Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Front nad Wisłą / Stanisław Piętak. - Warszawa : "Czytelnik", 1966 sygn. TG 13109
 2. Hierarchie i sylwety / Wojciech Natanson. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985 sygn. TG 57356, 57196, NG 37154, SG 27128-29
 3. Młodość Jasia Kunefała ; Ucieczka z miejsc ukochanych / Stanisław Piętak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965 sygn. TG 10876
 4. Młodość Jasia Kunefała ; Ucieczka z miejsc ukochanych / Stanisław Piętak. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975 sygn. TG 20789
 5. Odmieniec / Stanisław Piętak. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977 sygn. TG 26636, SG 16953
 6. Opowiadania wybrane / Stanisław Piętak ; wybór i posłowie Wanda Leopold. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966 sygn. NG 9276
 7. Plama / Stanisław Piętak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1963 sygn. TG 9037
 8. Plama / Stanisław Piętak. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975 sygn. TG 31803-04, SG 14323
 9. Poeta ziemi rodzinnej : zbiór wspomnień i esejów o Stanisławie Piętaku / przygot. do dr. Anna Kamieńska i Jan Śpiewak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970 sygn. NG 17368
 10. Poezja i niepoezja : szkice / Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967 sygn. NG 10897
 11. Poezje / Stanisław Piętak ; wybór i przedm. Stefana Lichańskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966 sygn. NG 10705
 12. Poezje wybrane / Stanisław Piętak ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Hieronim Michalski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969 sygn. SG 10595, 10545
 13. Poezje zebrane / Stanisław Piętak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964 sygn. NG 7450
 14. Stanisław Piętak / Bolesław Faron ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971 sygn. TG 16821-22, 17416
 15. Stanisław Piętak : poeta i prozaik : zbiór artykułów i rozpraw / pod red. Stanisława Fryciego ; Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1969 sygn. TG 45088, 14940, NG 17451, SG 21659
 16. Stanisław Piętak : studium historycznoliterackie / Mieczysław Dąbrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977 sygn. TG 39354-55, 28736, NG 30419, SG 17683-84
 17. U źródeł poezji Stanisława Piętaka / Józef Nowakowski. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983 [i.e.] 1984 sygn.TG 57625, TCz 57626
 18. Upragnione losy / Stanisław Piętak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959 sygn. TG 6199
 19. Utwory poetyckie. 1, Poezje zebrane, aneks, przypisy / Stanisław Piętak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 sygn. TG 57879, SG 27498
 20. Utwory poetyckie. 2, Utwory rozproszone, inedita, przypisy / Stanisław Piętak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 sygn. TG 57880, SG 27499
 21. Utwory prozatorskie ; Burzliwa pora ; Bliski kraj ; Plama / Stanisław. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988 sygn. SG 30556
 22. Utwory prozatorskie ; Młodość Jasia Kunefała ; Białowiejskie noce ; Nagi grom ; Ucieczka z miejsc ukochanych / Stanisław Piętak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988 sygn. TG 63084
 23. Utwory prozatorskie ; Po burzy ; Ciężkie lato ; Odmieniec / Stanisław Piętak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988 sygn. TG 63085

 

Artykuły z czasopism

 1. Stanisław Piętak - piewca ziemi nadwiślańskiej / Beata Kotasiak-Wójcik.// Dzikovia. - 2009, nr 40, s. 20-23
 2. Stanisław Piętak - poetą ziemi / Grzegorz Kociuba.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1998, nr 18, s. 24-29
 3. Stanisław Piętak czyli dramat niezakorzenienia / Grzegorz Kociuba.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2001, nr 22, s.79-86
 4. Ze wspomnień o Stanisławie Piętaku : (lata szkolne 1925-26) / Michał Paź.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2001, nr 22, s. 87-89
 5. Znajome ślady na Powązkach / Rafał Staszewski.// Tygodnik Nadwiślański. - 2008, nr 44, s. 1, 10

Autor: PBW Tarnobrzeg