Ród Tarnowskich w dziejach Tarnobrzega

Zestawienia bibliograficzne

Ród Tarnowskich w dziejach Tarnobrzega
 
Wydawnictwa zwarte
1.  Domowa Kronika Dzikowska / Stanisław hr. Tarnowski ; wstęp, oprac. i komentarz Grzegorz Nieć. - Kraków : Księgarnia Akademicka ;    Rudnik : [b. w.] 2010, sygn. TCz 98500, SG 54021
2.   Dzików  :   księga gości  /  wybrał,  oprac.,  wstępem  i  indeksem  opatrzył  Tadeusz  Zych. - Tarnobrzeg :  Tarnobrzeskie  Towarzystwo    Historyczne  1999,  sygn. TCz  78814
3.   Jan  Tarnowski - hetman  wielki  koronny :  sesja  historyczno-promocyjna, 7  listopada 1997 roku / [oprac. Roman Żok]. - Tarnów :        Fundacja  im. Hetmana  Jana Tarnowskiego : Wydawnictwo  S-CAN 1999, sygn. TCz  112313
4.    Kolekcja Dzikowska : zbiory hrabiów  Tarnowskich / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Muzeum  Historyczne  Miasta  Tarnobrzega  2016, sygn.    TCz 109279
5.   Kolekcja  Dzikowska  hr. Tarnowskich / Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum  Historyczne  Miasta Tarnobrzega  2006,  sygn.  TB 2608,   2319
6.   Moje podróże : dla Rozalii / hrabina Waleria Tarnowska ze Stroynowskich ; tłumaczenie tekstu Walerii Tarnowskiej z języka francuskiego    Monia Chwałek-Oczkowska - Tarnobrzeg : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega 2019, sygn. TCz 112369
7.   Rys życia Jana Bogdana Tarnowskiego. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega [2003], sygn. TB 2599, TCz 2237
8.   Rys życia Jana Feliksa  hrabiego  Tarnowskiego / przez  Kajetana  Koźmiana. - Tarnobrzeg : Muzeum  Historyczne  Miasta  Tarnobrzega    [2003], sygn. TB 2595, TCz 2338
9.   Tajemnice zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki. - Tarnobrzeg : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega 2016, sygn. TG  109310, 109894, TCz 109309
10.  Tarnobrzeskie ślady. T. 2 / Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing 2018, sygn. TCz 110779
11.  Z Dzikowa  do  Rapperswilu :  korespondencja  Artura  Tarnowskiego w  sprawie  dzikowskich  miniatur / oprac., wstępem i  przypisami    opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 2017, sygn. TCz 110279
12.   Z Dzikowa do Ziemi Świętej : podróż  do  Hiszpanii, Egiptu,  Ziemi Świętej,  Syrii i Konstantynopola z lat 1857-1858 : wspomnienia oraz  korespondencja z  matką  Gabrielą z  Małachowskich  Tarnowską i  rodzeństwem/ Stanisław  Tarnowski ;  wstęp i  oprac. Grzegorz Nieć.   -      Kraków ; Rudnik : Księgarnia  Akademicka  2008, sygn. TCz 96586
13.    Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 1994, sygn.  TCz 74245
14.   Zbiory  sztuki  Jana  Feliksa i Walerii Tarnowskich  w  Dzikowie (1803-1849) / Kazimiera  Grottowa. - Wrocław : Zakład  Narodowy  im.    Ossolińskich 1957, sygn. TCz 8300
15.   Zdzisław Tarnowski : opowieść o panu na Dzikowie / Magdalena Jastrzębska. - Łomianki : Wydawnictwo LTW 2020, sygn. TCz 112515,    NG 60536, SG 62824
 
