Ryzyko dysleksji

Zestawienia bibliograficzne

I. Wydawnictwa zwarte

 1. Bajeczki logopedyczne : zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka / Lucyna Jaroch-Połom. - Gdańsk : "Harmonia", 2008, sygn. TB 2556
 2. Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela / Nora Grochowska. - Warszawa : "Seventh Sea", 2001, sygn. TG 82062
 3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun . - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006, sygn. TG 89033, 89823
 4. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009, sygn. TG 96448
 5. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006, sygn. TG 89095, 90639, TCz 94866
 6. Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Gdańsk : "Harmonia", 2005, sygn. TG 87314
 7. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, sygn. TG 92189
 8. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk.: Gavin Reid, Janice Wearmouth. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG 93669, TCz 93954
 9. Dysleksja / Gavin Reid. - Warszawa : K. E. Liber, 2005, sygn. TG 88950
 10. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2006, sygn. TG 89182
 11. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer . - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbid Media, cop. 2007, sygn. TG 91044
 12. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis ; Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2003, sygn. TG 84266
 13. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006, sygn. TG 90028
 14. Moje dziecko jest dyslektykiem : poradnik i informator dla rodziców i wychowawców / Małgorzata Dąbrowska. - Warszawa : "Seventh Sea", 2003, sygn. TG 86660, 87149
 15. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005, sygn. TG 87661
 16. Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 90584, 90585
 17. Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli / Alina Tomaszewska. - Kraków : "Impuls", 2001, sygn. TG 82655, 85036
 18. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93695, 94285, TCz 94289
 19. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2003, sygn. TG 87204
 20. Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn. TG 86141, 90007
 21. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 94930
 22. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005, sygn. TG 90283, 90284
 23. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. - Gdańsk : "Harmonia", 2008, sygn. TG 93381
 24. Zabawy z rymami : kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania / pod red. Alicji Maurer. - Kraków : "Impuls", 1997, sygn. TCz 76941
 25. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Elżbieta Waszkiewicz. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych / Jadwiga Jastrząb. Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2002, sygn. TG 90795 

II. Artkuły z czasopism

 1. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne / Jolanta Wilk // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, wkł. s. IV
 2. Dysleksja jako problem linearnych przekształceń / Jagoda Cieszyńska // Polonistyka. - 2009, nr 8, s.18-22
 3. Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s.32-35
 4. Dysleksja - znany problem (?) / Bogusława Arkuszyńska // Impuls. - 2004, nr 1, s.15
 5. Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat // Lider. - 2006, nr 10, s.14-17
 6. Dysleksji na ratunek / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 12, s.8-10
 7. Dziecko ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s.18-23
 8. Indywidualna praca z dzieckiem / Krzysztof Błaszczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s.48-49
 9. Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami / Ewa Pacut // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s.41-42
 10. Lepiej zapobiegać niż leczyć : dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s.44-46
 11. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Drożkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s.29-31
 12. Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s.38-42
 13. Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzyńska // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s.22-26
 14. O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s.35-40
 15. Patomechanizmy dysleksji / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.23-45
 16. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. - 2006, nr 4, s.20-21
 17. Profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s.45-46
 18. Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.374-375
 19. Trudności w czytaniu i pisaniu / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s.44-46
 20. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s.54-60

III. Wydawnictwa elektroniczne

 1. Dyslektyk [Dokument elektroniczny] : zestaw ćwiczeń dla dzieci dyslektycznych / Marcin Borkowski. - Warszawa : "MarkSoft", 1997, sygn. TPŁW 6
 2. Dyslektyk 2 [Dokument elektroniczny] / materiał językowy: Marzena Borkowska. - Marki : BPP Marcin Borkowski, cop. 1997-2004, sygn. TPŁW 176
 3. Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji [Film] : film instruktażowy / scen. Roman Warszewski ; realiz. Andrzej Dziedzic. - Gdańsk : "Tower Press", 2002, sygn. TV 508
 4. Sposób na dysleksję [Dokument elektroniczny] / materiał językowy: Marzena Borkowska. - Marki : BPP Marcin Borkowski, 2004

Autor: PBW Tarnobrzeg