Region tarnobrzeski. Cz. 6

Zestawienia bibliograficzne

VII.4. Oświata – zagadnienia ogólne

 1. Akademia Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej / Piotr Ożarski // Ergo. – 2005, nr 6, s.13
 2. Biednie, chłodno, szaro / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 28, s.5
 3. Buntują się rodzice : w stalowowolskiej oświacie pojawia się nowe pojęcie, któremu na imię… segregacja / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 10, s.3
 4. Cena wiedzy / (kot) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 50, s.10
 5. Co dalej z doskonaleniem dyrektorów szkół / Czesław Barański // Silva Rerum. – 1993, nr 3, s.2
 6. Czego potrzeba współczesnej szkole? : (przestańmy uczyć pod testy) / Maria Ryznar-Feduniewicz // Ergo. – 2006, nr 3, s.8-9
 7. Do zdrowia poprzez wychowanie / Jolanta Skrok-Krzyżanowska // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 5, s.5
 8. Doskonalić nauczyciela / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 27, s.4
 9. Druga twarz prasy pedagogicznej / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s.57-69
 10. [Dwadzieścioro] 20 dzieci w klasie : Tarnobrzeg / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 18, s.6
 11. Działalność ODP dzisiaj i perspektywy na jutro / Irena Skrzyńska // Silva Rerum. – 1996, nr 9, s.3-5
 12. Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy Gorzyce / Benedykt Budziło. – Sandomierz : Wydawnictwo diecezjalne, 1999 sygn. 80151 cz.
 13. Edukacja komunikacyjna / Bogusław Zając // Silva Rerum. – 1996, nr 2, s.5-6
 14. Edukacja europejska / Marek Soja // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.97-101
 15. Edukacja europejska : Program Leonardo Da Vinci : kształcenie zawodowe w ZST w Rzeszowie / Wacław Sobol // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 5, s.34-36
 16. Ekorozwój w praktyce szkolnej / Małgorzata Wójcik // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 11, s.18-19
 17. Europa według de Gaulle’a : cz. II : wykuwanie zębów koncepcji 1945-1950 / Radosław Pawlikowski // Ergo. – 2006, nr 2, s.19-23
 18. Forum oświatowe / W. Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 19, s.4
 19. Fundacja czuwa nad szkołami / (jol) // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 26, s.3
 20. Gaudeamus również w Staszowie / Leszek Leżoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 4, s.8
 21. Gra zespołowa / J(anina) Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 38, s.11
 22. Granty dla najlepszych projektów edukacyjnych / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 44, s.10
 23. Historia magistra vitae / Mirosław Piątkowski // Silva Rerum. – 1993, nr 4, s.17-18
 24. Internet w Tarnowskiej Woli / (bt) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 4, s.7
 25. Interpelacja poselska : Pan Prof. Zdobysław Flisowski, Minister Edukacji Narodowej : interpelacja w sprawie zasad finansowania instytucji oświatowych w przyszłym modelu edukacji narodowej / Jerzy Jaskiernia // Siarka. – 1993, nr 4, s.6
 26. Informacja o programie edukacji informatycznej 1996-1997 / Aleksander Wroński // Silva Rerum. – 1996, nr 10, s.8-9
 27. Irlandka i inni / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 1, s.8
 28. Istne cacko / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 45, s.3
 29. Jak lepiej nauczać / (KW) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 38, s.10
 30. Jak pracować z samorządem uczniowskim / Marta Szkaradek, Józefa Pytlak // Silva Rerum. – 1996, nr 5, s.13-14
 31. Jego doskonałość nauczyciel / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 47
 32. Jeszcze o hospitacji : reforma ante portas / Czesław Barański // Silva Rerum. – 1994, nr 7, s.3-4
 33. Jubileusz mądrości i odwagi / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 1, s.8
 34. Jubileusz w kolorach jesieni / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 2007, nr 43, s.24
 35. Karta rowerowa // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 12, s.20-22
 36. Kierunki zmian w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Alfreda Łoboda // Oświata Podkarpacka. – 1999, nr 1, s.12-16
 37. Komputerowy głód / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 6, s.3
 38. Komputery dla szkół / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 47, s.2
 39. Koordynacja nadzoru nad wewnętrznym i zewnętrznym systemem oceniania / Henryk Górnik // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.70-77
 40. Koordynacja programu wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie / Jadwiga Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.102-105
 41. Krach w szkolnictwie. Rozmowa z Kazimierzem Popiołkiem, wójtem gminy Padew Narodowa / W. Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 2000,  nr 3, s.6
 42. Krajowa Izba Edukacji / Leszek Korzeniowski // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 1, s.51-54
 43. Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Rusin // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.92-94
 44. Kulejący system / Jolanta Skrok-Krzyżanowska // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 6, s.1,6
 45. Kwiaty i nagrody dla nauczycieli : Dzień Edukacji Narodowej / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 42
 46. Lateralny profil dominujący a styl uczenia się / Jerzy Kopeczek // Ergo. – 2006, nr 2, s.24-29
 47. Legenda bieszczadzka, czyli … chata kuratora / Marek Mamoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 12, s.1,7
 48. Łatanie oświaty / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 17, s.9
 49. Magiczny algorytm / (js) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 48, s.10
 50. Małe ojczyzny / Emilia Pelc // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 5, s. 42-43
 51. Medale i nagrody dla pedagogów / W(acław) Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 42, s.9
 52. Nadążyć za zmianami. Rozmowa z wicekuratorem Oświaty w Tarnobrzegu Marianem Piechotą // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 27, s.4
 53. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 1999/2000 // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 7-8, s.34-48
 54. Nadzór pedagogiczny w województwie podkarpackim / Alfreda Łoboda, Henryk Górnik // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 2, s.3-8
 55. Nagrody Kuratora : Decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 23 września 1999 r. Nr WK-1170/31/99 w sprawie przyznania nagród Kuratora Oświaty // Oświata Podkarpacka. – 1999, nr 1, s.7-11
 56. Nagrody ministra // Oświata Podkarpacka. – 1999, nr 1, s.5-7
 57. Najpiękniejszy z zawodów. Rozmowa z prof. Wiktorią Lang-Zielińską / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s.27-30
 58. Najuboższy z krewnych / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 47, s.1,4
 59. Narada z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1996, nr 10, s.3-4
 60. Nauczyciele galicyjscy : udział polskich nauczycieli galicyjskich w rozwoju teorii pedagogicznej i badań naukowych 1860-1918 / pod red. A. Meissnera. – Rzeszów, 1996 sygn. 77177 cz.
