Nauki medyczne

Zestawienia bibliograficzne

NAUKI MEDYCZNE
Wybór literatury

 

I. Medycyna

 1. Aktualne problemy gerontologii społecznej / Grażyna Orzechowska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001 sygn. TG 85625, TCz 85626
  Gerontologia
  Medycyna społeczna
  Ludzie starzy - opieka społeczna - Polska - od 1989 r.
  Ludzie starzy - socjologia - Polska - od 1989 r.
 2. Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów i lekarzy / pod red. Witolda Woźniaka. - Wyd. 2 popr. i uzup., dodruk. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2008 sygn. TG 91515, TG 91516, TG 93726
 3. Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Janiny SokołowskiejPituchowej, wyd. 1-3 pod red. Witolda Sylwanowicza ; aut. Adam Krechowiecki [i in.]. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006 sygn. TG 91590, TCz 91591
 4. Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Janiny SokołowskiejPituchowej, wyd. 1-3 pod red. Witolda Sylwanowicza ; aut. Adam Krechowiecki [i in.]. - Wyd. 7 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005 sygn. TG 88219, TG 88220
 5. Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / red. nauk. Janina SokołowskaPituchowa ; wyd. 1-3 pod red. Witolda Sylwanowicza ; aut. Adam Krechowiecki [i in.]. - Wyd. 8 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 sygn. TG 99270, TG 95723
 6. Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów. T. 1-4 / red. nauk. Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś ; aut. Olgierd Narkiewicz, Jerzy Dziewiątkowski ; il. wykonała Sylwia Scisłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 98411, TG 98412, TG 98413, TG 98414
 7. Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych / Elżbieta Suder, Szymon Brużewicz. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2004 sygn. TG 92908
 8. Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych / Elżbieta Suder, Szymon Brużewicz. - Wyd. 2. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2008 sygn. TG 100595, 100596, 100756, 100757
 9. Anatomia człowieka z elementami fizjologii : podręcznik dla studentów i lekarzy / pod red. Janusza Skrzata i Jerzego Walochy. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010 sygn. TG 100436, 100435
 10. Anatomia człowieka. T. 1, Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie / Adam Bochenek, Michał Reicher ; napisał Michał Reicher ; współaut. T. Bilikiewicz, St. Hiller, E. Stołyhwo ; przer. i uzup. E. Sieńkowski [i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Wyd. 12, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 93836, 93837
 11. Anatomia człowieka. T. 1, Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie / Adam Bochenek, Michał Reicher ; napisał Michał Reicher ; współaut. TBilikiewicz, St. Hiller, E. Stołyhwo ; przer. i uzup. E. Sieńkowski [i in.] ; t. 5 pod red. Wiesława Łasińskiego. - Wyd. 12, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006 sygn. TG 89196, 91378, 91877
 12. Anatomia człowieka. T. 3, Układ naczyniowy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; [t. 3] napisał Adam Bochenek ; przer. i uzup. Stanisław Hiller [i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Wyd. 8, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006 sygn. TG 89198, 91879
 13. Anatomia człowieka. T. 4, Układ nerwowy ośrodkowy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; napisali Józef Markowski, Olgierd Narkiewicz ; współaut. Stanisław Hiller, Janina Hurynowicz, Michał Reicher ; przer. i uzup. Wiesław Łasiński, Olgierd Narkiewicz, Zofia Zegarska ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Wyd. 5, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004 sygn. TG 89199, TG 91880
 14. Anatomia człowieka. T. 5, Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / Adam Bochenek, Michał Reicher ; [t. 5] napisali F[ranciszek] Krzyształowicz [i in.] ; współaut. I[gnacy] Abramowicz [i in.] ; przer. i uzup. J[ózef] Jordan [ i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Wyd. 5, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004 sygn. TG 91881
 15. Anatomia człowieka. T. 5, Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / Adam Bochenek, Michał Reicher ; [t. 5] napisali F[ranciszek] Krzyształowicz [i in.] ; współaut. I[gnacy] Abramowicz [i in.] ; przer. i uzup. J[ózef] Jordan [ i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Wyd. 5, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006 sygn. TG 89200
 16. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego / Bogusław K. Gołąb ; współaut. Kazimierz Jędrzejewski. - Wyd. 5 uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2004 sygn. TG 92701, 92702
 17. Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka / Adam Gąsiorowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 sygn. TG 90374, 91566 
 18. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego i fizjoterapii / Bogusław Marecki. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004 sygn. TG 90375
 19. Anatomia i fizjologia człowieka / Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. - Wyd. 5 popr. i uzup., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 sygn. TG 91882
 20. Anatomia i fizjologia człowieka / Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. - Wyd. 5 popr. i uzup., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 99000
 21. Anatomia i fizjologia człowieka : książka pomocnicza dla uczniów liceów (kandydatów na akademie medyczne i uniwersytety) / Waldemar Lewiński. - Wyd. 2. - Rumia : "Operon", 2001 sygn. TP 1004 
 22. Anatomia układu ruchu / Zofia Ignasiak. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2007 sygn. TG 89698
 23. Anatomia w treningu siłowym i fitness / Mark Vella ; [il. James Berrange ; tł. Dorota Borzykowska-Skotnicka]. - Warszawa : "Muza", 2008 sygn. TG 93839, TG 93236
 24. Anestezjologia i intensywna opieka : klinika i pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Laura Wołowicka i Danuta Dyk ; [aut. Janusz Andres i in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 99001, 100790
 25. Antropomotoryka : przewodnik do ćwiczeń / Adam Wilczewski, Ireneusz Chaliburda, Jerzy Saczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 99926 
 26. Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie / Joachim Raczek. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 103270, TCz 97228
 27. Autoterapia w najczęściej występujących schorzeniach / Li Hesheng ; przekł. Agnieszka Krzemińska. - Łódź : "Galaktyka", 2010 sygn. TG 99060
  Autopsychoterapia
  Gimnastyka lecznicza – Chiny
  Medycyna chińska
  Masaż – Chiny
