Społeczeństwo informacyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1.  Aktywność obywateli online : teorie a praktyka / Jakub Nowak. - Lublin : Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej 2011, sygn. SG 55716
 2.  Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej: konteksty, istota, uwarunkowania / Małgorzata Kowalska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2015, sygn. TG 110049
 3. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin" 2017, sygn. TG 110592, NG 59267, SG 61512
 4. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : "Impuls" 2018, sygn. TG 112176, 112187
 5. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; red. nauk. Sylwester Bębas . - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke 2017, sygn. TG 110460, NG 59934, SG 61401
 6.  Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce / Artur Borcuch. - Warszawa : "CeDeWu" 2010, sygn. TG 98423, NG 53456, SG 54549
 7. Cyfrowi ludzie : nasza czwarta rewolucja / Chris Skinner. - Warszawa : "Poltext" 2018, sygn. TG 112937
 8.  Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls. - Kraków : "IUVI" 2016, sygn. TG 109075, DG 61445
 9. Cyfryzacja w miastach - idea, koncepcje i wdrożenia / Daniela Szymańska, Aleksandra Lewandowska, Michał Korolko. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019, sygn. TG 113041
 10. Cypherpunks : wolność i przyszłość Internetu / Julian Assange [i in.]. - Gliwice : "Helion" 2013, sygn. TG 105422
 11.  Cywilizacja informatyczna i internet : konteksty współczesnego konsumenta TI / Mateusz Muchacki. - Kraków : "Impuls" 2014, sygn. TG 10527
 12. Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; projekt realizowany we współpracy z Fundacją Orange. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2014, sygn. TG 107420
 13. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. - Warszawa : "Difin" 2014, sygn. TG 104692, NG 56783, SG 59479
 14. Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce / red. Ewa Ziemba. - Warszawa : "CeDeWu" 2015, sygn. 108605
 15.  Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : "Żak" cop. 2013, sygn. TG 104133, NG 56431, SG 59013
 16.  E-konsument na rynku usług / Tomasz Szopiński. - Warszawa : "CeDeWu" 2012, sygn. NG 54877
 17. E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Barbara Grabiwoda. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste 2018, sygn. TG 111346
 18.  E-migranci : pół roku bez internetu, telefonu i telewizji / Susan Maushart . - Kraków : "Znak" 2014, sygn. NG 56788, SG 59042
 19.  E-obywatel, e-sprawiedliwość, e-usługi / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; aut. Gabriela Bar [ i in.] - Warszawa: C. H. Beck 2017, sygn. TG 111020, NG 59530, SG 61936
 20. Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2012, sygn. TG 102686, NG 55531, SG 57025
 21. Edukacja medialna : nadzieje i rozczarowania : praca zbiorowa / pod red. Marka Sokołowskiego. - Warszawa : Wyższa Szkoła  Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji / Grzegorz Ptaszek. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2019, sygn. TG 111935, SG 62542
 22.  Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. - Kraków : "Impuls" 2015, sygn. TG 108430
 23.  Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa : "Difin" 2015, sygn. TG 108545
 24.  Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / red. nauk. Agnieszka Iwanicka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2017, sygn. NG 59424
 25.  Fenomen Facebooka : społeczne konteksty edukacji / pod redakcją Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra 2014, sygn. TG 107570
 26.  Interfejsy : cyfrowe technologie w komunikowaniu / Piotr Celiński. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2010, sygn. TG 101065
 27.   Kod YouTube : od kultury partycypacji do kultury kreatywności / Marta Majorek. - Kraków : "Universitas" 2015, sygn. SG 59655
 28. Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Żak" 2015, sygn. TG 109657
 29. Komunikacja w mediach społecznościowych / Wojciech Gustowski. - Gdynia : Novae Res cop. 2012, sygn. TG 102458, NG 55407
 30.   Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. - Kraków : "Nomos" 2011, sygn. TCZ 101100
