Nowa matura

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Arkusz III nowej matury / Gabriela Smolij // Języki Obce w Szkole.- 2002 nr 1 s. 116-118

 2. Co to jest matura międzynarodowa? / Agata Wójtowicz // Polonistyka.- 2002 nr 4 s. 227-231

 3. Czego się boi Stanisław Bortnowski w związku z Programem Nowej Matury oraz kilka refleksji po-Zjazdowych [polem.]. Od Redakcji / Teresa Tomczak / Bożena Chrząstowska // Polonistyka.- 1995 nr 8 s. 550-551

 4. Czy nowa matura z języka angielskiego może zastąpić pisemny egzamin wstępny na filologię angielską w IFA UAM w Poznaniu? / Jacek Rysiewicz //Języki Obce w Szkole.- 002 nr 6 s. 101-107

 5. Czy reforma zda egzamin? : analiza dyskursu społeczno-politycznego wokół Nowej Matury / Magdalena Paradowska-Stajszczak, Joanna Bielecka-Prus // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2003 nr 4 s. 175-19

 6. Czy warto coś zachować z Nowej Matury? / Barbara Czarnecka-Cicha //Języki Obce w Szkole.- 2002 nr 1 s. 30-32

 7. Dawne i nowe tematy wypracowań maturalnych z języka polskiego / Maria Bursztyn // Polonistyka.- 2002 nr 3 s. 175-181

 8. Dyrektor CKE odpowiada polonistom / Mirosław Sawicki //Polonistyka.- 2004 nr 3 s. 54-55

 9. Dyskretna słabość syllabusów / Jan Kowalski // Polonistyka.- 2001 nr 7 s. 412-415

 10. Egzamin maturalny z biologii "Nowa matura" 2002 r. / Wanda Kocot //Biologia w Szkole.- 2002 nr 4 s. 208-210

 11. Egzaminy maturalne w krajach Europy Środkowowschodniej - wspólne doświadczenia / Barbara Czarnecka-Cicha //Języki Obce w Szkole.- 2002 nr 3 s. 49-51

 12. Geografia : testy dla licealistów .-Warszawa , 2003 .-Rec. Bożena Kicińska //Geografia w Szkole .- 2003 nr 4 s. 253-254

 13. Geografia : testy dla licealistów .-Warsz. , 2003 .-Rec. Bożena Kicińska //Geografia w Szkole.- 2003 nr 4 s. 253-254

 14. Głos w dyskusji nad nową formą egzaminu dojrzałości / Teresa Bednarowicz, Daniela Meissner // Wiadomości Historyczne.-1 997 nr 3 s. 173-175

 15. Informator o maturze 2005 / Bożena Anusiewicz-Działak //Wiadomości Historyczne.-2004 nr 1 s. 52-55

 16. Jak korzystać z "Informatora maturalnego 2005" / Barbara Czarnecka-Cicha //Języki Obce w Szkole.- 2003 nr 4 s. 55-57

 17. Jak przygotować ucznia do nowej matury / Dorota Dziuba //Języki Obce w Szkole.-2001 nr 4 s. 60-69

 18. Jak przygotować uczniów do nowej matury z cyklem edukacyjnym WSiP autorstwa A. Czerwińskiego, A. Czerwińskiej, M. Jelińskiej-Kazimierczuk i K. Kuśmierczyka / Krzysztof Kuśmierczyk // Chemia w Szkole.- 2003 nr 4 s. 249-262

 19. Jak przygotowujemy uczniów do pisemnej części egzaminu dojrzałości z chemii? / Danuta Jankisz, Juliusz Jankisz // Chemia w Szkole.- 2001 nr 3 s. 141-145

 20. Już za rok nowa matura / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła.- 2001 nr 5 s. 34-36

 21. Kłopoty z maturą / Urszula Szwedzicka // Matematyka.- 2002 nr 1 s. 18

 22. Ku nowej maturze. Postscriptum [polem. ] / Wojciech Małecki / Krzysztof Konarzewski // Polonistyka.- 1997 nr 3 s. 132-138