 28. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii / red. nauk. Anna Obuchowicz ; aut. Celina Bukowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 sygn. TG 95106
 29. Bakterie, antybiotyki, lekooporność / Zdzisław Markiewicz, Zbigniew A. Kwiatkowski ; [rozdz. 6 oprac. Jadwiga Baj]. - Wyd. 1 , dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 98148
 30. Biochemia Harpera / Robert K. Murray [i in.] ; red. nauk. tł. Franciszek Kokot, Aleksander Koj. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002 sygn. TG 84976
 31. Biochemia Harpera ilustrowana / Robert K.Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell ; red. nauk. tł. Franciszek Kokot [i in.]. - Wyd. 6 uakt. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 100208
 32. Biologia kości / Tadeusz Niedźwiedzki, Jan Józef Kuryszko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 sygn. TG 91028
 33. Biologia molekularna w medycynie : elementy genetyki klinicznej / red. nauk. Jerzy Bal ; aut. Jerzy Bal [i in.]. - Wyd. 2 zm. - 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 99272, TG 93875
  Biotechnologia - stosowanie – medycyna
  Biologia molekularna
  Farmakogenetyka
  Genetyka – metody
 34. Biologia molekularna w medycynie : elementy genetyki klinicznej / red. nauk. Jerzy Bal ; aut. Jerzy Bal [i in.]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 sygn. TG 102895
  Biotechnologia - stosowanie – medycyna
  Biologia molekularna
  Farmakogenetyka
  Genetyka – metody
 35. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jaczewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 sygn. TG 72247, TCz 72246
  Dziecko - rozwój psychofizyczny
  Medycyna
  Młodzież - rozwój psychofizyczny
 36. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa : "Żak", 2005 sygn. TG 100500, TG 100968, TCz 100501
  Dziecko - rozwój psychofizyczny
  Medycyna
  Młodzież - rozwój psychofizyczny
 37. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. - Warszawa : "Żak", 2001 sygn. TG 82452, 82453
 38. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz. 1 / Andrzej Jaczewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 sygn. TG 79194
 39. Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej : podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Doleżycha i Piotra Łaszczycy. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006 sygn. TG 91973
  Biologia - szkoły wyższe
  Higiena szkolna
  Medycyna
 40. Chirurgia : repetytorium / Jan Fibak. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010 sygn. TG 100918
 41. Chirurgia. T. 1, Podstawy chirurgii, zakażenia w chirurgii, chirurgia urazowa, chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego, chirurgia klatki piersiowej / pod red. Wojciecha Noszczyka ; [aut. Piotr Andziak i in.]. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie
  PZWL, 2007, sygn. TG 93903
 42. Chirurgia. T. 1, Podstawy chirurgii, zakażenia w chirurgii, chirurgia urazowa, chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego, chirurgia klatki piersiowej / pod red. Wojciecha Noszczyka ; [aut. Piotr Andziak i in.]. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie
  PZWL, 2009 sygn. TG 100979
 43. Chirurgia. T. 2, Chirurgia serca i naczyń obwodowych, chirurgia przełyku i jamy brzusznej, niektóre wybrane problemy chirurgii / pod red. Wojciecha Noszczyka ; [aut. Maciej Bagłaj i in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 sygn. TG 93904
 44. Chirurgia. T. 2, Chirurgia serca i naczyń obwodowych, chirurgia przełyku i jamy brzusznej, niektóre wybrane problemy chirurgii / pod red. Wojciecha Noszczyka ; [aut. Maciej Bagłaj i in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 100980
 45. Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 100794
  Chorzy - jakość życia
  Geriatria
  Jakość życia
  Ludzie starzy - choroby – leczenie
  Medycyna rodzinna
  Starość - choroby – leczenie
 46. Choroby zakaźne u dzieci / red. nauk. Carol J. Baker ; z jęz. ang. tł. Katarzyna Fleischer. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 96814
 47. Cywilna odpowiedzialność lekarza / Mieczysław Sośniak. - Wyd. 3 zm. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1989 sygn. TG 67268
  Medycyna – prawo
  Odpowiedzialność cywilna – medycyna
 48. Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : "Śląsk", 1999 sygn. TG 79431, 91413, 91414
  Gerontologia
  Medycyna społeczna
  Starość – psychologia
  Starość – socjologia
 49. Dermatologia / Wolfram Sterry, Ralf Paus, Walter Burgdorf ; we wspólpracy z Heike Audrig [i in.] ; tł. Katarzyna Barcik [i in.]. - Wyd. 1 pol. / red. nauk. Waldemar Placek. - Lublin : "Czelej", 2009 sygn.
 50. Dermatologia kliniczna / Richard Weller [i in.] ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Chodorowska ; [tł. Joanna Bartosińska i in.]. - Lublin : "Czelej", 2011 sygn. TG 100786
 51. Dermatologia w praktyce / pod red. Marii Błaszczyk-Kostaneckiej, Hanny Wolskiej ; aut. Maria Błaszczyk-Kostanecka [i in.]. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 93391
 52. Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej / Krzysztof Jodzio. - Warszawa : "Difin", 2011 sygn. TG 99600
 53. Diagnostyka ultrasonograficzna / pod red. Krystyny Ilmurzyńskiej ; aut. Tadeusz Bacia [et al.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980 sygn. TG 40569
  Diagnostyka – metody
  Ultradźwięki - stosowanie – medycyna
 54. Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Anna Rudnicka ; współpr. Artur Ciborowski. - Wyd. 3 uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009
 55. Diety niskoenergetyczne / Zofia Wieczorek-Chełmińska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 TG 97710, 97995
 56. Drogi ku płodności : wszystko o diagnostyce, leczeniu i metodach wsparcia w niepłodności : praca zbiorowa / [aut. Anna Krawczak i in. ; red. wyd. Wojciech Zacharek]. - Warszawa : Zacharek Dom Wydawniczy, 2011 sygn. TG 101557
 57. Dziecko - aktywny uczestnik porodu : zagadnienia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Emilii Lichtenberg-Kokoszki, Ewy Janiuk, Jerzego Dzierżanowskiego. - Kraków : "Impuls", 2010
 58. Dzieje medycyny w zarysie / Bronisław Seyda. - Wyd. 3 przejrz. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1977 sygn. TCz 26715
 59. Dzieje nauczania medycyny i farmacji w Warszawie (1789-1950) : dzieło zbiorowe / pod red. Marcina Łyskanowskiego, Andrzeja Stapińskiego i Andrzeja Śródki ; [aut. Tadeusz Bączkowski i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990 sygn. TG 68307
  Farmacja - szkolnictwo wyższe - historia - Polska - 18-20 w.
  Medycyna - szkolnictwo wyższe - Polska - 18-20 w.