 31.  Komunikowanie w świecie aplikacji / red. nauk. Tomasz Gackowski, Karolina Brylska, Mateusz Patera. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2018, sygn. TG 111582
 32. Media globalne / Terry Flew. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2010, sygn. TG 104511
 33.  Między wolnością a nadzorem : internet w zmieniającym się społeczeństwie / Marta Juza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019, sygn. TG 111713
 34.  Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. - Warszawa : "Żak" 2012, sygn. TG 101882, SG 56606
 35. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2010, sygn. TG 99355, SG 55538
 36. Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2010, sygn. TG 98625, SG 54753
 37. Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; przy współpr. Mariusza Luterka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2013, sygn. TG 103700
 38.  Nauki o komunikacji : teoria i praktyka / Bruno Ollivier ; przeł. Iwona Piechnik. - Warszawa : Oficyna Naukowa 2010, sygn. TG 108371
 39. Nie tylko internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. - Kraków : "Nomos" 2010, sygn. TG 98908, SG 54915
 40.  Nowe civil society? : rola internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Marta Dorenda-Zaborowicz. - Toruń : "Mado" 2014, sygn. 105408
 41.  Nowe cyfrowe dzieciństwo : jak wychowywać dzieci, by radziły sobie w usieciowionym świecie / Jordan Shapiro ; przełożyła Ewa Pater-Podgórna. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania copyright 2020, sygn. TG 112430, NG 60450, SG 62633
 42.   Nowe media w systemie komunikowania : edukacja, cyfryzacja / pod red. Marka Jezińskiego. - Toruń : Adam Marszałek cop. 2011, sygn. TG 103431
 43. Nowe media, nowe interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Marka Sokołowskiego ; [aut. Łukasz Androsiuk i in.]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Comandor" 2010, sygn. TG 98764
 44. Nowe podmioty w przestrzeni medialnej / Henryk Pietrzak. - Rzeszów : Uniwersyet Rzeszowski 2012, sygn. TG 103940
 45.  Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania
 46. o dojrzałości informacyjnej / Hanna Batorowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2013, sygn. TG 104060
 47.  Oswoić cyberświat : tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w internecie / Edward Lucas ; przekł. Kurhaus Publishing. - Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media 2017, sygn. TG 110404
 48.  Płynna inwigilacja : rozmowy / Zygmunt Bauman, David Lyon ; przekł. Tomasz Kunz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2013, sygn. TG 104522
 49.  Potęga Google'a : poznaj sekrety Larry'ego i Sergeya / Richard L. Brandt .
 50. - Kraków : "Znak" 2011, sygn. TG 104966
 51.  Przyszłość książki / red. Geoffrey Nunberg. - Warszawa : "Biblioteka Analiz" 2013, TG 106124
 52.   Przyszłość zawodów : jak technologia zmieni pracę ekspertów / Richard Susskind, Daniel Susskind. - Warszawa : Wolter Kulwer 2019, sygn. TG 112301
 53.  Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : "Impuls" 2018, sygn. TG 110955
 54. Pułapki współczesności. Cz. 1, Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych = Digital natives : social and behavioral aspects of new digital technologies / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu ; Warszawa : " Aspra-JR" 2013, sygn. TG 104575
 55.  Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno-edukacyjne : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kowalskiej i Mirosława Kowalskiego. - Kraków : "Maternus Media" 2010, sygn. TG 97829, NG 53688, SG 54345
 56.  Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989-2007 / Mariola Antczak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2010, sygn. SG 54676
 57.  Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych / pod redakcją Alicji Jaskierni i Katarzyny Gajlewicz-Korab. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Dziennikarstwa 2016, sygn. TG 109039, SG 61409
 58. Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Paweł. A. Nowak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2017, sygn. TG 110917, SG 61941
