…A to Polska właśnie 1918-1939

Zestawienia bibliograficzne

…A to Polska właśnie 1918-1939 - zestawienie bibliograficzne w wyborze.

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

 

I. Traktat wersalski a Polska

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : "Pax", 1988, sygn. TG 66723, NG 39719
 2. Najnowsza historia Polski. [T. 1], 1914-1945 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2003, sygn. TG 106764
 3. Na stos / Marek Arpad Kowalski. - Warszawa : "Nowy Świat", 2005, sygn. TG 88775
 4. Niepodległość i granice Polski 1914-1922 / Piotr Rozwadowski, Aneta Ignatowicz. - Warszawa : "Bellona", 2015, sygn. TG 109450
 5. Odrodzona Rzeczpospolita 1918 : od powołania Legionów do wojen z sąsiadami : walka o granice, postawa mocarstw, usuwanie okupantów / Lech Wyszczelski. - Warszawa : "Bellona", 2013, sygn. TG 109452
 6. I wojna światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych / Mikołaj Berczenko. - Rzeszów : "Libra", 2009, sygn. TG 100321-22, TCz 100153, NG 54306, SG 55781
 7. Pierwsza wojna światowa : okopy : Europa powojenna / [z. oprac. przy współpr. Jeana Jacquesa Beckera ; przekł. z fr. Elżbieta Sadowska]. - Warszawa : "BGW", 1992, sygn. TCz 75192
 8. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, sygn. TG 109453
 9. Salon niepodległości : [11 XI 1918] / [red. Anna Gabryś, Monika Szewczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 102786, 94315
 10. Samobójstwo Europy : Wielka Wojna 1914-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015, sygn. TG 106578
 11. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł / oprac. Jan Dąbrowski. - Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, cop. 1937,
  sygn. TCz 8026
 12. Wielka Wojna i niepodległość Polski / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : "Rebis", 2014, sygn. TG 106581, SG 59362
 13. Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992, sygn. NG 40862
 14. Wygrać Polskę : 1914-1918 / Tomasz Schramm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989, sygn. TG 89009, TCz 67324, NG 39733, SG 33175

Multimedia

 1. Pierwsza wojna światowa w kolorze [Film] / real. i reż. George Marshall. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2012], sygn. TDVD 956
 2. Pierwsza wojna światowa w kolorze [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2012], sygn. TDVD 955

 

II. Gospodarka II Rzeczpospolitej

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce / Tadeusz Włudyka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, sygn. TG 93314
 2. Dwudziestolecie międzywojenne. T. 26, Gospodarka i pieniądze / Iwona Kienzler. - Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014, sygn. TG 109445
 3. Dzieje gospodarcze Polski / Wojciech Morawski. - Warszawa : "Difin", 2010,
  sygn. TG 98792, SG 54841, 54987
 4. Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku / Karol Jonca. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1996, sygn. NG 44793
 5. Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 r / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. - Warszawa : "Key Text", 1994, sygn. TG 73753, TCz 73752,
  SG 36229-30
 6. Gospodarstwo Polski Niepodległej w okresie międzywojennym 1919-1939 / Eugeniusz Kwiatkow. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2002, sygn. SG 45864, 46508
 7. Historia gospodarcza Polski / Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska. - Warszawa : "Key Text", 1997, sygn. TCz 77589, NCz 43745, SG 39823
 8. Polityka gospodarcza II [Drugiej] RP [Rzeczypospolitej Polskiej] i PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] / Zbigniew Landau, Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 74538, NG 42256, SG 38073-75, 40952
 9. Polityka inwestycyjna i budowa COP-u Eugeniusza Kwiatkowskiego : (dokumenty, wspomnienia, szkice) / wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski. - Stalowa Wola : Muzeum Regionalne, 2012, sygn. TG 101851, SG 58513
 10. Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego / Aleksandra Lityńska. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998, sygn. SG 44058
 11. Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918-1939 / Marek Jabłonowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TG 70405, NG 43226

