rabizo-Birek, Magdaleny Pocałuń-Dydycz i Adama Bieniasa. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2013, sygn. TG 103938
 65. Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych : o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej / Andrzej Niewiadomski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 98321
 66. Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. 2 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn. TG 96992
  1. Tradycja i zmiana : literackie modele dziewiętnastowieczności : Pozytywizm i "Obrzeża' / Anna Janicka. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2015, sygn. TG 108666
 67. Trzy legendy : walka o niepodległość i granice w polskiej międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2009,
  sygn. TG 96585
 68. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa : "W.A.B.", 2008, sygn. TG 95064
  1. Twórczość Doroty Terakowskiej - Spotkanie z Nieznanym / Anita Wolanin. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, sygn. TG 108381
 69. Vademecum maturzysty : język polski / Magdalena Bajorek [i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006, sygn. TG 88538
 70. W granicach realizmu : trudne powieści w szkole średniej / Tadeusz Garsztka, Barbara Twardzik. - Kraków : "Znak", 2004, sygn. TG 90759
 71. W poszukiwaniu tożsamości : szkice o współczesnej literaturze, o dziełach i autorach / Stanisław Burkot. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015, sygn. TG 107967
  1. Wiek XX : przewodnik dla licealistów. 2 / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. - Warszawa : "Stentor", cop. 2007, sygn. TG 91856. TCz 91855
  2. Wielcy twórcy literatury polskiej i ich dzieła : analizy lektur, wypracowania, życiorysy pisarzy : poradnik szkolny / Grażyna Łoś. - Warszawa : "Arti" Artur Rogala, Mariusz Rogala, 2013     sygn. TG 103494
  3. Wiersze / Juliusz Słowacki ; wstęp i oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013, sygn. TG 104930
  4. Wiersze w pytaniach i odpowiedziach : liceum / Dorota Nosowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN : Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010,  sygn. TG 99043,   SG 55131
  5. Wobec nihilizmu : Gombrowicz i Witkacy / Mateusz Werner. - Warszawa : "Sic!", 2009, sygn. TG 96558
  6. Współczesność / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 94998
  7. Wzory wypracowań dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich / Jacek Poznański. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008, sygn.TCz 93614
  8. Zatracenie się w Schulzu : historia pewnej fascynacji / Krzysztof Miklaszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009, sygn. TG 97124
  9. Zdasz maturę z języka polskiego : ćwiczenia, krzyżówki, testy / Małgorzata Sarnecka-Papis. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999, sygn. TG 83941
  10. Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83933, 86712, 86730, 87254, TCz 86729,   SCz 48945
  11. Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83934, 86713, 86732, 87255, TCz 86731
  12. Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 3 / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002, sygn. TG 83935, 86714, 86734, 87256, 89234, TCz 86733
  13. Zdasz maturę z języka polskiego : zagadnienia językowe / Katarzyna Józefczyk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 83937
  14. Złotnik i śpiewak : poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu / Anna Czabnowska-Wróbel. - Kraków : "Universitas", cop. 2009, sygn.TG 96796

Literatura powszechna

 1. Biblia w kulturze świata / Tomasz Jelonek. - Kraków : "Salwator", 2007, sygn. TG 91112
 2. Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej / Romuald Marek Jabłoński. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010,  sygn. TG 98974
 3. Dzieje literatur europejskich. T. 1 / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 26314-316,   NG 29978-79,   SG 16858-59
 4. Dzieje literatur europejskich. T. 1, cz. 1, Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979  sygn. TG 39932, TCz 39930,   SG 20366  
 5. Dzieje literatur europejskich. T. 1, cz. 2, Literatura starogrecka, bizantyńska, nowogrecka, rzymska, nowołacińska, włoska, francuska, hiszpańska, portugalska, rumuńska / pod red. Władysława Floryana. -  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979,sygn. TG 39933, TCz 39931,   SG 20367
 6. Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 1, Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura angielska, literatura amerykańska Stanów Zjednoczonych AP / pod red. Władysław Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, sygn. TG 48413, TCz 48412,   NG 35614,   SG 22855-56
 7. Dzieje literatur europejskich. T. 2, cz. 2, Literatura staroskandynawska, literatura islandzka, literatura norweska, literatura duńska, literatura szwedzka, literatura fińska, literatura estońska, literatura łotewska, literatura litewska / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 50979, TCz 50978,   NG 35932-33,         SG 24528-29
 8. Dzieje literatur europejskich. T. 3, cz. 1, Literatura rosyjska, literatura ukraińska, literatura białoruska, literatura czeska, literatura słowacka, literatura łużycka / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, sygn. TG67826,TCz 67827,   NG 39828,   SG 33475
 9. Dzieje literatur europejskich. T. 3, cz. 2, Literatura bułgarska, literatury narodów Jugosławii, literatura węgierska, literatura albańska, literackie dziedzictwo Celtów - wprowadzenie ogólne, literatura irlandzka, literatura szkocko-gaelicka, literatura w języku Manx, literatura walijska, literatura kornicka, literatura bretońska, literatura polska w kontekście europejskim / pod red. Władysława Floryana. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991,  sygn. TG 69978, TCz 69977
 10. Dzieje literatury powszechnej / Jan Tomkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008,
  sygn. TG 92704, TCz 92705
 11. Gustaw Flaubert : w niewoli słowa i kobiet / Frederick Brown ; przeł. Lech Niedzielski. - Warszawa : "Twój Styl", 2008, sygn. TG 93483
 12. Historia literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004, sygn. TG 88727, 89284
 13. Historia literatury francuskiej : od początków do czasów najnowszych / Józef Heistein. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, sygn. TG 80023, TCz 80022
 14. Historia literatury japońskiej / Mikołaj Melanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011,  sygn. TG 100105,   SG 55620
 15. Historia literatury niemieckiej : zarys / Marian Szyrocki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, sygn. TG 24612, 24613,   NG 29189
 16. Historia literatury niemieckiej : zarys / Mirosława Czarnecka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2011      sygn. TG 100883
 17. Historia literatury rosyjskiej : od początków do czasów najnowszych / Bogusław Mucha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, sygn. TG 88729, 89285,   NG 48038, SG 47484, 48007
 18. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XVII-XIX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 50010, 50196, TCz 50011NG 35819,   SG 23891
 19. Encyklopedia literatury światowej / red. nauk. Julian Maślanka. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005, sygn. TCz 88724
 20. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 1, Starożytność / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2003], sygn. TCz 84588,   NG 43985
 21. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 2, Średniowiecze. Cz. 1 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2003], sygn. TCz 85204,   NG 53986
 22. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 2, Średniowiecze. Cz. 2 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2004], sygn. TCz 85671,   NG 53987
 23. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 3, Renesans. Cz. 1 / [red. Tadeusz Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2004], sygn. TCz 85774,   NG 53988
 24. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 4, Barok / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2004], sygn. TCz 88308,   NG 53989
 25. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 5, Oświecenie / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2004], sygn. TCz 88309,   NG 53990
 26. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 6, Romantyzm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2006], sygn. TCz 88310,   NG 53991
 27. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 7, Pozytywizm, realizm, naturalizm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2006], sygn. TCz 89140,   NG 53992
 28. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 8, Modernizm / [red. Tadeusz Skoczek]. - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", [2007], sygn. TCz 92645,   NG 53993
 29. Historia literatury światowej w dziesięciu tomach. T. 9, Wiek dwudziesty / [red. Tadeusz Skoczek] - Bochnia ; Kraków ; Warszawa : "SMS", 2007, sygn. TCz 92645,  NG 53994
 30. Horror w literaturze współczesnej i filmie / Anita Has-Tokarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 99603
 31. Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej : dla uczniów gimnazjum i liceów / Tomasz Miłkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2002, sygn. TCz 83515
 32. Literatura świadomości : Samuel Beckett, podmiot, negatywność / Jakub Momro. - Kraków : "Universitas", 2010, sygn. TG 98438
 33. Literatura świata : literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki / [red. naczelny Bartłomiej Kaczorowski ; wydawca Anna Rossa]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TCz 89773,   SCz 49668
 34. Między renesansem a awangardą : o literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty / Maciej Żurowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 91046
 35. Od milczenia do zamilknięcia : rosyjska proza kobieca na początku XX wieku : wybrane aspekty / Ewa Komisaruk. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009, sygn. TG 97088
 36. Przeboje prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego / Joanna Gawlikowska. - Goleszów : "Publisher-Innowacje" ; Warszawa : "Bellona", 2001, sygn. TCz 82178
 37. Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku / Grzegorz Gazda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 96211
 38. Tragiczne dzieje literatury / Walter Muschg ; przeł. Bogdan Baran. - Warszawa : "Aletheia", 2010, sygn. TG 97549
 39. Truman Capote : biografia / Gerald Clarke ; przeł. Jarosław Mikos. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, sygn. TG 93889
 40. Zarys historii literatury i kultury niemieckiej / Rolf-Dieter Kluge, Małgorzata Świderska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010, sygn. TG 97379
 41. Zupa Franza Kafki : historia literatury światowej w 14 przepisach kulinarnych / tekst
  i ilustracje Mark Crick. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2005, sygn. TG 92606

Lektury (opracowania)