 59. Sieciocentryczne bezpieczeństwo : wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin" 2014, sygn. TG 105075, NG 56815, SG 58779
 60. Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2012, sygn. TG 102277
 61.  Społeczeństwo informacyjne : leksykon, przewodnik / Jerzy Muszyński. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2010, sygn. TG 98770
 62.  Społeczeństwo informacyjne : uwarunkowania społeczne i kulturowe / pod red. Piotra Setlaka i Piotra Szulicha. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2010, sygn. TG 102531, 99662, SG 56548
 63. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [i in.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, sygn. TG 98066
 64. Społeczeństwo wiedzy : uwarunkowania społeczne i kulturowe / pod red. Stanisława Lisa i Marka Ziemby. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2013, sygn. 104786
 65. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk ; przekł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, sygn. TG 98671, NG 53588, SG 54771
 66. Świat informacji / Marek Hetmański. - Warszawa : "Difin" 2015, sygn. TG 106943
 67.  Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego / Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin" 2014, sygn. TG 105422
 68.  Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : "Impuls" 2014, sygn. TG 106299, SG 59455
 69. Tożsamość w społeczeństwie współczesnym : pop-kulturowe (re)interpretacje / red. nauk. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Zbyszko Melosik. - Kraków : "Impuls" 2012, sygn. TG 105274, SG 59791
 70.  Unia Europejska a media : między kulturą a gospodarką / Karol Jakubowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2010, sygn. TG 97393
 71. Władza komunikacji / Manuel Castells ; tł. Jakub Jedliński, Paweł Tomanek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, sygn. TG 103649, SG 57564
 72.   spółczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, sygn. TG 103175, SG 57312
 73.  Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. - Kraków : "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu 2014, sygn. TG 106702
 74.  Youtube : wideo online a kultura uczestnictwa / Jean Burgess, Joshua Green ; przekł. Tomasz Płudowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, sygn. TG 101318
 75. YouTube w edukacji : strategie nadawcze wideoblogerów / Katarzyna Maciejak. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" 2018, sygn. TG 111344, NG 59748
 76. Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Barbara Kamińska-Czubała. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2013, sygn. TG 105531, SG 58934
 77. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin" 2014, sygn. TG 104734, NG 56657, SG 58687
Artykuły z czasopism
 1.   BC dobrej prezentacji / Tomasz P. Antoszek.// Sygnał. - 2015, nr 11, s. 46-48
 2. Aktywni seniorzy w gdańskiej bibliotece / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 10, s. 28-29
 3.  Aktywność osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci / Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 5-6, s. 17-21
 4.  Biblioteka humansize / Łukasz Boeske.// Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 6, s. 4-7
 5.  Biblioteka pełna pomysłów w Morągu / Elżbieta Dziubińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 2, s. 19-22
 6.  Biblioteka publiczna a jej współczesny użytkownik / Lucyna Kloczkowska.// Bibliotekarz. - 2017, nr 3, s. 26-29
 7.  Biblioteka w cyberprzestrzeni / Anna Grzecznowska.// Bibliotekarz. - 2019, nr 2, s. 27-31
 8. Biblioteka w czasach kryzysu. Działania planowane przez FRSI w latach 2021-2022 / Jacek Królikowski. - 2020.// Bibliotekarz. - 2020, nr 9, s. 4-7
 9. Bibliotekarze w Bytowie programują z Photonem / Jacek Prądziński.// Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 2, s. 23-25
 10.   Blogi biblioteczne - wirtualne miejsce kultury, wiedzy i rozrywki / Barbara Maria Morawiec.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 4, s. 4-6
 11. Cyberchoroby / Manfred Spitzer.// Edukacja i Dialog. - 2017, nr 1-2, s. 22-24
 12. eduTIKacja - edukacja z wykorzystaniem technologii / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 56-57