 61. Nauczyciele chcą się uczyć / (M.R.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 52, s.5
 62. Nauczanie i wychowanie bez stopni / Bronisława Morawska // Silva Rerum. – 1995, nr 5, s.6-7
 63. Nie będzie „Zemsty” / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 33, s.3
 64. Nie stawiajmy stopni… / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 35, s.3
 65. Nowe egzaminy / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 1, s.3
 66. „Nowe” szkoły / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 34, s.11
 67. Nowe zasady finansowania oświaty w 2000 roku / Mirosława Lewińska // Oświata Podkarpacka. – 1999, nr 2, s.15-17
 68. Obowiązek szkolny i postępowanie egzekucyjne / oprac. Maria Rusin // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 10, s.19-22
 69. Ocenianie kształtujące – nowe spojrzenie na nauczanie / Mariusz Kalandyk // Ergo. – 2006, nr 4, s.3-7
 70. Ocenianie kształtujące – nowe spojrzenie na nauczanie : cz. II / Mariusz Kalandyk // Ergo. – 2006, nr 6, s.2-5
 71. Ocenianie wewnętrzne / Henryk Górnik // Oświata Podkarpacka. – 1999, nr 3, s.8-18
 72. Odeszli… „Non Omnis Moriar” / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2007, nr 29, s.69-71
 73. Ofiary udanej reformy / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 8, s.10
 74. Ośrodek TERM w Tarnobrzegu pracuje / Czesław Barański // Silva Rerum. – 1996, nr 11, s.4-5
 75. Oświata na gminnym „garnuszku” / Marek Poniewierka // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 35, s.9
 76. Oświata pod samorządem / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 5, s.6
 77. Oświatowe dylematy / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 49, s.10
 78. Pedagogika nadziei w „Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II / Dariusz Wilk // Ergo. – 2005, nr 6, s.4-8
 79. Pedagogika stosowana / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 50, s.9
 80. Pedagogika sukcesu / Antoni Mazgaj // Silva Rerum. – 1995, nr 6, s.6
 81. Pedagogiczna ma już 55 lat / Marcin Róg // Tygodnik Nadwiślański. – 2007, nr 22, s.11
 82. [Pięćdziesiąt pięć] 55 lat biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu : 1952-2007 / [oprac. mat. pod red. Marii Dziamby]. – Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 2007 sygn. 91529 cz.
 83. Po ostatnim szkolnym dzwonku // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 25, s.1,4
 84. Po prostu przyjdź! / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 2, s.5
 85. Pod napięciem / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 3, s.5
 86. Pod znakiem oświaty : Bojanów / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 11, s.6
 87. Pozycja społeczna nauczyciela : reforma ante portas / Czesław Barański // Silva Rerum. – 1994, nr 6, s.4-5
 88. Pracownia doradztwa organizacyjnego : informacja o pracy zesp. samokształceniowych dyr. szkół i przedszk. // Silva Rerum. – 1994, nr 3, s.3-4
 89. Problemy oświaty województwa tarnobrzeskiego : bibliografia adnotowana w wyborze za lata 1975-1996. – Tarnobrzeg : BP, 1997
 90. Program Comenius, Akcja 3.2 – jak zaradzić niepowodzeniom szkolnym / Janusz Podlaszczuk // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 4, s.23-27
 91. Program Sokrates – Comenius II : 2000-2006 / Marek Soja // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 12, s.16-19
 92. Podsumowanie projektu „Szkoła Marzeń” / Stanisław Fundakowski // Ergo. – 2006, nr 10, s.19-21
 93. Propozycja tematów lekcji wychowawczych dla klasy VI // Silva Rerum. – 1993, nr 7, s.9-10
 94. Przed wizytą / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 13, s.1,4
 95. Przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka / Helena Duś // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.78-82
 96. Regionalizm w nauczaniu historii / Zdzisław Chlebek // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 2, s.27-28
 97. Rozdzielono dyrektorskie posady w stalowowolskiej oświacie / (ws) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 33, s.2
 98. Samorządy w działaniu : sześć oświatowych pomysłów / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 45, s.6
 99. Sandomierz między wojnami / Robert Kotowski. – Sandomierz, 1988 sygn. 79829 cz.
 100. Sesja ekologiczna / Urszula Stec // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 5, s.23-24
 101. Słownik biograficzny nauczycieli szkół powszechnych gminy Gorzyce do I połowy XX wieku / Waldemar Prałat. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007 sygn. 92206 cz.