 1. "A życie nasze jednakowo niespokojne i malutkie" : rozważania o życiu i twórczości
  ks. Jana Twardowskiego z przykładową analizą wiersza, kontekstami kulturowymi
  do tekstów poety i scenariuszem lekcji / Danuta Laskowska. - Tarnobrzeg : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003, sygn. TI 2987
 2. Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG  19491,. 19492, 19493, 19494,   NG 25096,   SG 18222-24
 3. "Antygona" Sofoklesa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2376, TCz 2375
 4. "Antygona" Sofoklesa / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50850, 50851, 98355,  TCz 50849,   NG 35871-72,   SG 24335-36
 5. Bajki Ignacego Krasickiego i Adama Mickiewicza / [oprac. Alina Łoboda]. - Toruń : "Literat", [2012]         sygn. TG 102826
  1. "Balladyna" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 60902, 61664, 61665, 61666, TCz 60904,   NG 38015
  2. "Balladyna" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2378, TCz 2377
  3. "Biblia - Nowy Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2452, TCz 2451
  4. "Biblia - Stary Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2511, TCz 2510
  5. Chłopi / Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Anna Popławska, Maria Zagnińska. - Kraków : "Greg", 2011   sygn. TG 102349
  6. "Chłopi" Władysława Reymonta / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2380, TCz 2379
  7. "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 13948, 13949, 13950, 14149, 14150,   NG 13805,     SG 5911, 5913
  8. "Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2382, TCz 2381
  9. "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2384, TCz 2383,   NG 46679,   SG 43245-46
  10. "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2011,  sygn.. SB 2858
  11. "Czekając na Godota" Samuela Becketta / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, sygn. TCz 80505,   NG 46679,   SG 43245-46
  12. "Don Kiszot" Cervantesa / Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15041, 15042, 16214,   NG 15514, 42208,   SG 9121-23, 6728-29
  13. "Dwa teatry" Jerzego Szaniawskiego / Krystyna Nastulanka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG 20131, 20132, 20133, 20134,   NG 25849,   SG 13044-46
  14. "Dziady" Adama Mickiewicza / Maria Cieśla-Korytowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76170, 76171, TCz 74434,
  15. Dziady drezdeńskie : (część III) / Adam MIckiewicz ; oprac. Janusz Skuczyński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2012                   sygn. TG 102124
  16. Dziady kowieńsko-wileńskie : (część II, IV, I) / Adam MIckiewicz ; oprac. Janusz Skuczyński. - Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2012                   sygn. TCz 102125
  17. "Dzika kaczka" Henryka Ibsena / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2390, TCz 2389
  18. "Dżuma" Alberta Camusa / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, 1998, sygn. TCz 77980,   NG 46678
  19. "Dżuma" Alberta Camusa / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2392, TCz 2391
  20. "Faraon" Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2394, TCz 2393
  21. Ferdydurke Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76174, 76175
  22. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2396, TCz 2395
  23. "Fircyk w zalotach" Franciszka Zabłockiego / Halina Stankowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965, sygn. TCz 10885
  24. "Folwark zwierzęcy" George'a Orwella / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2398, TCz 2397
  25. Fraszki i treny Jana Kochanowskiego / [oprac. Elżbieta Bator]. - Toruń : "Literat", 2012     sygn. TG 102832
  26. Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2008, sygn. TCz 92547
  27. "Fraszki, pieśni, treny" Jana Kochanowskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2400, TCz 2399
  28. Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2010,  sygn. TG 100151, SG 55804
  29. "Giaur" George'a Gordona Byrona / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2402, TCz 2401
  30. "Granica" Zofii Nałkowskiej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2343. TCz 2342
  31. "Granica" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76194, 76193, 69313
  32. Hamlet / Stanisław Wyspiański ; oprac. Maria Prussak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007, sygn. TG 92000,   SG 50714
  33. "Hamlet" Williama Szekspira / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TCz 2403
  34. "Hamlet" Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15037, 15038, 15039, 15040, 15340
  35. "Hymny" Jana Kasprowicza / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973, sygn. TG 18462, 18463, TCz464,   NG 23520, 27388, 27743,   SG 11898-99
  36. II i IV część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2386, TCz 2385
  37. III część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2388, TCz 2387
  38. Iliada Homera / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2406,
   TCz 2405
  39. "Imię róży" Umberta Eco / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
   sygn. TB 2408, TCz 2407
  40. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2345, TCz 2344
  41. Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / [oprac. Małgorzata Kamińska]. - Toruń : "Literat", 2009, sygn. TG 95738
  42. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, sygn. TG 76848
  43. "Jądro ciemności" Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2410, TCz 2409
  44. "Kamienie na szaniec" - Aleksander Kamiński / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2347, TCz 2346
  45. "Kandyd" Woltera / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2412,
   TCz 2411
  46. "Kartoteka" Tadeusza Różewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
   sygn. TB 2414, TCz 2413
  47. "Klub Pickwicka" Karola Dickensa / Irena Dobrzycka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 16216, 13277, 13278,   NG 13282,   SG 12585-87, 21828
  48. "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2418, TCz 2417
  49. "Kordian" Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23768, 23767, TCz 23769,   SG 10302
  50. "Kordian" Juliusza Słowackiego / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 71849, TCz 71851
  51. "Kordian" Juliusza Słowackiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2006,
   sygn. TB 2420, TCz 2419
  52. "Kordian i cham" Leona Kruczkowskiego / Jan Detko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1973, sygn. TG 18298-300,   SG 10973-74
  53. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2422, TCz 2421
  54. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią / Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 17520-22, 18762, TCz 18763,   NG 24924,   SG 9003-05, 9007
  55. "Lalka" Bolesława Prusa / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2011   sygn. TB 2585
  56. "Lalka" Bolesława Prusa / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2424, TCz 2423
  57. Liryka Juliana Przybosia / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, 1989, sygn. TG 76162, 76163,   SG 34571-72
  58. Liryka starożytnej Grecji i Rzymu / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
   sygn. TB 2426, TCz 2425
  59. Liryka średniowiecza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2427, TCz 2428
  60. Literatura powszechna średniowiecza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2005, sygn. TB 2430, TCz 2429
  61. "Lord Jim" Josepha Conrada / Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 15043, 16218, TCz 15044,   SG 9024, 9026
  62. "Lord Jim" Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2432, TCz 2431
  63. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2434, TCz 2433
  64. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego / Danuta Zawistowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23644, 23645, TCz 23643,   NG 28843
  65. "Makbet" Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76183
  66. "Makbet" Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2436, TCz 2435
  67. "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2536, TCz 2535
  68. "Mały Książę", "Ziemia, planeta ludzi" Antoine'a de Saint-Exupery'ego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2438, TCz 2437
  69. "Medaliony" Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 14856, 14857, 14858,   NG 15050
  70. "Medaliony" Zofii Nałkowskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2348, TCz 2347
  71. "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2330-2331, TB 2439-40, TCz 2329
  72. "Mitologia" Jana Parandowskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2442
  73. "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2444, TCz 2443
  74. "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej / Roman Taborski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 62123, 62122, TCz 62121,   NG 38312,   SG 30092-93
  75. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Krystyna i Lech Kujawscy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn TG 67371, 67372, 67373, TCz 63374
  76. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,
   sygn. TB 2350, TCz 2351
  77. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971, sygn. TG 16303, 162304, 16307,   NG 20159-60,   SG 8061, 8978
  78. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2446, TCz 2445
  79. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76188, 69246, 69247
  80. "Niemcy" Leona Kruczkowskiego / Tadeusz Sivert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, 1974, sygn TG 20235, 20237, TCz 20236
  81. "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2447, TCz 2448
  82. "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76173, TCz 76172,   NG 41607
  83. "Nowele i opowiadania" Bolesława Prusa / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2007,sygn. TB 2450, TCz 2449
  84. "Nowele" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
   sygn. TB 2537, TCz 2538
  85. "Nowele" Marii Konopnickiej / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
   sygn. TB 2539, TCz 2540
  86. "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego / Edmund Kotarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76186, 76187,   SG 34334
  87. "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2453, TCz 2453
  88. "Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2456, TCz 2455
  89. "Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka / Zofia Karczewska-Markiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn.. TG 20228, 20230, 20231, TCz 20229,   NG 25718,   SG 12976-77, 12979
  90. "Opowiadania" Jarosława Iwaszkiewicza / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygn.. TG 57439, 70864, 57440, 57101, 57100, TCz 57102,   NG 37024-25,   SG  27340-342
  91. "Opowiadania" Marii Dąbrowskiej / Maria Knothe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
   i Pedagogiczne, 1980, sygn. TG 76657, 43267, TCz 43268
  92. Opowiadania Sławomira Mrożka / [oprac. Elżbieta Bator]. - Toruń : "Literat", [2012]           sygn. 102849
  93. "Opowiadania" Stefana Żeromskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2458, TCz 2457
  94. "Opowiadania" Stefana Żeromskiego / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975, sygn. TG 22038, 22039, 22040, 22041, TCz 22042,   NG 28179-80,   SG 14927-28, 14930-31
  95. "Opowiadania" Tadeusza Borowskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2352, 2353
  96. Opowiadania Tadeusza Borowskiego : Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem / [oprac. Magdalena Selbirak]. - Toruń : "Literat", 2012      sygn. TG 102621
  97. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; [przekł. Anita Zuchora ; oprac. Dorota Nosowska]. - Poznań : "Ibis", 2012      sygn. TG 102850
  98. "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2460, TCz 2459
  99. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2451, TCz 2452
  100. "Pan Wołodyjowski" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2461, TCz 2462
  101. "Piękni dwudziestoletni" i opowiadania Marka Hłaski / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2464, TCz 2463
  102. "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2466, TCz 2465
  103. "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76180, 76181, TCz 75137,   NG 42988
  104. Poezja i minidramat Gałczyńskiego : interpretacje utworów / Andrzej Cieński. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004, sygn. TG 92995
  105. Poezja francuska - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2490, TCz 2489
 6. Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 75268, 76111, 76112, TCz 75259,   NG 42989,   SG     37542
  1.     "Poezje" Adama Mickiewicza. Cz. 1 / oprac/ Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios",  2006, sygn. TB 2476, TCz 2475
 7. "Poezje" Adama Mickiewicza. Cz. 2 / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2478, TCz 2477
 8. "Poezje" Cypriana Kamila Norwida / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005, sygn. TB 2482, TCz 2481
 9. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76168, 76169,   SG 35421-22, 35431-32, 35356
 10. "Poezje" Jana Kasprowicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2472, TCz 2471
 11. "Poezje" Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2488, TCz 2487
 12. "Poezje" Kazimierza Przerwy-Tetmajera / oprac.Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2484, TCz 2483
 13. "Poezje" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004, sygn. TB 2468, TCz 2467
 14. "Poezje" Leopolda Staffa / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2474, TCz 2473
 15. "Poezje" Tadeusza Różewicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2486, TCz 2485
 16. "Poezje" Wisławy Szymborskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2492, TCz 2491
 17. "Poezje" Zbigniewa Herberta / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2470, 2531
 18. "Potop" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,
  sygn. TB 2494, TCz 2493
 19. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988,    sygn. TG 63841-43, 64017-18
 20. Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977, sygn. TG 28657, TCz 28656,   NG 30841-42,   SG 18007
 21. "Potop" Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 76167, 76166,   NG 42110,   SG 18006
 22. 535 dni Potopu : powieść i film / Maria Oleksiewicz ; [oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 20884,   SG 14350
 23. "Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2496, TCz 2495
 24. "Proces" Franza Kafki / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007
  sygn. TB 2498, TCz 2497
 25. Proza Juliana Kawalca / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50401, 50788, TCz 50400,   SG 24280
 26. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007
  sygn. TB 2500, TCz 2499
 27. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 13620, 13621,   SG 11066
 28. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Irena Szypowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76189, 76190, 71880, 71879, TCz 71881,   NG 41211,   SG 35008-09, 36393
 29. Przygody Odyseusza Jana Parandowskiego / oprac. Alina Łoboda. - Toruń : "Literat", [2011],  sygn. TG 100158
 30. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007,  sygn. TB 2502, TCz 2502
 31. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 50984, 50985, 50983, 51130, TCz 51131,  
  SG 24395-98
 32. "Romeo i Julia" Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007 sygn. TB 2504, TCz 2503
 33. "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn. TG 76184, 76185, TCz 70832,   SG 33618
 34. "Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego / oprac. Paweł Stanisławski. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2506, TCz 2505
 35. "Sen nocy letniej" Wiliama Szekspira [!] / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967, sygn. TG 16072, 18765, TCz 18764,   NG 11824,   SG 4142-43
 36. "Skąpiec", "Świętoszek" Moliera / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2416, TCz 2415
 37. "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2007,  sygn. TCz 2507
 38. "Stary człowiek i morze" Ernesta Hemingwaya / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2509, TCz 2508
 39. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2513, TCz 2512
 40. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 19027, 19029, TCz 19028,   SG 9365-66
 41. "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2515, TCz 2514
 42. "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 72983, 73780, 73781, 74863,
  TCz 72984,   NG 41563, 41605,   SG 35966-68, 36344
 43. "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn.TG 60126, 70546, TCz 60125
 44. "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / Wanda Achremowiczowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 17517, 17518, 17519,   SG 8929-30
 45. Średniowieczna poezja religijna / Jerzy Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 71087, TCz 71088,   NG 40911,   SG 35473-74
 46. "Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2517, TCz 2516
 47. "Tango" Sławomira Mrożka / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2354, TCz 2355
 48. Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. - Kraków : "Impuls", 1998, sygn. TG 78172,   NG 44360,   SG 41384, 46967
 49. "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2519, TCz 2518
 50. "Treny" Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 64755, 65680, 65679, 65678, 66221,   SG 31548-49, 37105
 51. Twórczość Tadeusza Hołuja / Marian Stępień. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1985, sygn. TG 58175-77,   SG 27910-11, 31622
 52. "Urząd" Tadeusza Brezy / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967, sygn. TG 16217,   NG 12033, 14430, 42209,   SG 4129-30
 53. "Utwory wierszem" Ignacego Krasickiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2521, TCz 2520
  1. Wesele / Stanisław Wyspiański ; [aut. oprac. Anna Popławska, Sylwia Wójtowicz]. - Wyd. 3 popr. - Kraków : "Greg", 2017, sygn. TG 110276
 54. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2522, TCz 2523 
 55. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego / Stefania Sztaudynger. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 13617, 13618,   NG 6689,   SG 11067
 56. "Wiersze" Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61033, 61034, 61185, 61186, 61187,   NG38166,   SG 29794-95
 57. Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 76176, 70833,   SG 36418, 40817
 58. "Wiersze" Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 70563, 51547, 51406, 51407, TCz 51548,   SG 24830-31, 24968-70
 59. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76191, 76192, 70509,   NG 40802,   SG 34551-52, 35035-36, 35357-58
 60. "Wiersze" Leopolda Staffa / Irena Maciejewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61238, 62289, 62288, 62287,    NG 38398,   SG 29812-13
 61. "Wojna i pokój" Lwa Tołstoja / Antoni Semczuk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968, sygn. TG 16071, TCz 16215
 62. Wybór bajek i satyr / Ignacy Krasicki ; oprac. Wojciech Rzehak, Ewa Tondera. - Kraków : "Greg", 2011 sygn. TCz 101771
 63. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; oprac. Katarzyna Duda-Kaptur, Zbigniew Podgórzec.  - Kraków : "Greg", cop. 2011         sygn. TG 99618-619, 102092
 64. "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2006, sygn. TB 2356, TCz 2357
 65. "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007, sygn. TB 2525, TCz 2524
 66. Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej / Ryszard Handke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygn. TG 76177, 76178, TCz 71414
 67. "Zemsta" Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006,
  sygn. TB 2527, TCz 2526
 68. "Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 76179, 74691,   SG 40818

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Moja filmoteka : literatura i teatr w filmie / Aleksander Jackiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989, sygn. TG 65860, 66045,   NG 39768,   SG 31701-02, 31855
 2. Słownik adaptacji filmowych / [aut. Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005, sygn. TCz 90364,   NG 49692,   SCz 49305
 3. Film i literatura / Wojciech Wierzewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, 1983, sygn. TG 51342, TCz 51223,   NG 35958
 4. Horror w literaturze współczesnej i filmie / Anita Has-Tokarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010,  sygn. TG 99603
 5. Jak czytać wiersze i oglądać obrazy? / Marta Tomczyk-Maryon. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2010  sygn. TG 100378
 6. Kino bez tajemnic / Ewelina Nurczyńska-Fidelska [i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2009, 
  sygn. TG 96825
 7. Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura : panorama myśli polskiej XX wieku / pod red. Grażyny Królikiewicz [i in.]. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009            sygn. TG 100437
 8. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TCz 95585,   NG 52170,   SCz 52973
 9. Literatura i media : po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010,  sygn. TG 98647,   SG 54810
 10. Literatura na ekranie : [obowiązkowe szkolne lektury filmowe] / Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2005, sygn. TCz 89368
 11. Nowa fala i nowa powieść : formy narracji / Maria Raczewa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974, sygn. TG 19066,   SG 12249
 12. Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej / pod red. Tadeusza Lubelskiego.. - Kraków : "Universitas", cop. 2014, sygn. TG 105320
 13. Sienkiewicz i film / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1998, sygn. TG 80328
 14. Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. - Kraków : "Impuls", 1998, sygn. TG 78172,   NG 44360,   SG 41384, 46967
 15. Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy : notatki z filmowego planu / Władysław Ślesicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1986, sygn. TG 59263
 16. Film : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. Katarzyna Ziębik]. - Warszawa : "Stentor", 2007, sygn. TG 91849, TCz 91850
 17. Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG 19491, 19492, 19493, 19494,   NG 25096,   SG 18222-24
 18. Film i literatura / Wojciech Wierzewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, 1983, sygn. TG 51342, TCz 51223,   NG 35958
 19. Historia filmu : 1895-2005 / Jerzy Płażewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008
  sygn. TCz 94025,   NG 51427
  1. Historia filmu dla każdego : (1895-1980) / Jerzy Płażewski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986, sygn. TG 58791
 20. Literatura a sztuki wizualne / Seweryna Wysłouch. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994, sygn.TCz 75418
  1. Komiks / Jerzy Szyłak. - Kraków : "Znak", 2000, sygn. TG 81302
  2. Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku : wstęp do poetyki komiksu / Jerzy Szyłak. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 1999, sygn. TCz 82790
  3. Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej / Leszek Pułka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2004, sygn. TG 90564
 21. Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura : panorama myśli polskiej XX wieku / pod red. Grażyny Królikiewicz [i in.]. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009            sygn. TG 100437
 22. Od obrazka do wideoklipu : integracja tekstowa w kształceniu literackim na poziomie podstawowym / Aniela Książek-Szczepanikowa. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999, sygn. TCz 79000,   NG 45125,   SG 41475-77
  1. 535 dni Potopu : powieść i film / Maria Oleksiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 20884,   SG 14350
  2. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 63841-63843, 64017, 64018
  3. Perły kina : leksykon filmowy na XXI wiek. T. 2, Ekranizacje literatury / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek. - Michałów-Grabina : "Latarnik", 2005, sygn. TG 88453
 23.  Sztuka komiksu : próba definicji nowego gatunku artystycznego / Krzysztof Teodor Toeplitz. - Warszawa : "Czytelnik", 1985, sygn. TG 56710, 56711,   SG 26949
  1. Wiersze o obrazach : studium z dziejów ekfrazy / Aneta Grodecka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009        sygn. TG 100645
  2. Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996, sygn. TCz 76553,   NG 43371,   SG 38580, SCz 38398

