Nadzór pedagogiczny

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Dokumentacja dyrektora szkoły / Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013, sygn. TG 103545, NG 55963, SG 57657
 2. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, sygn. TG 101549
 3. Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. TG 99645, SCz 55417
 4. Ewaluacja w szkole : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010, sygn. NG 55521
 5. Ewaluacja w szkole/placówce : jak opracować koncepcję pracy? : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011,  sygn. TCz 102638, NG 55515, SG 57019
 6. Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012, sygn. TG 103053-56
 7. Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012, sygn. TG 102293-95, TCz 102296, NG 55295-97, SG 56928-30
 8. Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 24 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, sygn. TG 101884, NG 55094, SG 56637
 9. Nadzór pedagogiczny w szkole / [red. merytoryczny Teresa Gańko]. - Warszawa : Raabe, 2012, sygn. TCz 102569, NG 55413
 10. Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole podstawowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : "Fraszka Edukacyjna", 2010, sygn. TG 98452, NG 53500, SG 54574
 11. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, sygn. TG 99326, NG 53734, SG 55112
 12. Praktyka ewaluacji w szkole : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. TG 99628, NG 53970, SG 55471
 13. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013, sygn. TG 103531-32
 14. Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych : aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych / red. nauk. Krystyna Faliszek ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. - Toruń : "Akapit", 2013, sygn. TG 103510
 15. Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, sygn. TG 101914, NG 55510, SG 56544
 16. Zarządzanie szkołą XXI wieku : perspektywa menedżerska / Izabela Bednarska-Wnuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, sygn. TG 98944, NG 53757, SG 55036

 

Artykuły z czasopism

 1. Autoewaluacja w szkole - możliwości wykorzystania potencjału badań ewaluacyjnych w procesie zmiany / Monika Maciejewska.// Problemy Wczesnej Edukacji. - 2011, nr 2, s. 107-118
 2. Czeka nas przemeblowanie : na bazie likwidowanych kuratoriów narodzi się nowy nadzór pedagogiczny / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 11, s. 7
 3. Czy ewaluacja może być łatwa, szybka i przyjemna? / Beata Gutowska, Agnieszka Soból.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 31-33
 4. Czy mamy jeszcze kuratoria? : Najwyższa Izba Kontroli nie miała litości dla twórców reformy nadzoru pedagogicznego / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 47, s. 4
 5. Dobra ewaluacja wspiera rozwój społeczeństwa i poprawia jakość edukacji / Leszek Korporowicz.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 2, s. 34-35
 6. Ewaluacja - audiatur et altera pars / Jerzy Małecki.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 50
 7. Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 48
 8. Ewaluacja in statu nascendi / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 10-13
 9. Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 70-75
 10. Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło.// Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 42-44
 11. Ewaluacja w praktyce szkolnej i systemie edukacji / Anna Izabela Brzezińska.// Remedium. - 2012, nr 2, s. 1-3
 12. Ewaluacja wewnętrzna / Dorota Igielska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora, s. 6-9
 13. Ewaluacja wewnętrzna jest jak... / Danuta Elsner.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 18-20
 14. Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 23-25
 15. Ewaluacja wewnętrzna w szkole / Teresa Zaręba.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 40-42
 16. Ewaluacyjne qui pro quo / Danuta Elsner.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 9-11
 17. Garść refleksji o nowym nadzorze pedagogicznym / Renata Rosowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 45
 18. Hospitacja oceniająca w doskonaleniu nauczycieli / Monika Chmielecka.// Edukacja. - 2010, nr 3, s. 58 - 70
 19. Informacja z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, dod. Poradnik Dyrektora s. 1-3
 20. ISO w edukacji / Artur Foremski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, 5, s. 63-67
 21. Jak być powinno - czyli potyczki z nadzorem / Dorota Klinkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, Przed Szkołą s. 10-15
 22. Jak ewaluacja zewnętrzna wygląda w praktyce / Ewa Szczerba.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 16-18
 23. Jak zachować radość tworzenia i nie dać się zwariować? : młodym dyrektorom - o organizacji pracy pedagogicznej szkoły - podpowiedzi kilka / Danuta Rodziewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 40-43
 24. John Lennon i rewolucja w nadzorze / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 45-48
 25. Kilka praktycznych refleksji : ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły / Teresa Zaręba.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 34, s. 11
 26. Kilka refleksji nad ewaluacją szkoły / Teresa Zaręba.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 25-27
 27. KOJE da Ci w kość : kuratoria do lamusa, na scenę wchodzą inspektorzy / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 1, s. 3
 28. Nadzór nad szkołami niepublicznymi / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 81-83
 29. Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego / Wiesława Mądrowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 6, s. 6-8
 30. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego / Piotr Gąsiorek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7 s. 50-54
 31. Nowy system oceniania jakości edukacji / Katarzyna Czajkowska- Matosiuk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, dod Poradnik Dyrektora, s. 1-6
 32. Obserwacja w nadzorze pedagogicznym / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 11, dod. Poradnik Dyrektora, s. 9-10
 33. Plan nadzoru pedagogicznego - prawo i praktyka / Danuta Elsner.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-6
 34. Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej / Malgorzata Jaśko.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 18-20
 35. Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja? / Grzegorz Mazurkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 10-13
 36. Po co te zmiany? / Dorota Jastrzębska, rozm. przepr.Beata Igielska // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 47-49
 37. Poprawiać, nie burzyć : OOJE zamiast kuratoriów, czyli zmiany w ocenianiu jakości edukacji / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 5, s. 6
 38. Prawne aspekty kontroli w szkole, czyli co każdy dyrektor wiedzieć powinien / Iwona Kobus.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 42-43
 39. Procedura ewaluacji wewnętrznej / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, dod. Poradnik Dyrektora, s. 9-10
 40. Profesjonalna wiedza nauczyciela - źródła i sposoby eksploatacji / Urszula Dernowska.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 11-21, bibliogr.
 41. Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną / Wioletta Bartoszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 36-37
 42. Przydatny nadzór pedagogiczny / Grzegorz Mazurkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-7
 43. Raport z ewaluacji wewnętrznej / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, dod. Poradnik Dyrektora s.1-2
 44. Sprawozdanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : kilka porad dla dyrektora / Bogdan Jankowski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. Przed Szkołą, s. 4-9
 45. Strategie ewaluacji wewnętrznej, czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 76-79
 46. System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-16
 47. System zarządzania jakością a ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną. [Cz. 2] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 22-26
 48. Wsparcie zewnętrzne ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 80-83
 49. Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i ... co dalej? / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 7-11

Autor: PBW Tarnobrzeg