 102. SOS dla wiejskiej oświaty / Edward Kaptur // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 20, s.8
 103. Spacerkiem po Tarnobrzegu : jubilatowi stuknęło 90 lat / Jan Szlęzak // Afisz. – 1999, nr 1, s.2-3
 104. Sprawa sumienia. Rozmowa z rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, prof. dr. hab. Józefem Szymańskim // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 2, s.1,4
 105. Sprawozdanie z wizytacji w Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu // Silva Rerum. – 1995, nr 3, s.2
 106. Sprawy kadrowe – awans zawodowy nauczycieli / Jerzy Chmiel // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.106-11
 107. Stan konieczności / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 45, s.1,5
 108. Starosta nagradza / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 42, s.2
 109. Strzelnicowo – ratownictwo – dydaktyka : warsztaty metodyczne / Ryszard Kruk, Maria Stahl // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 4, s.12-14
 110. Stypendystka / Józef Czarny // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 2, s.7
 111. Stypendyści premiera / (wp, s) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 49, s.3
 112. Sympozjum w Sarajewie / Marek Soja // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 6, s.27-29
 113. System dopłat do czesnego : kuratorium informuje / Czesława Pokutycka // Silva Rerum. – 1994, nr 9, s.4-5
 114. Szansa dla oświaty / Piotr Niemiec // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 1, s.4
 115. Szkolne busy / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 34, s.6
 116. Szkoła = nauczyciel? / Tadeusz Zych; rozm. Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 45, s. 10
 117. Szkoła Marzeń na półmetku / Katarzyna Folger // Ergo. – 2006, nr 4, s.14-16
 118. Szkoła na przekór logice : Dwikozy / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 11, s.6
 119. Szkoła na szóstkę / Jolanta Skrok-Krzyżanowska // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 3, s.8
 120. Szkoła przy zasłoniętych oknach : z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego województwa tarnobrzeskiego / pod red. Andrzeja Meissnera. – Rzeszów : Zespół Szkół Gospodarczych, 1992 sygn. 75131 cz.
 121. Szkoły zyskują. Rozmowa z kuratorem oświaty w Tarnobrzegu – Anną Tabor / rozm. W. Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 4, s.1,4
 122. „Święte krowy” w szkołach / Marianna Szymusiak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 9, s.1,8-9
 123. Święto teatru w szkolnictwie specjalnym / Małgorzata Opałek // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 5, s.22-23
 124. Tak bardzo chciałam się uczyć. Rozmowa z prof. Bronisławą Orzeł / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s.21-26
 125. Tradycje bibliotekarskie Tarnobrzega związane ze szkolnictwem / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2007, nr 31, s.10-12
 126. Treści ekologiczne w wychowaniu / Urszula Stec // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 11, s.20-22
 127. Trochę o doradztwie / Maria Dziamba // Silva Rerum. – 1995, nr 3, s.8
 128. Tu i gimbus nie pomoże / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 35, s.6
 129. Uczniowie niepełnosprawni w szkołach ogólnokształcących : kształcenie integracyjne / Maria Rusin // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 5, s.17-20
 130. Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WOM w roku szk. 1992 i 1993 // Silva Rerum. – 1993, nr 7, s.6-7
 131. Udział uczniów szkół ponadpodstawowych w olimpiadach, konkursach oraz turniejach w roku sz. 1995/96 : Informator Oświatowy : wydanie wakacyjne / Jerzy Nowak // Silva Rerum. – 1996, s.27-29
 132. Uwarunkowania organizacyjne i finansowe realizacji programu edukacji informatycznej w latach 1996-1997 / Aleksander Wroński // Silva Rerum. – 1996, nr 11, s.5-6
 133. W wyścigu po stołki / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 23, s.1,5
 134. Wczoraj, dziś i jutro Jedynki : w 140. rocznicę powstania szkoły. – Tarnobrzeg, 2003
 135. Wierzę w mądrość dyrektorów. Rozmowa z prof. Julianem Radziewiczem, red. naczel. Miesięcznika „Nowa Szkoła” i pracownikiem Instytutu Badań Pedagogicznych Uniwersytetu Warszawskiego / rozm. Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 7, s.8-9
 136. Współpraca Podkarpacia i Zakarpacka w zakresie ochrony zdrowia uczniów / Andrzej Drożdż // Ergo. – 2006, nr 3, s.10
 137. Wszystko zawdzięczam rodzicom. Rozmowa z Andrzejem Jakubowiczem, wychowankiem Siarki Tarnobrzeg, pingpongistą francuskiego klubu A.C.Chalons / rozm. Marek Mamoń // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 8, s.10
 138. Wychowanie patriotyczne na Podkarpaciu (list) / Maciej Karasiński // Wychowawca. – 2008, nr 11, s.18
 139. Wycieczka po okolicy Stalowej Woli / Bożena Karlik. – Tarnobrzeg : ODP, 1995 sygn. 2777
 140. Wycieczka za rysunek / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 7, s.3
 141. Wykorzystanie pamiętników Jana Słomki i Ferdynanda Kurasia w nauczaniu blokowym : praca dyplomowa. – Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000
 142. Wypoczynek letni i zimowy / Aleksander Mandzelewski, Jan Barut // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.82-89
 143. Z cyklu „Reforma ante portas” : funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego w przyszłym systemie kształcenia ogólnego / Czesław Barański // Silva Rerum. – 1993, nr 7, s.2-4
 144. Z dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego i Oświaty w powiecie sandomierskim w latach 1905-1995 / pod red. Sławomira Mazurka. – Sandomierz : Wyd. Pedagogiczne, 1995 sygn. 75130 cz.
