Region tarnobrzeski. Cz. 5

Zestawienia bibliograficzne

VI. Zagadnienia wyznaniowe

 1. „A bliźniego swego…” / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 28, s.1,7
 2. Błogosławieni czystego serca / (bt) //  Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 24, s.1,4
 3. Co słychać, święta Barbaro? / Dorota Kozioł // Siarka. – 1999, nr 51, s.9
 4. Czekamy : Karol Wojtyła w Sandomierzu // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 23, s.1
 5. Dar dla papieża / Marian Antończyk // Dzikovia. – 2005, nr 22, s.6
 6. Dialog Kościoła z kulturą / Beata Wiśniewska // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 33, s.8
 7. Diecezja sandomierska / (p) // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 14, s.1
 8. Ingres // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 18, s.1
 9. Funkcje kościelne rodu Tarnowskich z Dzikowa / Anna Wiacek // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.27-37
 10. Kandydatka na ołtarze z Wielowsi / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.52-54
 11. „Kiedy  myślimy o kimś, zostając bez niego” – pamięci siostry Urszuli Babiec // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s. 63-72
 12. Kościuszkowcy z Majdanu Zbydniowskiego / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 16, s.8
 13. Moje pielgrzymki papieskie / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2005, nr 22, s.10
 14. Moje spotkania z ojcem świętym Janem Pawłem II / Anna Polczak // Dzikovia. – 2005, nr 22, s.7-8
 15. Na dzień koronacji Matki Boskiej dzikowskiej w 1966 roku / Urszula S. Babiec // Tarnobrzeskie Zeszyty historyczne. – 1995, nr 10, s.74-75
 16. Nekropolis Michocinensis / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 19, s.4-35
 17. „Nie bierzcie wzoru z tego świata…” / Dorota Kozioł // Siarka. – 1999, nr 24, s.1
 18. „Nie możecie przegrać Miłości!” / Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 24, s.1,4
 19. Obiecująca wizyta / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 27, s.8
 20. Okradanie kościołów / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 45, s. 9
 21. VIII [Osiem] wieków chrześcijaństwa w Tarnobrzegu / Beata Kotasiak-Wójcik // Dzikovia. – 2005, nr 22, s.27-28
 22. Pamiętnik profesora Pawła Siwka / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2005, nr 22, s.19-21
 23. Patron nowego papieża / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2005, nr 22, s.17-19
 24. Pogrzeb ś.p. siostry Urszuli Babiec Służebniczki // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.72-73
 25. Spotkanie z Ojcem Świętym / Kazimierz Jaremczuk, Stanisław Domaradzki // Dzikovia. – 2004, nr 18, s.3-4
 26. Tarnobrzescy kapłani / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.48-51
 27. Tarnobrzescy papieże / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2005, nr 22, s.11-15
 28. To już rok… / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2006, nr 25, s.14-15
 29. Udział sióstr służebniczek w życiu Tarnobrzega / Franciszek Szelęgiewicz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.55-63
 30. Uwiedzeni. Rozmowa z ks. prof. Władysławem Kowalikiem, historykiem religii i misjologiem, znawcą problematyki sekt religijnych i nowych ruchów religijnych // T. Kwaśniewska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 35, s.1,4
 31. W czerwcu odwiedzi nas Ojciec Święty / Dorota Kozioł // Siarka. – 1999, nr 5, s.5 
 32. Wielkiemu Rodakowi – Poczta Polska / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2005, nr 23, s. 15-16
 33. Założenia kościelno-klasztorne zakonu kaznodziejskiego w Tarnobrzegu / Dominik Komada // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.15-16
 34. Złoty jubileusz biskupa / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 50, s.1
 35. … Życzy kominiarz : rozmowa z Kazimierzem Raźniewskim z Tarnobrzega – mistrzem kominiarskim / rozm. przepr. Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 52, s.1,9

 

