Rodziny dysfunkcyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte
 1. Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej : wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywane / Dorota Anna Dolata. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM 2019, sygn. TG 113146
 2.  Jak wyzwolić się spod wpływu niedojrzałych emocjonalnie rodziców / Lindsay C. Gibson ; tłumaczenie Maria Moskal. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020, sygn. TG 112685
 3.  Kondycja współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek" 2015, sygn. TG 108060, NG 57937, SG 60403
 4.  Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice : jak wyznaczyć granice i budować zdrowe relacje / David M. Allen. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020, sygn. TG 112391
 5.  Odwrócona relacja : kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo / Margot Sunderland. - Sopot : GWP 2019, sygn. TG 111733
 6.  Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. - Kraków : "Impuls" 2016, sygn. TG 108856, NG 58228, SG 60563
 7.  Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. - Warszawa : "Difin" 2019, sygn. TG 111980, NG 60762, SG 62638
 8.  Stosowanie przemocy wobec dziecka : przyczyny, skutki, diagnozowanie i profilaktyka / Magdalena Lubińska-Bogacka. - Kraków : Petrus copyright 2019, sygn. TG 113090
 9.  Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Krasnystaw : "Polianna" [2010], sygn. TG 99158, 101304, NG 54292, 56061, SG 56314, 61132
 10.  Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko : wsparcie dla DDA i DDD / Charles L. Whitfield. - Łódź : Feeria Wydawnictwo 2021, sygn. TG 113171

  Artykuły z czasopism


 11. Aby skutecznie pomagać, trzeba współdziałać / Alina Prusinowska-Marek.// Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 9-12
 12.  Co zrobić, żeby pomóc alkoholikowi? / Elżbieta Kalinowska.// Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 28-30
 13.  Czym jest "taniec rodzinny"? / Marta Konaszewska.// Remedium. - 2013, nr 3, s. 26-27
 14.  Diagnoza : żona alkoholika / Dorota Nowocin.// Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 17-20, bibliogr.
 15.  Dostępność pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych / Jadwiga Fudała.// Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 5-7
 16.  Dzieci w rodzinie dysfunkcjonalnej / Magdalena Goetz.// Świat Problemów. - 2018, nr 4. s. 16-19
 17.  Dzieci z rodzin rozwiedzionych / Aneta Baranowska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 16-19
 18.  Dzieciobójczynie / Małgorzata Strawa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 50-52
 19.  Dziecko we mgle : praca z uczniem z rodziny z problemem alkoholowym / Alicja Strzelecka-Lemiech.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s.13-15
 20.  Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole / Bożena Matyjas.// Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 63-81, bibliogr.
 21.  Kiedy matka porzuca dziecko : "Okna życia" - ratunek czy droga na skróty? / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 1, s. 13
 22.  Kurator społeczny - głos ze środowiska / Katarzyna Kulesza.// Świat Problemów. - 2016, nr 11, s. 41-44
 23.  Model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików : podstawowe założeniai charakterystyka / Krzysztof Gąsior.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 3, s. 10-15
 24.  O świetlicach realizujacych program socjoterapeutyczny w świetle wyników ankiet PARPA G1 / Marta Zin-Sądek.// Świat Problemów. - 2013, nr 5, s. 5-8
 25. Odmienne stany świadomości u pacjentów z traumami z dzieciństwa / Jarosław Kania.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 2, s. 9 – 12
 26. Pierwszy kontakt z rodziną / Edyta Bieduń-Korulczyk.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 17-19
 27.  Pomoc rodzinie dysfunkcjonalnej w postępowaniu pozasądowym i związanez tym wszczęcie postępowania sądowego / Daniel Jakimiec.// Praca Socjalna. - 2018, nr 4, s. 145-163
 28.  Problem alkoholowy z przemocą w tle / Izabela Dmitrowicz.// Świat Problemów. - 2013, nr 3, s. 25-27
 29.  Program przeciwdziałania oddzielaniu dzieci od ich rodzin, Rumunia.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 2, s. 125-136
 30.  Przemoc w rodzinie - nowoczesne kierunki pomagania / Tadeusz Pulcyn.// Świat Problemów. - 2014, nr 10, s. 21-23
 31.  Przemoc w rodzinie a obowiązki szkolne / Żaneta Urawska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 55-59
 32.  Rodzina z problemem alkoholowym w pracy socjalnej / Iwona Grzegorzewska.// Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 18-25
 33.  Rodzina zagrożona kryzysem i funkcjonująca w warunkach kryzysu / Beata Maria Nowak.// Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 103-124
 34.  Spragnione miłości / Agnieszka Machnowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 29-32
 35.  Terapeuci o problemach w związkach / Aneta Zdunek.// Świat Problemów. - 2011, nr 8, wkładka, s. V-VI
 36.  Umiejętności społeczne dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym / Alina Ukalisz.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, s. 20-24
 37.  Utawowe wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 11-13
 38.  Wsparcie instytucjonalne dla rodzin dysfunkcyjnych w Chorzowie / Piotr Gierek.// Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 15-37

Autor: BP Tarnobrzeg