Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo

Zestawienia bibliograficzne

„W obliczu niebezpieczeństwa ciało traci swą wartość i zarazem znika jego kult. 

Człowiek przestaje interesować się sobą. Ważne jest tylko to, czemu służy” [Antoine de Saint-Exupéry]

 

Osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

    Pojęcia „niepełnosprawny” czy „inwalida” kojarzą się najczęściej z uszkodzeniem narządu ruchu, kalectwem widocznym od razu przy pierwszym kontakcie z osobą niepełnosprawną. A tymczasem, największą grupą osób z kategorią inwalidztwa są chorzy na choroby układu krążenia, co oczywiście nie ma odbicia w popularnym rozumieniu tego zjawiska. Społeczny wizerunek osób niepełnosprawnych jest stereotypowy. Osoby niepełnosprawne są przedstawiane jako: słabe, lękliwe, samotne podejrzliwe, skryte, nerwowe, niepewne siebie i ubogie. Taka postawa wobec niepełnosprawności jest bardzo uproszczona, schematyczna i świadczy o uprzedzeniach w sposób myślenia o osobach niepełnosprawnych. Niestety często się zdarza, że postrzeganie osób niepełnosprawnych może być coraz bardziej bogate w jeszcze większą liczbę negatywnych cech.

 

Publikacje książkowe

 1. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 2. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2013.
 3. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 4. Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem / Małgorzata Malec. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.
 5. Bycie innym : problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych / Janusz Erenc. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008.
 6. Choroba i niepełnosprawność w kontekście aktywności ruchowej i sportu : szkice społeczne / Tomasz Sahaj. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2010.
 7. Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich - w teorii i w badaniach / pod red. Ewy Zasępy. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 8. Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. - Warszawa : "Eneteia", 2009.
 9. Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. - Warszawa : "Difin", 2011.
 10. Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2009.
 11. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2013.
 12. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
 13. Doświadczanie choroby i niepełnosprawności / pod red. Ewy Zasępy. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2013.
 14. Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. T. 1, Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie / pod red. Moniki Parchomiuk i Beaty Szabały. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 15. Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. - Kraków : "Impuls", 2008.
 16. Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2013.
 17. Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym / Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2008.
 18. Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2009.
 19. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.
 20. Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 21. Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza / Otto Speck ; przekł. Anna Grysińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
 22. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 23. Jak wspierać umierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Noelle Blackman, Stuart Todd ; przeł. Jacek Dobrowolski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
 24. Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra Zawiślak. - Warszawa : "Difin", 2011.
 25. Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną : raport z badań / Ewa Zasępa, Agnieszka Wołowicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 26. Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Dorota Krzemińska. - Kraków : "Impuls", 2012.
 27. Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością / Leszek Ploch. - Warszawa : "Difin", 2014.
 28. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
 29. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością : [dostosowana aktywność ruchowa] / red. nauk Stanisław Kowalik ; [aut. Pavol Bartík i in. ; przekł. rozdz. szóstego, jedenastego, dwunastego i siedemnastego Janina i Andrzej Urban]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
 30. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / redakcja naukowa Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015.
 31. Między integracją a wykluczeniem : wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych / pod red. Moniki Struck-Peregończyk i Andrzeja Rozmusa. - Rzeszów : Konsorcjum Akademickie, 2011.
 32. Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2008.
 33. Niepełnosprawni : z dziejów kształcenia specjalnego / Jacek Kulbaka. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
 34. Niepełnosprawni i "pełnosprawni" / Jan Śledzianowski. - Kielce : "Jedność", cop. 2012.
 35. Niepełnosprawni o spójności społecznej : między życzeniem a faktem : (ujęcie politologiczne) / Leszek Buliński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.
 36. Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Kraków : "Impuls", 2012.
 37. Niepełnosprawność / Colin Barnes, Geof Mercer ; przeł. Piotr Morawski. - Warszawa : "Sic!", 2008.
 38. Niepełnosprawność i Rehabilitacja : [kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007-.
 39. Niepełnosprawność i świat społeczny : szkice metodologiczne / Jolanta Rzeźnicka-Krupa. - Kraków : "Impuls", 2009.
 40. Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia / pod red. Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego. - Wrocław : "Continuo", 2012.
 41. Niepełnosprawność intelektualna : mowa, język, komunikacja : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? / Jacek Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
 42. Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne / Ditta Baczała. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012.
