Patroni Roku 2021 - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zestawienia bibliograficzne

Sejm ustanowił Patronów Roku 2021- uhonorowani zostali:  kard. Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. 

Izba uczciła pamięć Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego.  W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – napisano w dokumencie.Sejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastykii jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.Izba podjęła uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida (200. rocznica urodzin), wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida.
Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów – to kolejny patron 2021 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin poety.
Patronem 2021 r. został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaiki scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. „Filozoficznai egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.
(Źródło: sejm.gov.pl)

Kardynał Stefan Wyszyński
 
Wydawnictwa zwarte:
1.       Czas nigdy go nie oddali : wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim / redakcja Anna Rastawicka, Bronisław Piasecki. - Kraków : Wydawnictwo M 2011 sygn. NG 60653
2.       Duch pracy ludzkiej : myśli o wartości pracy / Stefan Wyszyński. - Warszawa : " Pax" : "Soli Deo" 2000 sygn. SG 43510
3.       Dzieła Zebrane. T. 20, Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego / Czesław Stanisław Bartnik. - Lublin : "Standruk" 2001 sygn. TG 82922
4.       Godność kobiety / Stefan Wyszyński. - Warszawa : "Pax" 1998  sygn. TG 78584
5.       Kard. Stefan Wyszyński : Prymas Tysiąclecia / Marek Balon. - Kraków : "Rafael" cop. 2011 sygn. TG 100908
6.       Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem / Kazimierz Kąkol. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985 sygn. 100908
7.       Kardynał Wyszyński : biografia / Ewa K. Czaczkowska. - Warszawa : "Znak" 2013 sygn. TG 104560, SG 58900, NG 60647
8.       Kardynał Wyszyński i Solidarność / Peter Raina. - Warszawa : "von borowiecky" 2005 sygn. TG 87530
9.       Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w setną rocznicę urodzin : zbiór studiów / pod red. Ryszarda Michalskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2002 sygn. SG 50721
10.   Ojciec wolnych ludzi : opowieść o Prymasie Wyszyńskim / Paweł Zuchniewicz. - Kraków : "Znak" 2011 sygn. NG 54189
11.   Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia / Bronisław Piasecki. - Kraków : Wydawnictwo "M" 2011 sygn. NG 54748
12.   Początki nauczania społecznego (1934-1939) / Stefan Wyszyński. - Warszawa : "Pax" 2001 sygn. SG 44797
13.   Prymas na trudne czasy / Czesław Ryszka. - Częstochowa : "Święty Paweł" 2001 sygn. TG 82766
14.   Prymas Tysiąclecia / Adam Bujak, Krzysztof Wellman, Piotr Wojtowicz. - Kraków : "Biały Kruk" 2000 sygn. TCz 94278, NG 51594
15.   Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński / [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mater., oprac Janusz Kotański i in.; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej 2003 sygn. TG 85346, NG 52755, SG 53104
16.   Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym : bibliografia życia, twórczości i posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921-2017. T. 1 / Marian Piotr Romaniuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2018 sygn. SG 62011
17.   Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim : czas nigdy go nie oddali / [red. Anna Rastawicka, Bronisław Piasecki ; współpr. przy oprac. i wyd. Marek Zieliński]. - Kraków : "M" 2011 sygn. TG 99994
18.   Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Alina Rynio ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski 2001 sygn. TG 87245
19.   Zapiski więzienne / Stefan Wyszyński. - Warszawa : "Soli Deo" ; Ząbki : "Apostolicum" 2001 sygn. SG 44366
20.   Zawód : Prymas Polski [Film] / realiz.: Anna T. Pietraszek. - [Warszawa] : Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2008 sygn. NDVD 592
 
