Polskie Państwo Podziemne

Zestawienia bibliograficzne

Polskie Państwo Podziemne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bez broni / Eugeniusz Dąbrowski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : "Pax", 1990 sygn. TG 68013 Nielegalne czasopisma polskie.
 2. Dziewczyny wojenne : prawdziwe historie / Łukasz Modelski. - Kraków : "Znak", 2011 sygn. TG 100507, SG 56342
 3. Emigracja / Rafał Habielski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 sygn. TG 75625, NG 42795, SG 37714
 4. Emisariusz własnymi słowami : zapis rozmów przeprowadzonych w latach 1995-1997 w Waszyngtonie emitowanych w Głosie Ameryki / Jan Karski, Maciej Wierzyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2013 sygn. TG 104273, SG 58465
 5. Jan Karski : fotobiografia / koncepcja, wybór tekstów i opracowanie graficzne Maciej Sadowski ; [tł. Klementyna Suchanow]. - Warszawa : "Veda", 2014 sygn. TG 104757
 6. Jan Karski Kozielewski : 1914-2000 / Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : "Aspra-Jr" : Fundacja "Centrum Europejskie Natolin", 2014 sygn. SG 58471
 7. Karski : raporty tajnego emisariusza / Stanisław M. Jankowski. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2013 sygn. TG 104622
 8. Komendanci Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 sygn. TG 76158
 9. Made in Poland : opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik / Emil Marat, Michał Wójcik. - Warszawa : "Wielka Litera", cop. 2014 sygn. TG 105312
 10. O wielką Polskę na wojennym wychodźstwie : Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939-1943) / Krzysztof Kaczmarski. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013 sygn. TG 105093
 11. Obłęd '44 czyli Jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie / Piotr Zychowicz. - Poznań : "Rebis", 2013 sygn. SG 57917
 12. Operacja "Burza" i powstanie warszawskie 1944 / pod red. Krzysztofa Komorowskiego ; aut. Wojciech Barański [i in.]. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : "Rytm", [2008] sygn. TG 93565
 13. Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944 / Krzysztof Kaczmarski. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003 sygn. TG 87768
 14. Polonia zachodnioeuropejska w planach Rządu RP na emigracji (1940-1944) - Akcja Kontynentalna / Tadeusz Panecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986 sygn. TG 60209
 15. Polska Podziemna 1939-1945 / Włodzimierz Borodziej [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 sygn. TG 69918, SG 41539
 16. Polska walcząca : (1939-1945). T. 5-6, Uderzenie / Finał / Jerzy Ślaski. - Warszawa : "Pax", 1986 sygn. TG 59261, SG 29603
 17. Polski rząd na uchodźstwie / Evan McGilvray ; z ang. przeł. Zofia Kaleta. - Warszawa : "Świat Książki", 2011 sygn. TG 100905
 18. Polskie Państwo Podziemne : przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945 / Stefan Karboński ; uzup., przypisy i bibliogr. Waldemar Grabowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008 sygn. SG 52222
 19. Polskie Państwo Podziemne / Stanisław Salmonowicz, Marek Ney-Krwawicz, Grzegorz Górski ; przedm. Jerzy Śląski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1999 sygn. TG 85148
 20. Polskie Państwo Podziemne : z dziejów walki cywilnej 1939-45 / Stanisław Salmonowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994 sygn. NG 42168
 21. Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45 / [tekst informatora Katarzyna Kyc, Mirosław Surdej]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012 sygn. TG 103349, NG 55997, SG 58175
 22. Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941 / [wprow. Kazimierz Krajewski, kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mater., oprac. Waldemar Grabowski i in.; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska] - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003 sygn. TG 85347, NG 48492, SG 47126
 23. Prasa Polski podziemnej : nie publikowane gazetki Biura Informacji i Propagandy - Okręgu Kielce SZP, ZWZ, AK z lat 1940-1943 / Stanisława i Władysław Felcman. - Kielce : "Jedność", 1999 sygn. TG 82571
 24. Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945 : organizacja, personalia, polityka / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993 sygn. TG 71725, SG 35020
 25. Tajne państwo : opowieść o polskim Podziemiu / Jan Karski ; przekł. Grzegorz Siwek. - Kraków : "Znak Horyzont", 2014 sygn. TG 105078
 26. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : "Rytm", [2011] sygn. TG 101516

 

Artykuły z czasopism:

 1. Chłopcy i dziewczęta od "Radosława" : próba charakterystyki zbiorowej / Bartosz Nowożycki.// Mówią Wieki. - 2014, nr 8, s. 36-39
 2. Człowiek, który chciał powstrzymać Holokaust : Rok Jana Karskiego / Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 1, s. 11
 3. Droga do "Burzy" / Marek Gałęzowski.// Pamięć.pl. - 2014, nr 1, s. 28-32
 4. Karski : życie z winą / Kaya Mirecka-Ploss.// Charaktery. - 2014, nr 7, s. 94-96
 5. Kurier, który nie zawiódł : Rok Jana Karskiego / Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 11, s. 7
 6. Na stulecie "Bławata" / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 14, s. 15
 7. Orły ze znakiem Polski Walczącej / Tomasz Zawistowski.// Pamięć.pl. - 2014, nr 3, s. 55-58
 8. Pamięci "Jędrusia" - w 70. rocznicę śmierci / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2013, nr 2, s. 8
 9. Popowstańcze drogi / Maciej Podbielkowski.// Mówią Wieki. - 2014, nr 8, s. 95-100
 10. Por. Władysław Wojnarski / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2010, nr 19, s. 10
 11. Posłuchajcie tam wiatru / Piotr Niemiec.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 38, s. 10
 12. Powstańczy szlak : zgrupowania AK "Radosław" / Bartosz Nowożycki.// Mówią Wieki. - 2014, nr 8, s. 33-35
 13. Stosunek władz polskich na emigracji we Francji do przedstawicieli obozu sanacyjnego (wrzesień 1939 - czerwiec 1940) / Paweł Duber.// Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 2, s. 18-22
 14. Niezłomni : tajne nauczanie na terenach wcielonych do Rzeszy / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 50, s. 10
 15. Orły ze znakiem Polski Walczącej / Tomasz Zawistowski.// Pamięć.pl. - 2014, nr 3, s. 55-58
 16. Wywiad Armii Krajowej / Maciej Żuczkowski.// Pamięć.pl. - 2012, nr 4-5, s. 46-49
 17. Z Pruszkowa do Moskwy przez Włochy / Tomasz Stańczyk.// Pamięć.pl. - 2012, nr 3, s. 62-64

 

Multimedia:

 1. Druga wojna światowa w kolorze [Film] / real. i reż. Michael Kloft. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2012] sygn. TDVD 957
 2. Hubal [Film] / reż. Bohdan Poręba ; scen. Jan Józef Szczepański. - Warszawa : "Grube Ryby" : Filmoteka Narodowa, [2009] sygn. TDVD 595
 3. Jędrusiowa dola [Film]. - Tarnobrzeg : [Miejska Telewizja Tarnobrzeg], [2011] sygn. TDVD 790
 4. Polskie Państwo Podziemne (1939-1945) [Film]. - Warszawa : Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 2002 sygn. TDVD 730
 5. Ślad pamięci. CD 1-25 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010 sygn. TPŁC 201-274
 6. Walka o Polskę w XX wieku [Film] / reż., scen. Alina Czerniakowska. - Warszawa : Telewizja Polska, 2010 sygn. TDVD 838

Autor: PBW Tarnobrzeg