Poradnictwo zawodowe

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. 7 nawyków skutecznego działania / Stephen R. Covey . - Poznań : "Rebis", 2007,  sygn. TG 98193
  Książka Seana Coveya przedstawia najważniejsze problemy, z jakimi musimy sobie poradzić, oraz siedem nawyków, dzięki którym będziemy mogli przezwyciężyć wszelkie trudności. Dowiemy się, jak być asertywnym, by oprzeć się presji otoczenia, jak zaprzyjaźnić się z rodzicami, nawiązywać nowe przyjaźnie, osiągać stawiane sobie cele. Autor rzeczowo, a zarazem z dużym humorem radzi i podpowiada, jak w prosty sposób, wykorzystując swoje możliwości, poprawić relacje z rówieśnikami, podnieść jakość swego życia i zyskać akceptację otoczenia.
 2. Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli / Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009,  sygn. TG 96967
  Praca zawodowa stanowi współcześnie jedną z podstawowych form aktywności człowieka towarzyszącą mu przez cały okres dorosłości. Jest ona nie tylko źródłem środków zapewniających utrzymanie się i możliwość zaspokajania potrzeb, lecz przede wszystkim daje poczucie wartości, stwarza szanse na realizację dążeń i planów.
 3. Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? / Magdalena Polczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007,  sygn. TG 95683
  W książce opisano przebieg rekrutacji i selekcji oraz metody stosowane przez pracodawców, przy pomocy których sprawdzają oni przydatność zawodową kandydata. Autorka daje wskazówki, jak należy przeanalizować swoje dotychczasowe sukcesy i porażki oraz ustalić indywidualne cele życiowei zaplanować drogę zawodową. Następnie opisuje metody poszukiwania pracy i instytucje powołane do udzielenia pomocy w zakresie poszukiwania pracy.
 4. Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? / Luiza Kulczycka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, sygn. TG 95815
  Autorka radzi, jak wykorzystać szansę bezpośredniego spotkania z potencjalnym pracodawcą. W poradniku omówiono zagadnienia dotyczące  przygotowania się do rozmowy kwalif kacyjnej,   przebiegu standardowego spotkania rekrutacyjnego,   rodzajów rozmów kwalif kacyjnych,  najczęściej zadawanych pytań przez osobę rekrutującą i kandydata,  metod autoprezentacji .W książce umieszczone zostały przykłady oraz informacje, które mogłyby wspomóc kandydata w trakcie przygotowań do tego ważnego spotkania. Ponadto poruszono tematykę testów psychologicznych oraz innych procedur oceny kandydatów w trakcie rozmowy  kwalifikacyjnej połączonej z symulacjami
 5. Jak się rozwijać, by rozwinąć skrzydła? : czyli jak zastosować techniki PR na rynku pracy / Iwona Burzyńska. - Warszawa : "Difin", 2010, sygn. TG 98961
  Prezentowany poradnik stanowi propozycję dla wszystkich, którzy przymierzają się do zmian w swoim życiu zawodowym, szukają pracy, przekwalifikowują się, chcą awansować lub pragną po prostu poświęcić więcej refleksji swoim sukcesom i porażkom w tym obszarze życia.
 6. Jak zostać urzędnikiem Unii Europejskiej / Charles Groutage ; tł. Tamara Wilczyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, sygn. TG 94066
  Przewodnik ma za zadanie pomóc w realizacji ambicji, w zdobyciu pracy w jednej z instytucji unijnych. Informuje czego powinniśmy się spodziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jak się do niej przygotować.
 7. Nie wysyłaj CV czyli Jak się dostać do dobrej firmy / Jeffrey J. Fox ; [przekł. Teresa Kowalska]. - Warszawa : "Vocatio", 2006, TG 93564
  Tematem książki jest marketing sprzedaż – marketing i sprzedaż samego siebie, autor podaje” nowy przepis” na zdobycie pracy.
 8. Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Ken Robinson ; przeł. Aleksander Baj. - Kraków : "Element", 2010, sygn. TG 98262
  W tej przełomowej i inspirującej książce Ken Robinson przekonuje, że na całym świecie organizacje próbują naprawić problem, którego źródłem są szkoły i uniwersytety. Wielu ludzi kończy edukację nie mając pojęcia, jakie są ich prawdziwe twórcze zdolności. Wszyscy mamy wielkie naturalne zdolności, jednakże wszyscy mamy je na swój sposób.
