Narkomania – zapobieganie i zwalczanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte
 1. Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : "Difin" 2019, sygn. TG 111746, SG 62201
 2.  Bezprzyrządowe metody oceny wpływu narkotyków na człowieka / Mariusz Jędrzejko, Jarosław Klimczak. - Warszawa : "Aspra-Jr" 2010, sygn. TG 105135
 3.  Dopalacze, narkotyki - niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : "Lexdruk" 2010, sygn. TG 99254, NG 53877, SCz 55194
 4.   Etapy zmiany w terapii uzależnień : wybór i planowanie interwencji / Gerard J. Connors [ i in.] ; tł. Dominika Braithwaite. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2015, sygn. TG 108002
 5.  Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Jacek Bylica. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2010, sygn. TG 98982
 6.  Hera moja miłość / Anna Onichimowska. - Warszawa : "Świat Książki" 2011, sygn. TG 101605
 7.  Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. - Warszawa : Fundacja Praesterno 2017, sygn. NG 59949
 8.  Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka / Jerzy Mellibruda, Zofia SobolewskaMellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne 2011, sygn. TG 104156, 107944
 9.  Jak wychowywać dzieci : czy jest recepta? : poradnik / Jan Biedroń. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010, sygn. TG 99253, NG 53876, SG 55193
 10.  Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie / Lisa M. Najavits ; przekład Maciej Piątek. - Kraków : eSPe 2020, sygn. TG 112718
 11.  Marihuana fakty : marihuana mity / Mariusz Jędrzejko. - Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe 2011, sygn. TG 101415, TCz 101124, SG 56240
 12. Narkomania - problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej / Monika Abucewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 2012, sygn. TG 102192, SG 56698
 13. Narkotyki / [oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Adam Nyk].. - Nadarzyn : Lissner Studio 2010, sygn. SG 55996
 14.  Narkotyki : dlaczego legalizacja jest nieuchronna? / Michel Henry ; przeł. Ewa Kaniowska. - Warszawa : "Czarna Owca" 2012, sygn. SG 57009
 15. Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : "Bellona" 2018, sygn. TG 110978, NG 59470, SG 61809
 16. Narkotyki i dopalacze : diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy / [aut. Małgorzata Łoskot i in.]. - Poznań : "Forum" 2011, sygn. TG 100164, NG 54296, SG 55771
 17. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpr. Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : " Aspra-JR" ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke 2016, sygn. TG 109571, SG 60929
 18.  Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / [redakcja naukowa] Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. - Warszawa : "Aspra-Jr" 2015, sygn. SG 60324
 19.  Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas ; współpr. autorska Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Aspra-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke 2019, sygn. TG 111796
 20.  Narkotyki i paranarkotyki : (perspektywa polska) / Piotr Jabłoński, Mariusz Jędrzejko ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - Warszawa : "Aspra-Jr" 2011, sygn. TCz100431, NG 55727, SG 57125
 21.  Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu 2012, sygn. TG 103107, NG 55728, SG 57341
 22. Narkotyki i środki zastępcze : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka : rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko (red. nauk.). - Poznań ; Warszawa : Studio Poligraficzne Edytorka 2013, sygn. TG 105146
 23.  Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Kraków : "Impuls" 2014, sygn. TCz 105437
 24.  Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Kraków : "Impuls" 2014, sygn. NG 57236, SG 59075
 25. Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke 2018, sygn. SG 62000
 26.  Nastolatkiem być... : opowiadania terapeutyczne dla młodzieży wraz ze scenariuszami zajęć biblioterapeutycznych / [aut. Dominika Banaś, Lidia Ippoldt, Marta Jurek]. - Skawina : Urząd Miasta i Gminy ; Centrum Wspierania Rodziny ; Biblioteka Pedagogiczna ; Wydawnictwo Promo 2016, sygn. SG 60966