  Warszawa - szkolnictwo wyższe
 60. Ekonomika zdrowia : [teoria i praktyka] / Thomas E. Getzen ; red. nauk. Katarzyna Tymowska ; przekł. Małgorzata Jakubiak, Tomasz Żukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 sygn. TG 81578
  Higiena
  Medycyna społeczna
  Służba zdrowia – ekonomika
  Służba zdrowia – organizacja
 61. Elektrodiagnostyka medyczna / pod red. Mariusza Stopczyka ; aut. Tadeusz Bacia [i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984 sygn. TG 54129
  Diagnostyka – metody
  Diagnostyka – elektrotechnika
  Elektrotechnika - stosowanie – medycyna
 62. Encyklopedia badań medycznych : ilustrowana encyklopedia dla pacjenta / [red. nauk. Leszek Kalinowski]. - Gdańsk : "Makmed", 1996 sygn. TCz 76229
 63. Encyklopedia dla pielęgniarek / pod red. Józefa Bogusza ; aut. Ada Anczykowa [i in.]. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982 sygn. TG 48319, 47969, TCz 62997
 64. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T, 1, A - K / red. nauk. Teresa WidomskaCzekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik ; [aut. Krystyna Bernat i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TCz 98506
 65. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T, 2, L - R / red. nauk. Teresa WidomskaCzekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik ; [aut. Krystyna Bernat i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TCz 98507
 66. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T, 3, S - Ż / red. nauk. Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik ; [aut. Krystyna Bernat i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 TCz 98508
 67. Encyklopedia pielęgniarstwa / pod red. Józefa Bogusza. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976 sygn. TG 27816
 68. Encyklopedia zdrowia. T. 1 / pod red. Witold S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego ; [aut. Małgorzata Bednarska-Makaruk i in.]. - Wyd. 9 (siódmy dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 93974
 69. Encyklopedia zdrowia. T. 2 / pod red. Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego. - Wyd. 9 (siódmy dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 93975
 70. Encyklopedia zdrowia. T. 1 / pod red. Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego ; [aut. Małgorzata Bednarska-Makaruk i in.]. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 sygn. TCz 80538
 71. Encyklopedia zdrowia. T. 2 / pod red. Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego ; [aut. Małgorzata Bednarska-Makaruk i in.]. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 sygn. TCz 80539
 72. English for your medical career : podręcznik do nauki języka angielskiego dla początkujących / Zofia M. Patoka. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987 sygn. TG 62911
  Medycyna – terminologia
  Język angielski - szkoły wyższe
 73. English in medicine : podręcznik dla studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych / Joanna Ciecierska, Barbara Jenike, Krystyna Tudruj. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989 sygn. TG 66515
 74. English in medicine : podręcznik dla studentów wydziałów lekarskich AM / Joanna Ciecierskka, Barbara Jenike, Krystyna Tudruj. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979 sygn. TG 38835
  Język angielski - szkoły wyższe
  Medycyna – terminologia
 75. Epidemiologia w zdrowiu publicznym / red. nauk. Jerzy Bzdęga, Anita Gębska-Kuczerowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010
 76. Etyczne aspekty decyzji medycznych / pod red. Jana Hartmana, Marcina Waligóry ; aut.: Iwona Andrys-Wawrzyniak [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011 sygn. TG 101026
  Chorzy - a lekarze
  Etyka lekarskaLekarze - a chorzy
  Medycyna – prawo
  Stosunki interpersonalne - służba zdrowia
  Materiały konferencyjne
 77. Eutanazja : śmierć z wyboru? / Ryszard Fenigsen. - Poznań : "W drodze", 1994 sygn. TG 73641, TCz 76880
  Etyka lekarska
  Eutanazja
  Śmierć – filozofia
  Śmierć – religia
  Medycyna paliatywna
 78. Farmacja praktyczna / red. nauk. Renata Jachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 sygn. TCz 91886
 79. Filozofia medycyny : wprowadzenie / Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen, Raben Rosenberg ; wstępem poprzedził Anthony Storr ; przeł. [z ang.] Zbigniew Szawarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993 sygn. TG 71701
 80. Fizjologia / William F. Ganong ; red. nauk. tł. Joanna Lewin-Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007-2009 sygn. TCz 91998, TG 102898
 81. Fizjologia : wszystko co trzeba wiedzieć o działaniu organizmu człowieka / Peter Abrahams ; z ang. przeł. Piotr Kostrzewski. - Warszawa : "Świat Książki", 2010 sygn. TG 98000
 82. Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / red. Stanisław J. Konturek ; [aut. Tomasz Brzozowski i in.]. - Wyd. 2. - Wrocław : "Elsevier Urban & Partner", cop. 2013
 83. Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów wydziałów medycznych. T. 1, Fizjologia ogólna, krew i mięśnie / Stanisław Konturek, Tomasz Brzozowski ; Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Wyd. 7 popr. i uzup. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2003 sygn. TG 99807, TG 99808
 84. Fizjologia człowieka w zarysie / Władysław Z. Traczyk. - Wyd. 8 uaktual (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010 sygn. TG 97338, TG 99122
 85. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej / pod red. Władysława Z. Traczyka, Andrzeja Trzebskiego ; aut. Andrzej Godlewski [i in.]. - Wyd. 3 zm. i uzup. (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009 sygn. TG 97240
 86. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. Jan Górski ; aut.: Zdzisław Adach [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011-2012 sygn. TG 101034, TG 102973
 87. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej : (wybrane zagadnienia) / pod red. Andrzeja Eberhardta. - Warszawa : "AlmaMer", 2007 sygn. TG 92934
 88. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / pod red. Jana Górskiego ; współaut. Jan Celichowski [i in.]. - Wyd. 2 zm. i uzup., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
 89. Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii : przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu / Aleksandra Rudzińska. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Administracji, 2008 sygn. TG 93062
 90. Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz ; aut. Adrianna Maria Borowicz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 99176
 91. Fizjoterapia z elementami klinicznymi. T. 1 / Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński, Ewa Straburzyńska-Migaj. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 97329, TG 93255
  Fizykoterapia
  Laseroterapia
  Światłolecznictwo
  Ultradźwięki - stosowanie – medycyna
  Wodolecznictwo
 92. Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 sygn. TG 79713
 93. Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk ; [tł. Monika Dudzisz-Śledź i in.]. - Lublin : "Czelej", 2009
 94. Ginekologia. T. 1-2 / red. nauk. Zbigniew Słomko. - Wyd. 2 uaktual. i rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 94012, 94013
 95. Godne życie, godna śmierć : wybitny kardiolog o eutanazji i samobójstwie / Christiaan Barnard ; przekł. Jan Krzysztof Kelus. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, [1996] sygn. TG 76909
 96. Hematologia kliniczna / Drew Provan [i in.] ; red. nauk. tł. z jęz. ang. Jerzy Hołowieck ; [tł. Sebastian Giebel i in.]. - Wyd. 1, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
 97. Historia histerii / Etienne Trillat ; przekł. [z fr.] Zofia Podgórska-Klawe, Elżbieta Jamrozik. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993 sygn. TG 72071
 98. Historia medycyny / pod red. Tadeusza Brzezińskiego ; aut. T. Brzeziński [et. al.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988 sygn. TG 63571, TCz 63270
 99. Hormony / Jutta Wellmann, Eberhard J. Wormer ; z niem. przeł. Barbara JanowskaMichnowska. - Warszawa : "Bertelsmann Media", 2000 sygn. TG 81290
  Hormony – biochemia
  Hormony - stosowanie – medycyna
  Wydawnictwa popularne
