Nowe oblicza uzależnień

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu / Bohdan T. Woronowicz. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2001, sygn.  TG83645
 2. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2010, sygn. TCz 98975
 3. Dopalacze, narkotyki - niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : "Lexdruk", 2010, sygn. TG 99254
 4. Dzieci nocy : dyskoteki, ecstasy i alkohol : nowe rodzaje samotności czy ciemność wymagająca rozjaśnienia? / Carlo Climati ; [tł. tekstu Konrad Czuba]. - Kielce : "Jedność", 2003, sygn TG 86860
 5. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekł. [z ang.] Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn. TG 88405
 6. Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Jacek Bylica. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010, sygn. TG 98982
 7. Krótki przewodnik dla klinicystów : krótkie interwencje i terapie krótkoterminowe w nadużywaniu substancji / [red. nauk. Tomasz Głowik ; tł. Andrzej Majcherczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010, sygn. TB 2578
 8. Leczenie uzależnionej osobowości jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji / Lee Jampolsky ; przeł. Aleksandra Wolnicka. - Warszawa : "Czarna Owca", 2009, sygn. TG 97391
 9. Młodzież i substancje psychoaktywne / pod red. Anety Koczaskiej-Siedleckiej. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009, sygn. TG 96376
 10. Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. TG  90519
 11. Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn.  TG 97392
 12.  Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009, sygn. TCz 96571
 13. Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki. - Wyd. 4. - Kielce : "Jedność", 2005, sygn. TG
 14. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006, sygn. TG 89454
 15. Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów / Aleksandra Derwich-Nowak. - Warszawa : "Difin", 2010, sygn. TG 98402
 16. Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2007, sygn. TG 92409
 17. Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2007, sygn. TG 92409
 18. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2010, sygn.   TG 99328
 19. Requiem dla snu / Hubert Selby Jr ; przeł. Elżbieta Gałązka-Salamon. - Warszawa : "Niebieska Studnia", 2010, sygn. TG 99434
 20. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003, sygn. TG 84316
 21. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. [z fr.] Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. - Warszawa : "Pax", 2007, sygn. TG 91037
 22. Terapia poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck [i inl.] ; tł. [z ang.] Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2007, sygn. TG 91842
 23. Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. [z ang.] Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn.  TG 87561
 24.  Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 96108
 25. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 96108
 26. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, sygn. TG  85310
 27. Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2009, sygn. TG 97808
 28. Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji : zalecenia do Optymalizacji Terapii / William R. Miller ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 95914
 29. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, sygn. TG  96017

Artykuły z czasopism

 1. Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek //  Remedium. - 2010, nr 11, s.1-3
 2. FreD goes net - wczesna interwencja wobec młodych osób używających narkotyków / Krystian Labuda, Jacek Szczepkowski //  Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s.35-38
 3. Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.13-16
 4. Medioholizm - problem przyszłości czy teraźniejszość / Rafał Olczak //  Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11 s.9-12
 5. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski //  Remedium. - 2007, nr 2-3, s.1-3
 6. Narkotyki w kulturze / Beata Hoffmann //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s.7-11
 7. Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie / Maria Gacek. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2007, nr 5, s. 17-19
 8. Substancje psychoaktywne w gdańskich szkołach : papierosy i alkohol / Maciej Dębski //  Remedium. - 2010, nr 12, s.1-3
 9. Walka z uzależnieniami / Stanisława Dzwonkowska //  Lider. - 2006, nr 2, s.7
 10. Wychowywani do dopalaczy. Analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska //  Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s.32-34
 11. Znaczenie i rola nadziei w terapii uzależnień / Krystian Labuda //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.11-14
 12. Życie bez uzależnień - przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia / Barbara Wolny //  Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s.29-33
 13. Temperament - czynnik ryzyka w uzależnieniach? : cz. II / Elżbieta Hornowska //  Remedium. - 2005, nr 9, s.20-21
 14. Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej / Werner Singer //  Remedium. - 2006, nr 1, s.26-27
 15. Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek //  Remedium. - 2006, nr 4, s.18-19
 16. Groźne początki eksperymentowania / Aneta Skuza //  Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s.68-72
 17. Uzależnienia : scenariusz zajęć / Sylwia Błażejczak //  Wychowawca. - 2007, nr 5, s.25
 18. Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie / Maria Gacek //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s.17-19
 19. Wychowawca odpowiedzialny - w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.3-6
 20. Kształtowanie pryncypialnej osobowości wychowanka a uzależnienia / Anna Kossobucka //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.32-34
 21. Szkolna profilaktyka uzależnień - o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.35-36
 22. W poszukiwaniu sposobu realizacji działań zapobiegawczych / Aleksandra Sander //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.41-43
 23. Zapobieganie uzależnieniom / Regina Trandziuk //  Wychowawca. - 2009, nr 1, s.28
 24. Dopalacze mogą cię wypalić / oprac. Magda Wójcik //  Remedium. - 2009, nr 2, s.20
 25. Wychowywani do dopalaczy. Analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska //  Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s.32-34
 26. Substancje psychoaktywne w gdańskich szkołach : papierosy i alkohol / Maciej Dębski //  Remedium. - 2010, nr 12, s.1-3
 27. Współczesne działania profilaktyczne w szkołach w Niemczech / Aleksandra Sander //  Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s.39-43
 28. Znaczenie i rola nadziei w terapii uzależnień / Krystian Labuda //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.11-14

 

Autor: PBW Tarnobrzeg