Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich

Zestawienia bibliograficzne

Andrzejewski Jerzy

 1. Opowieść polsko-osobista w „Bramach raju” Andrzejewskiego / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 3, s.39-45
 2. Paradoksy „Miazgi” Jerzego Andrzejewskiego / Teresa Walas // W: Lektury polonistyczne: Literatura współczesna, t. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 293-318, sygn. 77719 cz
 3. Pisarz i historia. O dziennikach Jerzego Andrzejewskiego / Alina Kochańczyk // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s.323-339, sygn. 74819 cz
 4. Pisarz, demony, publiczność: Jerzy Andrzejewski/ Tomasz Burek// W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod. red. A. Brodzkiej.- Warszawa, 1994, s.169-182, sygn.76626 cz
 5. Wobec totalitaryzmu. Propozycja interpretacji „Ciemności kryją ziemię” J.Andrzejewskiego/ Jerzy Kaniewski// Polonistyka.-1992, nr 10, s.606-612

Baczyński Krzysztof

 1. Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum.-2008/2009, nr 4, s.47-55
 2. Kolor w poezji K.K. Baczyńskiego / A. Kister // Pamiętnik Literacki.- 1986, nr 2 s.193-222
 3. Na progu nieskończoności. Baczyński, mistyka wyboru / Jerzy Jarzębski // W: Lektury polonistyczne: Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, t.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 287-303, sygn. 77704 cz
 4. Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Legeżyńska // Polonistyka.-2004, nr 4, s.4-9
 5. Potop i posąg / Jerzy Kwiatkowski // W: Magia poezji / pod red. J. Kwiatkowski.- Kraków, 1997 s.82-102, sygn. 77056 cz
 6. Trzy antyerotyki z czasu kalekiego (interpretacja wiersza K. Baczyńskiego „Niebo złote ci otworzę…”) / J. Kraus // Polonistyka.- 1984, nr 7, s.428

Barańczak Stanisław

 1. Barańczak, Krynicki i duch czasu / Małgorzata Baranowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1995, sygn.74788 cz
 2. „Drogi kąciku porad” Stanisława Barańczaka. Wariacje metafizyczne/ Krzysztof Biedrzycki// W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 393-424, sygn. 77719 cz
 3. Jakaż to widokówka i z jakiego świata? (O wierszu Stanisława Barańczaka) / Kazimierz Adamczyk // W: Poezja w szkole średniej / pod red. E. Kram-Mikoś.- Warszawa, 1995, sygn. 75397 cz
 4. Poezja, czyli sztuka układania słów – „Południe” Stanisława Barańczaka / Anna Galant // Polonistyka.-1998, nr 6, s. 359-362
 5. Traktat poetycki Stanisława Barańczaka. Stanisław Barańczak „Pięć pocztówek od i do Emily Dickinson” / Magdalena Rabizo-Birek // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s.211-229, sygn. 74819 cz
 6. Stanisław Barańczak / Jerzy Kwiatkowski // W: Magia poezji / pod red. J. Kwiatkowski.- Kraków, 1997, s.327-346, sygn. 77056 cz

Baudelaire Charles

 1. Współczesny świat i człowiek z perspektywy literackiego doświadczenia podróży / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Liceum.-2009, nr 2, s. 47-58

Beckett Samuel

 1. „Czekając na Godota” Samuela Becketta. Próba interpretacji / B. Biela // Polonistyka.-1979, nr 6, s. 419-426

Białoszewski Miron

 1. Abulia i liturgia. Analiza peryferyjna (O autobiografii Mirona Białoszewskiego) / Jerzy Kwiatkowski // W: Magia poezji / pod red. J. Kwiatkowski.- Kraków, 1997, s.241-279, sygn. 77056 cz
 2. Analiza wiersza Mirona Białoszewskiego „Chrystus Powstania”/ Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej.-1994/1995 nr 1, s. 80-82
 3. „Ballada peryferyjna” Mirona Białoszewskiego / B. Otrębski // Polonistyka.-1977 nr 4, s. 254
 4. Białoszewski pokazuje język / Piotr Sobolczyk // Polonistyka.-2007, nr 6, s. 43-47
 5. Białoszewski Miron: Pamiętnik z powstania warszawskiego / Marek Bernacki // W: Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Biernacki.- Warszawa, 2002, s. 39-64, sygn. 88324 cz
 6. Dwie interpretacje Białoszewskiego / Katarzyna Sybilska // Polonistyka.- 1996, nr 8, s. 550-553
 7. Forma wieczysta i nieczysta czyli „Binnarówki” / Jan Brudnicki // Poezja 1985, nr 12, s. 51-57
 8. „…I obróciłem w żart” (O poezji M. Białoszewskiego) / H. Zaworska // Twórczość.- 1985, nr 5, s. 48-58
 9. Kabaret Kici Koci – „piórystka” w Polsce Ludowej / Elżbieta Rzewuska // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 111-139, sygn. 74819 cz
 10. Maksymalnie udana egzystencja. Miron Białoszewski / Anna Sobolewska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod. red. A. Brodzkiej.-Warszawa, 1994, s. 103-132, sygn.76626 cz
 11. Metaliterackie klucze Białoszewskiego / J. Kram // Polonistyka.- 1980, nr 3, s. 168-174
 12. Mironiada / A.Gronczewski // Miesięcznik Literacki.- 1985, nr 4, s. 67-73
 13. Motyw ars poetica w twórczości M. Białoszewskiego / Andrzej Łopata // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 3, s. 45-56
 14. Poezja to także zabawa / Romuald Jabłoński // Polonistyka.- 1995, nr 7, s. 494
 15. Pokorny prorok. („Mój testament śpiącego”, „Tryptyk pionowy” - dwa chrześcijańskie wiersze Białoszewskiego) / S. Falkowski // Ruch Literacki.- 1985, nr 5-6, s. 447-462
 16. Ruch, barwy i dźwięki („Karuzela z madonnami” Mirona Białoszewskiego) / Jerzy Waligóra // W: Poezja w szkole średniej / pod red. E. Kram-Mikoś.-Warszawa, 1995, sygn. 75397 cz
 17. Sylwetka poety. O Mironie Białoszewskim inaczej / Romuald Jabłoński // Język Polski w Szkole.- 1995/96, nr 4, s. 62-72
 18. Teatr istnienia i teatr niebycia albo czy Białoszewski jest poetą metafizycznym? / Marian Stala // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997. – s. 373-392, sygn. 77719 cz
 19. Wiele zależy od nauczyciela, czyli propozycja opracowania poezji Mirona Białoszewskiego / Jolanta Bartyzel // Polonistyka.- 1988, nr 9, s. 700-705
 20. Wspominając Mirona… / Stanisław Prószyński // Poezja.- 1985, nr 12, s. 85-108
 21. Zaskakujące rezultaty przełamania konwencji. (Miron Białoszewski: „Pamiętnik powstania warszawskiego”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 111-122, sygn. 73630 cz

Biblia

 1. Biblia na lekcjach języka polskiego / Anna Świderkówna // Polonistyka.- 1997, nr 4, s. 212-219
 2. Biblijny i niebiblijny potop. Rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna // Mówią Wieki: magazyn historyczny.- 1991, nr 9, s. 6-14
 3. Biblijny obraz językowy stosunku człowieka do śmierci / Krystyna Hurej-Szymańska // Język Polski.- 2004, nr 3, s. 164-173
 4. Co to jest Biblia / Anna Świderkówna // Mówią Wieki: magazyn historyczny.- 1991, nr 4, s. 19-25
 5. Czytanie Biblii na lekcjach języka polskiego / Regina Pawłowska // Język Polski w Szkole Średniej.- 1996/97, nr 3, s. 48-56
 6. Dyskurs o Biblii i odpowiedzialności / Barbara Guzik // Polonistyka.- 1999, nr 5, s. 286-289
 7. Jahwe, Baal i prorok Ozeasz. Rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna // Mówią Wieki: magazyn historyczny.- 1992, nr 4, s. 18-24
 8. Kim jest człowiek? Rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna // Mówią Wieki: magazyn historyczny.- 1991, nr 6, s. 11-17
 9. Między nadzieją a zwątpieniem czyli rzecz o Księdze Hioba / Roman Maryś // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 259-273, sygn. 74819 cz
 10. Skorelowana lekcja o śniegu w Biblii / Karolina Eses // Języki Obce w Szkole.- 2007, nr 3, s. 130-133
 11. U bram absurdu / Leszek Barszcz // Polonistyka.- 1994, nr 10, s. 598-604

Borowski Tadeusz

 1. Adaptacja filmowa „Pożegnania z Marią” T. Borowskiego / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej.- 1994/95, nr3, s. 50-61
 2. Borowski Tadeusz: Pożegnanie z Marią // W: Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 5-38, sygn. 88324 cz
 3. Echo spotkań z Tadeuszem Borowskim / Alina Karpowicz // Poezja.-1985, nr 5-6, s. 203-206
 4. „Pamięć przechowuje tylko obrazy” Tadeusz Borowski / Zygmunt Ziątek // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod. red. A. Brodzkiej. Warszawa, 1994 s.18-44, sygn.76626 cz
 5. Powiedzieć prawdę o obozach (Tadeusz Borowski: Pożegnanie z Marią) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 52-66, sygn. 73630 cz

Brandys Kazimierz

 1. Dziedzictwo przeszłości w „Wariacjach pocztowych” Kazimierza Brandysa / Jolanta Malczewska // Polonistyka.- 1999, nr 1, s. 32-37
 2. Funkcja monologu wewnętrznego (Kazimierz Brandys: „Jak być kochaną”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994,  sygn. 73630 cz
 3. Od socjologii do etyki. O twórczości Kazimierza Brandysa / S. Wysłouch // Pamiętnik Literacki.- 1989,
  nr 3, s. 119-138

Brecht Bertolt

 1. „Kariera Artura Ui” Bertolta Brechta / Cezary Rowiński // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 693-715 sygn. 74819 cz
 2. „Sztuczka gangsterska, którą każdy z nas zna” czyli Bertolta Brechta „Kariera Artura Ui” / M. Przybecki // Nurt.- 1985, nr 11, s. 23-25

Buczkowski Leopold

 1. Człowiek w obliczu śmierci i poniżenia (Leopold Buczkowski: „Czarny potok”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 66-77, sygn. 73630 cz
 2. Leopold Buczkowski albo uroda na czasie / Hanna Kirchner // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 89-102, sygn.74788 cz
 3. Szkatułkowy cytat. Struktura narracji w „Czarnym potoku” Leopolda Buczkowskiego / Maria Indyk // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997. – s. 33-51, sygn. 77719 cz

Bursa Andrzej

 1. Andrzej Bursa – Katownie / Michał Głowiński // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 161-165 sygn. 74819 cz
 2. Andrzej Bursa: „Rówieśnikom kameleonom” – próba analizy / Henryk Gradkowski // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 175-187, sygn. 74819 cz
 3. Piekło społeczne w ujęciu Andrzeja Bursy / Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII.- 1997/98, nr 4, s. 32-35
 4. Zażalenie Andrzeja Bursy – państwo oczami schizofrenika / Wojciech Pelczar // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 165-173, sygn. 74819 cz
 5. Zrywanie masek. Rzecz o „Malarstwie obłąkanego” Andrzeja Bursy / Stanisław Ożóg // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod redP. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s.187-205, sygn. 74819 cz

Camus Albert

 1. Camus Albert: Dżuma // W: Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 65-94, sygn. 88324 cz
 2. „Dżuma” Alberta Camusa a polska literatura o „czasach pogardy” / B. Gołąb-Żurakowska // Polonistyka.- 1975, nr 2, s. 22-25

Conrad Joseph

 1. Elementy kultury i literatury polskiej w angielskich powieściach Josepha Conrada (Szaleństwo Almayera, Wykolejeniec) / Karol Kosek // Przegląd Humanistyczny.- 1995, nr 3, s. 119-133
 2. Joseph Conrad to nie…Józef Korzeniowski / Maciej Malinowski // Język Polski.- 2006, nr 1, s. 55-58
 3. Międzynarodowy świat Conrada / P. Mroczkowski // Polonistyka.- 1975, nr 2, s. 12-21
 4. Wybierać między koszmarami. Cztery interpretacje „ Jądra ciemności” J. Conrada / A. Bączkowski // Nurt.- 1985, nr 12, s. 27-29
 5. Zdobywca w „Jądrze ciemności” Conrada / B. Koc // Polonistyka.- 1985, nr 1, s. 21-27

