Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych

Zestawienia bibliograficzne

Odpowiedzialne korzystanie  z mediów społecznościowych - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

 1. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017, sygn. TG 110105
 2. Biznes na Facebooku i nie tylko : praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013, sygn. TG 103690, SG 58001
 3. Cewebryci - sława w sieci / Michał Janczewski. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100545
 4. Cyberkultura : syntopia sztuki, nauki i technologii / Piotr Zawojski. - Warszawa : "Poltext", 2010, sygn. NG 53331, SG 54396
 5. Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2012, sygn. TG 102767, NG 55655, 57971, SG 57137
 6. Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010, sygn. TG 99209, SG 54210
 7. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. TG 104748, NG 56630, SG 58644
 8. Efekt facebooka / David Kirkpatrick ; przeł. Michał Lipa. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. TG 100101, NG 54668, SG 55678
 9. E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania / red. nauk. Wiesław Godzic, Zbigniew Bauer ; współpr. Paweł Wieczorek. - Warszawa : "Poltext", 2015, sygn. TG 107221, SG 56679
 10. Era Facebooka : wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami / Clara Shih. - Gliwice : "Helion", 2012, sygn. TG 101800, SG 56800
 11. Facebook, włącz się do gry : facebook, czy już tam jesteś ? / Bartosz Danowski. - Gliwice : "Helion", 2016, sygn. TG 110393
 12. Fast text : jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę / Joanna Wrycza-Bekier. - Gliwice : "Helion", cop. 2016, sygn. TG 108873, NG 58671
 13. Fenomen Facebooka : społeczne konteksty edukacji / pod redakcją Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014, sygn. TG 107570
 14. Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2012, sygn. TG 103274, 103309, NG 55896, SG 57591
 15. Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej / Andrzej Kaliszewski. - Warszawa : "Poltext", 2012, sygn. TG 101805, NG 55087, SG 56685
 16. Interfejsy : cyfrowe technologie w komunikowaniu / Piotr Celiński. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010, sygn. TG 101065
 17. Kod YouTube : od kultury partycypacji do kultury kreatywności / Marta Majorek. - Kraków : "Universitas", 2015, sygn. SG 59655
 18. Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa : "Agora", 2011, sygn. TG 104838
 19. Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, facebook / Tomasz Trejderowski. - Warszawa : "Eneteia", 2013, sygn. TG 110397, SG 58306
 20. Marketing partyzancki w mediach społecznościowych : 126 narzędzi w walce o pozycję w Internecie / Jay Conrad Levinson, Shane Gibson. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013, sygn. TG 103980, NG 56472
 21. Media społecznościowe bez ściemy : jak kreować markę / Jason Falls, Erik Deckers. - Gliwice : "Helion", cop. 2013, sygn. TG 103766, SG 58415
 22. Media społecznościowe na rynku międzynarodowym : perspektywa indywidualnych użytkowników / Małgorzata Bartosik-Purgat. - Warszawa : "Difin", 2016, sygn. TG 110399
 23. Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym : studia, badania, praktyka / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jan Malinowski. - Kraków : "Akapit", cop. 2014, sygn. TG 107433
 24. Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. - Warszawa : "Żak", 2012, sygn. TG 101882, SG 56606
 25. Nastolatek dla początkujących : nie daj się wylogować z ich życia / Leszek Talko. - Warszawa : "Zwierciadło", cop. 2017, sygn. TG 110099
 26. Nie tylko internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. - Kraków : "Nomos", 2010, sygn. TG 98908, SG 54915
 27. Nowe reguły / Catherine Hakim. - Warszawa : "Czarna Owca", 2014, sygn. TG 105629
 28. Przechytrzyć social media / Evan Bailyn. - Gliwice : "Helion", 2013, sygn. SG 57381
 29. Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych / John Lovett. - Gliwice : "Helion", 2012, sygn. TG 102606
 30. Serwisy społecznościowe dla seniorów : odśwież stare znajomości i nawiąż nowe - przez internet ! / Michał Makaruk. - Gliwice : "Helion", 2012, sygn. TG 105101
 31. Sieci oburzenia i nadziei : ruchy społeczne w erze internetu / Manuel Castells. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, sygn. TG 104379
 32. Sfejsowani : jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi / Suzana E. Flores. - Warszawa : "Muza", 2017, sygn. TG 110040, NG 59152, SG 61143
 33. Socialized! : w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową - biznes społecznościowy / Mark Fidelman. - Warszawa : "CeDeWu", 2014, sygn. TG 105082
 34. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk ; przekł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. TG 98671, NG 53588, SG 54771
 35. Twitter : sukces komunikacji w 140 znakach : tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii / Eryk Mistewicz. - Gliwice : "Helion", 2015, sygn. TG 106300
 36. Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2012, sygn. TG 102448
 37. Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości / Elias Aboujaoude ; przekł. Robert Andruszko. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012, sygn. TG 103025, SG 57214
 38. Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. - Warszawa : "Difin", 2015, sygn. TG 108602
 39. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. - Kraków : "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, sygn. TG 106702
 40. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. TG 105128, NG 56958
 41. Youtube : wideo online a kultura uczestnictwa / Jean Burgess, Joshua Green. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. TG 101318
 42. Znajomi na wagę złota : podstawy marketingu w mediach społecznościowych / Darren Barefoot, Julie Szabo. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. NG 54257