III. Polityka zagraniczna Polski

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Czwarty rozbiór Polski : z dziejów stosunków radziecko-niemieckich w okresie międzywojennym / Karol Grunberg, Jerzy Serczyk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990, sygn. NG 40348
 2. Droga do rozbioru Polski 1918-1939 : nowe ustalenia / Karol Grunberg, Jerzy Serczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005, sygn. SG 50176
 3. Historia polityczna Polski 1935-1945 / Paweł Wieczorkiewicz. - Warszawa : "Książka
  i Wiedza", cop. 2005, sygn. TG 88730
 4. Noc hieny i szakala : Hitler - Stalin, kontrakt stulecia / Jacek Wilamowski. - Warszawa : " CB", 2000, sygn. SG 46090
 5. O czym nie wiedzieli Beck i Rydz-Śmigły / Lech Wyszczelski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1989, sygn. TG 67457, NG 39643, SG 32798
 6. Pakt Piłsudski-Lenin, czyli Jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium / Piotr Zychowicz. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015,
  sygn. TG 108638
 7. Polityka zagraniczna Polski 1918-1994 / Robert Kupiecki, Krzysztof Szczepanik. - Warszawa : "Scholar", 1995, sygn. TCz 75040
 8. Polityka zagraniczna Polski międzywojennej / Stanisław Sierpowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994, sygn. TCz 73658, NG 41959
 9. Polska - Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923-1937 / Maria Nowak-Kiełbikowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, sygn. TG 67625, NG 39720, SG 32987
 10. Spór o Zaolzie : 1918-1920 i 1938 / Jerzy Wiechowski. - Warszawa : "Tor", 1990, sygn. TG 68348
 11. W obronie niepodległości : antykomunizm w II Rzeczypospolitej / pod red. i ze wstępem Jacka Kloczkowskiego i Filipa Musiała. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009, sygn. 109459

IV.Tarnobrzeg w okresie międzywojennym

 

Wydawnictwa zwarte

 1. 100 lat szpitala w Tarnobrzegu / [red. Józef Myjak. - Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej "Myjakpress", 2004, sygn. TCz 91364
 2. 100 lat tarnobrzeskiego harcerstwa : biografie Komendantek i Komendantów Hufców Związku Harcerstwa Polskiego w Tarnobrzegu Zbigniew Krupa. - Tarnobrzeg : [b. w.], 2012, sygn. TCz 103044
 3. Bibliotekarz z Dzikowa - dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1996, sygn. TG 76671, TG 107830,
  TCz 76691
 4. Dwa symbole Tarnobrzega : 1904-2004 / oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2004, sygn. TCz 86827
 5. Dzieje zamku w Dzikowie / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2315
 6. Jan Słomka i jego dzieło / Bożena Staszczak. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2317, 2600
 7. Klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik- Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2318, 2602
 8. Kolekcja Dzikowska : zbiory hrabiów Tarnowskich / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2016, sygn. TCz 109279
 9.  Kościół Dominikański / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000, sygn. TB 2324
 10. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum
  w Tarnobrzegu : 1909-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 2009, sygn. TG 95916, TCz 95917
 11. Księga jubileuszowa z okazji 110-lecia Szkoły Przemysłowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu : 1899-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2009, sygn. TCz 97399
 12. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994, sygn. TG 73767, 108299, TCz 73766, SG 36619
 13. Nie ma Ulicy Zielonej / Czesław Schabowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1972, sygn. TG 17662, TCz 87040
 14. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka.
  - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn. TG 73425
 15. Sprawozdania Dyrekcji C.K. Szkoły Realnej, Państwowej Szkoły Realnej
  i Państwowego Gimnazjum im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za lata 1909-1938. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004,
  sygn. TCz 86741
 16. Tajemnice klasztoru : z dziejów klasztoru Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004,
  sygn. TG 90229, TCz 90230
 17. Tajemnice zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, 2016, sygn. TG 109310, TCz 109309
 18. Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999, sygn. TG 90233, 93776, TCz 81053
 19. Tarnobrzeg - kapliczki, figurki, krzyże / Piotr Czepiel, Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Fram". 2014,
  sygn. TG 107939, TCz 106274
 20. Tarnobrzeg / Agnieszka Bogaczyk. - Krosno : "Roksana", 2004, sygn. TCz 86080,
  SG 48036
 21. Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. TG 90227, 98613-14, TCz 87765
 22. Tarnobrzeg i okolice / Artur Bata, Hanna Lawera. - Krosno : "Roksana", 1998,
  sygn.  NCz 46039, SCz 41722
 23. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1593-1939 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2005, sygn. TG 87764, 90226, 105760-61, TCz 87613
 24. Tarnobrzeg : historia rozwoju przestrzennego / Kazimierz Kuśnierz ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1998,
  sygn. TG 78306, 90228, TCz 78305
 25. Tarnobrzeg - kościół i klasztor dominikański : woj. Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy Zub]. - Tarnobrzeg : "Profil", 1996, sygn. TCz 78033
 26. Tarnobrzeg : szkice z dziejów miasta i jego obywateli / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : Attyla, 2012, sygn. TG 102417, TCz 102418
 27. Tarnobrzeg : ślady czterech wieków / Adam Wójcik, Krzysztof Garbacz ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. - Tarnobrzeg : "Museion", 1992, sygn. TG 108266, TCz 71624
 28. Tarnobrzeg / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Fundacja "ARS", [1993], sygn. TCz 72122
 29. Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta / T. 1 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2013,
  sygn. TCz 104107
 30. Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta / T. 2 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2015,
  sygn. TCz 109283
 31. Tarnobrzeski słownik biograficzny : wpisani w historię miasta / T. 3 / Bogusław Szwedo. - Sandomierz : "Armoryka" ; Tarnobrzeg : Radio "Leliwa", 2016,
  sygn. TCz 109259
 32. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 1998, sygn. TCz 78710
 33. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 2 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2001, sygn. TCz 85567
 34. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2007, sygn. TCz 91215
 35. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2012, sygn. TCz 102822
 36. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 5 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2016, sygn. TCz 109089
 37. Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / [aut.] Kazimierz Błasiak [i in.]. - Bydgoszcz : "Journal", 1997, sygn. TG 78302, TCz 78301
 38. Tarnobrzeskie rody / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012, sygn. TG 101681, TCz 101682
 39. Z dziejów Tarnobrzega, Dzikowa, Miechocina, Wielowsi i Mokrzyszowa : przegląd wydarzeń / oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, [1993], sygn. TB 1145
 40. Z dziejów Tarnobrzeskiej Straży Pożarnej / oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, [1991], sygn. TB 1146
 41. Zespół miast Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola : analiza planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1937-1983 / Barbara Sakowska-Knapp ; Warszawa : Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991, sygn. TG 87992