Dante Alighieri

 1. Dante Alighieri: Boska Komedia // W: Epopeje / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 37-60, sygn. 88327 cz
 2. O potępieńcach, diabłach, pokutujących pyszałkach i egzaminie: czyli dlaczego warto czytać Boską Komedię / Krzysztof Koc // Polonistyka.- 2009, nr 3, s. 23-28

Dąbrowska Maria

 1. Dąbrowska i proza społeczna // W: Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski.- Kraków, 2005, s. 81-117, sygn. 88780
 2. Etos pracy w twórczości Marii Dąbrowskiej / Bronisław Dymura // Polonistyka.- 1985, nr 3, s. 198-215
 3. Koncepcja bohatera w „Gwieździe zarannej” Marii Dąbrowskiej / Stanisław Urbański // Polonistyka.- 1970, nr 1, s.13-19
 4. Maria Dąbrowska a problematyka szkolna / Zofia Adamczykowa // Guliwer.- 2006, nr 1, s. 42-49
 5. O bohaterach opowiadania „Na wsi wesele” M. Dąbrowskiej / Mieczysław Łojek // Polonistyka.- 1972, nr 6, s.14
 6. Pisarz wobec władzy. O dziennikach Marii Dąbrowskiej / Alina Kochańczyk // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji/ pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 273-291, sygn. 74819 cz

Dostojewski Fiodor

 1. Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara – interpretacja wybranych zagadnień / Anna Tumidajewicz // Język Polski w Szkole Średniej.- 1993/94, nr 4, s. 24-36
 2. Miłosz, Dostojewski i Rosja…/ Monika Wójcik // Polonistyka.- 2005, nr 1, s.31-37
 3. „Potulna” ze względu na narrację / A. Mackiewicz // Polonistyka.-1975, nr 5
 4. Rozważania o poetyce „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego / Ewa Pogonowska // Język Polski w Szkole Średniej.-1996/97, nr 4, s. 37-48

Ekier Jakub

 1. Stając przed wierszem: „Złożenie Chrystusa do grobu, olej, płótno” Jakuba Ekiera) / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka.- 2009, nr 3, s. 49-51

Eliot Thomas Stearns

 1. Zostanie na pewno Eliot / Agata Stankowska // Polonistyka.-1993, nr 7, s. 399-406

Fredro Aleksander

 1. Aleksander Fredro – Trzy po trzy / Bogusław Dopart // W: Lektury polonistyczne: Oświecenie – Romantyzm / pod red. A. Borowskiego, J. Gruchały.- Kraków, 1997, s. 297-317, sygn. 77219 cz
 2. „Błogosławieństwo” Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski // Przegląd Humanistyczny.- 1993, nr 4, s. 131-133
 3. Fredro w szkole / M. Knothe // Polonistyka.- 1976, nr 4, s. 15-19
 4. Fredrowskie Jatwięgi i „Lubienie” / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki.- 1993, nr 1, s.3-26
 5. Indywidualizacja języka w „Zemście” Aleksandra Fredry / Halina Wiśniewska // Polonistyka.- 1969, nr 3, s. 43-51
 6. Nieromantyczny pisarz romantycznej epoki / W. Wawrzyniak // Polonistyka.-1976, nr 4, s. 9-15
 7. „Śluby panieńskie”: lekkość, wdzięk, przyśpieszenie / Mieczysław Ingot // Polonistyka.- 1976, nr 6, s. 15-19
 8. Zemsta i Pan Tadeusz / B. Zakrzewski // Polonistyka.-1976, nr 4, s. 3-9

Gajcy Tadeusz

 1. Gajcy Tadeusz // W: Dwudziestoletni poeci Warszawy / Jan Marx.- 1994, s. 263-359, sygn. 74204
 2. Testament poety. Do potomnego Tadeusza Gajcego / Bronisław Maj // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 305-333, sygn. 77704 cz

Gałczyński Konstanty Ildefons

 1. Chopin Gałczyńskiego / E. Lewandowska // Oświata i Wychowanie A.- 1985, nr 11, s. 44-45
 2. Gałczyński między młotem a kowadłem / A. Lam // Miesięcznik Literacki.- 1985, nr 9, s. 53-60
 3. Gałczyńskiego konwersacja z czytelnikiem / Małgorzata Marcjanik // Polonistyka.- 1986, nr 8, s. 616-621
 4. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego poezja muzyki / E. Lewandowska // Oświata i Wychowanie B.- 1985, nr 19, s.43-49
 5. O muzyczności poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / T. Zawadzki // Polonistyka.- 1980, nr 1, s. 33-38

Goethe, Johann Wolfgang von

 1. Cierpienia młodego Wertera – opowieść o powrocie / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum.- 2006/2007, nr 4, s. 53-63
 2. Werter zabił za jeden punkt, maturzysta potrzebuje ich znacznie więcej / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum.- 2006/2007, nr 4, s. 89-100
 3. Zrozumieć Wertera / Teodozja Świderska // Język Polski w Liceum.- 2006/2007, nr 4, s. 64-73

Gombrowicz Witold

 1. Antynomie Gombrowiczowskie / Ewa Piotrowska // Nurt.- 1987, nr 3, s. 33-34
 2. Ferdydurke Witolda Gombrowicza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Zenon Kasprzak // Polonistyka.- 1991, nr 10, s. 661-668
 3. Gombrowicz i propozycja nowego człowieka // W: Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski.-Kraków, 2005, s. 178-215, sygn. 88780
 4. Gombrowicz na łamach londyńskich „Wiadomości” / Marcin Rychlewski // Polonistyka.- 1998, nr 6, s. 338-345
 5. Którędy do Gombrowicza? / Andrzej Łopata // Polonistyka, 1999, nr 9, s. 537-540
 6. Literatura polska pod znakiem Gombrowicza / Jerzy Jarzębski // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 237-252,
  s. 77719 cz
 7. Operetka Witolda Gombrowicza / Cezary Rowiński // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 575-595, sygn. 74819 cz
 8. Pastiż i parodia jako konsekwencja stylizacji w Trans-Atlantyku W. Gombrowicza / Stanisław Żak // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 3, s. 32-45
 9. Rozbieranie Józia. Lektura Ferdydurke Witolda Gombrowicza / Jan Błoński // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 229-246, sygn. 77704 cz
 10. Straszny piątek w domu hrabiny. O „Biesiadzie u hrabiny Kotłubaj” Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 303-323, sygn. 74819 cz
 11. Spotkanie z groteską ( Witold Gombrowicz: „Ferdydurke”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 25-40, sygn. 73630 cz
 12. Wawel i Vence. Witold Gombrowicz / Jan Zomkowski // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej.- Warszawa, 1994, s. 93-102, sygn. 76626 cz

Gretkowska Manuela

 1. Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976-1997 / Przemysław Czapliński.- Kraków, 1997, sygn. 77663

Grochowiak Stanisław

 1. Ciemne i jasne wiersze Grochowiaka / Anna Nasiłowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej, L. Burskiej.- Warszawa, 1995, sygn. 74788 cz
 2. Ciemne wiersze Grochowiaka // W: Magia poezji / Jerzy Kwiatkowski.- Kraków, 1997, s. 216-241, sygn. 77056 cz
 3. Człowiek w teatrze. Dramaturgia Stanisława Grochowiaka / J. Uchnast // Polonistyka.- 1981, nr 2, s. 105
 4. Grochowiak w literackim czyśćcu // Odra.- 1986, nr 6, s. 18-25
 5. Plastyczne źródła inspiracji wiersza „Płonąca żyrafa” Stanisława Grochowiaka / Henryk Kurczak // Język Polski w Szkole Średniej 1992/93, nr 3, s. 82-88
 6. Stanisław Grochowiak czyli nowa formuła poezji (na marginesie wiersza „Ikar”) / B. Otrębski // Polonistyka.- 1978, nr 4, s. 243
 7. Stanisław Grochowiak – Kolęda / Stanisław Grochowiak // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 81-93, sygn. 74819 cz
 8. Stanisław Grochowiak - Lekcja anatomii (Rembrandta) / Henryk Kurczak // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 93-103, sygn. 74819 cz
 9. Stanisław Grochowiak – Płonąca żyrafa / Henryk Kurczak // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 103-111, sygn. 74819 cz
 10. Stanisław Grochowiak wobec poezji barokowej / Ryszard Stabro // Polonistyka.- 1986, nr 10, s. 745-759
 11. Stanisława Grochowiaka lekcja chodzenia po ziemi / Wojciech Podgórski // Polonistyka.- 1988, nr 9, s. 684-700
 12. W koronie ze rdzy. O poezji Stanisława Grochowiaka / A. Lam // Miesięcznik Literacki.- 1988, nr 12, s.47-50
 13. Zaproszenie do Bruegela. Słowa, dźwięki, obrazy w wierszach Stanisława Grochowiaka / Jacek Rozmus // W: Poezja  w szkole średniej / pod red. E. Kram-Mikoś.- Warszawa, 1995, sygn. 75397 cz

Grynberg Henryk

 1. Księgi wieczyste Henryka Grynberga / Anna Sobolewska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej, L. Burskiej.- Warszawa, 1995, sygn. 74788 cz
 2. Pamięć i wygnanie / Józef Wróbel // Polonistyka.- 1993, nr 4, s. 204-210

Herbert Zbigniew

 1. Czy znamy księcia poetów? / J. Drzewucki // Poezja.- 1986, nr 6, s. 60-70
 2. Dwa przesłania / Tadeusz Patrzałek // Polonistyka.- 1992, nr 4, s. 235-238
 3. Język wiary i niewiary. Religijne konteksty poezji Zbigniewa Herberta / Aleksander Fiut // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 223-236, . 77719 cz
 4. Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek // Język Polski w Szkole Średniej 1999/2000, nr 2, s. 79-91
 5. Kilka uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych (interpretacja „Testamentu” Z. Herberta) / Joanna Chałońska // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 4, s. 34-44
 6. Liczba najbardziej pojedyncza / K. Pienkosz // Literatura.- 1984, nr 2, s. 3-5
 7. Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole Średniej.- 1996/97, nr 1, s. 41-55
 8. Niezłomność czy kompromis? Wokół „Szuflady” Zbigniewa Herberta / Mariusz Zawodniak // Pamiętnik Literacki.- 1993, nr 2, s. 107-118
 9. Poezja Herberta w edukacji uczniów / Mieczysław Łojek // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 3, s. 56-69
 10. Potęga smaku – o wierszu Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa // Polonistyka.- 1999, nr 6, s. 342-345
 11. Proste słowa Zbigniewa Herberta / Maria Kamińska // Polonistyka.- 1995, nr 6, s. 428-431
 12. To jest ów owoc – o Brewiarzu Zbigniewa Herberta / Krystyna Pisarkowa // Język Polski.- 1999, nr 1/2, s. 1-14
 13. Wędrowiec, który podąża z Manczy / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum.- 2008/2009, nr 2, s. 35-46
 14. Zanim nauczę się Herberta / Mariusz Solecki // Język Polski w Liceum.- 2006/2007, nr 2, s. 15-21
 15. Zbigniew Herbert: Pan Cogito ma kłopoty / Anna Nasiłowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 23-40, sygn. 76628 cz
 16. Zbigniewa Herberta trylogia o etyce / Alina Biało // Polonistyka.- 1999, nr 4, s. 224-229

Herling-Grudziński Gustaw

 1. „Cud” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – średniowiecznej kroniki ciąg dalszy czy autorska wizja świata? / Piotr Żbikowski // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 361-375, sygn. 74819 cz
 2. Gustaw Herling-Grudziński / Jan Pacławski // W: Pisarze regionu świętokrzyskiego / pod red. Jana Pacławskiego.- Kielce, 1995, s. 91-129
 3. Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska / Andrzej Zieliński // Przegląd Humanistyczny, 1995, nr 2, s. 11-43
 4. Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat. Fenomenologia cierpienia / Stanisław Stabro // W:  Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 15-32, s. 77719 cz
 5. Gustaw Herling-Grudziński: korzenie twórczości / Grażyna Borkowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 115-130, sygn. 76628 cz
 6. Gustaw Herling-Grudziński – naoczny świadek i refleksyjny badacz łagrów w „Innym świecie” / Anna Marzec // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 339-361, sygn. 74819 cz
 7. Gustaw Herling-Grudziński w Kielcach / Jan Pacławski // Polonistyka.- 1992, nr 2, s.122-124
 8. Gustaw Herling- Grudziński – „Wieża” // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 375-401, sygn. 74819 cz
 9. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Droga do Rosji” i dialog z „Inną Rosją” / Jan Orłowski // Polonistyka.- 1992, nr 2, s. 77-83
 10. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego spotkania z ojczyzną prywatną / Maria Gołębiowska // Polonistyka.- 1998, nr 5, s. 269-271
 11. Herling-Grudziński Gustaw: „Inny świat”. Zapiski sowieckie // W: Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 95-130, sygn. 88324 cz
 12. Między cudem i wulkanem. Prolegomena do lekcji czytania „Dwu opowiadań” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Gertruda Wichary // Polonistyka, 1992, nr 2, s. 95-101
 13. Opisywanie i refleksja – „Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w szkole zawodowej / Zofia Budrewicz // Polonistyka.- 1992, nr 2, s. 89-95
 14. Poznański przystanek Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Bogumiła Kaniewska // Polonistyka, 1992, nr 2, s. 120-122
 15. Twarze Herlinga / Seweryna Wysłouch // Polonistyka, 1992, nr 2, s. 72-76
 16. Zgrzebna codzienność / Ludwik Kozołub // Polonistyka, 1992, nr 2, s. 104-107

