Region tarnobrzeski. Cz. 8

Zestawienia bibliograficzne

IX. Biblioteki. Książka

 1. Album dla papieża / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 26, s.9
 2. Analiza ankiet dotycząca sytuacji bibliotek szkolnych woj. tarnobrzeskiego // Silva Rerum. – 1993, nr 3, s.2-3
 3. Biblioteka czy synagoga? / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 49, s.8
 4. Biblioteka nagradza / (s) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 1, s.11
 5. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu / Maria Dziamba // Rocznik Tarnobrzeski. – 1996, t.1, s.178-179
 6. Biblioteka w centrum / (JS) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 5, s.9
 7. Bibliotekarz z Dzikowa : dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. – Sandomierz, 1996 sygn. 76691 cz.
 8. Biblioteki pedagogiczne // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 7-8, s.56-59
 9. Biblioteki szkolne w województwie podkarpackim / Jadwiga Świętoń // Oświata Podkarpacka. – 2001, nr 5, s.12-16
 10. Ciepło i życzliwie / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 43, s.11
 11. Dar życzliwości / (s) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 16, s.11
 12. Dom dla książki / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 42, s.11
 13. Działalność informacyjno-bibliograficzna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Tarnobrzegu // Silva Rerum. – 1993, nr 2, s.2
 14. [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Biblioteki w Sandomierzu / Barbara Rożek, Robert Kotowski // Afisz. – 1997, nr 19, s.11
 15. Ferie z biblioteką / (sk) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 4, s.3
 16. Filie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przedstawiają się // Silva Rerum. – 1995, nr 2, s.6-7; nr 6, s.7
 17. Filie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przedstawiają się // Silva Rerum. – 1995, nr 5, s.7-8
 18. Filie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przedstawiają się / Maria Langer, Maria Szumilak // Silva Rerum. – 1995, nr 6, s.7
 19. Garść popiołu / Marian Piechal; przedm. Julian Kawalec. – Warszawa : PIW, [1971] sygn. 91283 cz.
 20. Granty dla najlepszych projektów edukacyjnych / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 44, s.10
 21. Hajże na…rękopis „Pana Tadeusza”! / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. – 1992, z.3, s.184-196
 22. Inną metodą / (kr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2006, nr 23, s.12
 23. Internet w bibliotece / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 37, s.2
 24. Jedna biblioteka na dwie wsie / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 12, s.9
 25. Jubileusz biblioteki / (JM) // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 1, s.8
 26. Jubileusz w kolorach jesieni / Wacław Pintal // Tygodnik Nadwiślański. – 2007, nr 43, s.24
 27. Kolejna czytelnia internetowa / (s) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 3, s.2
 28. Konkurs dla ekologów : adresowany do nauczycieli – ekologów konkurs ogłosiła Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu / (s) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 11, s.3
 29. Krzepka 45-latka / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 4, s.8
 30. Książka czy igrzyska? / Anna Kot // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 2, s.8
 31. Książko, co dalej? / Katarzyna Trybus // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 1, s.8
 32. Książnica 1000-letniego grodu / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 18, s.9
 33. Księgarnia Spółdzielcza OGNISKO / Kazimierz Warda, s.11-22 [w:] Notatnik Sandomierski, nr 4. – Sandomierz, 1993 sygn. 1122/b
 34. Laureaci konkursu pt. „Myśl globalnie – działaj lokalnie” // Aura. – 2002, nr 11, Dodatek ekologiczny dla szkół, nr 98, s.11
 35. Lekcja historii / (pen) // Tygodnik Nadwiślański. – 2004, nr 11, s.3
 36. Media na tapecie / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 2007, nr 17, s.12
 37. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie : 1947-1997 : informator / Monika Prodziewicz. – Brzozów : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997 sygn. 2302/b
 38. Nadchodzą centra informacji : z nowoczesnej biblioteki przekształconej w multimedialne centrum informacji nikt nie wyjdzie bez potrzebnych materiałów / mr // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 21, s.10
 39. Nie stawiajmy stopni… / M. Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 35, s.3
 40. Nie tylko dla bibliofili / (dk) // Siarka. – 1999, nr 27, s.4
 41. Nowości wydawnicze / JAWA // Siarka. – 1994, nr 37, s.3
 42. Ostrożny optymizm. Rozmowa ze Stanisławą Mazur, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 3, s.10
 43. Pakiety multimedialne PWE / Maria Dziamba // Silva Rerum (wyd. wakacyjne). – 1996, s.36-37
 44. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Tarnobrzegu o sobie // Silva Rerum. – 1993, nr 1, s.2
 45. Pedagogiczna ma już 55 lat / Marcin Róg // Tygodnik Nadwiślański. – 2007, nr 22, s.11
 46. Pierwsze oszczędzaj / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 30, s.8
 47. [Pięćdziesiąt pięć] 55 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu : 1952-2007 / [oprac. Materiałów pod red. Marii Dziamby]. – Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 2007 sygn. 91529 cz.
 48. Pracownia zbiorów audiowizualnych służy nie tylko nauczycielom // Silva Rerum. – 1993, nr 5, s.4-5
 49. Prezentacja zadań Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. – Tarnobrzeg : BP, 2001
 50. Rola księgarń sandomierskich w upowszechnianiu książki / Kazimierz Warda, s.23-27 [w:] Notatnik Sandomierski, nr 4. – Sandomierz, 1993 sygn. 1122/b
 51. Rozszerzenie działalności merytorycznej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu // Silva Rerum. – 1993, nr 6, s.5
 52. Rozwód z biblioteką / (mp) // Siarka. – 1999, nr 8, s.3
 53. Seminarium dla nauczycieli // Tygodnik Nadwiślański. – 2005, nr 45, s.21
 54. Seminarium ekologiczne dla nauczycieli pod hasłem „Myśl globalnie – działaj lokalnie” / (s) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 37, s.2
 55. Seminarium pt. „Stan wojenny…” / (mżb) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 41, s.2
 56. Skomputeryzowana biblioteka / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 35, s.10
 57. Sprawozdanie z wizytacji Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu // Silva Rerum. – 1995, nr 3, s.2,3
 58. Starodruki z Sandomierza / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 12, s.8
 59. Szczypta optymizmu / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 3, s.8
 60. Tarnobrzeg w obiektywie / (JS) // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 13, s.3
 61. Tradycje bibliotekarskie Tarnobrzega związane ze szkolnictwem / Adam Wójcik-Łuzycki // Dzikovia. – 2007, nr 31, s.10-12
 62. W hołdzie Sybirakom / (has) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 12, s.2
 63. W przygotowania do obchodów 400. rocznicy : z regionu // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 51, s.2
 64. Wydobyć z zapomnienia / (sk) // Tygodnik Nadwiślański. – 1995, nr 22, s.8
 65. Z dziejów księgarstwa sandomierskiego / Kazimierz Warda, s.5-10 [w:] Notatnik Sandomierski, nr 4. – Sandomierz, 1993 sygn. 1122/b
 66. Z życia WBP // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 13, s.11
 67. Zaniechana oferta nabycia rękopisu „Pana Tadeusza” przez Ossolineum : cztery listy Władysława Mickiewicza do Jerzego Lubomirskiego / Krystyna Korzon // Pamiętnik Literacki. – 1992, z.3, s.171-177
 68. Zarys dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu : wydanie jubileuszowe / [zebranie i oprac. Materiału Stanisława Mazur]. – Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna, 2006 sygn. 2366 cz.