 145. Zaczęło się od Szkoły Realnej / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 2004, nr 24, s.1,4
 146. Zadania priorytetowe w doskonaleniu prowadzonym przez ODP w roku szkolnym 1996/97 // Silva Rerum. – 1996, nr 10, s.26-27
 147. Zadania strategiczne nadzoru pedagogicznego / Jerzy Malinowski // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.61-70
 148. Zamach na oświatę / Henryk Smyk // Siarka. – 1996, nr 15, s.1
 149. Zasady przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół i placówek / Jerzy Utnik // Silva Rerum. – 1996, nr 4, s.7-8
 150. Zbędny balast / (ac) //  Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 38, s.6
 151. Ze szpadą i na migi / Stella Sawajner // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 7, s.8
 152. Zimny wychów / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 47, s.4
 153. „Znów za rok matura” : Informator Oświatowy : wydanie wakacyjne / Zofia Wójcikowska // Silva Rerum. – 1996, s.30-31
 154. Zrobieni w balona / (kot) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 36, s.8

 

VII.4a. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą (przedszkola, domy dziecka, internaty, zakłady wychowawcze)

 1. „Bezpieczna droga” : informator oświatowy / Bogusław Zając // Silva Rerum. – 1996, s.50
 2. Ciepły jubileusz / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 39, s.7
 3. Czytanie ze zrozumieniem a rozwój jednostki i powodzenie w nauce / Anna Ogrodnik // Ergo. – 2006, nr 8, s.2-4
 4. Dobroczyńcy ze Staszowa / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 12, s.5
 5. Drogie dzieci / Grażyna Szafińska // Siarka. – 1993, nr 7, s.1
 6. Dzieci, jak dorośli, mają swoje prawa / Henryk Smyk // Siarka. – 1996, nr 8, s.1
 7. Dziecięce problemy / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 21, s.1,6
 8. Dziecko ma prawo / Adam F. Baran // Siarka. – 1993, nr 47, s.2
 9. Dziecko – obywatel nr 1 : współcześni rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dzieci / Joanna Tańska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 9, s.9
 10. Głos ma szkoła : o nową jakość edukacji dzieci w przedszkolu / Mariola Jąder // Silva Rerum. – 1993, nr 6, s.6-8
 11. Głos ma szkoła / Marek Kozłowski // Silva Rerum. – 1996, nr 10, s.10-11
 12. Ile kosztuje przedszkolak? / Grażyna Szafińska // Siarka. – 1992, nr 25, s.1
 13. Im też należy się coś od życia / (dk) // Siarka. – 1993, nr 22, s.3
 14. Integracja od przedszkola / Monika Kałucka-Bieniek // Sedno. – 1999, nr 4, s.10-12
 15. Interes w proszku / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 42, s.8
 16. Jak efektywnie uczyć : cz. I / Alicja Zams // Ergo. – 2006, nr 8, s.4-7
 17. Jubileusz tarnobrzeskiej „Piątki”/ Jolanta Lis // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s.58-59
 18. Koło wolności / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 35, s.1,7
 19. Koordynowanie działań profilaktyczno-wychowawczych dotyczących przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i zapobieganiu zjawiskom patologii / Jadwiga Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.89-92
 20. Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Rusin // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.92-94
 21. Latynoski świat dziecka / Janusz Bajowski // Ergo. – 2005, nr 6, s.14-17
 22. Moje spotkania z pedagogiką Marii Montessori / Danuta Szczygieł // Ergo. – 2005, nr 6, s.28-30
 23. Niebezpieczny trend / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 49, s.8
 24. Ochronna tarcza / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 38, s.3
 25. Pałac opieki / (KW) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 40, s.8
 26. Państwowe dzieci / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 36, s.7
 27. Pogotowie serca / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 17, s.4
 28. Praca z traumą pourazową / Bożena Andrychowicz // Ergo. – 2006, nr 2, s.30-32
 29. Promocja zdrowia / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 20, s.11
 30. Przedszkola dla bogatych? // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 33, s.4
 31. Przedszkola, żłobki : odchudzanie / szaf // Siarka. – 1992, nr 35, s.2
 32. Skopańskim dzieciom TVP / Andrzej Łukaszek // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 11, s.8
 33. „Spacerkiem” po stalowowolskich przedszkolach / Maria Pasztaleniec // Silva Rerum. – 1994, nr 4, s.2
 34. Standardy określające jakość pracy przedszkola województwa podkarpackiego / Mariola Kiełboń, Anna Pikiel // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 2, s.8-16
 35. Stowarzyszone dobro dziecka / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 7, s.8
 36. Szansa skopańskich dzieci / Andrzej Łukaszek // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 51, s.6
 37. To jest dla dzieci najważniejsze / Małgorzata Pszeniczna // Siarka. – 1995, nr 22, s.3
 38. Tu się jest / Anna Kowalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 52, s.4
 39. Uczniowie niepełnosprawni w szkołach ogólnokształcących : kształcenie integracyjne / Maria Rusin // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 5, s.17-20
 40. Uwaga na dzieci / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 28, s.8
 41. W obronie godności małego człowieka : informator oświatowy : wydanie wakacyjne / Jan Grandys // Silva Rerum. – 1996, s.12-14
 42. W obronie praw dzieci / Agnieszka Skwarczyńska // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 35, s.9