Hłasko Marek

 1. Marek Hłasko jako bajkopisarz / Jan Zomkowski // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod. red. Aliny Brodzkiej.-Warszawa, 1995, sygn. 74788 cz
 2. Marka Hłaski portret bez tła / Wojciech Wyskiel // W:  Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 103-117, s. 77719 cz
 3. Ściana. Marek Hłasko „Okno” / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Gimnazjum.- 2006/2007, nr 1, s. 48-63
 4. W lombardzie złudzeń (Marek Hłasko: „Pierwszy krok w chmurach”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 170-187, sygn. 73630 cz

Iłłakiewiczówna Kazimiera

 1. Dwa pożegnania / R. Matuszewski // Polonistyka.- 1983, nr 9, s. 763-771
 2. Poetycka wizytówka / E. Lewandowska // Oświata i Wychowanie A.- 1984, nr 8, s. 43-44
 3. Rozmowy istotne Kazimiery Iłłakiewiczówny / I. Maciejewska // Polonistyka.- 1983, nr 9, s. 771-785

Iwaszkiewicz Jarosław

 1. Czas – śmierć – miłość (o „Pannach z Wilka” i „Brzezinie” Iwaszkiewicza) / Z. Bąk // Polonistyka.- 1988, nr 8, s. 589-610
 2. Dziewięciu diabłów i żadnego anioła. O Matce Joannie od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza / Krzysztof Biedrzycki // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 335-365, sygn. 77704 cz
 3. „Emocjonalizm dotrumienny” Jarosława Iwaszkiewicza / Anna Legeżyńska // Polonistyka.- 1999, nr 4, s. 213-217
 4. „Inny” Iwaszkiewicz / Elżbieta Bazan // Polonistyka.- 1994, nr 9, s. 532-535
 5. Iwaszkiewicza „Czas ostatnich śpiewów” / Leszek Szaruga // Polonistyka.- 1999, nr 4, s. 208-212
 6. Jarosław Iwaszkiewicz – Serenite / Anna Wróbel-Czabanowska // W:  Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 319-338, s. 77719 cz
 7. Muzyczne wątki w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Szkice o eseju / E. Lewandowska // Oświata i Wychowanie B.- 1984, nr 8, s.7-21
 8. W poszukiwaniu straconego czasu (O „Pannach z Wilka” J. Iwaszkiewicza i ich filmowej adaptacji) / J. W. Dietrich // Polonistyka.- 1980, nr 3, s. 197-199
 9. Więzy rodzinne (O „Brzezinie” inaczej) / H. Zaworska // Twórczość.- 1985, nr 2, s. 53-64

Jachowicz Stanisław

 1. Bajkopisarz z Dzikowa / Aleksandra Janas // Dzikovia.- 2006, nr 27, s. 3-5

Jan Paweł II

 1. Doświadczenia wiary: adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum.- 2006/2007, nr 1, s. 7-24

Jastrun Mieczysław

 1. Dwa pożegnania / R. Matuszewski //Polonistyka.- 1983, nr 9, s. 763
 2. Węzeł polski Tomasza Jastruna / Mieczysław Inglot // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 229-237, sygn. 74819 cz

Kaden-Bandrowski Juliusz

 1. Juliusz Kaden-Bandrowski – Generał Barcz / Marta Wyka // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 53-65, sygn. 77704 cz
 2. Juliusz Kaden-Bandrowski - pisarz awangardy / Danuta Dobrowolska // Polonistyka.- 1988, nr 3, s. 198-208
 3. Kaden-Bandrowski Juliusz – biografia // W: Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski.- Kraków, 2005, s. 227- 228, sygn. 88780
 4. Powieść Juliusza Kadena-Bandrowskiego / Barbara Mossakowska // Polonistyka.- 1988, nr 3, s. 189-198

Kafka Franz

 1. Franz Kafka: „Proces” czyli rebelia bezsilności / Cz. Karolak // Nurt.- 1986, nr 5, s. 10-13
 2. Przestrzeń i nadzieja w „Procesie” F. Kafki / Piotr Kuziński // Polonistyka.- 1985, nr 6, s. 445-457
 3. Przypowieść o Jedermanie i prześladujących go innych. „Proces” Franza Kafki jako powieść paraboliczna / Aleksandra Klich-Siewiorek, Eugeniusz Szymik // Język Polski w Szkole Średniej.- 1988/99, nr 3, s. 62-64
 4. Wpływ Kafki na literaturę polską / J. Łukosz // Twórczość.- 1985, nr 10, s. 56-62

Kapuściński Ryszard

 1. Kapuściński Ryszard: Imperium // W: Literatura wobec totalitaryzmu / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 109-158, sygn. 88331 cz
 2. O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego / Irena Kwiecień // Polonistyka.- 1986, nr 7, s. 512-519
 3. Reporter świata: scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 12, s. 21-23
 4. Wymiary uczestnictwa / Zygmunt Ziątek // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 157-178, sygn. 76628 cz

Karpiński Franciszek

 1. „Psałterz Dawida” i „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego / Jacek Wójcicki // Polonistyka.- 1991, nr 4, s. 195-210

Kasprowicz Jan

 1. Godziny z Kasprowiczem w szkole / M. Knothe // Polonistyka.- 1976, nr 5, s. 9-13
 2. O „Hymnach” Jana Kasprowicza / Anna Bilska // Polonistyka, 1986, nr 8, s. 579-588
 3. „Onorate latissimo poeta” / R. Lothe // Polonistyka.- 1976, nr 5, s. 3-8
 4. Poety wizerunek prawdziwy / Mirosław Sosnowski // Polonistyka.- 1986, nr 8, s. 588-596
 5. Śmierć druga. Eksplikacja fragmentu hymnu Dies irae Jana Kasprowicza / Henryk Stokwiszewski // Język Polski w Szkole Średniej.- 1994/95, nr 1, s. 63-79

Kochanowski Jan

 1. Czy Kochanowski był sylabotonistą? / L. Pszczołowska // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 2, s. 99-111
 2. Ideały renesansu. „Pieśni” Jana Kochanowskiego na lekcjach języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach zawodowych / Paweł Bagiński // Polonistyka.- 1973, nr 3, s. 29-38
 3. Jan Kochanowski albo swoistość polskiego renesansu / T. Ulewicz // Ruch Literacki.- 1984, nr 5-6, s. 325-336
 4. Jan Kochanowski – „Pieśń IV” z „Fragmentów albo Pozostałych pism” / Stanisław Grzeszczuk // W: Lektury polonistyczne: Średniowiecze – Renesans – Barok T. 2 / pod red. A Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s. 169-197, sygn. 77214 cz
 5. Jan Kochanowski – „Wsi spokojna, wsi wesoła” / Stanisław Grzeszczuk // W: Lektury polonistyczne: Średniowiecze – Renesans – Barok T. 2 / pod red. A Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s. 169-197, sygn. 77214 cz
 6. Kilka uwag o „Powrocie Posła” / Paweł Bagiński // Polonistyka.- 1978, nr 5, s. 311-315
 7. Kochanowskiego lekcja historii / J. Abramowska // Pamiętnik Literacki.- 1984, nr 4, s. 47-67
 8. „Lutnia na wierzbie” / Danuta Jodłowska-Wesołowska // Polonistyka, 1967, nr 4, s. 1-10
 9. O interpretacji Muzy Jana Kochanowskiego: literatura staropolska a współczesna dydaktyka szkolna / Ewa Kiraga-Wójcik // Język Polski w Liceum.- 2008/2009, nr 1, s. 68-74
 10. O „Trenach” Jana Kochanowskiego / J. Rytel // Polonistyka.- 1979, nr 5, s. 331-336
 11. „Odprawa posłów greckich – tragedia na dzisiaj” / Irena Sławińska // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 565-575, sygn. 74819 cz
 12. Ogród harmonii i nadziei – o hymnie „Czego chcesz od nas Panie” Jana Kochanowskiego / Andrzej Kowalczyk // Polonistyka.- 1984, nr 5-6, s. 346-358
 13. Pieśń o dobrej sławie / Teresa Kostkiewiczowi // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 11-19, sygn. 74819 cz
 14. Poeta czarnoleski / Zygmunt Kubiak // Polonistyka.- 1997, nr 5, s. 280-283
 15. „Przy pogrzebie rzecz” - konspekt intelektualny „Trenów” / S. Grzeszczuk // Ruch Literacki.- 1984, nr 4-5, s. 337-351
 16. Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego / Bogdan Otrębski // Polonistyka.- 1984, nr 5-6, s. 341-346
 17. Publicystyka Jana Kochanowskiego / Wiesław Stec // Polonistyka.- 1984, nr 5-6, s. 323-341
 18. Radość czytania Kochanowskiego / Barbara Kasprzykowa // Polonistyka.- 1997, nr 5, s. 283-286
 19. Szkoły życia Kochanowskiego / Ewelina Jaroszewska // Polonistyka.- 2006, nr 9, s.18-22
 20. „Treny” Jana Kochanowskiego na lekcjach języka polskiego w kl. I LO / Maria Bursztyn // Polonistyka.- 1984, nr 9-10, s. 582-589
 21. Uwagi o fraszce Jana Kochanowskiego „Na lipę” / Z. Bąk // Polonistyka.- 1976, nr 3, s. 42-47

Konopnicka Maria

 1. Cisza nocna, wśród której rozlegają się przygody Balcera / Leszek Soliński // Poezja.- 1985, nr 12, s. 45-50
 2. Jeszcze o „Rocie” i jej percepcji / A. Romanowski // Pamiętnik Literacki.- 1989, nr 1, s. 249-255
 3. Lora. O Marii Konopnickiej, jej trzech córkach, pięciu synach i przyjaciółce Dulębie / Leszek Soliński // Poezja.- 1985, nr 12, s. 24-45
 4. Życie i twórczość Marii Konopnickiej: fakty i mity / Zofia Redlarska // Życie Szkoły.- 2009, nr 2, s. 34-39

Konwicki Tadeusz

 1. Apokalipsa czy rozpad totalitarnego systemu? / Piotr Żbikowski // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 515-543, sygn. 74819 cz
 2. Dyskurs pseudoautobiograficzny. Próba interpretacji „Kalendarza i klepsydry” Tadeusza Konwickiego / Andrzej Sulikowski // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 497-515, sygn. 74819 cz
 3. Kompleks polski czyli alchemia Peerelu / Anna Sobolewska // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 543-565, sygn. 74819 cz
 4. Konwicki Tadeusz: Mała Apokalipsa // W: Literatura wobec totalitaryzmu / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 75-118, sygn. 88331 cz
 5. O świadomości człowieka porażonego wojną ( Tadeusz Konwicki: „Sennik współczesny” ) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 142-153, sygn. 73630 cz
 6. Sennik bez snów Tadeusza Konwickiego / Tadeusz Lubelski // W:  Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s.131-148, s. 77719 cz
 7. Tadeusz Konwicki // W: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996 / Przemysław Czapliński.- Kraków, 1997, sygn. 77663
 8. Tamta Litwa i tamta miłość czyli o „Kronice wypadków miłosnych” Tadeusza Konwickiego / Anna Marzec // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 479-497, sygn. 74819 cz

Korczak Janusz

 1. Humanistyczne wartości książek Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży / Alicja Szlązakowa // Polonistyka.- 1979, nr 3, s. 173-181
 2. Korczak i Freinet – co łączy, a co różni? / Aleksander Lewin // Nowa Szkoła.- 1997, nr 2, s. 16-20
 3. „Król Maciuś” Janusza Korczaka – spór narratorów, metafora, mit / Grzegorz Leszczyński // Polonistyka.- 1983, nr 5, s. 323-333
 4. Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer.- 2006, nr 1, s. 37-42