 69. Znaczenie zestawień bibliograficznych // Silva Rerum. – 1993, nr 7, s.5-6

IX.1. Czytelnictwo. Czasopiśmiennictwo

 1. Biblioteka coraz popularniejsza / (sk) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 18, s.9
 2. Doczekać nowych chochlików : „Siarce” stuknęło 30 lat / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 51, s.1
 3. [Dwadzieścia pięć] 25 lat temu prasa tarnobrzeska pisała… : Sołectwo Miejskie Tarnobrzeg : „Tygodnik Nadwiślański” – 1981 // Dzikovia. – 2006, nr 25, s.11
 4. Ferie z biblioteką / (sk) // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 4, s.3
 5. Książę legionowej poezji / (AC) // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 47, s.8
 6. Książko, co dalej? / Katarzyna Trybus // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 1, s.8
 7. Nieznana gazeta tarnobrzeska / Beata Kotasiak-Wójcik // Dzikovia. – 2006, nr 26, s.8
 8. Pożegnanie z „Siarką” / Adam Wójcik // Dzikovia. – 2002, nr 15, s.17-18
 9. Prasowy pejzaż regionalny / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 5, s.8
 10. Z dziejów tarnobrzeskiej prasy regionalnej / Jan Rawski // Dzikovia. – 2002, nr 15, s.20-22

IX.2. Biografie

 1. A w turskim lesie znowu jarzębina krwawi… [Józef Wiącek „Sowa”] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1990, nr 49, s.3
 2. Adam Prosper Burzyński / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 52, s.8
 3. Akt twórczy jest aktem okrutnym [Wiesław Myśliwski] [w:] Lekcja polskiego / Wojciech Wiśniewski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1983, s.221-234 sygn. 71486
 4. Aleksander Fredro : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 26, s.8-9
 5. Aleksander Kazimierz Patkowski (1890-1942) / Danuta Koźmian // Afisz. – 1998, nr 23, s.11
 6. Alfred Freyer : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 28, s.8-9
 7. Alfred Pastuszeńko major (1895-1920) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.11-12
 8. Andrzej Kosior : Kawalerowie Virtuti Militari / Tomasz Staszewski // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 53, s.11
 9. Andrzej Kosior sierżant (1892-1974) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.15-16
 10. Antoni Cwen (1901-1985) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 18, s.9
 11. Antoni Kozubowski : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 11, s.8
 12. Apolinary Knothe : biografie związane z regionem / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 3, s.8-9
 13. Arkadia [Stefan Żeromski] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 29, s.7
 14. Artur Radziwiłł : wrześniowe biografie / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 37, s.5
 15. Artysta nieznany – Bolesław Polankiewicz / Władysław Zbigniew Puławski // Afisz. – 1998, nr 21, s.6-7
 16. Augustyn Frąckiewicz : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 22, s.8
 17. Baczyński Roman : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 50, s.8-9
 18. Bajkopisarz z Dzikowa [Stanisław Jachowicz] / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2006, nr 27, s.3-5
 19. Bibliotekarz z Dzikowa : dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1996 sygn. 76691 cz.
 20. Bić się czy nie bić? [Juliusz Tarnowski] / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 2, s.1,4
 21. „Bo w sercu mu Polska urosła…” : Wojciech Bartosz Głowacki – bohater spod Racławic (IV) / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 10, s.4
 22. Bogdan Horodyski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 16, s.6-7
 23. Bohaterowie Września [Józef Sarna] / Władysław Bartosz // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 37, s.6
 24. Bolesław Babski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 15, s.8-9
 25. Botanik z Opatowa [Marian Raciborski] / Ryszard Czach // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 31, s.7
 26. Bracia Dulębowie : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 9, s.8-9
 27. Był..? [Józef Jakubowicz] // Siarka. – 1992, nr 14, s.1
 28. Był to człowiek niezwykły… [Romuald Syta] / (bt) // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 4, s.8
 29. Cegiełki Jana Stawińskiego / M. Aschenbrenner // Siarka. – 1988, nr 15, s.4
 30. Chorąży Franciszek Szwedo (1892-1939) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 27, s.11
 31. Chorąży Józef Cholewa (1894-?) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 2, s.11
 32. Ciernista droga Karasiowego pamiętnika : Ferdynand Kuraś – poeta z Wielowsi / Dorota Kozioł // Siarka. – 1986, nr 13, s.4
 33. Czerwony proboszcz [Kasper Kotowski] / Ryszard Czach // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 11, s.6-7
 34. Czesław Garboś (1921-1945) / Maria Orzeł // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.39-40
 35. Człowiek legendy [Stanisław Dereń] / Grażyna Szafińska // Siarka. – 1994, nr 26, s.2
 36. Człowiek – obywatel – pisarz [Antoni Kraszewski] / Włodzimierz Kłaczyński // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 37, s.8-9
 37. [Czterdzieści osiem] 48 lat temu poległ „Jędruś” [Władysław Jasiński] / Tadeusz Szewera // Siarka. – 1991, nr 4, s.5
 38. Czytał pan Iwaszkiewicza? / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 9, s.8-9
 39. „Dalej chłopy, dalej żywo!...” : Wojciech Bartosz Głowacki – bohater spod Racławic (I) / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 7, s.4
 40. Dawid Chaskiel Kirszenbaum : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 14, s.9
 41. Delaveaux Ludwik : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 14, s.8-9
 42. Deresław z Rytwian : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 18, s.8-9
 43. Dionizy Czachowski : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 1, s.8-9
 44. Dom wójta Słomki / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1985, nr 49, s.8
 45. Dorobek pisarski Wojciecha Wiącka (1869-1944) / Waldemar Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.74-78
 46. Dr Michał Marczak – kustosz archiwum i bibliotekarz Tarnowskich w Dzikowie / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1995, nr 11, s.69-77
 47. Droga przez życie [Wincenty Burek] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 46, s.7
 48. Dwa tygodnie w październiku 1914 : pamiętnik śp. Marii Zbigniewowej Horodyńskiej w czasie wojny światowej (ustęp) // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2004, nr 24, s.75-80
 49. [Dwadzieścia pięć] 25 wybranych postaci współczesnego Tarnobrzega / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2006, nr 25, s.3-5
 50. „Dziadek” całym życiem… [Gerwazy Stypa] / Janusz Szwed // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 12, s.8
 51. Dzikowski wójt [Jan Słomka] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 14, s.4
 52. Edward Brzeski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 35, s.8-9
 53. Edward Strzałkowski : Kawalerowie Virtuti Militari / Tomasz Staszewski // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 1, s.8
 54. Edward Wyrzykowski nie żyje / Tomasz Staszewski // Afisz. – 1998, nr 20, s.14
 55. Eryk Dahlbergh : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 8, s.8
 56. Europejczyk – król Dzikowian [Stanisław Leszczyński] / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2007, nr 29, s.13-14
 57. Ferdynand Hompesch : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 22, s.7
 58. Ferdynand Kuraś : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 15, s.8
 59. Ferdynand Kuraś (1871-1929) / Anna Kasiarz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.58-73
 60. Franciszek Cwynar : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 37, s.8-9
 61. Franciszek Grillparzer : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 50, s.8-9
 62. Franciszek Krempa : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 10, s.8
 63. Franciszek Ksawery : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 23, s.8
 64. Franciszek Pększyc-Grudziński : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 40, s.8-9
 65. Fredro u nas / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 27, s.8
 66. Futuro – pejzaż [Stanisław Młodożeniec] / Jolanta Skrok // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 36, s.1,8
 67. Gdzie jest Twa mogiła, pułkowniku Wiktorowski? [Antoni Wiktorowski „Kruk”] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 50, s.8
 68. Generał Albin Jasiński (1880-1940) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 7, s.9
 69. Generał Ludwik Czyżewski (1892-1985) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 17, s.9
 70. Generał Sosnkowski na Zasaniu [Kazimierz Sosnkowski] / Lucyna Łysiak-Kosowska // Dzikovia. – 2006, nr 26, s.9
 71. Generał Stanisław Grzmot-Skotnicki / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 30, s.9
 72. Goworek : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 48, s.8
 73. „Hajoka”  [Hanna Helena Bobucka] / Ryszard Dzieszyński // Profile. – 1987, nr 4, s.23-25
 74. „Hajota” : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 25, s.8-9
 75. „Hej, ostre kosy nasze!...” : Wojciech Bartosz Głowacki – bohater spod Racławic (II) / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 8, s.4
 76. Henryk Uziembło / Maciej Suffczyński // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2004, nr 24, s.68-74