 100. Immunobiologia : praca / pod red. Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2004 sygn. TG 87115
 101. Immunologia / P. M. Lydyard, A. Whelan, M. W. Fanger ; przekł. [z ang.] Nadzieja Drela, Grażyna Korczak-Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
 102. Immunologia : podstawowe zagadnienia i aktualności / Witold Lasek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 sygn. TG 87959
 103. Immunologia / red. nauk. Jakub Gołąb [i in.]. - Wyd. nowe 5 zm., 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 sygn. TG 99280, 94052
 104. Immunochemia w biologii medycznej : metody laboratoryjne / red. nauk. Iwona KątnikPrastowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 sygn. TG 96310, 96822
 105. Kardiologia / pod red. Tadeusza Mandeckiego ; aut Andrzej Cieśliński [i in.]. - Wyd. 2 zm. i uaktual. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 2005
 106. Kardiologia sportowa / red. Wojciech Braksator, Artur Mamcarz, Mirosław Dłużniewski. - Gdańsk : "Via Medica", 2007 sygn. TG 90336
 107. Kompendium traumatologii / red. nauk. Damian Kusz ; aut. Tomasz Bienek [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010 sygn. TG 98644
 108. Laserowa chirurgia kosmetyczna / Richard E. Fitzpatrick, Mitchel P. Goldman ; [tł. Ernest Kuchar, Marek Ziarkiewicz]. - Wyd. 1 polskie / pod red. Andrzeja Kaszuby. - Wrocław : "Urban & Partner", 2004 sygn. TG 103389
 109. Leczenie ultradźwiękami / Hans-Georg Knoch, Katharina Knauth ; współaut. G. W. Dominok [et al.] ; przeł. [z niem.] Jerzy Łangowoj. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984 sygn. TG 54175
 110. Lingua Latina ad usum medicinae studentium / Sabina Filipczak-Nowicka, Zofia Grech- Żmijewska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980 sygn. TG 42744, TG 43019
  Język łaciński - szkoły wyższe
  Medycyna – terminologia
 111. Lingua Latina ad usum medicinae studentium / Sabina Filipczak-Nowicka, Zofia Grech- Żmijewska. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986 sygn. TG 59315, TG 61950
 112. Medycyna ludowa : chłopski rozsądek czy gminna fantazja? / Zbigniew Libera. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1995 sygn. TG 78139
 113. Medycyna naturalna / pod red. Kazimierz Janickiego i Wojciecha Rewerskiego ; [aut. Artur Dziak i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990 sygn. TG 68255, TCz 68159
 114. Medycyna sądowa : podręcznik dla studentów / Stefan Raszeja, Władysław Nasiłowski, Jan Markiewicz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990 sygn. TG 77809, 77808
 115. Medycyna sądowa : podręcznik dla studentów medycyny / aut. Andrzej Jakliński [i in.]. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979 sygn. TG 87348, 36739, 36097
 116. Medycyna sądowa dla prawników / Tadeusz Marcinkowski. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1982 sygn. TG 47213, 47437
 117. Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005 sygn. TG 92178, TCz 92177
 118. Medycyna sportowa / pod red. Krzysztofa Klukowskiego. - Warszawa : Medical Tribune Polska, [2011] sygn. TG 100613
 119. Medycyna sportowa / pod red. Marka Mędrasia. - Warszawa : "Medsportpress", 2004 sygn. TG 94131
 120. Medycyna sportowa : współczesne metody diagnostyki i leczenia / red. nauk. Patrick J. McMahon ; red. nauk. tłum Krzysztof Klukowski ; z j. ang. tł. Jolanta Wilkans, Krzysztof Klukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 96860
 121. Medycyna wychowania fizycznego i sportu : wybrane zagadnienia : podręcznik dla słuchaczy wyższych uczelni wychowania fizycznego, nauczycieli wf, trenerów i lekarzy / Tadeusz Dobrzański. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989 sygn. TCz 67569
 122. Metafory w psychoterapii / Philip Barker ; przekł. Jadwiga Węgrodzka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 sygn. TG 81696
  Metafora - stosowanie – medycyna
  Psychoterapia – metody
  Literatura - stosowanie – medycyna
  Techniki Terapeutyczne
 123. Metoda zbierania wywiadów lekarskich i budowa kwestionaiuszy zdrowotnych / Wiesław Jędrychowski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982 sygn. TG 47164
  Ankieta - stosowanie – medycyna
  Diagnostyka – metody
  Epidemiologia - statystyka – metody
  Wywiad lekarski – metody
 124. Metody radioimmunologiczne i radiokompetycyjne stosowane w klinice / pod red. Franciszka Kokota i Romualda Stupnickiego ; aut. Bernard Barcikowski [i in.]. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985 sygn. TG 54952
 125. Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego : podręcznik dla studiów medycznych / Grażyna Cepuch [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 101883
 126. Mózgowa organizacja czynności psychicznych : (skrypt dla studentów humanistycznych studiów uniwersyteckich) / Anna Wolska. - Kraków : "Impuls", 2000 
 127. Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała, umysłu, ducha za pomocą dźwięku / Barbara Angel Romanowska. - Wyd. 2 rozsz. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2009 sygn. TG 101145
  Medycyna chińska
  Muzykoterapia
 128. Nasz świat : ciało człowieka / [red. Anna Skrok ; tł. Agnieszka Gołębiowska]. - Suchy Las : "Twoje Książki", [2012] sygn. TG 103659
 129. Neurocybernetyka teoretyczna / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009 sygn. TG 98233
 130. Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii / Ryszard Kinalski. - Wrocław : MedPharm Polska, 2008
 131. Neurologia : kompendium / Peter Berlit ; tł. z jęz. niem. Antoni Prusiński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 95019
 132. Neurologia praktyczna / Antoni Prusiński. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005 sygn. TG 88450
 133. Neuropsychologia kliniczna / Kevin Walsh ; [przeł. z ang. Barbara Mroziak]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 sygn. TG 81336
 134. Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 sygn. TG 90584
 135. Neuropsychologia kliniczna Walsha / Kevin Walsh, David Darby ; przekł. [z ang.] Barbara Mroziak. - Wyd. 2 zm. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 136. Niewidoczny wróg : zarazy i historia / Frederick Fox Cartwright, Michael Biddiss ;przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. - Warszawa : "Wołoszański", cop. 2005 sygn. TG 88417, TCz 88491
  Epidemie – historia
  Medycyna – historia
  Wydawnictwa popularne
 137. Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej / Marian Filar [ i in.]. - Warszawa : "LexisNexis", 2004 sygn. TG 86838
  Medycyna - prawo – Polska
  Odpowiedzialność cywilna – Polska
  Odpowiedzialność karna – Polska
 138. Odpowiedzialność prawna lekarza / Wiesława Wanatowska, Witold Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988 sygn. TG 64475
 139. Oksfordzki podręcznik okulistyki / Alistair K. O. Denniston, Philip I. Murray ; [tł. Magdalena Białek i in.]. - Lublin : "Czelej", 2009 sygn. NG 53942
 140. Okulistyka : podstawy kliniczne / Maria Hanna Niżankowska ; współpr. ikonograf. Jacek J. Kański. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TCz 94185
 141. Organizacja mięśnia i sterowanie ruchem. Cz. 1, Organizacja mięśnia / Kazimierz Grottel, Jan Celichowski. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000
 142. Ortopedia i traumatologia. [T.] 1-2 / red. nauk. Tadeusz Sz. Gaździk ; [aut. Tomasz Bielecki i in.]. - Wyd. 3 uaktualnione i rozsz., (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 97723, 97724
 143. Otorynolaryngologia praktyczna : podręcznik dla studentów i lekarzy. T. 1-2 / pod red. Grzegorza Janczewskiego ; [aut. Magdalena Arcimowicz i in.]. - Gdańsk : "Via Medica", 2007
 144. Pacjent chory na astmę : patologia - leczenie - opieka / Eric Martin ; współpr. Barbara Bohm [i in.] ; [tł. Marita Nittner-Marszalska, Katarzyna Maks]. - Wyd. 1 pol. / Andrzej M. Fal. - Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2009 sygn. TG 97575
 145. Patofizjologia człowieka w zarysie / Jan W. Guzek. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
 146. Patomorfologia kliniczna / pod red. Stefana Krusia i Ewy Skrzypek-Fakhoury ; aut. Marek Babiuch [i in.]. - Wyd. 2 (przedruk uaktual.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