Malarstwo

 1. 999 dzieł sztuki : które trzeba znać, które wypada znać, które warto znać / [tekst Sara Bartelli, Mila Magistri. - Warszawa : "Solis" ; Praha : "Slovart" ; Budapest : "Vince Kiado", 2009       sygn. TCz 98997
 2. 100 najsłynniejszych obrazów / Jacek Buszyński, Andrzej Osęka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990, sygn. TCz 68108,   SCz 33227
 3. 1000 arcydzieł / Wendy Beckett ; książka powstała przy współpr. Patricii Wright. - Warszawa : "Arkady", 2008, sygn. TCz 97988
 4. 1000 arcydzieł malarstwa polskiego / aut. Dobrosława Horzela i in. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2008, sygn. TCz 95531,   SCz 53026
 5. Arcydzieła i mistrzowie : siedemdziesiąt spotkań ze sztuką / pod red. Christophera Della. - Olszanica : "Bosz", 2010      sygn. TCz 98715
 6. Canaletto malarz Warszawy / [wstęp] napisał Mieczysław Wallis. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983, sygn. TCz 49401
 7. Caravaggio / Vasile Nicolescu ; [transl. into Engl. Andreea Gheorghitoiu]. - Bucharest : Meridiane Publishing House, 1983, sygn. TCz 51489
  1. Dziecko w malarstwie polskim / słowo wstępne i wybór obrazów Hanna Kubaszewska. - Warszawa : "Arkady", 1980, sygn.TG 69760, TCz 69759
  2. El Greco : 21 tablic kolorowych, 23 reprodukcje czarno-białe / Kazimierz Zawanowski. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1979,
  3. Encyklopedia impresjonizmu / Maurice Serullaz oraz Georges Pillement, Bertrand Marret, Francois Duret-Robert. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991, sygn. TCz 70476
  4. Historia malarstwa europejskiego / Maria Backmann. - Poznań : "Publicat", 2009,
   sygn. TCz 96309
  5. Historia sztuki : malarstwo od Giotta do czasów obecnych / A. N. Hodge ; [tł. Krystyna Kamińska]. - Warszawa : "Delta W-Z", 2008, sygn. TCz 94875
  6. Impresjoniści / Joanna Guze. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964, sygn. TG 10153, 16100,   NG 19001
  7. Impresjonizm / Zdzisław Kępiński ; [noty biogr. Krystyna Sulkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986, sygn. TG 59997,   SG 28880
  8. Jak czytać malarstwo : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów / Patrick de Rynck . - Kraków : "Universitas", 2005, sygn.TG 88201,TCz 88202,  NG 49583
  9. Jak czytać malarstwo współczesne : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola / Jon Thompson. - Kraków : "Universitas", 2006, sygn. TCz 89738,   NG 50154,    SCz 89738
  10. Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce : rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi / Patrick de Rynck. - Kraków : "Universitas", 2009, sygn. TCz 98005,   SCz 54300
  11. Jan Matejko / Janusz Maciej Michałowski. - Warszawa : "Arkady", 1984,
   sygn. TCz 53618,   NG 36328
  12. Jan Matejko / Krystyna Sroczyńska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976
   sygn. TG 23177, 23178, 23487
  13. Jean-Auguste-Dominique Ingres / Hans Ebert. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1983, sygn. TG 51532, TCz 51390,   SCz 24671
  14. Juliusz Kossak / Maciej Masłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe ; "Auriga", 1986, sygn. TG 58022,   SCz 27866
  15. Juliusz Kossak / Maciej Masłowski. - Warszawa : "Auriga", 1990, sygn. TCz 67844
  16. Juliusz Kossak / Teresa Stepnowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1974 sygn. TG 22677, 22678, 23486
  17. Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta / Heinrich W. Pfeiffer. - Milano : "Musei Vaticani" ; Kraków : "Biały Kruk", 2008, sygn. TCz 93548
  18. Krajobraz z tęczą : [sylwetki artystów od Fidiasza do Picassa] / Anna Klubówna. -  Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976, sygn. TG 22146, 22147
  19. Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006, sygn. TG 92731, TCz 92948,    SCz 52886
  20. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TCz 95585,   NG 52110,   SCz 52973
  21. Luwr : arcydzieła malarstwa / Lawrence Gowing. - Warszawa : "Arkady", 2008, sygn. TCz 97875
  22. Maksymilian Gierymski : obraz i słowo / Halina Stępień. - Warszawa : "Aurgia" : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983, sygn. TCz 51209,   NCz 35980,   SG 24539, SCz 24738  
  23. Malarki polskie / Alicja Okońska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1976, sygn. TG 22200,   NG 28481,   SG 15321-22
  24. Malarstwo polskie / [oprac. Halina Andrzejewska i in.]. - Warszawa : "Auriga", cop. 2006, sygn. TCz 88596,   NCz 49705
  25. Malarstwo polskie od gotyku do współczesności. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : "Auriga", 1984, sygn. TCz 51734,   SG 25119
  26. Manet / Henri Perruchot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978, sygn. TG 34148
  27. Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego : materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin malarza / pod red. Teresy Grzybkowskiej. - Warszawa : "DiG", 2005, sygn. TCz 89641,   NG 50557,   SCz 49248
  28. Najpiękniejsze kobiety z obrazów : prawdziwe historie / Małgorzata Czyńska. - Kraków : "Znak Horyzont", 2014, sygn. TG 105579, SG 59145
  29. Najsłynniejsze obrazy / [red. prowadzący Krzysztof Jędrzejewski. - Warszawa : "Bellona", 2011  sygn. TCz 100353
  30. Nicolas Poussin / Janina Michałkowa. - Warszawa : "Arkady", 1980, sygn. TCz 43116
  31. Noc seksualna / Pascal Quignard. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008, sygn. TCz 96833
  32. Norwid - artysta : w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008, sygn. TG 96379
  33. Oblicza Matki / tekst Giuseppe Sala. - Kielce : "Jedność", 2006, sygn.TG 91002
  34. Od akademizmu do ekspresjonizmu : sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX
   i początków XX wieku / Piotr Siemaszko. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2007, sygn. TG 93070
  35. Od Giotta do Cezanne'a : zarys historii malarstwa / Michael Levey. - Warszawa : "Arkady", 1974, sygn. TG 19266, TCz 45394,   NCz 24354
  36. Od Maneta do Pollocka : słownik malarstwa nowoczesnego / [w oprac. brali udział aut. John Ashbery. - Warszawa : "Arkady", 1973, sygn. TCz 19040,   NCz 23575
  37. Renoir / Henri Perruchot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982,
   sygn. TG 47240, 47457
  38. Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego / Robert Genaille. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975, sygn. TG 21090,   NG 27337,   SG 14032
  39.  Symbol i forma : przemiany w malarstwie polskim od 1880 do 1939 / koncepcja, układ, wstęp, red. Dorota Folga-Januszew. - Olszanica : "Bosz". 2008, sygn. TCz 94347,   NG 51634
  40. Sztuka XVIII wieku / Edmund i Juliusz de Goncourt. - Warszawa : "Czytelnik", 1981,
   sygn. TG 45159,   NG 34973, 35135
  41. Sztuka bez tajemnic / Robert Cumming. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008, sygn. TCz 95635
 8. Sztuka i czas : od prehistorii do średniowiecza / Barbara Osińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007,  sygn. TG 100281
  1. Sztuka świata. T. 1 / [aut. org. hisz. Jose' Pijoan., aut. tekstów pol. Karol Myśliwiec i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1989, sygn. TCz 66879,   NCz 39478,   SCz 33026
  2. Sztuka świata. T. 2 / [ aut. wyd. pol. Witold Dobrowolski i in. ; red. nauk. Anna Lewicka-Morawska i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1990, sygn. TCz 68069,   NCz 39882,   SCz 33248
  3. Sztuka świata. T. 3 / [aut. wyd. hisz. Pedro de Palol, Jose' Pijoan ; aut. tekstów pol. Anna Lewicka-Morawska i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1993, sygn. TCz 71590, NCz 41084,   SCz 38658
  4. Sztuka świata. T. 4 / [ aut. wyd. hisz. Jose' Pijoan i in. ; przekł.z hisz. Rajmund Kalicki ; aut tekstów pol. Marek Machowski, Natalia Świdzińska, Przemysław Trzeciak]. - Warszawa : "Arkady", 1990, sygn. TCz 69190,   NCz 40343,   SCz 38659
  5. Sztuka świata. T. 5 / [aut. wyd. org. Luciano Berti i in. ; aut tekstów pol. Przemysław Trzeciak. - Warszawa : "Arkady", 1992, sygn. TCz 70577,   NCz 40746,   SCz 38660
  6. Sztuka świata. T. 6 / [aut. org. hisz. Jose' Pijoan i in.. - Warszawa : "Arkady", 1991 sygn. TCz 69876,   NCz 40641,   SCz 38661
  7. Sztuka świata. T. 7 / [aut. tekstów pol. Tadeusz Chrzanowski i in.. - Warszawa : "Arkady", 1994, sygn. TCz 72835,   NCz 41492,   SCz 38662
  8. Sztuka świata. T. 8 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1999, sygn.TCz 80372,   NCz 43524,   SCz 38663
  9. Sztuka świata. T. 9 / [aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski i in.]. - Warszawa : "Arkady", 1996, sygn. TCz 76682,   SCz 38664  
  10. Sztuka świata. T. 10 / [aut. tekstów pol. Józef Mrozek, Przemysław Trzeciak, Wojciech Włodarczyk]. - Warszawa : "Arkady", 1996, sygn. TCz 76683,   NCz 43809,   SCz 38665
  11. Sztuka świata. T. 11 / [aut. Piotr Bieliński i in.] ; red. nauk. Andrzej Dulewicz. - Warszawa : "Arkady", 2000, sygn. TCz 81670,   SCz 52439  
  12. Sztuka świata. T. 12, Leksykon A-K / [aut. haseł Tadeusz Barucki ; red. nauk. Andrzej Dulewicz]. - Warszawa : "Arkady", 1998, sygn. TCz 81671,   SCz 52439
  13. Sztuka świata. T. 13, Leksykon L-Z / [aut. haseł Tadeusz Barucki i in. ; red. nauk. Andrzej Dulewicz]. - Warszawa : "Arkady", 2000, sygn. TCz 80592,   NCz 48373,   SCz 46956
  14. Tatry w poezji i sztuce polskiej / przedm., wybór i oprac. Michał Jagiełło. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975, sygn. TG 21754
  15. Toaleta kobiet / Degas ; napisała Irena Zera. - Warszawa : "Arkady", 1976, sygn. TG 25079
  16. Tycjan / [wstęp i wybór il. Tatiana Znamierowska. - Warszawa : "Arkady", 1986, sygn. TCz 61129,   SCz 29607
  17. Van Gogh : Arles, Saint-Remy / oprac. Jean Leymarie. - Warszawa : "Arkady", 1977, sygn. TG 27942,    
  18. Velazquez - infanci i infantki / oprac. Enrique Lafuente Ferrari. - Warszawa : "Arkady", 1982, sygn. TG 47710
  19. Wielki atlas sztuki świata / pod red. Johna Oniansa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TCz 94388
  20. Z dziejów malarstwa pejzażowego : od renesansu do początków XX wieku / Aleksander Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965, sygn. TG 10666,   NG 8499, 19087
  21. Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz]. - Olszanica : "Bosz", 1999,
   sygn. TCz 81721
  22. Zmysł wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały
   z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 1 / pod. red. Józefa Marii Ruszara. - Lublin : "Gaudium", 2006, sygn. TG 96416
  23. Zmysł wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały
   z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 2 / pod. red. Józefa Marii Ruszara. - Lublin : "Gaudium", 2006, sygn. TG 96417
  24. Zrozumieć malarstwo : najważniejsze tematy w sztuce / red. Alexander Sturgis ; współpr. Hollis Clayson. - Poznań : "Rebis", 2006, sygn. TCz 89057