Artykuły z czasopism:
21.  Czas na miłość : scenariusz programu związanego z życiem i posłannictwem religijnym kardynała Stefana Wyszyńskiego / Zofia Araszczuk.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.27-29
22.  Człowiek niezwykłej miary : montaż literacki poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski / Justyna Bździuch.// Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 16-19
23.  Do kogo należy rok 2021? / Agnieszka Kunikowska. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 28-30
Baczyński, Krzysztof Kamil (1921-1944) ; Lem, Stanisław (1921-2006) ; Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014) ;Wyszyński, Stefan (1901-1981) ; Scenariusze
24.  Jako dąb mocny... : montaż słowno-poetycki dla szkół ponadpodstawowych / Hanna Piecuch-Szulc, Halina Wolano-Nojman // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 43-45
25.  Ojczyzna wielkimi ludźmi pisana.//W: Póki my żyjemy. - Kraków : Rubikon, 2006. - S. 165-209
26.  Patron na trudne czasy / Maria Wyrwa // Wychowawca. - 2020, nr 6, s. 21-23
27.  Prymas Stefan Wyszyński - biskup ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej. Przyczynek do historii stosunków państwo - Kościół w PRL (1949 - 1975) / Bartosz Kaliski.// Dzieje Najnowsze. - R. 38, nr 3(2006), s. 73 - 98
28.  Prymas Tysiąclecia : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III, dostosowany do przeprowadzenia zajęć przez rodzica w domu / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2020, nr 6, s. 24-25
29.  Prymas w Komańczy / Aleksandra Cieszyńska // Wychowawca. - 2001, nr 1, s. 24-25
30.  Stefan Wyszyński (1901-1981) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2020, nr 4, s. 33 Zestawienie bibliograficzne.

Multimedia:
31.  Prymas - trzy lata z tysiąca [Film] / reż. Teresa Kotlarczyk ; scen. Jan Purzycki. - Warszawa : Kino Świat 2004 sygn. TDVD 434
32.  Uwięziony prymas [Film] / scen. i reż. Paweł Woldan. - [Warszawa] : Biuletyn IPN : Kancelaria Prezydenta RP 2011 sygn. NDVD 484
 
Stanisław Lem
 
Wydawnictwa zwarte:
33.  Astronauci : powieść fantastyczno-naukowa / Stanisław Lem. - Warszawa : "Czytelnik" 1970 sygn. NG 16947
34.  Awantury na tle powszechnego ciążenia / Tomasz Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2009 sygn. TG 96656
35.  Bajki robotów / Stanisław Lem ; [il. Daniel Mróz]. - Warszawa : "Agora" 2008. TG 98493 sygn. NG 53618
36.  Biblioteka XXI wieku / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2003. NG 50041 sygn. SG 27780
37.  Bogowie Lema / Marek Oramus. - Przeźmierowo : "Kurpisz" ; Zakrzewo : "Replika" cop. 2006 sygn. TG 90825
38.  Cyberiada / Stanisław Lem ; [il. Daniel Mróz]. - Warszawa : "Agora" 2009 sygn. SG 52547
39.  Dzienniki gwiazdowe / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1982 sygn.TG 49047
40.  Eden / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1984 sygn. TG 53960
41.  Fantastyka i futurologia. T. 1 / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1973 sygn. TG 18307
42.  Fantastyka i futurologia. T. 2 / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1973 sygn. TG 18308
43.  Fiasko / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1987 sygn. TG 61450
44.  Filozofia przypadku : literatura w świetle empirii. T. 1 / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1988 sygn. TG 64934
45.  Filozofia przypadku : literatura w świetle empirii. T. 2 / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1988 sygn. TG 64935
46.  Głos Pana / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1984 sygn. TG 53959
47.  Golem XIV / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1981 sygn. NG 35035
48.  Lem : życie nie z tej ziemi / Wojciech Orliński. - Wołowiec : "Czarne" ; Warszawa : "Agora" 2017
49.  Listy : 1956-1978 / Stanisław Lem, Sławomir Mrożek ; [tł. z ang. Tomasz Lem, z fr. Renata Niziołek]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2011 sygn. TG 100433
50.  O poznaniu w twórczości Stanisława Lema / Maciej Płaza. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2006 sygn. TG 92749
51.  Opowiadania wybrane / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1978 sygn.TG 33655
52.  Powrót z gwiazd / Stanisław Lem. - Warszawa : "Agora" 2008 sygn. NG 53637, TG 98659
53.  Solaris / Stanisław Lem. - Kraków : "Mediasat Poland" [2004] sygn. TG 111553
54.  Świat na krawędzi : ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2000 sygn. TG 82601, NG 35423
55.  Szpital Przemienienia / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1982 sygn. TG 46946
56.  Wizja lokalna / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1982 sygn. TG 48452, TG 48453
57.  Wysoki zamek / Stanisław Lem. - Warszawa : "Agora" 2009 sygn. TG 95354
58.  Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej / Ryszard Handke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1991 sygn. TG 76177, TG 76178
 