 9. Praca - jak szukać, zmieniać, utrzymać : vademecum pracownika / Joanna Rozmiarek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008, sygn. TG 93740
  Poradnik zawiera m.in. skuteczne metody zdobywania pracy, opisane krok po kroku, wzory CV i listów motywacyjnych,  wzory umów o pracę,  zbiór praw pracowniczych, obronę przed oszustwem i lobbingiem, nowe pomysły na zarobkowanie, wsparcie na czas bez pracy,  dawkę humoru i porcję wiary, abyś zdobył wymarzoną pracę.
 10. Prawo pracy : zarys wykładu / Zdzisław Kubot [i in.].  - Warszawa : "Difin", 2010, sygn. TG 99097
  Podręcznik uwzględnia zmiany zachodzące we współczesnych stosunkach zatrudnienia, szerzej traktuje o problemach poruszanych dotychczas tylko marginalnie (zagadnienia czasu pracy, stosunki służbowe, problemy zbiorowego prawa pracy). Sposób ujęcia i przedstawienia wielu zagadnień prawa pracy jest oryginalny i odbiega od przyjętych do tej pory schematów.
 11. Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu / Ursula Degen ; przekł. [z niem.] Arleta Perchthaler. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn. TG 90015
  Czytelnik znajdzie w niej cały zestaw narzędzi potrzebnych do komunikowania się, dzięki którym nauczy się prowadzić najpierw małe, a z czasem także większe i ważniejsze rozmowy.
 12. Telepraca : instruktaż zatrudnienia : wzór regulaminu i dokumentacja telepracy / Piotr Ciborski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007.sygn. TG 95521
  Praktyczne omówienie nowej formy zatrudnienia. Autor przedstawia w jaki sposób przygotować firmę do zatrudnienia telepracowników, jakie są zalety i wady telepracy, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracowniku. Do instruktażu dołączono zestaw wzorów dokumentów, w tym: regulamin stosowania telepracy, porozumienie w sprawie stosowania telepracy, wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie bhp, umowę związaną z wykonywaniem telepracy i inne.
 13. Telepraca : strategie kierowania wirtualną załogą / Jack M. Nilles ; z ang. przeł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, sygn. TCz 95523
  Telepraca sprawdziła się na całym świecie. Po raz pierwszy wprowadzono ją w latach sześćdziesiątych w Wielkiej Brytanii, w firmie programistycznej F International. Dziś w Stanach Zjednoczonych pracuje w tym systemie około 13 mln ludzi, a w Europie około 4 mln. Autor opisuje jak wybrać w firmie najlepszą technikę pracy, jak ustalać reguły formalne i reguły porozumiewania się, jak oceniać wyniki pracy i jak organizować warsztat pracy. Porusza problemy związane z doborem odpowiednich pracowników, a także z kontrolą ich pracy. Udowadnia, że w takim systemie pracy nie da się osiągnąć bez wzajemnego zaufania i bez otwartej komunikacji.
 14. Uwierz w siebie / Joseph Murphy ; [tł. z jęz. ang. Jacek Konarski]. - Katowice : "Kos", 2009, sygn. TG 97420, 98031
  W tej książce dr Joseph Murphy pokazuje w jaki sposób można urzeczywistniać marzenia. Należy zacząć od właściwego nastawienia umysłu - od przekonania, że "dla chcącego nic trudnego".
 15. Zatrudnianie pracowników tymczasowych / Marek Rotkiewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2010,  sygn. TG 98682
  W książce omówiono formę i teść umowy przy zatrudnianiu pracownika tymczasowego, jego prawa i obowiązki, a także proces zakończenia zatrudniania pracownika tymczasowego. Dużo miejsca poświęcono zakresowi stosowania przepisów prawa pracy. W poradniku jest zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.).
 16. Zwycięskie CV : jak napisać przekonujące CV / John Middleton ; przeł. [z ang.] Sylwia Jaśkiewicz. - Poznań : "Rebis", 2007, sygn. TCz  93573
  Kiedy ciężko jest dostać wymarzoną pracę, warto sięgnąć do poradnika Johna Middletona. W tej książce autor umieścił 52 wspaniałe pomysły na poprawienie wyglądu i zawartości życiorysu - to znaczy pomysły na umiejętne wyeksponowanie własnych zalet i zamaskowanie wad. Middleton pokazuje, jakie błędy popełnia się najczęściej przy pisaniu CV i radzi, jak je wyeliminować. Jego podpowiedzi mogą się okazać naprawdę skuteczne, zwłaszcza że sam autor zajmuje się od wielu lat zagadnieniem rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Artykuły z czasopism

