Patriotyzm wczoraj i dziś

Zestawienia bibliograficzne

Patriotyzm wczoraj i dziś – zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Ceremoniał szkolny : poradnik z propozycjami scenariuszy uroczystości szkolnych / Aleksander Łynka, Krystyna Łynka. - Warszawa : "Studio Koloru", 2008, sygn. TG 98896, 99005, NG 53697, SG 54986
 2. Co wiem o swojej ojczyźnie? : wychowanie patriotyczne / oprac. Grzegorz Hetman ; red. Anna Heina. - Wrocław : "Siedmioróg", 2005, sygn. TG 92804
 3. Codzienne powiewanie flagą ojczyzny / Michael Billig.//W: Socjologia codzienności. Kraków : "Znak", 2008. - S. 430 – 469, sygn. TG 92757, SG 51246, NG 51081
 4. Czy z Polski możemy być dumni? / Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk. - Kraków : "Rubikon", 2007, sygn. TG 92188, SG 50777, NG 51357
 5. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 96154, NG 53046, SG 53732
 6. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, sygn. TG 98298, SG 54647
 7. Kapitał społeczny i stosunek do ojczyzny młodych emigrantów zarobkowych / Marek Butrym.//W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-CurieSkłodowskiej, 2010. - S. 125-132, bibliogr. sygn. TG 99592, SG 55406, NG 53950
 8. Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XVI-XX wieku / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Łukasza Kalisza, Artura Konopackiego. - Białystok : "Trans Humana", 2012, sygn. TG 105143, SG 58303
 9. Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XX-XXI wieku / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Agnieszki Szarkowskiej, Urszuli Wróblewskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2012, sygn. TG 105142, SG 58304
 10. Kocham i sławię cię, Polsko : scenariusze uroczystości patriotycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów / Stefania Pietrowiak, Alicja Wysocka. - Warszawa : "Adam", 2008, sygn. TG 94494, NG 51255
 11. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : "Impuls", 2008, sygn. TCz 95194
 12. Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [i in.] ; pod red. Jerzego Sadowskiego. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009, sygn. TG 95955, NG 52522
 13. Patriotyczne przesłanie w sztuce i edukacji / red. Mirosława Knapik, Anna Łobos. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Administracji, 2007, sygn. TG 93072
 14. Patriotyzm dzisiaj / Jacek Salij. - Poznań : "W Drodze", 2005 sygn. TG 89436
 15. Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : "Impuls", 2013, sygn. TG 104719, SG 58771
 16. Polityka nowoczesnego patriotyzmu / Robert Kuraszkiewicz. - Dębogóra : "Dębogóra", 2010, sygn. TG 97265, NG 53012
 17. Polska poetów i malarzy : z dziejów walki o tożsamość narodu w czasach niewoli / [Franciszek Ziejka]. - Olszanica : "Bosz", 2011, sygn. TCz 101208
 18. Poradnik małego patrioty / Marcin Przewoźniak. - Poznań : "Publicat", 2014, sygn. SG 58920
 19. Postawy uczniów klas gimnazjalnych wobec własnej ojczyzny / Anna Wójcik.//W: Dziecko świecie współczesnym. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 303-310, sygn. TG 93480, SG 51462
 20. Ten straszny polski patriotyzm : jak o nim rozmawiać? / Wojciech Warecki, Marek Warecki. - Warszawa : "Fronda", 2013, sygn. SG 58337
 21. Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska / red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Ryszard Tłuczek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim]. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008, sygn. TG 98103
 22. Wartości, rodzina, szkoła : patriotyzm na co dzień i od święta : materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej Kraków : 8 czerwca 2010 roku / pod red. Wojciecha Balińskiego. - Kraków : Księgarnia Akademicka : 2010, sygn. SG 56173
 23. Wizja polskiego patriotyzmu / [red. Mariusz Malinowski] ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008, sygn. TG 93808
 24. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : "Harmonia", 2007, sygn. TG 92798
 25. Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych : podręcznik akademicki / Wolfgang Brezinka. - Kraków : "WAM", 2005, sygn. TG 86932
 26. Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1944-1990 / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000, sygn. SG 46583
 27. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2011, sygn. SG 55492

