Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 
I
Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach
 
Wydawnictwa zwarte

1. Cyberseks : skuteczna walka z uzależnieniem / Patrick Carnes. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina cop. 2010, sygn. TG 99275, NG 54539, SG 55216
2. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr" 2010, sygn. TCz 98975, NG 55132
3. Człowiek wobec uzależnień : wybrane problemy / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk Gwoździewicz red. nauk. - Warszawa : "Aspra-Jr" 2013, sygn. TG 105047, NG 56860, SG 58746
4. Dasz radę! : o pokonywaniu uzależnień / z dr. med. Bohdanem Woronowiczem rozmawia Karolina Prewęcka. - Warszawa : Prószyński i S-ka 2014, sygn. NG 56877, SG 59126
5. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej /red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń : "Akapit" 2016, sygn. TG 109833
6. Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras. - Warszawa : "CeDeWu" 2018, sygn. TG 111071, NG 59543
7. Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel. - Poznań : "Media Rodzina" cop. 2014, sygn. TG 105620
8. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych / Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. - Warszawa : Fundacja Praesterno 2017, sygn. NG 59949
9. Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2019, sygn. TG 111924
10. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek Niebielska. - Kraków : "Salwator" 2010, sygn. TG 100902, NG 54733, SG 56415
11. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin" 2013, sygn. TG 103771, NG 56500, SG 57922
12. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środkówpsychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : "Difin" 2014, sygn. TG 105154, NG 57299, SG 59163
13. Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz
Kowalewicz]. - Warszawa : Fundacja Praesterno cop. 2016, sygn. TG 109134, NG 59184-85, SG 60635
14. Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych / Małgorzata Piasecka. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM" 2015, sygn.TG 108742
15. Terapia uzależnień : metody oparte na dowodach naukowych / red. nauk. Peter M. Miller. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski 2014, sygn. TG 105981
16. Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2018, sygn. TG 110776, NG 59353, SG 61731
17. Uzależnienia behawioralne : terapia i profilaktyka / Magdalena Rowicka. - Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii : Fundacja Praesterno cop. 2015, sygn. TG 107982, SG 59843
18. Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr" 2015, sygn. TG 108382
19. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin" 2010, sygn. TG 97745, TG 99265, NG 55064, SG 54128
20. Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne 2018, sygn. TG 111323, NG 59745
21. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne 2014, sygn. TG 106944, NG 57405
22. Uzależnienia : przyczyny i terapia / Heinz-Peter Röhr. - Poznań : "W Drodze" 2013, sygn. TG 108982, NG 56551, SG 59105
23. Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom / Adam Alter. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2018, sygn. TG 111521, SG 62112
24. Uzależnienie całkowite / Bogusław Wiłkomirski. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza 2013, sygn. NG56553
25. Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2010, sygn. TG 98922, SG 55033, SG 55550
26. Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin" 2010, sygn. TCz 98196, SG 54601
27. Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji / red. nauk. Alina Rynio, Katarzyna Stępień. - Lublin : Fundacja "Servire Veritati". Instytut Edukacji Narodowej : Katolicki Uniwersytet Lubelski 2014, sygn. TG 106959
28. Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang ; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. - Kraków : "WAM" cop. 2014, sygn. TG 105042
29. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży : problemy wychowawcze, uzależnienia / red. nauk. Renata Matusiak, Karolina Sigda, Konrad Kozioł. - Lublin ; Tarnów : Regis 2016, sygn. TG 109216, TG 109217, SG 60746, SG 60836