 147. Pediatria : podręcznik dla studentów. T. 1-2 / red. nauk. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec ; [aut. Barbara Bilo i in.]. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006
 148. Pielęgniarstwo w chirurgii / pod red. Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza ; [aut. Jolanta Bambrowicz i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Borgis", 2006 sygn. TG 94207
 149. Pielęgniarstwo w chirurgii : wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej / Wojciech Kapała. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2006 sygn. TG 97536
 150. Podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-łaciński / Krystyna Karwowska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985 sygn. TG 38161
 151. Podstawy anatomii człowieka : podręcznik dla studentów / Bogusław K. Gołąb. - Wyd. 2., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 sygn. TG 94220, TG 88175
 152. Podstawy dydaktyki medycznej / pod red. Janusza Wasyluka ; aut. Elżbieta Cichoń [i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986 sygn. TG 58608, 58955
  Medycyna - nauczanie - studia podyplomowe
 153. Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych : podręcznik dla studentów nauk medycznych i pielęgniarskich studiów licencjackich : praca zbiorowa / pod red. nauk. Leona Jabłońskiego i Ireny Doroty Karwat. - Lublin : Katedra i Zakład Epidemiologii Akademii Medycznej : "Czelej", 2002
 154. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka / Artur Jaskólski, Anna Jaskólska. - Wyd. 3 zm. i uzup., dodr. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006 
 155. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy / pod red. Gerarda Drewy, Tomasza Ferenca. - Wyd. 2 popr. i uzup., dodruk. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010 sygn. TG 100235
 156. Podstawy immunologii / Włodzimierz Ptak, Maria Ptak, Marian Szczepanik. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 98457
 157. Podstawy molekularne biologii komórki : aspekty medyczne / Gerald M. Fuller, Dennis Shields ; z jęz. ang. tł. Hanna Kozłowska. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005 sygn. TG 94225
  Biologia molekularna
  Medycyna
 158. Podstawy opieki paliatywnej / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko ; aut. Anna Adamczyk [i in.]. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 sygn. TG 89891
  Medycyna paliatywna
  Opieka paliatywna
  Podręczniki akademickie
 159. Podstawy opieki paliatywnej / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko ; aut. Anna Adamczyk [i in.]. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 94226, 96091
  Medycyna paliatywna
  Opieka paliatywna
  Podręczniki akademickie
 160. Podstawy patofizjologii człowieka / Piotr Thor. - Kraków : "Vesalius", 2009 sygn. TG 102375
 161. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego / pod red. Elżbiety Walewskiej ; [aut. Antoni Czupryna i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007
 162. Polska bibliografia lekarska dziewiętnastego wieku : (1801-1900). T. 6, Medycy i Nystrom / Stanisław Konopka. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979 sygn. TG 35444
  Medycyna - Polska - 19 w.
 163. Polski słownik lekarski. T. 1-2, A - Ż / Fr. Giedroyć. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979 sygn. TCz 42562, TCz 42563
 164. Polski słownik medyczny / kolegium red. Dymitr Aleksandrow [i in.] ; red. odpowiedzialny Tadeusz Rożniatowski ; komitet nauk. Józef Heller [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Wydział VI Nauk Medycznych. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981 sygn. TCz 48057
 165. Położnictwo i ginekologia : repetytorium / red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz ; [aut. Beata Banaszewska i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 97266
 166. Postępowanie usprawniające w geriatrii : podstawy, wskazania, przeciwwskazania / Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Barbara Kazimierska, Agnieszka Cytowicz. - Warszawa : "AlmaMer", 2009 sygn. TG 97683
 167. Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Jerzy B. Karski. - Warszawa : "CeDeWu", 2006 sygn. TG 89190
  Medycyna społeczna
  Promocja zdrowia
  Zdrowie publiczne
 168. Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem / Agnieszka Fiutak. - Warszawa : "Difin", 2012 sygn. TG 103070
 169. Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej / Izabela Bernacka-Zaguła. - Toruń : Adam Marszałek, 2008 sygn. TG 94646
  Medycyna - informacja - prawo – Polska
  Prawa pacjenta – Polska
  Prawo do informacji – Polska
 170. Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. - Wyd. 2. - Warszawa : C. H. Beck, 2011 sygn. TG 103071
  Etyka lekarska – Polska
  Medycyna - prawo – Polska
  Odpowiedzialność cywilna – Polska
  Odpowiedzialność karna – Polska
  Zawody medyczne – prawo
  Zgoda na świadczenia zdrowotne
 171. Promocja zdrowia : praca zbiorowa / pod red.Jerzego Bohdana Karskiego. - Wyd. 3 nowe. - Warszawa : "Ignis", 1999 sygn. TCz 80208
  Choroby – zapobieganie
  Higiena
  Medycyna społeczna
 172. Promocja zdrowia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych : praca zbiorowa / [pod red. Bożeny Zboiny ; kom. nauk. Teresa Bernadetta Kulik i in.]. - Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006 sygn. TG 96224
  Choroby cywilizacyjne
  Medycyna społeczna
  Promocja zdrowia – Polska
  Materiały konferencyjne
 173. Propedeutyka medycyny : podręcznik dla studentów / Romuald Wiesław Gutt. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982 sygn. TG 48424
 174. Propedeutyka medycyny : podręcznik dla studentów / Romuald Wiesław Gutt. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985 sygn. TG 56433, 56560
 175. Prostacyklina a miażdżyca / Ryszard Gryglewski ; Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981 sygn. TG 44933
  Hormony - stosowanie – medycyna
  Miażdżyca – leczenie
 176. Przepływy krwi : hemodynamika i ultradźwiękowe dopplerowskie metody pomiarowe / Leszek Filipczyński [i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980 sygn. TG 39687
 177. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011
 178. Psychologia medyczna : główne kierunki badań / Irena Heszen-Klemens. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983 sygn. TCz 50998
 179. Psychoonkologia w praktyce klinicznej / Krystyna de Walden-Gałuszko. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 99538
 180. Radioterapia i diagnostyka radioizotopowa / pod red. Zbigniewa Totha. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984 sygn. TG 66909, 52137
 181. Rak piersi : wczesne wykrywanie przy użyciu mammografii : wykrywanie, interpretacja, korelacja histopatologiczna Laszlo Tabar, Tibor Tot, Peter B. Dean ; przekł. Małgorzata Stusińska, Jadwiga Szabo-Moskal. - Wyd. pol. / red. nauk. Janina Dziukowa, Małgorzata Stusińska. - Warszawa : "MediPage", 2010
 182. Rehabilitacja ortopedyczna. T. 1-2 / [red.] S. Brent Brotzman, Kevin E. Wilk ; red. wyd. 1 pol. Artur Dziak ; [tł. z ang. Bogdan Kamiński]. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008
 183. Relacje lekarz-pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym / pod red. Bożeny Płonki-Syroki ; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. - Warszawa : "DiG" ; Wrocław : "Arboretum", 2005 sygn. TG 102934, TG 94300
  Chorzy – psychologia
  Medycyna – filozofia
  Medycyna – historia
  Psychologia lekarska
  Stosunki interpersonalne - służba zdrowia
 184. Relacje lekarz-pacjent w perspektywnie socjologii medycyny / Beata Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2002 sygn. TG 94301
  Medycyna – socjologia
  Psychologia lekarska
  Stosunki interpersonalne - służba zdrowia
  Podręczniki akademickie
 185. Reumatologia kliniczna. T. 1-2 / red. nauk. Irena Zimmermann-Górska ; [aut. Artur Bachta i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 sygn. TG 97683
 186. Rudimenta linguae Latinae medicinalis : podstawy nauki języka łacińskiego dla liceów medycznych pielęgniarstwa : kl. 1 i 2 / Wanda Popiak. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982 sygn. TG 47846, TG 47845
  Język łaciński - szkoły zawodowe
  Medycyna – terminologia
  Podręczniki dla szkół zawodowych