 43. Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie / Agnieszka Woynarowska. - Kraków : "Impuls", 2010.
 44. Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych / Beata Borowska-Beszta. - Kraków : "Impuls", 2012.
 45. Niepełnosprawność w naszej codzienności / Ella Porawska. - Krosno : "Hedom", 2011.
 46. Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa / pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. - Kraków : "Impuls", 2012.
 47. NIKIFORY - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1 / pod red. Barbary Sochal. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2009.
 48. NIKIFORY - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 2, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym / aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2009.
 49. Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. - Toruń : "Akapit", 2010.
 50. Nowe historyjki społeczne / Carol Gray ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
 51. Obszary społecznej marginalizacji - niepełnosprawność / pod red. Joanny Rutkowiak i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009.
 52. Obszary wykluczenia społecznego : sfera biologiczna i środowiskowa / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. - Toruń : "Adam Marszałek". 2013.
 53. Od Natury do... Kultury : sztuka i edukacja drogą rozwoju osób niepełnosprawnych / red. Edyta Nieduziak-Błońska. - Sandomierz : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa", 2009.
 54. Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji - analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / Sylwia Wrona ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji. - Kraków : "Impuls", 2011.
 55. Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji - analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych / Sylwia Wrona. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012.
 56. Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009.
 57. Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe / Magda Lejzerowicz, Izabela Książkiewicz. - Wrocław : "Gaskor", 2012.
 58. Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej. - Kraków : "Impuls", 2011.
 59. Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym / pod red. nauk. Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2010.
 60. Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości / red. nauk. Danuta Wolska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014.
 61. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji / pod red. Biruty Skrętowicz i Marty Komorskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 62. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011.
 63. Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Romuald Grocki. - Warszawa : "Difin", 2014.
 64. Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym / Maria Chodkowska, Beata Szabała. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 65. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. - Wyd. 8. - Kraków : "Impuls", 2009.
 66. Pełnosprawni! : uniwersalny przewodnik po seksie / Miriam Kaufman, Cory Silverberg, Fran Odette ; przekł. Joanna Bold. - Warszawa : "Czarna Owca", 2013.
 67. Poakcesyjne mechanizmy integracji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych : (w obrazie polityki społecznej województwa pomorskiego) / Leszek Buliński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.
 68. Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. - Kraków : "Impuls", 2010.
 69. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010.
 70. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010.
 71. Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
 72. Praca socjalna / Paweł Stanisław Czarnecki. - Warszawa : "Difin", 2013.
 73. Proste myśli, trudne słowa : z perspektywy socjopedagogicznej o wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w literaturze pięknej / Marcin Wlazło. - Kraków : "Impuls", 2013.
 74. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.
 75. Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo / Zdzisław Kazanowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 76. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013.
 77. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. - Kraków : "Impuls", 2013.
 78. Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010.
 79. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności / Dominika Kurpiel. - Kraków : "Impuls", 2011.
 80. Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klink. - Kraków : "Impuls", 2013.
 81. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski. - Toruń : Adam Marszałek, Olsztyn : współpr. wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012.
 82. Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013.
 83. Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną : zbiorowe instrumentalne studium przypadku / Danuta Kopeć. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
 84. Seks i niepełnosprawność : doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2010.
 85. Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość : współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością / red. nauk. Remigiusz Janusz Kijak. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2013.
 86. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina / Remigiusz Kijak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
 87. Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : (w kontekście ich autonomii i podmiotowości) / Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : "Akapit", 2010.
 88. Sport osób niepełnosprawnych / Maciej Kowalczyk, Robert Szaj [oraz] Monika Maniak Iwaniszewska [i in.]. - Truszczyny : Stowarzyszenie "Instytut Ekoprussia", 2013.
 89. Sprawność w niepełnosprawności / Maciej Lewkowicz. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2014.
 90. Sprostać wyzwaniom : rodzina w obliczu długotrwałej choroby i niepełnosprawności / pod red. Anny Mazur, Magdaleny Fatygi. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. 2012.
