Rozpoczęcie roku szkolnego

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Będę godnie reprezentował swoją szkołę : scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego / Zofia Wysocka // Wychowawca. – 2008, nr 7-8, s. 42-43
 2. Bonifacje – otrzęsiny w gimnazjum / Ewa Lendzion, Edyta Podolak // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 9, s. 21-22
 3. Kochajmy mądrość : scenariusz słowno-muzyczny z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego (przeznaczony do realizacji w szkole średniej) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 6, s. 23-25
 4. Nowy budynek dla naszej szkoły : (część artystyczna) / Wioletta Pietruszka //  Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s.12-13
 5. Nie trać głowy! : scenariusz słowno-muzyczny z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 17-18
 6. Pasowanie na ucznia / Anna Neuhof, Sylwia Linek //  Wychowawca. - 2005, nr 9, s.26-27
 7. Pasowanie na ucznia : ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej / Maria Rosiek, Agata Stypuła. //  Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 12-13
 8. Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej / Izabela Żukowska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 1, s. 6-8
 9. Potyczki pierwszaków / Marzanna Szydłowska. // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 42-44
 10. Przed ślubowaniem / Irena Micińska-Łyżniak. // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 55-58
 11. Ślubowanie klas pierwszych / Aneta Wójcik, Elżbieta Moskalik. // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 56-58
 12. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich /Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe.-2011/2012, nr 1, s.88-93
 13. Test na początek nauki w gimnazjum / Jerzy Janowicz // Matematyka. – 2005, nr 4, s. 234-241
 14. „Wakacje zostaw we wspomnieniach” : scenariusz słowno-muzyczny na rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I-III szkoły podstawowej / Marzena Napieralska // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 11
 15. Wracamy do szkoły. Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 1993, nr 6, s. 31-33
 16. Zegnajcie wakacje – witaj szkoło / Ewa Tłuczkiewicz // Nauczanie Początkowe. – 1989/90, nr 6, s. 543-547

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 13-16 : Rozpoczęcie roku szkolnego, sygn. TCz. 74744, NG 42629
 2. Na akademii i szkolnym apelu : (wybór wierszy i piosenek) / wyboru dokonały Barbara Mida, Ewa Pobratyn. - Kielce : „Puch”, 1993. – s. 11-20 : Stęskniła się szkoła za nami, sygn. Tcz. 71430, TG 71429
 3. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. – Gdańsk : „Harmonia”, 2004. – s. 7-19 : Pierwszy raz do szkoły, sygn. Tcz. 86523, NG 51825
 4. Inscenizacje, zabawy ruchowe dla klas 1-3 / Agnieszka Maj [i in.]. – Warszawa : „Żak” Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001. – s. 5-13 : Pasowanie na ucznia, sygn. TCz. 82254, NG 48065
 5. Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. – Warszawa : „Żak”, 1998. – s. 7-13 : Witaj, szkoło, sygn. TCz. 78079, NG 44125, SG 39762
 6. Od września do czerwca : scenariusze imprez szkolnych / Wiesława Kwiek. – Wyd. 2 poszerz. – Sokołów Podlaski : „Wiwa”, 2003. – s. 16-21 : Scenariusz części artystycznej na rozpoczęcie roku szkolnego, sygn. TCz. 86428
 7. Pani na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. – Wyd. 4 zm., uzup. – Kraków : „Impuls”, 2006. – s. 65-73 : Pierwszowrześniowy sen, sygn. TG 91406
 8. Pasowanie na pierwszaka : scenariusze / Renata Kownacka. – Lublin : „Klanza”, 2008. – s. 65-68 : Pierwszy dzień w szkole (dzień rozpoczęcia roku szkoonego), sygn. TCz. 96927, NG 51848, SG 54033
 9. Pegazem przez szkolny rok / wybór pod red. Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej ; poszczeg. działy oprac. Eugenia Kochanowska [i in.]; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. – s. 15-16 : Nowy rok szkolny, sygn. TG 48407, NG 35652, SG 23031
 10. Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J[adwigi] Adamczak. –Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – s. 177-181 : Program na rozpoczęcie roku szkolnego, sygn. TCz. 76313, TG 76504, NG 43353, SG 38277
 11. Scenariusze imprez szkolnych dla klas I-III / pod red. Ireny Służewskiej i Ireny Chyły-Szypułowej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 5-10 : Żegnajcie wakacje – witaj szkoło!, sygn. TCz. 75572, NG 42729, SG 37774
 12. Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. 1. – Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1994. – s. 5-7 : Wracamy do szkoły. Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, sygn. TCz. 2704, TG 73308, NB 1592
 13. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : „Rubikon”, 2003. – s. 47-53 : Itaka. Scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego, sygn. Tcz. 84787, TG 89295
 14. Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII. Cz. 1 / red. techn. i korekta Wojciech Chróściel. – Kielce : „Puch”, 1992. – s. 22-23 : Inauguracja roku sportowego, sygn. TCz. 70923, TG 70922
 15. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. – Warszawa : „Żak”, 1995. – s. 9-16 : Witaj szkoło, sygn. TCz. 75215, NG 42585, SG 37486
 16. Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska; [muzyka Jacek Delong]. – Wyd. 3. – Łódź : „Literatura”, 2008. – s. 9-32 : 1 września – początek roku szkolnego, sygn. TCz. 95497
 17. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus; il. Marek Zadworny. – Łódź : „Juka”, 1994. – s. 7-15 : Witaj, szkoło (Nowy rok szkolny), sygn. TCz. 72865, TG 72864, NG 41449, SG 35887
 18. Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : „Bea-Bleja”, 2003. – s. 6-13 : Scenariusz akademii z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, sygn. TCz. 84387, TG 89294
 19. Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych „Biblioteki w Szkole” / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. – Warszawa : „Sukurs”, 2007. – s. 135-138 : Wracamy do szkoły. Scenariusz uroczystości, sygn. TCz. 92622, NG 51115, SG 51402
 20. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas 1-3 / Krystyna Lenkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – s. 17-52 : Witaj, szkoło!, sygn. TCz 68752, TG 68767, NG 39937, SG 33452

Autor: PBW Tarnobrzeg