 187. Sekcja zwłok : technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych / Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982 sygn. TG 47119
 188. Słownik lekarski angielsko-polski / Sabina Jędraszko. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979 sygn. TCz 38151
 189. Słownik lekarski francusko-polski = Dictionnaire medical français-polonais / oprac. Brunon Neuman ; konsult. nauk. Tadeusz Kielanowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970 sygn. TCz 29970
 190. Słownik lekarski łacińsko-polski = Vocabularium medicum Latino-Polonum / Jerzy Babecki, Stanisław Bober. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979 sygn. TG 35215
 191. Słownik lekarski niemiecko-polski / Bolesław Złotnicki ; konsult. Heinz David, Sabine David. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975 sygn. TG 29984
 192. Słownik lekarski niemiecko-polski / Bolesław Złotnicki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981 sygn. TCz 47724
 193. Słownik lekarski polsko-angielski / Sabina Jędraszko. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980 sygn. TCz 40002
 194. Słownik lekarski polsko-francuski / Brunon Neuman. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984 sygn. TCz 52369
 195. Słownik lekarski polsko-łaciński = Vocabularium medicum Polono-Latinum / Jerzy Babecki, Barbara Dąbrowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978 sygn. TG 34580
 196. Słownik lekarski polsko-niemiecki / Bolesław Złotnicki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985 sygn. TCz 55153
 197. Słownik lekarski polsko-rosyjski = Polsko-russkij medicinskij slovar / oprac. Brunon Neuman, Eugenia Neuman ; konsult. nauk. Stefan Klonowicz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1971 sygn. TG 32029, TG 29972
 198. Słownik lekarski rosyjsko-polski = Russko-pol'skij medicinskij slovar' / oprac. Brunon Neuman, Eugenia Neuman. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987 sygn. TCz 62313
 199. Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r / ułożył Stanisław Kośmiński ; [wstęp Józef Peszke]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977 sygn. TCz 42553
 200. Słownik medyczny łacińsko-polski = Vocabularium medicum Latino-Polonum / Barbara Dąbrowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990 sygn. TCz 68115
 201. Sobotta - ćwiczenia z anatomii : 120 rycin / Oliver Kretz ; red. wyd. 1 pol. [i tł. z jęz. niem.] Grzegorz Żurek. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011
 202. Socjologia medycyny : podejmowane problemy, kategorie analizy / pod red. Antoniny Ostrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009 sygn. TCz 100620
 203. Spotkania z podświadomością : hipnoza werbalna i biostymulacja / Maria Szulc ; [słowo wstępne Stefana Manczarskiego]. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983 sygn. TG 50688, TG 44030, TG 44029
  Hipnoza - stosowanie – medycyna
  Psychoterapia – metody
 204. Szkice z socjologii medycyny : praca zbiorowa / pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Mirony Ogryzko-Wiewiórowskiej, Włodzimierza Piątkowskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998 sygn. TG 86689
 205. Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny / Anita Gałęska-Śliwka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009 sygn. TG 94927
  Śmierć – filozofia
  Śmierć – medycyna
  Identyfikacja zwłok
  Medycyna sądowa
  Kryminalistyka
 206. Tajemnice ciała : atlas anatomiczny z elementami fizjologii, histologii, cytologii i genetyki / [red. merytor. Kinga Stachowiak ; il. Elżbieta Buczkowska i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2009 sygn. TG 96698
 207. Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 sygn. TG 92493
 208. Tlen, niektóre inne gazy oddechowe i wolne rodniki tlenowe w medycynie / red. nauk. Zygmunt Antoszewski, Janusz H. Skalski, Anna Skalska. - Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2004  sygn. TG 99670
  Dwutlenek węgla - zastosowanie – medycyna
  Leczenie – metody
  Rodniki - wpływ na zdrowie
  Tlenoterapia
  Tlenki azotu - stosowanie – medycyna
 209. Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Stanley E. Manahan ; z jęz. ang. tł. Władysław Boczoń, Henryk Koroniak. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 sygn. TG 97882
 210. Toksykologia współczesna / pod red. Witolda Seńczuka ; aut. :Tadeusz Bogdanik [i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006
 211. Traumatologia sportowa / pod red. Janusza Garlickiego i Wojciecha M[arii] Kusia. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988 sygn. TG 63550
  Medycyna sportowa
  Urazy
  Podręczniki
 212. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne / Stanisław J. Konturek, Aleksandra Szlachcic. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010 sygn. TG 100236
 213. Urazy i uszkodzenia w sporcie / Artur Dziak, Samer Tayara. - Kraków : "Kasper", 2000 sygn. TG 92728, TG 94381, TCz 92729
 214. Urologia : podręcznik dla studentów medycyny / red. nauk. Andrzej Borkowski. - Wyd. 2 unowocz., (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
 215. Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia : materiały z konferencji / pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Janusza Wojtyny ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999 sygn. TG 83507
 216. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. 1-2 / pod red. Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008
 217. Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej / pod red. nauk. Andrzeja Eberhardta ; [aut. Anna Czajkowska i in.]. - Warszawa : "AlmaMer", 2011 sygn. TG 99596
 218. Wybrane elementy socjologii : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych / pod red. Anity Majchrowskiej. - Lublin : "Czelej", 2003 sygn. TG 92623, TG 92624
 219. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby / Beata Tobiasz-Adamczyk. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000 sygn. TG 82352
 220. Wybrane zagadnienia z medycyny środowiskowej : (skrypt) / Kazimierz Kośmider, Marian Sygit ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. - Koszalin : Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1998 sygn. TCz 81407
 221. Wykłady z fizjologii człowieka / red. nauk. Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J.Klawe ; aut. Józef Beck [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009
 222. Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń / red. nauk. Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach ; aut. Małgorzata Bulanda [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 102183
 223. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów / pod red. Bożeny Czarkowskiej-Pączek, Jacka Przybylskiego. - Wrocław : "Urban & Partner", cop. 2006
 224. Zarys pedagogiki medycznej / J.J. Guilbert ; tł. z ang. pod red. Stanisława Orzeszyny; [tł. Wiesław Tysarowski i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983 sygn. TG 49732
 225. Zarys psychiatrii / Michael I. Levi ; wprowadzenie Simon Baugh ; red nauk. tł. Stanisław Pużyński ; z jęz. ang. tł. Roman Krysztofiak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010
 226. Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / [Jolanta Majewska, Andrzej Majewski ; tł. z jęz. niem. Jolanta Majewska, Andrzej Majewski, Maciej Luchowski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 sygn. TG 101472
 227. Zdrowie / Mildred Blaxter ; przeł. Magdalena Okła. - Warszawa : "Sic!", 2009 sygn. TG 97063 
  Choroby – socjologia
  Leczenie – socjologia
  Służba zdrowia – socjologia
  Medycyna – socjologia
  Medycyna społeczna
  Promocja zdrowia
  Podręczniki akademickie
 228. Zdrowie, choroba, społeczeństwo : studia z socjologii medycyny / red. Włodzimierz Piątkowski ; [aut. Anna Titkow i in.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 sygn. TG 87885
 229. Zdrowie i choroba : perspektywa socjologiczna / red. nauk. Włodzimierz Piątkowski, Włodzimierz A. Brodniak. - Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2005 sygn. TG 87819
  Higiena psychiczna – Polska
  Choroby – socjologia
  Medycyna – socjologia
  Promocja zdrowia
  Służba zdrowia - organizacja - od 1989 r.
