Metody aktywizujące w edukacji

Zestawienia bibliograficzne

Metody aktywizujące w edukacji

Metoda projektów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Słyszę i zapominam.

Widzę i pamiętam.

Robię i rozumiem.

Konfucjusz

 

METODY AKTYWIZUJĄCE – pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy.

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Wyd. 2. - Opole : "Nowik", 2006 sygn. TG 93683, NG 52022
  Matematyka - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne
 2. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008 sygn. TG 9370, SG 51792
  Myślenie twórcze - nauczanie
 3. Bawię się i uczę : edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym / Dorota Dziamska, Maria Gudro. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010 sygn. TG 97932, SG 54207
 4. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009 sygn. TG 97933, NG 53838, SG 56197
  Wychowanie przedszkolne - metody
 5. Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. - Warszawa : "Difin", 2011 sygn. TG 100654, SG 57727
 6. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009 sygn. TG 96707, SG 53578
 7. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : WAM, 2008 sygn. TG 93319, NG 51138, SG 51591
  Myślenie twórcze
 8. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. TG 95923, SG 53312, NG 52622
 9. Epika : uniwersalne wzory do opanowania umiejętności polonistycznych / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012 sygn. TG 102493
  Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe - gimnazja
 10. Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; [tł. Agata Mickiewicz-Janiszewska]. - Warszawa : "Erica", 2013 sygn. TG 104149, SG 57966
 11. Inspiracje do aktywizujacej uczniów edukacji ogólnotechnicznej / Elżbieta Mastalerz, Ewa Gałązka. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006 sygn. SG 50028
 12. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : "Jedność", 2010 sygn. NG 53170
  Dostępne również w Internecie : http://www.publio.pl/files/samples/7b/f6/8e/70171/Ja_i_moj_uczen_pracujemy_aktywnie_Przewodn ik_po_metodach_aktywizujacych_demo.pdf
 13. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010] sygn. TG 99101, 99102, SG 55203, NG 54043
 14. Jak skutecznie prowadzić warsztaty z zakresu komunikacji : praca metodą aktywizującą przeżywanie / Friedemann Schulz von Thun ; [tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : "Jedność", 2012 sygn. TG 101642
 15. Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska ; przy współpr. Marii Kotowskiej. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005 sygn. SG 48164, NG 49349
 16. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. TG 89213, SG 51599
 17. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną : 50 pomysłów ćwiczeń : poziom podstawowy / Dianne Schilling ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009 sygn. TG 96353, NG 56837, SG 53503
  Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
 18. Jesień i zima w świetlicy : scenariusze zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103853, SG 58013, NG 56600
 19. Język jako tworzywo twórczości : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005 sygn. TG 87312, SG 51944
 20. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : "Impuls", 2013 sygn. SG 57775, NG 56158, TG 103789
 21. Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. - Sosnowiec : "Humanitas", 2008 sygn. TG 96373, SG 53402
 22. Krok...w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2005 sygn. TG 89205
 23. Kreatywny nauczyciel - wskazówki i rozwiązania : biologia i przyroda / pod red. Katarzyny Potyrały. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011 sygn. TG 104447
 24. Liryka : uniwersalne wzory do opanowania umiejętności polonistycznych / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011 sygn. TG 102391
  Język polski - nauczanie - szkoły podstawowe - gimnazja
 25. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011 sygn. TG 99099, 100724, SG 55206, 56077, NG 54045
 26. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : "Impuls", 2011 sygn. TG 100111
 27. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik / Urszula Kierczak. - Kraków : "Impuls", 2012 sygn. TG 101962
 28. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole : "Nowik", 2009 sygn. TG 98623
