Stanisław Moniuszko (1819-1872)

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki "imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej".  W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.

Pozycje zwarte


 1. 35 pieśni / Stanisław Moniuszko ; wybrał i oprac. na 2 głosy Czesław Kozietulski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1948  sygn. TG 393
 2. Dzieje sceniczne Halki / Tadeusz Kaczyński. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1969  sygn. NG 14356
 3. Listy zebrane / Stanisław Moniuszko ; przyg. do druku Witold Rudziński przy współpr.Magdaleny Stokowskiej. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1969  sygn. NG 14451
 4. Ludzie Żywi / Tadeusz Żeleński ; oprac. i red. Henryk Markiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1975  sygn. TG 21426-27, NG 27475
 5. Ludzie Żywi / Tadeusz Żeleński ; [oprac. i red. Henryk Markiewicz]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1956  sygn. SG 14453-54
 6.  Moniuszko / Witold Rudziński. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1972  sygn. TG 21525, SG 12387
 7. Moniuszko / Jan Prosnak . - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1980  sygn. TG 43984, NG 34508
 8. Moniuszko / Zdzisław Jachimecki. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1983 sygn. TG 50366
 9. Moniuszko i jego muzyka / Witold Rudziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne 1988  sygn. TG 64979
 10.  Moniuszko i jego muzyka / Witold Rudziński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1970  sygn. TG 15003, SG 6823
 11. Muzyka kościelna Moniuszki / Zdzisław Jachimecki. - [Warszawa] : "Czytelnik" 1948  sygn. TG 1199
 12.  Staisław Moniuszko / oprac. Jan Prosnak. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1964  sygn. NG 7545, 14448,  SG 2326
 13. Stanisław Moniuszko 1819-1872 / Tadeusz Przybylski. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975  sygn. SG 18372, 18374
 14. Stanisław Moniuszko : twórca pieśni i oper / Karol Stromenger. - Warszawa : "Czytelnik" 1946  sygn. TG 1191
 15. Żyłam sztuką, żyłam miłością / Maria Fołtyn. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji 1997  sygn. TG 80302 

Artykuły z czasopism

 1. Halka" Stanisława Moniuszki - pierwszą polską operą narodową. Scenariusz zajęć dla gimnazjum / Janusz Nowosad.// Wychowanie Muzyczne. - 2012, nr 4, s. 28-37, bibliogr.
 2. Jak Moniuszko wieszczom grał, czyli poezja romantyczna w interpretacji muzycznej / Elżbieta Ciemięga.// Wychowanie Muzyczne. - 2012, nr 4, s. 11-27
 3. Jako Moniuszko wieszczom grał, czyli poezja romantyczna w interpretacji muzycznej / Elzbieta Ciemięga.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2012, nr 4, s. 11- 27
 4. Klasowy turniej wiedzy o Moniuszce / Marek Dudek.// Wychowanie Muzyczne. - 2012, nr 3, s. 37-47
 5. Przeboje Stanisława Moniuszki / Agnieszka Wasek.// Wychowanie Muzyczne. - 2012, nr 3, s. 29-36
 6. Stanisław Moniuszko - muzyczna wędrówka śladami kompozytora / Dorota Bujnowska.// Wychowanie Muzyczne. - 2012, nr 3, s. 16-28, bibliogr.
 7. Witaj, panie Stanisławie : scenariusz inscenizacji / Dobromiła Swosińska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 38-47

Autor: BP Tarnobrzeg