VI.a. Budownictwo sakralne

 1. Budowa kościoła pw. Męki Pańskiej w Tarnobrzegu / Adam Boniecki // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.37-42
 2. Cudowne i łaskami słynące obrazy z diecezji sandomierskiej. (cz. 1). – Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 1999 sygn. 82491cz.
 3. Dzieje organów w kościele parafialnym w Miechocinie / Mariusz Ryś // Afisz. – 1998, nr 23, s.19-20
 4. Fundacje kościelne rodu Tarnowskich z Dzikowa / Anna Wiacek // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.27-36
 5. Gdyby te mury przemówiły… : koprzywnicka pamiątka pocysterska / Beata Wiśniewska // Afisz. – 1997, nr 13, s.7
 6. Jubileusz na szóstkę z plusem / (dk) // Siarka. – 1995, nr 25, s.3
 7. Kolej na ołtarz : pomagamy w odbudowie Ulanowskiego kościoła / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 10, s.3
 8. Kościół parafialny pw. Św. Marii Magdaleny w Miechocinie / Leszek Polanowski // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.3-15
 9. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Ćmielowie / Leszek Polanowski // Afisz. – 1998, nr 23, s.22
 10. Niepotrzebny zabytek / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 5, s.6
 11. Pomagamy kościołowi / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 15, s.9
 12. Tajemnice klasztornych krypt / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 45, s.11
 13. Tajemnice klasztoru : z dziejów klasztoru Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. – Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004 sygn. 90230
 14. Tarnobrzeg – kościół i klasztor dominikański / Jerzy Zub. – Tarnobrzeg : „Profil”, 1996 sygn.78033
 15. Z dziejów ożarowskich kościołów / Jerzy Zub // Afisz. – 1998, nr 23, s.23-24
 16. Założenie kościelno-klasztornego zakonu kaznodziejskiego w Tarnobrzegu / Dominik Komada // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 10, s.15-26
 17. Zniszczenia wojenne kościołów w Tarnobrzegu i Miechocinie / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2004, nr 24, s.59-67

 

VII.1. Kultura – zagadnienia ogólne

 1. Air show – Mielec ’97 / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 36, s.10
 2. Benefis po stalowowolsku / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 47, s.8
 3. Biesiadanie w Gorzycach / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 42, s.8
 4. Darowany koń / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 15, s.5
 5. Dni Tarnobrzega / (WP) // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 22, s.3
 6. Gombrowiczowskie klimaty / M. Żukowska-Bąk // Tygodnik Nadwiślański. – 2004, nr 21, s.4
 7. Inwazja mocy i pomocy / W[ojciech] Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 35, s.9
 8. Jubileusz bez pompy : Orkiestra Zakładowa ma 35 lat / Dorota Kozioł // Siarka. – 1995, nr 7, s.1
 9. Konserwacja sprzed stulecia / Jerzy Zub // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 9, s.8
 10. Kulturalna ocena / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 24, s.9
 11. „Lasowiaczki” z Baranowa mają 20 lat / (dk) // Siarka. – 1996, nr 17, s.3
 12. „Mazowsze” w Tarnobrzegu / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 35, s.9
 13. Muzeum zaprasza / (Jawa) // Siarka. – 1995, nr 24, s.3
 14. Nie da się malować tylko na wodzie / Dorota Kozioł // Siarka. – 1995, nr 31, s.1
 15. Noblista w Sandomierzu / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 41, s.1
 16. Och, Karol! / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 19, s.9
 17. Pałac pod młotek? / (nep) // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 17, s.1
 18. Pożegnanie z „Siarką” / Adam Wójcik // Dzikovia. – 2002, nr 15, s.17-18
 19. Ratownik kultury czy zazdrośnik? / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 4, s.1,5
 20. Rycerski Sandomierz / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 41, s.9
 21. Sandomierski sukces / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 40, s.1,8
 22. Sandomierskie spotkania promocyjne / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 30, s.1
 23. Sieć w przebudowie // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 52, s.11
 24. Szara mapa kultury polskiej / Antoni Lewandowski // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 22, s.8
 25. Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / Kazimierz Błasiak [i in.]. – Bydgoszcz : „Journal”, 1997 sygn. 78301cz.
 26. Wakacje z Arką // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 25, dod. S.IV
 27. Wybrane problemy kultury woj. tarnobrzeskiego w latach 1975-1995 : zestawienie bibliograficzne w wyborze. – Tarnobrzeg : BP, 1997 668-z
 28. Z dziejów kultury w Tarnobrzegu / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 18, s.3-9
 29. Zamek w Baranowie : dzieje i konserwacja / Alfred Majewski. – Tarnobrzeg :Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1996 sygn. 76117 cz.