 43. Wakacje ’94 / szaf // Siarka. – 1994, nr 25, s.2
 44. Wakacje z kształtem i kolorem / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 31, s.9
 45. Wakacje z sektą / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 32, s.7
 46. Z dziejów oświaty w regionie tarnobrzeskim / Andrzej Meissner // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s.4-10
 47. Zastąpić matkę / Katarzyna Sobieniewska // Siarka. – 1993, nr 20, s.3

 

VII.5. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

 1. A dzieci słuchają / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 4, s.1,6
 2. Badanie kompetencji uczniów klas ósmych szkół podstawowych / Wiesław Śnieżek // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 7-8, s.49-54
 3. Bez oglądania się na etat. Rozmowa z Anielą Janiszewską – dyrektorką Społecznej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 14, s.8-9
 4. Bez paniki / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 36, s.7
 5. Bezbolesna reforma / (wm) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 15, s.8
 6. Budowlanka w sieciach / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 9, s.3
 7. Ćwierć wieku „muzycznej” / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 13, s.1
 8. Dla 190 gmin / (bl) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 33, s.11
 9. Droga przez mekę / Henryk Smyk // Siarka. – 1992, nr 7, s.5
 10. Druga strona medalu / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 41, s.10
 11. [Dwadzieścia pięć] 25 lat „Dwójki” / [oprac. zespół red. Barbara Blacha i in.]. – Tarnobrzeg : „Neiko Plus”, 2007 sygn. 91472 cz.
 12. Dzień Edukacji Narodowej / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 42, s.10
 13. Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu / ks. Tomasz Gunia // Tarnobrzeskie Zeszyty historyczne. – 1999, nr 20, s.10-21
 14. [Dziewięćdziesiąt] 90 lat tarnobrzeskiego LO / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 43, s.1,9
 15. Edukacja regionalna we współczesnej szkole / Jolanta Wiewiórska // Ergo. – 2006, nr 3, s.27-30
 16. Europejska Gimnazjada / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 48, s.15
 17. Europejska jakość polskiej szkoły / Tomasz Kaczor // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 21, s.9
 18. Gdzie gimnazjum? / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 41, s.3
 19. Gdyby nie TPBP… / Henryk Smyk // Siarka. – 1992, nr 12, s.5
 20. Gen. Okulicki patronem Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie : „kochajcie Polskę tak, jak kochał ja wasz patron // Siarka. – 1995, nr 23, s.3
 21. Gimbusowe rozterki : Nisko / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 41, s.6
 22. Gimnazjalne „Dni Podkarpacia” / Barbara Socha // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 4, s.22-23
 23. Gimnazjalne przymiarki / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 3, s.4
 24. „Gimnazjum będzie!” // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 6, s.10
 25. Gimnazjum będzie!” / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 4, s.8
 26. Gimnazjum i czynsze : samorządy w działaniu / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 10, s.6
 27. Gimnazjum podwójnie nowe / (baj) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 30, s.11
 28. Gra w ciemno / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 6, s.1,7
 29. Gra warta świeczki, czyli o programach grantowych w publicznym gimnazjum / Teresa Gałczyńska // Ergo. – 2006, nr 8, s.12-14
 30. „Inna” szkoła / Anna sardynek // Silva Rerum. – 1996, nr 12, s.3-4
 31. Internet w Tarnowskiej Woli / (bt) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 4, s.7
 32. Jak licealiści z Podkarpacia integrują się z Europą / Aleksandra Kozubal // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 2, s.22-24
 33. Jak organizować działalność innowatorską w szkole? : (II Sesja kursu dyrektorów -liderów, SP nr 10 w Tarnobrzegu : 14-16 II 1996 r. / oprac. Czesław Barański. – Tarnobrzeg, 1996 sygn. 2804/I
 34. Jak wspominają szkołę absolwenci..? / (dk) // Siarka. – 1994, nr 23, s.1
 35. Jak za najlepszych czasów / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 44, s.7
 36. Jubileusz „Górnika” / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 39, s.8
 37. Jubileusz : 100-lecie Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu / Paweł Kosowski // Afisz. – 1998, nr 25, s.25
 38. Kaganek oświaty / (dk) // Siarka. – 1994, nr 23, s.5
 39. Kardynał patronem / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 26, s.8
 40. Klub Europejski w Krzemieńcu / Jadwiga Włodarczyk // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 4, s.19-20
 41. Kochać uczyć / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 47, s.10
 42. Komputerowy głód / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 6, s.3
 43. Komputery w „Dziewiątce” / (wm) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 3, s.3
 44. Komputery w Głazowie / (bt) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 3, s.9
 45. Komputery za pióro / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 20, s.8
 46. Koniec wieńczy dzieło / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 43, s.10
 47. Krok we właściwym kierunku / (js) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 18, s.3
 48. Koniec trzeciej zmiany / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 32, s.8