Artykuły z czasopism:
59.  Appendix / Bogna Zagórska.// Polonistyka. - 2007, nr 7, s. 32-36
60.  "Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła" i "Wielkie lanie" Stanisława Lema.//W: Na styku literatury i innych sztuk. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2010. - S. 86-102
61.  Bez rozumu w świecie współczesnym ani rusz, czyli futurologia pesymistyczna Stanisława Lema / Robert Parol.//W: Poszukiwanie (kon)tekstów dla edukacji. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2011. - S. 53-67
62.  Cykl lekcji poświęconych analizie "Opowiadania Pirxa" Stanisława Lema / Małgorzata Zych.// W: Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XX wieku. - Warszawa : "Raabe", 2013. - S. 89-108
63.  Czy wierzy pan w duchy, panie Lem? Czy wierzy pan w Boga, panie Lem? : ottonowskie numinosum w prozie Stanisława Lema / Rafał Nawrocki. - 2019.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2019/2020, nr 1, s. 31-47
64.  Diariusz filozoficzny łgarza : o "Dziennikach gwiazdowych" Stanisława Lema / Jerzy Jarzębski.//W: Lektury polonistyczne. - Kraków : "Universitas", 1997. - S. 119-130
65.  Dla kogo "Bajki robotów" Stanisława Lema? / Radosław Bień.//W: Rzeczywistość dziecka. - Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012. - S. 351-358
66.  Do kogo należy rok 2021? / Agnieszka Kunikowska. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 28-30
Baczyński, Krzysztof Kamil (1921-1944) ; Lem, Stanisław (1921-2006) ; Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014) ;Wyszyński, Stefan (1901-1981) ; Scenariusze
67.  Obywatel wszechświata / Kazimierz Obuchowski.// Charaktery. - 2006, nr 5, s. 30 - 31
68.  Pisarz z gwiazd. Scenariusz słowno-muzyczny : materiał poświęcony Stanisław Lemowi (12 IX 1921 - 27 III 2006). Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 28-29
69.  Polonistyczna gimnazjalność a sprawa Lema / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 63-77
70.  Potrzeba luster : z okazji pięćdziesięciolecia "Solaris" / Antoni Smuszkiewicz.// Biblioteka : Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 5, s. 4-9
71.  Pożytek z trzech głów : o smoku Stanisława Lema / Krzysztof Grudnik.// Guliwer. - 2010, nr 1, s. 20-26
72.  Upamiętnieni / Piotr Skura. - 2021. 2021.// Głos Nauczycielski. - 2021, nr 1/2, s. 13
73.  Zagadki w ciemnościach : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych / Wioleta Mrowczyk. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 1, s. 42-44
Multimedia:
74.  Solaris [Film] / reż. i scen. Andriej Tarkowski. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, (prod. 1972) [ok. 2003]. TDVD 97
 