 

VII.1a. Placówki kulturalne. Praca kulturalno-oświatowa

 1. Angielskie śpiewanie / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 8, s.3
 2. Biały kruk z dzikowskiej biblioteki / Jerzy Skrzypczak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 11, s.55-58
 3. Centrum w Centrum / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 39, s.9
 4. Dogonić marzenia / Paweł Kin // Siarka. – 1997, nr 10, s.4
 5. 90 [Dziewięćdziesiąt] lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 4, s.24
 6. „Fram” – dziesiąte urodziny / Andrzej Wilgosz // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 36, s.8
 7. „Fram”, „flok” i „Perełki” – do Konina / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 15, s.1
 8. Gdy papuga mówi / (w) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 48, s.9
 9. Gminny warsztat kultury / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 10, s.8
 10. Jędrusie w KL Auschwitz / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 38, s.11
 11. Jubileusz w Staszowie / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 13, s.10
 12. Kobieta z Laurem : rozmowa z Lucyną Mizera, dyr. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, laureatką plebiscytu o Laur „Nowin” 2000 w dziedzinie kultury / rozm. przepr. Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 4, s.8
 13. „Kto śpiewa, ma dobre serce” : 20-lecie chóru Cantus i 10-lecie młodzieżowej orkiestry dętej // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 18, s.8
 14. Kultura po sandomiersku / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 13, s.8
 15. Kultura w powiecie / Sylwester Łysiak // Afisz. – 1999, nr 1, s.21
 16. Lasowiacy zawojowali Westfalię / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 26, s.11
 17. Laureaci Literackiej Nagrody Nobla w ... Tarnobrzegu : WBP zaprasza / (is) // Siarka. – 1995, nr 6, s.3
 18. „Mały Wawel” – wizytówka „Siarkopolu” / Zb // Siarka. – 1995, nr 13,s.4
 19. Muzeum diecezjalne w domu Długosza / Jerzy Skrzypczak // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 12, s.8
 20. Na prowincji przyjemniej // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 2, s.1,11
 21. Na przykład kultura / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 47, s.8
 22. Niezwykłe dzieje piosenki : „Rozszumiały się wierzby płaczące”. Cz. I // Siarka. – 1994, nr 29, s.3
 23. Niezwykłe dzieje piosenki : „Rozszumiały się wierzby płaczące” / Tadeusz Szewera. Cz. II // Siarka. – 1994, nr 30, s.3
 24. Oaza niezgody / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 20, s.1,6
 25. Obrazy z kolekcji dzikowskiej w tarnobrzeskim muzeum / Aleksandra Janas // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 11, s.58-62
 26. Ogrody i życzliwość / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 13, s.3
 27. Otwarci na wschód i zachód / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 6, s.6
 28. Pamięć o artyście / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 42, s.8
 29. Pierwszy zajazd na Tarnobrzeg / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 18, s.1,4
 30. Przeszłość znad Sanu i Łęgu / (kot) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 47, s.9
 31. Rozmyślania pod Dziubakowi wierzbą / Tadeusz Zych // Afisz. – 1998, nr 25, s.14
 32. Superdrama / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 52, s.7
 33. Sztuka współczesna przeplata się z tradycją i folklorem / Kazimierz Lesiecki // Welcom to Małopolska. – 1997, nr 3, s.3
 34. Śpiewać każdy może… / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 21, s.9
 35. Świecić choćby łuczywem / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 31, s.9
 36. Święto teatru : jubileuszowa XXV Drama Barbórkowa / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 49, s.11
 37. Tarnobrzeski teatr / Wiktoria Ordyk // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 18, s.43-46
 38. Turkucie i pazie / (wm) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 42, s.8
 39. Turoń po raz czwarty / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 4, s.3
 40. Wieczory z gwiazdami : XIX Barbórkowa Drama Teatralna / Józef Michalik // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 51, s.9
 41. Wspólne pasje młodych / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 32, s.8
 42. Wycieczka za rysunek / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 7, s.3
 43. Wystawy w sandomierskim BWA / Eulalia Domanowska // Afisz. – 1997, nr 18, s.21-24
 44. Zamkowe wystawy / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 33, s.9
 45. Znowu górą / Konrad Celina // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 18, s.3

 