Artykuły z czasopism

 1. Barwy współczesnego patriotyzmu Polaków : stereotypy i przemiany / Bronisława Dymara // Polski w Praktyce. - 2012, nr 4, s. 34-38
 2. "Biel i czerwień", czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych) / Maria Sobieszczyk.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 4, s. 39-44
 3. Bóg, honor, ojczyzna a pokolenie hip-hopowe : dwie lekcje w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej / Leokadia Pawliszak.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 3, s. 15-16
 4. Być Polakiem / Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 5-18,
 5. Chybotliwość bytu - szanse i pułapki ponowoczesności / Adam Danel.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s.13-14
 6. Czy jest dzisiaj możliwa poezja patriotyczna? / Patrycja Bąkowska.// Polonistyka. - 2014, nr 9, s. 48-50
 7. Czy jesteśmy patriotami? Na podstawie badań wśród uczniów szkół podstawowych / Janina Mazur.// Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 5-7
 8. Dopełniające się ojczyzny / Kazimierz Denek.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 6, s. 13-24
 9. Dziedzictwo rodzinne / Brian Krostenko ; rozm. przepr. Jolanta Nitkowska-Węglarz.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 14-16
 10. Edukacja poza szkolną ławką - poznajemy swoją małą i wielką ojczyznę / Dominika Wojtek.// Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s. 14-16
 11. Edukacja regionalna / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 8-10
 12. Flaga jako symbol narodowy : zestawienie bibliograficzne / Katarzyna Hryniewicka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 40-41
 13. Gimnazjaliści wobec wartości narodowych / Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 18-23
 14. Jacy jesteśmy, Polacy? O kwestiach narodowych w kontekście świata bez granic / Zofia Dończyk-Hnat.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 52-61
 15. Jak uczyć patriotyzmu w XXI wieku, 70 lat II wojnie światowej? / Stanisław Bortnowski.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 3, s. 10-14
 16. Jaka Polska w XXI wieku? / Jan A. Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s.8-10
 17. Konteksty patriotyczno-historyczne w edukacji / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 5-7
 18. Kto pyta nie błądzi... : czyli, co z tym patriotyzmem w XXI wieku / Mariusz Malinowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s.6-7
 19. Kto ty jesteś ? Polak mały / Michalina Ziątek, Joanna Adamska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 55-56
 20. Kultura i tradycja duszą narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podstawowej lub gimnazjum / Anna Chojnacka.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23
 21. Lekcja patriotyzmu / Monika Rosłan.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s.54-55
 22. Lekcje z zapominania / Anna Pytlewska.// Polonistyka. - 2014, nr 9, s. 11-15
 23. Motywy regionalne i patriotyczne w literaturze dziecięcej / Dominika Wojtek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 30-33
 24. Nasz kłopot z patriotyzmem / Zbigniew Marecki.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7-8, s. 18-21
 25. Niezwykłe lekcje historii / Izabela Szeląg.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 20-21
 26. "Nowego patriotyzmu musimy się nauczyć". Patriotyzm w dzisiejszej szkole / Teresa Zawisza-Chlebowska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 3, s. 17-22
 27. O patriotyczne wychowanie / o. Mieczysław Albert Krąpiec.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 6-7
 28. O umiłowaniu Ojczyzny... / Piotr Mazur.// Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 7
 29. O wychowaniu patriotycznym inaczej / Janina Osewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 23-25
 30. O wychowaniu patriotycznym w szkole / Jan Frątczak.// Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 111-121
 31. Ograniczanie edukacji historycznej / Jerzy Lackowski.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 8-9
 32. Ojczyzna / Czesław Stanisław Bartnik.// Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 16-17
 33. Oświeceniowy patriotyzm i Hymn Krasickiego w szkolnym otoczeniu / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 16-26