Cyprian Kamil Norwid
 
Wydawnictwa zwarte:
75.  Antologia poezji romantycznej : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid / oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg" 2010 sygn. SG 55044
76.  Cyprian Kamil Norwid - interpretacje i konteksty : praca zbiorowa / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1986 sygn. TG 63228
77.  Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) / Halina Michalak. - Warszawa : Biblioteka Narodowa 1998 sygn. TB 501
78.  Cyprian Norwid - poeta, dramaturg, myśliciel / Marek Adamiec. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak 1994 sygn. TG 74711
79.  Cyprian Norwid w nowej szkole / pod red. Romana Doktóra. - Lublin : "Norbertinum" 2004 sygn. TG 87090
80.  Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości AdamaMickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : "Pax", 2006 sygn. TG 90155, SG 49438, NG 50190
81.  Epopeja w twórczości Cypriana Norwida / Krzysztof Trybuś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk. o Literaturze Polskiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1993 sygn. TG 72686
82.  Historia, poezja, los : o nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego / Andrzej K. Waśkiewicz. - Kielce : "Ston 2" 2005 sygn. TG 104740
83.  lecz ty spomnisz, wnuku / Cyprian Kamil Norwid ; wybór i posł. Małgorzaty Baranowskiej ; grafiki Leszka Rózgi. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" 1985 sygn. NG 37132, TG 57358
84.  Norwid i poeci Powstania Warszawskiego / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : "Pax" 2007 sygn. SG 50353
85.  Norwid - artysta : w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2008 sygn. TG 96379
86.  Norwid wraca do Paryża / Tomasz Łubieński. - Warszawa : "Słowo" 1993 sygn. TG 71469, NG 39506, SG 32428
87.  Norwidyści : Miriam, Cywiński, Borowy, Makowiecki, Wyka : konteksty / Marek Buś. - Kraków : Akademia Pedagogiczna 2008 sygn. TG 95838
88.  Poezje / Cyprian Kamil Norwid ; red. wyd. Paweł Marszałek. - Toruń : "C&T" 2014 sygn. NG 56948
89.  Promethidion : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem / Cyprian Norwid ; wstęp i oprac. Stefan Sawicki. - Kraków : "Universitas" 1997 sygn. TG 77498
90.  Strona Romantyków : studia o Norwidzie / Zofia Stefanowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 sygn. TG 73216
91.  Vade-mecum / Cyprian Norwid ; oprac. Józef Fert. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1999 sygn. TG 79988
92.  Wyobraźnia poetycka Norwida / Mieczysław Inglot. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988 sygn. TG 65859, NG 39094
 
Wydawnictwa ciągłe:
93.  Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku... , czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 26-28
94.  Ciemny poeta, ale poeta, czyli projekt "Norwid" / Michal Ratajczak.// Polonistyka. - 2013, nr 3, s. 19-22
95.  Co wyraża i zawiera muzyka Fryderyka Chopina w ujęciu C. K. Norwida? / Ewa Pietruszka.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 5, s. 18-19
96.  Cyprian Kamil Norwid - test wiedzy / Edyta Magdalena Lachowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 46-47
97.  Cyprian Kamil Norwid "Fortepian Szopena" / Marek Stanisz.//W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje. - Warszawa : "Stentor", cop.1999. - S. 97 - 113
98.  Człowiek według Norwida : propozycja cyklu lekcji dla gimnazjum / Iwona Morawska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 56-66
99.  Ćwiczenia na przykładzie wiersza Norwida i obrazu Olgi Boznańskiej / Dorota Nosowska.// Cogito. - 2015, nr 2, s. 35-37
100.          Do kogo należy rok 2021? / Agnieszka Kunikowska. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 28-30
101.          Don Kichot z Manczy jako kulturotwórczy mit literacki (na przykładzie tekstów Cypriana Kamila Norwida i ilustracji Józefa Wilkonia) / Maria Cyran.// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 4, s. 35-53
102.          Montaż słowno-muzyczny z okazji 180 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida / Agnieszka Steć, Beata Sawosz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 10, s.29-33
103.          Movere, docere, delectare? / Leokadia Pawliszak.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 2, s. 25-26
104.          Naród, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida / Joanna Wosińska.// Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 11-16
105.          Norwid czytany w gimnazjum / Wioletta Żórawska.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 51-57
106.          Norwid wobec prawdy i mądrości / Kazimierz Świegocki.// Polonistyka. - 2001, nr 8, s.460-467
107.          Purytanizm C. K. Norwida / Mieczysław Inglot.//W: Między romantyzmem
a współczesnością. - Kielce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1996. - S. 45 - 53
108.          Rapsod ostatni, rapsod pierwszy : "Bema pamięci żałobny rapsod" C.K. Norwid / Ireneusz Opacki.//W: Poezja polska : interpretacje. - Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 132 - 146
109.          Sfinks w salonie : o Norwidowskiej "komedii" (?) życia / Anna Kubicka.// Polski
w Praktyce. - 2010, nr 5, s. 27-31
110.          W nieba łonie (Cyprian Norwid).//W: Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. - Warszawa : Świat Książki, 2009. - S. 202-228
111.          W uścisku ideologii : jak czytano Norwida w PRL-u? / Wioletta Żórawska.// Polonistyka. - 2014, nr 7, s. 41-43
 
