Patronowie Roku 2015

Zestawienia bibliograficzne

Jan Paweł II, Jan Długosz i Polski Teatr – patronowie roku 2015

 

Patronami 2015 roku będą Jan Paweł II i Jan Długosz. Przypada bowiem wówczas dziesiąta rocznica śmierci papieża i 600. urodzin kronikarza. Rok 2015 będzie też Rokiem Teatru Publicznego z okazji 250. rocznicy powstania najstarszego w Polsce Teatru Narodowego w Warszawie.

 

Jan Paweł II

„Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. 

Karol Wojtyła.

Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II”.

/ks. kard. Stanisław Dziwisz/

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Błogosławiony Jan Paweł II : historia życia / Joanna Wilkońska. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2011, sygn. TG 99751, NG 54053, SG 55438
 2. Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota. - Kraków : "Znak", 2006, sygn. TG 88440
 3. Jan Paweł II - filozof i mistyk / Zofia J. Zdybicka. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009, sygn.TG 95885
 4. Jan Paweł II : analiza krytyczna / Tadeusz Bartoś. - Warszawa : "Sic!", 2008, sygn. TG 92767
 5. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej / Wiesław Mysłek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008, sygn. TG 93278
 6. "Jestem bardzo w rękach Bożych" : notatki osobiste 1962-2003 / Karol Wojtyła Jan Paweł II. - Kraków : "Znak", 2014, sygn. TG 105019, NG 56638, SG 58545
 7. JPII : pokolenie czy mozaika wartości? / red. Paweł Ruszkowski, Jacek Bieliński, Agnieszka Figiel. - Poznań : Zysk i S-ka ; Warszawa : Collegium Civitas Press, cop. 2006, sygn. TG 91671-72
 8. Karol Wojtyła - poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2006, sygn. TCz 90298, NG 50253, SG 49374, 49656
 9. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II : komplet materiałów dla uczestników i organizatorów / Anna Wilk. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", 2014, sygn. TG 105021
 10. Kwiatki błogosławionego Jana Pawła II / wybrał i oprac. Janusz Poniewierski. - Kraków : "Znak", 2011, sygn. TG 99764, NG 54707
 11. Lolek : młode lata papieża / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008, sygn. TG 93329
 12. Matka papieża : poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej / Milena Kindziuk. - Kraków : "Znak", 2013, sygn. TG 105113, SG 58765
 13. Myśl słowiańska Jana Pawła II : zbiór artykułów / Ryszard Łużny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008, sygn. TG 92963
 14. Narodziny pokolenia JP2 / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2007, sygn. TG 91102, SG 50143
 15. Nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów w percepcji osadzonych w zakładach karnych w Polsce / Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, sygn. TG 98987
 16. Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006, sygn. TG 96492
 17. Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II : studium wybranych problemów / red. Paweł Marzec, Jerzy Nikołajew. - Tomaszów Lubelski : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych ; Lublin : "Polihymnia", 2009, sygn. TG 98263
 18. Pasterz / Bernard Lecomte. - Kraków : "Znak", 2006, sygn. TG 92674
 19. Pielgrzymka do nieba : życie, kult i beatyfikacja Jana Pawła II / fot. Adam Bujak ; koncepcja książki i graf. Leszek Sosnowski ; słowo Benedykt XVI [et al. - Kraków : Biały Kruk, 2011, sygn. TCz 99898
 20. Pokolenie J.P.II / teksty Jan Paweł II, Benedykt XVI ; fot. Adam Bujak, Arturo Mari. - Kraków : "Biały Kruk", 2010, sygn. TG 97584
 21. Program resocjalizacyjny wynikający z nauczania Jana Pawła II / Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, sygn. TG 99852
 22. Sandomierz / [tekst Tomasz Ławecki]. - Warszawa : "Bellona", cop. 2008, sygn. TCz 93148
 23. Santo subito : tajemnice świętości Jana Pawła II / Andrea Tornielli. - Kraków : "Rafael", 2010, sygn. TG 97642
 24. Świadectwo / Stanisław Dziwisz w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim. - Warszawa : Przemysław Hauser ; Poznań : TBA Komunikacja Marketingowa, 2007, sygn. TG 90328
 25. Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby / Małgorzata Łobacz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011, sygn.TG 99857
 26. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, sygn. TCz 100448
 27. Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły : rzecz dla pedagogów / Beata Ecler-Nocoń. - Katowice : "Śląsk", 2009, sygn. TG 97764, 97809, SG 54975
 28. Zawierzyć prawdzie : o encyklikach Jana Pawła II : próba osobistej lektury / Jan Andrzej Kłoczkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006, sygn. TG 89756, NG 50141

