Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Zestawienia bibliograficzne

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

I. Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : "Nowa Era", 2010, sygn. TG 99732, NG 53471
 2. Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. -Warszawa : "Nowa Era", 2012, sygn. TG 102251
 3. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn.. TG 98497, SG 55446
 4. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy / [aut. Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska] . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010, sygn. TG 98498, SG 55447
 5. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010, sygn. TG 98499, SG 54399
 6. Diagnoza gotowości szkolnej pięciolatka / Beata Krysiak, Krystyna Zielińska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011, sygn.. TG 105397, NG 57026
 7. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011, sygn. TG 99559, NG 53934, SG 55612
 8. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : "Impuls", 2013, sygn. TG 103965, NG 56301, SG 58078
 9. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011, sygn. TG 100638
 10. Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych ; Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013, sygn. TG 103883, SG 57836
 11. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Toruń : Adam Marszałek, 2012, sygn. TG 103100, SG 58295
 12. Jak kształtować zachowania małych dzieci : wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, sygn. TG 104989, NG 56934
 13. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, sygn.. TG 103310, NG 56153, SG 57495
 14. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / [aut. Sławomira. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2013, sygn. TG 105310
 15. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. TG 99562, SG 56037
 16. Mam 6 lat i idę do szkoły : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Bożena Janiszewska. - Warszawa : "Seventh Sea", 2011, sygn. TG 99560
 17. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa : "Żak", 2014, sygn. TG 105187, SG 59074
 18. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2014, sygn. TG 105513
 19. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Comandor", 2010, sygn. TG 98765
 20. Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu : inspiracje i źródła : praca zbiorowa / pod red. nauk. Eugenii Rostańskiej i Mirosława Kisiela. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, sygn. TG 101718, NG 55117
 21. Reforma oświaty „po polsku” czyli O tym jak rząd posyła sześciolatki do szkół / Robert Pawlak. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2011, sygn. SG 56673
 22. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010, sygn. TG 100272, NG 54961, SG 55970-71
 23. Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013, sygn. TG 103526, 10422, NG 56325, SB 2879
 24. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Sytańczak. - Kraków : "Impuls", 2013, sygn. TG 104393
 25. Wiedza pedagogiczna rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (na podstawie badań w powiecie kolbuszowskim) / Ewa Kopeć. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2012, sygn. TG 102346
 26. Wiem więcej : diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Barbara Ochmańska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2011, sygn. TG 101515

 

Artykuły z czasopism

 1. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego - opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 81-89
 2. Akceleracja rozwoju umysłowego dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną (na podstawie badań przekrojowych z lat 1972-1992) / Aldona Kopik.// Edukacja. - 2013, nr 5, s. 172-179
 3. Co dalej sześciolatku? / Danuta Waloszek.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2012, nr 1, s. 15-19
 4. Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 42-48
 5. Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć w związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba.// Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26
 6. Czas na spotkanie : jak ułożyć sobie relacje z rodzicami sześciolatków? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 19, s. 10
 7. Diagnoza indywidualnej drogi rozwoju dziecka / Monika Zatorska, Aldona Kopik.// Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 56-61
 8. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33
 9. Dobry start - czyli o trudnej adaptacji szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 32-34
 10. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Agnieszka Stein ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 4-7
 11. Dwa roczniki w jednej klasie: szansa czy wyzwanie? / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 32-34
 12. Dysonans : sześciolatki w szkole / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 30, s. 6
 13. Edukacja elementarna : sześciolatek na progu szkoły / Ewa Brańska, Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 10-11
 14. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53
 15. Jak uczyć sześciolatka? / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 62-64
 16. Komunikacja z sześciolatkiem - jak mówić, żeby nas słuchał / Ewa Nowak.// Głos Pedagogiczny. - 2012, październik, s. 58-59
 17. Oczami praktyka : sześciolatek w szkolnej ławce Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16
 18. Od okrągłego stolu do 6-latków w szkole... : czyli jak w ostatnim 25-leciu zmieniała się polska edukacja. Cz. 2 / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s. 3-9
 19. Od okrągłego stołu do 6-latków w szkole... : czyli jak w ostatnim 25-leciu zmieniała się polska edukacja. Cz. 3 / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 4, s. 3-12
 20. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjecia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczacych sprawności fizycznej i postawy ciała) / Maria Moczarska, Dorota Rojek.// Kultura Fizyczna. - 2011, nr 1-4, s. 34-39, bibliogr.
 21. Oswajanie szkoły / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 87-92
 22. Pedagodzy o "Wojnie o maluchy" / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 7, s. 37-39
 23. Pedagogika współpracy z diagnozą w tle (Cz. 2) / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 43-46
 24. Prognozowanie problemów edukacyjnych 6-latków za pomocą rysunkowej techniki przesiewowej / Joanna Rajchert.// Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 121-133
 25. Przeżyjmy to jeszcze raz : powtarzanie klasy przez sześciolatka na życzenie rodziców / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 3, s. 47-49
 26. Reforma na trawniku : ale zaskoczenie, rząd ustąpił rodzicom sześciolatków! / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 3
 27. Samodzielny sześciolatek w szkole / Karolina Morawska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 12-14
 28. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93
 29. Szczególne zadania nauczyciela po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Lidia Kowalczyk.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 21-27
 30. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 22-29
 31. Sześciolatek się zbliża : co się zmieni w podstawie programowej i jak to wpłynie na pracę nauczycieli młodszych klas / Krzysztof Trzciński.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 5, s. 6
 32. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10, bibliogr.
 33. Sześciolatek w szkole : społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56, bibliogr.
 34. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-52
 35. Sześciolatki muszą czuć się w szkole bezpiecznie / Ewa Kagan ; rozm.przepr. Tomasz Wosk// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 10-13
 36. Sześciolatki w szkołach / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 17-21
 37. Szkolne problemy adaptacyjne / Edyta Joanna Wróbel.// Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 12-13
 38. Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18
 39. Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich / Ewelina Kawiak.// Chowanna. - T. 2 (2012), s. 215-224
 40. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik.// Edukacja. - 2012, nr 1, s. 7-22, bibliogr.
 41. Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 7-11