VII.1b. Muzealnictwo. Izby Pamięci. Zbiory

 1. A legendzie oddali sławę… : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza / (dk) // Siarka. – 1993, nr 41, s.3
 2. Agencja zredukowanych marzeń / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 23, s.1,4
 3. Biesiady z przeszłością w tle / (baj) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 37, s.11
 4. Cztery pory roku : nowa wystawa w MHMT / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2006, nr 26, s.6
 5. Czy w Tarnobrzegu powstanie Muzeum Siarki? / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2006, nr 26, s.15-16
 6. Czy zbiory dzikowskie wrócą do Tarnobrzega? Rozmowa z hrabią Janem Tarnowskim /  rozm. Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 4, s.8
 7. Dr Michał Marczak – kustosz archiwum i bibliotekarz Tarnowskich w Dzikowie / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 11, s.69-77
 8. Dwie tablice / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 19, s.8
 9. Gielniak i Dawski / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 15, s.9
 10. Gwiazda Dzikowska / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 17, s.8-9
 11. Harcerskie miejsca pamięci w Tarnobrzegu / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.60
 12. Hermanówka, gm. Jadachy, pow. Nowa Dęba / Anna Handerek // Dzikovia. – 2006, nr 27, s.16-17
 13. Jędrusiowa dola : w 50. rocznicę śmierci Władysława Jasińskiego / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 4, s.3
 14. Konterfekty Tarnowskich w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega / Adam Wójcik // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 11, s.58-62
 15. Kultura w dziurawych reformach / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 21, s.7
 16. Muzeum patrzy w przyszłość / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 4, s.4
 17. Nowe miejsce dla starych pomników / (d) // Siarka. – 1999, nr 25, s.4
 18. O losach rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza / Ewa Gołębiowska // Afisz. – 1998, nr 29, s.9-10
 19. O losach rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza / Ewa Gołębiowska // Afisz. – 1999, nr 1, s.13-14
 20. Osobliwości dzikowskiego zamku / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2006, nr 27, s.8-9
 21. Pałac „Na Szlaku” / Piotr Duma // Dzikovia. – 2006, nr 27, s.20-21
 22. Panorama Racławicka w Tarnobrzegu / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 41, s.11
 23. Pieczęcie miejskie / Adam Wójcik // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 49, s.10
 24. Pięciolecie Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega / Aleksandra Janas // Rocznik Tarnobrzeski. – 1996, t.1, s.166-175 sygn.76688-cz.
 25. „Piękniejszej niż księżyc, jaśniejszej od gwiazd…” / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 11, s.5
 26. Pomniki, pomniki… / Katarzyna Sobieniewska // Siarka. – 1993, nr 13, s.3
 27. Porządek około gaszenia / (jawa) // Siarka. – 1994, nr 24, s.3
 28. Prasa lokalna w Tarnobrzegu w początkach XX wieku / Grażyna Kapusta // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 18, s.59-72
 29. Róża Jerychońska : obraz  Matki Bożej Dzikowskiej // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1992, nr 3, s.35-37
 30. Ruch ludowy na sztandarach / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 19, s.8-9
 31. Sandomierskie podziemia / Andrzej Rozpendowski // Spotkania z Zabytkami. – 1996, nr 2, s.25-27
 32. „Słoma” na Rynku / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 46, s.9
 33. Spotkanie z „Panem Tadeuszem” / J.S. // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 27, s.10
 34. Synom Ziemi Tarnobrzeskiej / (dk) // Siarka. – 1993, nr 8, s.5
 35. Tarnobrzeg ma muzeum / (m) // Siarka. – 1992, nr 24, s.3
 36. Zamek w Dzikowie : wiek XX / Adam Wójcik. – Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000 sygn. 90235

 