 

Artykuły z czasopism

 1. Aktualność pedagogii Jana Pawła II / Witold Starnawski.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 9-13, bibliogr.
 2. Autorytet Jana Pawla II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 5-7
 3. Co wiem o Janie Pawle II? : turniej wiedzy / Maria Adamina Chmura.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 28-29
 4. Czy katolik powinien się interesować i zajmować polityką? / Mariusz Sztaba.// Katecheta. - 2012, nr 1, s. 41-45
 5. Czytając encykliki papieża Jana Pawła II / wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 5, s. 19-29
 6. Dzięki Ci, Panie, za Jana Pawła II : scenariusz słowno-muzyczny z okazji beatyfikacji (1 maja) / Alicja Maciejewska.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 22-24
 7. Echo niebios : scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę beatyfikacji, przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-27
 8. Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II / Wanda Półtawska.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 8-11
 9. Gołębia opowieść o Janie Pawle II / Henryka Andrzejczak.// Guliwer. - 2010, nr 2, s. 33-36
 10. Jan Paweł II - nauczyciel i wychowawca : bibliografia w wyborze / Magdalena Gutowska.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 30
 11. Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorum ; scenariusz poświęcony beatyfikacji Papieża Polaka, przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 23-25
 12. Jan Paweł II : scenariusze inscenizacji / Alina Szczepankiewicz.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 31
 13. Jan Paweł II w Sandomierzu - zapiski fotoreportera / Wacław Pintal.// Tygodnik Nadwiślański. - 2010, nr 6, s. 7
 14. Małżeństwo i rodzina jako wspólnota osób w nauczaniu bł. Jana Pawła II / Roland Manowski-Słomka.// Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 63-73, bibliogr.
 15. Misja rodziny / Janusz Skrzypek.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 12-13
 16. Młodzież nadzieją Jana Pawła II / Andrzej Gretkowski.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 7-10
 17. Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II / Agnieszka Stawowska.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24-27
 18. Niezwykły pielgrzym : scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II / Katarzyna Banach.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 21-22
 19. Obrońca świętości życia i rodziny / Wanda Półtawska.// Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 5-7
 20. Oddany wszystkim i każdemu z osobna : scenariusz wieczornicy poświęconej Jana Pawłowi II / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 27-29
 21. Personalistyczny wymiar wychowania : z nauczania Jana Pawła II / Wojciech Drzeżdżon.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 5-7
 22. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski : scenariusz wystawy / Agnieszka Zajkowska, Magdalena Żak.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 27-29
 23. Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności / Jarosław Horowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 19-26, bibliogr.
 24. Próby oceny pontyfikatu Jana Pawła II na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchoński.// Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 3, s. 42-48
 25. Przed "Sklepem z Aniołami" : scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II / Małgorzata Nawrocka.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 22-26
 26. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27
 27. Przesłania Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 20-21
 28. Przesłanie Jana Pawła II do ludzi sportu / Zbigniew Dziubiński.// Lider. - 2011, nr 5, s. 7-18
 29. Rekreacja w życiu Ojca Świętego / Bronisław Fidelus.// Lider. - 2011, nr 5, s. 4-5
 30. Relikwie Jana Pawła II w Tarnobrzegu / (ms).// Tygodnik Nadwiślański. - 2011, nr 50, s. [1]
 31. Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawla II / Jan Piwowarczyk.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s, 14-15
 32. Słowo jest nadzieją świata : scenariusz scenki dialogowej dla młodzieży / Małgorzata Pietrzak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, wkładka s. I-III
 33. Syn tej ziemi : scenariusz uroczystości na Dzień Papieski / Anna Wiśnios.// Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 24-25
 34. Terapia poprzez słowo - na podstawie pism Jana Pawła II do rodzin / Elżbieta Marczewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 46-49
 35. W Ojczyźnie serce me zostało ... : scenariusz słowno - muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 22 – 24
 36. Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5 rocznica śmierci Jana Pawła Ii) / Czesława Baś.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s.20