 77. Heretyk z Jasnej Polany [Lew Nikołajewicz Tołstoj] / Piotr Stawiński // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 36, s.8-9
 78. Hetman historii literatury polskiej [Stanisław Tarnowski] / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2007, nr 32, s.2-3
 79. Hieronim Gostomski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 45, s.8-9
 80. Honorata Góra : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 30, s.9
 81. Horodyńscy : sagi rodowe / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 18, s.6-7
 82. Hufcowi i hufcowe (1939-1949) [Eugeniusz Dąbrowski] / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.27-28
 83. Hufcowi i hufcowe (1939-1949) [Gerwazy Stypa] / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.28-29
 84. Hufcowi i hufcowe (1939-1949) [Ignacy Płonka] / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.25-27
 85. Hufcowi i hufcowe (1939-1949) [Irena Gaj-Flisowa] / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.23-24
 86. Hufcowi i hufcowe (1939-1949) [Rozalia Bigaś-Kalus] / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.24-25
 87. Hugo Kołłątaj : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 18, s.8-9
 88. I nic już nad nimi… [Stanisław Mandinian (Mandenow)] / Dorota Kozioł // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 37, s.6
 89. Ignacy Krzyżanowski : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 25, s.8
 90. Ignacy Łukaszewicz – najwybitniejszy zaduszniczanin / Janina Stadnik // Siarka. – 1992, nr 17, s.4
 91. Instrumentalista z Jastkowie [Marcin Małek] / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 38, s.8-9
 92. Intelektualista w sutannie [ks. Wincenty Granat] : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 7, s.6-7
 93. Jacek Odrowąż : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 43, s.6
 94. „Jak ziemia pamiętam i jak sosna szumię” [Zbigniew Kabata „Bobo”] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 18, s.1
 95. Jan Aleksander Danielewicz : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 38, s.8-9
 96. Jan Bolesław Bielatowic : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 5, s.9
 97. Jan Maria Gisges / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 14, s.8-9
 98. Jan Maria Gisges : biografie związane z regionem / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 41, s.8-9
 99. Jan Maria Hempel : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 20, s.6-7
 100. Jan Nepomucen Chądzyński / biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 9, s.8-9
 101. Jan Brożek : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 45, s.8
 102. Jan Długosz : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 17, s.8-9
 103. Jan Gajkowski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 42, s.9
 104. Jan Kanty Gregorowicz : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 31, s.9
 105. Jan Tracz kapitan (1891-1920) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.13-14
 106. Jan Wiktor znowu w Radomyślu / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 27, s.8
 107. Jarosław Bogoria : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 28, s.9
 108. Jaśko z Ossolina : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 6
 109. „Jawor” [Stefan Roś] / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 24, s.7
 110. Jeden z „cyrku Skalskiego” [Wacław Król] / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 28, s.8
 111. Jeden z najwybitniejszych dowódców AK : Kapitan Gracjan Fróg (1912-1951) / Bogusław Szwedo // Zeszyty Sandomierskie. – 1997, nr 6, s.54-57
 112. Jedna z wielu [Katarzyna Teresa Kirsch] / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 18, s.57-58
 113. Jej życiem była matematyka [Krystyna Zając] / Stanisław Domaradzki // Tygodnik Nadwiślański. – 2002, nr 49, s.10
 114. Jerzy Lubowicki „Wiktor” (1919-1986) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 47, s.11
 115. Jesienią brzozy płaczą… [Stanisław Mandinian (Mandenow)] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 36, s.5
 116. Józef Dąbrowski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 42, s.8-9
 117. Józef Dąbrowski : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 13, s.8-9
 118. Józef Dowbór-Muśnicki : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 2, s.8-9
 119. Józef Jakubowicz (1932-1992) : nauczyciel, działacz polityczny / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1999, nr 20, s.41
 120. Józef Karśnicki : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 7, s.9
 121. Józef Mączka porucznik (1888-1918) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.17-19
 122. Józef Nieradka (1897-1987) / Janina Stadnik // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.90-92
 123. Józef Rawski w obozie jenieckim / Jan Rawski // Dzikovia. – 2008, nr 34, s.16-19
 124. Kacper Kotkowski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 7, s.6-7
 125. Kacper Nałęcz Cichocki : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 31, s.8
 126. Kalikst Horoch kapitan (1800-1883) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.8-10
 127. Kalikst Neron Horach : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 24, s.6-7
 128. Kapitan Bolesław Jabłoński „Bill” / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 12, s.9
 129. Kapitan Ewald Sroczyński „Dąb” (1917-1974) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 43, s.11
 130. Kapitan Gracjan Fróg (1911-1951) / Bogusław Szwedo // Rocznik Tarnobrzeski. – 1997, t. 2, s.159-166
 131. Kapitan Jan Matysek (1911-1942) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 12, s.11
 132. Kapitan Jan Tracz (1891-1920) / Bogusław Szwedo // Rocznik Tarnobrzeski. – 1997, t. 2, s.166-168
 133. Kapitan Józef Hełbicki „Drucik” (1918-1993) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 20, s.11
 134. Kapitan Kazimierz Jaworowski (1898-?) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 17, s.11
 135. Kapitan Leon Torliński „Kret” (ur. 1913) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 50, s.11
 136. Kapitan Stanisław Pałac „Mariański” (1913-1983) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 2, s.11
 137. Kapitan Stefan Bastyr (1890-1920) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 45, s.8
 138. Kapitan Tadeusz Dorant / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 25, s.9
 139. Kapitan Władysław Pokorny (1899-1934) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 38, s.9
 140. Kapłan – męczennik z Łoniowa : z kart historii [Antoni Tworek] / SK // Siarka. – 1991, nr 35, s.5
 141. Kapral Henryk Chrul (1918-1989) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 7, s.11
 142. Kapral Władysław Domoń (1917-1984) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 16, s.13
 143. Kazimierz Dąbrowski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 40, s.8-9
 144. Kiedy se pójdę w swoje pola [Jan Puk] / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 2003, nr 1, s.9
 145. Kim był założyciel starego Klimontowa? / Eugeniusz Nebeski // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 17, s.8
 146. Klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa [Jan Słomka] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 7, s.8
 147. Kolekcjoner, bibliofil, minister [Feliks Tarnowski] / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2007, nr 30, s.6-8
 148. Krótki poczet biskupów sandomierskich / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 20, s.8-9
 149. Krzeszowski epizod księcia Jeremiego [Jeremi Wiśniowiecki] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 5, s.8
 150. Krzyżowiec z Sandomierza [Henryk Sandomierski] // Eugeniusz Niebelski // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 19, s.8
 151. Ks. Roman Kotlarz : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 48, s.8
 152. Ksiądz komandor podporucznik Władysław Miegoń (1892-1942) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 8, s.9
 153. Ksiądz major Jan Malinowski (1910-1974) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 1, s.11
 154. Książę malarstwa [Marian Ruzamski] / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 12, s.11
 155. Kwitnąca pustynia / Dorota Kozioł // Siarka. – 1991, nr 28, s.5
 156. Lasowiackie tęsknoty [Maria Kozłowa] / Grażyna Szafińska // Siarka. – 1993, nr 39, s.3
 157. Legenda i rzeczywistość : Wojciech Bartosz Głowacki – bohater spod Racławic (III) / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 9, s.4
 158. Leon [Dołęga] Chodakowski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 15, s.8
 159. Literacka rocznica [Bruno Jasieński] / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 33, s.8-9
 160. Ludwik Jaroszyński : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 30, s.6
 161. Ludwika Uzar-Krysiakowa / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 9, s.9
 162. Łukasz Gołębiowski : biografie związane z regionem / J. Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 35, s.8-9
 163. Major Eugeniusz Kaszyński „Nurt” (1909-1976) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 34, s.9
 164. Major Henryk Ciepichałł (1886-1934) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 49, s.11
 165. Major Hieronim Dekutowski, cichociemny, ps. „Zapora” (1918-1949) / Adam F. Baran // Rocznik Tarnobrzeski. – 1996, t. 1, s.154-157 sygn. 76688 cz.