Krall Hanna

 1. Historia z pamięci w „Zdążyć przed Panem Bogiem” / Dorota Śliwińska // Polonistyka.- 1993, nr 4, s. 215-220
 2. Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem // W: Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 141-160, sygn. 88324 cz

Krasicki Ignacy

 1. Archaizmy wyrazowe i znaczeniowe pochodzenia obcego w twórczości Ignacego Krasickiego / Halina Rybicka // Polonistyka.- 1969, nr 1, s. 56-60
 2. Biskupa Krasickiego recepta na szczęście / Krystyna Stasiewicz // Polonistyka.- 1997, nr 6, s. 335-338
 3. Ćwiczenia słownikowe w związku z analizą „Satyr” I. Krasickiego / U. Petkowska // Polonistyka.- 1970, nr 2, s. 48
 4. Ignacy Krasicki – „Bajki i przypowieści” i „Bajki nowe” / Włodzimierz Maciąg // W: Lektury polonistyczne – Oświecenie-Romantyzm / red. A. Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s. 113-126, sygn. 77219 cz
 5. Ignacy Krasicki – „Monachomachia czyli wojna mnichów” / Zbigniew Goliński // W: Lektury polonistyczne – Oświecenie-Romantyzm / red. A. Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s. 39-64, sygn. 77219 cz
 6. Ignacy Krasicki – „Myszeida” / Julian Maślanka // W: Lektury polonistyczne – Oświecenie-Romantyzm / red. A. Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s.5-35, sygn. 77219 cz
 7. Ignacy Krasicki – pierwszy polski eseista / Eliza Gajzler // Polonistyka.- 2009, nr 6, s. 37-42
 8. Krasicki Ignacy: Satyry // W: Polska „święta” i „przeklęta” / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 39-52, sygn. 88335 cz
 9. Retoryka buntu Ignacego Krasickiego / Władysław Lubaś // Poradnik Językowy.- 1992, nr 8, s. 562-576
 10. „Satyry” Ignacego Krasickiego / T. Kostkiewiczowi // Polonistyka.- 1979, nr 4, s. 243-248

Krasiński Zygmunt

 1. Postacie „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego / Z. Wójcicka // Polonistyka.- 1979, nr 5, s. 343
 2. Czy można być „wiernym” Krasińskiemu? ( Wybrane przykłady inscenizacji i interpretacji „Nie-Boskiej Komedii”)/ M. Sugiera // Ruch Literacki.- 1986, nr.3, s. 215-230
 3. Polska – unikalna elegia Z. Krasińskiego / Zbigniew Sudolski // Polonistyka.-1984, nr 7, s. 403-408
 4. „Nie-Boska komedia” na lekcjach i w teatrze… boleśnie okrojona / A. Mackiewicz // Polonistyka.- 1979, nr 5, s. 351-356
 5. Czytając „Nie-Boską komedię…” / Mieczysław Inglot // Polonistyka.- 1987, nr 7, s.494-504
 6. Odkrycie epistolografii Krasińskiego / Z. Sudolski // Polonistyka.- 1979, nr 5, s. 337-343

Kraszewski Józef Ignacy

 1. Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887 / J. Detko // Polonistyka.- 1977, nr 6, s. 404
 2. Ze świątyni Natury do mitycznego Kneźna. Mitologia i mit w „Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego / Tadeusz Linkner  // „Ruch Literacki” 1989, nr 2, s. 111-125
 3. Wątki „Starej baśni” / P. Bagiński // Polonistyka.- 1977, nr 6, s. 420-424
 4. Z Kraszewskim na Wołyniu / Mirosław Narbutt // Spotkania z Zabytkami.- 1992, nr 1, s. 17-18

Kruczkowski Leon

 1. O „Niemcach” Leona Kruczkowskiego / Eleonora Udalska // Polonistyka.- 1970, nr 3, s. 1-8
 2. Wokół zagadnień zawartych w dramacie L. Kruczkowskiego pt. „Pierwszy dzień wolności” / I. Mendykowa // Polonistyka.- 1971, nr 1, s. 28

Kuncewiczowa Maria

 1. „Cudzoziemka” M. Kuncewiczowej – powieść o nieszczęśliwej kobiecie / Stanisław Żak // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 2, s. 66-76
 2. Proza psychologiczna w kinie. O adaptacji filmowej „Cudzoziemki” M. Kuncewiczowej  / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 2, s. 76-88
 3. „Uśmiech niezbędny do życia” ( O „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej ) / Maria Kamińska // Polonistyka.- 1995, nr 7, s. 476-481
 4. Powtórka z Kuncewiczowej / Jakub Ciećkiewicz // Miesięcznik Literacki.- 1985, nr 9, s. 130-131

Kuśniewicz Andrzej

 1. Andrzej Kuśniewicz, czyli życie gdzie indziej / Jan Zomkowski // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 211-219, sygn. 76628 cz
 2. Andrzej Kuśniewicz – „Król Obojga Sycylii” / Anna Łebkowska // W:  Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s.189-222, sygn. 77719 cz

Lechoń Jan

 1. Jan Lechoń: „Legenda” / R. Bojanowska // Polonistyka.- 1982, nr 5, s. 345-349
 2. Jana Lechonia „Pieśń o Stefanie Starzyńskim” / Waldemar Staszcz // Polonistyka.- 1982, nr 5, s. 338-345
 3. Lechoń i sztuka przyjaźni / W. Wyskiel // Miesięcznik Literacki.- 1986, nr 9, s. 57-60
 4. Narracyjność i teatralizacja w liryce Jana Lechonia / M. Wojtkiewicz // Przegląd Humanistyczny.- 1984, nr 11/12, s. 137-153
 5. Nie skończona sprawa samotnego poety / Wojciech Wyskiel // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 127-146, sygn. 77704 cz
 6. O „Panu Twardowskim” Jana Lechonia / Antoni Mackiewicz // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 25-39, sygn. 74819 cz
 7. Uwagi o Janie Lechoniu i Warszawie w jego poezji / Lech Stachurski / Poezja.- 1985, nr 5-6, s. 77-88

Lem Stanisław

 1. Diariusz filozoficzny łgarza. O „Dziennikach gwiazdowych” Stanisława Lema / Jerzy Jarzębski // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 119-130, s. 77719 cz
 2. Wstęp do „Solaris”. Nowe lektury szkolne / W. Kajtoch // Życie Literackie.- 1983, nr 48, s. 6-13

Leśmian Bolesław

 1. Analiza jungowska wiersza „Dziewczyna” B. Leśmiana / Piotr Dębek // Język Polski w Szkole Średniej.- 1996/1997, nr 4, s. 78-83
 2. Baśń pełna „-izmów”. ( Proza Bolesława Leśmiana w liceum) / Maria Wędrychowska // Polonistyka, 1993, nr 8, s. 459-467
 3. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna / Ryszard Nycz // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 29-51, sygn. 77704 cz
 4. „O Dziejbie leśnej” / M. Sugiera // Dialog.- 1984, nr 1, s. 98-103
 5. O śmierci u Leśmiana w kontekście jednego wiersza / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Kwartalnik Edukacyjny.- 2007, nr 1, s. 28-36

Malczewski Antoni

 1. Antoni Malczewski i Drezno / A. Kowalczykowi // Ruch Literacki.- 1985, nr 4, s. 315-321
 2. Antoni Malczewski – Maria / Julian Maślanka // W: Lektury polonistyczne – Oświecenie-Romantyzm / red. A. Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s.131-161, sygn. 77219 cz
 3. Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie warszawskiej z 1826 i 1827 roku / Z. Przychodniak // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 2, s. 257-265
 4. „Maria” A. Malczewskiego w malarskim dominium vanitatis / Włodzimierz Szturc // Ruch Literacki.- 1985, nr 4, s. 263-279
 5. „Maria” Antoniego Malczewskiego i wczesnoromantyczne konwencje literackie / Bogusław Dopart // Przegląd Humanistyczny.- 1996, nr 2, s. 61-71
 6. „Maria” Malczewskiego jako romantyczna poezja nocy / H. Krukowska // Pamiętnik Literacki.- 1986, nr 3, s. 5-40

Mann Tomasz

 1. Mann Tomasz: Tonio Kroger // W: Człowiek wobec tajemnicy zła / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 6-29, sygn. 88325 cz
 2. Mannowskie adagio / Bożena Górska // Polonistyka.- 1996, nr 1, s. 32-38
 3. Nowelistyka Tomasza Manna / N. Honsza // Języki Obce w Szkole.- 1975, nr 4, s. 196-199
 4. Tomasz Mann: Czarodziejska góra / Hubert Orłowski // Polonistyka.- 1993, nr 7, s. 406-411