Artykuły z czasopism


30. Detoks od sieci / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2019, nr. 31-32, s. 16
31. Dzieci i ekrany. Cz. 2 / Katarzyna Nowak.// Remedium. - 2018, nr 9, s. 27-29
32. Dzieci i ekrany / Katarzyna Nowak.// Remedium. - 2018, nr 7-8, s. 31-33
33. Fonoholizm - choroba XXI wieku / Maciej Frasunkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 3, s. 48-51
34. Fonoholizm, „smartwica” – choroby „cyfrowych tubylców” / Sylwia Pawłowska.// Remedium. - 2019, nr 5, s. 14-16
35. Przeciążenia cyfrowe / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s. 42-47
36. Przerwa od smartfona : FOMO - jak przeciwdziałać lękowi przed wypadnięciem z obiegu? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2018, nr 46, s. 9
37. Przestanę się liczyć! : FOMO - epidemia lęku przed wypadnięciem z obiegu / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2018, nr 44-45, s. 16
38. Uzależnieni od Social Media / Weronika Perz.// Remedium. - 2018, nr 3, s. 2-4
39. Uzależnienia : uświadomić sobie problem / Krzysztof Styczeń.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2018, nr 11, s. 4-7
40. Uzależnienie od komputera i Internetu - dalsze analizy / Kaja Chojnacka.// Remedium. - 2019, nr 2, s. 10-11

 II. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Wydawnictwa zwarte

41. Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod red. Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : "Impuls" 2017, sygn. TG 11682
42. Kształcenie charakteru - brakujące ogniwo wychowania / Katarzyna Pawełek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2019,
sygn. 111871
43. Kształtowanie sprawności moralnych / red. nauk. Anna Jazukiewicz, Iwona Jazukiewicz. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński 2017, sygn. TG 110016, SG 61156
44. Wartości w edukacji szkolnej : lektury szkolne i blog jako nośnik wartości / Bożena Krupa. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza 2019, sygn. TG 111708, SG 62199
45. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2015, sygn. TG 107256, SG 59578

Artykuły z czasopism

46. Jak uczyć o wartościach / Jacek Królikowski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 6, s. 23-27
47. Jest taki kwiat : scenariusz dla szkół podstawowych / Maria Kozar.// Wychowawca. - 2018, nr 4, s. 30-31
48. Każdy może się zmienić : praca z utworem "Bad Guys". "Ekipa złych" Aarona Blabeya / Joanna Kostrzewa.// Sygnał. - 2019, nr 8, s. 31-32
49. Personalistyczne przesłanki edukacji aksjologicznej, czyli jak i po co nauczać o wartościach / Monika Deja.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 3-15
50. Po co dzieciom granice? / Kaja Chojnacka.// Remedium. - 2019, nr 6, s. 2-4
51. Prawdziwe wartości w życiu człowieka : scenariusz zajęć / Agnieszka Graczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2, s. 28-30
52. Program psychoedukacyjny z elementami biblioterapii pt. "Podróż ku wartościom" /// Biblioterapeuta. - 2018, nr 4, s. 18-48
53. Rdzeń wychowania szkolnego / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 52-58
54. Sprawiedliwość i etyka w kontekście cywilizacyjnym / Tomasz Licak.// Wychowawca. - 2018, nr 2, s. 24-27
55. Systemowy akcent na kształtowanie postaw i wartości / Monika Sewastianowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s. 19-23
56. Wartości w ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych : analiza modalnościowo-eksplikacyjna / Marta Zemło.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 1, s. 40-64

III. Wdrażanie nowej podstawy programowej i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wydawnictwa zwarte

57. Dotacje oświatowe / P. Ciszewski [i in.]. - Warszawa : C. H. Beck 2017, sygn. SG 61348
58. Finansowanie zadań oświatowych / Anna Żyła. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" 2019, sygn. NG 60052
59. Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r. : nowe zadania rady pedagogicznej, radyrodziców i rady szkoły, współpraca z organami szkoły, uchwały i regulaminy organów / [Małgorzata Celuch]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" cop. 2017, sygn. TCz 110396
60. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / Zofia Rudzińska. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" cop. 2018,
sygn. TG 110861, SG 62146
61. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / Małgorzata Celuch, Wanada Pakulniewicz. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" 2017, sygn. TCz 110293
62. Świetlica szkolna : zmiany w nowym systemie oświaty, zasady organizacji, najczęstsze błędy / Dariusz Skrzyński. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" 2017, sygn. TG 110538, SG 61477
63. Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad : organizacja, dokumentacja, termin / [aut.: Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : "Wiedza iPraktyka" 2018, sygn. TG 111549, SG 62280