VII.1c. Kultura fizyczna. Sport

 1. Akrobaci z Jasła… byli najlepsi na świecie : cz. I / Stanisław fryc // Ergo. – 2006, nr 10, s.22-23
 2. Będzie zalew / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 28, s.1,5
 3. Bratysławskie gwiazdy świeciły jaśniej // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 46, s.10
 4. Bryndza / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 4, s.11
 5. Budowanie od podstaw / J. Michalik // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 29, s.10
 6. Cała pula dla Siarki : tenis stołowy // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 39, s.10
 7. Chcemy spłatać figla. Rozmowa z trenerem tarnobrzeskiej „Siarki” Januszem Gałkiem / rozm. Marek Grąz // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 11, s.10
 8. Chleba i igrzysk? Rozmowa z mgr. Grzegorzem Kicakiem, wiceprezesem ds. sportowych KS „Siarka” / rozm. Grażyna Szafińska // Siarka. – 1992, nr 38, s.5
 9. „Czarne chmury” nad tarnobrzeską koszykówką! : kosz pełen zmartwień / zb // Siarka. – 1993, nr 38, s.4
 10. Czy koniec „Siarki”? / Jotem // Siarka. – 1992, nr 13, s.6
 11. Czyste amatorstwo. Rozmowa z trenerami koszykarzy Siarki Tarnobrzeg Markiem i Zbigniewem Szczytyńskimi / rozm. Norbert Mastalerz // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 5, s.10
 12. Dwa razy do ekstraklasy! : twarze sportu / Jacek Zieliński; rozm. Zbigniew Bernat // Siarka. – 1993, nr 36, s.4
 13. Engel to żaden trener. Rozmowa z Tomaszem Cebulą, byłym reprezentantem Polski, obecnie piłkarzem Siarki Tarnobrzeg / W. Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 18, s.10
 14. „Interesuje nas tylko złoto!” Rozmowa z Romanem Kulczyckim, kierownikiem sekcji tenisa stołowego / rozm. Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 35, s.8
 15. Jak od razu Kraków wykolegowano… / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2006, nr 26, s.22-23
 16. Jednym radość, drugim smutek // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 24, s.10
 17. „Jednym radość, drugim smutek” : piłkarskie obrachunki / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1994, nr 26, s.4
 18. Jedziemy po medale! Rozmowa z kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski juniorów U-16, złotym medalistą Mistrzostw Europy / Mariusz Kukiełka; rozm. Hubert Puka // Tygodnik Nadwiślański. – 19923, nr 24, s.10
 19. Jest większa hala! – i większa gala! / z.b. // Siarka. – 1992, nr 40, s.3
 20. Jesteśmy coraz słabsi. Rozmowa z Grzegorzem Zdziechem, prezesem Wojewódzkiej Federacji Sportu w Tarnobrzegu / rozm. Marek Mamoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 5, s.10
 21. Jeszcze dziesięć spotkań i 20 pkt. do zdobycia! / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 18, s.6
 22. Jeszcze zagram w reprezentacji!” : twarze sportu / Konrad Paciorkowski; rozm. Zbigniew Bernat // Siarka. – 1993, nr 39, s.4
 23. Jeździć bezpieczniej / (w) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 22, s.9
 24. Jubileusz KS „Siarka” / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 38, s.4
 25. Juniorzy „Siarki” czwartą drużyną w Polsce! / zb // Siarka. – 1995, nr 29, s.4
 26. Komunalizacja obiektów sportowych / (pak) // Siarka. – 1996, nr 9, s.1
 27. Koniec emocji w dyscyplinach halowych / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 15, s.6
 28. Jubileusz ludzi z pasją. Rozmowa z dyrektorem aeroklubu stalowowolskiego, Waldemarem Lekanem / rozm. Marek Mamoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 36, s.10
 29. Kto tu jest zwierzęciem ? / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 19, s.8
 30. Ludzie sportu 2002 : cz. I / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 51, s.14
 31.  Ludzie sportu 2002 : cz. II / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 52, s.10
 32. „Maratończycy” z Tarnobrzega / Henryk Bury // Siarka. – 2000, nr 11, s.2
 33. Mariusz Kukiełka i Sylwester Janowski Mistrzami Europy!!! : złoci chłopcy z Siarki / rozm. Zbigniew Bernat // Siarka. – 1993, nr 21, s.4
 34. Medal cieszy i zobowiązuje.  Rozmowa ze Zbigniewem Nęckiem – trenerem pingpongistek Siarki – mistrzyń Polski / rozm. Marek Grąz // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 13, s.10
 35. Mistrzostwa w Sandomierzu z siedzibą w Tarnobrzegu / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 5, s.1,10
 36. Mistrzynie Polski 1994/95 i ich trenerzy / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1995, nr 14, s.4
 37. Młodzież na boczny tor? / Marek Mamoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 18, s.10
