SP! SERCE I POMOC! Działania ułatwiające uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, TG 96148, NG 52421, SG 53131
 2. Dziecko u progu edukacji przedmiotowej : studium teoretyczno-empiryczne / Michalak Renata ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, TG 105466
 3. Gotowi do szkoły? Start! / Lynn Jenkins ; [przekł. Aleksandra Gietka-Ostrowska, Jerzy Malinowski]. - Warszawa : "Buchmann" 2015, TG 107715, NG 57825
 4. Metoda Montessori : od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; [tł. Katarzyna Skawran]. - Warszawa : Wydawnictwo RM cop. 2019, TG 111839
 5. Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci : metody, interpretacje i wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Nowa Era" 2013, TG 105510
 6. Nauczycielski obraz ucznia u progu edukacji przedmiotowej. –/ Monika Kupiec. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2021, 113378
 7. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : "Bliżej Przedszkola" 2011, TG 100565, SG 57101
 8. Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. - Warszawa : Difin 2021, TG 113005, SG 62972
 9. Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy 4. [Cz. 2] / pod red. Małgorzaty Skura i Michała Lisickiego. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012, TG 103051, NG 55754, SG 57336
 10. Za progiem : jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy 4. [Cz. 2] / pod red. Małgorzaty Skura i Michała Lisickiego. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2014, TG 106139, NG 57162, SG 59333
 11. Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2011, TG 101345-46, NG 54959-60, SG 56591-92

 

Artykuły z czasopism

 1. Absolwent edukacji wczesnoszkolnej w wypowiedziach nauczycieli języka polskiego w klasie IV / Monika Kupiec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 3, s. 20-31
 2. Adaptacja klas IV / Natalia Szatkowska. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 52, 54-56
 3. Doświadczenia edukacyjne uczniów u progu II etapu edukacji / Renata Michalak.// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 20-33
 4. Doświadczenia życiowe dziesięciolatków - realizm i rzeczywistość / Jadwiga Jawor-Baranowska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 3, s. 54-70
 5. Dynamika poczucia integracji z rówieśnikami w klasach 3-6 szkoły podstawowej : model latentnych krzywych rozwojowych / Paweł Grygiel.// Edukacja. - 2016, nr 3, s. 57-74
 6. Dziecko w klasie IV / Agata Stypuła, Maria Rosiek.// Wychowawca. - 2014,
  nr 6, s. 14-15
 7. Jakim jestem synem, jaką jestem córką : godzina do dyspozycji wychowawcy w klasie IV / Anna Kalinowska.// Wychowawca. - 2014, nr 7-8, s. 43
 8. Nauczyciel języka polskiego i uczeń klasy IV w rzeczywistości aktualnych zmian : między kompetencjami a oczekiwaniami w pokonaniu progu / Monika Kupiec.// Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 1, s. 211-238
 9. Program A B C : program wychowawczo-profilaktyczny dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej / Maria Strońska.// Wychowawca. - 2014, nr 2., s. 29-31
 10. Projekt "Idę do klasy czwartej bez obaw" / Halina Barbara Stefańska, Anna Kozłowska, Monika Kwestarz.// Głos Pedagogiczny. - 2010, listopad, s. 28-32
 11. Specyfika pracy wychowawców klas 4-6 / Monika Kopczyńska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 36-44

 

Strony WWW

 1. http://sp3.gubin.com.pl/publikacje-nauczycieli/78-jak-przygotowa-dziecko-do-nauki-w-klasie-iv-szkoy-podstawowej.html
 2. https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6160
 3. https://cloud7x.edupage.org/cloud/Program_adaptacyjny_dla_uczniow_klas_IV_w_SP_357.pdf?z%3AEhkOGO7OiMmWW3gnHRwEeQqiFS%2BKfdsOvLh7PCzL5wieMOt0LAKH8bihurNSijB%2B
 4. https://www.mjakmama24.pl/edukacja/system-edukacyjny/jakie-przedmioty-sa-w-4-klasie-szkoly-podstawowej-aa-nKKm-CyHf-efYy.html
 5. http://www.lcre-lomza.webd.pl/ppp2.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74:co-mog-zrobi-doroli-aby-zapewni-bezpieczne-przejcie-dziecka-z-klasy-iii-do-iv
 6. https://psp4swidwin.pl/files/wskazania-dla-rodzicow-uczniow-kl.-IV.pdf
 7. https://www.youtube.com/watch?v=IkjwW743e1s
 8. https://epedagogika.pl/zarzadzanie-klasa/adaptacja-uczniow-w-klasie-iv-jak-przygotowac-sie-do-zmian-czesc-1-3802.html
 9. https://www.aptekagemini.pl/poradnik/dziecko/czwarta-klasa-jak-pomoc-dzieciom-przekroczyc-kolejny-prog-szkolny/
 10. https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/662/cms/szablony/13623/pliki/dziecko_u_progu_klasy_czwartej.pdf

  

oprac. Ewa Fajt

Autor: BP Tarnobrzeg