 13.  Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa / Beata Taraszkiewicz.// Bibliotekarz. - 2016, nr 5, s. 20-21
 14.  Jak w ruchu drogowym : program GIODO. Chroń dane osobowe i ucz o tym / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 45, s. 13
 15.  Jaki jest pożytek z umiejętności programowania? / Hanna Basaj.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 16. Kochankowie cyber-ery / Beata Banasiak-Parzych.// Charaktery. - 2015, nr 12, s. 38-41
 17.  Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów / Janusz Morbitzer.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s. 6-17
 18.  Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej / Magdalena Wasylewicz, Jakub Czopek.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s. 31-39
 19. Minecraft na usługach biblioteki / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 9-10
 20.  Mój dom - multimedialne projektowanie domów : scenariusz projektu edukacyjnego z przedmiotu wiedza o kulturze / Michał Luberda.// Bibliotekaw Szkole 2016, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 13-17
 21. atura społeczeństwa cyfrowego : o czym powinniśmy pamiętać pracując z uczniem z pokolenia "Z" i "ALPHA" / Maciej Dębski.// Życie Szkoły. - 2018, nr 9, s. 12-16
 22. Nauczycielskie sieciowanie i doświadczenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Agata Arkabus, Anna Płusa.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 1-2, s. 62-67
 23. Nowe technologie zmieniają rynek pracy / Wojciech Kreft.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 4, s. 7-10
 24.  Nowoczesne standardy metadanych / Jarosław Pacek.// Bibliotekarz. - 2015, nr 7-8, s. 4-9
 25. Otwarta nauka jeszcze nigdy nie była tak ważna... w starciu z COVID-19 / Edyta Strzelczyk. - 2020.// Bibliotekarz. - 2020, nr 9, s. 8-13
 26. Pokolenie sieci. Obraz współczesnych polskich nastolatków i jego implikacje dla profilaktyki / Anna Borkowska. - 2019.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 4, s. 24-30
 27.  Poll Everywhere - efektywne narzędzie do zaangażowania uczniów w lekcję / Magdalena Machowicz.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 15-17
 28.   Praca z informacją jako przestrzeń do współpracy : nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej / Anna Puścińska.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 4, wkł. s. 2-9
 29.  Programowanie w bibliotece szkolnej? Dlaczego nie! / Rozanna Bogacz.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 6-8
 30.  Promocja działań bibliotek na Facebooku / Edyta Kosik.// Bibliotekarz. - 2017, nr 2, s. 8-9
 31. Promuj bibliotekę z PhotoCollage! / Anna Marcol.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 10-11
 32. Przeciążenia cyfrowe / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s. 42-47
 33.  Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora / Marcin Blicharski. - 2020. // Poradnik Bibliotekarza. - 2020, nr 1, s. 5-10
 34.  Roboty humanoidalne jako dylemat rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Sebastian Koczy.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1,s. 39-46
 35.  Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych cyfrowych tubylców / Emilia Musiał// Nowa Szkoła. - 2016, nr 3, s. 40-49
 36.   Społeczeństwo kulturowe wykształcone a społeczeństwo ponowoczesne / Mariusz Domański.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 26-28
 37.  Standard RDA - korzyści i problemy wdrażania / Iwona Wiśniewska.// Bibliotekarz. - 2017, nr 1, s. 14-16
 38.   Systemy biblioteczne nowej generacji : platformy usług / Przemysław Kasperkiewicz.// Bibliotekarz. - 2016, nr 1, s. 32-33
 39. Techno-mózg / Monika Gryboś.// Sygnał. - 2016, nr 3, s. 53-54
 40.  W cyfrowym świecie. Cz. 1 / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 20, s. 16
 41. W cyfrowym świecie. Cz. 2 / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 22, s. 16
 42.   WebQUAL i TechQUAL / Ewa Głowacka.// Bibliotekarz. - 2016, nr 9, s. 4-8
 43.  Zaniechany potencjał technologii : esej o wędrówkach TIK po obrzeżach edukacji / Stanisław Dylak.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 14-25
 44. Zarządzanie samym sobą / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 34-35

Autor: BP Tarnobrzeg