Adaptacje teatralne i filmowe

 1. Anna Karenina / reż. i scen. Bernard Rose ; zdj. Daryn Okada ; wyk. Sophie Marceau [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 1997, sygn. TDVD 134
 2. Antek [Film] / reż. Wojciech Fiwek ; scen. Wojciech Fiwek ; zdj. Janusz Czecz ; wyst. Ryszarda Hanin [i in.] - Warszawa : Telewizja Polska, 2008, sygn. TDVD 437,   NDVD 44
 3. Austeria / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz, Julian Stryjkowski ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; muz. Leopold Kozłowski ; w rolach głównych Franciszek Pieczka, Wojciech Pszoniak [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005, sygn. TDVD 389,   NDVD 131
 4. Baza ludzi umarłych [Film] / reż., scen. Czesław Petelski ; scen. Marek Hłasko. - Warszawa : "Grube Ryby", 2009, sygn. TDVD 645
 5. Blaszany bębenek / reż. Volker Schlondorff ; scen. Franz Seitz [i in.] ; zdj. Igor Luther ; wyk. David Bennent [i in.]. - Warszawa : "Tantra", 2005, sygn. TDVD 133
 6. Brzezina / reż. i scen. Andrzej Wajda ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; muz. Andrzej Korzyński ; w głównych rolach Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [ok. 2005], sygn. TDVD 47
 7. Chłopi / reż. Jan Rybkowski ; scen. Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; muz. Adam Sławiński ; zdj. Marek Nowicki ; wyk. Władysław Hańcza [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005, sygn. TDVD 135, 139, 445,   NDVD 62
 8. Chłopi [Film] / reż. Jan Rybkowski ; scen. Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; muz. Adam Sławiński ; zdj. Marek Nowicki ; wyk. Władysław Hańcza [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 86
 9. Cudzoziemka [Film] / reż. Ryszard Ber ; scen. Maria Kuncewiczowa ; zdj. Jerzy Stawicki ; muz. J. Brahms [i in.] ; wyst. Ewa Wiśniewska, Jerzy Kamas [i in.]. - Warszawa : Media Way, 2005, sygn. TDVD 223
 10. Doktor Judym [Film] / scen.i reż. Włodzimierz Haupe ; scen. Andrzej Szczypiorski ; zdj. Maciej Kijowski ; muz. Andrzej Korzyński ; wyk. Jan Englert, Anna Nehrebecka, Jerzy Kamas [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 109,   SDVD 96
 11. Doktor Żywago / reż. David Lean ; scen. Robert Bolt [wg powieści Borysa Pasternaka] ; zdj. Freddie Young ; muz. Maurice Jarre ; wyst. Omar Sharif [i in.]. - Kraków : "Mediasat Poland", cop. 2006, sygn. TDVD 79, 132
 12. Dolina Issy / Scen. i reż. Tadeusz Konwicki ; zdj. Jerzy Łukaszewicz ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyk. Maria Pakulnis, Ewa Wiśniewska, Olgierd Łukaszewicz [i in.]. - Warszawa : Spi Video, [2008], sygn. TDVD 463
 13. Duma i uprzedzenie = Pride and Prejudice / adapt. Andrew Davies ; reż. Simon Langton ; prod. Sue Birtwistle ; muz. Carl Davis ; wyst. Colin Firth [i in.]. - Warszawa : Epelpol Distribution, [ok. 2007], sygn. TDVD 315
 14. Dzieje grzechu [Film] / scen. i reż. Walerian Borowczyk ; zdj. Zygmunt Samosiuk ; scenogr. Teresa Barska ; muz. Johann Pachelbel, Felix Mendelssohn-Bartholdy ; wyst. Grażyna Długołęcka [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", [ok. 2007], sygn. TDVD 309
 15. Dżuma / scen. i reż. Luis Puenzo ; zdj. Felix Monti ; muz. Vangelis ; wyst. William Hurt
  [i in.]. - Warszawa : "Muvi", 1993, sygn. TV 481
 16. Dżuma [Film] / scen. i reż. Luis Puenzo ; zdj. Felix Monti ; muz. Vangelis ; wyst. William Hurt [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 87
 17. Faraon / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Adam Walaciński ; wyst. Jerzy Zelnik [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2001, sygn. TDVD 136, 140
 18. Faraon [Film] / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Adam Walaciński ; wyst. Jerzy Zelnik [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 88
 19. Ferdydurke / reż. i scen. Jerzy Skolimowski ; wyst. Lain Glen, Tadeusz Łomnicki, Artur Żmijewski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2003], sygn. TDVD 20
 20. Ferdydurke [Film] / reż. i scen. Jerzy Skolimowski ; scen. John Yorick ; zdj. Witold Adamek ; muz. Stanisław Syrewicz [i in.] ; wyk. Lain Glen, Tadeusz Łomnicki, Artur Żmijewski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 106,   SDVD 89
 21. Folwark zwierzęcy / reż. John Stephenson ; scen. Alan Janes, Martn Burke. - [Warszawa] : SPI International Polska, [ok. 2004], sygn. TDVD 33
 22. Granica / reż. Jan Rybkowski ; scen. Józef Hen ; zdj. Marek Nowicki ; muz. Piotr Hertel ; wyst. Krystyna Janda [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn.  TDVD 142
 23. Hamlet / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli, ; zdj. David Watkin ; muz. Ennio Morricone ; wyk. Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 81
 24. Hamlet / William Shakespeare ; reż. Richard Rodney Bennett ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Derek Jacobi [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 274,   NDVD 24,   SDVD 274
 25. Hamlet [Film] / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli, ; zdj. David Watkin ; muz. Ennio Morricone ; wyk. Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 90
 26. Henryk V / reż. Kenneth Branagh ; scen. Kenneth Branagh ; zdj. Kenneth MacMillan ; muz. Patrick Doyle ; wyst. Daniel Webb [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 169
 27. Imię róży = Der Name Der Rose / reż. Jean-Jacoues Annaud ; scen. Andrew Birkin [i in.] ; zdj. Tonino Delli Colli ; muz. James Horner ; wyk. Sean Connery [i in.]. - Kraków : "Mediasat Poland", 2006, sygn. TDVD 39
 28. Jak powstało Pismo Święte? [Film] : historia tekstu Biblii / reż. Wojciech Pikor, Łukasz Simiński ; scen. Wojciech Pikor. - Kielce : "Jedność", 2010,  sygn. TDVD 648
 29. Kamizelka [Film] / reż. Stanisław Jędryka ; scen. Zdzislaw Skowroński ; zdj. Jacek Korcelli ; wyst. Ligia Branice, Jerzy Zielnik [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008],
  sygn. TDVD 438,   NDVD 43
 30. Kanał / reż. Andrzej Wajda ; scen. Jerzy Stefan Stawiński ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Jan Krenz ; wyk. Tadeusz Janczar, Teresa Iżewska, Wieńczysław Gliński, Stanisław Mikulski [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005], sygn. TDVD 48
 31. Katarynka [Film] / reż. Stanisław Jędryka ; scen. Zdzisław Skowroński ; zdj. Mieczysław Jahoda ; wyst. Tadeusz Fijewski [i in.] - Warszawa : Telewizja Polska, [2008], sygn. TDVD 435,   NDVD 45
 32. Kronika wypadków miłosnych [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Edward Kłosiński ; muz. Wojciech Kilar ; wyk. Gabriela Kownacka, Paulina Młynarska, Joanna Szczepkowska [i in.] - Warszawa : Spi Video, 2008, sygn. TDVD 468
 33. Król Lear / William Shakespeare ; reż. Jonathan Miller ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Michael Hordern [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 264
 34. Krzyżacy / reż. Aleksander Ford, Karol Chodura ; scen. Aleksander Ford, Jerzy Stefan Stawiński ; zdj. Mieczysław Jahoda ; muz. Kazimierz Serocki ; wyst. Andrzej Szalawski[i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 216
 35. Krzyżacy [Film] / reż. Aleksander Ford ; scen. Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford ; zdj. Mieczysław Jahoda ; muz. Kazimierz Serocki ; wyst. Andrzej Szalawski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 93
 36. Lalka / reż. i scen. Wojciech Jerzy Has ; wyst. Beata Tyszkiewicz [i in.]. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, 1995, sygn. TV 90
 37. Lalka [Film] / reż.i scen. Wojciech Jerzy Has ; zdj. Stefan Matyjaszkiewicz ; muz. Wojciech Kilar ; wyst. Beata Tyszkiewicz, Mariusz Dmochowski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 107,   SDVD 94
 38. Latarnik [Film] / reż. Zygmunt Skonieczny ; scen. Konrad Frejdlich, Zygmunt Skonieczny ; zdj. Władysław Nagy ; wyst. Józef Pieracki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008],sygn. TDVD 436,   NDVD 41
 39. Lawa : opowieść o "Dziadach" Adama Mickiwicza / reż. i scen. Tadeusz Konwicki ; zdj. Piotr Sobociński ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyst. Gustaw Holoubek [i in.]. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, [2003], sygn. TV 525
 40. Lawa [Film] / reż. i scen. Tadeusz Konwicki ; zdj. Piotr Sobociński ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyst. Gustaw Holoubek, Artur Żmijewski, Teresa Budzisz-Krzyżanowska [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 108,   SDVD 95
 41. Los człowieka / reż. Siergiej Bondarczuk ; scen. Fyodor Shakhmaganov [i in.] ; zdj. Vladimir Monakhov ; muz. Venyamin Basner ; wyk. Siergiej Bondarczuk [i in.] - Warszawa : Epelpol Entertainment, 2008, sygn. TDVD 503
 42. Lotna / reż. Andrzej Wajda ; scen. Wojciech Żukrowski, Andrzej Wajda ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Tadeusz Baird ; wyk. Jerzy Pichelski [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005],  sygn. TDVD 171
 43. Makbet / William Shakespeare ; reż. Jack Gold ; wyk. Nicol Williamson, Jane Lapotaire, Tony Doyle [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 146, 275,   NDVD 25,   SDVD 37
 44. Makbet = Macbeth / reż. Mark Brozel ; scen. Peter Moffat ; zdj. Nicholas D. Knowland ; muz. Kevin Sargent ; w rolach głównych Keeley Hawes, James McAvoy [i in.]. - [London] : BBC TV, cop. 2005, sygn. TDVD 394
 45. Mały Książę [Film] = The Little Prince / reż. Stanley Donen ; scen. Alan Jay Lerner. - Warszawa : Imperial CinePix, 2010,  sygn. TDVD 696,   NDVD 101
 46. Matka Joanna od Aniołów / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; wyst. Lucyna Winnicka [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2005,
  sygn. TDVD 172
 47. Mistrz i Małgorzata. [Cz. 1-10] / reż. i scen. Vladimir Bortko ; zdj. Valery Myulgaut ; muz. Igor Kornelyuk ; wyk. Oleg Basilashvili [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", cop. 2006, sygn. TDVD 119-128
 48. Moralność pani Dulskiej / Gabriela Zapolska ; reż. Tomasz Zygadło ; scenogr. Jerzy Rudzki ; oprac. muz. Marek Czapczak ;  wyst. Anna Seniuk [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2008, sygn. TDVD 443,   NDVD 49