 27. Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski 2013, sygn. SG 58316
 28.  Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski cop. 2010, sygn. TCz 101147, NG 55040
 29.  Oblicza człowieka i rozdroża jego natury / Zdzisław Kosyrz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej-Oficyna Wydawnicza von Velke 2019, sygn. TG 111872
 30.  Pokonać nałóg : metoda redukcji szkód w terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków / Patt Denning, Jeannie Little ; tłumaczenie Maciej Wacław ; [redaktor naukowy dr hab. n. med. Bogusław Habrat]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego copyright 2019, sygn. TG 112216
 31.  Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe / Dominika Łęcka. - Kraków : "Impuls" 2011, sygn. TG 100735, SG 56278
 32. Prawo karne : zbiór przepisów : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy, opłaty w sprawach karnych, postępowanie w sprawach nieletnich, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przeciwdziałanie narkomanii / [red. prowadzący Mariusz Kurzyński]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA 2016, sygn. TCz 109720
 33. Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz Kowalewicz]. - Warszawa : Fundacja Praesterno cop. 2016, sygn. TG 109134, NG 59184-85, SG 60635
 34.  Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu 2012,  sygn. TG 102892, 104588, NG 56345, SG 57306
 35.  Rozpoznawanie zachowań narkotykowych podstawy pomocy przedmedycznej. Zagrożenia narkotykowe. Jak postępować, jak pomagać? Algorytm postępowania / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. - Pułtusk ; Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Aspra-JR ; 2015, sygn. NG 57963
 36.  Stop dopalaczom ! : pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy / Halina R. Zięba & Stefan Ball. - Warszawa : "Medyk" 2011, sygn. TG 102932
 37.  Terapia uzależnień : metody oparte na dowodach naukowych / red. nauk. Peter M. Miller ; [przekł. Elżbieta Józefowicz]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski 2014, sygn. TG 105981
 38.  Terapia uzależnień : podręcznik dla profesjonalistów / William R. Miller, Alyssa A. Forcehimes, Allen Zweben ; tł. Małgorzata Cierpisz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2014, sygn. TCz 105922, SG 60720
 39.   Uwolnij mózg od uzależnienia : rewolucyjny program wychodzenia z nałogu / Harold C. Urschel ; przeł. Paweł Luboński. - Warszawa : "Czarna Owca" 2011, sygn. TG 100124, NG 54823, SG 55762, 57627
 40.   Uzależnienia behawioralne : terapia i profilaktyka / Magdalena Rowicka. - Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii : Fundacja Praesterno cop. 2015, sygn. TG 107982, SG 59843
 41.   Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : "Difin" 2012, sygn. TG 105224-25, TCz 105225, SG 56835
 42.   Uzależniony mózg : jak wyjść z nałogu, wykorzystując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, uważności i dialogu motywującego / Suzette Glasner-Edwards ; przekład: Agnieszka PałynyczkoĆwiklińska ; [redakcja merytoryczna: dr Konrad Ambroziak]. - Sopot : GWP 2020, sygn. TG 112951
 43.   W obronie życia i zdrowia : zbiór wykładów / Czesław Cekiera ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 2011, sygn. TG 105165
 44.  W pogoni, w ucieczce : narkotyki i narkomania / Katarzyna Panejko-Wanat, Wojciech Wanat. - Warszawa : "Iskry" 2014, sygn. NG 57652, SG 59640
 45.  Współuzależnienie matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010, sygn. TG 98549, SG 54204
 46.  Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie / pod red. Beaty Szluz i Małgorzaty Bozackiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski 2017, sygn. SG 61694
 47.   Zachowania ryzykowne / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Ireneusza Siudema. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2012, sygn. TG 101833, 104235,NG 55110, 56572, SG 57757
 48.  Życie bez nałogu : uwolnij się od uzależnienia, wykorzystując techniki ACT / Kelly G. Wilson, Troy DuFrene ; przekład: Agnieszka Cioch ; [redakcja merytoryczna: Agnieszka Wroczyńska]. - Sopot : GWP 2020, sygn. TG 112577