Artykuły z czasopism

 1. 100 lat szpitala w Tarnobrzegu / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2009, nr 31, s. 8-14
 2. 100 lat tarnobrzeskiego liceum / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2009,
  nr 22, s. 12
 3. 105-lecie Przedszkola nr 3 im. S. Jachowicza w Tarnobrzegu / oprac. Monika Błasiak-Brud.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2010, nr 14, s. 27-28
 4. Absolwentki / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34,
  s. 53-55
 5. Cmentarz w Tarnobrzegu / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1998, nr 19, s.78-82
 6. Działacze tarnobrzeskiego "Strzelca" / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 33, s. 49-55
 7. Fundacja Jana Zdzisława i Zofii hr. Tarnowskich z Dzikowa dla inwalidów wojennych z gmin powiatu tarnobrzeskiego i kolbuszowskiego / Radosław Pawłoszek ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.// Dzikoviana. - 2015, T. 1, s. 141-177
 8. Klęska powodzi w 1924 roku w powiecie tarnobrzeskim / Waldemar Prarat.// Chata. - 2008, nr 1, s. 115-118
 9. Kłopotliwa niepodległość / Adam Wójcik-Łóżycki.// Dzikovia. - 2008, nr 34, s.9-11
 10. Machów : Dzieje wioski w zarysie od prehistorii do siarki / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2006, nr 27, s.5-13
 11. Michał Marczak (1886-1945) : historyk-regionalista / Beata Kotasiak-Wójcik ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega /// Dzikoviana. - 2015, T. 1, s. 7-73
 12. Michał Marczak dziejopis Tarnobrzega / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2000, nr 10, s.8-9
 13. Nasza szkoła. 100 lat gimnazjum i liceum w Tarnobrzegu / Beata Kotasiak-Wójcik.// Dzikovia. - 2009, nr 39, s. 16-19
 14. Nauczyciele / Tadeusz Zych [i in.].// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010,
  nr 34, s. 38-52
 15. Ochotnicy dzikowscy 1920 roku / Michał Marczak.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2005, nr 26, s.23-26
 16. Ochotnicy Dzikowscy / Sławomir Stępak.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.
  - 2005, nr 26, s.12-14
 17. Ochotnicy z Dzikowa / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2005, nr 23, s.12-13
 18. Ochotnicy zgłoszeni w dniu 15 lipca 1920.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.
  - 2005, nr 26, s.15-22
 19. Ochronka im Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu / Anna Pałacka.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2016, nr 44, s. 100-122
 20. Pamięci wielkiego sportowca / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2007, nr 32, s.8-9
 21. Pamiętniki włościanina Jana Słomki jako dokument etnograficzny / Sylwia Prokop.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2001, nr 22, s.22-47
 22. Pawlasowie / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2011, nr 14, s. 26
 23. Pożar i dobudowa zamku w Dzikowie / Adam Wójcik-Łóżycki.// Dzikovia. - 2007,
  nr 32, s.20-26
 24. Religijność ziemian dekanatu miechocińskiego w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) / Lucyna Łysiak-Kosowska.// Chata. - 2009, nr 2, s. 7-13
 25. Seminarium Nauczycielskie / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s.4-17
 26. Tarnobrzeg w przededniu wielkiej wojny / Waldemar Bałda.// Dzikovia. - 2016, nr 66, s. 22-24
 27. Tarnobrzeg w XX wieku / Wacław Łużycki.// Dzikovia. - 2000, nr 10, s.3
 28. Tarnobrzeski gmach "Sokoła" / Adam Wójcik-Łóżycki.// Dzikovia. - 2008, nr 34, s.7-9
