Młodzież a substancje psychoaktywne

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Dzieci nocy : dyskoteki, ecstasy i alkohol : nowe rodzaje samotności czy ciemność wymagająca rozjaśnienia? / Carlo Climati ; [tł. tekstu Konrad Czuba]. - Kielce : "Jedność", 2003 sygn. TG 86860
 2. Młodzież i substancje psychoaktywne / pod red. Anety Koczaskiej-Siedleckiej. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009, sygn. TG 95464
 3. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009, sygn. TCz 96571
 4. Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2007, sygn. TG 92408
 5. Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2007, sygn. TG 92409
 6. Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2007, sygn. TG 92410
 7. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003, sygn. TG 84316
 8. Sytuacja rodzinna młodzieży zażywającej środki odurzające / Anna Marzec-Tarasińska. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1998, sygn. TG 83361
 9. Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. [z ang.] Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn. TG 87561
 10. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 96108
 11. Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994 sygn. TG 73906
 12. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, sygn. TCz 85218, TG 85310
 13. Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2009, sygn. TG 97808

 

Artykuły z czasopism

 1. Dziękuje, to mi szkodzi - zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz. // Wychowanie na co Dzień.-2009, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. IV-VI
 2. Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż.  //  Wychowanie na co Dzień.- 2007, nr 10/11, s. 13-16
 3. Kształtowanie pryncypialnej osobowości wychowanka a uzależnienia / Anna Kossobucka. // Wychowanie na co Dzień.- 2007, nr 10/11, s. 32-34
 4. Medioholizm - problem przyszłości czy teraźniejszość? / Rafał Olczak. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 9-12
 5. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski //  Remedium. - 2007, nr 2-3, s.1-3
 6. Młodzież a substancje psychoaktywne : cz. II / Artur Malczewski, Marta Struzik //  Remedium. - 2009, nr 11, s.28-29
 7. Nałóg jak każdy inny / Bartosz Mikołajski. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 59-60  
 8. Narkotyki w kulturze / Beata Hoffmann //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s.7-11
 9. Nie pij Kubo do Jakuba : program profilaktyczny / Wioleta Pancerz, Urszula Bielejec-Omietańska. // Biologia w Szkole, 2004, nr 4, s. 34-40
 10. Odurzające wonie / Bogdan Szukalski .-Streszcz. w jęz. ang. //Problemy Alkoholizmu .-1997 nr 2/3 s. 30-36
 11. Pokusom mówmy: precz! / Ewa Olejnik. // Życie Szkoły.- 2005, nr 3, s. 48-49
 12. Profilaktyka szansą dla szkoły / Paulina Szachniuk. // Dyrektor Szkoły. -2005, nr 7/8, s. 18-19
 13. Przeciwdziałać uzależnieniom - na przykładzie doświadczeń toruńskich / Jan A. Malinowski. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 43-45
 14. Rodzice i profilaktyka - wybrane aspekty pedagogizacji rodziców / Łukasz Kołomański. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. -2008, nr 10/11, dod. s. III-VI
 15. Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom / Anita Famuła-Jurczak. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. -2009, nr 10/11, s. 13-17
 16. Scenka profilaktyczna - kilka refleksji na temat jej realizacji / Joanna Jagodzińska, Magdalena Kiełbasiewicz. // Wychowanie na co Dzień. -2007, nr 10/11, s. 54-56
 17. Szkolna profilaktyka uzależnień - o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski. // Wychowanie na co Dzień. -2007, nr 10/11, s. 35-36
 18. Sztuka mówienia nie - od potrzeby do odwagi / Anna Maria Seweryńska. // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 17-23
 19. Udział w scence profilaktycznej pn. "Nie daj się zniewolić" z perspektywy uczniów / Ewa Krzyżanowska, Magdalena Kiełbasiewicz. // Wychowanie na co Dzień. -2008, nr 10/11, s. 46-48
 20. W poszukiwaniu sposobu realizacji działań zapobiegawczych / Aleksandra Sander. // Wychowanie na co Dzień. -2007, nr 10/11, s. 41-43
 21. Walka z uzależnieniami trwa cały rok - przykład Torunia / Jan A. Malinowski. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 48-50
 22. Warsztaty dla liderów młodzieżowych jako forma zajęć profilaktycznych / Walentyna Olszewska. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 44
 23. Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży / Ewa Tłuczek-Tadla. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 17-21
 24. Znaczenie i rola nadziei w terapii uzależnień / Krystian Labuda. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. -2007, nr 3, s. 11-14
 25. Życie bez uzależnień - przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia / Barbara Wolny. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 29-33

Autor: PBW Tarnobrzeg