Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Zestawienia bibliograficzne

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Wydawnictwa zwarte

1. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : Zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / Małgorzata Celuch, Wanada Pakulniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, 2017, sygn. TCz 110293

Artykuły z czasopism

2. ABC nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 19-24

3. Birthday party - impreza urodzinowa : scenariusz zajęć zgodnych z porami roku i podstawą programową / Agnieszka Kostrzewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 52-53

4. Blaski i cienie "nowej" podstawy programowej : "nowa" podstawa programowa wychowania przedszkolnego oczami doświadczonej nauczycielki / Ewa Zielińska.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 12-15

5. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 1 / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 6, s. 15-18

6. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 2 / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 7, s. 18-21

7. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 3 / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 8, s. 16-19

8. Czego szkoła (nie) nauczy : komu zaszkodzi nowa podstawa programowa? Eksperci wyjaśniają / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 7, s. 6-7

9. Europa a podstawa / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 28-30

10. Geografia klasy V-VIII : warunki realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego / Adam Hibszer [i in.]// Geografia w Szkole. - 2017, nr 1, s. 35-37

11. Kodowanie a realizacja podstawy programowej w przedszkolu / Anna Świć.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 52-54

12. Lektury obowiązkowe ( i nie tylko)// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 4, s. 7-10

13. Moja rodzina jest najważniejsza! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 3, s. 10-16

14. Niech przeżyją tekst po swojemu... : planowanie pracy z lekturą na każdym etapie kształcenia / Marzena Tyl.// Polonistyka. - 2017, nr 5, s. 38-41

15. Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum : ogólne założenia i warunki realizacji / Elżbieta Szkurłat [i in.].// Geografia w Szkole. - 2017, nr 3, s. 26-31

16. Nowa podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej - komentarze i odpowiedzi do opinii / Iwona Piotrowska [i in.].// Geografia w Szkole. - 2017, nr 2, s. 18-21

17. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej// Wychowanie Muzyczne. - 2017, nr 2, s. 51-59

18. Podstawa programowa kształcenia w zawodach / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 22-28

19. Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w zawodach / Joanna Lesińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 2, s. 20-23

20. Ratujmy maluchy 2.0 : nowa podstawa programowa. Co czeka przedszkolaków i ich nauczycieli? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 8, s. 9

21. Sposób monitorowania podstawy programowej przez dyrektora / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 6-8

22. Szkoła na fundamentach PRL i ignorancji : o projekcie nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej / Sławomir Jacek Żurek.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 7, s. 10-11

23. Tylko dla ambitnych / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 24, s. 6

24. Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro / Izabela Breguła.// Życie Szkoły. - 2017, nr 7, s. 2-7

25. Uwagi na marginesie nowego "Wyboru tekstów z dziejów języka polskiego" / Irmina Kotlarska.// Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 3, s. 27-40

26. Wdrażanie nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 10-12

27. Wdrożenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 4, s. 12-14

28. Zmiany w ramowych planach nauczania / Andrzej Jasiński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s. 17-21

29. Znam miejsce, w którym mieszkam! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 8-13

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

Wydawnictwa zwarte

30. Gry matematyczne dla uczniów klas 1-3 i starszych. Cz. 2 / Mirosław Dąbrowski. - Opole : "Nowik", 2016, sygn. TG 109117

31. Kalosze pełne kijanek : jak dzięki rozwijaniu miłości do przyrody wychować kreatywne, odważne i odpowiedzialne dziecko / Scott D. Sampson. - Białystok : Wydawnictwo Vivante - Illuminatio Łukasz Kierus, cop. 2016, sygn. TG 109238

32. Rodzinna matematyka : łamigłówki, które rozwijają i bawią / Kamila Łyczek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, sygn. TG 109434

33. W dziką stronę : rozmowy o edukacji w przyrodzie / [red. Agnieszka Gaszyńska, Gosia Świderek]. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2016, sygn. TG 109219

34. Zabawy matematyczne : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. - Kraków : "Impuls", 2017, sygn. TG 110140

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Wydawnictwa zwarte

35. Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki - organizacji - państwa / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski. - Warszawa : "CeDeWu", 2016, sygn. TG 108731, NG 58209, SG 60458

36. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2016, sygn. TG 109184, SG 60679

37. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. - Kraków : "IUVI", 2016, sygn. TG 109075

38. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016, sygn. TG 109228

39. Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy/ pod red. Julii Dynkowskiej [i in.]. - Łódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, sygn. TG 110235

40. Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2017, sygn. TG 110050

41. Internetowe wsparcie społeczne : studium socjopedagogiczne / Natalia Walter. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016, sygn. TG 109446

42. Modern romance : miłość w czasach internetu / Aziz Ansari. - Gdańsk : Wydawnictwo Józef Częścik Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016, sygn. TG 109168

43. Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych / pod redakcją Alicji Jaskierni i Katarzyny Gajlewicz-Korab. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Dziennikarstwa, 2016, sygn. TG 109039

44. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Dorota Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : "Humanitas", 2012, sygn. NG 55869

Artykuły z czasopism

45. Animacje, quizy i wirtualne pokoje / Agnieszka Ciereszko.// Sygnał. - 2016, nr 8, s. 42-44

46. Bezpieczny internet / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 46-47

47. Być albo nie być... na Facebooku - oto jest pytanie! / Katarzyna Chojnacka-Musiał.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 3-5

48. Ciemna strona monitora / Barbara Trzos.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 12-13

49. Co uczniom grozi w sieci / Szymon Wójcik.// TIK w Edukacji : magazyn innowacyjny nauczycieli i dyrektorów szkół. - 2017, nr 1, s. 10-12

50. Cyberpoezja, liberatura - nowe możliwości uczestnictwa w kulturze / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 3, s. 7-22

51. Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y / Karol Konaszewski, Tomasz Prymak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 31-39

52. Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży / Anna Andrzejewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 3, s. 3-11

53. Cyber-zagrożenia / Katarzyna Padło.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 18-19

54. Dzieci w sieci / Łukasz Wojtasik.// TIK w Edukacji : magazyn innowacyjny nauczycieli i dyrektorów szkół. - 2017, nr 1, s. 14-16

55. Dzieci zagubione w sieci : NIK sprawdziła, co szkoły i poradnie wiedzą o e-uzależnieniach uczniów i co robią w tej sprawie / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 2, s. 12

56. Dziecko w internecie - zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 4-7

57. Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Cz. 6. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni / Maria Przychodzińska.// Wychowanie Muzyczne. - 2017, nr 2, s. 4-9

58. Fabryki hejterów / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 70-72

59.Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka / Sylwia Polcyn.// Remedium. - 2016, nr 9, s. 20-21

60. Fonoholizm - bagatelizowany problem / Maciej Dębski.// TIK w Edukacji : magazyn innowacyjny nauczycieli i dyrektorów szkół. - 2017, nr 1, s. 17-19

61. Jak przeciwdziałać nienawiści / Maciej Kępka.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 79-82

62. Ochrona dziecka przed pornografią / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 18-19

63. Patologiczne korzystanie z Internetu i gier a problem wagarowania wśród gimnazjalistów / Marta Rukat.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 8-10

64.Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska.// Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 25-29

65.Rozszerzona rzeczywistość / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 7, s. 61-63

66. Scenariusze zajęć da młodzieży : scenariusz nr 1 : Cyberprzestrzeń - dobrodziejstwo czy zagrożenie? / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere.// Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 11-13

67. Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów / Irena Szewczyk-Kowalewska.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 24-35

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

Wydawnictwa zwarte

68. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014, sygn. TG 107089, NG 57811, SG 595129

69. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : "Difin", 2012, sygn. TG 101190, NG 55412, SG 56696

70. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100292, NG 54072, SG 55917

71. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 101165, 103281, NG 54746, SG 56261

72. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla (red.), Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016, sygn. TG 108951, SG 60619

73. Psychologia dążeń i skłonności zawodowych / Henryk Jarosiewicz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2012, sygn. NG 55975, SG 58387

Artykuły z czasopism

74. Dojrzewanie do zawodu / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2016, nr 6, s. 22-24

75. Doradztwo zawodowe. Moduł I. Poznaję siebie, poznaję swoje mocne strony, poznaję swoje zainteresowania : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej, dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 1, s. 34-40