 49. Na zachodzie bez zmian [Film] = All Quiet on the Western Front / reż. Delbert Mann ; scen. Paul Monash ; zdj. John Coquillon ; muz. Allyn Ferguson ; wyst. Richard Thomas [i in.]. - [b.m] : "Granada", 2007, sygn. TDVD 211
 50. Nad Niemnem / reż. Zbigniew Kuźmiński ; scen. Kazimierz Radowicz ; zdj. Tomasz Tarasin ; muz. Andrzej Kurylewicz ; w rolach głównych Iwona Pawlak, Adam Marjański, Marta Lipińska [i in.]. -  Wersja telewizyjna.  - Warszawa : Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 381, 451,   NDVD 70
 51. Nędznicy = Les Misérables / reż. Jose Dayan ; scen. Didier Decoin ; zdj. Willy Stassen ; muz. Jean-Claude Petit ; wyst. Gerard Depardieu [i in.]. - Warszawa : Kino Świat, 2006,sygn. TDVD 128
 52. Noce i dnie. 1 / reż. i scen. Jerzy Antczak ; zdj. Stanisław Loth, Grzegorz Kędzierski ; muz. Waldemar Kazanecki ; wyst. Jadwiga Barańska [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2005 (prod. 1972), sygn. TDVD 109, 440,   NDVD 53,   SDVD 10
 53. Noce i dnie. 2 / reż. i scen. Jerzy Antczak na podstawie powieści Marii Dąbrowskiej ; zdj. Stanisław Loth, Grzegorz Kędzierski ; muz. Waldemar Kazanecki ; wyst. Jadwiga Barańska [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2005 (prod 1972), sygn. TDVD 108, 441,   NDVD 54,   SDVD 9
 54. Ogniem i mieczem. Cz. 1-2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; zdj. Grzegorz Kędzierski ; muz. Krzesimir Dębski ; wyk. Izabella Scorupco [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000,sygn. TDVD 466
 55. Ojciec Goriot = Le Pere Goriot / reż. Jean-Daniel Verhaeghe ; wyst. Charles Aznavour [i in.]. - Warszawa : Epelpol Distribution, [ok. 2006], sygn. TDVD 165
 56. Oliver Twist / reż. Roman Polański ; scen. Ronald Harwood ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Rachel Portman ; wyk. Ben Kingsley [i in.]. - Warszawa : Monolith Films, 2005,
  sygn. TDVD 191
 57. Oniegin = Onegin / reż. Martha Fiennes ; scen. Peter Ettedgui, Michael Ignatieff ; zdj. Remi Adefarasin ; muz. Magnus Fiennes ; wyst. Ralph Fiennes [i in.]. - [Warszawa] : "Solopan", [2007] (prod. 1999), sygn. TDVD 214
 58. Opowieści o życiu Pana Jezusa / [Film] Ewa Stadtmuller. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [2011],  sygn. NDVD 144
 59. Pan Tadeusz / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn. TDVD 143
 60. Pan Tadeusz [Film] / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska, Andrzej Seweryn [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 97
 61. Pan Wołodyjowski. Cz. 1 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Andrzej Markowski ; wyk. Tadeusz Łomnicki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 219,   NDVD 49,   SVD 3
 62. Pan Wołodyjowski. Cz. 2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski ; zdj. Jerzy Lipman ; muz. Andrzej Markowski ; wyk. Tadeusz Łomnicki [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000, sygn. TDVD 220,   NDVD 50,   SDVD 4
 63. Panie Dulskie [Film] / reż., scen. Filip Bajon. - Warszawa : Burda Publishing Polska : Kino Świat, [2015], sygn. TDVD 1359, SDVD 449
  1. Panny z Wilka / reż. Andrzej Wajda ; scen. Zbigniew Kamiński ; zdj. Edward Kłosiński ; scenogr. Allan Starski ;  wyk. Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2004], sygn. TDVD 14
  2. Pokuta [Film] / reż. Joe Wright ; scen. Christopher Hampton. - Warszawa : TiM, 2012, sygn. NDVD 295, SDVD 326
  3. Popioły  / reż. Andrzej Wajda ; wyst. Piotr Wysocki [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2003],
   sygn. TDVD 8
  4. Popiół i diament / reż. Andrzej Wajda ; scen. Jerzy Andrzejewski i Andrzej Wajda ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Filip Nowak ; wyk. Zbigniew Cybulski [i in.]. - Warszawa : "Best Film", [2005], sygn. TDVD 55
  5. Proces / przekł. Bruno Schulz ; adapt. i reż. Agnieszka Holland, Laco Adamik ; scenogr. Andrzej Przybył ; wyst. Roman Wilhelmi [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2002, sygn. TV 516
  6. Proces / reż. David Hugh Jones ; scen. Harold Pinter ; zdj. Phil Meheux ; muz. Carl Davis ; wyst. Kyle MacLachlan, Anthony Hopkins [i in.]. - Warszawa : "Mayfly", [ok. 2005], sygn. TDVD 56
  7. Quo vadis? / reż. i scen. Franco Rossi ; muz. Piero Piccioni ; wyst. Klaus Maria Brandauer
   [i in.]. - [London] : Oxford Educational, [ok. 2006], sygn. TDVD 311
  8. Quo Vadis [Film] / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : "TiM Film Studio" [2010?],  sygn. TDVD 718
  9. Romeo i Julia / William Shakespeare ; reż. Alvin Rakoff ; wyk. Patrick Ryecart [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005, sygn. TDVD 147,   NDVD 26,    SDVD 38
  10. Rozmowy z katem [Film] / Kazimierz Moczarski ; adapt. telewizyjna Tadeusz Nyczek ; reż. Maciej Englert ; zdj. Michał Englert ; muz. Zygmunt Konieczny ; scenogr. Marcin Stajewski ; wyk. Piotr Fronczewski, Andrzej Zieliński [i in.]. - Warszawa, Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 548,   NDVD 57
  11. Solaris / reż. Andrej Tarkovskij ; scen. Andrej Tarkovskij, Fridrikh Gorenshtein ; zdj. Vadim Yusov ; muz. Edward Artemiew, Vyacheslav Ovchinnikov, Johann Sebastian Bach. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2006], sygn. TDVD 97
  12. Stary człowiek i morze = Old man and the sea / reż. Jud Taylor ; scen. Roger O. Hirson ; zdj. Tony Imi ; muz. Bruce Broughton ; wyst. Anthony Quinn [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2007, sygn. TDVD 193
  13. Stary człowiek i morze [Film] = Old man and the sea / reż. Jud Taylor ; scen. Roger O. Hirson ; zdj. Tony Imi ; muz. Bruce Broughton ; wyst. Anthony Quinn [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn.. NDVD 114,    SDVD 105
  14. Syzyfowe prace / scen. i reż. Paweł Komorowski ; zdj. Wiesław Zdort ; muz. Jerzy Matuszkiewicz ; wyst. Alicja Bachleda-Curuś [i in.]. - Warszawa : ITI Film Studio, [2004],sygn. TDVD 26
  15. Syzyfowe prace [Film] / scen. i reż. Paweł Komorowski ; zdj. Wiesław Zdort ; muz. Jerzy Matuszkiewicz ; wyst. Alicja Bachleda-Curuś [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 115,   SDVD 106
  16. Śluby panieńskie [Film] / reż., scen. Filip Bajon. - Warszawa : Kino Świat, cop. 2011,   sygn. NDVD 120
  17. Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca [Film] / reż. Krystyna Janda. - Warszawa : "Elipsa", 2008,  sygn. TDVD 637
  18. Świętoszek / Moliere ; reż. Zygmunt Hubner ; scenogr. Jan Banucha ; wyk. Tadeusz Łomnicki, Gustaw Lutkiewicz [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007,  sygn. TDVD 444,    NDVD 60
  19. Tango / Sławomir Mrożek ; reż. Maciej Englert ; scenogr. Marcin Stajewskij ; zdj. Zbigniew Wichłacz ; aktorzy Teatru Współczesnego w Warszawie: Danuta Szaflarska, Wiesław Michnikowski, Marta Lipińska, Zbigniew Zapasiewicz [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007, sygn. TDVD 307,   NDVD 61
  20. Targowisko próżności [Film] = Vanity Fair / reż. Marc Munden ; adapt. Andrew Davis. - Warszawa : "Best Film", 2008, sygn. TDVD 641
  21. Tristan i Izolda = Tristan and Isolde / reż. Kevin Reynolds ; scen. Dean Georgaris ; zdj. Artur Reinhart ; muz. Anne Dudley ; wyst. Jame Franco [i in.]. - Warszawa : TiM, [2007], sygn. TDVD 213,   SDVD 48
  22. W pustyni i w puszczy / reż. i scen. Władysław Ślesicki ; zdj. Bogusław Lambach ; muz. Andrzej Korzyński ; w rolach głównych Monika Rosca, Tomasz Mędrzak [i in.]. - Warszawa : "Best Film", 2003, sygn. TDVD 130
  23. W pustyni i w puszczy / scen. i reż. Gavin Hood ; muz. Krzesimir Dębski ; wyst. Karolina Sawka, Adam Fidusiewicz [i in.]. - [b.m] : "Vision" [dystr.] : Waldemar Dziki Produkcja Filmowa, prod. 2001, sygn. TDVD 397
  24. Wesele / reż. Andrzej Wajda ; scen. Andrzej Kijowski ; muz. Stanisław Radwan ; wyst. Ewa Ziętek, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006, sygn. TDVD 138
  25. Wesele [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Andrzej Kijowski ; muz. Stanisław Radwan ; wyst. Ewa Ziętek, Daniel Olbrychski [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. SDVD 101
  26. Wielkie nadzieje [Film] / reż. Mike Newell ; scen. David Nichols. - Warszawa : Gutek Film, 2012, sygn. TDVD 1175, SDVD 321
  27. Władca Pierścieni. [Cz. 1], Drużyna Pierścienia / reż. Peter Jackson ; scen. Philippa Boyens ; zdj. Andrew Lesnie ; muz. David Long ; wyk. Elijah Wood [i in.]. - Warszawa : Warner Bros, [2006], sygn. TDVD 131,400
  28. Władca Pierścieni [Film]. [Cz. 2], Dwie Wieże / reż. Peter Jackson ; scen. Philippa Boyens ; zdj. Andrew Lesnie ; muz. Howard Shore ; wyk. Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan [i in.]. - Warszawa : Warner Bros, [2006], sygn. TDVD 222
  29. Wojna i pokój = War and Peace / reż. King Vidor ; scen. Bridget Boland [i in.] ; zdj. Jack Cardiff ; muz. Nino Rota ; wyst. Audrey Hepburn [i in.]. - Warszawa : "Imperial CinePix", [2007], sygn. TDVD 380
  30. Zemsta [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; wyst. Janusz Gajos, Roman Polański, Andrzej Seweryn, Katarzyna Figura [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010,  sygn. NDVD 118,   SDVD 103
  31. Zemsta / scen. i reż. Antoni Bohdziewicz, Bohdan Korzeniewski ; zdj. Stanisław Wohl, Franciszek Fuchs ; muz. Stefan Kisielewski ; wyk. Jan Kurnakowicz [i in.]. - Warszawa : "Propaganda", [ok. 2005], sygn. TDVD 57
  32. Ziemia obiecana [Film] : nowa wersja / scen. i reż. Andrzej Wajda ; zdj. Witold Sobociński, Edward Kłosiński [i in.] ; muz. Wojciech Kilar ; wyk. Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn [i in.]. - [Warszawa] : "Perspektywa", 2000, sygn. TDVD 258
 1. Hobbit [Film] : pustkowie Smauga / reż. Peter Jackson ; scen. Fran Walsh [i in.]. - 2-płytowa edycja specjalna. - Warszawa : Galapagos, 2014, sygn. TDVD 1189
 1. Kamienie na szaniec [Film] / reż. Robert Gliński ; scen. Dominik W. Rettinger, Wojtek Pałys. - Warszawa : Monolith Films, 2014, sygn. NDVD 343, SDVD 403

