Ruch to zdrowie

Zestawienia bibliograficzne

Ruch to zdrowie – zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Publikacje książkowe

 1. Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie / pod red. Alfredy Dencikowskiej, Sławomira Drozda, Wojciecha Czarnego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008, sygn. TG   93710
 2. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca [i in.]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007, sygn. SG   51793
 3. Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. Tadeusza Rzepy. - Wyd. 3. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego,2005, sygn. TG   92844, SG   48482
 4. Choroba i niepełnosprawność w kontekście aktywności ruchowej i sportu : szkice społeczne / Tomasz Sahaj. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2010 sygn. TG   100767
 5. Dzieje kultury fizycznej : (do roku 1918) / Zdzisław Henryk Grot, Teresa Ziółkowska ; Akademia Wychowania Fizycznego. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. NG   46966
 6. Edukacja zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego / Bogusława Graczykowska [i in.]. - Opole : Politechnika Opolska, 2010, sygn. TG   99744
 7. Fitness dla mężczyzn : [ćwiczenia, programy, zdrowie, dieta, relaks, styl życia] / Tomasz Brzózka. - Wrocław :"Siedmioróg", 2010, sygn. TG  98170
 8. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. Jan Górski ; aut.: Zdzisław Adach [i in.]. - Wyd 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012, sygn.102973, NG   55875
 9. Gimnastyka przedszkolaka / Sławomir Owczarek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001, sygn.TG   82245, SG  47130, NG   46940 
 10. Gryi zabawy ruchowe w szkołach specjalnych / Krystyna Gawlik, Anna Walaszczyk. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2002, sygn. NG   50985
 11. Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej / Wojciech Lipoński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. TG   102562, SG   57000
 12. Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Jerzego Kosiewicza, Kazimierza Obodyńskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012, sygn. TG  103942
 13. Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego : studium teoretyczno-empiryczne / Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : "Łośgraf", 2012, sygn. TG  101812, NG   55409
 14. O fizycznym wychowaniu dzieci / Jędrzej Śniadecki ; oprac. i wstępem opatrzył Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", [2002], sygn. NG   47605, SG  46202
 15. O możliwościach wykorzystania kultury fizycznej w resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Sas-Nowosielski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002,sygn. TG   84071, SG   48100, NG   47657
 16. O sporcie i kulturze fizycznej, poezji i medycynie czyli O etosie ciała ludzkiego / Ireneusz Bittner, Adam Bryk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2003,sygn.   TG   85192
 17. Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego i Wojciecha Bajorka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009, sygn. TG   96985
 18. Styl życia i zachowania prozdrowotne : wybrane konteksty / pod red. Marioli Świderskiej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011, sygn. SG   55705, TG   100533
 19. Techniki organizatorskie w teorii i praktyce kultury fizycznej / Lech Jaczynowski [i in.] ; pod red. nauk. L. Jaczynowskiego. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2005, sygn. NG   50971
 20. Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej / pod red. nauk. Andrzeja Eberhardta ; [aut. Anna Czajkowska i in.]. - Warszawa : "AlmaMer", 2011, sygn. TG   99596, TG   99597
 21. Z dziejów kultury fizycznej w Polsce / pod red. Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005, sygn. TG  90780
 22. Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej / Grzegorz Bielec, Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł. - Kraków : "Proksenia" ; [Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011,sygn   TG   99595
 23. Zmienność rozwoju sprawności fizycznej uczniów oraz jej pedagogiczne i zdrowotne aspekty / Wiesław Skoczylas. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004, sygn. TG  86515

 