 38. Musieliśmy się przestroić. Rozmowa z trenerem sekcji lekkoatletycznej MKS Wspólnota Tarnobrzeg /  Mieczysław Żarnowski; rozm. Norbert Mastalerz // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 44, s.10
 39. Nadzieje i obawy. [Rozmowa z Andrzejem Harą, prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnobrzegu] / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 27, s.11
 40. Narodziny gwiazdy. Rozmowa z Cezarym Kucharskim, piłkarzem KS „Siarka” / rozm. M.S. // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 27, s.10
 41. Nie wiem ile kosztowałem / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 22, s.10
 42. Niech żyje bal! / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 9, s.13
 43. Nikt jeszcze nie odkrywa kart / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 35, s.10
 44. Noworoczne zebranie Zarządu Klubu Sportowego „Siarka” / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 5, s.6
 45. Obserwator : szkoda, że „Siarka” nie jest z… Rzeszowa // Siarka. – 1992, nr 19, s.6
 46. Ocalić koszykówkę / rozm. Norbert Mastalerz // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 45, s.10
 47. Odchodzę ze Stali. Rozmowa z Grażyną Penc, lekkoatletką Stali Stalowa Wola // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 32, s.11
 48. Odszedł fachowiec / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 20, s.12
 49. Oficjalne otwarcie // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 39, s.10
 50. Oldboje na boisko / (pak) // Siarka. – 1996, nr 14, s.4
 51. Oni tworzyli sport… // Siarka. – 1992, nr 38, s.5
 52. Oni wywalczyli awans / not. Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 27, s.8
 53. Osiodłać śmigłowiec / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 22, s.5
 54. OSiR zarabia na siebie / Katarzyna Sobieniewska // Siarka. – 1992, nr 31, s.5
 55. Pełna hala i gala w Tarnobrzegu / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1995, nr 6, s.4
 56. Pierwszy był Alfred Frezer / zb // Siarka. – 1994, nr 23, s.6
 57. [Piętnasty] XV Bieg Nadwiślański // Siarka. – 1992, nr 43, s.3
 58. Piłka to narkotyk. Rozmowa z Julianem Bisem prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnobrzegu / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 11, s.12
 59. Piłkarze „Siarki” przed sezonem / zb // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 29, s.4
 60. Pingpongistki Ciech – Siarka mistrzami Polski! // Siarka. – 1994, nr 22, s.4
 61. Pingpongistki „Siarki” ponownie w blasku złota! // Siarka. – 1992, nr 14, s.6
 62. Plebiscyt ‘ 94 rozstrzygnięty / Wojciech Malicki, Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 7, s.10
 63. Pocztówka znad Łęgu / (dk) // Siarka. – 1994, nr 31, s.4
 64. Podniebny czterdziestolatek / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 18, s.7
 65. Pokochać tenis. Rozmowa z p. Wiesławem Czechem, prezesem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Tenisa Stołowego / rozm. Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 4, s.6
 66. Pomóżmy przetrwać zimę / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 48, s.3
 67. Potrafimy połączyć sportową walkę z rozrywką / (wj) // Siarka. – 1995, nr 29, s.4
 68. Premiera na 2:2 / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 35, s.3
 69. Przed sezonem. Rozmowa z trenerem tenisa stołowego Siarki Tarnobrzeg Zbigniewem Nęckiem / rozm. Marek Grąz // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 33, s.10
 70. Przełamanie „kompleksu końcówki” / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 3, s.10
 71. Puchar Europy w Tarnobrzegu / zb // Siarka. – 1994, nr 37, s.4
 72. Rekordowe mistrzostwa / (WM) // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 23, s.1,11
 73. Rozmowa z trenerem piłkarzy Siarki Januszem Gałkiem / rozm. Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 50, s.8
 74. Siarka – Hoi Noordkop 1:4 : „powiało” Europą… / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 43, s.8
 75. Siarka awansowała, Stal spadła // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 25, s.1
 76. Siarka (nadal) i Stal (znowu) w ekstraklasie / Marek Grąz, Hubert Puka // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 26, s.10
 77. Siarka w blasku złota! : tenis stołowy // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 13, s.10
 78. Siarka w statystyce : piłkarskie remanenty // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 49, s.10
 79. Skromnie, ale… / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 26, s.5