Językoznawstwo

 1. 444 zdania polskie : znane wypowiedzi, cytaty, powiedzenia / Jerzy Bralczyk ; wstęp Jan Miodek. - Warszawa : "Weltbild", 2011,  sygn. TG 100207,  SG 55783
  1. Akty i gatunki mowy / red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2004, sygn. TG 87847
  2. Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej / pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2012 sygn. TCz 103331
  3. Analiza gatunków prasowych : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych / Maria Wojtak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011          sygn. TG 100952
  4. Dzieje językoznawstwa w zarysie / Adam Heinz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 49023, 49150, 49238,   NG 41405,   SG 23113-14
  5. Elementy gramatyki umysłu : od struktur składniowych do minimalizmu / Paweł Mecner. - Kraków : "Universitas", cop. 2007, sygn. TG 94957
  6. Fonetyka i fonologia / Leokadia Dukiewicz, Irena Sawicka. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 1995, sygn. TCz 75561
  7. Fonetyka polska : artykulacje głosek polskich / Maria Dłuska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 57834,   NG 37370,   SG 36736
  8. Funkcje języka i wypowiedzi / pod red. Jerzego Bartmińskiego i Renaty Grzegorczykowej. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1991, sygn. TCz 73489
  9. Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej / Iwona Loewe. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG 92935
  10. Gramatyka kognitywna / John R. Taylor. - Kraków : "Universitas", cop. 2007, sygn. TG 94696
  11. Język a reprezentacja świata w umyśle / Ida Kurcz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn.TG 63021, 63340,   NG 38495,   SG 30494
  12. Język i społeczeństwo / wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. - Warszawa : "Czytelnik", 1980, sygn. TG 43467, 43713, TCz 43712
  13. Język, myśl i rzeczywistość / Benjamin Lee Whorf ; wstępem opatrzył Adama Schaff. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, sygn.TG 46525, 46827,   NG 35275
  14. Język dla wszystkich. [Cz. 1] / Witold Cienkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981,sygn.TG 46868
  15. Język dla wszystkich. Cz. 2 / Witold Cienkowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980sygn. TG 42725, 43001, 43002
  16. Język w świetle nauki / wybrała i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1980, sygn.TG 40811, 41150,   NG 33695-96,   SG 20735
  17. Język wśród wartości / Tadeusz Zgółka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988,
   sygn.TG 64490, 64491, 64704,   NG 38697,   SG 30998, 31018
  18. Językowy savoir-vivre : praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich / Halina i Tadeusz Zgółkowie. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2001, sygn. TG 83509
  19. Językoznawstwo / Tadeusz Milewski ; [ćwiczenia uzupełniające Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89740,   SG 50547-48, 52037
  20. Językoznawstwo ogólne : wybrane zagadnienia / Edward Łuczyński, Jolanta Maćkiewicz. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002, sygn. TG 83526
  21. Językoznawstwo otwarte / Antoni Furdal. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn. TG 68580
  22. Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży / Małgorzata Święcicka. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, sygn. TG 81307
  23. Kultura, język, osobowość : wybrane eseje / Edward Sapir. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978, sygn. TG 34212, 34213
  24. Kurs językoznawstwa ogólnego / Ferdinand de Saussure ; wstęp i przypisy Kazimierz Polański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TG 83412
  25. Leksykon językoznawstwa kognitywnego / Vyvyan Evans ; przekł. Magdalena Buchta
   [i in.]. - Kraków : "Universitas", 2009, sygn. TCz 98437
  26. Między dawnymi a nowymi laty : eseje o języku / Stanisław Dubisz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988, sygn. TG 65297, 65298,   NG 38985,   SG 31381
  27. Między snobizmem i modą, a potrzebami języka czyli O wyrazach obcego pochodzenia
   w polszczyźnie / Bogdan Walczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987,
   sygn. TG 60801,   NG 38042,   SG 29440-41
  28. Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa? / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek. - Warszawa : "Poltext", 2011 sygn. TG 101142
  29. Nowe słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Hachette Livre Polska, 2007, sygn. TCz 91614
  30. Na początku było słowo : kultura słowa / Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : "Text", 1993, sygn. TG 72083
  31. Nauka o języku polskim dla licealistów / Jadwiga Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 70765-66,   NG 42803
  32. O czytaniu : krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze / Ryszard Handke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, sygn.TG 53894, 53896, 54152,   NG 36636,   SG 26552-53
  33. Polszczyzna końca XX wieku / Andrzej Markowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992, sygn. TG 71396
  34. Polszczyzna ludzi myślących / Halina Kurkowska ; wybór i oprac. Hanna Jadacka i Andrzej Markowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn.TG 69987
  35. Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego / pod red. Jerzego Podrackiego. - Warszawa : "Medium", 1993, sygn. TCz 73829,   NG 43882
  36. Popularny słownik gatunków literackich / [aut. Krystyna Andruczyk, Dorota Fiećko]. - Poznań : "Ibis", 2013   sygn. TCz 103434
  37. Prozodia języka polskiego / Maria Dłuska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, sygn.TG 23922,   NG 28743-44,   SG 15983-84
  38. Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury / red. nauk. Kazimierz Ożóg, Ewa Oronowicz-Kida. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006, sygn. TG 93787
  39. Słownik rodzajów i gatunków literackich / pod red. Grzegorza Gazdy ; [aut. Adnan Abbas i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012  sygn. TCz 102869
  40. Słowo się rzekło czyli Monolog o kulturze języka / Stefan Reczek. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, sygn. TG 62932-33 63088,   NG 38493,   SG 30412
  41. Style współczesnej polszczyzny : przewodnik po stylistyce polskiej / pod red. Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń, Urszuli Żydek-Bednarczuk. - Kraków : "Universitas", 2013  sygn. TG 103708, SG 57940
   1. Vademecum maturzysty : język polski / [aut. Barbara Chojdyńska i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1998, sygn. TCz 78606
   2. W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism. T. 1 / Roman Jakobson. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, sygn. TG 66807, 66964,   SG 32514
   3. W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism. T. 2 / Roman Jakobson. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, sygn.TG 66808, 66965,   SG 32515
   4. Wielkie teorie językoznawcze : od językoznawstwa historyczno-porównawczego
    do pragmatyki / Marie-Anne Paveau, Georges-Elia Sarfati. - Kraków : "Avalon" : "Flair", 2009, sygn. TG 95644
   5. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej / Renata Grzegorczykowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. TG 71448
   6. Współczesny język polski / pod red. Jerzego Bartmińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, sygn. TG 84164,   NG 48167, 52674,   SCz 49554
   7. Wstęp do językoznawstwa / Renata Grzegorczykowa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93160,   NG 51206, 52875
   8. Z zagadnień kultury języka : teoria - praktyka - szkoła / Alojzy Adam Zdaniukiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, sygn. TG 27564,   NG 22967,   SG 9864-65
   9. Zarys kultury żywego słowa / Jerzy Kram.  - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
    i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 74852,   NG 42309,   SG 36995

Historia

Historia Polski

 1. Atlas historii Polski : mapy, kalendaria, statystyki / [red. atlasu Beata Jankowiak-Konik]. - Warszawa : "Demart", 2011 sygn. TK 35
 2. Bitwa o Monte Cassino. T. 1 / Melchior Wańkowicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG 67756
 3. Bitwa o Monte Cassino. T. 2 / Melchior Wańkowicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG 67757
 4. Bitwa o Monte Cassino. T. 3 / Melchior Wańkowicz . - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG 67758
 5. Boże igrzysko : historia Polski. T. 1, Od początków do roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1989, sygn. TG 66525, 66782, NG 39450
 6. Boże igrzysko : historia Polski. T. 1, Od początków do roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1990 sygn. SG 33237
 7. Boże igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1991, sygn. TG 70122, 70123, NG 40480, SG 34137
 8. Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich / Janusz Pajewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983, sygn. TG 50802, SG 35858
 9. Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich / Janusz Pajewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978 sygn. NG 31394
 10. Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987, sygn. TG 60572, SG 29277
 11. Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka. - Warszawa : "Trio" Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1998 sygn. NG 46937
 12. Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989 sygn. TG 66619, 66850, NG 39639, SG 32351
 13. Droga lodowa : od zesłania do wolności - odyseja Polaków / Stefan Waydenfeld. - Warszawa : "Rebis", 2013            sygn. TG 103782
 14. Dwór polski : architektura, tradycja, historia / [Justyna Chłap-Nowakowa i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2007, sygn. TCz 91702, NG 53463
 15. Dywizja Lwów : [wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku : 1941-1943]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn.TG 67200
 16. Dzieje Polski i Litwy : (1506-1648) / Stanisław Grzybowski. - Kraków : "Fogra", 2000 sygn. TCz 81144
 17. Dzieje Polski piastowskiej : (VIII wiek-1370) / Jerzy Wyrozumski. - Kraków : "Fogra",1999, sygn. TCz 81055
 18. Dzieje Polski późnośredniowiecznej : (1370-1506) / Krzysztof Baczkowski. - Kraków : "Fogra", 1999 sygn. TCz 81143
 19. Emigracja / Rafał Habielski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 sygn. TG 72626, 72625, NG 42795, SG 37714
 20. Encyklopedia Kresów / słowo wstępne Stanisław Lem , aut. Andrzej Betlej [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, [2004], sygn. TCz 87101
 21. Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Andrzej Garlicki [i in.]. - Warszawa : "Bellona", 1999, sygn.TCz 80533, SCz 41653
 22. Encyklopedyczny słownik historii Polski / Jolanta Choińska-Mika, Jan Dzięglewski, Jarema Maciszewski. - Warszawa : "BGW", 1997, sygn.TCz 78295, SCz 39284
 23. Europejska tragedia XX wieku : II wojna światowa / Jerzy Holzer. - Warszawa : "Rytm", cop. 2005, sygn.TG 89342
 24. Generał Władysław Sikorski / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra", 2007 sygn. NG 50863, 54307 TG 100152, 100323-100324 SG 55782 
 25. Gibraltar i Katyń : co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie / Tadeusz A. Kisielewski. - Warszawa : "Rebis", 2010, sygn. TG 97566, SG 53814
 26. Grunwald 1410 : bitwa, która przeszła do legendy / Witold Mikołajczak. - Zakrzewo : "Replika", cop. 2010, sygn.TG 98400
 27. Historia dla maturzystów : repetytorium / Włodzimierz Sochacki. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2007, sygn.TG 91298
 28. Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. - Warszawa : "Key Text", 1997, sygn.TCz 77589, SG 39823, NCz 43745
 29. Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. - Warszawa : "Key Text", 2001 sygn. SG 40084
 30. Historia : matura 2016 : zakres rozszerzony : testy i arkusze / Marek Smuda. - Gdynia : "Operon", 2016, sygn. SG 60122
 31. Matura 2016 : historia : vademecum : zakres rozszerzony / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2015, sygn. TG 108391
 32. Historia oręża polskiego 1795-1939 / Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984, sygn.TG 53101
 33. Historia oręża polskiego 963-1795 / Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1981, sygn.TCz. 44340, NCz 34454
 34. Historia polityczna Polski 1989-2012 / Antoni Dudek. - Kraków : "Znak", 2013, sygn.TG 103236, SG 57541
 35. Historia polityczna Polski : 1989-2005 / Antoni Dudek. - Kraków : "Arcana", 2007, sygn.TG 90426
 36. Historia polityczna Polski 1864-1918 / Henryk Wereszycki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn.TG. 68616, NG 40662
 37. Historia polityczna Polski 1935-1945 / Paweł Wieczorkiewicz. - Warszawa : "Książka
  i Wiedza", cop. 2005, sygn. TG 88730
 38. Historia Polski / Jerzy Topolski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000, sygn.TG 82604
 39. Historia Polski 966-1989 : zarys wraz z pytaniami i testami egzaminacyjnymi dla maturzystów oraz kandydatów na wyższe uczelnie / Bogusław Gałka. - Gdańsk : "Harmonia", 1997 sygn. SG 39266-39267
 40. Historia Polski do 1864 roku / Maria Bogucka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, sygn.TG 80019, NG 48022
 41. Historia Polski do 2009 roku / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2009, sygn.TG 95567, NG 52155
 42. Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000 sygn.TCz 80656, SG 46421, SG 45261 
 43. Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003 sygn. SG 47215
 44. Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007 sygn. NG 51238
 45. Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r / Stanisław Mackiewicz. - Warszawa : "Głos", 1990 sygn. NG 39853, SG 33553-33554
 46. Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. / Stanisław Mackiewicz. - Londyn : "Puls", 1992, sygn.TG 71105
 47. Historia Polski : materiał pomocniczy dla nauczycieli i uczniów szkół średnich / Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1990, sygn.TG 68856, 68899, 68932
 48. Historia Polski do roku 1795 / Henryk Samsonowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn.TG 69383, 73889, 73928, NG 41697, 40497, SG 34586-34589
 49. Historia Polski : średniowiecze / Stanisław Szczur. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004, sygn.TG 85991, 85992
 50. Historia Polski : średniowiecze / Stanisław Szczur. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002 sygn. NG 48305, SG 46150
 51. Historia Polski : 1914-1939 / Marian Eckert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990, sygn.TG 69384, 73803, 73804, NG 41695-41696, SG 36256, 36257
 52. Historia Polski 1492-1795 / Mariusz Markiewicz. -  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004, sygn.TG 85989, 85990
 53. Historia Polski 1492-1795 / Mariusz Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006 sygn. NG 50073-50074
 54. Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001, sygn.TG 83791, NG 48307
 55. Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005 sygn. NG 49155-49156
 56. Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008 sygn. SG 54151
 57. Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn.TG 88406, SG 48852
 58. Historia Polski 1914-2015 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, sygn. TG 110272
 59. Historia Polski : 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009, sygn. TG 94873, 94874
 60. Historia Polski : 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006 sygn. NG 49, SG 50993
 61. Historia Polski w liczbach : ludność, terytorium / [kom. red. Franciszek Kubiczek i in.]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1993, sygn.TCz 73312
 62. Historia Polski w liczbach : ludność, terytorium / [kom. red. Franciszek Kubiczek i in.]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1994 sygn. SCz 36406
 63. Historia Polski w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", [1995], sygn.TCz 75566
 64. Historia powszechna, Polski : współczesność : wybrane zagadnienia / Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski. - Toruń : "Comer", 1993, sygn.TG 71569
 65. Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 : (bez ziem wschodnich) / oprac. Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2000, sygn.TG 91469
 66. Jan Karski - jedno życie : kompletna opowieść. T. 1, (1914-1939) Madagaskar / Waldemar Piasecki. - Kraków : "Insignis", 2015, sygn. TG 110254
 67. Jan Karski - jedno życie : kompletna opowieść. T. 2, (1939-1945) / Waldemar Piasecki. - Kraków : "Insignis", 2017, sygn. TG 110255
 68. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin. - Warszawa : "Latona", 1992, sygn.TG 71281, 75255
 69. Katyń : ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : "Świat Książki", 2010, sygn.TG 97836, SG 54105
 70. Katyń : problemy i zagadki : dedykowane Józefowi Czapskiemu / [red. Jerzy Jackl]. - Warszawa : "Pomost", 1990, sygn.TG 68589, 69721
 71. Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989, sygn.TG 67500, 67501, 67605, SG 33100, 33068
 72. Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989, sygn.TG 66876, 67058, NG 39397, SG 32451
 73. Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Poznań : "Rebis" 2008 sygn. SG 52200
 74. Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Poznań : "Rebis" 2009, sygn.TG 97433
 75. Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Poznań : "Rebis" 2010 sygn. NG 53195
 76. Katyń : zbrodnia nieukarana / [zespół aut. Krzysztof Komprowski i in.]. - Warszawa ; Piekary Śląskie : ZP Grupa, 2009 sygn. SG 53824, TG 97389
 77. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprowadzenie Marta Derlatka. -Stan prawny na 10 sierpnia 2009 roku. - Warszawa : "LexisNexis", 2009, sygn.TG 96258
 78. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami / Marta Derlatka. - [stan prawny na 15 lipca 2010 r.]. - Warszawa : "LexisNexis", 2011 sygn. TG 99676
 79. Kronika Jana z Czarnkowa / Janko z Czarnkowa. - Kraków : "Universitas", cop. 2009, sygn. TG 95993
 80. Księstwo Warszawskie / Barbara Grochulska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991, sygn.TG 69981
 81. Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej / Piotr Żaroń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn.TG 68210, 68287, NG 40199
 82. Major Hieronim Dekutowski "Zapora" (1918-1949) / [tekst Tomasz Sudoł, Maciej Żuczkowski]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016, sygn. TB 2699, TCz 2698
 83. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. - Warszawa : "Czytelnik", 1990, sygn.TG 68113
 84. Najdawniejsze dzieje ziem polskich : (do VII w.) / Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski. - Kraków : "Fogra", 1998, sygn.TCz 81054, NG 39822
 85. Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990, sygn.TG 67936, 68050, 68177, SG 33752, 33269
 86. Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. T. 2 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990, sygn.TG 67937, 68051, 68178, SG 33753, 33270, 33239
 87. Obłęd '44 czyli Jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie / Piotr Zychowicz. - Poznań : "Rebis", 2017, sygn. TG 110204
 88. Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001) / Andrzej Leon Sowa. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82489
 89. Od niewoli do niepodległości : (1864-1918) / Józef Buszko. - Kraków : "Fogra", 2000, sygn. TCz 81786
 90. Od średniowiecza do oświecenia : historia powszechna i historia Polski / Adam Puławski. - Warszawa : "Mada", 1994, sygn.TG 74187
 91. Od wojny do zniewolenia : Polska a Związek Sowiecki : stosunki polityczne 1939-1945 / Marek Kazimierz Kamiński. - Warszawa : "Oświata", 1992, sygn. TG 70684, NG 40810
 92. Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedmową Janusza Zawodnego ; [do dr. przygot. Jan A. Stepek]. - Paris : Editions Spotkania, 1990, sygn. TG 68173, NG 40810  
 93. Pod wezwaniem Boga czy Narodu? : religia a ustrój - studium przypadku polskich konstytucji / Paweł Bała. - Warszawa : "von borowiecky", 2010            sygn. TG 98531
 94. Polityka historyczna w literaturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011            sygn. TG 101201
 95. Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje / pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. - Toruń : Adam Marszałek, 2009, sygn. TG 97470
 96. Polska / współaut. i oprac nauk. Andrzej Chwalba. - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 84590
 97. Polska myśl polityczna po roku 1939 / Grzegorz Kucharczyk. - Dębogóra : "Debogóra", 2009, sygn. TG 96868
 98. Polska od roku 1944 : najnowsza historia / Witold Sienkiewicz. - Warszawa : "Demart", 2012, sygn. TG 100575
 99. Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej : (1918-1945) / Czesław Brzoza. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82292
 100. Polska w czasach przełomu : (1764-1815) / Stanisław Grodziski. - Kraków : "Fogra", 1999, sygn. TCz 81145
 101. Polska w czasach walk o niepodległość : (1815-1864) / Marian Zgórniak. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82291
 102. Polska poetów i malarzy : z dziejów walki o tożsamość narodu w czasach niewoli / [Franciszek Ziejka]. - Olszanica : "Bosz", 2011, sygn. TCz 101208
 103. Polskie Państwo Podziemne / Stanisław Salmonowicz, Marek Ney-Krwawicz, Grzegorz Górski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1999, sygn. TG 85148
 104. Polskie Państwo Podziemne : przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945 / Stefan Karboński ; uzup., przypisy i bibliogr. Waldemar Grabowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008 sygn. SG 52222
 105. Post mortem : Katyń - opowieść filmowa / Andrzej Mularczyk. - Warszawa : "Muza", 2008, sygn. TG 97390, SG 50345
 106. PRL od lipca 44 do grudnia 70 / pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza. - Warszawa : Muzeum Historii Polski : "Bellona", 2010, sygn. TG 98335
 107. Proces szesnastu / Jerzy Kochanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG. 72767, TCz 72766, NG 41425, SG 36404
 108. Przewrotna historia Polski czyli Kulisy dziejów naszej ojczyzny do 1795 roku / wieści przez Jarosława Machnickiego zebrane i krótkim wstępem opatrzone. - Kielce : "MAC Edukacja", 1999, sygn. TP 1783, 1784, NG  47976, SP 205-206
 109. Radość wszelkiego stworzenia - rzecz o Adwencie i Bożym Narodzeniu : historia, tradycja, obyczaj polski / Barbara Ogrodowska. - Warszawa : "Verbinum", 2008, sygn. TG 94298
 110. Rzeczpospolita w dobie złotej wolności : (1648-1763) / Józef Andrzej Gierowski. - Kraków : "Fogra", 2001, sygn. TCz 82290
 111. Serce Europy : krótka historia Polski / Norman Davies. - Londyn : "Aneks", 1995,  sygn. TG 79828, NG 42275, SG 37435
 112. Skazane na zagładę : praca niewolnicza kobiet polskich w III Rzeszy i los ich dzieci / Roman Hrabar. - Katowice : "Śląsk", [1989], sygn. TG 66559
 113. Słownik wydarzeń historycznych / Renata Żabicka. - Wrocław : "Astrum", 2007, sygn. TCz 91626
 114. Solidarność Walcząca : Oddział Trójmiasto 1982-1990 / Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercan. - Gdynia : Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, 2017, sygn. TG 110223
 115. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku / Ireneusz Ihnatowicz [i in.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005, sygn. TCz 86597
 116. Szlachta i teologowie : studia z dziejów polskiej kontrreformacji / Janusz Tazbir. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987, sygn. TG 62569, 62570, NG 39058, SG 31333
 117. Szlachta polska i jej państwo / Jarema Maciszewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986, sygn.TG 60174, 62076, NG 37903, SG 29169
 118. Warszawa w powstaniu kościuszkowskim / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985, sygn. TG 54728
 119. Władysław Sikorski / Roman Wapiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982,  sygn. TG 48295, SG 22819
 120. Wojsko polskie na Wschodzie 1943-1945 / Edward Kospath-Pawłowski. - Pruszków : "Ajaks", 1993, sygn. TCz 73776
 121. Zdasz maturę z historii : historia Polski / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. -  Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 89938