Mickiewicz Adam

 1. Adam Mickiewicz – Dziady / Bogusław Dopart // W: Lektury polonistyczne: Oświecenie-Romantyzm / red. A. Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s.161-209, sygn. 77219 cz
 2. Białoruś na kartach Mickiewiczowskiej poezji / Andrzej Kempki // Polonistyka.- 1998,
  nr 7, s. 488-491
 3. Bibliografia artykułów o języku Adama Mickiewicza drukowanych w „Języku Polskim” 1955-1998 / Zofia Bukowcowa // Język Polski.- 1998, nr 5, s. 389-392
 4. Cierpienie w „Dziadach” i „Innym świecie” / Maria Firut // Polonistyka.- 1998, nr 7, s. 459-463
 5. Człowiek i natura w „Sonetach Krymskich” A. Mickiewicza / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole Średniej.- 1994/95, nr 4, s. 24-37
 6. Czy prawdziwa przyjaźń istnieje?: wiersz Adama Mickiewicza „Przyjaciele” / Ewa Juszczyk // Inspiracje Polonistyczne.- 1999, nr 14, s. 14-16
 7. „Doliny piękne zostawmy szczęśliwym” ( O „Konradzie Wallenrodzie”) / H. Krukowska // Ruch Literacki.- 1983, nr 6, s. 439-451
 8. „Dróg krzyżowych biegi”. Mickiewicz o wygnańcach syberyjskich / Zofia Trojanowiczowa // Polonistyka.- 1993, nr 5, s. 270-279
 9. Dwa komentarze do „Dziadów” drezdeńskich / K. Górski // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 3, s. 3-16
 10. „Dziadów” Adama Mickiewicza część trzecia – misterium wskrzeszania nadziei / W. Szturc // Przegląd Humanistyczny.- 1986, nr 3-4, s. 83-89
 11. „Dziady” Mickiewicza – „Dziady” Słowackiego / Stanisław Makowski // Przegląd Humanistyczny.- 1991, nr 2, s. 33-50
 12. „Dziady” w służbie zagłaskanej historii / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum.- 2008/2009, nr 2, s. 19-28
 13. Dziecko „stulecia kina” wobec tekstów Adama Mickiewicza / Aniela Książek-Szczepanikowska // Polonistyka.- 1996, nr 5, s. 273-278
 14. „Głos Soplicowa” – dziennikarskie spojrzenie na „Pana Tadeusza” / Janusz Koryl // Polonistyka.- 1995, nr 8, s. 543-546
 15. Językowy obraz flory w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Stanisław Kania // Język Polski.- 1998, nr 5 s. 337-346
 16. „Konrad Wallenrod” – anatomia zdrady uświęconej / E. Piotrowska // Nurt.- 1985, nr 2, s. 21-22
 17. Kreacja romantycznego indywidualizmu w „Odzie do młodości” A. Mickiewicza / Eligiusz Szymanis // Polonistyka.- 1987, nr 7, s. 487-494
 18. Kto jest bohaterem „Dziadów”? / Michał Masłowski // Przegląd Humanistyczny.- 1991, nr 2, s. 23-31
 19. Marzenie romantyka. Analiza i interpretacja sonetu Bajdary / Krzysztof Laskowski // Polonistyka.- 1998, nr 7, s. 477-480
 20. Mickiewicz nie pisał komunikatów! / Stanisław Bortnowski // Polonistyka.- 1983,
  nr 9, s. 789-797
 21. Mickiewiczowskie „Księgi pielgrzymstwa polskiego” w kręgu idei Hambacher Fest / Piotr Rogulski // Przegląd Humanistyczny.- 1993, nr 1, s. 71-77
 22. Nad lirykiem A. Mickiewicza „Polały się łzy” / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej.- 1994/95, nr 1, s. 28-45
 23. O języku Adama Mickiewicza / Zofia Kurzowa // Język Polski.- 1998, nr 5, s. 290-302
 24. O „Odzie do młodości” / Paweł Bagiński // Polonistyka.- 1978, nr 6, s. 393-396
 25. O przemijaniu w „Panu Tadeuszu” / B. Zakrzewski // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 3, s. 17-28
 26. „Pan Tadeusz” czyli „Jeszcze Polska nie zginęła” / B. Zakrzewski // Życie Literackie.- 1984, nr 27, s. 1,5
 27. „Pan Tadeusz” we francuskiej tradycji przekładowej / Aleksander Łabuda // Pamiętnik Literacki.- 1993, nr 3-4, s. 63-74
 28. „Pan Tadeusz” – z dziejów 150 – letniej sławy / Antoni Mackiewicz // Polonistyka.- 1985, nr 1, s, 28-40
 29. Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w „Dziadach” / J. Skuczyński // Pamiętnik Literacki.- 1988, nr 2, s. 5-47
 30. Pole leksykalno-stylistyczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza / Mirosława Białoskórska // Język Polski.- 1998, nr 5, s. 321-328
 31. Polemika z chrześcijaństwem w „Dziadach” kowieńsko-wileńskich / Marian Śliwiński // Przegląd Humanistyczny.- 1992, nr 3, s. 81-94
 32. Przełom czy konstytucja – z problematyki „Dziadów części III” / Eligiusz Szymanis // Polonistyka.- 1980, nr 1, s. 19-20
 33. Przestrzenie romantyczne w balladach / Teresa Kosyra-Cieślak // Polonistyka.- 1998, nr 7, s. 446-452
 34. Przybosiowe klucze do „Pana Tadeusza” / Stanisław Bortnowski // Polonistyka.- 1987, nr 7, s. 517-527
 35. Publicystyka A. Mickiewicza na lekcjach języka polskiego / Andrzej Łopata // Język Polski w Szkole Średniej, 1994/95, nr 3, s. 22-33
 36. Romantyczność a „Oda do młodości” Adama Mickiewicza / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej 1994/95, nr 1, s. 18-27
 37. Słownictwo epilogu „Pana Tadeusza” na tle tekstu ksiąg Mickiewiczowskiej epopei / Edward Stachurski // Język Polski.- 1998, nr 5, s. 347-355
 38. Sto pięćdziesiąt lat „Pana Tadeusza” // Poezja.- 1984, nr 11-12, s. 1-240
 39. Świat dziwów nauczyciela koweńskiego ( Dziady cz. II ) / M. Grabowska // Polonistyka.- 1973, nr 4, s. 9-17
 40. Telewizyjne „Dziady” Jana Englerta w wielogłosowym dialogu / Leokadia Kaczyńska // Polonistyka.- 1998, nr 7, s. 415-422
 41. U źródeł twórczości A. Mickiewicza / J. Riszkus // Polonistyka.- 1975, nr 3, s. 10
 42. Uwagi o listach A. Mickiewicza / E. Sawrymowicz // Polonistyka.- 1975, nr 3, s. 3
 43. Uwagi o stylu wiersza Adama Mickiewicza „Wsłuchać się w szum wód głuchy” / Teresa Skubalanka // Język Polski.- 1998, nr 5, s. 303-308
 44. Wartościowanie związane ze słońcem w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza / Maria Zarębina // Język Polski.- 1998, nr 5, s. 309-320
 45. Widzenie księdza Piotra a wieszczba Oleszkiewicza. Stopnie proroczych wtajemniczeń w trzeciej części „Dziadów” / Bogusław Dopart // Przegląd Humanistyczny.- 1993,
  nr 1, s. 79-90
 46. Widzę i opisuję… O lesie w Panu Tadeuszu / Barbara Guzik // Polonistyka.- 1998, nr 7, s. 440-446
 47. Wyrazy – klucze Mickiewiczowskiej epopei / Edward Stachurski // Język Polski.- 1999, nr 1/2, s. 15-29
 48. Zagadki „Sonetów Krymskich” / Seweryna Wysłouch // Polonistyka.- 1998, nr 7, s. 388-395
 49. Zliczyć każdy dźwięk (Liryki lozańskie) / M. Jentys // Poezja.- 1989, nr 2, s. 77-83

Miłosz Czesław

 1. Czesław Miłosz moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 45-47
 2. Czesława Miłosza koncepcja literatury i krytyki / R. Rosa // Ruch Literacki.- 1985, nr 2, s. 83-95
 3. Czy ten poeta jest heretykiem? : teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 19-24
 4. Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę…: scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole.- 2006, nr 11, s. 27-29
 5. „Dolina Issy”, czyli poznawanie Miłosza / Maria Kamińska // Polonistyka, 1992, nr 10, s. 599-606
 6. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 38-44
 7. Miłosz, Dostojewski i Rosja… / Monika Wójcik // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 31-37
 8. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka.- 2005, nr 1, s. 25-30
 9. Miłosza „Ballada o Matce Polsce” / B. Otrębski // Polonistyka.- 1982, nr 4, s. 276
 10. Miłosza punkty widzenia / Anna Wiech // Polonistyka.- 1982, nr 4, s. 254-264
 11. Nad „Campo di Fiori” Miłosza / Zbigniew Bąk // Polonistyka.- 1984, nr 9/10, s. 576-581
 12. O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza / Bronisława Dymara // Polonistyka.- 1982, nr 4, s. 265-279
 13. Poema nienaiwne – o świecie Czesława Miłosza / Aleksander Fiut // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 263-286, sygn. 77704 cz
 14. Ponadczasowy charakter wiersza „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Teresa Bugajska // Język Polski w Szkole, 1992/1993, nr 1/2, s. 115-117
 15. Przemilczane… : Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała // Polonistyka.- 2003, nr 8, s. 481-486
 16. Struktura i autorytet: Julian Przyboś i Czesław Miłosz w poezji współczesnej / Anna Nasiłowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 83-92, sygn. 76628 cz

Molier

 1. Jak Molier zagrał u Bułhakowa dworskiego artystę / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 3, s. 64-68
 2. Jak śmieszy , kiedy nie śmieszy: wokół komizmu Świętoszka Moliera / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 3, s. 27-40
 3. Świętoszek, czyli jak Boy aplikuje Moliera / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 3, s. 41-45
 4. W gabinecie luster, czyli Molier w wersji filmowej: (propozycja metodyczna) / Renata Borowiak, Katarzyna Taborska // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 3, s. 58-63
 5. Zakochany Szekspir i zagubiony Molier, czyli teatr plebejski i dworski na ekranie / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 3, s. 101-107
 6. Molierowska polifonia / Renata Borowiak, Katarzyna Taborska // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 3, s. 17-26
 7. Świętoszek – postacie i teatr / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 3, s. 7-16

Morsztyn Jan Andrzej

 1. Bez złudzeń i bez pocieszenia. Jan Andrzej Morsztyn wobec religii / Paweł Stępień // Pamiętnik Literacki.- 1995, nr 2, s. 25-45
 2. Fraszki erotyczne Jana Andrzeja Morsztyna czyli w poszukiwaniu prawd ostatecznych / Paweł Stępień // Przegląd Humanistyczny.- 1992, nr 1, s. 139-148
 3. Jana Andrzeja Morsztyna sny o marności / Paweł Stępień // Polonistyka.- 1993, nr 1, s. 11-13
 4. Jana Andrzeja Morsztyna wizja świata / Paweł Stępień // Przegląd Humanistyczny.- 1995, nr 3, s. 83-99
 5. Lekcja Morsztyna / Marcin Dzikowski.- 2006, nr 7, s. 63-64
 6. O sonecie „Do trupa” Jana Andrzeja Morsztyna / Ryszard Warchoł // Polonistyka.- 1987, nr 9, s. 659-667

Mrożek Sławomir

 1. Drama w rytmie „Tanga” S. Mrożka / Leokadia Pawliszak // Polonistyka.- 1992, nr 6, s. 351-354
 2. Miłość w groteskowym świecie Tanga S. Mrożka / Ewa Pieczonka // Język Polski w Szkole Średniej 1998/99, nr 2, s. 68-74
 3. Mrożek i katastrofizm współczesny / Edward Kasperski // Przegląd Humanistyczny.- 1995, nr 4, s. 69-81
 4. Od tanga Stomila do tanga Edka: historiozoficzna parabola Mrożka / Małgorzata Sugiera // W:  Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s.149-162, sygn. 77719 cz
 5. „Policja” Sławomira Mrożka / Elżbieta  Rzewuska // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 651-669, sygn. 74819 cz
 6. Sławomir Mrożek – Śmierć porucznika / Aleksandra Okopień-Sławińska // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 25-39, sygn. 74819 cz
 7. Sławomir Mrożek: teatr absurdu czy absurd jako teatr / M. Masłowski // Przegląd Humanistyczny.- 1989, nr 7, s. 59-72
 8. Zdemaskowany zamaskowany świat: Sławomir Mrożek: Tango – Krawiec – Emigranci – Garbus / Katarzyna Włodawska // Polonistyka.- 1997, nr 10, s. 588-591

Myśliwski Wiesław

 1. Głód syntezy: Wiesław Myśliwski i proza chłopska / Zygmunt Ziątek // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod. red. Aliny Brodzkiej, L Burskiej.-Warszawa, 1995, sygn. 74788 cz
 2. Obnażanie chłopskiej duszy ( Wiesław Myśliwski: „Pałac”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 261-270, sygn. 73630 cz
 3. Wiesław Myśliwski / Jan Pacławski // W: Pisarze regionu świętokrzyskiego / pod red. Jana Pacławskiego.- Kielce, 1990, s. 71-105, sygn. 74716 cz

Nałkowska Zofia

 1. Dzienniki Zofii Nałkowskiej / Paweł Bagiński // Polonistyka.- 1989, nr 7, s. 552-553
 2. Nałkowska i proza psychologiczna // Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski.- Kraków, 2005, s. 262, sygn. 88780
 3. O „Granicy” Zofii Nałkowskiej kilka spostrzeżeń / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej.- 1994/95, nr 4, s. 55-65
 4. O „Medalionach” Zofii Nałkowskiej / Mieczysław Inglot // Polonistyka.- 1990, nr 7, s. 323-331
 5. Romans z (feministycznym) podtekstem. O „Granicy” Zofii Nałkowskiej / Izabela Kaluta // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 85-110, sygn. 77704 cz
 6. W kręgu psychologizmu, realizmu i polityki / W. Wójcik // Polonistyka.- 1979, nr 4, s. 257-263

Norwid Cyprian Kamil

 1. „Bema pamięci żałobny rapsod” C. K. Norwida / Polonistyka.- 1983, nr 8, s. 698-712
 2. Cyprian Norwid: Miłość – czysta u kąpieli morskich / Agnieszka Ziołowicz // W: Lektury polonistyczne – Oświecenie-Romantyzm / red. A. Borowski, J. Gruchała.- Kraków, 1997, s. 317-332, sygn. 77219 cz
 3. „Czy nieszczęściu można się przeciwstawić” – „Fatum” C. K. Norwida (eksplikacja, nie do końca) / Dorota Michałka // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 19-25, sygn. 74819 cz
 4. Interpretacja wiersza C. Norwida „Początek broszury politycznej…” / J. Puzynina, B. Subko // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 2, s. 135-148
 5. List poetycki do Johna Browna / Izabela Wasiak // Polonistyka.- 1992, nr 5, s. 295-298
 6. Naród, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida / Joanna Wosińska // Polonistyka.- 2009, nr 3, s. 11-16
 7. Norwid a romantyzm / Maria Straszewska // Polonistyka.- 1972, nr 1, s. 1-9
 8. Norwid prowincjonalny i ludowy / Andrzej Łopata // Polonistyka.- 1998, nr 10, s. 667-670
 9. Norwid wobec epoki / Maria Olszewska // Polonistyka.- 1977, nr 1, s. 8-12
 10. Norwidowski Chopin jako znak „Doskonałego – wypełnienia” (O „Fortepianie Szopena”) / Stanisław Makowski // Polonistyka.- 1983, nr 8, s. 691-698
 11. Nowe spojrzenie na „Vademecum” Norwida / A. Kowalska // Polonistyka.- 1978, nr 3, s. 159
 12. „Purytanizm” Cypriana Norwida (Analiza – interpretacja – konteksty – kontynuacje i nawiązania) / Mieczysław Inglot // Polonistyka.- 1988, nr 9, s. 677-684
 13. Przerwana pieśń. O funkcji podkreśleń w poezji Norwida / Z. Mitosek // Pamiętnik Literacki.- 1986, nr 3, s. 157-174
 14. „Tam gdzie jest Nikt i jest Osobą” (o wierszu C. Norwida „Do Zeszłej”) / S. Sawicki // Ruch Literacki.- 1985, nr 4, s. 295-302
 15. Tezy o Norwidzie / Stanisław Falkowski // Polonistyka.- 1998, nr 10, s. 663-666
 16. Z podwójnego tworzywa: o niektórych listach Norwida / Joanna Piątek // Polonistyka.- 1998, nr 10, s. 670-673