 80. Sport na własnym rozrachunku? / Katarzyna Sobieniewska // Siarka. – 1992, nr 36, s.6
 81. Sport w przedwojennym Tarnobrzegu / (sk) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 47, s.10
 82. Sportowa Europa w Stalowej / (ZBJ) // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 6, s.10
 83. Sportowiec – emigrant / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 15, s.10
 84. Stanowisko NSZZ „Solidarność” dotyczące Klubu Sportowego Siarka // Siarka. – 1992, nr 48, s.2
 85. Stop! : dziecko na drodze / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 22, s.7
 86. Sukces rodzi problemy / jotem // Siarka. – 1992, nr 28, s.6
 87. Superliga nasza! : tenis stołowy / Norbert Mastalerz // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 8, s.10
 88. Supersensacja!!! : historyczna szansa Telwoltu / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 3, s.11
 89. Taki basen! / Leszek Leżoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 6, s.6
 90. Tarnobrzeski eksperyment. Rozmowa z prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Andrzejem Witkowskim / Piotr Niemiec // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 3, s.7
 91. Telwolt w finale!!! / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 5, s.11
 92. Tenisiści w sutannach / (j) // Siarka. – 2000, nr 18/19, s.8
 93. Trener Janusz gałek – „Nie trafiłem w transfery” / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1994, nr 24, s.4
 94. Trener na medal. Rozmowa z trenerem badmintonistów z Nowej Dęby Adamem Bunio, dwukrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Polski Weteranów / rozm. Marek Grąz // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 26, s.10
 95. Trener Włodzimierz Bąsior – „Jest gdzie pracować i z kim pracować” / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1994, nr 25, s.4
 96. Trzy medale pingpongistek / (MM) // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 11, s.10
 97. Twarze sportu : Andrzej Jakubowicz – „… zrobię wszystko, aby w Tarnobrzegu zagrał J.P. Gatien” / rozm. Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 8, s.6
 98. Tydzień w Ameryce : o wrażeniach z pobytu piłkarzy „Siarki” Tarnobrzeg za oceanem mówią Konrad Paciorkowski i Krzysztof Złotek / rozm. Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 28, s.10
 99. Ucieczka do przodu / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 3, s.10
 100. Uznanie dla mistrzyń / (WP) // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 12, s.1
 101. W XII biegu „Siarkowca” – pierwszy Dariusz Jurkowski z Oleśnicy / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1992, nr 20, s.6
 102. W XV biegu „Siarkowca” – pierwszy biegnie Adam Szajnowicz ze Słupska / Zbigniew Bernat // Siarka. – 1995, nr 19, s.4
 103. „W czerwcu odejdę!” : wywiad z trenerem piłkarzy Siarka Tarnobrzeg / rozm. Norbert Mastalerz // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 9, s.10
 104. „W każdej chwili mogę zrezygnować”. Rozmowa z Bettine Vriesekoop, mistrzynią Europy w tenisie stołowym / rozm. Jerzy Lis, Marek Mamoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 43, s.10
 105. W klubie nie tylko o klubie… / Leszek Leżom // Siarka. – 1992, nr 23, s.3
 106. W piąte dziesięciolecie / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 41, s.10
 107. W Tarnobrzegu zrobiłam duże postępy i chcę nadal grać w „Siarce” – mówi Kinga Stefańska – reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata w Tenisie Stołowym w Chinach / zb // Siarka. – 1995, nr 22, s.4
 108. Walczyć do końca. Rozmowa z Januszem Gałkiem – trenerem piłkarzy tarnobrzeskiej Siarki / rozm. Marek Mamoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 47, s.10
 109. Wspaniała impreza w hali „Siarki” / zet // Siarka. – 1995, nr 24, s.4
 110. Wyjdą – nie wyjdą (ze struktury)? / (m) // Siarka. – 1992, nr 48, s.1
 111. Wypoczynek letni i zimowy / Aleksander Mandzelewski, Jan Barut // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.82-89
 112. Z panem Stanisławem Szymańskim – współzałożycielem KS „Siarka” – rozmawia Zbigniew Bernat : z historii tarnobrzeskiego sportu // Siarka. – 1993, nr 22, s.4
 113. Z panem Stanisławem Szymańskim – współzałożycielem KS „Siarka” – rozmawia Zbigniew Bernat – cz.II : z historii tarnobrzeskiego sportu // Siarka. – 1993, nr 23, s.4
 114. Zabawa na Przywiślu / Stanisław Świerk // Siarka. – 1997, nr 32, s.4
 115. Znowu w II Lidze!!! / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 25, s.11
 116. Zwierzenia „Korzenia” / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 16, s.12