 23. Matura 2002 - nowa i kontrowersyjna / Stanisław Bortnowski // Polonistyka.- 2000 nr 10 s. 584-590

 24. Matura 2002 : język obcy nowożytny - egzamin wewnętrzny / Andrzej Kwaśniewski // Języki Obce w Szkole.- 2001 nr 3

 25. Matura 2002 : stara, nowa, pomostowa / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła.-2001 nr 10 s. 4-7

 26. Matura czy certyfikaty językowe? / Barbara Czarnecka-Cicha // Języki Obce w Szkole.-2003 nr 6 s. 114-116

 27. Matura wewnętrzna 2002 - poziom rozszerzony : wykorzystanie komputera i Internetu przy tworzeniu i prezentacji projektu ucznia / Jarosław Krajka // Języki Obce w Szkole.-2001 nr 4 s. 33-38

 28. Matura z biologii od 2002 r. / Janina Grzegorek, Wanda Kocot, Małgorzata Polczyk // Biologia w Szkole.- 2000 nr 5 s. 253-256

 29. Matura z geografii w nowej formule egzaminu dojrzałości / Dorota Makowska // Geografia w Szkole.-1999 nr 5 s. 294-296

 30. Matura z historii w 2005 roku / Bożena Anusiewicz-Działak //Wiadomości Historyczne.- 2003 nr 5 s. 292-297

 31. Maturalna kraksa / Adam Smólski // Matematyka .- 2002 nr 5 s. 288-291

 32. Nowa Matura 2005" z punktu widzenia reprezentanta szkoły wyższej / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień.- 2004 nr 3 s. 3-6

 33. "Nowa matura" z informatyki : test ustny, pisemny czy praktyczny? / Maria Suliga // Szkoła Zawodowa.- 1997 nr 8 s. 26-30

 34. Nowa formuła tematu maturalnego z biologii / Janina Grzegorek // Biologia w Szkole.-1998 nr 1 s. 27-29

 35. Nowa matura - nie tylko egzamin zewnętrzny / Krzysztof Karulak // Nowa Szkoła.-1996 nr 10 s. 3-8

 36. Nowa matura - nowe kłopoty / Krzysztof Konarzewski //Polonistyka.- 1997 nr 1 s. 26-30

 37. Nowa Matura / Maria Klawe-Mazurowa // Szkoła Zawodowa.- 1998 nr 2 s. 30-34

 38. Nowa matura 2002 / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła.- 002 nr 7 s. 9

 39. Nowa Matura raz jeszcze / Maria Klawe-Mazurowa // Szkoła Zawodowa.-1998 nr 6 s. 9-11

 40. Nowa matura to znaczy jaka? / Mirosław Sawicki ; rozm. przepr. Małgorzata Karbowiak // Szkoła Zawodowa.- 1996 nr 3 dod. s. I, IV-V

 41. Nowa matura w klasach dwujęzycznych / Barbara Czarnecka-Cicha // Języki Obce w Szkole.- 2002 nr 6 s. 86-8

 42. Nowa matura w różnych typach szkół / Barbara Czarnecka-Cicha // Języki Obce w Szkole.- 2001 nr 1 s. 45-4

 43. Nowa matura z języka rosyjskiego / Magdalena Bartkowiak // Języki Obce w Szkole.-2004 nr 1 s. 135-137

 44. Nowa matura, nowe wątpliwości / Krzysztof Spalik // Biologia w Szkole.- 2004 nr 1 s. 15-18

 45. Nowe egzaminy coraz bliżej / Grażyna Czetwertyńska // Języki Obce w Szkole.-2000 nr 4 s. 31-32

 46. Nowe Matury z historii na Dolnym Śląsku / Edmund Maliński // Wiadomości Historyczne.-1999 nr 3 s. 150-153

 47. Nowe standardy egzaminacyjne / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła.- 2003 nr 3 s. 17-18

 48. Podstawa programowa czy Informator...? / Elżbieta M. Kur // Polonistyka.- 2004 nr 3 s. 52-53

 49. Poloniści o Nowej Maturze / Aleksandra Pethe // Polonistyka.-1998 nr 10 s. 685-687

 50. Próba generalna / Agnieszka Wojciechowska // Matematyka.- 2002 nr 1 s. 15-18

 51. Próbny egzamin maturalny z języka rosyjskiego : poziom podstawowy // Języki Obce w Szkole.- 2002 nr 1 s. 107-110

 52. Próbny egzamin maturalny z języka włoskiego : poziom podstawowy // Języki Obce w Szkole.- 2002 nr 1 s. 111-116

 53. Standardy wymagań egzaminacyjnych (nowa matura) / Maria Klawe-Mazurowa // Wiadomości Historyczne.- 2000 nr 4 s. 176-182