 

Multimedia

 1. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : [Dokument elektroniczny] karty wyrównawcze / Beata Okraska Ćwiek, Małgorzata Walczak-Sarao'. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010, sygn. TPŁW 245

 

II. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Ćwiczenia z matematyki : zakres podstawowy : powtórka przed maturą / Dorota Nowak, Maria Romanowska. - Opole : Nowik, 2011, sygn. SG 55933
 2. Dyskalkulia : materiały pomocnicze do diagnozy dyskalkulii u uczniów starszych / Grażyna Pawlik. - Zamość : "Abacus", 2011, sygn. TG 102791
 3. GeoGebra : innowacja edukacyjna - kontynuacja / red. nauk. Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba. - Warszawa : "Sedno"; Toruń : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2013, sygn. TG 104941, NG 56846
 4. Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej? : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej , przyrody, fizyki i geografii / Krzysztof Gołębiowski [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, sygn. TG 102724-26, NG 55438-42, SG 56922-24
 5. Jak zdać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym? : dla bystrzaków i nie tylko! / Dariusz Kulma. - Mińsk Mazowiecki : "Elitmat", 2013, sygn. NG 56599
 6. Kreatywny nauczyciel - wskazówki i rozwiązania : biologia i przyroda / pod red. Katarzyny Potyrały. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011, sygn. TG 104447
 7. Krowy w labiryncie i inne eksploracje matematyczne / Ian Stewart ; przeł. Agnieszka Sobolewska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2011, sygn. TG 99531
 8. Kształcenie w zakresie technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Adam Marszałek, 2012, sygn. NG 55663
 9. Matematyka : arkusze maturalne : poziom podstawowy / Marcin Wesołowski. - Warszawa : "Nowa Era", 2012, sygn. TG 102775, NG 55486
 10. Matematyka : arkusze maturalne : poziom rozszerzony / Marcin Wesołowski. - Warszawa : "Nowa Era", 2012, sygn. TG 102776, NG 55487
 11. Matematyka : daj się uwieść! / Christoph Drösser . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. TG 99677
 12. Matematyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Sławomir Wójcik, Jerzy Janowicz, Zbigniew Lorkiewicz ; konsultacja Stanisława Socha, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013, sygn. TB 2629
 13. Matematyka : kompendium maturalne : zakres podstawowy / Aleksandra Gębura. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2014, sygn. TG 105313
 14. Matematyka : korepetycje maturzysty / Danuta Zaremba. - Warszawa : "Lingo", 2014, sygn. TG 104766
 15. Matura 2015 : matematyka - vademecum : zakres podstawowy / Kinga Gałązka. - Gdynia : "Operon", 2014, sygn. TG 105405, SG 59069
 16. Matura 2015 : matematyka : ćwiczenia dla zakresu podstawowego / Maria Romanowska. - Opole : "Nowik", 2013, sygn. TG 103913
 17. Poradnik dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012], sygn. TG 101666-68, NG 55292-94, SG 56947-49
 18. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, sygn. TG 103038-40, NG 55751-53, SG 57337-38
 19. Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka : materiały dla nauczycieli / [aut. Karolina Kudyba, Małgorzata Wojnarowska]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012, sygn. TG 103834, NG 56369, 58180
 20. Problemy nauczania biologii w szkołach średnich i wyższych / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. - Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2011, sygn. TG 103034
 21. Przodków naszych dzieje : ojczysty panteon i ojczyste spory : propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / pod red. Bożeny Popiołek ; tekst Urszula Kicińska [i in.] ; oprac. dydaktyczne: Bożena Popiołek, Józef Brynkus, Agnieszka Chłosta-Sikorska ; Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. - Kraków : "Libron", 2013, sygn. TG 103557, SG 58439
 22. Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych - mity a polska rzeczywistość na przykładzie języka niemieckiego jako L3 / Krystyna Mihułka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012, sygn. 102807
 23. Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. - Warszawa : "Stentor", [2013], sygn. TG 104218
 24. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków "Universitas", 2011, sygn. TG 101658
 25. Szkoła pełna energii : zestaw scenariuszy zajęć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / [aut. Nina Józefina Bąk i in. ; red. Katarzyna Michalska, Gabriela Lipska-Badoti, Małgorzata Rutkowska-Paszta]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011, sygn. TG 100325, NG 54963, SG 55973
 26. Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne : trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych / red. nauk. Maciej Karwowski. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2013, sygn. TG 103686