Nowak Tadeusz

 1. Poezja organiczna // W: Magia poezji / Jerzy Kwiatkowski.- Kraków, 1997, s. 208-216
 2. Symbol i metafora w powieści (Tadeusz Nowak: „A jak królem, a jak katem będziesz”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 248-261, sygn. 73630 cz
 3. Tadeusz Nowak – szkic do portretu i jedno zbliżenie / Stanisław Balbus // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 253-292, s. 77719 cz

Orwell George

 1. Folwark zwierzęcy czytany w szkole / Marta Nadolna // Polonistyka.- 2009, nr 3, s. 40-45
 2. Orwell George: Rok 1984 // W: Literatura wobec totalitaryzmu / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 31-74, sygn. 88331 cz
 3. Rewolucja i jej skutki, czyli o Folwarku zwierzęcym George’a Orwella / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej.- 1993/94, nr 2, s. 19-28

Orzeszkowa Eliza

 1. „Nad Niemnem” dziś / Bożena Górska // Polonistyka.- 1994, nr 8, s. 485-488
 2. „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej czyli o „kazuistyce sumienia” / J. Bachórz // Polonistyka.- 1983, nr 10, s. 843
 3. „Nad Niemnem”- językiem filmu / Henryk Kurczak // Polonistyka.- 1996, nr 5, s. 292-293
 4. O filmowej adaptacji „Nad Niemnem” / Janina Dietrich // Polonistyka.- 1987, nr 2, s. 122-126
 5. Przemilczane…: Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała // Polonistyka.- 2003, nr 8, s. 481-486

Parandowski Jan

 1. Jan Parandowski / Z. Libera // Polonistyka.- 1979, nr 2, s. 83-87
 2. „Mitologia” Jana Parandowskiego w kl. I liceum ogólnokształcącego / B. Myrdzik // Polonistyka.- 1976, nr 6, s. 36-39

Pasierb Janusz

 1. Janusz Pasierb – zaproszenie / Bernadetta Chachulska, Tomasz Chachulski // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 205-211, sygn. 74819 cz
 2. „Młodzi – ogłuszeni przez miłość” – w poezji Janusza Stanisława Pasierba / Aleksandra Pethe // Polonistyka.- 1996, nr 1, s. 24-28
 3. „Skoczyć wzwyż…” Przesłanie ks. Janusza Pasierba / Bożena Chrząstowska // Polonistyka.- 1999, nr 4, s. 236-239

Pieśń o Rolandzie

 1. Antonius Block: Średniowieczny rycerz według Ingmara Bergmana / Roman Sowa // Język Polski w Gimnazjum.- 2007/2008, nr 3, s. 98
 2. „Pieśń o Rolandzie”. Próba korelacji uwspółcześnienia / U. Petkowska // Polonistyka.- 1971, nr 3, s. 11
 3. Roland i Don Kichot: od słowa do obrazu i z powrotem / Anna Dubis // Język Polski w Gimnazjum.- 2007/2008, nr 3, s. 15-22

Polkowski Jan

 1. Jan Polkowski – „Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono” / Andrzej Niewiadomski // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 237-251, sygn. 74819 cz
 2. Wymowne milczenie: o poezji Jana Polkowskiego / Piotr Kępiński // Polonistyka.- 1999, nr 1, s, 28-31

Poświatowska Halina

 1. Garść zetlałych wspomnień / Tadeusz Gierymski // Poezja.- 1985, nr 2, s. 5-14
 2. Na przekór stereotypom: o poezji Haliny Poświatowskiej / Izolda Kiec // Polonistyka.- 1996, nr 8, s. 554-558
 3. Opowieść dla przyjaciela; Opowiadania; Dramat / Halina Poświatowska.- Rec. Wiesława Wantuch // Nowe Książki.- 1998, nr 7, s. 39
 4. Przypominanie Haliny Poświatowskiej / Jan Brudnicki // Poezja.- 1985, nr 2, s. 59-62
 5. W kościółku serca (o erotycznej poezji Haliny Poświatowskiej) / Stanisław Stanuch // Poezja.- 1985, nr 2, s. 41-52

Prus Bolesław

 1. Bohaterowie i fabuła w powieściach B. Prusa (Od Anielki do Lalki) / M. Płachecki // Przegląd Humanistyczny.- 1983, nr 9-10, s. 119-128
 2. Bolesław Prus – dziennikarz świadomy swych obowiązków wobec społeczeństwa / Barbara Bobrowska // Polonistyka.- 1982, nr 6, s. 444-450
 3. Dwa zakończenia „Faraona” a sens ideowy powieści / Ewa Warzenica-Zalewska // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 2, s. 21-34
 4. Habent sua fata libelli (Z dziejów Lalki) / Janina Kulczycka-Saloni // Polonistyka.- 1984, nr 8, s. 462-470
 5. Historia i polityka w Lalce / W. Klemm // Przegląd Humanistyczny.- 1983, nr 9-10, s. 129-138
 6. Ekranizacja utworów Prusa / Rafał Marszałek // Polonistyka.- 1982, nr 6, s. 450-463
 7. Kilka uwag o scjentyzmie B. Prusa / Janina Kulczycka-Saloni // Przegląd Humanistyczny.- 1983, nr 9-10, s. 61-75
 8. Koncepcja psychiki człowieka w twórczości B. Prusa / E. Warzenica-Zalewska // Przegląd Humanistyczny.- 1983, nr 9-10, s. 77-91
 9. Labirynt rzeczywistości w Lalce / Anna Wodzińska // Polonistyka.- 2009, nr 3, s. 29-34
 10. Małgorzata Minclowa czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego / Leszek Barszcz // Polonistyka.- 2000, nr 7, s. 407-411
 11. Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie / Józef Bachórz // Polonistyka.- 1994, nr 8, s. 451-456
 12. Narracja i narrator w „Lalce” B. Prusa / G. Baran // Polonistyka.- 1974, nr 3, s. 33
 13. Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa / Jan Tomkowski // Pamiętnik Literacki.- 1986, nr 2, s. 27-63
 14. O chłopskich korzeniach / Maria Starosta // Polonistyka.- 2000, nr 1, s. 48-53
 15. O „Placówce” raz jeszcze / Ewa Warzenica-Zalewska //Polonistyka.- 1982, nr 6, s. 346-444
 16. Prus i pieniądze / Edward Pieścikowski // Polonistyka.- 1994, nr 8, s. 457-462
 17. Prusa koncepcja prawdopodobieństwa / A. Martuszewska // Przegląd Humanistyczny.- 1983, nr 9-10, s. 139-149
 18. Rozważania o „Lalce” Bolesława Prusa / P. Bagiński // Polonistyka.- 1977, nr 4, s. 258
 19. Rzeczywistość fikcji - fikcja rzeczywistości (Lalka B. Prusa) / R. Handke // Polonistyka.- 1981, nr 2, s. 83-91
 20. Spór o wyobraźnię artystyczną  Bolesława Prusa / Zygmunt Kozak // Polonistyka.- 1982, nr 6, s. 430-436
 21. Stary subiekt w nowym świecie / Tadeusz Budrewicz // Polonistyka.- 1995, nr 8, s. 477-484
 22. Uczony wśród aniołów / T. Budrewicz (o stylu miłosnym „Lalki”)// Ruch Literacki.- 1989, nr 2, s.141-156
 23. Uwagi o języku „Kroniki” B. Prusa / W. Kapiszewski // Przegląd Humanistyczny.- 1983, nr 9-10, s. 169-178
 24. Wypowiedzenia - wewnętrzne nawiązanie w utworach Bolesława Prusa / S. Mikołajczyk // Poradnik Językowy.- 1979, nr 1, s. 13-18

Pruszyński Ksawery

 1. W kręgu pisarstwa Ksawerego Pruszyńskiego / Ziemowit Miedziński // Polonistyka.- 1986, nr 7, s. 512-519
 2. Zanurzenie się w polskiej tradycji (Ksawery Pruszyński: „Różaniec z granatów” i „Gwiazda wytrwałości”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 99-111, sygn. 73630 cz

Przyboś Julian

 1. Elementy poetyki „dziecięcych” wierszy Juliana Przybosia / Józef Duk // Polonistyka.- 1984, nr 3, s. 202-214
 2. Struktura i autorytet: Julian Przyboś i Czesław Miłosz w poezji współczesnej / Anna Nasiłowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej.- Warszawa, 1994, s. 83-92, sygn. 76626 cz
 3. Świat, nieskończona odpowiedź… (O Julianie Przybosiu) / J. Pieszczachowicz // Literatura.- 1985, nr 7, s. 16-18
 4. W języku koła. O pierwszym modelu poezji Juliana Przybosia / Jerzy Kwiatkowski // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 161-181, sygn. 77704 cz
 5. Z zagadnień poezji współczesnej: Wiersz – testament Juliana Przybosia / I. Mendykowa // Polonistyka.- 1976, nr 1, s. 34-37

Rej Mikołaj

 1. Humor przyjazny światu: Mikołaj Rej / Anna Ślusarz // Polonistyka.- 1995, nr 7, s. 472-475
 2. „Poczwórna inwektywa” Mikołaja Reja / J. Sokolski / Pamiętnik Literacki.- 1985,
  nr 2, s. 193-200

Reymont Władysław

 1. Egzystencja, moralność, natura w „Chłopach” Reymonta / Marcin Moczulski // Nurt.- 1985, nr 4, s. 21-23
 2. Jak w Lipcach Wigilię obchodzono / Irena Żukowska // Inspiracje Polonistyczne.- 1997, nr. 8, s. 4-6
 3. Nad Reymontem – dzisiaj / Józef Rurawski // Polonistyka.- 1976, nr 1 , s. 8-15
 4. Propozycje lekcji o funkcji przysłów w „Chłopach” Reymonta / A. Kołodziejczyk // Polonistyka.- 1975, nr 6, s. 25-28
 5. Reymont // Polscy pisarze nobliści / Stanisław Żak.- Kielce, 1998, s. 51-122, sygn. 78224cz
 6. Wielki epik wsi polskiej / Julian Krzyżanowski // Polonistyka.- 1967, nr 3, s. 1
 7. Władysław Stanisław Reymont – „Ziemia obiecana” / Magdalena Popiel // W: Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków, 1998, s. 189-210, sygn. 73315 cz

Różewicz Tadeusz

 1. Aneks do lekcji z wierszem Różewicza / Jerzy Winiarski // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 67-81, sygn. 74819 cz
 2. „Grupa Laokoona” Tadeusza Różewicza – w kręgu współczesnej „conditis humana” / Ryszard Strzelecki // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 613-631, sygn. 74819 cz
 3. O szczególnych właściwościach tzw. późnej twórczości Tadeusza Różewicza / Andrzej Skrendo // Polonistyka.- 1999, nr 4, s. 203-207
 4. O Tadeuszu Różewiczu dzisiaj / Grażyna Borkowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej.- Warszawa, 1994, s. 45-63, sygn. 76626 cz
 5. Próba interpretacji „Ocalonego” Tadeusza Różewicza / Z. Lisowski // Ruch Literacki.- 1985, nr 5-6, s. 435-446
 6. „Przemówił dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu” (Tadeusza Różewicza wiersze o obrazach) / Witold Kośny // Przegląd Humanistyczny .- 1993, nr 2, s. 73-80
 7. Rozrachunek z rozrachunkiem. O „Śmierci w starych dekoracjach” Tadeusza Różewicza / Magdalena Lubelska // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red.
  R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 181-188, s. 77719 cz
 8. Różewicz – socrealista? / Andrzej Lam // Przegląd Humanistyczny.- 1991, nr 3-4, s. 69-76
 9. Tadeusza Różewicza „Tajemnica okaleczonej poezji” / Ryszard Nycz // W: Lektury polonistyczne: literatura współczesna  T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 163-179, s. 77719 cz
 10. Tadeusz Różewicz – moralista? Nihilista? Metafizyk? / Seweryna Wysłouch // Polonistyka.- 1992, nr 3, s. 177-178
 11. Tadeusza Różewicza romans z modernizmem / Tomasz Wójcik // Przegląd Humanistyczny.- 1991, nr 3-4, s. 99-111