 

Multimedia

 1. 65. Gdy świat wstrzymał oddech [Film] : chwile, których nie można zapomnieć / licencja transmisji telewizyjnej : Centro Televisivo Vaticano i Radiotelevisione Italiana. - Warszawa : TVN, 2007, sygn. TDVD 153, SDVD 47
 2. 66. Jan Paweł II [Film] : opowiem wam o moim życiu / zdj. Liborio L'abbate ; red. Mauro Morittu. - Częstochowa : "Święty Paweł", 2006, sygn. TDVD 77
 3. 67. Jan Paweł II. Życie papieża [Film] = The Life Of Pope / prod. by Hellen Bollough. - Warszawa : Best Film, 2011, sygn. TDVD 913
 4. 68. Karol - papież, który pozostał człowiekiem [Film] / reż. Giacomo Battiato ; scen. Giacomo Battiato, Gianmario Pagano, Monica Capelli ; zdj. Gianni Mammolotti ; muz. Ennio Morricone ; wyst. [in.]. - Warszawa : Carisma Entertainment Group, [2007], sygn. TDVD 215
 5. 69. Pieśń o blasku wody [Dokument dźwiękowy] : poezję Karola Wojtyły recytuje Jerzy Zelnik. - [B. m.] : BMG Poland, 1999, sygn. TPŁC 124

 

Jan Długosz

 

Jan Długosz (łac. Ioannes Dlugossius) herbu Wieniawa, (ur. 1 grudnia 1415 roku, zm. 19 maja 1480 roku) - wybitny polski historyk, dyplomata i duchowny. Autor licznych publikacji historycznych, w tym najsłynniejszego dzieła Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), obejmującego historię Polski od najdawniejszych czasów do 1480 roku.

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bitwa grunwaldzka : (z historii Polski) / Jan Długosz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2003, sygn. TG 85516, NG 48170, SG 47388
 2. Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza / [red. t. Stanisław Gawęda]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, sygn. TCz 42732
 3. Dokument w Rocznikach Jana Długosza / Agnieszka Nalewajek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006, sygn. TG 95871
 4. Dziewięć wieków geografii polskiej : wybitni geografowie polscy : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Olszewicza. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1967, sygn. TG 12369, NG 10894, 12030
 5. Jan Długosz / Józef Mitkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23780-81
 6. Jan Długosz : życie i twórczość / Julia Mrukówna ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, sygn. TG 17087-88, SG 10191
 7. Polska Jana Długosza / red. nauk. Henryk Samsonowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, sygn. TG 54829, NG 36586
 8. Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza : studium analityczne ksiąg X-XII / Piotr Dymmel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, sygn. TG 71840
 9. Związki Długosza z Krakowem / Krystyna Pieradzka ; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975, sygn. TG 42051, NG 27871

 

Artykuły z czasopism

 1. Architektura domów Jana Długosza / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2012, nr 49, s. 26-28
 2. Jan Długosz - ojciec polskiej historiografii / Feliks Kiryk.// Dzikovia. - 2012, nr 49, s. 2-8
 3. Jan Długosz - próba charakterystyki człowieka / Ignacy Chrzanowski.// Dzikovia. - 2012, nr 49, s. 20-26
 4. Ku czci Jana Długosza / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2011, nr 48, s. 5-7
 5. Powtórny pogrzeb Jana Długosza i powstanie krypty zasłużonych na skałce / Franciszek Ziejka.// Dzikovia. - 2012, nr 49, s. 14-20
 6. Powtórny pogrzeb Jana Długosza i powstanie krypty zasłużonych na skałce / Franciszek Ziejka.// Dzikovia. - 2012, nr 49, s. 14-20
 7. Ruś i Rusini w oczach Długosza / Władysław A. Serczyk.// Dzikovia. - 2012, nr 49, s. 8-14

 

Polski Teatr

 