 49. Koniec uwieńczył dzieło / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 36, s.1,8
 50. Koniec wieńczy dzieło / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 41, s.8
 51. Kuźnia bankowych kadr. Rozmowa z dyrektorem Studium Bankowo-Finansowego w Stalowej Woli – Damianem Raganem / rozm. Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 43, s.4
 52. Kuźnia nauczycieli / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 44, s.8-9
 53. Kwadratura… szkoły / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 26, s.9
 54. Lekcje na stadionie / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 16, s.6
 55. Liceum Ogólnokształcące w Nisku : informator oddany z okazji oddania Sali gimnastycznej. – Nisko, 1995 sygn. 1133/b
 56. List Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie sieci szkolnej / Władysław Rusin // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 1, s.26-29
 57. Marzę o pływalni / Kazimierz Popiołek; rozm. Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 36, s.6
 58. Meldunek o stanie i zamierzeniach tarnobrzeskiej oświaty / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1996, nr 10, s.4-5
 59. Młodzież dzieciom / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 45, s.6
 60. Moda na „Ogólniaki” / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 29, s.6
 61. Na barkach gminy / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 36, s.7
 62. Na jubileusz nowy sztandar / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 39, s.8
 63. Na 70-lecie szkoły / Józef Jakubowicz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1999, nr 20, s.42-49
 64. Najlepiej byłoby zaorać / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 9, s.1,7
 65. Narkotyki w tornistrach / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 14, s.8
 66. „Nauczyciele, jakże was wiele, wiele was…” / Dorota Kozioł // Siarka. – 1994, nr 23, s.3
 67. Nauczyciel musi mieć powołanie : z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu mgr. Zdzisławem Zioło rozmawia Grażyna Szafińska // Siarka. – 1994, nr 23, s.2
 68. Nauka o Niepodległej / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 46, s.8
 69. Nie zaczepiaj, bo pogryzę! / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 10, s.8
 70. Niech zginie po nim ślad / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 37, s.1,8
 71. Niedźwiadek patronem szkoły // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 23, s.9
 72. Nigdy o tym nie mówiłam, ale zawsze ich kochałam [wywiad] / Mariusz Bobula // Siarka. – 1994, nr 23, s.3
 73. NOT przed inauguracją kolejnego roku szkolnego nauki języków obcych / Zbigniew Bernar // Siarka. – 1995, nr 34, s.4
 74. Nowa sala / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 14, s.3
 75. Nowa Szkoła / (m) // Siarka. – 1992, nr 37, s.1
 76. Nowa szkoła / (wm) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 7, s.1
 77. Nowe szkoły / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 17, s.7
 78. Nowe szkoły w Stalowej Woli / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 26, s.11
 79. Nowi dyrektorzy // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 32 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 50, s.IV)
 80. Nowy rok w nowych szkołach / (wm) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 36, s.8
 81. O ekologii inaczej / Stanisława Augustyn // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 6, s.38-40
 82. O rygorze i złotym sercu : z prof. Wacławem Zimolągiem rozmawia Dorota Kozioł // Siarka. – 1994, nr 23, s.5
 83. Od Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Dzikowie do Zespołu Szkół Rolniczych w Tarnobrzegu / Tadeusz Rodzeń // Silva Rerum. – 1995, nr 10, s.6-7
 84. Oferta dla młodych muzyków / (j.k.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 35, s.8
 85. Ofiary udanej reformy / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 8, s.10
 86. Olimpijczycy / Grażyna Szafińska // Siarka. – 1994, nr 22, s.1
 87. „Orlęta młode wychowała” / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 23, s.8
 88. Oświata w Euroregionie Karpaty / Augustyn walczak // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 12, s.24-25
 89. Oświatowe dylematy / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 20, s.6
 90. Oświatowy zawrót głowy / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 27, s.8
 91. Otwarcie z pompą / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 43, s.6
 92. Pedagogika stosowana / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 50, s.9
 93. Pedagogika stosowana II / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 3, s.7
 94. „Piątka” na szóstkę / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 1, s.8
 95. Pierwsza samorządowa / Jolanta Skrok-Krzyżanowska // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 40, s.5
 96. [Pięćdziesiąt] 50 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu / Paweł Bachowski, Andrzej Pfeiffer. – Sandomierz, 1997 sygn. 77711 cz.
 97. [Pięćdziesiąt] lat Gimnazjum i Liceum w Rudniku nad Sanem. – Rudnik : Komitet Org. Obch. 50-lecia powstania Liceum i Gimnazjum w Rudniku nad Sanem, 1994 sygn. 74068 cz.
 98. [Pierwsze] I Liceum Społeczne – po czterech latach działalności / Maria Orzeł-Łysiak // Silva Rerum. – 1994, nr 7, s.7
 99. [Pięćdziesiąt] 50 lat Szkoły Rolniczej w Dzikowie – Tarnobrzegu / Tadeusz Gaj, Józef Myjak, Tadeusz Rodzeń. – Dzików, 1995 sygn. 74727 cz.
