Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Grażyna Spytek-Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2010, sygn. TG 101856, NG 56211, SG 56865
 2. Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą : między teorią a praktyką . 2 / red. nauk. Grażyna Durka, Ewa Murawska. - Toruń : Adam Marszałek, 2012, sygn. TG 103539, NG 56219
 3. Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli / Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009, sygn. TG 96967
 4. Człowiekw środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 99966, NG 54366, SG 55676
 5. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2010, sygn. TG 98958-59, NG 53774, SG 55043
 6. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 99175
 7. Edukacja jako szansa na integrację społeczną / pod red. nauk. Macieja Kozłowskiego; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. - Skierniewice : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, sygn. SG 54938
 8. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010, sygn. TG 100003
 9. Edukacyjno - zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. -Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010     sygn. SG 54939
 10. Efektywne szkolenie : techniki doskonalenia umiejętności trenerskich / Leslie Rae. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2012, sygn. TG 101019
 11. Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury / Anna Lipka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, sygn. TG 98228, SG 54736
 12. Kompendium zarządzania szkoleniami : praktyczny przewodnik po inwestycjach w rentowność kapitału kompetencyjnego / Paweł Kopijer. - Warszawa : "Academica", 2011, sygn. TG 101094
 13. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z  Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100292, NG 54072, SG 55917
 14. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli Jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010, sygn.TG 97438
 15. Ocenianie efektów szkolenia czyli Metody i problemy ewaluacji / Jacek Woźniak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012, sygn.TG101888, NG 55356
 16. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 101165, 103281, NG 54746, SG 56261
 17. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : "Łośgraf", 2011, sygn. TG 99683, NG 54773, SG 55539
 18. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym / red. nauk. TomaszRostkowski, Dariusz Danilewicz. - Warszawa : "Difin", 2012, sygn. TG 101424, NG 55422
 19. Psychologia dążeń i skłonności zawodowych / Henryk Jarosiewicz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2012, sygn. NG 55975
 20. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2010 roku / [oprac. Piotr Kocaj, Daniel Szydło]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2011, sygn. TG 101342
 21. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2011 roku. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2012, sygn. TG 103057
 22. Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner. - Stan prawny na 30 czerwca 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013, sygn. TG 103922-23, NG 56176, SG 58094
 23. Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce : diagnoza i oczekiwane kierunki zmian / red. nauk. Urszula Jeruszka. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,2012, sygn. TG 103803
 24. Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży : projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce / Mieczysław Kabaj. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, sygn. TG 102890
 25. Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010, sygn. TG 98607
 26. Ze szkoły do pracy : raport z badania uczniów szkół zawodowych w województwie podkarpackim / [aut. Robert Chrząstek ; współpr. Tomasz Chlebek i in.]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013, sygn. TG 103687

 

Artykuły z czasopism

 1. Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE / Marcin Podkański.// Polityka Społeczna. - 2012, nr 5-6, s. 11 - 19
 2. Belfrze, idź na staż! : szkoła zawodowa bliżej gospodarki? / (PS).// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 4, s. 4
 3. Bez przełomu w kształceniu zawodowym / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 17-18
 4. Centra aktywacji zawodowej - stan aktualny i kierunki doskonalenia / Krzysztof Sadowski.// Polityka Społeczna. - 2012, nr 2, s. 24 – 28
 5. Doradztwo zawodowe w Warszawie.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 28-29
 6. Dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych młodzieży niesłyszącej / Mariusz Sak.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 216-221
 7. Edukacja i inwestycje rodziny w kształceniu młodego pokolenia a rynek pracy / Bożena Kołaczek.// Polityka Społeczna. - 2011, nr 10, s. 1-8
 8. Edukacja zawodowa - gorsza forma kształcenia? / Elżbieta Pasierbek.// Polityka Społeczna. - 2011, nr 11/12, s. 22-25, bibliogr.
 9. Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej / Ryszard Gerlach.// Edukacja. - 2011, nr 2, s. 5-14, bibliogr.
 10. Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy / Edward Dolny, Zenon Wiśniewski.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 3, s. 30-34
 11. Koniec szkoły? / Tomasz Mazur.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3-4, s.72-73
 12. Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie / Jolanta Wojciechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 18-22
 13. Kształcenie zawodowe w rok po reformie / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 14-17
 14. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 9-10
 15. Mobilność uczniów kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego / Michał Pachocki.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 42-44
 16. Nareszcie nastąpią zmiany w szkolnictwie zawodowym / Eliza Iwańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 29-32
 17. Nauka dla pracy i praca dla nauki : o polityce edukacyjnej / Jacek Szkurłat.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 1, s. 28-30
 18. Nowy model kształcenia zawodowego (ogólnopolska kampania "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru") / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 3-8
 19. O zmianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 14-16
 20. Perspektywy uczenia się przez całe życie : systemy ECTS i ECVET / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 7, s. 50-53
 21. Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, dod. do miesięcznika "Dyrektor Szkoły", nr 6, s. 21-23
 22. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, czyli o szansach na dostosowanie do potrzeb rynku pracy / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-14
 23. Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 18-23
 24. Problemy edukacji wobec rynku pracy i rozwoju społecznego : doroczna konferencja polityków społecznych / Beata Kaczyńska.// Polityka Społeczna. - 2011, nr 10, s. 41-44
 25. Przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej w dobie globalizacji / Aleksandra Kamińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7-8, s. 33-43
 26. Ramowe plany nauczania w szkołach zawodowych / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 14-18
 27. Szkolnictwo zawodowe - diagnoza stanu oraz możliwości rozwoju / Józef Górniewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 8-11
 28. Szkoła mistrzów : jak uczynić szkołę zawodową bardziej atrakcyjną? / Szymon Konkol.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 28-29, s. 19
 29. Tworzenie systemu kształcenia zawodowego - doświadczenia brytyjskie : (relacja z wizyty studyjnej w Exeter) / Maria Gawryś.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 42-44
 30. W znikającej szkole / Ewa Maksymowska, Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 5-13
 31. Wątpliwości wciąż sporo... : meandry reformy szkolnictwa zawodowego / Andrzej Ceglarz.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 32/33, s. 14
 32. Zmiany programowe w szkołach zawodowych / Agata Oleksiak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 14-18
 33. Zmiany w kształceniu zawodowym / Bogusław Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 74-77
 34. Zmiany w prawie oświatowym / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 26-27

Autor: PBW Tarnobrzeg