 91. Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Iwona Sierpowska, Anna Kogut. - Stan prawny na 17 sierpnia 2010 r. - Wrocław : "Gaskor", 2010.
 92. Stereotypy a starość i niepełnosprawność : perspektywa społeczno-pedagogiczna / red. nauk. Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2012.
 93. Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [i in.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 94. Student niepełnosprawny : wybrane konteksty / pod red. Stanisławy Byra, Moniki Parchomiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 95. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : "Impuls", 2011.
 96. Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców / Urszula Bartnikowska. - Toruń : "Akapit", 2010.
 97. Sytuacja utraty zdrowia : problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym / Barbara Dobrzańska-Socha. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013.
 98. Taka zwykła codzienność : jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwenów zawodowych szkół specjalnych / Hanna Żuraw. - Warszawa : "Żak", cop. 2013.
 99. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 / Danuta Apanel. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014.
 100. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.1 / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni. - Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013.
 101. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.2 / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. - Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013.
 102. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Adama Mikruta. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011.
 103. Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013.
 104. Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2008.
 105. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2010.
 106. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2011.
 107. Trudne drogi adaptacji : wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim / Beata Cytowska. - Kraków : "Impuls", 2012.
 108. Trwałość i zmiana w pedagogice specjalnej : 50-lecie Katedry Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim / pod red. Grażyny Dryżałowskiej i Hanny Żuraw. - Warszawa : "Żak", 2009.
 109. Twórczość jako forma dialogu ze światem / red. Edyta Nieduziak. - Sandomierz : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa" : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010.
 110. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / Hanna Żuraw. - Warszawa : "Żak", 2008.
 111. Upośledzeni umysłowo : poza granicami człowieczeństwa / Elżbieta Zakrzewska-Manterys. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010.
 112. W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. - Kraków : "Impuls", 2010.
 113. W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008.
 114. Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych / Mariusz Korczyński. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2009.
 115. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 116. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
 117. Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Leszek Ploch. - Warszawa : "Difin", 2011.
 118. Wobec niepełnosprawności / Janusz Kirenko, Mariusz Korczyński ; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. - Lublin : Ośrodek Usług Edukacyjnych, 2008.
 119. Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls" ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011.
 120. Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach, Małgorzata Alberska, Anna Grzebinoga. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2013.
 121. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014.
 122. Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008.
 123. Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej / Marta Wójcik. - Kraków : "Impuls", 2008.
 124. Wybrane psychospołeczne aspekty niepełnosprawności : w kierunku rozwojowej wizji procesu rehabilitacji / Grzegorz Bręczewski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2011.
 125. Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. - Kraków : "Impuls", 2010.
 126. Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : "Akapit", 2011.
 127. Wyzwania rodziny : zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość / Zofia Kawczyńska-Butrym. - Lublin : "Makmed", 2008.
 128. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie / red. Nick Bouras i Geraldine Holt. - Wyd. 1 pol. / red. Antoni Florkowski i Piotr Gałecki. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010.
 129. Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo / Kinga Bobińska, Piotr Gałecki. - Wrocław : "Continuo", 2010.
 130. Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009.
 131. Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce : początek ludobójstwa / Tadeusz Nasierowski. - Warszawa : "Neriton", 2008.
 132. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością : pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w środowisku pracy / red. JIM Hasse ; przeł. Magdalena Shaw. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
 133. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; tł. [z ang.] Marzenna Rączkowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.
 134. Zespół Williamsa / Magdalena Giers. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.
 135. Zmaganie się z niepełnosprawnością : kolejne wyznaczniki / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009.
 136. Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną / Danuta Wolska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2014.
 137. Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych / Andrzej Pielecki. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
 138. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. - Kraków : "Impuls", 2011.
 139. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi / Jakub Niedbalski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013.