 100. Podwójne sto lat / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 25, s.3
 101. Poznajemy przeszłość, by kształtować przyszłość / Jerzy Kopeczek // Silva Rerum. – 1994, nr 2, s.22-23
 102. Pracownie internetowe w szkołach / Bogusław Zając // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 1, s.56-65
 103. Praktyki zawodowe w Niemczech / Zofia Szafińska, Teresa Matusik // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 12, s.28-29
 104. Program Comenius : Wirtualna Klasa / Anna Burda // Oświata Podkarpacka. – 1999, nr 1, s.38-40
 105. Przed reformą szkolnictwa zawodowego / Henryk Smyk // Siarka. – 2000, nr 8, s.1
 106. Przed sądnym dniem / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 19, s.1,7
 107. Przede wszystkim – oświata : Rudnik nad Sanem / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 12, s.6
 108. Przedszkole zarządzania / Grażyna Szafińska // Siarka. – 1994, nr 5, s.1
 109. Przykładówka / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 14, s.10
 110. Ranking „Kuźni Olimpijczyków” / Jerzy Kozioł // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 3, s.5
 111. Raport z monitorowania szkół podstawowych i gimnazjów : dotyczy stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2000/2001 // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 12, s.5-11
 112. Reformatorstwo / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 42, s.1,7
 113. Rozwodowy podział majątku / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 19, s.1,6
 114. Sandomierz i okolice : w prawdzie historycznej, legendzie i ciekawostce (poradnik dla nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i średnich) / Roman Chyła. – Sandomierz : PHU ElekroSan, 1995 sygn. 74553 cz.
 115. Samorządy w działaniu : sypnęło szkołami / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 20, s.6
 116. Seminarium dla nauczycieli // Tygodnik Nadwiślański. – 2005, nr 45, s.21
 117. Smak szkoły, smak młodości : 50 lat LO w Klimontowie / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 26, s.9
 118. Spacerkiem po Tarnobrzegu : jubilatowi stuknęło 90 lat / Jan Szlęzak // Afisz. – 1999, nr 1, s.2-3
 119. Spełnienie marzeń / (baj) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 48, s.10
 120. Stadion pod dachem (baj) // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 6, s.3
 121. Sto lat za mało! / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 22, s.8-9
 122. Stowarzyszone dobro dziecka / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 7, s.8
 123. Strach przed szkołą / (bl) //  Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 49, s.10
 124. Symbol miasta / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1999, nr 20, s.6-9
 125. Szkolne podchody / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 27, s.1,6
 126. Szkolne przekształcenia / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2004, nr 27, s.6
 127. Szkolnictwo parafialne na Podkarpaciu / Janusz Podlaszczuk // Ergo. – 2006, nr 8, s.15-20
 128. Szkolny strajk / Wojciech Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 13, s.5
 129. Szkoła bez przemocy / Jadwiga Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 6, s.43
 130. Szkoła bez stresów / Grażyna Szafińska // Siarka. – 1993, nr 12, s.1
 131. Szkoła dla niezłomnych / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 19, s.7
 132. Szkoła dla zaradnych / J.S. // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 46, s.3
 133. Szkoła dobrego tonu / Jerzy Mielczarek // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 33, s.8
 134. Szkoła elementarnego myślenia / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 17, s.8
 135. Szkoła interesu / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 9, s.1
 136. Szkoła lubiana po lekcjach / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 48, s.11
 137. Szkoła Marzeń na Podkarpaciu / Stanisław Fundakowski // Ergo. – 2006, nr 3, s.11-13
 138. Szkoła na „baczność” / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 14, s.10
 139. Szkoła na rozdrożu / (kot) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 4, s.6
 140. Szkoła pod górkę / (kot) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 39, s.3
 141. Szkoła Podstawowa nr 5 w Sandomierzu / Mieczysław Dygas // Silva Rerum. – 1995, nr 5, s.8-9
 142. Szkoła podstawowa w Hucie Komorowskiej w 90. rocznicę powstania / Barbara Wróbel // Silva Rerum. – 1996, nr 9, s.5-6
 143. Szkoła podstawowa w Zaleszanach // Silva Rerum. – 1996, nr 1, s.17-18
 144. Szkoła przy zasłoniętych oknach / Tadeusz Szewera // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s.35-44
 145. Szkoła Rolnicza w Mokoszynie dawniej i dziś / Kazimierz Dyka // Silva Rerum. – 1994, nr 9, s.11-12
 146. Szkoła Rolnicza w Mokrzyszowie w czasie okupacji / Michał Paź // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s.45-49
 147. Szkoła szuka domu / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 50, s.8
 148. Szkoła tolerancji : Sandomierz / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 25
 149. Szkoła w cieniu parku / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 40, s.9
 150. Szkoła z pytajnikiem / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 47, s.3
 151. Szkoła Zarządzania w Tarnobrzegu / szaf // Siarka. – 1993, nr 43, s.1
 152. Szkoły muszą poczekać : samorządy w działaniu / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 1, s.6
 153. Szkoły odkrywają tajemnice / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 14, s.3
 154. Szkoły Promujące Zdrowie // Oświata Podkarpacka. – 1999, nr 2, s.33-34
 155. Szkoły Promujące Zdrowie / Jadwiga  Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 6, s.41-42