  Artykuły z czasopism

 49.  ABC profilaktyki zachowań ryzykownych dla rodziców nastolatków / Anna Borucka.// Świat Problemów. - 2016, nr 1, s. 30-34
 50. Absencje szkolne a zażywanie środków psychoaktywnych / Marek Motyka.// Remedium. - 2018, nr 1, s. 11-13
 51. Charakterystyka pacjentów z "podwójną diagnozą" / Marta Struzik-Zając, Jacek Chałubiński. - 2019.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 4, s. 18-23
 52.  Co się dzieje w szkołach w ramach tzw. profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży? / Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 16-19
 53. Coś, nie działa? Rób inaczej : o rodzicach nastolatków i profilaktyce / Magdalena Moskal ; rozm. przepr. Aeksandra Wójcik.// Świat Problemów. - 2018, nr 1, s. 7-8
 54.  Deklaracja Warszawska - wyzwania i szanse jej implementacji / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 26-27
 55. Dopalacze - nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 10, s. 66-70
 56. Dopalacze" w Europie - sposoby reakcji na problem / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 5, s. 26-27
 57. Europejski Raport Narkotykowy - najnowsze informacje / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 26-27
 58. Głos w dyskusji o celach i metodach leczenia w Polsce osób uzależnionych od opoidów / Maria Banaszak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 5, s. 3-13
 59. Gminy i profilaktyka : najwyższy czas na zmianę / Katarzyna Łukowska.// Świat Problemów. - 2018, nr 1, s. 3-5
 60. Karanie z mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy wybranych teorii kary / Jakub Sukiennik.// Alkoholizm i Narkomania. - 2015, nr 4, s. 251-260
 61.  Kobiety a substancje psychoaktywne - wybrane zagadnienia / Marta Struzik.// Świat Problemów. - 2016, nr 3, s. 9-13
 62. "Krzywo weszło - zmień ustawienia" - kampania społeczna / Damian Sobczyk.// Świat Problemów. - 2019, nr 2, s. 15-17
 63. "Krzywo weszło - zmień ustawienia". Młodzi i narkotyki / Agnieszka Sieniawska.// Remedium. - 2018, nr 12, s. 2-4
 64.  Listy Barbary Rosiek w sprawie uzależnień : do młodzieży i do rodziców / Barbara Rosiek. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 9, s. 27-28
 65.  Młodzież na haju / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 10, s. 12
 66.  (Nad)używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież głuchą oraz słabosłyszącą - sytuacja Polski na tle badań amerykańskich / Marcin Jewdokimow. - 2019.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 3, s. 32-35
 67. Narkotyki - sprawa rodziny / Jolanta Łazuga-Koczurowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 24-29
 68.  Narkotyki a kultura młodzieżowa : główne kierunki przemian / Beata Hoffmann.// Świat Problemów. - 2016, nr 1, s. 34-39
 69.  Narkotyki i dopalacze : skuteczna profilaktyka w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 46-49
 70.  Narkotyki w (pop)kulturze / Beata Hoffmann. - 2020.// Remedium. - 2020, nr 9, s. 28-30
 71.  Nowe substancje psychoaktywne / Grzegorz Wodowski.// Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 17-20
 72.   Obraz młodzieżowych liderów profilaktyki w badaniach biograficznych / Daria Rajda.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 5, s. 45-54
 73.  Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek - wyniki badania / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 26-27
 74.  Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek. Cz. 2// Remedium. - 2016, nr 3, s. 26-27
 75. Percepcja problemu narkotyków i narkomanii w Polsce / Piotr Jabłoński.// Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 5-8
 76. Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby uzależnione od narkotyków / Anna Chańko, Karol Konaszewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 1, s. 46-51
 77.  Podejmowanie ryzyka i ograniczanie szkód - głos młodzieży, która używa substancji psychoaktywnych / Jakub Greń, Krzysztof Ostaszewski. - 2019.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 4, s. 37-44
 78.  Polska młodzież a substancje psychoaktywne w badaniu ESPAD / Artur Malczewski. - 2020.// Remedium. - 2020, nr 9, s. 25-27