 166. Major Jan Krasicki (1765-1830) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 22, s.11
 167. Major Jerzy Strużyński (1897-1990) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 32, s.11
 168. Major Juliusz Sielecki (1902-1983) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 11, s.11
 169. Major Marian Świderski „Dzik” (1910-1998) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 41, s.11
 170. Major Stanisław Mastalski (1898-1980) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 47, s.11
 171. Major Tadeusz Żelazowski  (1895-1970) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 1, s.9
 172. Major Wincenty Karski (1894-1934) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 18, s.9
 173. Major Zygmunt Malik (1893-1941) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 46, s.11
 174. Malarstwo Jana Pawła Mazurkiewicza (1886-1978) : wystawa w ratuszu // Afisz. – 1998, nr 29, s.18
 175. Malarz o własnym obliczu [Józef Franusiak] : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 21, s.8
 176. Malarz znad Czarnej [Jan Skowron] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 45, s.8-9
 177. Marcin Borelowski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 43, s.8
 178. Marcin Kasiewicz : biografie związane z regionem / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 17, s.8-9
 179. Maria Kozłowa (1910-1999) / Waldemar Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.7-21
 180. Marian Brudek : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 32, s.8
 181. Marian Ruzamski – książę malarstwa z Tarnobrzega / Alicja Onisek, Zbigniew Onisek // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 18, s.30-42
 182. Melchior Buliński : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 11, s.8-9
 183. Męczennik z Łoniowa [Antoni Tworek] / Henryk Smyk // Siarka. – 1999, nr 21, s.4
 184. Michalina Frenkiel-Niwińska : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 27, s.9
 185. [Michał Brzeski] : bojowy lot / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 37, s.5
 186. Michał Janik : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 29, s.6
 187. Mieczysław Frenkiel : biografie związane z regionem // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 23, s.8-9
 188. Mikołaj Gomiela : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 44, s.9
 189. Mikołaj Gomółka : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 38, s.8-9
 190. Miłość do botaniki, ksiąg i gór, czyli rzecz o Antonim Ojrzyńskim / Zbigniew Puławski // Afisz. – 1998, nr 20, s.6-7
 191. Mister Koszarski : sagi rodowe / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 11, s.8
 192. Mistrz Hadyna / Józef Myjak // Welcome to Małopolska. – 1997, nr 3, s.27
 193. Mistrz końskiej galanterii [Antoni Herdził] / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 46, s.8
 194. Mjr Michał Tarnowski (1782-1831) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 26, s.9
 195. Mjr Włodzimierz Czepiga : biografie związane z regionem / Władysław Bartosz // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 35, s.8-9
 196. Moje spotkanie z por. Józefem Sarną / Tadeusz Szewera // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006/2007, nr 28, s.35-37
 197. „Na miłość boską!...” : w 50. rocznicę śmierci Wojciecha Wiącka / (oprac. dk) // Siarka. – 1994, nr 36, s.3
 198. Najmłodszy dowódca pułku [Tadeusz Lubicz-Niezabitowski] / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 36, s.9
 199. Najstarsza Lasowiaczka [Stanisława Mróz] / Barbara Stępień // Afisz. – 1998, nr 29, s.16
 200. Nauczycielska dynastia / Waldemar Prarat // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 33, s.8
 201. Nauczycielskie życiorysy [Cetnarscy] / Waldemar Prarat // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 37, s.8
 202. Nauczycielskie życiorysy [Józefa Jarząbówna] / Waldemar Prarat // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 35, s.8
 203. Nauczycielskie życiorysy – „każdemu dać naukę…” [Jędralowie] / Waldemar Prarat // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 34, s.9
 204. Nauczycielskie życiorysy [Stanisław W. Oppnauer (1882-1976)] / Waldemar Prarat // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 44, s.10
 205. Niczego nie żałuję / Adam Bień; rozm. Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 51, s.4
 206. Nie czekając na sprawiedliwość historii [Jan Łysakowski] / Ryszard Dzieszyński // Profile. – 1987, nr 2, s.19-20
 207. Nie wszystek umrę… [Kazimierz Reczek] / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 36, s.9
 208. „Nie wszystek umrę…” [Stanisław Pawłowski] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 29, s.1
 209. Nieodkryte białe plamy / Katarzyna Sobieniewska // Siarka. – 1990, nr 13, s.5
 210. Niezwykłe kobiety z dawnych lat / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 10, s.6
 211. „Non omnis moriar” – odeszli w 1996 roku // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1997, nr 15, s.49-69
 212. Ochotnicy z Dzikowa / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2005, nr 23, s.12-13
 213. Odeszli… / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006/2007, nr 28, s.109-110
 214. Odeszli… : „Non Omnis Moriar” [Irena Wnęk] / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2007, nr 29, s.69-71
 215. Ogniomistrz Marian Mizgalski „Wrona” (1912-1979) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 3, s.11
 216. Ojciec polskich kantyczek [Jan Żabczyc] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 52, s.8-9
 217. „Orzeł” – wspomnienie o żołnierzu Armii Krajowej, Józefie Mądrym / Benedykt Budziło // Siarka. – 1992, nr 26, s.4
 218. Ostatni świadek / Tadeusz Zych // Afisz. – 1998, nr 23, s.7
 219. Ostatni z szesnastu : strzępy wspomnień o Adamie Bieniu w stulecie urodzin. – Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1999 sygn. 81088
 220. Ostatnia Pani na Dzikowie / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2005, nr 23, s.14-15
 221. Paderewski w Sandomierzu / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 45, s.6
 222. Pamiątkowy album z pewnego ślubu [Zdzisław Tarnowski] / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2006, nr 28, s.12-13
 223. Pamięci wielkiego sportowca [Alfred Freyer] / Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2007, nr 32, s.8-9
 224. Pamiętniki historii [Szymon Konarski] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 17, s.10
 225. Pamiętniki włościanina Jana Słomki jako dokument etnograficzny / Sylwia Prokop // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.22-47
 226. Pan na Dzikowie [Zdzisław Tarnowski] / Tadeusz Zych // Rocznik Tarnobrzeski. – 1997, t. 2, s.140-144
 227. Pan Tadeusz [Tadeusz Szewera]/ Aleksandra Janas // Dzikovia. – 2007, nr 32, s.7-8
 228. Pani Wisia [Wiktoria Ordyk] / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 17, s.8
