Praca z uczniem autystycznym

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010,sygn. TG 99642, SG 56435
 2. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 98632, 99271, SG 54722, 55272
 3. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011 sygn. TG 99704, NG 54164
 4. Czy kochasz Małego Misia? : o wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera / Barbara Pióro. - Kraków : "Impuls", 2011  sygn. TG 101798, SG 56518
 5. Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem : sześć etapów terapii : jak żyć z chorobą / Hanna Olechnowocz, Felicyta Krawczyk. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, sygn. TG 101936          
 6. Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jacquelyn McCandless ; przy współudziale: Teresy Binstock [i in. ; tł. Kornel Zdanowski]. - Wyd. 3, 1 w jęz. pol. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007, sygn. TG102788
 7. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010 sygn. NB 2613, SB 2864
 8. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. TG 102028
 9. Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem / Magdalena Pulchny-Wrona, Agata Wolińska-Chlebosz. - Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu : Wydawnictwo Jak, 2009,sygn. SG 54627
 10. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009 sygn. TG 98229
 11. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009,sygn. TG 97076, SG 53741
 12. Mój uczeń pracuje inaczej : wskazówki metodyczne / Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków : Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008,  sygn. SG 54628
 13. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2011, sygn. TG 100016
 14. Profesjonalizm a serce : rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem : [praca zbiorowa] / [pod red. Grażyny Kowalczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009,  sygn. TG 97138, SG 54673
 15. Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. Taylor. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011, sygn. TG 100845
 16. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008,sygn. TG 93194
 17. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009,sygn. TG 95977, SG 53641
 18. Tworzyć czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009 sygn. TG 97141, SG 53512
 19. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls", 2010,sygn. TG 98394, SG 54599
 20. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk :"Harmonia", 2012,sygn. TG 102477, NG 55434, SG 56912
 21. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Omega Stage Systems-Jędrzej Cieszyński, 2011, sygn. TG 99561, NG 53926
 22. Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi / [Tarin Varughese]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012,sygn. TG 102640, NG 55517, SG 57021
 23. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009,sygn. TG 96334
 24. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2008,sygn. TG 95498, SG 51635
 25. Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dziećmi z autyzmem / Maria Raszewska, Krystyna Szoć - Gdańsk : "Harmonia", 2010,sygn. TG 100127, NG 55954, SG 55379

 

Artykuły z czasopism

 1. Analfabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Charaktery. - 2012, nr 1, s. 76 - 80
 2. Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / Anna Bąk-Średnicka // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 75-80
 3. Czego błędy jednych, mogą nauczyć drugich? / Elżbieta M. Minczakiewicz // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 105-110
 4. Diagnoza i początki pracy z Olkiem / Katarzyna Wiecierzyńska // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 94-98
 5. Diagnoza, program oddziaływań i efekty dotychczasowej pracy z 8-letnim autystycznym chłopcem / Bogusław Łagosz // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 85-93
 6. Dogoterapia - terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka // Remedium. - 2011, nr 3, s. 24-25
 7. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15
 8. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
 9. Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53
 10. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36
 11. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera - sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 18 - 22
 12. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4 (207), s. 30-32
 13. Funkcjonowanie Janka w środowisku domowym i szkolnym / Justyna Swat // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 34-39
 14. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 72-76
 15. Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? Implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu / Barbara Winczura // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s.29-47
 16. Kierunki pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią. Charakterystyka dziecka / Krystyna Królikowska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 29-34
 17. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28
 18. Nieproste życie z Aspergerem : cz.1 / Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.92-97
 19. Nietypowe zainteresowania Mateusza : program pracy z autystycznym chłopcem / Edyta Kunicka // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-28
 20. Obserwacja i ustalenie celów priorytetowych pracy terapeutycznej z Jankiem / Jakub Praciak // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 99-104
 21. Program adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej / Dorota Cerek // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.52-57
 22. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela terapeuty / Edyta Kosior // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s.204-217
 23. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183
 24. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109
 25. Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s.94-97
 26. Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych / Katarzyna Patyk // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 66-77
 27. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s.18-24
 28. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s.293-301
 29. Wykorzystanie programu komputerowego "Z Tosią przez pory roku" w pracy z autystycznym chłopcem / Sabina Synowiec // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 70-79
 30. Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 62-68
 31. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20
 32. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379

Autor: PBW Tarnobrzeg