Krzysztof Kamil Baczyński 
 
Wydawnictwa zwarte:
112.          Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. - Kraków : "Universitas" 2003 sygn. TG 84892
113.          Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. - Chotomów : "Verba" 1992 sygn. NG 40940, TG 71151, SG 34665
114.          Dwudziestoletni poeci Warszawy : [Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Juliusz Krzyżewski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Wacław Bojarski] / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa" 1994 sygn. TCz 74204, SG 36467
115.          Historia, poezja, los : o nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego / Andrzej K. Waśkiewicz. - Kielce : "Ston 2" 2005 sygn. TG 104740
116.          Kiedy się miłość śmiercią stała : wiersze wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i koment. Wiesław Budzyński. - Warszawa : Wydawnictwo Orgelbrandów : przy udziale "Tevere" 1995 sygn. SG 38991
117.          Krzysztof Baczyński : (1921 - 1944) / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1961 sygn. NG 3928, SG 543
118.          Krzysztof i Barbara : ... podobni jak dwie krople wody : dzieje miłości / Waldemar Smaszcz. - Białystok : "Unikat" 2011 sygn. SG 55630
119.          Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego / oprac. Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : "Jota" 1991 sygn. NG 40259, SG 33618, TG 69348
120.          Legenda Baczyńskiego / Zbigniew Wasilewski. - Warszawa : "Sukurs" 1996 sygn. NG 43106, TG 76251
121.          Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila / Wiesław Budzyński ; posł. Krzysztof Kąkolewski. - Warszawa : "Split Trading" Wydawnictwa Fundacji Buchnera 1994 sygn. TG 73635
122.          Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał Kazimierz Wyka ; [wprowadzenie Jan Strzelecki ; posł. Aniela Kmita-Piorunowa]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1981 sygn. TG 44876, NG 34688
123.          "Poezje" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa 2004 sygn. TCz 2467
124.          "Rzeczy niepokój" : o twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Hanna Kryńska. - Kraków : Instytut Literatury 2021 sygn. TG 113048
125.          Spojrzenie / Krzysztof Kamil Baczyński ; [wyboru dokonała Aniela Kmita-Piorunowa]. - Warszawa : "Iskry" 1985 sygn. TG 56512
126.          Ty jesteś moje imię / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Małgorzaty Baranowskiej ; grafiki Leszka Rózgi. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" 1985 sygn. TG 57472, SG 27355
127.          Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński ; wybór i posł. Kazimierza Wyki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1986 sygn.TG 59030, SG 28508
128.          Wiersze / Krzysztof Kamil Baczyński ; il. Iwona Chmielewska. - Toruń : "Algo" 2007 sygn. SG 49915
129.          Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1991 sygn. NG 40802, SG 35358, TG 76191
130.          Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy Święch. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2007 sygn. NG 50939
131.          Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy Święch. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1998 sygn. TG 79030
132.          Żołnierz, poeta, czasu kurz : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1979 sygn. NG 32518, SG 20031, SG 10222
 