 229. Panie na Dzikowie / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 10, s.1,6
 230. Patrioci z Racławic : sagi rodowe [Mireccy] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 41, s.8-9
 231. Paweł Bień : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 1, s.8
 232. „Pawlasówka”, dom dra med. Eugeniusza Pawlasa w Tarnobrzegu / Alicja Onisek, Zbigniew Onisek // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 18, s.10-23
 233. Pejzaże i portrety Ryszarda Mrozowskiego // Siarka. – 1986, nr 22, s.6
 234. Pierwszy marszałek Polski [Józef Piłsudski] / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. – 2008, nr 33, s.3-6
 235. Pierwszy na bieżni [Alfred Freyer] / Stanisław Szlęzak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 41, s.12
 236. [Pięćdziesiąt pięć] 55 dni Burmistrza Jesipowicza / Władysław Zbigniew Puławski // Afisz. – 1998, nr 25, s.8-10
 237. Piotr Kaczorowski : biografie związane z regionem / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 43, s.16-17
 238. Pisarz jednego tematu [Julian Kawalec] / Anna Niewolak-Krzywda // Profile. – 1986, nr 10, s.28-29
 239. Pisarz z Ocianka [Wincenty Burek] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1980, nr 40, s.7
 240. Plutonowy Jan Kozioł (1897-1957) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 40, s.11
 241. Plutonowy Sebastian Małek (1897-1975) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 44, s.11
 242. Podkowiński w Sobótce [Władysław Podkowiński] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 35, s.8
 243. Podporucznik Edward Lisowski (ur. 1917) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 35, s.9
 244. Podporucznik Feliks Borecki „Warta” (1905-1944) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 21, s.11
 245. Podporucznik Józef Bojanowski „Walter” (ur. W 1922) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 8, s.11
 246. Podporucznik Romuald Ganowicz „Grom” (1898-1993) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 25, s.11
 247. Podporucznik Stanisław Zych (1913-1939) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 39, s.9
 248. Podporucznik Stefan Frajndt (1912-1939) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 29, s.9
 249. Podporucznik Stefan Krak : „Dudzieniec” (1887-1915) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 28, s.11
 250. Podpułkownik Józef Kopecki (1895-1945) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 10, s.9
 251. Podpułkownik Józef Wnuczek (1916-1999) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 6, s.11
 252. Podróż ku czerni doskonałej [Stanisław Piętak] / Jan Adam Borzęcki // Poezja. – 1987, nr 2, s.80-89
 253. Poeta z Zochcina [Stanisław Czernik] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 28, s.8
 254. Poetka świata dziecięcego [Mieczysława Buczkowa] / Krystyna Beczkowska // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 1, s.8
 255. Poezja i pamięć [Józef Skóra] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 4, s.8-9
 256. Poezja myśli niespokojnej [Bolesław Garboś] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 32, s.6-7,8-9
 257. Por. Mieczysław Marusieński (1893-1915) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 14, s.9
 258. Porucznik Feliks Nitecki (1885-1915) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 42, s.11
 259. Porucznik Józef Sarna (1910-1939) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 37, s.9
 260. Porucznik Józef Sarna (w 53. rocznicę września 1939 roku) / Eugeniusz Dąbrowski // Siarka. – 1992, nr 37, s.5
 261. Porucznik Karol Załęski (1900-1940) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 32, s.9
 262. Porucznik Mieczysław Brodowski (1888-1915) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 19, s.11
 263. Porucznik Paweł Szoja „Bogusławski” (1895-1918) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 26, s.11
 264. Porucznik Witold Szulc (ur. 1909) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 6, s.9; nr 3, s.10
 265. Porucznik Wojciech Jurczak (1909-1939) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 46, s.11
 266. Posłanka otwiera [Krystyna Skowrońska] / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 51, s.5
 267. Pośrodku żywiołów [Stanisław Piętak] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 31, s.7
 268. Powstańczy epizod brata Alberta [Adam Chmielowski] : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 47, s.8
 269. Pozostały wiersze [Bolesław Garboś] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 25, s.8
 270. Pożegnanie [Wincenty Burek] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 31, s.8
 271. Ppłk. Bolesław Gancarz (1893-1944) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 10, s.11
 272. Ppłk. Jan Aleksandrowicz „Szerszeń” (ur. 1906) / Jan Aleksandrowicz // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 14, s.11
 273. Ppłk. Wacław Cypryszewski (1892-1980) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 4, s.9
 274. Ppłk. Wacław Głazek (1886-1941?) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 16
 275. Ppor. Roman Uchański (1913-1984) / Irena Jakóbczak // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 5, s.5
 276. Ppor. Władysław Chachaj „Andrzej” (1912-1980) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 20, s.9
 277. Premier z Sadłowic : 70 lat odzyskania niepodległości / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 44, s.7
 278. Preromantyk z Obręcznej [Wincenty Reklewski] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 3, s.8
 279. Prezydent na obczyźnie [Władysław Raczkiewicz] / Sławomir Mazurek // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 47, s.5
 280. Pro Memoriam… : Róża Tarnowska (1911-2005) / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2005, nr 26, s.45-46
 281. Proboszcz z charakterem [Karol Werner] / Andrzej Capiga // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 2, s.4
 282. Prof. Stanisław Tarnowski – wielki dzikowianin / JAWA .. Afisz. – 1997, nr 17, s.10
 283. Profesor i literat [Stanisław Orzeł] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1999, nr 26, s.4
 284. Profesor i polityk [Stanisław Tarnowski] / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 44, s.8
 285. Przedświt Polski [Wojciech Wiącek] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 43, s.8
 286. Przerwany wiersz [Józef Mączka] / Józef Myjak //  Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 33, s.8
 287. Przez cierpienie żywota : wspomnienia i wiersze [Ferdynand Kuraś] / oprac. i wybór poezji A. Janas i A. Wójcik. – Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1998 sygn. 78303 cz.
 288. Przygoda Chłopickiego / Stanisław Sas Tarnawski // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 9, s.8
 289. Pseudonim „Zapora” : mjr Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. – Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996 sygn. 75644 cz.