Artykuły z czasopism


64. 00 % wiedzy o prawie oświatowym / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 8, s. 29-38
65. Awans po przekształceniach : kontynuowanie stażu awansowego nauczycieli / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 13, wkł. Bliżej Prawa, s. II
66. Blaski i cienie "nowej" podstawy programowej : "nowa" podstawa programowa wychowania przedszkolnego oczami doświadczonej nauczycielki / Ewa Zielińska.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 12-15
67. Co zmieniają nowe ustawy oświatowe / Monika Sewastianowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 12-15
68. Czego szkoła (nie) nauczy : komu zaszkodzi nowa podstawa programowa? Eksperci wyjaśniają / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 7, s. 6-7
69. Dodatkowa praca zagrożona : przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Cz. 3 / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 6, wkł. Bliżej Prawa, s. I-II
70. Dwa wyciągi z rejestru : przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Cz. 7 / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 11, wkł. Bliżej Prawa, s.I-II
71. Dwie wersje "dwudziestki" : przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Cz. 5 / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 9, wkł. Bliżej Prawa, s. I
72. Nowa podstawa programowa języka polskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej / Stanisław Kusiak.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2017, nr 5, s. 2-4
73. Nowa podstawa programowa : szkoły ponadpodstawowe / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2018, nr 11, s. 20-22
74. Nowa podstawa programowa : szkoły ponadpodstawowe / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2018, nr 6, s. 20-22
75. Nowa podstawa programowa : szkoły ponadpodstawowe / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2018, nr 7, s. 20-22
76. Nowa podstawa programowa : szkoły ponadpodstawowe / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2018, nr 8, s. 44-46
77. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r. / Wiesława Mądrowska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 4-9
78. Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum : ogólne założenia i warunki realizacji / Elżbieta Szkurłat [i in.].// Geografia w Szkole. - 2017, nr 3, s. 26-31
79. Nowa podstawa programowa z historii / Urszula Szymańska-Kujawa.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 3, s. 27-33
80. Postępowanie dyscyplinarne / Monika Sewastianowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3, s. 21-26
81. Praca z informacją jako przestrzeń do współpracy : nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej / Anna Puścińska.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, wkł. s. 2-9
82. Ratujmy maluchy 2.0 : nowa podstawa programowa. Co czeka przedszkolaków i ich nauczycieli? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 8, s. 9
83. Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki : nowa podstawa programowa dla liceum i technikum / Monika Nagowska.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 12, dod. Nowa podstawa programowa, s. 2-21
84. Zasady działania stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły / Joanna Lesińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2019, nr 1, s. 11-12

IV. Rozwijanie kompetencji matematycznych

Wydawnictwa zwarte

85. Bingo matematyczne : gry matematyczne dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej /Joanna Świercz. - Opole : "Nowik" 2019, sygn. TG 111604, NG 60096, SG 62162
86. Bingo matematyczne : gry matematyczne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Joanna Świercz. - Opole : "Nowik" 2018, sygn. TG 111603, NG 60095, SG 62202
87. Czy rozwiążesz moje problemy? : Zbiór najlepszych łamigłówek, jakie kiedykolwiek powstały / Alex Bellos. - Poznań : "Zysk i S-ka" 2018, sygn. TG 111483, NG 59777
88. Gen liczby : jak dzieci uczą się matematyki? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : "Mamania" 2018, sygn. TG 111136, NG 59583, SG 61862
89. Geniusz w rodzinie : matematyka, logika, przyroda, plastyka, pamięć, język : zadania dla dzieci wspomagające rozwój i inteligencję / [oprac. zagadek Iwona Baturo oraz Iwona Dybek i Iwona Czarkowska]. - Warszawa : "Damidos" 2018, sygn. TG 111610
90. Liga zadaniowa : zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką /
Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki. - Toruń : "Aksjomat" [2018], sygn. TG 111349
91. Łatwa matma : rozwiązanie jest prostsze, niż myślisz / Anne Lene Johnsen i Elin Natas. - Warszawa : "Marginesy" 2018, sygn. TG111701
92. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J.Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2018, sygn. TG 110907, SG 61709
93. Tajemnice kodowania : edukacja matematyczna / Danuta Klimkiewicz, Anna Król, Bożena Płaszewska. - Kraków : "Skrzat" 2018, sygn. TG 111658, NG 59876, SG 62110
94. Zbiór zadań z kółka matematycznego : zadania ze szczegółowymi rozwiązaniami dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów matematycznych. Cz. 1 / Michał Niedźwiedź. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega 2018, sygn. TG 111665
95. Zbiór zadań z kółka matematycznego : zadania ze szczegółowymi rozwiązaniami dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów matematycznych. Cz. 2 / Michał Niedźwiedź. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega 2018, sygn. TG 111699