Wydawnictwa ciągłe:
133.          Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu / Barbara Gronek.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 47-55
134.          Gdy krąg interpretacji się zaciska... Gimnazjalista wobec poezji K. K. Baczyńskiego / Beata Niklewicz.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 73-80
135.          Inter arma non silent Musae / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska w latach 1939-1989. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 9-36
136.          Krzysztof Kamil Baczyński wobec wojny i okupacji / Grzegorz Ćwiertniewicz.// Polonistyka. - 2014, nr 9, s. 38-40
137.          Los tragiczny  : "Pokolenie" K. K. Baczyńskiego / Bożena Tokarz.//W: Poezja polska : interpretacje. - Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 302 - 306
138.          Modlitwa jako rozmowa z Bogiem / Aleksandra Biernacka-Świerc, Danuta Bula.// Wychowawca. - 2016, nr 3, s. 24-26
139.          Mroczna wizja losów świata : "Historia" K. K. Baczyńskiego / Katarzyna Tałuć.//W: Poezja polska : interpretacje. - Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 307 – 315
140.          Niebo złote ci otworzę... : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.//W: Wszystko gra. - Warszawa : "Sukurs', 2007. - S. 240-243
141.          "Niech mi nie kładą gwiazd na skronie"... / Jan Marx.//W: Dwudziestoletni poeci Warszawy. - Warszawa : "Alfa", 1994. - S. 41-92
142.          Ostatnie dni Baczyńskiego / Katarzyna Dzierzbicka.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2014, nr 7-8, s. 88-91
143.          Poeci pokolenia Kolumbów : poranek poetycki / Małgorzata Ratyna.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, s. 24-25
144.          Różne odsłony poezji / Ewa Grodecka.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 2, s. 100-105
145.          Wobec zła / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska.//W: Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 149-204
146.          "... zmieniła się skóra świata." Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Piosenka" i "Elegia o... [chłopcu polskim]" / Karolina Jędrych.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 3, s. 38-44
 
Multimedia:
147.          Baczyński [Dokument dźwiękowy] : muzyka i poezja z filmu. - Warszawa : Pomaton Emi 2013. TPŁC 293
 
Tadeusz Różewicz


 
Wydawnictwa zwarte:
148.          Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza / Irena Górska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004 sygn. NG 49871
149.          Duszyczka / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1977 sygn. NG 29733
150.          Egzystencjalizm w kontekstach polskich : szkic o doświadczeniu, myśleniu i pisaniu powojennym / Waleria Szydłowska. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN 1997 sygn. SG 39484, TG 77621
151.          Fiszki Tadeusza Różewicza : technika kompozycji w dramacie i poezji / Zbigniew Władysław Solski. - Opole : Uniwersytet Opolski 2011 sygn. TG 100005
152.          Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2008 sygn. SG 52273
153.          Kartoteka ; Kartoteka rozrzucona / Tadeusz Różewicz ; wstęp Zbigniew Majchrowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2001 sygn. TG 82581, TG 78638, SG 28683, NG 35263
154.          "Kartoteka" Tadeusza Różewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios" 2006 sygn. TCz 2413, TB 2414
155.          Kup kota w worku : (work in progress) / Tadeusz Różewicz ; [rys. Tadeusz Różewicz]. - Wrocław : Biuro Literackie 2008 sygn. TG 95581
156.          Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie 2000 sygn. SG 43551, NG 46632, TG 80874
157.          Niepokój / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1980 sygn. TG 42072
158.          Opowiadanie traumatyczne ; Duszyczka / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1979 sygn. TG 39173, NG 33287, SG 20314
159.          Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza / Lilianna Dorak-Wojakowska. - Kraków : Księgarnia Akademicka 2007 sygn. TG 98883
160.          Poezja. [T.] 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1988 sygn. TG 63384, NG 38576, SG 30632
161.          Poezje / Tadeusz Różewicz ; [grafika Jerzego Nowosielskiego]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie 1987 sygn. TG 63089
162.          "Poezje" Tadeusza Różewicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios" 2006 sygn. SG 57087, TCz 2485
163.          Pogrzeb po polsku : nowa wersja tragifarsy (2011) / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2011 sygn. TG 101200
164.          Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej : o poezji Tadeusza Różewicza / Jan Marx. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2008 sygn. TG 94243
165.          Próba rekonstrukcji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1979 sygn. TG 39174, NG 33252, SG 20329
166.          Proza. T. 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1990 sygn. TG 68470
167.          Proza. T. 2 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1990 sygn. TG 68471
168.          Pułapka / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : "Czytelnik" 1982 sygn. TG 49308, SG 23337
169.          Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka ; oprac. Marta Wyka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1977 sygn. TG 29784, NG 30388, SG 17534
170.          Słowo po słowie : nowy wybór wierszy / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie 1994 sygn. TG 73614
171.          Tadeusz Różewicz / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987 sygn. TG 72440, NG 38133, SG 29737
172.          Teatr niekonsekwencji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1979 sygn. TG 38484, NG 33155, SG 19897
173.          Walka o oddech : o pisarstwie Tadeusza Różewicza / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1990 sygn. NG 40188, SG 35805, TG 69074
174.          Widzenie Różewicza / Robert Cieślak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013 sygn. SG 59107
175.          Wybór poezji / Tadeusz Różewicz ; wstęp i opracowanie Andrzej Skrendo. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2016 sygn. TCz 109975
176.          Zawsze fragment : recycling / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie 1999 sygn. TG 79936
177.          Zwierciadło : Poematy wybrane / Tadeusz Różewicz ; wybór Mieczysław Porębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1998 sygn. TG 78674
 