76. Doradztwo zawodowe. Moduł II. Świat zainteresowań, świat zawodów, świat pracy : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 2, s. 30-37

77. Doradztwo zawodowe. Moduł III. Całożyciowy rozwój kompetencji : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 3, s. 27-33

78. Gimnazjaliści na rozdrożu edukacyjno-zawodowych wyborów. Cz. 1 / Joanna Kozielska.// Remedium. - 2017, nr 5, s. 8-9

79. Gimnazjaliści na rozdrożu edukacyjno-zawodowych wyborów. Cz. 2 / Joanna Kozielska.// Remedium. - 2017, nr 6, s. 6-7

80. O przemianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2. s. 32-34

81. Podstawa programowa kształcenia w zawodach / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 22-28

82. Prezentacja zmian w nauce zawodu / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s. 10-12

83. Zawody priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego : wykorzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych / Piotr Maleszyk.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 4, s. 20-27

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

Wydawnictwa zwarte

84. Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015, sygn. NG 58109

85.Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński ; przekł. Dorota Michalska-Niedenthal. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, sygn. TG 105049

86. Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016, sygn. TG 109519

87. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, sygn. TG 109923

88. Fińskie dzieci uczą się najlepiej / Timothy D. Walker ; przeł. Marta Kisiel-Małecka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017, sygn. TG 110228

89. Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Russell J. Quaglia, Michael J. Corso. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, sygn. TG 108432

90. Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine McEwan. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2016, sygn. TG 109024

91. Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać a nie straszyć uczniów? / [Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2017, sygn. TG 109950, SG 61276

92. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / [autor: Zofia Rudzińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, 2016, sygn. TG 109429, SG 60782

93. Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : "CeDeWu", 2017, sygn. TG 110019, NG 59066, SG 61343

94. Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy / Dorota Pankowska, Teresa Sokołowska-Dzioba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, sygn. TG 108793

95.          Statut konstytucją szkoły / Antoni J. Jeżowski. - Sopot ; Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2017, sygn. SG 61331

96. Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, sygn. TG 109539

97. Szkoła wspólnych działań : czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, sygn. TG 110023

98. Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenki, Tersy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, sygn. TG 102878, NG 55644, SG 57272

Artykuły z czasopism

99. Co zmieniają nowe ustawy oświatowe / Monika Sewastianowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 12-15

100. Każdy może być nauczycielem / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 4,

s. 3-10

101. Nie obrażaj, nie wykluczaj : poprawność polityczna w szkole - ograniczenie wolności słowa czy podstawa współżycia społecznego / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17-18, s. 16

102. O propozycjach kilku zmian edukacyjnych potrzebnych w szkołach / Zenon Krzemianowski, Izabela Suckiel.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 2, s. 13-19

103. Odpowiedzialność za szkolne imprezy / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s. 34-36

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

Wydawnictwa zwarte

104. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2015, sygn. TG 108026, 108621, NG 58287, SG 60115, 61060

105. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa : "Difin", 2012, sygn. TG 103620, NG 55786, 55863, SG 57831

106. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016, sygn. TG 110200

107. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej / red. nauk. Anna Skoczek, Anna Piestrzyńska. - Kraków : Akademia Ignatianum ; WAM, 2016, sygn. TG 110018

108. Samodzielni, zaradni, niezależni : ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji / pod red. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys i Jakuba Niedbalskiego. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016, sygn. TG 109437, SG 60799

109. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014 / Danuta Apanel. - Kraków : "Impuls", 2016, sygn. TG 109933

110. Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. - Warszawa : "Difin", 2015, sygn. TG 108602

Artykuły z czasopism

111. Bycie razem mimo różnic / Radosław Piotrowicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 14-18

112. Klasa integracyjna / Katarzyna Trojańska.// Sygnał. - 2016, nr 10, s. 39-42

113. Muzyka przełamuje bariery / Agnieszka Wątróbska.// Wychowanie Muzyczne. - 2016, nr 3, s. 27-29

114. Organizacja kształcenia specjalnego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku / Paweł Nowak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 30-32

115. Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 2-5

116. Świat w środku / Ewa Wielgosz.// Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 20-21

Autor: PBW Tarnobrzeg