 29. W czasach Jana Słomki / Bożena Staszczak.// Dzikovia. - 2012, nr 50, s. 9-13
 30. Wspomnienia (fragmenty) / Michał Marczak.// Dzikovia. - 2007, nr 29, s.15-19
 31. Wspomnienia o działalności Zdzisławowej Tarnowskiej : na niwie opieki nad dziećmi w Tarnobrzegu z 1934 roku i jej działalności dobroczynnej podczas I wojny światowej / Chalcarz Józef.// Dzikovia. - 2012, nr 50, s. 14-16
 32. Z dziejów szkolnictwa powszechnego w Tarnobrzegu w latach 1813-1939 / Sławomir Stępak.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2013, nr 39, s. 5-48
 33. Związek Strzelecki w tarnobrzeskiem / Karol Sęk.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 33, s. 5-48
 34. Życiorysy ojców lekarzy spisane przez ich córki : dr Eugeniusz Pawlas / Alicja Onisk.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2009, nr 31, s. 28-29
 35. Życiorysy ojców lekarzy spisane przez ich córki : dr Jan Chruściel / Krystyna Chruściel.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2009, nr 31, s. 30-31
 36. Życiorysy ojców lekarzy spisane przez ich córki : dr Otton Loewy / Helena Loewy.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2009, nr 31, s. 31-32
 37. Życiorysy ojców lekarzy spisane przez ich córki : Pani Doktor / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2009, nr 31, s. 33-35

V. Literatura okresu międzywojennego

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Dwudziestolecie 1918-1939 : odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia / red. nauk. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz. - Warszawa : "Elipsa", 2010, sygn. TG 98579
 2. Dwudziestolecie 1919-1939 / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn. TG 72467-68, NG 41268-69
 3. Dwudziestolecie międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003,
  sygn. TG 92513
 4. Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej / Grzegorz Gazda. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe : "Słowo/Obraz Terytoria", 2008,
  sygn. TCz 93360, SCz 51997
 5. Dwudziestolecie międzywojenne / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TCz 94869
 6. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 8, Dwudziestolecie międzywojenne. [Cz. 1] / [aut. Andrzej Cieński i in. ; red. Anna Skoczek]. - Kraków : "SMS", [2004], sygn. TCz 88764
 7. Kultura w Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Małgorzata Pycka. - Warszawa : "Bellona", 2015, sygn. TG  109447
 8. Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997,
  sygn. TG 78274, TCz 77704, NG 43917, SG 39846-47
 9. Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Wojciech Otto. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007, sygn. TG 91835
 10. Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011, sygn. TG 109451
 11. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym : Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej / Włodzimierz Bolecki. - Kraków : "Universitas", 1996, sygn. TG 78262, NG 45016, SG 39706
 12. Poezja polska w latach 1918-1939 / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, sygn. TG 75369, NG 42997, SG 37451, TCz 37450
 13. Polska awangarda prozatorska / Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : "Semper", 1995, sygn. TG 76796
 14. Późne tropy Młodej Polski (1914-1939) / Jan Jakóbczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, sygn. TG 96983
 15. Proza dwudziestolecia / Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005, sygn. TG 90454, TCz 88780, SG 48942

Autor: PBW Tarnobrzeg