 

Multimedia

 1. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! [Dokument dźwiękowy] / Nick Vujicic ; przekł.: Piotr Kwiatkowski. - Wrocław : "Aetos Media", 2013.

 

Artykuły z czasopism

 1. Aksjologiczne aspekty wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / Józef Sowa.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s.4-15
 2. Asystent osoby z niepełnosprawnością - nowy zawód i amerykańskie realia w organizacji non-profit w stanie Maine / Milena Żuchowska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 92-102
 3. Biblioteka itegracyjna w Grudziądzu / Aleksandra Szymczyk.// Bibliotekarz. - 2015, nr 2, s. 19-20
 4. Biblioteki francuskie wobec niepełnosprawnych / Dorota Bednarczyk, Artur Kowalski.// Bibliotekarz. - 2012, nr 6, s. 7-12
 5. "Być w zgodzie ze sobą..." - odpowiedzialność pracownika socjalnego, a prawo do samostanowienia klienta / Anna Rachwał.// Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. 89-100
 6. Czynniki demograficzne a postrzeganie przez matki udziału ojców w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością i w jego wychowaniu / Przemysław Eugeniusz Kaniok.// Wspólne Tematy. - 2013, nr 1, s. 45-48
 7. Definiowanie niepełnosprawności / Marcin Garbat.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 3-16
 8. Diagnostyka w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową - uzasadnienie teoretyczne dla konstrukcji narzędzi / Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek.// Przegląd Psychologiczny. - T. 54, nr 4 (2011), s. 401-424, bibliogr.
 9. Edukacja osób z niepełnosprawnościa intelektualną poza granicami Polski / Małgorzata Rękosiewicz.// Remedium. - 2013, nr 10, s. 22-23
 10. Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem / Grzegorz Brzuzy.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1.2, s. 29-32, bibliogr.
 11. Elektroniczne wsparcie osób niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach komunikacyjnych / Tomasz Sahaj.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 128-144
 12. Europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jolanta Borek, Katarzyna Głąbicka.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 55-68
 13. Inscenizacje teatralne jako propozycja dla pacjentów psychiatrycznych. Cz. 1 / Werner Reichmann.// Wspólne Tematy. - 2015, nr 1, s. 3-10
 14. Inspiracje światła i muzyki w aranżacji muzycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 57-73
 15. Instrumenty finansowe wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Niemczech / Olga Komorowska.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 4, s. 24-28
 16. Instytucja małżeństwa wymuszonego wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną / Anna Zamkowska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 146-159
 17. Internet jako pomoc w pracy z niepełnosprawnym odbiorcą usług bibliotecznych / Adrian Uljasz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 4, s. 37-38
 18. Jakość bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością - przegląd instrumentów badawczych / Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska.// Przegląd Biblioteczny. - 2014, z.3, s. 410-419
 19. Jakość życia osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi / Brzdęk Ewa.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 15-26
 20. Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Stanisław Byra, Monika Parchomiuk.// Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 23-37
 21. Koncepcje pedagogiczne Edouarda Seguina / Tomasz Fetzki.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 165-174, bibliogr.
 22. Kulturowa tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 2 / Karolina Bąkowska, Małgorzata Rękosiewicz.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 42-43
 23. Łatwy język jako narzędzie przełamywania wykluczenia informacyjnego i edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ujęcie Inclusion Europe. Cz. 1// Wspólne Tematy. - 2014, nr 2, s. 3-11
 24. Macierzyństwo i ojcostwo osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz Kijak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 136-145
 25. Mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 145-154,
 26. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33
 27. Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Natalia Marciniak-Madejska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 94-116
 28. Niepełnosprawne kobiety w Europie / Tadeusz Majewski.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 142-147
 29. Niepełnosprawni intelektualnie użytkownicy Internetu - wybrane konteksty / Piotr Plichta.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 16-18
 30. Niepełnosprawni na uczelni : dialog odmienności, badania eksploracyjne / Kamila Budzyńska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 1, s. 18-22
 31. Niepełnosprawni tacy jak my : scenariusz zajęć / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 17