 

VII.2. Nauka. Placówki naukowe

 1. Bez ucznia nie ma szkoły. Rozmowa z mgr Anną Tabor – kuratorem oświaty w Tarnobrzegu // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 34, s.1,8,9
 2. Dwa bilanse na dwulecie Fundacji / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 17, s.8
 3. Działalność WOM : dziś i jutro / Irena Skrzyńska // Silva Rerum. – 1993, nr 4 – wkł.
 4. Główne kierunki i zamierzenia ośrodka w roku szkolnym 1993/94 // Silva Rerum. – 1993, nr 5, s.2-3
 5. Inauguracja roku akademickiego WSHP „Multum non Multa” / Adam F. Baran // Silva Rerum. – 1996, nr 3, s.25-26
 6. Inwestycja w przyszłość. Rozmowa z prof. Piotrem Kryczką – dziekanem stalowowolskiej Filii KUL-u / rozm. Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 9, s.1,4
 7. Jest kurator? // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 25, s.1
 8. Jest sandomierska Alma Mater! / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 49, s.4
 9. Robimy swoje… Rozmowa z dr. Bogusławem Ślusarczykiem, prorektorem i pełnomocnikiem założyciela Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Nisku // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 21, s.6

 

VII.2a. Zagadnienia językoznawstwa. Nauka o literaturze. Literatura  piękna

 1. A może do Tarnobrzegu? : meandry polszczyzny // Silva Rerum. – 1993, nr 1, s.15
 2. „Chcę pisać sercem, a nie głową…” / (kop) // Siarka. – 2000, nr 13, s.4
 3. Do Siego czy Dosiego Roku : meandry polszczyzny / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1993, nr 7, s.17
 4. Jednak włożę sweter : meandry polszczyzny / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1994, nr 9, s.20-21
 5. Meandry polszczyzny / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1994, nr 2, s.18
 6. Meandry polszczyzny : jestem Kowalski / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1993, nr 5, s.16
 7. Meandry polszczyzny : Pani Chmura – Chmurowa – Chmurzyna – Chmurówna / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1993, nr 6, s.16
 8. Mijając przykre / Marian Berkowicz. – Rzeszów : „RAF”, 1993 sygn. 73423
 9. Przez cierpienie żywota : wspomnienia i wiersze / Ferdynand Kuraś; oprac. i wybór poezji Aleksandra Janas i Adam Wójcik. – Tarnobrzeg, 1998 sygn. 78303cz.
 10. Wybór poezji / Bolesław Garboś. – Radom – Kielce : „STON”, 1993 sygn. 73311

 

VII.3. Towarzystwa regionalne

 1. Gdzie jest ulica Lipowa?... : wieczory tarnobrzeskie w WBP / (dk) // Siarka. – 1993, nr 41, s.3
 2. Niespokojny duch. Rozmowa z Maciejem Zarębskim, prezesem Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego / M. Poniewierska // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 51, s.10
 3. Pięciolecie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego / Tadeusz Zych // Rocznik Tarnobrzeski. – 1996, t.1, s.175-178 sygn. 76688 cz.
 4. Pięciolecie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1997, nr 15, s.69-73
 5. [Piętnastolecie] 15-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów południowo-Wschodnich w Tarnobrzegu / Jan Rawski // Dzikovia. – 2004, nr 18, s.19-23
 6. Połączyć przeszłość z teraźniejszością . Rozmowa z burmistrzem Sandomierza Januszem Sochackim // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 30, s.1,6
 7. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne (Staszów) : materiały z sesji naukowej przygotowanej na obchody jubileuszu 15-lecia STK : 1981-1996 : XV lat /  pod red. S. Rogali i M.A. Zarębskiego. – Staszów, 1996 sygn. 77047 cz.
 8. Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne / Jan Szlęzak // Dzikovia. – 2006, nr 26, s.13-15
 9. Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega – ćwierć wieku działalności / Adam Wójcik // Rocznik Tarnobrzeski. – 1996, t.1, s.159-166 sygn. 76688 cz.
 10. Ważne jest to, co robimy tu na miejscu. Rozmowa z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, członkiem Krajowej Rady Towarzystw Regionalnych / rozm. Adam F. Baran // Siarka. – 1993, nr 34, s.2
 11. Zdążyć przed Panem Bogiem / (dk) // Siarka. – 1992, nr 41, s.4

Autor: PBW Tarnobrzeg