Artykuły z czasopism
16.  Burzliwe losy Kolekcji Dzikowskiej / Piotr Welanyk. - 2020. // Tygodnik Nadwiślański. - 2020, nr 40, s. 23
17.  Ach, co to był za ślub...! / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2014, nr 59, s. 16-17
18.  Bonifacio Veronese w Dzikowie / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2015, nr 62, s. 18-19
19.  Były sobie czwartkowe wieczory zamkowe... / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2006, nr 28, s.18-20
20.  Cztery mogiły w cieniu Kościoła Dominikanów / Monika Chwałek.// Dzikovia. - 2017, nr 71, s. 11-13
21.  Domowa Kronika Dzikowska / Stanisław Tarnowski.// Dzikovia. - 2013, nr 53, s. 15-17
22.  Dyaryusz Dzikowski i jego autor / Sławomir Stępak.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2004, nr 24, s.14-18
23.  Dziedzictwo przodków / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2015, nr 43, s. 50-54
24.  "Ex  Bibliotheca  Dzikoviensi - powrót  po  latach" : wystawa w  Muzeum  Historycznym  miasta  Tarnobrzega. Beata  Kotasiak - Wójcik ;  Muzeum  Historyczne Miasta Tarnobrzega.// Dzikoviana. - 2016, T. 2, s. 88-97
25.  Fundacja Jana Zdzisława i Zofii  hr.  Tarnowskich z  Dzikowa  dla  inwalidów wojennych z gmin powiatu tarnobrzeskiego i kolbuszowskiego /  Radosław Pawłoszek ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.// Dzikoviana. - 2015, T. 1, s. 141-177
26.  Hetman historii literatury polskiej / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2007, nr 32, s.2-3
27.  Hetman Jan Tarnowski / Tomasz Mleczek. - 2020.// Mówią Wieki. - 2020, nr 11, s. 19-22
28.  Jan Bogdan Tarnowski - pan na Dzikowie inny niż wszyscy / Monika Chwałek. - 2020. // Dzikovia. - 2020, nr 82, s. 9-11
29.  Jan Feliks Tarnowski (1777 -1842) : poczet Leliwitów / Adam Wójcik.// Dzikovia. - 2001, nr 11, s.5-8
30.  Kolekcjoner, bibliofil, minister / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2007, nr 30, s.6-8
31.  Komu dzikowskie skarby?... / Dorota Kozioł.// Siarka. - 2000, nr 33/34, s. 6-7, fot.
32.  Korespondencja  Artura  Tarnowskiego i  Jana  Nowaka-Jeziorańskiego  dotycząca  dzikowskich  miniatur / Artur  Tarnowski, Jan  Nowak-  Jeziorański ; [oprac.] Tadeusz Zych.// Dzikoviana. - 2016, T. 2, s. 45-76
33.  "Książka  Expensy" fabryki  pałacowej  w  Dzikowie / Adam  Wójcik. - 2019. // Dzikoviana : rocznik  Muzeum  Historycznego  Miasta        Tarnobrzega.. - 2019, T. 3, s. 7-15
34.  "Książka  expensy  pieniężnych  fabryki  płacowej w  r. 1841" / wystawa w Muzeum Historycznym  miasta  Tarnobrzega. Beata Kotasiak-  Wójcik  ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.// Dzikoviana. - 2017, T. 2, s. 88-97
35.   Listy  Artura   Tarnowskiego  do  Włodzimierza  Dworzaczka / Artur  Tarnowski, Jan  Nowak - Jeziorański ; [oprac.] Tadeusz  Zych. // Dzikoviana.   -  2016, T. 2, s. 45-76
36.  Miał 23 lata... / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 29, s. 11-12
37.  Nadwiślański szlak zamków i klasztorów / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2008, nr 33, s.14-16
38.  Niezwykłe życie Jana Juliusza Tarnowskiego / Tadeusz Zych. - 2019. // Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega..  - T. 5 (2019), s. 159-165
39.  Notatki z życia Juliusza Tarnowskiego / Stanisław Tarnowski.// Dzikovia. - 2013, nr 53, s. 3-7
40.  Osobliwości dzikowskiego zamku / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2006, nr 27, s.8-9
41.  Pamiątki przodków / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2017, nr 43, s. 50-54
42.  Pamiątkowy album z pewnego ślubu / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2006, nr 28, s.12-13
43.  Pokrętne losy kolekcji dzikowskiej / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2009, nr 39, s. 21-23
44.  Polski "Jeździec" Rembrandta / tekst Witold Zych.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 2(33) marzec-kwiecień, s. 14-15
45.  Powrót białych kruków / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2015, nr 50, s.12
46.  Pożar  i  odbudowa  zamku  Tarnowskich  w  Dzikowie  w  latach  1927 - 1930 / Radosław  Pawłoszek ; Muzeum  Historyczne  Miasta        Tarnobrzega.// Dzikoviana. - 2016, T. 2, s. 7-44
47.  Pół wieku czerwonych gitar / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2015, nr 62, s. 18-19
48.  Tajemniczy list Tarnowskich / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 38, s. 1, 4
49.  Tradycje bibliotekarskie Tarnobrzega związane ze szkolnictwem / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2007, nr 31, s.10-12
50.  Tryumf Tarnowskich, który nam umknął / Piotr Welanyk.// Tygodnik Nadwiślański. - 2017, nr 40, s. 10
51.  Trzej bracia / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2003, nr 33, s. 8
52.  W rodowej siedzibie / (wp).// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 34, s.10
53.  W rodzinnym domu / tekst i fot. Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2015, nr 33, s. 17
54.  Wędrując po dzikowskim zamku - cz. III / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2007, nr 32, s.4-6
55.  Wielkie dziedzictwo / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2018, nr 59, s. 50-54
56.  Zmiany  w  modzie  kobiecej  od  XVIII  do  XX  wieku na  przykładzie  wizerunków  pań  Tarnowskich w  zbiorach  Muzeum  Historycznego Miasta    Tarnobrzega / Beata Kotasiak-Wójcik ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.// Dzikoviana. - 2017, T. 2, s. 88-97
57.  Zniszczenie Dzikowskiego Zamku / Michał Marczak.// Dzikovia. - 2007, nr 32, s.12-15
 