 54. Uwagi o Nowej Maturze z fizyki. Odpowiedzi na recenzje / Piotr Goldstein / Adam Smólski / Barbara Waśniewska // Fizyka w Szkole.- 2002 nr 4 s. 239-247

 55. Wskazówki na nową maturę z chemii / Joanna Toczko // Chemia w Szkole.-2001 nr 3 s. 138-141

 56. Wypowiedź pisemna na egzaminie dojrzałości z języka obcego / Elżbieta Barbara Niedźwiecka // Języki Obce w Szkole.-2000 nr 4 s. 36-39Wyróżnik albo metoda analizy starożytnych / Zdzisława Dybiec // Matematyka.- 2002 nr 4 s. 250-251


Pozycje książkowe

 1. 100 tematów : nowa ustna matura z języka polskiego : wzorcowe prezentacje / Jacek Poznański, Jerzy Margula, Mateusz Logos. - Warszawa : "Skrypt", 2004cm. - (Nowa Matura) Sygn. 85924

 2. *Chemia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne, standardy wymagań / Krzysztof Maciej Pazdro, Piotr Kosztołowicz. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. (Zdaj Maturę)

 3. Biologia : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Andrzej Czubaj [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Maturalnie, że Zdasz) Sygn. P 2091

 4. Biologia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne / Kowalczyk Maria, Filipska Jadwiga. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. - (Zdaj Maturę) Sygn. P 2063

 5. *Biologia. Cz. 1 / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, Krystyna Olechnowicz-Gworek, Maria Wilk. - Kraków : "Omega", 2004. - (Matura 2005)

 6. *Chemia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne, standardy wymagań / Krzysztof Maciej Pazdro, Piotr Kosztołowicz. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. - (Zdaj Maturę)

 7. *Chemia : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Andrzej Persona, Jarosław W. Dymara. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Maturalnie, że Zdasz)

 8. *Chemia. Cz. 1 / Beata Kupis, Wiesława Zewalda. - Kraków : "Omega", 2004. - (Matura 2005)

 9. *Fizyka : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Krystyna Pilot, Ryszard Nych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Maturalnie, że Zdasz)

 10. *Fizyka. Cz. 1 / Andrzej Melson, Wojciech Śpionek. - Kraków : "Omega", 2004. - (Matura 2005)

 11. Geografia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne / Wojciech Janicki, Jolanta Rodzoś. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. - (Zdaj Maturę) Sygn. P 2064

 12. *Geografia. Cz. 1 / Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek. - Kraków : "Omega", 2004. - 122 s.: il., mapy; 23 cm. - (Matura 2005)

 13. Historia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony / Ireneusz Wywiał. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. - (Zdaj Maturę) Sygn. P 1954

 14. Historia : zakresy podstawowy i rozszerzony : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Katarzyna Błachowska-Krupa, Katarzyna Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Maturalnie, że Zdasz)

 15. Historia. Cz. 1 / Krzysztof Jurek, Maria Klawe-Mazurowa. - Kraków : "Omega", 2004. - (Matura 2005)

 16. Informator maturalny od 2005 roku z języka polskiego / Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. - Warszawa : "Adam", 2004 Sygn. 85925

 17. Interpretacje i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004- (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 1644-0552 ; nr 28) Sygn. 85836

 18. Język angielski : zakresy podstawowy i rozszerzony : zestawy i arkusze egzaminacyjne, teksty do słuchania, przykłady wypowiedzi pisemnych / Jarosław Krajka, Marcin Mizak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 + 1 CD. - (Maturalnie, że Zdasz) Sygn. P 2086

 19. Język niemiecki : zakresy podstawowy i rozszerzony : zestawy i arkusze egzaminacyjne, teksty do słuchania, przykłady wypowiedzi pisemnych / Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 + 1 CD. - (Maturalnie, że Zdasz) Sygn. P 2090

 20. *Język polski : jak przygotowywać się do nowej matury : poradnik dla uczniów / Jolanta Ulatowska. - Poznań : "eMPi2", 2004. - (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego) (Nowa Matura / eMPi2

 21. Język polski : zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, zadania, testy / Dariusz Kamiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Maturalnie, że Zdasz) Sygn. P 1943