 29. Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym / Agata Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011 sygn. TG 105145
 30. Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas 1-3 / Teresa Parczewska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005 sygn. TG 89864
 31. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Żak", 2010 sygn. TG 99056
 32. Otwarty, aktywny, samodzielny... : alternatywne formy pracy : przewodnik dla nauczycieli języków obcych / Beata Karpeta-Peć. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008 sygn. TG 95465, SG 51948, NG 51847
 33. Pomocnik nauczyciela : sprawdzone pomysły na zmotywowanie i zorganizowanie Twojej klasy / Agata Juljańska, Marta Kwella, Kamila Szymańska. - Łódź : Sor-Man, 2011 sygn. TG 101493
  Nauczanie początkowe - metody aktywizujące
 34. Pomóż mi policzyć to samemu : matematyka w ujęciu Marii Montessorii od lat trzech do klasy trzeciej / Gabriela Badura-Strzelczyk. - Opole : "Nowik", 2008 sygn. TG 93502, NG 51174
 35. Pomysł na szkołę z klasą : przewodnik po projektach / Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam. - Warszawa : CEO, 2008 sygn. SG 57792
  Informatyka - stosowanie - nauczanie
 36. Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka : materiały dla nauczycieli / [aut. Karolina Kudyba, Małgorzata Wojnarowska]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012 sygn. TG 103834, NG 56369, SG 58180
  Prawa człowieka - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne
 37. Projekty edukacyjne w gimnazjum : humanistyczne i interdyscyplinarne / Marta Bartoszczyk-Brzoskowska [i in.]. - Warszawa : "Raabe", 2012 sygn. NG 56950
 38. Projekty edukacyjne w gimnazjum : matematyczno-przyrodnicze / Kinga Gałązka [i in.]. - Warszawa : "Raabe", 2012 sygn. NG 56951
 39. Razem z dzieckiem / Marzena Kędra, Monika Zatorska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 sygn. TG 106140, SG 59331, NG 57159
 40. Rola zabaw świetlicowych opartych na baśniach i bajkach w kształtowaniu aktywności twórczej dzieci / Ewa Bandoch. - Warszawa : "Promotor", 2010 sygn. TG 102929
 41. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008 sygn. TG 97474
 42. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 sygn. TG 101656, SG 56425, NG 55428
 43. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [i in.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013 sygn. TG 103375, SG 58696, NG 57171
 44. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / Agnieszka Mikina [i in.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013 sygn. TG 104819, SG 58519, NG 57184
 45. Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. - Warszawa : "Stentor", [2013] sygn. TG 104218
  Język polski - nauczanie - gimnazja - szkoły ponadgimnazjalne
 46. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008 sygn. NG 56835, SG 52701
 47. Skuteczny nauczyciel - skuteczna szkoła : przewodnik po efektywnym nauczaniu / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa : "Verlag Dashofer", 2012 sygn. TG 104647, NG 56909, SG 57201
 48. Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2011 sygn. TG 100829, SG 56045
  Poradniki dla nauczycieli ; Gry edukacyjne
 49. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2009 sygn. TG 97505, SG 53883
 50. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : "Difin", 2014 sygn. TG 105887, SG 59229, NG 57203
 51. Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. TG 92271, SG 51036
 52. Techniki i sposoby animowania grup / Marco Legumi ; [przeł. Magdalena Gawlik]. - Kielce : "Jedność", 2007 sygn. SG 50458
  Gry edukacyjne
 53. Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka : o metodzie ekspresywnego wykonania utworów poetyckich / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007 sygn. TG 93028
 54. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Sytańczak. - Kraków : "Impuls", 2013 sygn. TG 104393
 55. Uczymy się uczyć / Mel Silberman ; przekł. [z ang.] Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 sygn. TG 90006, SG 50164
 56. W krainie liczb : koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę / Gerhard Friedrich, Viola de Galgóczy, Barbara Schindelhauer ; [przeł. Magdalena Rykowska ; il. Eva Spanjardt]. - Kielce : "Jedność", 2011 sygn. TG 100935
 57. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008 sygn. TG 93613, NG 52672

 