 290. Pułkownik Antoni Sikorski (1893-1987) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2001, nr 33, s.11
 291. Pułkownik Wacław Król (1915-1991) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 33, s.9
 292. Pułkownik Wincenty Bąkiewicz (1897-1974) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 5, s.9
 293. Pułkownik Władysław Belina-Prażmowski (1888-1938) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 45, s.11
 294. Radni i ich sprawy [Aleksander Kwiecień] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 38 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 51, s.III)
 295. Radni i ich sprawy [Andrzej Wójtowicz] // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 11 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 57, s.IV)
 296. Radni i ich sprawy [Jacek Maślanka] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 47 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 53, s.III)
 297. Radni i ich sprawy [Jacenty Zioło] // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 11 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 57, s.IV)
 298. Radni i ich sprawy [Jan Korczak] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 32 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 50, s.III)
 299. Radni i ich sprawy [Jurand Lubas] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 43 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 52, s.III)
 300. Radni i ich sprawy [Kazimierz Kwiatkowski] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 38 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 51, s.III)
 301. Radni i ich sprawy [Kazimierz Wacławczyk] // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 5 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 55, s.III)
 302. Radni i ich sprawy [Mieczysław Kosior] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 32 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 50, s.III)
 303. Radni i ich sprawy [Norbert Mastalerz] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 47 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 53, s.III)
 304. Radni i ich sprawy [Stanisław Uziel] // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 5 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 55, s.III)
 305. Radni i ich sprawy [Stanisław Wiącek] // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 7 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 56, s.IV)
 306. Radni i ich sprawy [Tadeusz F. Zych] // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 20 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 59, s.III)
 307. Radni i ich sprawy [Wasili Pietrow] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 52 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 54, s.III)
 308. Radni i ich sprawy [Wiesław Lichota] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 43 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 52, s.III)
 309. Radni i ich sprawy [Wincenty Wołkowicz] // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 7 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 56, s.IV)
 310. Radni i ich sprawy [Władysław Rzepecki] // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 52 (wkł. Merkuriusz Tarnobrzeski, nr 54, s.III)
 311. Ratownik kultury czy zazdrośnik? [Gustaw Hadyna] / W. Malicki // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 44, s.1,5; 1982, nr 31, s.6
 312. Rodowód pisarza [Jan Maria Gisges] / Jerzy Ryszard Milik // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 28, s.8
 313. Roman Koseła : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 9, s.6-7
 314. Roman Mieczysław Janicki (1891-1973) / Zofia Janicka-Ornatkiewicz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1999, nr 20, s.38-40
 315. Romuald Ganowicz podporucznik (ur.1898) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.39-40
 316. Rotmistrz Aleksander Jaxa-Konarski (1886-1940) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 15, s.11
 317. Rozalia Mróz (1913-1982) / Anna Kasiarz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.93-113
 318. Sandomierski malarz [Artur Orłowski] / (wm) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 3, s.10
 319. Sandomierskie powroty [Jarosław Iwaszkiewicz] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 8, s.8
 320. Sekrety pana Aleksandra [Aleksander Fredro] / Ryszard Czach // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 2, s.7
 321. Senator w sukmanie : wieczory tarnobrzeskie [Wojciech Wiącek] / (dk) // Siarka. – 1992, nr 2, s.5
 322. Sierżant Anna Lubowicka „Hanka” (ur. 1910) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 9, s.11
 323. Sierżant Bronisław Grudziński (1911-1992) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 19, s.9
 324. Sierżant Ludwik Misiak (1913-1943) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 42, s.11
 325. Sposób na życie [Stanisław Chruściel] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 9, s.8
 326. Stach znad Sanu [Stanisław Gąsiorowski] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 6, s.8-9
 327. Stanisław Bartolan : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 17, s.10-11
 328. Stanisław Bartola - Starszy : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 16, s.8
 329. Stanisław Czernik : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 5, s.8
 330. Stanisław Dąbek : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 16, s.8-9
 331. Stanisław Gamrat : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 9, s.7
 332. Stanisław Gąsiorowski : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 46, s.9
 333. Stanisław Jachowicz : biografie związane z regionem / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 32, s.6
 334. Stanisław Jachowicz – najwybitniejszy bajkopisarz polski / Adam Wójcik // Rocznik Tarnobrzeski. – 1996, t. 1, s.151-154 sygn. 76688 cz.
 335. Stanisław Jachowicz (1796-1857) pedagog, poeta i redaktor / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 11-12, s.42-44
 336. Stanisław Jan Nepomucen Czarnowski : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 28, s.8-9
 337. Stanisław Jasiński „Adam Sosna” (1917-1943) / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.41-43
 338. Stanisław Kuraś „Szkot” (1923-1944) / Janusz Krężel // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.44-45
 339. Stanisław Leszczyński – król Dzikowian / Adam Wójcik [w:] Konfederacja Dzikowska / Stefan Truchim. – Tarnobrzeg, 1997, s.141-174 sygn. 77723 cz.
 340. Stanisław Piętak, czyli dramat niezakorzenienia / Grzegorz Kociuba // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.79-86
 341. Stanisław Piętak – poetą ziemi / Grzegorz Kociuba // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 18, s.24-29
 342. Stanisław Stefan Gębala : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 39, s.9
 343. Stanisław Tarnowski jako historyk literatury / Marian Tatara // Rocznik Tarnobrzeski. – 1997, t. 2, s.9-20
 344. Stanisław Więckowski – pierwszy burmistrz niepodległego Sandomierza / Władysław Zbigniew Puławski // Afisz. – 1997, nr 19, s.6-7
 345. Stawiarski Seweryn (1826-1895) / Zdzisław Łopatkiewicz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006, nr 27, s.117-120
 346. Stefan Feliks Koszarski : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 8, s.6-7
 347. Stefania Izabella Janiczek : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 34, s.6-7
 348. Szwoleżer Jan Dzierzgowski (1892-1976) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 48, s.11
 349. Szymon Askenazy : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 7, s.8-9
 350. Szymon Konarski : biografie związane z regionem / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 21, s.8-9
 351. Śladami młodości Władysława Jasińskiego „Jędrusia” / Janusz Krężel // Harcerz Tarnobrzeski. – 1989, nr 3, s.12-14
 352. Śladami wielkiego szachisty [Aleksander Petrow] / Eugeniusz Niebelski // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 33, s.8
 353. Śmierć klimontowskiego futurysty / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 31, s.8
 354. Ta chwila… / Jerzy Zubrzycki // Siarka. – 1992, nr 1, s.2
 355. Tadeusz Dąbrowski „Orzeł Wędrowny” (1918-1942) / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.35-38
 356. Tarnobrzeg [Alfred Freyer] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.46 sygn. 72122
 357. Tarnobrzeg [Gracjan Fróg] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.48-49 sygn. 72122
 358. „Tarzan” [Tadeusz Gajda] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 13, s.5
 359. Tarnobrzeg [Antoni Surowiecki] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.57-58 sygn. 72122
 360. Tarnobrzeg [Eugeniusz Okoń] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.53 sygn. 72122
 361. Tarnobrzeg [Eugeniusz Pawlas] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.54 sygn. 72122
 362. Tarnobrzeg [Ferdynand Kuraś] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.52 sygn. 72122
 363. Tarnobrzeg [Hieronim Dekutowski] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.44-45 sygn. 72122
 364. Tarnobrzeg [Jan Słomka] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.56 sygn. 72122
 365. Tarnobrzeg [Józef Sarna] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.55 sygn. 72122
 366. Tarnobrzeg [Juliusz Tarnowski] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.60 sygn. 72122
 367. Tarnobrzeg [Stanisław Jachowicz] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.43 sygn. 72122
 368. Tarnobrzeg [Stanisław Tarnowski] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.59 sygn. 72122
 369. Tarnobrzeg [Tomasz Dąbal] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.43 sygn. 72122
 370. Tarnobrzeg [Władysław Jasiński] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.50-51 sygn. 72122
 371. Tarnobrzeg [Wojciech Wiącek] / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg : „ARS”, [1993], s.61-62 sygn. 72122
 372. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Alfred Hofman kapitan (1915-1990) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.73-74
 373. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Andrzej Skowroński podporucznik (1923-1993) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.60-62
 374. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Antoni Jastrzębski porucznik (1915-1943) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.58-59
 375. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Eugeniusz Dąbrowski (1923-1996) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.63-64
 376. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Franciszek Boczek major (1895-1935) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.20
 377. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Gracjan Fróg kapitan / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.65-69
 378. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Hieronim Dekutowski major (1918-1949) / Adam F. Baran // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.75-78
 379. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Ignacy Marek plutonowy (1898-1977) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.36
 380. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Jan Gryczman major (1900-1985) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.44-45
 381. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Jan Stała plutonowy (1899-1973) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.25-26
 382. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Jan Węcowski plutonowy (1896-1946) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.34-35
 383. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Józef Hełbicki kapitan (1918-1993) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.70-72
 384. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Józef Rawski major (1893-1975) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.31-33
 385. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Józef Sudacki major (1895-?) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.23-24
 386. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Julian Turbak kapral (1900-1972) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.29-30
 387. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Kazimierz Krasoń pułkownik (1907-1991) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.52-53
 388. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Michał Latawiec porucznik (1915-1944) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.48-50
 389. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Michał Tarnowski porucznik (1782-1831) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.7
 390. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Stanisław Jan Zych podporucznik (1913-1939) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.46-47
 391. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Stanisław Sałek sierżant (1899-?) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17. S.27-28
 392. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Stanisław Tomaszewski podporucznik (1897-1920) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.37-38
 393. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Stefan Bastyr (1890-1920) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.21-22
 394. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Tadeusz Lubicz-Niezabitowski (1896-1952) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.41-43
 395. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Władysław Jan Jasiński (1909-1943) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.56-57
 396. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Władysław Tychanowicz podpułkownik (ur. 1913) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.51
 397. Tarnobrzescy Kawalerowie Virtuti : Zbigniew Tychanowicz kapitan (1909-1995) / Bogusław Szwedo // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1998, nr 17, s.54-55
 398. Tarnobrzeski Ezop : w 200. rocznicę urodzin [Stanisław Jachowicz] / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1996, nr 16, s.9
 399. Tarnobrzeski Judym [Eugeniusz Pawlas] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1990, nr 45, s.4
 400. Tarnobrzeski lekarz w Katyńskiej Misji PCK [Tadeusz Starostka] / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2007, nr 29, s.36-38
 401. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 1998 sygn. 78710 cz.