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność internautów w mediach społecznościowych / Anna Michniuk.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 7-9
 2. Aktywność osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci / Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 5-6, s. 17-21
 3. Bezpieczeństwo w internecie / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 48-51
 4. Blogi biblioteczne - wirtualne miejsce kultury, wiedzy i rozrywki / Barbara Maria Morawiec.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 4, s. 4-6
 5. Ciemna strona monitora / Barbara Trzos.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 12-13
 6. Czas i przestrzeń - temporalna organizacja działania użytkowników portali społecznościowych / Beata Papuda-Dolińska.// Pedagogika Społeczna. - 2014, nr 2, s. 117-132
 7. Czy Facebook pomaga w nauce? / Marcin Zaród.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 6, s. 10-11
 8. Dyrektorze, pobujaj w chmurze / Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 38-40
 9. E-pomoc dla e-rodziców dzieci z niepełnosprawnością / Łukasz Koperski.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 107-118
 10. Ekshibicjonizm społeczny w przestrzeni wirtualnej - rozważania społeczno-pedagogiczne / Karina Leksy.// Chowanna. - T. 1 (2014), s. 305-317
 11. Facebook jako źródło wiedzy bibliotekarza / Izabela Szymańska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 12, s. 12-13
 12. Facebook sposobem na... / Jolanta Okuniewska.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 32-33, s. 19
 13. Facebook w edukacji / Sylwia Polcyn-Matuszka.// Remedium. - 2015, nr 1, s. 22-23
 14. Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka / Sylwia Polcyn.// Remedium. - 2016, nr 9, s. 20-21
 15. Generacja Z w szkole / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 2, s. 103-113
 16. Jak mądrze korzystać z przekazów medialnych? Paweł Fortuna.// Katecheta. - 2016, nr 4, s. 40-43
 17. Jak popkultura pomaga przezwyciężyć strach przed innym / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 57-59
 18. Kochankowie cyber-ery / Beata Banasiak-Parzych.// Charaktery. - 2015, nr 12, s. 38-41
 19. Lajki i manipulacje / Suzana Flores ; rozm. przepr. Daria Grabda.// Charaktery. - 2017, nr 3, s. 36-37
 20. Media społecznościowe / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 50-53
 21. Media społecznościowe kluczem do młodzieży / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s. 52-55
 22. Memy internetowe o tematyce historycznej / Anna Borkiewicz.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 4, s. 30-35
 23. Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej / Magdalena Wasylewicz, Jakub Czopek.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s. 31-39
 24. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37
 25. Pierwsze kroki z Facebookiem / Bartosz Krzyżaniak.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2015, nr 37, s. 18-31
 26. Portale randkowe szansą na zmniejszenie samotności osób niepełnosprawnych / Wioletta Szarecka.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 47-56
 27. Portale społecznościowe dla miłośników książek / Maria Garczyńska.// Bibliotekarz. - 2016, nr 7-8, s. 11-13
 28. Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz.// Polonistyka. - 2016, nr 4, s. 26-29
 29. Pożeracze "lajków" / Suzana Flores ; rozm. przepr. Daria Grabda.// Charaktery. - 2017, nr 9, s. 34-35
 30. Przypnij, do tablicy, czyli Pinterest w bibliotece / Filip Dembski.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 01, s. 10-11
 31. Relacje społeczne w internecie / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 29-30, s. 24
 32. Social media wśród nastolatków / Maria Słobodzian.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 5-6
 33. Szkoła w mediach społecznościowych / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 58-61
 34. TIK nie gryzie / Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 54-58
 35. Uczniowie blogują o ksiażkach : nikt nie lubi czytać na siłę.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 5-9
 36. Uzależnienie od Facebooka? / Magdalena Rowicka.// Świat Problemów. - 2015,
  nr 11, s. 26-28
 37. Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na forum internetowym / Aneta Jarzębińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 39-46
 38. Wirtualna komunikacja i współpraca / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 56-59
 39. Współpraca ze społecznością internetową / Regina Leniart-Gansiniec.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 7, s. 56-60
 40. Youtuberzy i pani Baśka, która bardzo przeklina / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 62-64
 41. Zaplątani w sieć / Joanna Jaworska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 10-11
 42. Zjawisko "fan fiction" / Beata Malczenko.// Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2013/2014, nr 2, s. 7-25

Multimedia

 1. Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013, sygn. TDVD 1115, SDVD 271
 2. Portale społecznościowe [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2014, sygn. TDVD 1192

Autor: BP Tarnobrzeg