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne metody w nauczaniu / Beata Uchto.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 23-26
 2. Aktywne metody nauczania w kształceniu zintegrowanym / Lilla Bobakowska.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s.49-56
 3. Aktywność rzeźbi mózg / Agnieszka Ważny.// Sygnał. - 2014, nr 10, s. 53-54
 4. Co mam ci szepnąć byś zakwitł? : przez bajkę do potrzeb dziecka / Marta Mytko.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 12-13
 5. Deser czy danie gółwne? Metoda projektu w edukacji / Joanna Wojdon.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 5-12
 6. Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi? / Krystyna Piwko.// Lider. - 2008, nr 2, s. 17-19
 7. "Dni Teatru" jako innowacyjny projekt szkolny i środowiskowy / Jadwiga Jawor-Baranowska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 4, s. 73-79
 8. Doświadczenia z rurą tornado / Stanisław Bednarek.// Fizyka w Szkole. - 2014, nr 5, s. 35-38
  Fizyka - nauczanie - metody aktywizujące
 9. Drama w pracy wychowawczej nauczyciela polonisty / Ilona Copik, Eugeniusz Szymik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 255-265
 10. Dwa oblicza opakowań z tworzyw sztucznych - scenariusz projektu / Iwona Orlińska.// Chemia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 19-26
  Chemia - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne
 11. Efekt synergii : co warto wiedzieć o aktywnych metodach nauczania? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 34, s. 10
 12. "Folklor w twórczości Karola Szymanowskiego" - projekt edukacyjny / Elżbieta Polak.// Wychowanie Muzyczne. - 2014, nr 1, s. 27-33
 13. Formy wspierania aktywności uczniów / Dorota Luber.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 57-68
 14. Gramatyka na ciekawo - części mowy w metodzie Montessori / Paulina Suberlak.// Polonistyka. - 2014, nr 9, s. 24-25
 15. Granie w projektowanie / Filip Miłuński.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 40-42
 16. Indiańskie lato w przedszkolu / Małgorzata Maćkowiak, Ewa Stadmuller.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 7/8, s. 61-63
 17. Jak przeżyć święta Bożego Narodzenia zgodnie z ideą zrównowazonego rozwoju : projekt edukacyjny / Stanisław Makara.// Biologia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 49-50
  Biologia - nauczanie - gimnazja
 18. Jak przygotować uczniów do gimnazjalnych projektów edukacyjnych / Małgorzata Sandułow.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 52-55
 19. Jak uczyć zapamiętywania wielu informacji? / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 16-17
 20. Joga na wesoło / Kinga Olszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 36-37
 21. Karol Szymanowski. Projekt edukacyjny dla gimnazjum / Renata Gozdecka.// Wychowanie Muzyczne. - 2014, nr 1, s. 15-26
 22. Lekcje oprogramowania z Samsungiem już od września w polskich szkołach / Maciej Kułak.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2013, nr 26, s. 34-35
  Multimedia - stosowanie - nauczanie
 23. Mali odkrywcy. Fotografia / Jan Amos Jelinek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 40-41
 24. Metoda "storyline" a wybrane koncepcje pedagogiki i psychologii / Joanna Smogorzewska.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 117-135, bibliogr.
 25. Metoda projektu w nauczaniu dzieci z trudnościami w nauce / Monika Kupiec.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 4-5
  Nauczanie początkowe - metody
 26. Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Od wolności wyboru do nakazu jej stosowania / Mariusz Menz.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 13-19
  Wychowanie obywatelskie - gimnazja
 27. Metoda WebQuest jako rodzaj projektu edukacyjnego / Danuta Konieczka-Śliwińska.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 20-24
 28. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33
 29. Między aktywnościa a skutecznością : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 56-59
 30. Młodzież w działaniu, Wolontariat Europejski / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 53-56
 31. Moja ulica okiem geografa / Dominik Sikorski.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 28-31
 32. Moje Miasto - propozycja projektu uczniowskiego / Dominik Sikorski.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 37-40