Teatr Narodowy w Warszawie – najstarszy, obecnie istniejący, teatr w Polsce, założony w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bogusławski / Zbigniew Raszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, sygn. NG 35388, SG 22170
 2. Cały ten Kutz : biografia niepokorna / Aleksandra Klich. - Kraków : "Znak", 2009, sygn. TG 96589, SG 52543
 3. Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale oraz Dzieje Teatru Narodowego w skróceniu / Wojciech Bogusławski. - Kraków : M. Kot, 1949, sygn. TG 8016
 4. Cześć starenia! : wspomnienia o Zbyszku Cybulskim / zebrała i oprac. Mariola Pryzwan. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007, sygn. SG 51134
 5. Dostojewski - teatr sumienia : trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie : Biesy, Nastazja Filipowna, Zbrodnia i kara / scenariusze - komentarze oprac. Maciej Karpiński. - Warszawa : "Pax", 1989, sygn. TG 66350, SG 32304
 6. Dramat i teatr po roku 1945 / [red. nauk. Jan Popiel]. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1994, sygn. TG 75944
 7. Dramat i teatr sakralny : [materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Dramatu i Teatru oraz Zakład Badań nad Literaturą Religijną, Lublin 2-5 maja 1983] / pod red. Ireny Sławińskiej [i in.]. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1988, sygn. TG 63290
 8. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce / Julian Lewański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, sygn. TG 43943, 44139, SG 21365
 9. Dramaturgia współczesna 1945 - 1980 / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygn TG 75660, 56544-45, NG 36970, SG 35861, 26848-49
 10. Dymna / Elżbieta Baniewicz. - Warszawa : "Marginesy", 2014, sygn. TG 105305, NG 56927, SG 58816
 11. Dzieje teatru w Krakowie. T. 2, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830 / Zbigniew Jabłoński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980, sygn. TCz 41135
 12. Dzieje teatru w Krakowie. T. 3, Cz. 2, Teatr austriacki w Krakowie w latach 1853-1865 / Jerzy Got. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984, sygn. SG 25059
 13. Dzieje teatru w Krakowie. T. 5, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Cz. 1, wol. 1, Teatr miejski / Jan Michalik. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985, sygn. TG 56260
 14. Dzieje teatru w Krakowie. T. 5, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Cz. 2, W cieniu teatru miejskiego / Jan Michalik. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987, sygn. SG 29125
 15. Edukacja teatralna w szkole podstawowej / Teresa Samulczyk-Pawluk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG 88932, SG 49321
 16. Grotowski i jego Laboratorium / Zbigniew Osiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, sygn. TG 39774, 40140
 17. Gustaw Holoubek we wspomnieniach kolegów : [oprac., wybór] Andrzej Mroziński. - Warszawa : "Ampress", cop. 2009, sygn. TG 97620
 18. Gustaw i ja / Magdalena Zawadzka ; opieka literacka Zofia Turowska. - Warszawa : "Marginesy", 2011, sygn. TG 100802, NG 54550
 19. Henryk Tomaszewski i jego teatr / oprac. Janina Hera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, sygn. TG 50886, SG 24232
 20. Historia teatrów ludowych : polskie zespoły zawodowe 1898-1914 / Maria Wosiek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975, sygn. TG 35773
 21. Inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego / Jarosław P. Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010, sygn. TG 99107
 22. Józef Szajna i jego teatr / Zofia Tomczyk-Watrak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, sygn. TG 55740, NG 36835
 23. Komedianci : rzecz o bojkocie / oprac. Andrzej Roman przy współpr. Mariana Sabata oraz zespół Alicja Balińska [i in.]. - Warszawa : "Omnipress" ; Białystok : " Versus", 1990, sygn. TG 67924, SG 37275-76
 24. Król Lear nie żyje / Maria Bojarska. - Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1994, sygn. TG 74629, 36473
 25. Krótka historia teatru polskiego / Zbigniew Raszewski. - Wyd. 3 przejrz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, sygn. TG 69136
 26. Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce / Henryk Szletyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981, sygn.TG 45292, SG 21601
 27. Kultura studencka : zjawisko - twórcy - instytucje / pod redakcją Edwarda Chudzińskiego. - Kraków : Fundacja STU, 2011, sygn. TG 101348
 28. Leon Schiller : w stulecie urodzin 1887-1987 / pod red. Lidii Kuchtówny i Barbary Lasockiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. TG 68631