 34. Patriotyzm - tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski.// Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s
 35. Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1 / Jacek Salij.// Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 16-17
 36. Patriotyzm dzisiaj. Cz. 2 / Jacek Salij.// Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 24
 37. Patriotyzm dzisiaj. Cz. 3 / Jacek Salij.// Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 16-17
 38. Patriotyzm dzisiaj? / s. M. Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 15
 39. Patriotyzm ludzi starszych w DPS / Anna Piluś.// Arteterapia. - 2013, nr 2, s. 31-39
 40. Patriotyzm nowego człowieka / Piotr Mazur.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4-5, s. 8-12
 41. Patriotyzm w czasach pokoju : niełatwa lekcja dla nas wszystkich / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 49, s. 12
 42. Patriotyzm w dzisiejszej szkole / Teresa Zawisza-Chlebowska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr3, s. 17-22
 43. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca. - 2010, nr 11 s. 6-7
 44. Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży (analiza ankiety) / Andrzej Masiewicz.// Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 8-9
 45. Patriotyzm w wychowaniu małego dziecka / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 6-7
 46. Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci / Katarzyna Rogozińska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s.23-28
 47. Przy ognisku o patriotyzmie (felieton) / Wojciech Żmudziński.// Wychowawca. - 2008, nr 11 s.11
 48. Refleksje o historii i patriotyzmie. Ojczyzna, globalizacja - przewartościowania XXI w. / Hanna Wójcik- Łagan.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 2-9
 49. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych wspólczesnej młodzieży / Barbara Kubis.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s. 16-26
 50. Subkultury a patriotyzm i praca : stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip- hopowców i technofanów) do wartości patriotyzmu i pracy / Ewa Sowa Behante.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 66-69
 51. Ślady polskości w różnych krajach : szkołą praktycznego patriotyzmu / Grzegorz Kiedrowicz.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 9, s. 13-21
 52. Tożsamość pełna tajemnic? : przemiany w prezentowaniu idei patriotyzmu w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr3, s. 4-9
 53. Tradycja, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś : zestawienie bibliograficzne / Zofia Cybulska.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 24-25
 54. Współczesna odmiana patriotyzmu / Jacek Chmielewski.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 6-9
 55. Współczesny patriota - kto to taki? : czy więc pojęcie patriotyzmu w zmieniających się realiach społeczno-politycznych ma w ogóle rację bytu? / Lucyna Bagińska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 3, s. 30-32
 56. Współczesny patriotyzm : kocham Polskę nowocześnie / Zdzisław Hofman.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 12-13
 57. Wychowanie patriotyczne na Podkarpaciu / Maciej Karasiński.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 18
 58. Wymieszane i możliwe / Roman Ossowski ; rozm. przepr. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 48-51
 59. Wyżej niż chleb, szmalec i kapusta / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 8-11
 60. Ziemia zasiedzeń i spotkań : o edukacji i patriotyzmie nie tylko w kaszubsko-pomorskim świecie / Józef Borzyszkowski.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 52-55

 

Mulitmedia

 1. Aktywni uczniowie w aktywnej szkole [Film] : pierwszy krok do bycia świadomym obywatelem. - Poznań : "Forum", 2009 sygn. TDVD 576, NDVD 85, SDVD 72
 2. Ja dziś - Ja jutro czyli świadome planowanie życiowej drogi [Film]. - Poznań : "Forum", 2010, sygn. TDVD 672, NDVD 88, SDVD 85
 3. Patriotyzm [Film] : czy to trudne? / reż. Jakub Nowicki. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, 2011 sygn. TDVD 805, SDVD 133, NDVD 248

 

Autor: PBW Tarnobrzeg