 32. Niepełnosprawność intelektualna - najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne w świetle DSM-5, ICD-11 oraz AAIDD / Agnieszka Żyta.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 17-26
 33. Niepełnosprawność intelektualna w dyskursie naukowym i w społecznej percepcji / Jakub Niedbalski.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 3-23
 34. Niepełnosprawność w literaturze dla dzieci i młodzieży / Danuta Bula// Guliwer. - 2014, nr 1, s. 23-27
 35. Niepełnosprawność w pradziejach. Ewolucja zjawiska w czasie i przestrzeni społecznej / Łukasz Orylski, Michał Krueger.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 74- 83
 36. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Marta Doroba.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19, bibliogr.
 37. Ogród polisensoryczny w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie : refleksje terapeuty / Magdalena Machno.// Wspólne Tematy. - 2015, nr 1, s. 11-16
 38. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną sprawcą czynu zabronionego / Małgorzata Szeroczyńska.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 4, s. 289-299
 39. Osoby niepełnosprrawne wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym i marginalizacją / Ilona Fajfer-Kruczek.// Chowanna. - T.1 (2012), s. 93-107
 40. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny wobec umierania, śmierci i żałoby / Agnieszka Żyta.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 44-56
 41. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną przez nauczycieli i uczniów szkół ogólnodostępnych w Polsce i na Litwie / Diana Aksamit-Staszkievicz.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 26-33
 42. Piłka siatkowa na siedząco / Ewa Puszczałowska-Lizis.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 9, s. 30-32
 43. Podpis nic nie waży / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 44-52
 44. Poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście praktryki// Wspólne Tematy. - 2014, nr 1, s. 44-50
 45. Portale randkowe szansą na zmniejszenie samotności osób niepełnosprawnych / Wioletta Szarecka.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 47-56
 46. Postawy pedagogów i studentów pedagogiki wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 1, s. 85-107
 47. Postrzeganie czasu przez osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu / Elżbieta Kręcisz- Plis.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 263-269
 48. Praca zawodowa jako ważny aspekt podnoszący jakość życia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 58-71
 49. Prawo małżeńskie a osoby niepenosprawne / Anna Romaniuk.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s.224-230
 50. Problem wykluczenia osób z niepełnosprawnością w filozofii Michela Foucaulta / Krzysztof Pezdek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 1, s. 30-41
 51. Przełamywanie stereotypu niepełnosprawności intelektualnej / Joanna Głodkowska.// Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 51-68
 52. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście opieki formalnej / Monika Parchomiuk.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 70-91
 53. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi pracujących i niepracujących osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową / Stanisława Byra.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 74-93
 54. Refleksje nauczyciela po obejrzeniu filmu "Nienormalni" / Iwona Łoźna.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 4, s. 284-288
 55. Relacje społeczne i samorealizacja osób z dysfunkcją narządu ruchu mieszkających na wsi / Magdalena Florek-Łuszczki.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 84-94
 56. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Kołodziejczak, Katarzyna Wicher, Marika Witkoś.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 25-27
 57. Rugby na wózkach : w stronę aktywizacji niepełnosprawnych / Ewa Puszczałowska- Lizis.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 31-34
 58. Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk.// Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s.20-26
 59. Siatkówka na siedząco - gra dla sprawnych niepełnosprawnych / Radosław Ostrowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 5, s. 38-42
 60. Social Media jako alternatywna forma komunikacji społecznej dla osób z dysfunkcją narządu słuchu / Izabela Plieth-Kalinowska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 27-38
 61. Społeczne i ekonomiczne modele niepełnosprawności / Marcin Garbat.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 1, s. 15-29
 62. Statek miłości / Anna Sobolewska.// Charaktery. - 2014, nr 5, s. 102
 63. Sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim po ukończeniu nauki w szkole zawodowej / Michał J. Gacek, Jolanta Nycz.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 95-106