Schultz Bruno

 1. Migotanie tajemnicy. O prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie / Sławomir Żurek // Polonistyka.- 1997, nr 7, s. 426-430
 2. Pokazać człowiekowi człowieka (Sklepy cynamonowe) / Alina Biała // Polonistyka.- 1998, nr 8, s. 547-550
 3. Schultz i proza mitologiczno-katastroficzna // Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski.- Kraków, 2005, s. 149-178, sygn. 88780
 4. Świat jako Księga i komentarz. O żydowskich źródłach twórczości Brunona Schulza / Jan Błoński // Polonistyka.- 1993, nr 4, s. 198-204
 5. Zwiedzanie Sklepów cynamonowych / Jerzy Jarzębski // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 213-227, sygn. 77704 cz

Shakespeare William

 1. Antynomia władzy i moralności w „Tragedii Makbeta” Williama Shakespearea / J. Limon // Nurt.- 1985, nr 5, s. 23-25
 2. „Burza” jako powtórzenie / J. Kott // Twórczość.- 1985, nr 7/8, s. 183-210
 3. O zmienności szekspirowskich kobiet / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum.- 2006/2007, nr 3, s.27-33
 4. Zakochany Szekspir i zagubiony Molier, czyli teatr plebejski i dworski na ekranie / Kornelia Rybicka // Język Polski.- 2007/2008, nr 3, s.101-107

Sienkiewicz Henryk

 1. Aforystyka Henryka Sienkiewicza / Mieczysław Łojek // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 4, s. 68-74
 2. Barok w trylogii Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki // Pamiętnik Literacki.- 1992, nr 4, s. 19-46
 3. „Ezopowe” konotacje ojczyzny w „Latarniku” Sienkiewicza / Zbigniew Przybyła // Przegląd Humanistyczny.- 1992, nr 6, s. 161-165
 4. Funkcje stylistyczne wyrazów obcych w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza / Małgorzata Pachowicz // Język Polski w Szkole Średniej.- 1993/94.- nr. 1, s. 103-113
 5. Henryk Sienkiewicz – „Latarnik” / Tadeusz Bujnicki // Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska. T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków.- 1998, s. 5-26, sygn. 78315 cz
 6. Henryk Sienkiewicz – „Potop” / Tadeusz Bujnicki // Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska. T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków.- 1998, s. 27-59, sygn. 78315 cz
 7. Henryk Sienkiewicz – „Quo Vadis” / Tadeusz Bujnicki // Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska. T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków.- 1998, s. 61-88, sygn. 78315 cz
 8. Henryk Sienkiewicz – wielki orędownik sportu i turystyki / Maria Rotkiewicz // Kultura Fizyczna.- 1996, nr 7-8, s. 1-8
 9. Henryka Sienkiewicza dwuwartościowa logika historii narodowej / Marcin Moczulski // Nurt.- 1985, nr 3, s. 14-15
 10. „Krzyżacy” – bliski i daleki świat historii / T. Bujnicki // Ruch Literacki.- 1985, nr 4, s. 279-293
 11. „Krzyżacy” w odbiorze uczniowskim / Z. Książczak // Polonistyka.- 1988, nr 10, s. 775-781
 12. Narrator i narracja w „Krzyżakach” Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki // Polonistyka.- 1988, nr 10, s.740-751
 13. Podbipięta / Barbara Tylicka // Guliwer.- 1999, nr 4, s. 60-61
 14. „Potop” Henryka Sienkiewicza – stany zapalne / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum.- 2006/2007, nr 3, s. 22-31
 15. Sienkiewicz aż do… komiksów / B. Zakrzewski // Polonistyka.- 1977, nr 1, s. 13-17
 16. Sztuka słowa „Potopu” Henryka Sienkiewicza / Z. Bąk // Polonistyka.- 1979, nr 6, s. 416-419
 17. Tradycje i współczesność: Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne.- 2008, nr 2, s. 55-58
 18. Wokół międzywojennego sporu o historyczność „Ogniem i mieczem” / A. Tadus // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 3, s. 175-196
 19. Wśród nowel Sienkiewicza / J. Krzyżanowski // Polonistyka.- 1976, nr 3, s. 29-33
 20. „Żyłka filologiczna” Sienkiewicza-publicysty / Zbigniew Przybyła // Język Polski.- 1996, nr 4/5, s. 356-368

Słowacki Juliusz

 1. „Balladyna” jako odzew na „Pana Tadeusza” / S. Makowski // Przegląd Humanistyczny.- 1986, nr 3-4, s. 71-82
 2. Historyczny sens „Uspokojenia” Juliusza Słowackiego / Z. Wójcicka // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 2, s. 3-19
 3. Juliusz Słowacki – artysta słowa / Teresa Skubalanka // Język Polski.- 1999, nr 5, s. 339-350
 4. Juliusz Słowacki – Lilla Weneda / Julian Maślanka // W: Lektury polonistyczne: Oświecenie – Romantyzm / pod red. A. Borowskiego, J. Gruchały.- Kraków, 1997, s. 267-297, sygn. 77219 cz
 5. Juliusza Słowackiego kunszt stylizatorski – wybrane aspekty stylu „Fantazego” / Maria Wojtak // Język Polski.- 1999, nr 5, s. 351-362
 6. Kordian to wariat!: o inscenizacji Jerzego Grotowskiego / Jolanta Wróblewska // Polonistyka.- 2009, nr 11, s. 32-36
 7. „Lilla Weneda” z „ariostycznym uśmiechem” / J. Skuczyński // Pamiętnik Literacki.- 1986, nr 3, s. 41-78
 8. Ojczyzna – natura – poezja (o wierszu J. Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny”) / S. Makowski // Polonistyka.- 1980, nr 2, s. 97
 9. Poeta nieustannie „sprzeczny” / S. Makowski // Polonistyka.- 1979, nr 1, s. 18-24
 10. Różne style i odmiany języka: (na przykładzie „Balladyny” Juliusza Słowackiego) / Agnieszka Bal // Polonistyka.- 2009, nr 3, s. 52-57
 11. Słownictwo Juliusza Słowackiego / Franciszek Sławski // Język Polski.- 1999, nr 5, s. 322-338
 12. „Uspokojenie”. Próba interpretacji / M. Korzeniewicz // Polonistyka.- 1979, nr 1, s. 37-42
 13. Wileńskie fascynacje, czyli o barokowej młodości Juliusza Słowackiego / A. Kowalczykowa // Ruch Literacki / 1988, nr 6, s. 401-414

Sofokles

 1. „Antygona” – sama przez się i ze względu na teatr / Antoni Mackiewicz // Polonistyka.- 1972, nr 6, s. 39-44
 2. Tragizm „Antygony” Sofoklesa / T. Jodełka-Burzecki // Polonistyka.- 1978, nr 1, s. 28-36
 3. Tragizm „Antygony” Sofoklesa / S. Zabierowski // Polonistyka.- 1979, nr 1, s. 409-415
 4. Wtajemniczenie według Sofoklesa:  przypadek Edypa / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum.- 2007/2008, nr 1, s. 19-25

Sołżenicyn Aleksander

 1. Historyczno – socjologiczne poglądy A. I. Sołżenicyna i A. D. Sucharowa / Djakow Władimir Anatolewicz // Przegląd Humanistyczny.- 1992, nr 5, s. 43-72
 2. Studium łagiernika w „Jednym dniu Iwana Denisowicza” Aleksandra Sołżenicyna / Anna Marzec // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 715-735, sygn. 74819 cz

Stachura Edward

 1. Edward Stachura: Nie wszystko jest poezją / Grażyna Borkowska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod. red. Aliny Brodzkiej.-Warszawa, 1995, sygn. 74788 cz
 2. Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód. W perspektywie prozy / Michał Januszkiewicz // Polonistyka.- 1996, nr 1, s. 20-24
 3. Współczesny franciszkanizm. Analiza poematu Edwarda Stachury „Przystępuję do ciebie” / Małgorzata Semczuk // Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 149-161, sygn. 74819 cz

Staff Leopold

 1. Analiza wiersza „Kieszeń” Leopolda Staffa / Zbigniew Lisowski // Polonistyka.- 1964, nr 5, s. 36
 2. Kochać i tracić… O poezji Leopolda Staffa i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / A Niewiadomski // Życie Literackie.- 1986, nr 43, s. 1, 10-11
 3. Kreacja podmiotu lirycznego wyrazem sytuacji lirycznej na przykładzie „Pierwszej przechadzki” Staffa / Michał Świerz // Polonistyka, 1978, nr 1, s. 37-39
 4. O twórczości Leopolda Staffa / Tomasz Jodełka-Burzecki // Polonistyka.- 1978, nr 1, s. 28-36
 5. O „Wiklinie” trochę inaczej / A. Tchórzewski // Poezja.- 1986, nr 5, s. 57-59
 6. Wieszcz i pomniki (o „Mickiewiczu” Leopolda Staffa i nie tylko) / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/98, nr 3, s. 11-17

Stryjkowski Julian

 1. Arka Noego i perły baronowej (O „Austerii” Juliana Stryjkowskiego) / Ewa Wiegandt // Polonistyka.- 1993, nr 4, s. 210-215
 2. Dwa moralitety Juliana Stryjkowskiego / Anna Sobolewska // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 57-87, sygn. 76628 cz
 3. O twórczości Juliana Stryjkowskiego / M. Zaleski // Twórczość.- 1986, nr 5, s. 72-78
 4. O kulturze ginącego narodu (Julian Stryjkowski: „Austeria”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 187-203, sygn. 73630 cz
 5. Żydzi i Polacy w prozie Juliana Stryjkowskiego / Piotr Szewc // Polonistyka.- 1997, nr 4, s. 234-237

Szaniawski Jerzy

 1. Most Jerzego Szaniawskiego czyli dramat „spętanej energii” / Jerzy Speina // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 595-613, sygn. 74819 cz
 2. Po ponownym odczytaniu „Dwóch teatrów” Jerzego Szaniawskiego / Paweł Bagiński // Polonistyka.- 1972, nr 5, s. 39
 3. Prawda i legenda w „Żeglarzu” Jerzego Szaniawskiego.- Polonistyka.- 1976, nr 1, s. 38-43
 4. Świetnie skonstruowany „Most” / W. Natanson // Polonistyka.- 1970, nr 5, s. 1-6

Szczepański Jan Józef

 1. Jan Józef Szczepański sporny, bezsporny / Andrzej Werner // W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje / pod. red. A. Brodzkiej, L. Burskiej.-Warszawa, 1996, s. 131-155, sygn. 76628 cz
 2. Oswajanie tajemnicy czyli „Przed nieznanym trybunałem” J. J. Szczepańskiego / Mieczysław Inglot // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 401-415, sygn. 74819 cz
 3. Szczepański Jan Józef: „Święty” // W: Człowiek w sytuacjach skrajnych / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 131-140, sygn. 88324 cz
 4. W poszukiwaniu prawd i wartości podstawowych (Jan Józef Szczepański: „Przed nieznanym trybunałem”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 203-216, sygn. 73630 cz
 5. Wrzesień bez maski (Jan Józef Szczepański: „Polska jesień”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 40-52, sygn. 73630 cz

Szczypiorski Andrzej

 1. Książka nie tylko o przedziwnym splocie losów polsko – żydowskich („Początek”) // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec.- Łódź, 1994, s. 87-99, sygn. 73630 cz
 2. Mroczne korzenie współczesności, czyli „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego / Jerzy Kaniewski // Polonistyka.- 1993, nr 4, s. 220-226
 3. Początek, ale czego? Próba interpretacji powieści Andrzeja Szczypiorskiego „Początek” / Lucyna Żbikowska // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 449-479, sygn. 74819 cz
 4. Szczypiorski Andrzej: „Początek” // W: Polska „święta” i „przeklęta” / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 151-184, sygn. 88335 cz