 

Artykuły z czasopism

 1. Dylematy dydaktyki matematyki czy dylematy diagnostyki? / Jerzy Chodnicki.// Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 93-99
 2. Edukacja matematyczna : bibliografia metodyczna / Barbara Wierzchucka.// Meritum. - 2014, nr 1, s. 82
 3. Obliczenia procentowe w liceum / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska.// Matematyka. - 2010, nr 1, s.29-33
 4. Obliczenia procentowe w liceum / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska.// Matematyka. - 2010, nr 2, s.103-108
 5. Quizy w Moodle - jako jeden ze sposobów na powtórkę z matematyki przed egzaminem maturalnym / Beata Pośpiech.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 233-240

 

Multimedia

 1. Klasowy Casanova [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012, sygn. TDVD 886, SDVD 245
 2. Kujon... [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012, sygn. TDVD 887, SDVD 246
 3. Matematyka to proste! [Dokument elektroniczny]. - Świlcza : LK Avalon, [2010], sygn. TPŁW278
 4. Misiek [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012, sygn. TDVD 888, SDVD 247
 5. No co ty, pękasz? [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012, sygn. TDVD 884, SDVD 243

 

III. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012, sygn. TG 101684, NG 55006, SG 56510
 2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011, sygn. TG 99300, 100947, NG 53830, SG 55212
 3. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. NG 55332, SG 57438
 4. Agresja, socjalizacja, edukacja : refleksje i inspiracje / pod red. Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, sygn. TG 103130
 5. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2011, sygn. TG 99995, SG 56864
 6. Gniewne dziecko / Tim Murphy, Loriann Hoff Oberlin ; przeł. Joanna Majdecka. - Poznań : "Rebis", 2011, sygn. TG 100456, SG 55991
 7. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011, sygn. TG 101786
 8. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2012, sygn. TG 102456, NG 55560, SG 56871
 9. Mój złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2012, sygn. TG 102461, SG 56875
 10. Myślę, więc jestem ... rozsądny : jak zapanować nad impulsywnością w działaniu : program profilaktyczno-wychowwczy dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej / Kazimierz Słupek. - Kraków : "Rubikon", 2010, sygn. SG 55919
 11. Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012, sygn. TG 102639, NG 55516, SG 57020
 12. Nie wolno mnie gnębić! : pierwsza rozmowa o... przemocy rówieśniczej / Maria Trojanowicz-Kasprzak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013, sygn. TG 103205
 13. Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010, sygn. TG 98993, SG 54631
 14. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010, sygn. TG 99612, SG 57192
 15. Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012, sygn. TG 102441, NG 55424, SG 57506
 16. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : "Comandor", 2011, sygn. TG 100777
 17. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2013, sygn. TG 103292, NG 55928, SG 57519
 18. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010, sygn. TG 99556, SG 54529