 402. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2007 sygn. 91215 cz.
 403. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Artur Tarnowski]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 104 sygn. 78710 cz.
 404. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Ferdynand Kuraś]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 55 sygn. 78710 cz.
 405. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Helena Weiss]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 113 sygn. 78710 cz.
 406. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Helena Zaleska]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 121-122 sygn. 78710 cz.
 407. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Hieronim Kazimierz Dekutowski]. T. 1 / Tadeusz Zych. – Tarnobrzeg, 1998, s. 26-27 sygn. 78710 cz.
 408. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Jan Dzierżysław Tarnowski]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 104-105 sygn. 78710 cz.
 409. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Jan Słomka]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 95 sygn. 78710 cz.
 410. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Józef Sarna]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 92 sygn. 78710 cz.
 411. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Julian Baltazar Kirsch]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 46-47 sygn. 78710 cz.
 412. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Juliusz Tarnowski]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 105-106 sygn. 78710 cz.
 413. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Katarzyna Teresa Kirsch]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 47 sygn. 78710 cz.
 414. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Michał Marczak]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 65-66 sygn. 78710 cz.
 415. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Mieczysław Wiącek „Sztylet”]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 114-115 sygn. 78710 cz.
 416. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Olga Blanka Lilien]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 61 sygn. 78710 cz.
 417. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Franciszek Wincenty Rudolf Jachowicz]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 41-42 sygn. 78710 cz.
 418. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Lucjan Marian Weiss]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 114 sygn. 78710 cz.
 419. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Jasiński]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 43-44 sygn. 78710 cz.
 420. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Kuraś]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 55-56 sygn. 78710 cz.
 421. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Orzeł]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 77-78 sygn. 78710 cz.
 422. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Piętak]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 80-81 sygn. 78710 cz.
 423. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Tarnowski]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 106-107 sygn. 78710 cz.
 424. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Stanisław Zderski]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 122 sygn. 78710 cz.
 425. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Tomasz Dąbal]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 23-24 sygn. 78710 cz.
 426. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Władysław Jan Jasiński]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 42-43 sygn. 78710 cz.
 427. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Wojciech Wiącek]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 115-116 sygn. 78710 cz.
 428. Tarnobrzeski słownik biograficzny [Zdzisław Tarnowski]. T. 1 / Tadeusz Zych – Tarnobrzeg, 1998, s. 107-108 sygn. 78710 cz.
 429. Tarnobrzeskie postacie / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1997, nr 15, s.5-7
 430. Tarnobrzeskie rody / Waldemar Prarat // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 46, s.10
 431. Tarnobrzeżanie w przedwojennej karykaturze // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1997, nr 15, s.7-49
 432. Tomasz Dąbal : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 45, s.8
 433. Tomasz Gunia (1884-1971) : ksiądz katolicki, nauczyciel, działacz społeczny i polityczny / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1999, nr 20, s.23
 434. Tomasz Kalebasa : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 8, s.9
 435. Trzy ojczyzny [Oskar Miłosz] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 43, s.9
 436. Twórca poezji dla dzieci [Stanisław Jachowicz] / Janina Stadnik // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 42, s.8-9
 437. Twórca z Gieraszowic [Edward Wyrzykowski] / Tomasz Staszewski // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 5, s.6-7
 438. Twórczyni z Agatówki [Kazimiera Myk-Magdziak] / Tomasz Staszewski // Afisz. – 1999, nr 1, s.22
 439. Ucieczka w poezję : sylwetki twórców [Stanisław Pudełkiewicz] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 18, s.8
 440. Uczył się malować u Malczewskiego i Fałata [Marian Ruzamski] / Dorota Kozioł // Siarka. – 2000, nr 14, s.4-5
 441. Ułan Bolesław Kubik (1898-1915) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 15, s.9
 442. Ułan Jazłowiecki [Bolesław Frańczak] / Michał Starzyk // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 37, s.10
 443. Ułan nad ułany [Stanisław Grzmot-Skotnicki] : wrześniowe biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 32, s.7
 444. W cieniu brata [Bronisław Freyer] / Tadeusz Zych // Afisz. – 1998, nr 20, s.12
 445. W 41. rocznicę śmierci Majora Dekutowskiego – „Zapory” / Katarzyna Sobieniewska // Siarka. – 1990, nr 12, s.4
 446. W 20. rocznicę śmierci poety [Stanisław Piętak] // Siarka. – 1984, nr 8, s.3
 447. W Klimontowie o zmierzchu [Bruno Jasieński] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 52, s.7
 448. „W Pacanowie kozy kują…” : w 105. rocznicę urodzin Kornela Makuszyńskiego // Siarka. – 1989, nr 4, s.5
 449. W sercu mu Polska urosła [Wojciech Wiącek] / (dk) // Siarka. – 1999, nr 41, s.5
 450. W szponach diabła : sentencje sprzed lat / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 11, s.6-7
 451. Wacław Fabiański : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 27, s.8-9
 452. Walenty Dec : biografie związane z regionem / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 6, s.8
 453. Wańkowicz czytany / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 3, s.8
 454. Warto obejrzeć [Alfred Freyer] / H.S. // Siarka. – 1997, nr 43, s.5
 455. Wawrzyniec Chorembalski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 26, s.9
 456. Weteran [Antoni Żak] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 21, s.8
 457. Wierność ziemi [Stanisław Czernik] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 11, s.7
