Oddział partyzancki „Jędrusie”

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Niezwykła siła i legenda „Jędrusiów’, zrodzona jeszcze w trakcie wojny, trwała przez całe półwiecze, mimo niesprzyjających okresów, zwłaszcza doby stalinowskiej. Zawsze była przykładem patriotyzmu, ofiarności i szlachetności poświecenia się dla innych.

Pozycje zwarte
 1.  Gdy bój się już skończy : upamiętnione miejsca działalności tajnej organizacji "Odwet-Jędrusie" 1939 / Eugeniusz Dąbrowski. - Warszawa : [Wydział Kultury Nauki i Oświaty PAX], 1989, sygn. TG 67543, TCz 67544
 2. Jasnogórskie śluby "Jędrusiów" 1939-1984 / [zebrał, oprac. i przygot. do druku Eugeniusz Dąbrowski]. - Wrocław : [b. w.] 1997, sygn. TCz 77684
 3. "Jędruś" - legenda i rzeczywistość / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław : nakł. autora 1995, sygn. TG 112739, TCz 74473
 4.  O „Jędrusiach” rzecz uporządkowana / Włodzimierz Gruszczyński. - W: Almanach Staszowski. – 1994, s. 76-89  sygn. TCz 73714
 5.  Odwet - Jędrusie / Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 2007 sygn. TB 2545, 2609
 6. Odwet - Jędrusie : legenda Ziemi Tarnobrzeskiej / [oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 1993, sygn. TB 1147
 7. Odwet - Jędrusie : próba monografii / Włodzimierz Gruszczyński. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 1995, sygn. TCz 78239
 8. "Odwet" - "Jędrusie" 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne 2009, sygn. TCz 97208
 9. Organizacja konspiracyjna "Odwet-Jędrusie" 1939-1944 w pamięci historycznej / Eugeniusz Hull. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1999, sygn. TG 107046, TCz 79160, NG 45117, SG 41838
 10.  Polska walcząca : (1939-1945) / Jerzy Śląski. – Warszawa : „Pax”, 1990  ,sygn. NG 39871
 11.  Szlakiem "Jędrusiów" / Eugeniusz Dąbrowski. - Kraków : "Text" 1992, sygn. TG 70718,  TCz 70719
 12. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1939-1999 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka i Adama Wójcika-Łużyckiego. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 2010, sygn. TG 98611-12, TCz 98610
 13.  Wiersze / Zbigniew Kabata "Bobo". - Wrocław : Wrocławskie Zakłady Graficzne 1999, sygn. TG 80287
 14. Władysław Jasiński "Jędruś" / Janusz Krężel. - Mielec : Związek Harcerstwa Polskiego Środowiskowy Szczep 6 TDH "Knieja" im. Szarych Szeregów w Tarnobrzegu 1989, sygn. TG 67541, TCz 67542
 15.  Zameldować, gdzie należy...: dzieje Stanisława Wiącka ps. Inspektor, żołnierza Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" / Krystyna Bień-Orlicz, Maria Kinga Orlicz. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2016, sygn. TCz 110281

Artykuły z czasopism
16. Dąbrowscy : tarnobrzeskie rody / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2013, nr 31, s. 14-15
17. „Jędrusie” w KL Auschwitz / Krzysztof Antończyk // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2008, nr 30, s. 37-42
18. „Jędrusie” / Tadeusz Zych. // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2020, nr 51, s. 67 – 71
19. "Jędruś" - bohater wielowymiarowy / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2018, nr 2, s. 16
20. Jędruś” / Tadeusz Zych. // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2020, nr 51 s.7 – 35 
21. Jędruś, poeta naukowiec / Rafał Staszewski.// Tygodnik Nadwiślański. - 2005, nr 12, s. 11
22. Kapitan Eugeniusz Dąbrowski "Genek" : (1923-1996) / Bogusław Szwedo.// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 14, s.11
23. Moje spotkanie z por. Józefem Sarną / Tadeusz Szewera.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2006/2007, nr 28, s. 35-37
24. Nasz bohater - kawaler orderu Sigillum Civis Virtuti / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2009, nr 39, s. 5-6
25. O "Łebku", fiołkach i kocie w grochówce... / Dorota Kozioł.// Siarka. - 2000, nr 22, s. 4- 5, fot.
26. „Odwet” / Tadeusz Zych. // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2020, nr 51, s.36 – 66 
27. Odszedł na wieczną wartę / Rafał Staszewski.// Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 28, s. 9
28. Pamięci "Jędrusia" - w 70. rocznicę śmierci / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2013, nr 2, s. 8
29. Pan Tadeusz / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2007, nr 32, s.7-8
30. Pomnik "Jędrusiów" w Tarnobrzegu / Adam Wójcik.// Dzikovia. - 2001, nr 12, s.11-12
31. Pożegnanie z "Jędrusiami" / Edward Antończyk.// Dzikovia. - 2001, nr 13, s.5-6
32. Tarnobrzescy harcerze w organizacjach konspiracyjnych w latach 1939-49 / Adam F. Baran. // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne Tarnobrzeg. – 1991, nr 2, s. 34-38
33. Tarnobrzeski Pomnik „Jędrusiów” w artykułach prasowych / Witold Majka. // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2020, nr 51, s.93 – 106 
34.Z kalendarza „Odwetu” i „Jędrusiów” 1939-1944. // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2020, nr 51, s.71 – 92  
 
Multimedia
35. Jędrusiowa dola [Film]. - Tarnobrzeg : [Miejska Telewizja Tarnobrzeg] [2011], sygn. TDVD 790-91

Autor: BP Tarnobrzeg