Historia powszechna

 1. Afrykanie : dzieje kontynentu / John Iliffe. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011, sygn. TG 100946
 2. Ameryka Pn., Ameryka Pd., Australia i Oceania / red. Zdzisława Otałęga. - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 84589
 3. Bitwy świata : leksykon / Zygmunt Ryniewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1995, sygn. TCz 75462
 4. Bizancjum : niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium / Judith. - Poznań : "Rebis", 2009, sygn. TG. 97425
 5. Cena wolności : historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności / Piotr S. Wandycz . - Kraków : "Znak", 1995, sygn. TG 74403, NG 42273, SG 36804
 6. Dzieje Anglii 1485-1939. T. 1, 1485-1830 / Jerzy Zdzisław Kędzierski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, sygn. TG 58145, TCz 58216
 7. Dzieje Anglii 1485-1939. T. 2, 1830-1939 / Jerzy Zdzisław Kędzierski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, sygn. TG 58146, TCz 58216
 8. Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej / Marian Kukiel. - Londyn : "Puls", 1992, sygn. TG 70714,76738, NG 40761
 9. Encyklopedia II wojny światowej / [oprac. spraw polskich Andrzej Nowak]. – Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 1994, sygn. TCz 76615
 10. Encyklopedia nauk pomocniczych historii / Władysław Semkowicz. - Kraków : "Universitas", cop. 1999, sygn. TCz 79741, NCz 45593, SCz 42425
 11. Europa : rozprawa historyka z historią / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 1999, sygn. TCz 79339
 12. Europa : rozprawa historyka z historią / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 2002 sygn. NG 47763
 13. Europa i świat w początkach epoki nowożytnej : praca zbiorowa. cz. 1, Społeczeństwo, kultura, ekspansja / pod red. nauk. Antoniego Mączaka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991 sygn. SG 34709
 14. Europa i świat w początkach epoki nowożytnej : praca zbiorowa. cz. 2, Ideologie, kryzysy, konflikty / pod red. nauk. Antoniego Mączaka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992 sygn. SG 34710
 15. Europa Zachodnia : dzieje polityczne 1945-1993 / Jerzy Krasuski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TCz 74762, NG 43241
 16. Europejska tragedia XX wieku : II wojna światowa / Jerzy Holzer. - Warszawa : "Rytm", cop. 2005, sygn. TG 89342
 17. Historia / Jerzy Pilikowski. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010 sygn. TG 100363, SG 54586
 18. Historia : analiza źródeł historycznych / Czesław Witkowski. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2009, sygn. TG 96487
 19. Historia : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Grzegorz Kierejsza, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94849, NG 51432
 20. Historia : matura 2014 : vademecum / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2013    sygn. SG 57901
 21. Historia : niezbędnik licealisty : daty, fakty, pojęcia, biogramy / Robert Jerzy Primke, Maciej Szczerepa. - Rzeszów : "Fosze", 2006, sygn. TG 88261, 88508
 22. Historia : repetytorium dla licealistów i studentów / Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona. - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2012       sygn. TG 101401
 23. Historia : repetytorium - liceum poziom podstawowy i rozszerzony / Jacek Talik, Piotr Toma, Jacek Trzeciak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010 sygn. TG 98799
 24. Historia : vademecum maturalne / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2006 sygn. TG 91792, 91961
 25. Historia : vademecum maturalne 2009 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94045, 94848, NG 51239, 52058
 26. Historia : vademecum maturalne 2010 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96898
 27. Historia : vademecum maturalne 2013 / Renata Antosik, Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : "Operon", 2012    sygn. TG 102738
 28. Historia : zadania : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Urszula Wysocka, Wanda Królikowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010 sygn. TG 98800
 29. Historia Anglii / Henryk Zins. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001 sygn. NG 48044, SG 46712
 30. Historia Anglii / Henryk Zins. -Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995,  sygn. TG 74632, 74640, NG 42104, SG 36855
 31. Historia dla maturzystów : repetytorium / Włodzimierz Sochacki. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2007, sygn.TG 91298
 32. Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : "Rebis" : Wydawnictwo Poznańskie, 2008 sygn. SG 52979
 33. Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : "Rebis" : Wydawnictwo Poznańskie, 2006, sygn. TG 88968
 34. Historia drugiej wojny światowej 1939-1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : "Rebis" ; Wydawnictwo Poznańskie, 2004 sygn. SCz 49033
 35. Historia Europy : 1919-1939 / Martin Kitchen. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, sygn. TG 80015-80016, SG 38934
 36. Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka ; oprac. Stanisław Grzybowski [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002 sygn. NCz 48021
 37. Historia Europy / pod red. Antoniego Mączaka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, sygn. TG 80013 ,TCz 78069, SG 40417
 38. Historia Europy / pod red. Johna Stevensona. - Warszawa : "Annapurna" : "Gondwana", 2006, sygn. TCz 89765, SCz 49647
 39. Historia Europy 1945-1992 / Walter Laqueur. - Londyn : "Puls", 1993, sygn .TG 73259, SG 36405
 40. Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. Jerzy Kłoczkowski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TG 83429
 41. Historia Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. Jerzy Kłoczkowski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TG 83430
 42. Historia Finlandii / Barbara Szordykowska. - Warszawa : "Trio", 2011 sygn. SG 55722
 43. Historia Francji / Jan Baszkiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, sygn. TG 90032, NG 48040, SG 45268, 47198
 44. Historia gospodarcza powszechna / Jan Szpak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, sygn. TG 91441
 45. Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Rondo Cameron. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2001, sygn. TG 84738, 84990, 84991, SG 46977
 46. Historia Grecji archaicznej ok 1200-479 p.n.e. / Jonathan M. Hall ; tł. Magdalena Komorowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011          sygn. TG 101054
 47. Historia małych krajów Europy : Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino / pod red. Józefa Łaptosa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, sygn. TCz 83880, NG 48042, SG 47125
 48. Historia najnowsza / oprac. nauk. Zdzisława Otałęga, Andrzej Pankowicz . - Kraków : "Opres", 2003, sygn. TCz 85205
 49. Historia Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002 sygn. NG 48041
 50. Historia Niemiec / Jerzy Krasuski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, sygn. TG 80034
 51. Historia nowoczesna / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz . - Kraków : "Opres", 2001, sygn. TCz 81988
 52. Historia nowożytna / oprac. nauk. Antoni Podraza . - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TG 81586
 53. Historia polityczna świata : kalendarium wydarzeń 1945-1994 / Marek Deszczyński, Robert Kupiecki, Tomasz Moszczyński. - Warszawa : "Morex", 1994, sygn. TG73676
 54. Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 / pod red. Marka Bankowicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004, sygn. TG 90427, NG 50068-50069, SCz 47271
 55. Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004, sygn. TG 90424, TCz 87650, NG 49951, SCz 48270
 56. Historia powszechna : średniowiecze / Roman Michałowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011    sygn. NG 54685
 57. Historia powszechna : średniowiecze / Roman Michałowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012    sygn. TG 102736
 58. Historia powszechna - średniowiecze / Jerzy Strzelczyk. -  Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008, sygn. TG 94038, 94039, NG 51439
 59. Historia powszechna : starożytność / Józef Wolski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998, sygn. TG 79751, NG 45318, SG 40585
 60. Historia powszechna : średniowiecze / Tadeusz Manteuffel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999, sygn. TG 79945, NG 45416, SG 41810
 61. Historia powszechna : wiek Oświecenia / Jarema Maciszewski. - Warszawa : "Trio" ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1997, sygn. TG 77000, NG 43580, SG 40507
 62. Historia powszechna : wiek XVI-XVIII / Krzysztof Mikulski, Jacek Wijaczka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012            sygn. TG 102101, SG 56353
 63. Historia powszechna : wiek XVI / Andrzej Wyczański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61532, 61797, 61798, SG 29952
 64. Historia powszechna : wiek XVII / Adam Kersten. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61859, SG 35878, NG 42350
 65. Historia powszechna : wiek XVIII / Emanuel Rostworowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999, sygn. TG 79954
 66. Historia powszechna : XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, sygn. TG 79946
 67. Historia powszechna 1492-1648 / Ludwik Bazylow. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1991, sygn. TG 70385, NG 40826
 68. Historia powszechna 1648-1789 / Adam Kersten, Jarema Maciszewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971, sygn. TCz 17959, SG 10047
 69. Historia powszechna 1789-1849 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG71465, NG 41222, SG 35095          
 70. Historia powszechna 1789-1870 / Mieczysław Żywczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 92335
 71. Historia powszechna 1789-1870 / Mieczysław Żywczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 sygn. SG 40583, NG 44940
 72. Historia powszechna 1789-1918 / Ludwik Bazylow. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986, sygn. TG 58494, 58686, 65100, 75655, NG 37564, SG 31374, 31233, 27933
 73. Historia powszechna 1850-1914 / Maria Wawrykowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, sygn. TG 78197, 79236
 74. Historia powszechna 1871-1918 / Janusz Pajewski. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, sygn. TG 79944
 75. Historia powszechna 1871-1939 / Jerzy Prokopczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1989 sygn. NG 39977
 76. Historia powszechna 1871-1939 / Jerzy Prokopczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1984, sygn. TG 53173, 53174, SG 26033
 77. Historia powszechna 1939-1997 : podręcznik dla studentów historii i nauk politycznych / Antoni Czubiński, Wiesław Olszewski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003, sygn. TG 85370
 78. Historia powszechna 1945-1992 / Piotr Radzikowski. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993, sygn. TG72737, 72816
 79. Historia powszechna 1945-1995 / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1996, sygn. TCz 75308
 80. Historia powszechna 1945-1996 / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1996, sygn. TG 76423
 81. Historia powszechna 1945-1999 dla uczniów szkół średnich, maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2000, sygn. TG 84359, 84360
 82. Historia powszechna do 1998 roku / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 1999, sygn. TG 79818
 83. Historia powszechna średniowiecza / Benedykt Zientara. - Warszawa : "Trio", 1996, sygn. TCz 75459
 84. Historia powszechna w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", 1998 sygn. SG 45145
 85. Historia powszechna w pigułce / Marian Toporek. - Kraków : "Korona", [1994], sygn. TG 74365
 86. Historia powszechna : XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 sygn. TG 79946
 87. Historia powszechna XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 sygn. SG 40584
 88. Historia powszechna XVI-XVII wieku / Zbigniew Wójcik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 37909, 38680
 89. Historia powszechna : wiek XVI-XVIII / Maciej Serwański. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008, sygn. TG 98513, SG 53264
 90. Historia powszechna : wiek XX / Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011            sygn. NG 54686
 91. Historia powszechna : wiek XX / Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012            sygn. TG 102737
 92. Historia powszechna 1989-2011/ Andrzej Chwalba. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011            sygn. TG 101059, TCz 101058, SG 56351
 93. Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011, sygn. SG 56352
 94. Historia społeczna i polityczna Europy : wykład dla studentów europeistyki / Danuta Janicka. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007, sygn. TG 92940, SG 50013
 95. Historia Stanów Zjednoczonych / George Brown Tindall, David E. Shi. - Poznań : Zysk i S-ka, 2002, sygn. TG 83834, NG 50076
 96. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki / Hugh Brogan. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004 sygn. SG 47831, 47486, NG 48639
 97. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 1, 1607-1763 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75445, TCz 75963
 98. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 2, 1763-1848 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75446, TCz 75964
 99. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 3, 1848-1917 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75447, TCz 75965
 100. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 4, 1917-1945 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75448, TCz 75966
 101. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. 5, 1945-1990 / red. nauk. Andrzej Bartnicki, Donald T. Critchlow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 75449,TCz 75967
 102. Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień ; pod red. Marii Jaczynowskiej. - Warszawa : "Trio", 2007 sygn. NG 50200, SG 52976
 103. Historia starożytna / Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień. -Warszawa : "Trio", 2004, sygn. TG 86556
 104. Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych / Paul Johnson. - Londyn : "Puls", 1992, sygn.TG 71107, SG 34747
 105. Historia świata. [1], A-F / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94040, SCz 51204
 106. Historia świata. [2], G-O / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94041, SCz 51205
 107. Historia świata. [3], P-Ż / [red. Bartłomiej Kaczorowski, Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94042, SCz 51206 
 108. Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, cop. 2000, sygn. TCz 82859
 109. Historia Ukrainy : od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku / Natalia Jakowenko. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, sygn. TCz 82858
 110. Historia Ukrainy XX w / Tadeusz Andrzej Olszański. - Warszawa : "Volumen", 1994, sygn. TCz 74078
 111. Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2001 sygn. NG 50077
 112. Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn. TCz 86171, NG 40970
 113. Historia Ukrainy do 1795 roku / Natalia Jakowenko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. TG 101060
 114. Ilustrowana historia świata. T. 1, Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje / J. M. Roberts. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986, sygn. TG 60950, TCz 59434, NG 38109, SCz 29591
 115. Ilustrowana historia świata. T. 2, Od wieków średnich po wiek Oświecenia / J. M. Roberts. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987,  sygn. TG 62935, TCz 59435, NG 38433, SCz 28675
 116. Jugosławia : historia w zarysie / Leslie Benson. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011, sygn. TG 101078
 117. Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. -  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003, sygn. TG 78894, NG 50096
 118. Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998 sygn. SG 40098, 40692
 119. Najnowsza historia świata 1945-1995. T. 3, 1979-1995 / pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997 sygn. NG 43675, SG 39185
 120. Leksykon faraonów / Thomas Schneider. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 86208
 121. Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku / red. Paweł Wieczorkiewicz i Marek Urbański. - Londyn : "Puls", 1992, sygn. TCz 70840
 122. Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1999 sygn. SG 42461
 123. Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993, sygn. TG 76106
 124. Na drodze ku potędze : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945 / Krzysztof Michałek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1991 sygn. TG 70407, NG 40642, SG 34218 
 125. Największe bitwy w historii / Nigel Cawthorne. - Warszawa : "Bellona", 2008, sygn. TCz 93134
 126. Narodziny i upadek Związku Radzieckiego / Martin McCauley. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2010, sygn. SG 55729
 127. Narodziny narodu : historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku / Michał J. Rozbicki. - Warszawa : "Interim", 1991, sygn. TG 71576
 128. Narodziny świata nowożytnego : 1453-1605 / Stanisław Grzybowski. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", 2005, sygn. TG 88191
 129. Niemcy : nowa historia / Hagen Schulze. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999,  sygn. TCz 78805, NG 45779, SG 42462
 130. Od drugiej wojny światowej do XXI wieku / pod red. nauk. Wojciecha Rojka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89704
 131. Od średniowiecza do oświecenia : historia powszechna i historia Polski / Adam Puławski. - Warszawa : "Mada", 1994, sygn. TG 74187
 132. Paryż lat rewolucji i Napoleona / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964, sygn. TG 9689, 9690, NG 7445, SG 2349
 133. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, sygn. TCz 69910, NG 40661
 134. Powszechna historia państwa w zarysie : od państwa antycznego do r. 1918 / Andrzej Nowakowski. - Białystok : "Totus", 1991, sygn. TG 69909, NG 40443
 135. Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, sygn. TG 78020, SG 39595, NG 44147
 136. Późne średniowiecze / pod red. nauk. Krzysztofa Baczkowskiego. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87528
 137. Prehistoria / oprac. nauk. Janusz K. Kozłowski . - Kraków : "Opres", 1999, sygn. TCz 79851
 138. Rosja : kraj i ludzie / pod red. Witolda Sienkiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 82432
 139. Róg Afryki : historia i współczesność / red. nauk. Joanna Mantel-Niećko, Maciej Ząbek. - Warszawa : "Trio", 1999, sygn. TG 90071
 140. Słownik historii XX wieku / Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek [oraz Piotr Kulij i in.]. - Kraków : Krakowski Instytut Wydawniczy, 1992, sygn. TCz 70491, NCz 40740, SCz 34538
 141. Słownik historii politycznej świata 1901-2005 / Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006, sygn. TCz 89126, SCz 49407
 142. Słownik pojęć historycznych / Czesław Witkowski. - Katowice : "Videograf", 2008, sygn. TCz 92789
 143. Słownik wydarzeń historycznych / Renata Żabicka. - Wrocław : "Astrum", 2007, sygn. TCz 91626
 144. Starożytność. Cz. 1 / oprac. nauk. Krzysztof Marek Ciałowicz, Janusz A. Ostrowski . - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TCz 80201
 145. Starożytność. Cz. 2 / oprac. nauk. Jan Kieniewicz, Maria Krzysztof Byrski. - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TCz 80883
 146. Stary i nowy świat : od "rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego / pod red. nauk Joachima Śliwy. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87300
 147. Świat arabski : leksykon : historia, gospodarka, kultura / Zbigniew Landowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008, sygn. TCz 93741
 148. Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej / pod red. nauk. Józefa Buszki i Stanisława Grodziskiego. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89290
 149. Świat okresu cywilizacji klasycznych / pod red. nauk. Aleksandra Krawczuka. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2005, sygn. TG 87517
 150. Świat przed "rewolucją" neolityczną / Janusz Krzysztof Kozłowski ; rodział trzeci napisał Francesco Mallegni ; Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : "Świat Książki" ; Kraków : "Fogra", 2004, sygn. TG 87299
 151. Świat w latach 1800-1850 / pod red. nauk. Andrzeja Chwalby. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89058
 152. Świat w XVII wieku / pod red. nauk. Antoniego Podrazy . - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", 2005, sygn. TG 88192
 153. Świat w XVIII wieku / pod red. nauk. Piotra Franaszaka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 88436
 154. Tablice historyczne / [oprac. Witold Mizerski]. - Warszawa : "Adamantan", 1996, sygn. TCz 76145, SG 38988
 155. Wielka Brytania / pod red. Marcina Kamlera. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TCz 82685
 156. Wielkie cywilizacje : społeczeństwo i kultura świata starożytnego / red. Goran Burenhult. - Bielsko-Biała : "Debit", [2006] sygn. NG 51793
 157. Wielkie wojny XX wieku (1914-1945) / pod red. nauk. Mariana Zgórniaka. - Kraków : "Fogra" ; Warszawa : "Świat Książki", cop. 2006, sygn. TG 89291
 158. Wielki świat nomadów : między Chinami i Europą / Romuald Wojna. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983, sygn. TG 50261, NG 35768, SG 24028
 159. Zaginione królestwa / Norman Davies ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Joanna Rumińska-Pietrzyk, Elżbieta Tabakowska. - Kraków : "Znak", 2010 sygn. NCz 54253
 160. Zdasz maturę z historii : historia powszechna / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 83939
 161. Zdasz maturę z historii : praca pisemna, analiza źródeł, odpowiedź ustna / Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002 sygn. TG 83932
 162. Złote ogniwa : Polska - Europa / Norman Davies. - Izabelin-Warszawa : "Rosikon Press", 2004, sygn. TG 89178, SG 47418

Wiedza o społeczeństwie

 1. Historia najnowsza oraz wiedza o społeczeństwie, Polsce i świecie współczesnym : wybrane zagadnienia dla kandydatów na studia prawnicze / Ryszard Mojak, Wiesław P. Tekely, Andrzej Wrzyszcz. - Lublin : "Iunctim", 1995, sygn. TG 75475, 75797
 2. Kompendium : wiedza o społeczeństwie / Felicja Kalinowska. - Piła : "Efka" Wydawnictwa Szkolne Felicja Kalinowska, 1997, sygn. TCz 77604
 3. Matura 2015 : wiedza o społeczeństwie - vademecum : zakres rozszerzony / Mikołaj Walczyk, Iwona Walendziak. - Gdynia : "Operon", 2014, sygn. TG 105679, SG 59109
 4. Matura 2016 : wiedza o społeczeństwie : vademecum : zakres rozszerzony / Mikołaj Walczyk, Iwona Walendziak. - Gdynia : "Operon", 2015, sygn. TG 108383
 5. Tematy egzaminacyjne : świat współczesny : Polska współczesna : wiedza społeczeństwie / Janusz Micuń. - Warszawa : "Translator", 1997, sygn. TG 78466
 6. Tematy egzaminacyjne 2 : świat współczesny : Polska współczesna : wiedza społeczeństwie / [Janusz Micuń]. - Warszawa : "Translator", 1998, sygn. TG 78468
 7. Wiedza o społeczeństwie : encyklopedia szkolna PWN / pod red. Aldony Mikusińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 96218
 8. Wiedza o społeczeństwie : materiały źródłowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TP 2146