 156. Tarnobrzeska Szkoła Zawodowa / Justyna Czuba // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s. 56-57
 157. Tarnobrzeskie gimnazja / (sk) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 7, s.8
 158. Tarnobrzeskie gimnazjum w dziejach miasta / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s.17-20
 159. Tarnobrzeskie Gimnazjum w mojej pamięci / Kazimierz Reczek // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 7, s.31-34
 160. Trudna inwestycja / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 52, s.6
 161. [Trzydzieści pięć] 35 lat minęło / (dk) // Siarka. – 1999, nr 38, s.4,5
 162. Uciec z getta / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 19, s.1,8
 163. Uczniowie niegłodni / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 47, s.8
 164. Urodziny szkoły / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 48, s.8
 165. W oczekiwaniu na salę / (C) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 46, s.3
 166. W Stalowej Woli / (r) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 7, s.8
 167. W sukurs bibliotece / (h) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 47, s.11
 168. W szkole jak w muzeum / (kot) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 48, s.6
 169. W szkole zamiast w kawiarence / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 50, s.3
 170. W takiej szkole chce się uczyć / Andrzej Łukaszek // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 15, s.10
 171. Wczoraj, dziś i jutro „Jedynki” : w 140. rocznicę powstania szkoły. – Tarnobrzeg : 2003
 172. Wdrażanie reformy systemu edukacji / Andrzej Bojarski // Oświata Podkarpacka. – 2000, nr 7-8, s.9-33
 173. …Wieczne pióro Prezydenta RP : dwie szkoły podstawowe z naszego regionu otrzymują sprzęt komputerowy zakupiony za… / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 52, s.6
 174. Wielka chmura i… nic : Stalowa Wola / Jerzy Reszczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 26, s.7
 175. Więcej uczniów w gimnazjach / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 33, s.3
 176. Wirtualna klasa / Anna Burda // Sedno. – 1999, nr 4, s.21-23
 177. Witaj szkoło / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 38, s.1,6
 178. Wystarczy trochę zmienić, a będzie ciekawiej / Jadwiga Bobula // Silva Rerum. – 1993, nr 7, s.7-8
 179. Z cudzego kotła / (AC) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 3, s.3
 180. Z dziejów grębowskiej szkoły średniej : w 50-lecie powstania Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. – Grębów : [b.w.], 1994 sygn. 73685 cz.
 181. Z teki nowatora / Maria Dul // Silva Rerum. – 1993, nr 5, s.7
 182. Zaczęło się od marzeń / Dorota Kozioł // Siarka. – 1999, nr 42, s.1
 183. Zaczęło się od „realnej” / (dk) // Siarka. – 1994, nr 23, s.1
 184. Zapomniany dyrektor / (ac) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 15, s.8
 185. Zawał / Jolanta Skrok-Krzyżanowska // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 28, s.1,6

 

VII.6. Szkolnictwo wyższe

 1. Akademicka Nowa Dęba / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 7, s.3
 2. Akademicki Tarnobrzeg / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 6, s.11
 3. Bitwa o indeksy / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 30, s.6
 4. Droga do uniwersytetu. Rozmowa z prof. dr. hab. Ryszardem Tokarskim, rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu / (baj) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 18 (wkł. Nasza Uczelnia, nr 3, s.I)
 5. Gaudeamus : Wyższa Szkoła humanistyczno-Przyrodnicza / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 5, s.1,8
 6. Gaudeamus w październiku / (wm) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 24, s.11
 7. Gaudeamus w Sandomierzu / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 23, s.4
 8. Internetowa biblioteka / (baj) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 1, s.3
 9. Konfederacja interesów. Rozmowa z prof. dr. hab. Marianem Harasimiukiem, rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 13 (wkł. Nasza Uczelnia, nr 2, s.I)
 10. Małe jest… solidne. Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Puszkarem, rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 18 (wkł. Nasza Uczelnia, nr 1, s.I)
 11. Nasza Alma Mater / Małgorzata Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 42, s.1,15
 12. Nie zadusić tej kury. Rozmowa z profesorem Józefem Szymańskim, rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 13, s.III
 13. Pani minister wierzy w sandomierską uczelnię / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 19
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu : informacje ogólne // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 19, dod. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 78, s.IV
 15. Szansa na uczelnię / (bt) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 52, s.6
 16. Szkoła – rok pierwszy. Rozm. z kanclerzem Jackiem Maślanką // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 19, dod. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 78, s.IV
 17. Uczelnia coraz bliżej : o utworzeniu w Tarnobrzegu państwowej uczelni mówi się od dawna, ma ona być rekompensatą dla miasta za utratę wojewódzkiego statusu / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 31, s.9
 18. Uczelnia skonfederowana. Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Puszkarem, rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 5, s.9
 19. Wyższa Filia Humanistyczno-Przyrodnicza / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 28, s.10
 20. Wyższa Uczelnia w Tarnobrzegu. Rozmowa z Bogdanem Bajorskim, prezesem Szkoły Zarządzania w Tarnobrzegu // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 28, s.1,4

Autor: PBW Tarnobrzeg