Linki
58.  http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=4717
59.  https://echodnia.eu/podkarpackie/kolekcja-dzikowska-juz-w-tarnobrzegu-w-czwartek-z-lancuta-przywieziono-ostatnia-jej-czesc-zobacz- najnowsze-skarby-zdjecia/ar/c13-15932299
60.  https://echodnia.eu/podkarpackie/kolekcja-dzikowska-wraca-do-domu-czesc-dziel-sztuki-z-lancuta-dotarla-do-zamku-tarnowskich-w-      tarnobrzegu-zdjecia/ar/c1-15803000
61.  https://korso24.pl/historia/kolekcja-dzikowska-wrocila-do-tarnobrzega-zobacz-wspaniale-dziela-sztuki-zdjecia/qYssy3lQUizxxJBY58gP
62.  https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/8179000,kolekcja-tarnowskich-z-dzikowa-tarnobrzeg-glinski.html
63.  https://mhmt.pl/tarnowscy-na-dzikowie/
64.  https://nadwisla24.pl/2021/09/14/70-dziel-sztuki-z-kolekcji-dzikowskiej-jest-juz-w-tarnobrzeskim-muzeum/
65.  https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/kolekcja-dzikowska-w-tarnobrzegu
66.  https://rzeszow.tvp.pl/19402137/sensacyjny-powrot-kolekcji-obrazow 
67.  https://sandomierz.gosc.pl/doc/6536711.Tarnobrzeg-Miasto-kupuje-kolekcje
68.  https://sandomierz.gosc.pl/gal/spis/7250627.Powrot-Kolekcji-Dzikowskiej
69.  https://supernowosci24.pl/warta-32-mln-zl-kolekcja-dzikowska-wrocila-do-domu/
70.  https://www.biznesistyl.pl/kultura/oblicza-kultury/3255_powrot-dzikowskiej-kolekcji.html
71.  https://www.gov.pl/web/sport/kolekcja-dzikowska-wlasnoscia-muzeum-historycznego-miasta-tarnobrzega
72.  https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8317-kolekcja-dzikowska-wraca-do-tarnobrzega
73.  https://www.youtube.com/watch?v=oZ0G-AW47zk
 
 
Tarnobrzeg, styczeń 2022 r.

Autor: BP Tarnobrzeg