 29. Marcel Kochańczyk : 17 lat z Teatrem Rozrywki / Krzysztof Karwat. - Chorzów : "Entree", 2010, sygn. TG 98359
 30. Noce i dnie mojego życia / Jerzy Antczak. - Warszawa : "Axis Mundi", 2009, sygn. TG 99691, SG 53273
 31. Od Wajdy do Komasy. Cz. 1 / Barbara Hollender. - Warszawa : "Prószyński Media", 2014, sygn. TG 105632
 32. Przestrzenie Szajny / Zbigniew Taranienko. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009, sygn. TG 95807, NG 52439, SG 52989
 33. Scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci / Agnieszka Kusza. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011, sygn. TG 101434, NG 54926
 34. Tadeusz Kantor : sobowtór, melancholia, powtórzenie / Ewelina Godlewska-Byliniak. - Kraków : "Homini", 2011, sygn. TG 101571
 35. Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana : z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913) / Dobrochna Ratajczak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, sygn. TG 36836-37, NG 33257
 36. Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. T. 1, Źródła i materiały / Ludwik Bernacki. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979, sygn. TG 42567, 39631, TCz 47933
 37. Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. T. 2, Notatki i studia / Ludwik Bernacki. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979, sygn. TG 39632, 42568, TCz 47934
 38. Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku / [red. nauk. Tadeusz Sivert, Ewa Heise] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, sygn. TG 47968, TCz 47765
 39. Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863 : lata 1773-1830 / [red. nauk. Jacek Lipiński] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1993, sygn. TCz 71841
 40. Teatr polski w latach 1890-1918 : zabór austriacki i pruski / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. ZG 63111, TCz 62973
 41. Teatr polski w latach 1890-1918 : zabór rosyjski / [red. nauk Tadeusz Sivert, Roman Taborski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. TG 63859, TCz 62974, NCz 38702
 42. Teatr polski w latach 1918-1965. [Cz. 1], Teatry dramatyczne / Stanisław Marczak-Oborski ; rozdz. o budynkach teatralnych napisała Barbara Król-Kaczorowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, sygn. TG 57743, TCz 37244, TCz 57807
 43. Teatr polski w okresie międzywojennym / Stefan Papee ; Polska Akademia Nauk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, sygn. TG 15356, SB 929
 44. Teatr w Polsce 1918-1939 : wielkie ośrodki / Stanisław Marczak-Oborski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984, sygn. TG 53757, 54207, NG 36406, SG 26421
 45. Tragedia polska drugiej polowy XIX wieku - wzorce i odstępstwa / Marek Dybizbański. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009, sygn. TG 97950
 46. W świecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska. - Kraków : "Universitas", cop. 2006, sygn. TG 89246
 47. Wajda : [portret mistrza w kilku odsłonach] / Tadeusz Lubelski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006, sygn. TG 88339
 48. Warlikowski : extra ecclesiam / Grzegorz Niziołek. - Kraków : "Homini", 2008, sygn. TG 93809
 49. Współczesny teatr ludowy : studium z wybranych zespołów z Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego / Sylwester Łysiak. - Sandomierz : Neiko Print & Publishing, 2012, sygn. TG 104811, TCz 101915

 

Artykuły z czasopism

 1. Kartoteka Różewicza / Zadary a teatr wyłączonego środka / Patryk Czaplicki.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 21-25
 2. Kordian na drabinie : żegnamy Adama Hanuszkiewicza (16 czerwca 1924 r. - 4 grudnia 2011 r.) / Krzysztof Lubczyński.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 50, s. 10
 3. Młody polski teatr / Ewa Guderian - Czaplińska.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 6-13
 4. Pora na realizm : o polskiej dramaturgii lat ostatnich / Marta Karasińska.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 14-20
 5. Przemiany w sztuce widowiskowej po roku 1989 / Jacek Wachowski.// Polonistyka. - 2007, nr 3, s. 38-43
 6. W warsztacie Szewców - czyli u nas w Polsce... / Celina Kretkowska, Alicja Radkowska.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 33-38
 7.  Wolność ponad teatr. Halina Mikołajska (1925-1989) / Joanna Hytrek-Hryciuk.// Pamięć.pl. - 2013, nr 5, s. 42-43

 

Multimedia

 1. Teatr i jego dzieje [Film] : William Szekspir. - [B. m.] : Lissner Studio, 2011, sygn. TDVD 1173

 

Autor: PBW Tarnobrzeg