 1. Aspiracje życiowe młodzieży / Henryk Porożyński // Edukacja. - 2001, nr 4, s.60-66
 2. Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa // Wychowawca. - 2005, nr 1, s.11- 13
 3. Kształcenie zawodowe : rynek pracy / red. Stefan M. Kwiatkowski // Nowa Szkoła. - Warszawa, 2000. - 2000, nr 8, s.54-55
 4. Młodzież na rynku pracy - opinie maturzystów / Sławomir Gawroński // Polityka Społeczna. - 2007, nr 10, s.26-29
 5. Orientacja i poradnictwo zawodowe : młodzi Polacy początku wieku i ich oczekiwania wobec doradców / Joanna Minta // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.13-18
 6. Orientacja szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s.8-13
 7. Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s.42-45
 8. Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej / Cecylia Pielok // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s.16-20
 9. Przykłady dobrej praktyki i ty możesz zostać przedsiębiorcą / Maria Krogulec-Sobowiec // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.20-23
 10. Wybór zawodu / Jolanta Lenart // Wychowawca. - 2008, nr 1, s.10-11
 11. Zasady zatrudniania młodocianych / Aneta Paszek // Polityka Społeczna. - 2003, nr 3, s.8-11
 12. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów / Joanna Szymanowska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s.5-9
 13. Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s.86-94
 14. Zgodnie z prawem : zasady zatrudniania nauczycieli / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 12, s.8-9
 15. Zwrot w polityce rynku pracy / Małgorzata Szylko-Skoczny // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s.1-5

 

Multimedia

 1. Działam skutecznie [Dokument elektroniczny] : poradnik dla osób przygotowywujących się do wejścia na rynek pracy i skutecznego działania na nim / Edyta Fira-Krempa, Iwona Terlikowska. - Warszawa : "Premiere Multimedia", cop. 2004,        sygn. TPŁW 167
 2. Jak założyć firmę? [Dokument elektroniczny] / Joanna Grącka. - Wersja 2.0.0.0. - Warszawa : "Premiere Multimedia", cop. 2004, sygn. TPŁW 166
  Zaprezentowano kolejne kroki w procesie założenia i rejestracji własnej firmy, szczegółowo przedstawiono konstrukcję biznesplanu oraz podano możliwe sposoby pozyskania kapitału początkowego.
 3. Myśl! ... i bogać się [Dokument dźwiękowy] : podręcznik człowieka interesu / Napoleon Hill ; przekł. Wacław Sadkowski ; czyta Krzysztof Ibisz. - Warszawa : "Studio Emka", cop. 1996,  sygn. TPŁC 115
 4. Szukam pracy ... i ją znajduję [Dokument elektroniczny] : komputerowy poradnik dla wszystkich szukających i zmieniających pracę / poradnik: Piotr Krawczyk, Wojciech Piszula ; moduły dodatkowe: Edyta Fira-Krempa, Iwona Terlikowska. - Warszawa : "Premiere Multimedia", cop. 2004, sygn. TPŁW. 165

Autor: PBW Tarnobrzeg