 

Artykuły z czasopism

 1. Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 26-29
 2. Agresja w szkole - przyczyny i przejawy / Paweł Podolski.// Remedium. - 2012, nr 5, s. 1-3
 3. Agresja wobec nauczyciela / Wanda Mende.// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 51-53
 4. Agresja wśród młodzieży / Bożena Pilczuk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 3-8
 5. Animatorzy wrogości / Józef Krzysztof Gierowski, rozm. przepr.Dorota Krzemionka.// Charaktery. - 2010, nr 12, s. 42 – 43
 6. "Biję, bo mam takie nerwy" / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, grudzień, s. 8-10
 7. Dziecięca agresja a umiejętność mentalizowania / Joanna Kossewska.// Edukacja. - 2014, nr 2, s. 21-36
 8. Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży / Aleksandra T. Tłuściak-Deliowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 30-34
 9. Jak mówić, aby ograniczać agresję? / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 19, s. 12
 10. Jak przeciwdziałać agresji wśród gimnazjalistów? : prelekcja dla rodziców / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 19
 11. Jak reagować na przemoc? / Michał Pozdał ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 49, s. 5
 12. Jak rozwiązywać konflikty i problemy? / Anna Wodzińska.// Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 26-27
 13. Jak sobie radzić z własna i cudzą agresją? : Scenariusz lekcji wychowawczych / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29
 14. Nieagresywnie o agresji / Urszula Sajewicz-Radtke.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 55-62
 15. Okiełznać dziecięcą frustrację / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 32-33
 16. Przeciw zastraszaniu / Urszula Sajewicz-Radtke.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 103-111
 17. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów - przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 44-49
 18. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów - przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 44-49
 19. Redukowanie agresji / Krzysztof Mrozek.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 26
 20. Redukowanie agresji poprzez integrację grupy na zajęciach wf / Krzysztof Skalik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 2, s. 16-19
 21. Sposoby na niedobre myśli i czyny / Magdalena Dziedziak-Wawro.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 63-72
 22. Zachowania agresywne w świetle badań psychologicznych / Elżbieta Lebieżyńska.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 8-9
 23. Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 19-25

 

Multimedia

 1. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny / red. Jacek Pyżalski i Erling Roland. - Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011, sygn. TPŁW 254
 2. Nóż czyli O problemie agresji wśród nastolatków [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013, sygn. TDVD 1064, SDVD 263
 3. Słowa i znaki [Film] : o agresji / real. Beata Dzianowicz. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2012], sygn. TDVD 958
 4. Walka nie kończy się po gongu, czyli Jak pokonać agresję [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013, sygn. TDVD 1066

 

IV. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa : "Difin", 2012, sygn. TG 103620, NG 55786, 55863, SG 57831
 2. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2014, sygn. TG 104701
 3. Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 97252
 4. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 99629, SG 55476
 5. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100261, SG 55857
 6. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010, sygn. TG 100446
 7. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100262, SG 55862
 8. Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lokś. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011, sygn. TG 101592, SG 56503

 

Artykuły z czasopism

 1. Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 185-192
 2. Edukacja włączająca jest po prostu dobra / Marek Tarwacki.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 1. s. 47-50
 3. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-54
 4. Inkluzja wymaga wsparcia : edukację włączającą trzeba rozwijać, ale szkoły specjalne też są potrzebne / Zenon Gajdzica ; rozm. przepr. Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 20, s. 5
 5. Integracja czy dezintegracja, czyli na czym polega tworzenie klas integracyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, 2, s. 21-23
 6. Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 27-34
 7. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostepnej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 12, s. 50-53
 8. Lekcje integracyjne / Łukasz Graczyk.// Katecheta. - 2013, nr 10, s. 44-46
 9. System wartości młodzieży szkół integracyjnych / Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-23
 10. Świetlica w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sosnowcu / Gabriela Michalak, Monika Kałuża.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 5, s. 5-6
 11. Toruński przykład integracji szkolnej dzieci z autyzmem / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 62-65
 12. Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej / Katarzyna Walęcka-Matyja, Dominika Kurpiel.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 2, s. 37-52
 13. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
 14. Wpływ rozumienia pojęć opisujących niepełnosprawność na jakość życia uczniów w kształceniu integracyjnym / Anna Bombińska-Domżał.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 39-50
 15. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 214-224

 

[Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)]

Autor: PBW Tarnobrzeg