 230. Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym / red. Kazimierz Popielski, Michał Skrzypek, Ewa Albińska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 sygn. TG 99962
  Antropologia filozoficzna
  Choroby – socjologia
  Chorzy – psychologia
  Medycyna – socjologia
  Promocja zdrowia
  Zdrowie publiczne
 231. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 3 / red. nauk. Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 sygn. TG 97324

 

III. Pielęgniarstwo

 1. Anestezjologia i intensywna opieka : klinika i pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Laura Wołowicka i Danuta Dyk ; [aut. Janusz Andres i in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 99001, TG 100790
 2. Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek / Bonita Morrow Cavanaugh ; tł. z ang. Wojciech Rowiński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006 sygn. TG 93856
 3. Choroby alergiczne - epidemia XXI wieku? : ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych / pod red. Małgorzaty Wojciechowskiej. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008 sygn. TG 100982, TG 94500
 4. Choroby wewnętrzne : podręcznik dla średnich szkół medycznych / pod red. Wojciecha Pędicha ; aut. Iwona Jakubowska-Kuźmiuk [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990 sygn. TG 68508, TG 68507
 5. Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek : podręcznik / pod red. Elżbiety KrajewskiejKułak ; [aut. Anna Baranowska i in.]. - Lublin : "Czelej", 2006 sygn. TG 96296
 6. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 93936, TG 93937, TCz 92541
 7. Filozofia i teorie pielęgniarstwa / pod red. Jolanty Górajek-Jóźwik. - Lublin : "Czelej", 2007 sygn. TG 91656, TG 96301
 8. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 sygn. TG 93110, TG 97429, TG 94009
 9. Ginekologia : podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów / pod red. Tomasza Opali ; [aut. Liliana Adamskai in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006 
 10. Kompendium pielęgniarstwa / Andreas Huber, Barbara Karasek-Kreutzinger, Ursula JobinHowald ; z niem. tł. Józef F. Schier. - Wyd. 1, dodr. cyfrowy. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [1997] sygn. TG 92011
 11. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Lublin : "Czelej", 2007 sygn. TG 91657, TG 97328, TG 96314
 12. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie / pod red. Zespołu: Elżbieta KrajewskaKułak, Anna Kwiatkowska, Wenancjusz Panek ; [aut. Anna Bartoszewicz i in.]. - Lublin : "Czelej", 2003 sygn. TG 101730, TG 94856, TCz 101731
 13. Metoda case study w pielęgniarstwie : wprowadzenie do zagadnienia / pod red. Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej. - Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2009 sygn. TG 100899
 14. Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studentów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 97570
 15. Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 100810
 16. Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko ; [aut. Iwona Bodys-Cupak i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010 sygn. TG 98649
 17. Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego : podręcznik dla studiów medycznych / Grażyna Cepuch [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 101883
 18. Opieka nad chorym w domu : jak pomóc w potrzebie i na starość / J. R. Mose ; [tł. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : "ABA", 2007 sygn. TG 99679, TG 95597
 19. Opieka nad kobietą ciężarną / red. nauk. Agnieszka M. Bień. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 103254, TG 96182
 20. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 98451, TG 98526
 21. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 103396
 22. Opieka paliatywna / red. nauk. Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Krajnik; aut. Anna Adamczyk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 96472
 23. Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu : poradnik dla opiekunów / Emilia Mikołajewska ; red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2009 sygn. TG 97258
 24. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / Mary E. Muscari ; red. nauk. wyd. pol. Krystyna Bernat ; [tł. Sylwia Zawada-Targoni, Marek Kowrach ; aut. Mary E. Muscari i in.]. - Lublin : "Czelej", 2005 sygn. TG 97534, TG 94857
 25. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / Mary E. Muscari ; red. nauk. wyd. pol. Krystyna Bernat ; [tł. Sylwia Zawada-Targoni, Marek Kowrach ; aut. Mary E. Muscari i in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 100822, TCz 101891
 26. Pielęgniarstwo : ćwiczenia : podręcznik dla studiów medycznych. T. 1 / red. nauk. Wiesława Ciechaniewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 3 zm. i uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 94203, TG 96676
 27. Pielęgniarstwo : ćwiczenia : podręcznik dla studiów medycznych. T. 1 / red. nauk. Wiesława Ciechaniewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 93178
 28. Pielęgniarstwo : ćwiczenia : podręcznik dla studiów medycznych. T. 2 / red. nauk. Wiesława Ciechaniewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 3 zm. i uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 94204, TG 96677
 29. Pelęgniarstwo : ćwiczenia : podręcznik dla studiów medycznych. T. 2 / red. nauk. Wiesława Ciechaniewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 93179
 30. Pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / pod red. Kazimiery Zahradniczek ; aut. Wiesława Ciechaniewicz [i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006 sygn. TCz 94209
 31. Pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych / pod red. Kazimiery Zahradniczek ; aut. Wiesława Ciechaniewicz [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004 sygn. TG 86613
 32. Pielęgniarstwo geriatryczne : 111 ilustracji, 7 tabel / Josefa Schiefele, Ilse Staudt, M. Margarete Dach ; [tł. z niem. Helena Filipek-Wender i in.]. - Wyd. 1 pol., dodr. 2009 / pod red. Krzysztofa Galusa. - Wrocław : "Urban & Partner", cop. 2009 sygn. TG 97416, TG 97415
 33. Pielęgniarstwo internistyczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz ; [aut. Grażyna Bebel i in.]. - Wyd. 1, (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 99198
 34. Pielęgniarstwo internistyczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz ; [aut. Grażyna Bebel i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 sygn. TG 97535
 35. Pielęgniarstwo kardiologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Dorota Kaszuba, Anna Nowicka ; [aut. Marta Arendarczyk i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 101178
 36. Pielęgniarstwo neurologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Krystyna Jaracz, Wojciech Kozubski ; [aut. Kazimiera Adamczyk i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 94205
 37. Pielęgniarstwo onkologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Anna Koper. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 101179
 38. Pielęgniarstwo pediatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Bogusław Pawlaczyk ; aut. Anna Basa [i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011 sygn. TG 101892
 39. Pielęgniarstwo pediatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Bogusław Pawlaczyk ; aut. Anna Basa [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 94206
 40. Pielęgniarstwo transkulturowe : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk.: Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Beata Ogórek-Tęcza ; aut. Bogumiła Baran-Osak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 96835
 41. Pielęgniarstwo w chirurgii / pod red. Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza ; [aut. Jolanta Bambrowicz i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Borgis", 2006 sygn. TG 94207
 42. Pielęgniarstwo w chirurgii : wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej / Wojciech Kapała. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2006 sygn. TG 97536