 79.  Prezentacja badań ankietowych ESPAD / Tadeusz Pulcyn.// Świat Problemów. - 2016, nr 1, s. 45-47
 80. Problem narkotyków w krajach bałkańskich będących członkami Unii Europejskiej / Artur Malczewski. - 2019.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 3, s.36-44
 81.  Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole / Anna Borucka.// Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 5-10
 82. Programy redukcji szkód w Polsce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2017, nr 5, s. 20-21
 83.  Samorząd - organizacje pozarządowe. Współpraca międzysektorowa w profilaktyce uzależnień / Tomasz Kowalewicz, Filip Nawara.// Świat Problemów. - 2015, nr 10, s. 27-30
 84. Substancje psychoaktywne w internecie - wpływ postępu technologicznego na zjawisko narkotyków i narkomanii / Michał Kidawa.// Świat Problemów. - 2016, nr 5, s. 5-9
 85. Sytuacja narkotykowa w Europie - raport EMCDDA / Artur Malczewski.// Remedium. - 2018, nr 7-8, s. 36-37
 86.  Szkoła kontra narkotyki : jak tworzyć politykę antynarkotykową krok po kroku / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s.56-60
 87. Terapia szyta na miarę / Ilona Piniaś.// Świat Problemów. - 2016, nr 3, s. 25-29
 88. Terapia uzależnień finasowana przez gminę / Adam Chrapisiński.// Świat Problemów. - 2016, nr 3, s. 36-39
 89. Trudności w leczeniu osób ze współwystępującymi zaburzeniami hazardowymi i wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych / Łukasz Wieczorek, Katarzyna Dąbrowska. - 2020.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2020, nr 3, s. 43-47
 90. Tylko taki wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy : scenariusz spektaklu profilaktycznego / Dorota Olejnik.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 6, s. 29-33
 91. Ucieczka od rzeczywistości / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 11-16
 92. Uzależnienia jako problem społeczny / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 5-7
 93.  Uzależnienia wśród młodzieży : na terenach dotkniętych transformacją gospodarczą / Bogumiła Bobik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 38-46
 94. W poszukiwaniu nowej jakości w profilaktyce / Harry Sumnall ; rozm. przepr. Artur Malczerwski,// Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 34-36
 95. Warunki wdrożenia i realizacji interwencji profilaktycznej w celu zapobiegania HCV wobec osób używających narkotyków : wyniki badań jakościowych / Katarzyna Dąbrowska, Janusz Sierosławski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2015, nr 4, s. 199-212
 96.  Wpływ emigracji długookresowej na wiarygodność szacunku natężenia procesów związanych z narkomanią / Tomasz Michalski. - 2019.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 3, s. 22-24
 97. Wsparcie dla osób starszych uzależnionych od narkotyków / Magdalena Stokłosa.// Świat Problemów. - 2017, nr 4, s. 6-8
 98.   Zasoby odpornościowe i czynniki ryzyka a używanie alkoholu i marihuany w okresie wczesnej dorosłości / Agnieszka Pilarska, Radosław Pilarski.// Alkoholizm i Narkomania. - 2015, nr 1, s. 23-35
 99. Zjawisko używania narkotyków w iniekcjach w ujęciu europejskim i krajowym / Marta Struzik.// Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 30-33
 100. Zmiany w systemie pomocy osobom uzależnionym w Europie w związku z pandemią COVID-19 / Artur Malczewski. - 2020.// Remedium. - 2020, nr 7-8, s. 5-7

  Multimedia
 101. Jak działają narkotyki [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych 2011, sygn. TDVD 1035
 102. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [Film] : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo 2011, sygn. TDVD 803, 1000, NDVD 184, 324, SDVD 124
 103. Mówię wam, nie warto. 3, Narkomania [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon" 2015, sygn. TDVD 1266, NDVD 441, SDVD 465
 104. Narkotyki [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych 2011, sygn. TDVD 1034
 105.  Narkotyki [Film] : ważne wybory : wykład / reż. Zbigniew Borek. - Nadarzyn : Lissner Studio [2015], sygn. NDVD 366, SDVD 376

Autor: BP Tarnobrzeg