Wydawnictwa ciągłe:
178.          Byli szczęśliwi dawniejsi poeci... : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 24-25
179.          Ciało, słowo, trauma : dramaturgia Tadeusza Różewicza jako projekt teatralny / Bernhard Hartmann.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 264-266
180.          Ciemny odcień bieli / Piotr Michałowski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 281-285
181.          "Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny" - interpretacja wiersza Warkoczyk Tadeusza Różewicza i przemówienia Mariana Turskiego w 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz / Joanna Kostrzewa. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 2, s. 40-41
182.          Jestem dla drugiego człowieka "ludożercą" czy "bratem"? : przesłania dla ludzkości płynące z "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza i z Listu do Galatów św. Pawła / Renata Krupa.// Polski w Praktyce. - 2011, nr 2, s. 28-29
183.          Kartoteka Różewicza / Zadary a teatr wyłączonego środka / Patryk Czaplicki.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 21-25    Kryzys świadomości tuż po wojnie - "Ocalony" Różewicza / Jan Stasica.// Polonistyka. - 2012, nr 6, s. 40-43
184.          "Nasze słowa stają się bezdomne". Różewicza operacje na języku poezji / Aleksandra Francuz.// Język Polski w Liceum. -               2014/2015, nr 3, s. 35-42
185.          Non-stop-pop : Różewicz i kultura masowa / Marcin Rychlewski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 267-273
186.          Poezja, która się waha / Joanna Krenz.// Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 54-57
187.          Różewicz - ostatni modernista / Marcin Jaworski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 274-280
188.          Stary poeta odchodzi / Agnieszka Czyżak.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 260-263
189.          Tadeusza Różewicza opowieści o XX wieku / Grzegorz Ćwiertniewicz.// Polonistyka. - 2013, nr 2, s. 16-18
190.          Wbrew sobie i modom. O twórczości Tadeusza Różewicza / Ewa Grodecka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013,
                nr 3, s. 99-103
191.          Wiersze Tadeusza Różewicza / Dorota Nosowska.// Cogito. - 2015, nr 10, s. 43
 
Multimedia:
192.          Do piachu [Film] / reż. Kazimierz Kutz. - Warszawa : Telewizja Polska 2014. TDVD 1196
193.          Kartoteka [Film] / reż. Krzysztof Kieślowski ; aut. Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Telewizja Polska 2011 TDVD 1202
194.          Spotkania z literaturą [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych [2012] TDVD 952

Autor: BP Tarnobrzeg