Szymborska Wisława

 1. Człowiek i kamień. W. Szymborska „Rozmowa z kamieniem” / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/98, nr 1, s. 54-60
 2. Gry ironiczne: (w szkolnej lekturze wierszy Szymborskiej: „Pogrzeb”, „Urodziny”, „Jarmark cudów”) / Zofia Budrewicz, Maria Sienko // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 486-490
 3. Igraszki słowne Wisławy Szymborskiej / Iwona Grodź // Polonistyka.- 2003, nr 10, s. 20-22
 4. Koniec i początek – interpretacja wiersza / Mieczysław Inglot // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 472-475
 5. Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej / Marek Bernacki // Polonistyka.- 2006, nr 8, s. 26-31
 6. Niepodległość myśli / Ewa Wiegandt // Polonistyka.- 1995, nr 10, s. 655-657
 7. O rybie w wierszu Wisławy Szymborskiej / W. Śliwiński // Język Polski.- 1997, nr 1, s. 6-10
 8. Obserwacje Wniebowziętej Sowy, czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę / Michał Jasieński // Biologia w Szkole.- 2006, nr 5, s. 24-29
 9. Odrobina humoru na lekcji – poezja Wisławy Szymborskiej / Zofia Wachowiak // Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/1998, nr 1, s. 86-87
 10. „Piszę, więc jestem – nie bezbronna…”: o Noblu dla Szymborskiej w Niemczech i w Szwajcarii / Judith Arlt // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 461-464
 11. Podmiot liryczny w wierszu Szymborskiej „Obóz głodowy pod Jasłem” / M. Świerz // Polonistyka.- 1983, nr 4, s. 257
 12. Powtórka z Szymborskiej / Anna Legeżyńska // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 452-457
 13. „Psalm” – mit poetyckiej neokosmologii W. Szymborskiej / Alina Biała // Język Polski w Szkole Średniej 1997/98, nr 1, s. 11-19
 14. Pytania niekoniecznie naiwne – W. Szymborskiej „Schyłek wieku”/ Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/98, nr 1, s. 48-53
 15. Sto pociech – wizerunek człowieka: ironiczny czy nostalgiczny / Agata Wójtowicz // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 477-482
 16. Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu / Wojciech Pelczar // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 466-472
 17. Szymborskiej rozumienie poezji / Lidia Dziedzic // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 475-477
 18. Wiedza daremna i ocalająca mądrość (o „Monologu dla Kasandry” Wisławy Szymborskiej) / Wojciech Ligęza // W: Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś.- Warszawa, 1995, sygn. 75397 cz
 19. Wielkie odkrycie małych światów („Muzeum”, „Urodziny”) / Wiesława Wantuch // Polonistyka.- 1997, nr 8, s. 490-494
 20. Wisława Szymborska – szkic do portretu i jedno zbliżenie /Stanisław Balbus // W: Lektury polonistyczne: Literatura współczesna, T. 1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 339-372, s. 77719 cz
 21. Wisława Szymborska w galerii świata / Krystyna Pankowska // Plastyka i Wychowanie.- 1997, nr 3, s. 17-18
 22. Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy” – piosenka z morałem / Krystyna Pisarkowa // Język Polski, 1997, nr 1, s. 1-6

Tetmajer Kazimierz

 1. Melodia mgieł nocnych – synteza artystyczna / Anatol P. Pijanowski // Polonistyka.- 1994, nr 10, s. 622-625
 2. Młodopolski pesymizm w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Ironia” / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum.- 2008/2009, nr 2, s. 59-71
 3. „W sławę płyniemy…” / K. Jabłońska // Życie Literackie.- 1985, nr 38, s. 6-7

Tuwim Julian

 1. Julian Tuwim – poezja przeciwieństw / Stanisław Gawliński // W: Lektury polonistyczne: Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, t.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 111-125, sygn. 77704 cz
 2. Pan z pierwszego piętra / Joanna Maleszyńska // Polonistyka.- 2008, nr 9, s. 30-35
 3. Strofy o późnym lecie – nie tylko Tuwimowskie / Barbara Bobrowska // Polonistyka.- 1982, nr 5, s. 349-355

Twardowski Jan

 1. Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 1, s. 32-51
 2. Interpretacja wierszy ks. Jana Twardowskiego: „Pan Jezus niewierzących”, „O spacerze po cmentarzu wojskowym”, „Rachunek dla dorosłych” / A. Sulikowski // W: Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 3 / pod red. M. J. Kowalczyk, A. Krawczyk.- Kielce, 1998, sygn. 79004 cz
 3. Naucz się dziwić… / Grzegorz Leszczyński // Nowe Książki.- 1996, nr 12, s. 10-11
 4. Niebiańska i ludzka / Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki.- 1996, nr 12, s. 12-13
 5. „O nadmiarze rzeczy, których mało” / Wacław Oszajca // Nowe Książki.- 1996, nr 12, s. 9-10
 6. O poezji Jana Twardowskiego / Anna Czachorowska // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 6, s. 22-24
 7. „Świetlista ciemność wiary” (Jan Twardowski – Niewidoma dziewczynka) / Marek Karwala // W: Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś.- Warszawa, 1995, sygn. 75397 cz
 8. Zadziwienie światem - o dziecięcych tekstach księdza Jana Twardowskiego / Zofia Adamczyk // Guliwer.- 2006, nr 2, s. 20-26

Wierzyński Kazimierz

 1. Kazimierz Wierzyński w piekle, czyśćcu i raju polskiej poezji współczesnej / K. Gąsiorowski // Poezja.- nr 7, s. 3-26
 2. Kazimierz Wierzyński w teatrze / H. Waszkiel // Dialog, 1985, nr 4, s. 135-143
 3. Nie znamy Wierzyńskiego / Paweł Wyszkowski // Polonistyka.-1995, nr 6, s. 421-424
 4. O debiucie Kazimierza Wierzyńskiego. „Lutnicy ciemnego czasu i losu” / G. Sowiński // Ruch Literacki.- 1985, nr 5-6, s. 479-488
 5. Odnajdywanie nadziei. Kazimierza Wierzyńskiego „Do moich zmarłych” / Gustaw Ustasz // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 55-67, sygn. 74819 cz
 6. Poetycki mit ziemi. O wierszach „Ewangelia” i „Dno” Kazimierza Wierzyńskiego / Zbigniew Andres // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych: zbiór analiz i interpretacji / pod red. P. Żbikowskiego.- Rzeszów, 1994, s. 39-55, sygn. 74819 cz
 7. „Rozwłóczony po świecie przybłęda” / B. Kowszewicz // Poezja.- 1989, nr 7, s. 53-61
 8. „Ślepy od miłości, goryczy, od klęsk i od szczęścia…” / W. Staszcz // Poezja.- 1989, nr 7, s. 27-43

Witkiewicz Stanisław Ignacy

 1. „Geniusz” czy „kuriozum”? / Anna Micińska // Polonistyka.- 1986, nr 1, s. 15-24
 2. Język dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza na przykładzie „Jana Macieja Karola  Wścieklicy” / Jerzy Podracki // Polonistyka.- 1986, nr 1, s. 24-34
 3. O mowie postaci w dramacie S. I. Witkiewicza „Szewcy” (czyli lekcja o uporządkowaniu języka utworu) / Barbara Kasprzakowa // Polonistyka.- 1991, nr 10, s. 655-661
 4. Stanisław Ignacy Witkiewicz jako dramaturg / Jan Błoński // W: Lektury polonistyczne: Dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, t.1 / pod red. R. Nycza, J. Jarzębskiego.- Kraków, 1997, s. 197-212, sygn. 77704 cz
 5. Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza / Małgorzata Szpakowska // Polonistyka.- 1986, nr 1, s. 3-15
 6. Witkacy: problem dyskursu / T. Wiles // Dialog.- 1986, nr 8, s. 108-114

Wyspiański Stanisław

 1. Nad językiem „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego / Stanisław Kania // Polonistyka.- 1970, nr 1, s. 30
 2. Pieśń w „Warszawiance” Wyspiańskiego / B. Zakrzewski // Pamiętnik Literacki.- 1986, nr 2, s. 101-121
 3. Psychologizm, historia i teatr / Wojciech Natanson // Polonistyka.- 1977, nr 3, s. 174-178
 4. Sposoby funkcjonowania gwary w tekstach Stanisława Wyspiańskiego / Maria Wojtak // Polonistyka.- 1988, nr 8, s. 623-629
 5. Stanisław Wyspiański – Noc Listopadowa / Jan Nowakowski // Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska. T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków, 1998, s. 27-59, sygn. 73315 cz
 6. Stanisław Wyspiański – Wesele / Jan Nowakowski // Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska. T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków, 1998, s. 211-230, sygn. 73315 cz
 7. Stanisław Wyspiański – Wyzwolenie / Jan Nowakowski // Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska. T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków.- 1998, s. 231-247, sygn. 73315 cz
 8. „Wesele” raz jeszcze / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny.- 1992, nr 4, s. 97-108
 9. Wybrane sprawy „Wesela” S. Wyspiańskiego / P. Bagiński // Polonistyka.- 1977, nr 3, s. 179
 10. Wyspiański Stanisław: Wesele // Polska „święta” i „przeklęta” / Marek Bernacki.- Warszawa, 2002, s. 113-132, sygn. 88335 cz

Zapolska Gabriela

 1. Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej / Tomasz Weiss // Lektury polonistyczne: Pozytywizm – Młoda Polska. T. 1 / pod red. S. Grzeszczuka.- Kraków, 1998, s. 349-367,
  sygn. 73315 cz
 2. Gabriela Zapolska – spotkania z naturalizmem / D. Knysz-Rudzka // Przegląd Humanistyczny.- 1989, nr 1, s. 49-69
 3. Gabriela Zapolska – spotkania z naturalizmem / D. Knysz-Rudzka // Przegląd Humanistyczny.- 1989, nr 1, s. 49-69
 4. O tragifarsie kołtuńskiej G. Zapolskiej / P. Bagiński // Polonistyka.- 1977, nr 2, s. 111
 5. „Polski Zola” / J. Rurawski // Polonistyka.- 1977, nr 2, s. 89-96

Żeromski Stefan

 1. „Dzienniki” Stefana Żeromskiego pomocą w interpretacji twórczości. Studium nad obsesjami pisarza / M. Markiewicz-Niemirska // Polonistyka.- 1980, nr 2, s. 174-181
 2. Golgota Józefa Odrowąża / Stanisław Falkowski // Polonistyka.- 1991, nr 9, s. 594-599
 3. Judym – lęk przed bliskością / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum.- 2006/2007, nr 4, s. 27-40
 4. Kilka uwag o archaizacji w utworach historycznych S. Żeromskiego / Jerzy Brzeziński // Polonistyka.- 1970, nr 6, s. 40-44
 5. Łzy podleśnego Guńkiewicza / S. Falkowski // Polonistyka.- 1989, nr 9, s. 703-705
 6. Maryli Wolskiej – romans z przeszłością / Lech Stachurski // Poezja.- 1985, nr 3, s. 74- 82
 7. Mit Świętej Rodziny. Zapiski na marginesie Opowiadań S. Żeromskiego / Feliks Tomaszewski // Polonistyka.- 1996, nr 6, s. 351-353
 8. O listach Żeromskiego / Z. J. Adamczyk // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/1996, nr 1, s. 13-20
 9. O rozumieniu i ocenie ludzkiego postępowania na przykładzie opowiadania S. Żeromskiego „Doktor Piotr” / M. Kaniewska // Polonistyka.- 1971, nr 4, s. 20
 10. Obrzydłówek współczesny… / Andrzej Burgchardt  // Polonistyka.- 1996, nr 6, s. 355-357
 11. Postać „Siłaczki” w prozie polskiej / B. Hadaczek // Polonistyka.- 1976, nr 6, s. 9-14
 12. Propozycja odczytania publicystyki S. Żeromskiego na przykładzie reportażu „Na probostwie w Wyszkowie” / Z. J. Adamczyk // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/96, nr 1, s. 20-28
 13. Próba interpretacji „Zmierzchu” Stefana Żeromskiego / Z. Lisowski // Pamiętnik Literacki.- 1985, nr 3, s. 29-54
 14. Sprawa Dreyfusa w oczach Polaków / Janina Kulczycka-Saloni // Polonistyka.- 1996, nr 6, s. 337-344
 15. „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego / Zbigniew Książczak // Polonistyka.- 1985, nr 9, s. 705-708
 16. Ten dług błogosławiony / Barbara Kryda // Polonistyka.- 1996, nr 6, s. 335-337
 17. Uroda życia w „Ludziach bezdomnych” / Stanisław Bortnowski // Polonistyka.- 1996, nr 6, s. 354-355
 18. Z zagadnień języka „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego / Władysław Kupiszewski // Polonistyka.- 1991, nr 9, s. 575-584
 19. Zaczątki programu literackiego w świetle „Dzienników” Żeromskiego / S. Kordaczyński // Polonistyka.- 1975, nr 1, s. 3
 20. Żeromski i proza obywatelska // Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski.- Kraków, 2005, s, 42-81, sygn. 88780

Autor: PBW Tarnobrzeg