Rok Chopinowski

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Chopin : życie i twórczość. T. 1, Warszawa : 1810-1831 / Ferdynand Hoesick. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967 , sygn. TG 12906
 2.  Chopin : życie i twórczość. T. 2, Pierwsze lata w Paryżu, George Sand 1831-1844 / Ferdynand Hoesick. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967,sygn. TG 12907
 3. Chopin : życie i twórczość. T. 3, Rozdźwięki, "Nella miseria" : 1845-1849 / Ferdynand Hoesick. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966,  sygn. TG 12907
 4. Chopin : życie i twórczość. T. 4, "Kopernik fortepianu" / Ferdynand Hoesick. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968           ,sygn. TG 13128
 5. Chopin / Adam Zamoyski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, sygn. TG 68207
 6. Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983, sygn. TG 51003
 7. Chopin / Józef M. Chomiński. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978, sygn. TG 32870
 8. Chopin / Maria Gordon-Smith i George R. Marek. - Warszawa : "Czytelnik", 1990, sygn. TG 68818
 9. Chopin / oprac. Władysław Dulęba. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975, sygn. TG 20919
 10. Chopin / Tadeusz Mayzner. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968, sygn. TG 13624
 11. Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego / Józef Opalski. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980, sygn. TG 39771, TG 40138
 12. Chopin w kraju rodzinnym / Zofia Jeżewska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1985, sygn. TG 56293, TG 56036
 13. Fryderyk Chopin : Żelazowa Wola - Warszawa / Jan Prosnak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977                                       sygn. TG 28184
 14. Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, sygn. TG 44432
 15. Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. - Warszawa : "Interpress", 1985, sygn. TG 55298
 16. Fryderyk Chopin i jego muzyka / Barbara Smoleńska-Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 82693
 17. Fryderyk F. Chopin / Igor Bełza. - Warszawa : "Pax", 1980, sygn. TCz 43390
 18. Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi. T. 1 / oprac. Krystyna Kobylańska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, sygn. TG 45188, TG 45586
 19. Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi. T. 2 / oprac. Krystyna Kobylańska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981,sygn. TG 45187, TG 45587
 20. Kształt miłości / Jerzy Broszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1967,sygn. TG 12361
 21. Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986,sygn. TG 57239, TG 57416
 22. Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 1 / Janina Siwkowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986,sygn. TG 58845
 23. Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 2 / Janina Siwkowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988,sygn. TG 65234
 24. Pisma muzyczne / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1983,sygn. TG 53071
 25. Spór o "listy" Chopina do Delfiny Potockiej / Jerzy Maria Smoter. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976, sygn. TG 25248
 26. Tam, gdzie Chopin chodził na pół czarnej : stylizacje / Janina Siwkowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1969, sygn. TG 13996
 27. Warszawskim szlakiem Chopina / Zofia Jeżewska. - Warszawa : Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, 1979, TG 37625, TG 38150
 28. Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich / Jerzy Waldorff. - Warszawa : "Iskry", 1980, sygn. TG 42885
 29. Żelazowa Wola / Adam Kaczkowski ; słowo wstępne Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1985, sygn. TG 56101
 30. Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978, sygn. TG 34973

Artykuły z czasopism

 1. II [Drugie] Dni Muzyki Chopina w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku / Ewa Cyganek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 3, s.142-143
 2. Lekcja z Chopinem i jego muzyką w klasie szóstej / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla klas IV - VI. - 2000/01, nr 1, s.49-65
 3. Po konkursie chopinowskim / Janusz Mechanisz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 1, s.36-39
 4. Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie w Siedlcach / Grażyna Szymańska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s.162-164
 5. Muzyka Chopina i poezja Słowackiego - propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gał // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s.136-140
 6. O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechanisz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s.5-17
 7. XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki / Dorota Grochowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s.30-38

Dokumenty dźwiękowe

 1. Chopin - pragnienie miłości [Dokument dźwiękowy] / realiz. Tadeusz Mieczkowski. - [Warszawa] : Sony Music Entertainment Polska, 2002, sygn. TPŁC 24
 2. Classicism & Early Romanticism [Dokument dźwiękowy] : Fryderyk Chopin / wyk. Michail Voskresensky [i in.]. - Praha : Areca Multimedia, cop. 2006, sygn. TPŁC 58

Autor: PBW Tarnobrzeg