Artykuły z czasopism

96. Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych kompetencji matematycznych / Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł.// Edukacja. - 2013, nr 3, s. 60-75

V. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Wydawnictwa zwarte

97. Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu / Anna Świć. - Opole : "Nowik" 2017, sygn. TG 110395, NG 59200, SG 61380
98. Kodowanie z Minecraftem : buduj wyżej, szybciej zbieraj plony, kop głębiej
i automatyzuj nudne zajęcia / Al Sweigart. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2019, sygn. NG 59848, SG 62030
99. Tajemnice kodowania : edukacja matematyczna / Danuta Klimkiewicz, Anna Król, Bożena Płaszewska. - Kraków : "Skrzat" 2018, sygn. TG 111658, NG 59876,
SG 62110

 VI. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Wydawnictwa zwarte

100. Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Wioleta Duda. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2018, sygn. TG 111569, NG 60159, SG 62124
101. Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska. - Kraków : "Impuls" 2019, sygn. TG 111690

Artykuły z czasopism

102. Edukacja zawodowa w branży budowlanej / Barbara Rusinek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 68-78
103. Idea zmian w kształceniu zawodowym / Barbara Rusinek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 3, s. 71-74
104. Jak zwiększyć satysfakcję uczniów w procesie praktycznego kształcenia zawodowego / Marek Machnik.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 24-31
105. Krajowa Szkoła Stolarska w Kalwarii Zebrzydowskiej / Paweł Glugla.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 7, s. 41-51
106. Kreowanie nowych kwalifikacji rynkowych w powiązaniu z informacjami o zawodach / Edyta Migałka, Radosław Panas.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 123-129
107. Kształcenie dualne w technikum : orgnizacja w warunkach polskich / Adam Tomaszewski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 41-55
108. Kształcenie praktyczne : dyskusja wokół zagadnienia, studium jednego przypadku / Piotr Zawada.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 32-40
109. Kształcenie w szkołach medycznych w województwie podkarpackim / Bożena Belcar.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 79-90
110. Kształcenie zawodowe wczoraj i dziś / Barbara Rusinek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 3-15
111. MEN o zmianach w szkolnictwie zawodowym / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 6, s. 14-17
112. Nauczyciel a skuteczność reformy szkolnictwa zawodowego / Magdalena Leżucha.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 3, s. 67-83
113. Nauczyciel przedmiotów artystycznych w szkolnictwie zawodowym w świetle aktów prawnych / Agnieszka Dominika Rutkowska-Sagata.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2017, nr 4, s. 195-203
114. Organizacja kształcenia w nowych zawodach pod potrzeby pracodawców / Małgorzata Kawalec.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 118-122
115. Paradygmaty edukacji zawodowej w nowoczesnej gospodarce / Zdzisław Nowakowski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 16-23
116. Podstawa programowa kształcenia w zawodach / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 22-28
117. Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa / Katarzyna Trawińska-Konador.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 3, s. 101-110
118. Sposoby promocji szkolnictwa zawodowego / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 3, s. 14-17
119. Szkoły zawodowe i techniczne za pan brat z biznesem?.// Remedium. - 2019, nr 1, s. 33
120. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego / Agata Piszko.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 4, s. 40-42
121. Ważne zmiany w szkolnictwie zawodowym / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 8, s. 38-44
122. Wsparcie podkarpackiego szkolnictwa zawodowego realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie / Krzysztof Powrózek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2018, nr 2, s. 123-127
123. Zawody ginące i zawody przyszłości / Anna Jarmuszkiewicz, Roberto Romański.// Remedium. - 2017, nr 6, s. 2-5
124. Zmiany w zadaniach organu prowadzącego / Agata Piszko.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 4, s. 43-45