 22. Język polski : [dwudziestolecie międzywojenne, literatura lat wojny i okupacji, literatura współczesna]. Cz. 3 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. - (Przed Maturą) Sygn. P 2066

 23. Język polski : [romantyzm, pozytywizm, młoda polska]. Cz. 2 / Aneta Jagieła, Stanisław Stefańczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004. - (Przed Maturą) Sygn. P 1962

 24. Język polski. Cz. 1 / Małgorzata Burzyńska-Kupisz, Anna Finkstejn, Lucyna Grabowska, Jacek Kozioł. - Kraków : "Omega", 2004. - (Matura 2005) Sygn. 85926

 25. Język rosyjski : zakresy podstawowy i rozszerzony : zestawy i arkusze egzaminacyjne, teksty do słuchania, przykłady wypowiedzi pisemnych / Mirosław Zybert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004+ 1 CD. - (Maturalnie, że Zdasz) Sygn. P 2080

 26. Matematyka : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, arkusze egzaminacyjne / Irmina Herburt, Anna Olszańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Maturalnie, że Zdasz) Sygn. P 2085

 27. *Matematyka. Cz. 1 / Jacek Człapiński, Jadwiga Uss. - Kraków : "Omega", 2004. - (Matura 2005)

 28. Matura 2005 - biologia : zbiór zadań / Krystyna Grzybowska-Mnich, Henryk Lach. - Kraków : "Idea", 2004 + Klucz do zadań. - (Idealna Pomoc w Nauce) Sygn. 85956

 29. Matura 2005 - chemia : zbiór zadań / Małgorzata Knap, Anna Kuliga. - Kraków : "Idea", 2004 + Klucz do zadań. - (Idealna Pomoc w Nauce) Sygn. 85956

 30. Matura 2005 - geografia : zbiór zadań / Adam Majcherek, Wojciech Podkówka. - Kraków : "Idea", 2004. + Klucz do zadań.- (Idealna Pomoc w Nauce) Sygn. 85959

 31. Matura 2005 - historia : zbiór zadań / Katarzyna Jarkiewicz, Zdzisław Bednarek. - Kraków : "Idea", 2004 + Klucz do zadań. - (Idealna Pomoc w Nauce) Sygn. )85957

 32. *Matura 2005 - język rosyjski : zbiór zadań / Elżbieta Gruczoł, Mirosława Nieuważna, Anna Staroń. - Kraków : "Idea", 2003. + Transkrypcje tekstów, klucz do zadań. - (Idealna Pomoc w Nauce). - W załączeniu kaseta dźw. : Matura 2005 - język rosyjski : zbiór zadań, teksty sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu

 33. Matura 2005 - matematyka : zbiór zadań / Jacek Dymel, Katarzyna Piórek. - Kraków : "Idea", 2004 + Rozwiązania niektórych zadań i wskazówki. - (Idealna Pomoc w Nauce) Sygn. 85954

 34. Matura 2005 - wiedza o społeczeństwie : zbiór zadań / Antoni Downar. - Kraków : "Idea", 2004 + Klucz do zadań. - (Idealna Pomoc w Nauce) Sygn. 85958

 35. Matura 2005 z języka polskiego / Anna Małgorzata Pycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Plus", 2004. -(Matura 2005) Sygn. 85970

 36. Matura z języka angielskiego : wzory zestawów egzaminacyjnych z odpowiedziami / Iwona Kienzler, Ewa Walicka. - Gdynia : "Ivax", 2004 Sygn. 85199

 37. Repetytorium gramatyczne : przygotowanie do matury i egzaminów wstępnych z języka angielskiego / Donata Olejnik. - Poznań : "LektorKlett", 2004

 38. Wiedza o społeczeństwie : zakresy podstawowy i rozszerzony : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Marek Grondas, Janusz Żmijski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - (Maturalnie, że Zdasz) Sygn. P 2083

 39. Wiedza o społeczeństwie : zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro. 2004 Sygn. P 1953

 40. Zbiór zadań z fizyki i astronomii : przeznaczony dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jacek Białek, Leszek Grochal. - Kraków : "Idea", 2004 + Odpowiedzi. - (Idealna Pomoc w Nauce) Sygn. 85960


* Uwaga pozycji z gwiazdką brak w naszych zbiorachAutor: PBW Tarnobrzeg