 64. Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi / Anna Koczorowska- Masny.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 50-54
 65. Trening twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Idkowiak.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 46-48
 66. Trudności związane z implementacją probolońskich zmian w kształceniu pedagogów i nauczycieli / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 1, s. 42-53
 67. Uczenie innych z własnej biografii i jego wpływ na poczucie jakości życia u osób z niepełnosprawnością / Tamara Cierpiałowska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 72-82
 68. Uczniowie z problemami intelektualnymi w szkole masowej / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s.23-27
 69. Uczniowska pomoc / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 82-84
 70. Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie równieśniczej / Zdzisław Kazanowski.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s.20-33
 71. Uwarunkowania poczucia jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym / Beata Nowak.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 2, s. 98-110
 72. Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy / Ilona Fajfer-Kruczek.// Chowanna. - T. 1 (2012), s. 93-107
 73. W poszukiwaniu mechanizmów przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych / Jolanta Suchodolska.// Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 2, s. 113-121
 74. W świecie niepełnosprawnych / Jarosław Cieśla.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 122-123
 75. Wizerunek własnego ojca w narracjach niepełnosprawnych mężczyzn - powielenie czy odrzucenie wzorca / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 7-8, s. 33-38
 76. Wózkiem nad jezioro / (rn).// Tygodnik Nadwiślański. - 2013, nr 29, s. 9.
 77. Wykorzystanie efektów uczenia mimowolnego w podnoszeniu jakości życia osób z niepełnosprawnością / Jolanta Zielińska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 5-14
 78. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 1, Rola tablicy interaktywnej w nauczaniu niepełnosprawnych intelektualnie / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 215-225
 79. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 2, Pierwsze kroki przy tablicy / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 4, s. 293-300
 80. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 3, Tablica jako ekran interatywny / Małgorzata Wojtatowicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 372-376
 81. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy / Marzena Szabłowska.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 10, s. 20-25
 82. Wyuczona bezradność intelektualna oraz umiejscowienie poczucia kontroli nad ocenami szkolnymi u młodzieży gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopnoi lekkim / Agnieszka Fusińska.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s.283-295
 83. Zadowolenie z życia : inspiracje i próby konceptualizacji / Włodzimierz Zeidler.// Przegląd Psychologiczny. - T. 54, nr 4 (2011), s. 323-342
 84. Zadowolenie z życia oraz jego uwarunkowania u osób z niepełnosprawnością ruchową / Piotr Majewicz.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 83-94
 85. Zapobieganie agresywnym zachowaniom pacjentów psychiatrycznych : refleksja z nieco szerszej perspektywy. Cz. 1 / Erna Lange.// Wspólne Tematy. - 2013, nr 5, s. 47-52
 86. Zarys autorskiej koncepcji Teatru Idei : teatroterapia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w modelu MDT / Anita Stefańska.// Arteterapia. - 2013, nr 1, s. 2-11
 87. Zastosowanie Kwestionariusza Samotroski i Troski w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Anna Ratajska, Alicja Szmaus-Jackowska.// Przegląd Psychologiczny. - T. 54, nr 4 (2011), s. 383-400
 88. Zastosowanie modelu DMP w analizie rynku pracy osób z niepełnosprawnością / Marcin Garbat.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 8, s. 24-31
 89. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - czy warto zatrudniać? / Katarzyna Wojewódzka.// Lider. - 2011, nr 9, s.28-30
 90. Zmiany w zachowaniu społecznym artystów z niepełnosprawnością w procesie twórczego włączania do środowiska / Leszek Ploch.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s.245-257
 91. Zmieniająca się przestrzeń internetu - nowe możliwości i nowe konieczności / Sergo Kuruliszwili.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 1, s. 108-114
 92. Znaczenie relacji wychowawca-wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s.267-274
 93. Życie osoby z niepełnosprawnością ruchową - analiza przypadku w kontekście koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego / Aleksandra Szczesiul.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 1, s. 30-37

 

Autor: PBW Tarnobrzeg