Region tarnobrzeski

 1. 100 lat tarnobrzeskiego harcerstwa : biografie Komendantek i Komendantów Hufców Związku Harcerstwa Polskiego w Tarnobrzegu Zbigniew Krupa. - Tarnobrzeg : [b. w.], 2012     sygn. TCz 103044
 2. Archiwum Jawora : dokumenty obwodu Armii Krajowej Tarnobrzeg / wybrał oraz wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 1994, sygn. TCz 73287
 3. Bataliony Chłopskie w Tarnobrzeskiem : 1940-1945 / Stanisław Kos. - Tarnobrzeg : Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich, 1997, sygn. TCz  87990
 4. Bez broni / Eugeniusz Dąbrowski. -  Warszawa : "Pax", 1990, sygn. TCz 68013
 5. Bibliotekarz z Dzikowa - dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1996, sygn. TG 76671, TCz 76691
 6. Bitwa pod Wrzawami 12 czerwca 1809 : w 200. rocznicę wydarzeń : praca zbiorowa / pod red. Waldemara Prarata. - Wrzawy : Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce, 2009, sygn. TG 95864
 7. Ceramika miechocińska. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2314
 8. Domowa Kronika Dzikowska / Stanisław hr. Tarnowski ; wstęp, oprac. i komentarz Grzegorz Nieć. - Kraków : Księgarnia Akademicka ; Rudnik : [b. w.], 2010, sygn. TCz 98500
 9. Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli-Rozwadowa i Tarnobrzega / Wilhelm Gaj-Piotrowski. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993, sygn. TCz 75721
 10. Dwa symbole Tarnobrzega : 1904-2004 / oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2004, sygn. TCz 86827
 11. Działalność uczelnianych kół naukowych w środowisku lokalnym / [współaut. Anna Stelmach i in.]. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2007, sygn. TB 2549
 12. Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy Gorzyce / Benedykt Budziło. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1999, sygn. TCz 80151
 13. Dzieje zamku w Dzikowie / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2315
 14. Dzikowski poczet książąt i królów polskich / [red. Marta Woynarowska, Tadeusz Zych]. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2008, sygn. TCz 97400
 15. Gorzyce i Wrzawy : zarys dziejów / Benedykt Budziło. - Kraków : "Secesja", 2000, sygn.TCz 80860
 16. Herb Leliwa / Beata Kotasiak-Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2007, sygn. TB 2546
 17. Historia Kółka Rolniczego i pokrewnych organizacji branżowych w Miechocinie / Wojciech Rawski. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1998, sygn. TCz 78046
 18. Jasnogórskie śluby "Jędrusiów" 1939-1984 / [zebrał, oprac. i przygot. do druku Eugeniusz Dąbrowski]. - Wrocław : [b. w.], 1997, sygn. TCz 77684
 19. Jędrusiowa dola [Film]. - Tarnobrzeg : [Miejska Telewizja Tarnobrzeg], [2011], sygn. TDVD 790, 791
 20. "Jędruś" - legenda i rzeczywistość / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław : nakł. autora, 1995, sygn. TCz 74743
 21. Katyń 1940-2000 : tarnobrzescy katyńczycy / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne : Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury, [2005], sygn. TCz 2293
 22. Klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik- Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2318
 23. Kolekcja Dzikowska : zbiory hrabiów Tarnowskich / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2016, sygn. TCz 109279
 24. Koncepcja urządzenia muzem w Zamku Dzikowskim / Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2003, sygn. TB 2232
 25. Konspiracja nad Wisłą i Sanem : 1939-1944 / Jan Sokół "Skrzydło" [pseud.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976, sygn. 22667, 22668
 26. Kościoły budowane nocą / Dorota Kozioł. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury : Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Fram", 2012       sygn. TG 102823, TCz 102824
 27. Kościół Dominikański / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000, sygn. TB 2324
 28. Krzyże i kapliczki przydrożne w Gminie Gorzyce / Bożena Grobelska, Beata Wolak. - Gorzyce : Neiko Plus, Drukarnia Cyfrowa Studio Reklamy, 2011  sygn. TCz 101625
 29. Księga jubileuszowa z okazji 110-lecia Szkoły Przemysłowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu : 1899-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2009, sygn. TCz 97399
 30. Legendy i opowieści niezwykłe w widłach Wisły i Sanu / zebrała i oprac. Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce : Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce, 2016, sygn. TCz 109617
 31. Legendy z Tarnobrzega i okolic / Dorota Kozioł. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2010, sygn. TCz 98248
 32. Major Hieronim Dekutowski "Zapora" (1918-1949) / [tekst Tomasz Sudoł, Maciej Żuczkowski]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016, sygn. TB 2699, TCz 2698
 33. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994, sygn. TG 73767, TCz 73766
 34. Miejscowości gminy Gorzyce na przestrzeni wieków / Marta Michałowicz-Kubal, Grzegorz Kubal. - Krosno : "Arete II", 1998, sygn. TG 79177, TCz 79176
 35. Niedokończony portret / Dorota Kozioł. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2017, sygn. TCz 110145
 36. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów / wybór, wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział 2009, sygn. TG 96177
 37. Odwet - Jędrusie : legenda Ziemi Tarnobrzeskiej / [oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1993, sygn. TB 1147
 38. Odwet - Jędrusie : próba monografii / Włodzimierz Gruszczyński. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995, sygn. TCz 78239
 39. "Odwet" - "Jędrusie" 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2009, sygn. TCz 97208
 40. Organizacja konspiracyjna "Odwet-Jędrusie" 1939-1944 w pamięci historycznej / Eugeniusz Hull. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, sygn. TCz 89160
 41. Pałac w Dzikowie / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000, sygn. TB 2323
 42. Pamiętnik tarnobrzeskiego legionisty 1914-1916 / Eugeniusz Pawlas ; wstęp, red. nauk. i oprac. dokumentów Tadeusz Zych. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2007, sygn. TG 92198, TCz  92199
 43. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka ; z przedmowami Franciszka Bujaka (z 1 i 2 wyd.), Jana Słomki (z 2 wyd.), Witolda Stankiewicza (z 3 wyd.), Norberta Mastalerza. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka, 2012         sygn. TG 102805
 44. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / [red. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2008, sygn. TG 93411
 45. Parafia Trześń i okolice podczas wojen światowych / Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007, sygn.TCz  92205
 46. Parafia Wrzawy : zarys dziejów / Waldemar Prarat. - Wrzawy ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008, sygn. TCz 93784
 47. Piękniejsza niż księżyc, jaśniejsza od gwiazd : stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej 1904-2004 / Adam Wójcik-Łużycki, Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004, sygn. TG 90234, TCz 85740
 48. Pomniki i tablice Tarnobrzega / [red. i oprac. Krystyna Błasiak, Stanisława Mazur]. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005, sygn. TCz 88389
 49. Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956 / red. Zbigniew Nawrocki, Tadeusz Zych ; wstęp Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2005, sygn. TCz  87529
 50. Powódź 2010 : Tarnobrzeg - Sandomierz - Gorzyce / Małgorzata Rokoszewska, Bogdan Myśliwiec. - [Tarnobrzeg] : [nakł. aut.], [2011]      sygn. TG 99091, TCz 99902
 51. Pseudonim "Zapora" : mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996, sygn. TCz 75644
 52. "Republika Tarnobrzeska" : w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu / Józef Rawski. - Tarnobrzeg : [b. w.], 1993, sygn. TG 72652, TCz 72634
 53. Rok Pański 1593 / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2003, sygn. TB 2241
 54. Róża Jerychońska i jej czciciele : kult Matki Bożej Dzikowskiej w kościele Dominikanów w Tarnobrzegu / wybór, oprac. Andrzej Bielat. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, [2015], sygn. TCz 108256
 55. Słownik Legionistów Tarnobrzeskich. T. 1 / Bogusław Szwedo. - Tarnobrzeg : Radio "Leliwa" ; Sandomierz : "Armoryka", 2014, sygn. TCz 105823
 56. Szlakiem "Jędrusiów" / Eugeniusz Dąbrowski. - Kraków : "Text", 1992, sygn. TG 70718, TCz 70719
 57. Tajemnice klasztoru : z dziejów klasztoru Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004, sygn. TG 90229, TCz 90230
 58. Tajemnice zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, 2016, sygn. TG 109310, 109894, TCz 109309
 59. Tajna organizacja "Odwet" : krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem początkowego okresu działalności / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław, 1990, sygn. TG 77683
 60. Tarnobrzeg / Bogdan Myśliwiec ; [tekst Dorota Kozioł]. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012   sygn. TCz 102714
 61. Tarnobrzeg dawniej i dziś / Bogdan Myśliwiec. - Tarnobrzeg : Urząd Miasta, 2014, sygn. TCz105605
 62. Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999, sygn. TG 90233, 93776, TCz 81053
 63. Tarnobrzeg - kapliczki, figurki, krzyże / Piotr Czepiel, Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Fram". 2014, sygn. TG 107939, TCz 106274
 64. Tarnobrzeg : kościoły, kaplice / Piotr Czepiel, Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2015, sygn. TCz 108571
 65. Tarnobrzeg - kościół i klasztor dominikański : woj. Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy Zub]. - Tarnobrzeg : "Profil", 1996, sygn. TCz 78033
 66. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1593-1939 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2005, sygn. TG 87613, 87764, 90226
 67. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1939-1999 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka i Adama Wójcika-Łużyckiego. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2010, sygn. TG 98612, 98611
 68. Tarnobrzeg : historia rozwoju przestrzennego / Kazimierz Kuśnierz ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1998, sygn. TG 78306, 90228, TCz 78305
 69. Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, sygn. TCz 95858
 70. Tarnobrzeg : szkice z dziejów miasta i jego obywateli / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : Attyla, 2012       sygn. TG 102417, TCz 102418
 71. Tarnobrzeg : ślady czterech wieków / Adam Wójcik, Krzysztof Garbacz ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. - Tarnobrzeg : "Museion", 1992, sygn. TCz 71624
 72. Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. TG 90227, TCz 87765
 73. Tarnobrzeg / Agnieszka Bogaczyk. - Krosno : "Roksana", 2004, sygn. TCz 86080
 74. Tarnobrzeg / Bogdan Myśliwiec ; [tekst Dorota Kozioł]. -  Tarnobrzeg : Miejska Telewizja Tarnobrzeg, 2008, sygn. TCz 94677
 75. Tarnobrzeg / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Fundacja "ARS", 1993, sygn. TCz 72122
 76. Tarnobrzeg 1593-1993 : kalendarium ważniejszych wydarzeń / Edward Antończyk. - Radom : "Ston I", 1993, sygn. TCz 71625
 77. Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, sygn. TG 98216
 78. Tarnobrzescy Katyńczycy / Tadeusz Zych. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2013,
  sygn. TCz 103265
 79. Tarnobrzeski przewodnik / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, [2013],sygn. TCz 103716
 80. Tarnobrzeski Rocznik Kulturalny 2012 / (oprac. zespół : Anna Zygiert, Agnieszka Mroczka, Bożena Grądzka ; pod red. Piotra Dumy). - Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury, [2013]           sygn. TCz 103267
 81. Tarnobrzeski Rocznik Sportowy 2012 / (oprac. zespół : Sławomir Strzałka, Anna Zygiert, Agnieszka Mroczka ; pod red. Piotra Dumy). - Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury, [2013], sygn. TCz 103266
 82. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 1998, sygn. TCz 78710
 83. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 2 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2001, sygn. TCz 85567
 84. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2007, sygn. TCz 91215
 85. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2012      sygn. TCz 102822
 86. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 5 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2016, sygn. TCz 109089
 87. Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta / T. 1 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2013, sygn. TCz 104107
 88. Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta / T. 2 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2015,
  sygn. TCz 109238
 89. Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta / T. 3 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2016, sygn. TCz 109259
 90. Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta / T. 4 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2017,
  sygn. TCz 110191
 91. Tarnobrzeski słownik katyński / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : Armoryka : 2013, sygn. TCz 103463, SCz 57708
 92. Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / [aut.] Kazimierz Błasiak [i in.]. - Bydgoszcz : "Journal", 1997, sygn. TG 78302, TCz 78301
 93. Tarnobrzeskie kobiety / Beata Grzywacz. - Tarnobrzeg : nakł. aut., 2017, sygn. TG 109983, TCz 109895
 94. Tarnobrzeskie rody / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012, sygn. TG 101681, TCz 101682
 95. Tarnobrzeskie ślady. T. 1 / Piotr Duma ; [zdjęcia Piotr Czepiel]. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2015, sygn. TCz 108156
 96. Tarnobrzeskie ślady. T. 3 / Piotr Czepiel, Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2016, sygn. TCz 109648
 97. Tarnobrzeskie ślady. T. 4 / Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2016, sygn. TCz 109072
 98. Tarnobrzeskie ulice / zebranie i oprac. materiału Anna Świderek. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka, 2012       sygn. TCz 10518
 99. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Rozwadowie, Nisku , Tarnobrzegu i Machowie w 110. rocznicę powstania gniazda rozwadowskiego : 1906-2016 / pod red. nauk. Agnieszki Mirkiewicz. - Stalowa Wola : Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2016, sygn. TCz 109980, NG 58883, SG 60990
 100. Trześniowskie Anioły / Dorota Kozioł. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2016, sygn. TG 109416, TCz 109417
 101. Tu mieszkam, tu żyję - moja miejscowość w moich oczach 2014 : praca zbiorowa uczestników konkursu. - [B. m.] : Mirosław Pluta, 2014, sygn. TCz 105340
 102. Ty nasz kochany Machowie.../ Dorota Kozioł. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2015, sygn. TCz 108157
 103. W służbie dla ojczyzny. Cz. 1, Wspomnienia dowódcy Kedywu AK obwodu Tarnobrzeg / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1992, sygn. TG 72121
 104. W służbie dla ojczyzny. Cz. 2, Relacje i wspomnienia z wydarzeń w latach 1939-1946 / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1993, sygn. TG 72178
 105. Wczoraj, dziś i jutro tarnobrzeskiej oświaty / [red. nacz. Maria Pałkus ; współpr. Żermentyna Bartosiewicz ; aut, Marta Baran i in.]. - Tarnobrzeg : Gimnazjum nr 1 im. St. Jachowicza : Stowarzyszenie Promowania Oświaty i Tradycji "Jedynka", 2014, sygn. TG 104865-66, TCz 104864
 106. Wielowieś : zarys dziejów / Tadeusz Rutyna. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn. TCz 73424
 107. Wpisani w historię miasta : tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2013, sygn. TCz 104107
 108. Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego : 1912-1949 / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995, sygn. TCz 72090
 109. Z dziejów regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem. T.1 / Waldemar Prarat. - Wrzawy : Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce ; Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012         sygn. TCz 102247
 110. Z dziejów regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem. T. 2 / Waldemar Prarat. - Wrzawy ; Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2013, sygn. TCz 104810
 111. Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn. TCz 74245
 112. Zamek w Dzikowie : wiek XX / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. TCz 90235
 113. Zameldować, gdzie należy...: dzieje Stanisława Wiącka ps. Inspektor, żołnierza Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" / Krystyna Bień-Orlicz, Maria Kinga Orlicz. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016, sygn. TCz 110281
 114. Zawody uprawiane w dawnym Tarnobrzegu / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2322
 115. Złapani na gorącym rysunku...Grzegorza Środy / Grzegorz Środa. - Tarnobrzeg : Stowarzyszenie Esteka, 2014, sygn. TG 105606
 116. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim 1939-1945 / Tadeusz Zych ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, sygn. TG 87756, TCz  86830
 117. Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918 - 1939 / Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce ; Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012, sygn. TG 102092, TCz 103354

Multimedia

 1. Dzieje PRL [Dokument elektroniczny] : multimedialna historia Polski 1944-1997 / red. nauk. Andrzej Garlicki, Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, sygn. TPŁW 64
 2. Historia naturalna Polski : przewodnik / tekst i oprac. merytoryczne Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, sygn. TDT 363, 364
 3. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 1-2 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 36, NDVD 1, SDVD 22
 4. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 3-4 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 37, NDVD 2, SDVD 23
 5. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 5-6 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 38, SDVD 24, NDVD 3
 6. Jak Lech Wałęsa przechytrzył komunistów [Dokument dźwiękowy] / Reinhold Vetter ; przeł. Viktor Grotowicz. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 2013, sygn. TPŁC 319
 7. Jędrusiowa dola [Film]. - Tarnobrzeg : [Miejska Telewizja Tarnobrzeg], [2011]     sygn. TDVD 790, 791
 8. Leśna encyklopedia ornitologiczna [Dokument elektroniczny]. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, 2014, sygn. TPŁW 300
 9. Najnowsza historia Polski [Film] : 17. IX. 1939 / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 513
 10. Najnowsza historia Polski [Film] : I rozradują się poniżone kości / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 514
 11. Najnowsza historia Polski [Film] : musicie być mocni! Musicie być wierni! / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 521
 12. Najnowsza historia Polski [Film] : My od "Sztubaka" / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 517
 13. Najnowsza historia Polski [Film] : partyzanci spod Łysiny / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 516
 14. Najnowsza historia Polski [Film] : PRL - laboratorium pierestrojki / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 522
 15. Najnowsza historia Polski [Film] : SKS - przełamywanie strachu / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 519
 16. Najnowsza historia Polski [Film] : Solidarność - kruszenie murów / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 520
 17. Najnowsza historia Polski [Film] : spalić kościół / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 518
 18. Najnowsza historia Polski [Film] : Sprawiedliwi wśród Narodów Świata / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007], sygn. TDVD 515
 19. Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : KOWEZiU, 2013, sygn. TPŁW 296-297
 20. Opowiadania z dziejów ojczystych [Dokument dźwiękowy]. T. 2, Polska za Piastów
  od Władysława Łokietka do Kazimierza Wielkiego / wg Bronisława i Gizeli Gerbertów ; realizacja i oprac. muz. Tomasz Budkiewicz ; muz. Maria Pomianowska ; czyta Beata Łuczak. - Warszawa : "Bellona", 2006, sygn. TPŁC 117
 21. Pan Tadeusz [Dokument dźwiękowy] / Adam Mickiewicz. - Katowice : Aleksandria, 2013, sygn. TPŁC 323
 22. Pianista [Film] / reż. Roman Polański ; scen. Ronald Harwood, Roman Polański ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; wyst. Adrien Brody, Thomas Kretschmann [i in.]. - Warszawa : Syrena Entertainment Group, 2003, sygn. TDVD 1
 23. Piękni dwudziestoletni [Dokument dźwiękowy] / Marek Hłasko. - Warszawa : Bellona ; Agora, 2013, sygn. TPŁC 325
 24. Polskie dzieje X-XX w. [Dokument elektroniczny] : multimedialna historia Polski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TPŁW 80
 25. PRL w filmie [Film]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej ; Starogard Gdański : EKB. sygn. TDVD 328
 26. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 1 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 201
 27. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 2 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 202
 28. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 3 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 203
 29. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 4 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 204
 30. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 5 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 205
 31. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 6 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 206
 32. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 7 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 207
 33. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 8 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 208
 34. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 9 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 209
 35. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 10 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 210
 36. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 11 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 211
 37. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 12 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 212
 38. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 13 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 213
 39. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 14 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 214
 40. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 15 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 215
 41. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 16 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 216
 42. Ślad pamięci [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN. CD 17 / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : Polskie Radio Rzeszów, 2010, sygn. TPŁC 217
 43. Walka o narodowy byt [Film] : film dokumentalny Dionizego Garbacza. - Stalowa Wola : "Stella ZiT", 2013, sygn. TDVD 1009, NDVD 258, SDVD 211
 44. Wojny - Środkowy Wschód [Film] : od 1948. - Warszawa : Edipresse Polska ; Imperial CinePix, [2011]            sygn. TDVD 847

Autor: PBW Tarnobrzeg