Praca pozalekcyjna

Zestawienia bibliograficzne

 Artykuły z czasopism

 1. Czas wolny w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych : (z badań w Zespole Szkół im Konstytucji 3-maja w Iławie) / Felkis Rochowicz //  Lider. - 2008, nr 7-8, s.22-24
 2. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 12–13
 3. Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska na zajęcia koła ekologicznego / Małgorzata Dąbska //  Aura. - 2005, nr 11 ; Dodatek ekologiczny dla szkół nr 134, s.6-8
 4. Ferie w bibliotece / Dorota Brzozowska //  Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s.14
 5. Fotografia w szkole / Witold Muszyński. // Wychowanie Techniczne w Szkole. -  2006, nr 4/5, s. 41-46
 6. Godzina  "za free", jak ja wykorzystać : program działań koła literacko-dziennikarskiego w gimnazjum / Marzena Tyl //  Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s.9-10
 7. Historia pewnych zajęć / Teresa Kubacka. // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 35-40
 8. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka //  Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.43-46
 9. Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska. // Nowa Szkoła. -. 2006, nr 2, s. 10-12
 10. Karta informacyjna programu "tańczyć każdy może" / Elżbieta Grzelak //  Lider. - 2009, nr 3, s.28-30
 11. Kąt - "do tej szkoły lubię przychodzić!" / Emilia Retmaniak, Alicja Sobocka //  Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. s16-17
 12. Kierunki pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach klubów 4-H / Andrzej Piotr Wiatrak //  Edukacja. - 1995, nr 4, s. 69-75
 13. Koło dziennikarskie : (program dla szkół podstawowych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10,  s. 27-31
 14. Koło zainteresowanych językiem rosyjskim w gimnazjum – plan pracy / Małgorzata Janowczyk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 4, s. 64–69
 15. Kółko języka niemieckiego - dobry sposób na rozwijanie zainteresowań uczniów / Halina Szwajgier. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 100-103
 16. Kółko teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna //  Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s.56-58
 17. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 2, s. 4–9
 18. Młode talenty : warto wspierać uzdolnionych uczniów, inspirować ich do dalszej pracy, ułatwiać im zaistnienie w lokalnym środowisku / Jolanta Wawoczny //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s.21
 19. Nasze dziedzictwo, nasza Europa / Lucyna Domaszczyńska. // Życie Szkoły. -  2005, nr 5, s. 35-37
 20. National Geographic : scenariusz wystawy fotografii / Grażyna Kuzyka //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s.20
 21. O edukacji filmowej w liceum trzyletnim / Bogdan Bernacki, Ewa Wyszyńska. // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 55-57
 22. O pracy kół zainteresowań/ Aleksandra Górska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 51–52
 23. Od indywidualizacji nauczania do indywidualnej pracy z uczniem / Maria Bester, Grażyna Fleszer //  Ergo. - 2005, nr 9, s.26-29
 24. Pozaszkolna edukacja muzyczna dziecka - refleksje i spostrzeżenia / Ewelina Boesche-Kopczyńska //  Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 5, s.51-56
 25. Praca domowa / Krzysztof Zajdel //  Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 2, s.17-18
 26. Praca pozalekcyjna (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewa Szabłowska //  Nowa Szkoła. - 2011, nr 6, s.52-54
 27. Promocja i reklama twórczości dzieci : na przykładzie działań marketingowych w MDK nr 5 w Bydgoszczy / Jolanta Wawrzonkowska, Elżbieta Durzyńska, Hanna Grześkowiak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s.6-7
 28. Pytania testowe etapu centralnego XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej : Międzyzdroje - 7 czerwca 2008 r. //  Aura. - 2008, nr 9, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 169, s.6-8
 29. Rozwój zrównoważony w programie zajęć koła ekologicznego w gimnazjum (4) / Małgorzata Żbik //  Aura. - 2008, nr 10, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 170, s.5-6
 30. Rozwój zrównowżony w programie zajęć koła ekologicznego w  gimnazjum (3) / Małgorzata Żbik //  Aura. - 2008, nr 9, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 169, s.4-6
 31. Ruch Parafiadowy wsparciem sportu szkolnego / Piotr Paluch //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8-9, s.34-38
 32. Skąd pozyskać fundusze na sprzęt i sportowe zajęcia pozalekcyjne? / Małgorzata Pelczarska //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8-9, s.27-28
 33. Spływy kajakowe jako pozaszkolna forma wychowania fizycznego / Ryszard Walczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 6/7, s. 37–38
 34. Supełek. Koło artystyczno-techniczne : Zajęcia dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Agata Korzeń //  Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s.22
 35. Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów. Opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad //  Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s.3-8
 36. Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / Danuta Kmita // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 41–45
 37. Taka zwykła sobota... / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 49-50
 38. Uczyć i wychowywać także po lekcjach! / Elżbieta Jatulewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 43-45
 39. Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej / A. Jurczak. -  Bibliogr. -  Tekst również w jęz. ang. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2004, nr 4,s. 367-378
 40. Ukryte talenty : wystawa prac nauczycieli / Katarzyna Ewa Wojciechowska //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s.15
 41. Wrocław - moja mała Ojczyzna : projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla 6-letnich dzieci / Lidia Groma-Graboś //  Lider. - 2008, nr 9, s.22
 42. Zabawy w świetlicy / Bernarda Zaremba // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 36–44
 43. Zajęcia językowe jako alternatywa nudnego popołudnia / Bronisława Niespor. // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 115-117
 44. Zajęcia pozalekcyjne gimnazjalistów - raport z badań / Anita Famuła-Jurczak. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 19-24
 45. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w świetle wywiadów i analizy dokumentów / Adam Jurczak. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 19-25
 46. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach w Bodzechowie / Halina Łysakowska, Anna Wieczorek //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s.25-28
 47. Zajęcia w English Book Lovers' Club / Olga Aleksandrowska. // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 171-173

 

Książki

 1. Atletyka terenowa z edukacją regionalną : program realizacji 4 godziny wychowania fizycznego jako zajęć pozaszkolnych dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej : propozycja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego / Janusz Pruchnik. - Jasło : Centrum Informacji Pedagogiczno-Metodycznej, 2005, sygn. TG 11959
 2. Formy działania Szkolnych Klubów Europejskich : scenariusze / Zdzisława Barankiewicz, Bartosz Mosiński, Kazimierz Waluch. - Płock : "Novum", 2002., sygn. TG  83705
 3. Lekcje już się skończyły! : gry i zabawy pozalekcyjne dla dzieci w wieku 7-13 lat / Andrea Erkert ; [tł. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", cop. 2007, sygn. SG 52734
 4. Poznaję - wybieram / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2003,sygn. TG 84231,SB  2211
 5. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : "Aker", [2005], TG 99575, NG 52739
 6. Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. - Kraków : "Rubikon", cop. 2003, sygn. TG 89919
 7. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005, syg. TG 88164, TG 90107
 8. Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość / Anna Panek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002, sygn. SG 48003

Autor: PBW Tarnobrzeg