Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge. - Kielce : "Jedność", cop. 2007,sygn. TG 92319, 92884, 95480,   SG 51049
 2. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007, sygn. TG 91126, 91984, 94858, 95304, 95317, 95685,   NG 51218,   SG 50410
 3. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007,sygn. TG 91127, 91985, 92168,   NG 50670,   SG 50411
 4. Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2007], sygn.. TG 95426
 5. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2008, sygn. TG 92193, 92213, 93476, 95318, TCz 93479,   NG 51123,   SG 50976, 59975, 55507
 6. Człowiek w obliczu prawa / pod red. nauk. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008, sygn. TG 93925
 7. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2008, sygn. TG 92221,   SG 50891
 8. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG 100287
 9. Edukacja wzbogacająca życie : Porozumienie bez Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2006, sygn. TG 89395,   SG 50627
 10. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008, sygn. TG 93487,   NG 51246,   SG 51466
 11. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007,sygn. TG 90920,   SG 50636
 12. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007, sygn. TG 90918,   NG 51836,   SG 51814
 13. Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman. - Kraków : "WAM", 2004, sygn. TG 92171, 92667,    NG 51030,   SG 50953
 14. Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2009, sygn. TG 96169,   NG 52343,   SG 52864
 15. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : "Żak", 2008, sygn. TG 94528,    SG 51825
 16. Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007       , sygn. TG 91047, 93200, 93201, 99835,   NG 51511,   SG 50563
 17. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. NG 51069
 18. Mobbing w szkole / Karl Gebauer. - Warszawa : "Pax", 2007, sygn. TG 91101, 92192,   SG 50564, 50642
 19. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 99534,   SG 55391
 20. Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci / Alessandro Bertacco. - Kielce : "Jedność", cop. 2009, sygn.. SG 54032, 54229
 21. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG 92873, 94184,   NG 51529,   SG 51450, 51529, 54572
 22. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. TG 89417, 90286,   SG 50651
 23. Profesjonalna profilaktyka w szkole : nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji], 2011, sygn. TG 100084
 24. Przemoc i agresja w szkole - próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008, sygn. TG 93715, 95305, 95475,    SG 52699
 25. Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobu przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009, sygn. TCz 98088
 26. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG 94280, TCz 93003, NG 51177
 27. Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010, sygn. TG 98993,    SG 54 631
 28. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010, sygn. TG 99612
 29. Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portmann. - Kielce : "Jedność", 2006, sygn. TG 89966, 90223, 93334, 93335,   NG 50907
 30. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2010, sygn. TG 99328,   SG 55750
 31. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008, sygn. TG 99492, TCz 97045,   NG 53866,   SG 52129
 32. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. TB 2358,    SG 49721
 33. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010, sygn. TG 99556, NG 54259
 34. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010, sygn. NG 53925,   SG 55412
 35. Żyć w radości : ćwiczenia zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2007, sygn. TG 91203

 

Artykuły z czasopism

 1. Agresja - problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s.44-46
 2. Agresja / Józef Pustelnik // Lider. - 2007, nr 9, s.16-17
 3. Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki // Lider. - 2007, nr 12, s.8
 4. Agresja nie tylko z telewizora / Marcin Florkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s.13
 5. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s.17-19
 6. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s.132-139
 7. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s.11-16
 8. Geneza zachowań agresywnych / Wiesława May // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.9-12
 9. Gry komputerowe - złe czy dobre? / Iwona Ulfik-Jaworska // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s.28-31
 10. Jak chronić uczniów przed przemocą? / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2007, nr 2-3, s.18-21
 11. Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s.63-68
 12. Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s.40-42
 13. Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s.29-34
 14. Mam prawo do życia w miłości : ćwiczenia zapobiegające agresji wśród dzieci / Barbara Bleja-Sosna [i in.] // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s.26
 15. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.69-80
 16. Najpierw nauczyć, potem wymagać / Elżbieta Zubrzycka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.91-100
 17. Najpierw nauczyć, potem wymagać / Elżbieta Zubrzycka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.91-100
 18. Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s.29-32
 19. O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s.36-44
 20. O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffman // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 1, s.26-30
 21. Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.81-90
 22. Program "stop przemocy" w gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 4, s.47-48
 23. Przeciwdziałanie agresji / Tomasz Korzecki // Remedium. - 2007, nr 7, s.22-23
 24. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów - przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s.44-49
 25. Przemoc i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.12-14
 26. Przemoc niejedno ma imię / Dorota Zarębska-Piotrowska // Wychowawca. - 2007, nr 5, s.24
 27. Przemoc słowna / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2008, nr 5, s.10-11
 28. Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s.33-36
 29. Reedukowanie agresji - poprzez integrację grupy na zajęciach wf / Krzysztof Skalik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 2, s.16-19
 30. Różne oblicza przemocy / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s.51-53
 31. Rządowy program przeciwdziałania przemocy - dwie narracje / Marcin J. Sochacki // Remedium. - 2007, nr 5, s.5-7
 32. Szkoła bez przemocy? / Elżbieta Nerwińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s.30-31
 33. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 1, s.30-32
 34. Walka z przemocą w szkole - pomocne wskazówki / Anna Wiłkomirska // Remedium. - 2007, nr 8, s.4-5
 35. Wokół agresji / Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 2-3, s.50-51
 36. Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s.39-44
 37. Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci / Eugenia Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s.13-17
 38. Zero tolerancji dla przemocy w szkole / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2007, nr 7, s.4-5
 39. Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s.19-24
 40. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s.26-28

 

Multimedia

 1. Fala w szkole [Film]. - Poznań : "Forum", 2007, sygn. TDVD 250,   NDVD 36,   SDVD 50
 2. Nie zamykaj oczu! [Film] : agresja. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009], sygn. TDVD 629,   SDVD 81
 3. Nie zamykaj oczu! [Film] : dręczyciele. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2010],  sygn.. TDVD 724
 4. Nie zamykaj oczu! [Film] : mobbing. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009],  sygn.. TDVD 631,   SDVD 82
 5. Powstrzymać agresję [Film] / scen. i realizacja Marcin Wołkowicz ; oprawa graficzna Iwona Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2007, sygn. TDVD 608
 6. Stop agresji fizycznej [Film]. - Poznań : "Forum", 2007, sygn. TDVD 247, NDVD 32,   SDVD 54
 7. Stop agresji psychicznej [Film]. - Poznań : "Forum", 2007, sygn. TDVD 248, NDVD 33,   SDVD 55

Autor: PBW Tarnobrzeg