 458. Wierzby, których nie ma [Stanisław Czernik] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 2, s.10
 459. Wincenty Chorembalski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 26, s.8-9
 460. Wincenty Motas (1869-1918) / Anna Kasiarz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2001, nr 22, s.48-57
 461. Witold Gombrowicz : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 37, s.9
 462. Władysław Bobek : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 26, s.8-9
 463. Władysław Bukowiński : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 15, s.8
 464. Władysław Chomętowski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 32, s.8-9
 465. Władysław Fudalewski : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1989, nr 29, s.8-9
 466. Władysław Jasiński : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 37, s.6-7
 467. Władysław Jasiński „Jędruś” (1909-1943) Janusz Krężel // Harcerstwo. – 1989, nr 10, s.19-28
 468. Władysław Szafer : galeria sławnych Rzeszowian / Lesław Grzegorczyk // Welcome to Małopolska. – 1997, nr 8, s.31
 469. Wojciech Brania, zapomniany legionista z Miechocina / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2004, nr 24, s.56-58
 470. Wojciech Jastrzębiec : biografie związane z regionem / (J.M.) // Tygodnik Nadwiślański. – 1990, nr 39, s.6-7
 471. Wojciech Lipowski nie żyje / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 46, s.8-9
 472. Wojciech Wiącek – chłop z Machowa (w 47. rocznicę śmierci) / Eugeniusz Dąbrowski // Siarka. – 1991, nr 34, s.5
 473. Wojciech Wiącek 1869-1944 / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1988, nr 18, s.47-55
 474. Wójt z Dzikowa : „Tarnobrzeg – stare i nowe” [Jan Słomka] / M. Aschenbrenner // Siarka. – 1988, nr 47, s.7
 475. Wpisany w historię naszego miasta [Tadeusz Starostka] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1990, nr 24, s.2
 476. Wrześniowy bohater [Stanisław Zych] / Tadeusz Zych // Siarka. – 1992, nr 37, s.6
 477. Wspomnienia (fragmenty) / Michał Marczak // Dzikovia. – 2007, nr 29, s.15-19
 478. Wspomnienie o Janie Wiktorze / Teresa Kowalik // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 29, s.8
 479. Wspomnienie o księdzu Jerzym [Jerzy Popiełuszko] / Jan Kalinka // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 52, s.4
 480. Wspomnienia z wojny wrześniowej 1939 i obozu oficerskiego w Murnau / Wojciech Rawski. – Tarnobrzeg, 1998 sygn. 78316
 481. Wybitny Dzikowianin [Stanisław Tarnowski] / (d) // Siarka. – 1997, nr 38, s.5
 482. Wybitny regionalista [Aleksander Patkowski] / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1987, nr 46, s.8-9
 483. Wyrósł z chłopskiej biedy : 70-lecie odzyskania niepodległości [Eugeniusz Okoń] / Stanisław Szlęzak // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 46, s.7
 484. Wyrwany życiu i pamięci [Hieronim Dekutowski] / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 10, s.8
 485. „Z działalności człowieka zasłużonego” [Antoni Surowiecki] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1990, nr 46, s.5
 486. Z Górek na stolicę arcybiskupią [Mieczysław Ledóchowski] / Eugeniusz Niebelski // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 32, s.8
 487. Z Inflant do Klimontowa [Skórscy] / Eugeniusz Niebelski // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 4, s.8-9
 488. Z kronik rodzinnych / Lucjan Kydryński // Dzikovia. – 2006, nr 27, s.10
 489. Z Niska do Paryża i Senegalu [Mirosław Żuławski] / Walenty Sowa // Tygodnik Nadwiślański. – 1988, nr 4, s.8
 490. Z pożółkłych kart oświaty / Teresa Majewska // Silva Rerum. – 1994, nr 2, s.11-12
 491. Z pożółkłych kart oświaty [Maria Kaszuba] / Robert Wiciński // Silva Rerum. – 1993, nr 5, s.8
 492. Z pożółkłych kart oświaty [Marian Plaskura] / Teresa Majewska // Silva Rerum. – 1994, nr 9, s.12-13
 493. Z pożółkłych kart oświaty [Zbigniew Nazimek] / Aleksandra Abram // Silva Rerum. – 1993, nr 6, s.9
 494. Z pożółkłych kart oświaty [Zofia Granat] / Teresa Majewska // Silva Rerum. – 1993, nr 7, s.10-11
 495. Za łyżkę strawy… : pamiętnik Ferdynanda Kurasia z Wielowsi / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 48, s.4
 496. Zamazywanie pamięci [Stanisław Pawłowski] / Bogumiła Trzaska // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 34, s.1,5
 497. Zapomniany bohater [Gracjan Fróg] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 8, s.5
 498. Zapomniany dyrektor [Witold Habdank Kossowski] / (AC) // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 15, s.8
 499. Zapomniany kompozytor i poeta [Władysław Tarnowski] / Adam Wójcik // Tygodnik Nadwiślański. – 1999, nr 45, s.10
 500. Zapomniany prezydent [Henryk Stary] / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 38, s.8-9
 501. „Zapomniany przez Boga, Ojczyznę i Ludzi” [Ludwik Misiak] / Tadeusz Zych // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 42, s.8
 502. Zapomniany sandomierzanin : generał brygady Albin Marian Jasiński (1880-1940) / Jacek Woyno // Zeszyty Sandomierskie. – 1997, nr 6, s.52-54
 503. Zapomniany tarnobrzeski bohater [Gracjan Fróg] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 24, s.6
 504. Zapomniany twórca z Łubnic [Wojciech Skuza] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 37, s.8-9
 505. Zapomniany weteran [Jan Orkisz] / Tomasz Staszewski // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 36, s.7
 506. Zasłużeni dla Tarnobrzega / (dk) // Siarka. – 1993, nr 26, s.3
 507. Zasłużony dla Tarnobrzega : kartki z przeszłości [Antoni Surowiecki] // Siarka. – 1986, nr 15, s.7
 508. Zasłużył na pamięć i wdzięczność społeczeństwa [Józef Łopatyński] / Janina Stadnik // Siarka. – 1993, nr 40, s.3
 509. Zdzisław de Ville „Zdzich” (1921-1943) / Janusz Krężel // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 5, s.46-48
 510. Ziemia tarnobrzeska najbliższa sercu [Jan Maria Gisges]. Rozmowa z pisarzem // Jerzy Ryszard Milik // Tygodnik Nadwiślański. – 1986, nr 34, s.8
 511. Zmarł profesor Janusz Tymowski / (JM) // Tygodnik Nadwiślański. – 1992, nr 24, s.8
 512. Zygmunt Kolasiński : biografie związane z regionem / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1994, nr 2, s.8
 513. Żołnierz i historyk – major Józef Rawski (1893-1975) / Bogusław Szwedo // Tygodnik Nadwiślański. – 1997, nr 40, s.8
 514. Życie i twórczość Witolda Habdank-Kossowskiego / Tadeusz Kossowski. – Stalowa Wola : „Sztafeta”, 1999 sygn. 79553 cz.
 515. Życiorys [Zygmunt Szewera] / Dorota Kozioł // Siarka. – 1993, nr 47, s.3
 516. Życiorys niezwykły / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański. – 1991, nr 44, s.8
 517. Życiorys pozostaje [Leonard Tarnawski] / Jan Adam Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 51, s.8
 518. Żyje w nich Machów [Franciszek Fudala] / Dorota Kozioł // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006, nr 27, s.113-116
 519. Żyje w nich Machów [Jan Wiącek] / Dorota Kozioł // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006, nr 27, s.113-116
 520. „Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni” [Marek Hłasko] // Siarka. – 1989, nr 4, s.5

Autor: PBW Tarnobrzeg