 33. Możliwości zastosowania komputera w metodzie projektów - teoria i praktyka : metody nauczania historii a multimedia / Anna Ausz, Mariusz Ausz.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s.21-29
 34. O chlebie : cykl zajęć dla najstarszej grupy przedszkolnej / Jolanta Pietluszewska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7-8, s. 63-69
 35. Paliwa - obecnie i w przyszłości (z elementami eduakcji globalnej) - scenariusz projektu / Magdalena Ankiewicz-Kopicka.// Chemia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 6-15
 36. Podróż Koziołka Matołka po Europie / Agnieszka Rudzińska, Anna Kobylińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, 10, s.40-42
 37. Podwodny świat / Ewa Tadeusz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 32-33
  Przyroda - nauczanie - metody
 38. Praca zespołowa kluczem do sukcesu / Magdalena Młynarczyk-Misiura.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 3, s. 18-19
 39. Prezenty sercem wykonane / Aneta Winczewska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 20-22
  Nauczanie początkowe - metody aktywizujące ; Prezenty
 40. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej / Monika Kupiec.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 267-278
 41. Projekt wielkich możliwości / Maciej Kułak.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2013, nr 25, s. 39-41
  Dziecko wiejskie - nauczanie - Polska ; Nauczanie - metody - szkoły podstawowe
 42. Projekty projektem na życie. Cz. 3 / Monika Maciaszek.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 19-20
  Kluby
 43. Przegląd metod aktywizujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym / Ewa Zielińska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 16-18
 44. Przygoda z warzywami / Katarzyna Ślęzak.// Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s.22-24
  Nauczanie początkowe - metody aktywizujące
 45. Rekonstrukcja historyczna - bawimy się poważnie / Marcin Bąk.// Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 1, s. 4-9
 46. Rozumieć problem / Jarosław Skurzyński.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2013, nr 25, s. 25-27
  Nauczyciele - praca - psychologia ; Nauczanie - efektywność
 47. Rozwijanie osobowości dziecka przez aktywność teatralną / Aneta Chebdowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s.22-24
  Nauczanie zintegrowane - metody
 48. Sławni Polacy : projekt edukacyjny / Ewa Błeszyńska, Grażyna Gorynowicz-Wieczorek.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 16
 49. Style uczenia się w praktyce. Zajęcia wyrównawcze. (Cz. 1) / Monika Kupiec.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 2, s. 48-68
 50. Style uczenia się w praktyce. Zajęcia wyrównawcze. (Cz. 2) / Monika Kupiec.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2014/2015, nr 1, s. 66-87
 51. Tablica interaktywna w przedszkolu / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 34-39
 52. Trzeci wymiar mapy. Jak nauczać o poziomicy - praktyczne rozwiązania / Paweł Wojtanowicz.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 36-39
 53. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? / Julian Piotr Sawiński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s.16-19
  Komunikacja interpersonalna - nauczanie
 54. Tworzenie produktu turystycznego : projekt uczniowski / Dominik Sikorski.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 43-47
 55. Ukierunkowana aktywność ucznia na lekcji języka polskiego / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 3, s. 83-104
 56. W starym zamczysku / Joanna Kurak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 32-33
 57. Wyprawa do Afryki : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 20
  Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
 58. Z Żywca na górę Grojec : wycieczka dydaktyczno-krajoznawcza w Kotlinie Żywieckiej / Krzysztof Trojan.// Geografia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 29-32
 59. Zabawy matematyczne dla klasy III / Ewa Witek.// Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 23
  Matematyka - nauczanie początkowe - metody
 60. Zdrowo żyć - zdrowym być : projekt edukacyjny w świetlicy szkolnej / Dominika Bednarek.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 5, s. 17-18
  Edukacja zdrowotna - metody - gimnazja

Autor: PBW Tarnobrzeg