VII. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole

Wydawnictwa zwarte

125. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. Barbara
Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2017, sygn. TG 109945, SG 62171
126. Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania : przewodnik dydaktyczny / red. nauk. Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2018, sygn. TG 111072, NG 50529, SG 62170
127. Komunikacja, edukacja zdrowotna i współczesna profilaktyka społeczna / red. nauk. Karolina Sigda, Renata Matusiak, Joanna Główka-Luty. - Rzeszów : [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie] 2018, sygn. SG 61918
128. To, co ważne i poważne : inscenizacje o bezpieczeństwie, zdrowiu i emocjach : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków i klas I-III / Ewa Kujawińska. - Kraków : "CEBP 24.12" 2018, sygn. TG 111287, NG 59689, SG 62004
129. Zdrowie jako wartość w edukacji wczesnoszkolnej : uczeń w świecie wartości : poradnik aksjologiczny dla nauczycieli / Barbara Wolny. - Łapczyca : Regis 2018, sygn. TG 111499

Artykuły z czasopism

130. Aromaterapia : jak wspierać dzieci w rozwoju i dbać o ich zdrowie w przedszkolu / Dariusz Cwajda.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 6, s. 11-13
131. Drugie śniadanie ucznia : co zamiast kanapki? / Anna Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 3, s. 27-30
132. Edukacja zdrowotna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w nowej podstawie programowej / Aleksandra Mach.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 5-18
133. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym w klasach IV-VIII w zreformowanej szkole / Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 3, s. 103-112
134. Halo? Potrzebna pomoc : scenariusz zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy przez dzieci / Izabela Czaja-Antoszek.// Sygnał. - 2019, nr 2, s. 24-26
135. Jak nauczyć dzieci dobrze jeść? / Urszula Somow.// Sygnał. - 2017, nr 11, s. 19-21
136. Kiedy dziecko nie chce myć zębów.../ Marta Baj-Lieder.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 8, s. 16-19
137. My, ekoludki i ekologiczna żywność : metoda projektu w przedszkolu / Ewelina Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s. 14-15
138. Na pierwszym planie zdrowe odżywianie : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Zdrowia / Monika Sobkowiak.// Sygnał. - 2018, nr 4, s. 24-25
139. Na zdrowie. Cz. 1, Otyłość / Maria Jakubowska.// Sygnał. - 2017, nr 1, s. 17-20
140. Na zdrowie. Cz. 2, Sen / Katarzyna Romanowska-Gręda.// Sygnał. - 2017, nr 2, s. 15-18
141. Na zdrowie. Cz. 3, Postawa ciała / Jadwiga Kowalewska.// Sygnał. - 2017, nr 3, s. 16-19
142. Profilaktyka i zwalczanie wszawicy / Dorota Zając.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 4, s. 42-43
143. Program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący badania wiedzy młodzieży na temat przyczyn oraz profilaktyki cukrzycy typu 1. i 2. / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 1, s. 30-39
144. Puszek łakomczuszek : bajka edukacyjna dla dzieci, które jedzą zbyt dużo słodyczy / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 1, s. 14-15
145. Troska o zdrowie w szkole / Krystyna Ostrowska.// Wychowawca. - 2018, nr 9, s. 5-7
146. Zaburzenia odżywiania / Klaudia Waryszak-Lubaś.// Sygnał. - 2019, nr 3, s. 19-22
147. Zadania szkoły w walce z wszawicą / Dorota Zając.// Życie Szkoły. - 2018, nr 3, s. 42
148. Żyj bez nikotyny : palenie nie jest w modzie, ale młodzież, a nawet dzieci, wciąż sięgają po papierosy. Co robić? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2018, nr 22, s. 12

Autor: BP Tarnobrzeg