Artykuły z czasopism

 1. Aktywne starzenie się - dlaczego nie / Waldemar Makuła.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 4-11
 2. Aktywność fizyczna - czy może zmieniać mózg / Wiesław Osiński.// Wychowanie Fizyczne iZdrowotne. - 2011, nr 4, s. 4-9
 3. Aktywność fizyczna i piramida zdrowia jako elementy zachowań zdrowotnych uczennic / Jolanta E. Kowalska, Magdalena Uszałowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 2, s. 22-27
 4. Aktywność i sprawność fizyczna - młodzieży licealnej LO nr 2 w Jaworznie / Marta Kozera, Ryszard Żarów.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 15-20
 5. Aktywność na zdrowie / Magdalena Nowakowska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 71-75
 6. Aktywność ruchowa atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / Zdzisław Czaplicki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 25-31
 7. Aktywność ruchowa i styl życia gimnazjalistów / Iwona Otręba, Joanna Waleczek.// Lider. - 2011, nr 2, s. 24-25, bibliogr.
 8. Aktywnyi zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Górna-Łukasik, Danuta Groffik, Karel Fromel, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s.11-15
 9. Bawimy sie razem - pomagamy osobie poszkodowanej / Michał Bronikowski, Grażyna Gulczyńska, Krystyna Mazurkiewicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 1, s.12-15
 10. Co może dać uczniom klas I-III udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych? / Seweryn Sulisz.// Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 4-9
 11. Częstość występowania wad postawy u dziewcząt lekko upośledzonych umysłowo / Krystyna Gawlik, Anna Zwierzchowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, s.77-80
 12. Gry i zabawy terenowe : uzupełnienie szkolenia sportowego w biegach górskich i przełajowych / Mariusz Ozimek, Marcelina Nowakowska, Marcin Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 36-42
 13. Gry i zabawy w treningu o charakterze skocznościowym / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2013, nr 3, s. 14
 14. Gry zespołowe inaczej / Janusz Dobosz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s.46-47
 15. Kilka uwag o klasycznym toku lekcji gier i zabaw ruchowych / Piotr Winczewski.// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.47-52
 16. Kontrowersje wokół nowych podstaw programowych / Janusz Bielski.// Kultura Fizyczna. - 2010, nr 1-4, s.1-8
 17. Kryteria oceny efektywności programu ćwiczeń - ukierunkowanego na kształtowanie równowagi ciała u dzieci / Kazimierz Kochanowicz, Ewa Kucharska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s.21-27
 18. Kto i dlaczego nie ćwiczy na lekcjach wf / Janusz Dobosz, Dorota Trzcińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, s.81-85
 19. Kultura zdrowotna w szkole polskiej w latach 1919-1939 : elementy rzeczywistości i wizji / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s.10-16
 20. Lekcja wychowania fizycznego i zdrowotnego / Adam Kantanista, Michał Bronikowski, Szymon Szwed.// Lider. - 2008, nr 4, s.23-26
 21. Nauczyciel wf : rozważania na progu roku szkolnego / Ilona Urych.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s.12-14
 22. Nietypowe formy ruchu na lekcjach wf / Marzena Kukla, Grażyna Kosiba.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 4, s. 14-18
 23. O niektórych uwarunkowaniach fizycznego wychowania / Henryk Grabowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s.10-13
 24. Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat / Julita Zdziech.// Lider. - 2011, nr 6, s.29-30
 25. Perspektywyw zawodach związanych z aktywnością fizyczną / Michał Bronikowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 4, s.8-11
 26. Place zabaw w edukacji fizycznej okresu wczesnoszkolnego / Regina Kumala, Adrian Wierzgacz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s.34-37
 27. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów - przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s.44-49
 28. Przygotowanie do sezonu windsurfingowego - czynniki warunkujace bezpieczeństwo / Tomasz Wysocki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s.28-34
 29. Regularne ćwiczenia fizyczne : zdrowie, jakość i styl życia / Adam Cichosz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 6, s. 4-7
 30. Relacje między szkołą a środowiskiem - element uczestnictwa w kulturze fizycznej / Robert Jaszczuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s.63-66
 31. Rola UKS - w rozwijaniu aktywności ruchowej młodzieży / Jacek Zawodny.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 6, s. 34-36
 32. Rozwój fizyczny młodzieży : w wieku 12-15 lat z województwa świętokrzyskiego / Jacek Wilczyński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 1, s.21-22
 33. Siłownia "pod chmurką" : zdrowa moda na aktywność w terenie / Dorota Kamień.//Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 7, s.33-38
 34. Uczeń liceum z chorym kręgosłupem / Mariola Dymarczyk-Kuroczycka.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 4, s.24-26
 35. W krainie ptaków : scenariusz zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 7-8, s. 32-34
 36. Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek.// Lider. - 2010, nr 7-8, s.27-28
 37. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otręba, JoannaWaleczek.// Lider. - 2010, nr 7-8, s.25-26
 38. Wspinaczka ściankowa - jako propozycja zajęć pozalekcyjnych i aktywności rodzinnej / Anna Maszorek-Szymala.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s.21-24
 39. Wychowanie fizyczne jako element integracji kulturowej / Małgorzata Bronikowska, Artur Stryjak, Lars Hazelton.// Lider. - 2008, nr 4, s.31-35
 40. Wychowywać, aby być - ku pełnej definicji wychowania fizycznego / Wiesław Osiński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 4-7
 41. Zabiegi hartujące - niekonwencjonalne sposoby dbałości i ochrony zdrowia / Agnieszka Zalewska-Meler.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 12-17
 42. Zachowania zdrowotne młodzieży - uwarunkowania osobowościowe / Jan Chodkiewicz.// Remedium. - 2010, nr 2, s.22-23
 43. Zainteresowanie kulturą fizyczną - czy wzrasta z wiekiem / Katarzyna Pankowska-Koc.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 7, s. 20-22
 44. Zdrowie - w magazynach poświęconych stylowi życia / Piotr Rymarczyk, Zbigniew Dziubiński, Krzysztof W. Jankowski, Michał Lenartowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.  - 2012, nr 2, s. 11-14
 45. Zdrowie na ścieżce życia / Józef Sowa.// Kultura Fizyczna. - 2009, nr 11-12, s.29-32
 46. Zdrowotne i wychowawcze wartości - sportów i sztuk walki Budo / Jan Harasymowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s.4-8
 47. Ze sportem na ty / Jolanta Piętowska, Bogumiła Frankowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9,s.46-47
 48. Zimowe igraszki - z kijkami nordic walking / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 2, s.38-42
 49. Znajomość języka obcego a poziom aktywności turystycznej młodzieży / Monika Tomaszewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s.48-51
 50. Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 13-18

Autor: PBW Tarnobrzeg