 43. Pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych i chirurgicznych. T. 1-2 / Kathleen Newton Shafer [i in.] ; przekł. z VI wyd. amerykańskiego dokonali Artur Dziak [ i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979 sygn. TG 37374, TG 37375
 44. Pielęgniarstwo w geriatrii / pod red. Moniki Biercewicz, Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza. - Warszawa : "Borgis", 2006 sygn. TG 90173
 45. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska ; [aut. Monika Biercewicz i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 98700
 46. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko i Anny Kaptacz ; aut. Anna Białoń-Janusz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005 sygn. TG 88454
 47. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej / pod red. Krystyny de Walden-Gałuszko i Anny Kaptacz ; aut. Anna Białoń-Janusz [i in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 sygn. TG 94208
 48. Pielęgniarstwo w pediatrii / pod red. Ewy Barczykowskiej, Roberta Ślusarza, Marii T. Szewczyk. - Warszawa : "Borgis", 2006 sygn. TG 90174
 49. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Celina Łepecka-Klusek ; [aut. Michał Bokiniec i in.]. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 98529
 50. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych / Kazimiera Adamczyk. - Lublin : "Czelej", 2003 sygn. TG 92985
 51. Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Anna Abramczyk i in.]. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011 sygn. TG 100729
 52. Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Iwona Adamska-Kuźmicka i in.]. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011 sygn. TG 100730
 53. Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / pod red. Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery Zahradniczek ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Lublin : "Czelej", 2004 sygn. TG 91658, TG 91659
 54. Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / pod red.Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery Zahradniczek ; [aut. Iwona Adamska-Kuźmicka i in.]. - Lublin : "Czelej", 2004 sygn. TG 1660, TG 91661
 55. Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / pod red. Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery Zahradniczek ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : "Czelej", 2008 sygn. TG 96617
 56. Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / pod red. Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery Zahradniczek ; [aut. Iwona Adamska-Kuźmicka i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : "Czelej", 2008 sygn. TG 96618
 57. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego / pod red. Elżbiety Walewskiej ; [aut. Antoni Czupryna i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 94228 
 58. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego / pod red. Ewy Wilczek-Rużyczki. - Lublin : "Czelej", 2007 sygn. TG 92993
 59. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa / pod red. Donaty Kurpas, Haliny Miturskiej i Marty Kaczmarek ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : "Continuo", 2009 sygn. TG 98137 
 60. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010 sygn. TG 102157, TCz 97729
 61. Propedeutyka pielęgniarstwa / red. Sheila Collins, Edith Parker ; współaut. Barbara McNulty i in. ; tł. [z ang.] Artur Dziak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989 sygn. TG 66516 
 62. Przygotowanie pielęgniarek-mentorów do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami pielęgniarstwa : pakiet materiałów szkoleniowych / Ewa Wilczek-Różyczka [i in.]. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004 sygn. TG 94799 
 63. Psychologia : podręcznik dla szkół medycznych / Jacek Formański. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003 sygn. TG 86223 
 64. Repetytorium z pielęgniarstwa : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska [i in.] ; [aut. Bożena Baczewska i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 102275 
 65. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Jolanta Górajek-Jóźwik ; aut. Wiesława Ciechaniewicz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 94398 
 66. Wybrane aspekty opieki długoterminowej : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Zboiny, Barbary Ślusarskiej. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Nauka Edukacja Rozwój", 2009 sygn. TG 97479 
 67. Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii : praktyczny poradnik dla pielęgniarek, studentów pielęgniarstwa i zdrowia publicznego / zespół aut. pod red. Krystyny PiskorzOgórek. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2010 sygn. TG 101310 
 68. Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa specjalistycznego / pod red. Antoniego Czupryny i Ewy Wilczek-Rużyczki ; aut. Iwona Bodys-Cupak [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010 sygn. TG 98242 
 69. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego / Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : "Continuo", 2010 sygn. TG 99863 
 70. Życie z chorobą : przewodnik dla pacjenta, rodziny oraz osób zajmujących się zawodowo udzielaniem im pomocy / Manu Keirse ; [tł. z niderl. Irena Zajączkowska]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007 sygn. TG 91460 

 

III. Ratownictwo medyczne

 1. Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej : repetytorium / Wojciech Gaszyński. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 97019 
 2. Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej : repetytorium / Wojciech Gaszyński. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 sygn. TG 97245 
 3. Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / red. nauk. Andrzej Zawadzki ; [aut. Andrzej Basiński i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007 sygn. TG 90574, 92568
 4. Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / red.  nauk. Andrzej Zawadzki ; [aut. Andrzej Basiński i in.]. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TCz 101130 
 5. Medycyna ratunkowa na dyżurze / pod red. Samuela M. Keima ; tł. pol. pod red. Franciszka Kokota ; [rozdz. tł. Aneta Czupryniak i in.]. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011 sygn. TG 102037 
 6. Pierwsza pomoc : ilustrowany poradnik / Adam Mikołajczak ; [il. Zbigniew Dobosz]. - Poznań : "Publicat", 2008 sygn. TG 93661 
 7. Pierwsza pomoc / [oprac. Brygida Czapiewska]. - [Wyd. 3]. - Toruń : "Literat", [2012] sygn. TG 93661 
 8. Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 sygn. TG 101181
 9. Pierwsza pomoc / przekł. Sławomir Janeczek. - Warszawa : "Bellona", cop. 2008 sygn. TG 94449 
 10. Pierwsza pomoc : sposoby postępowania w nagłych wypadkach - w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć. - Wyd. 2 popr. i uzup. / [ tł. Cezary Murawskii in.]. - Warszawa : "Muza", 2004 sygn. TCz 88418
 11. Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych / Tod Schimelpfening ; przeł. Agata Gębska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2012 sygn. TG 103014
 12. Ratownictwo chemiczno-medyczne / Jerzy Konieczny, Jerzy Ranecki. - Poznań ; Warszawa : "Garmond", 2007 sygn. TG 90903 
 13. Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z / red. Frank Flake, Klaus Runggaldier ; aut. Thomas Semmel [i in.] ; red. pierwszego wyd. pol. Marek Maślanka. - Wyd. 1 polskie red. Marek Maślanka. - Wrocław : "Elsevier Urban & Partner", 2012 sygn. TG 103016 
 14. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jęrzejko. - Wyd 2. posz. i uzup. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012 sygn. TG 103016 
 15. Stany nagłe w zarysie / Richard M. Leach ; współpr. Jeremy P.T. Ward, James T. Sylvester ; red. nauk. tł. Ewa Kucewicz-Czech ; [z oryg. ang. tł.: Grzegorz Bujoki in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 103075

 

Autor: PBW Tarnobrzeg