Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli

Zestawienia bibliograficzne

Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – zestawienie bibliograficzne
w wyborze

Wydawnictwa zwarte

 1. Codzienność  szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2014, sygn. SG 59402
 2. Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, sygn. TG 95931, 96136, NG 52470
 3. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2010, sygn. TG 98958-59, NG 53774, SG 55043
 4. Koleżeńskie doradztwo, czyli O kulturze uczenia się od siebie nawzajem : doświadczenia niemieckich pedagogów i nauczycieli / Agnieszka Chmielewska-Długosz. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG 92010, SG 50797
 5. Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG 93493, NG 52184, SG 51449, 51767
 6. Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005, sygn. TG 87675
 7. Nauczycielu, nie wypalaj się! / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009, sygn. SG 56040
 8. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2009, sygn. TG 95599, NG 52088, SG 52743
 9. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. TG 92897, TCz 93567, SG 51712
 10. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 99367
 11. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. TG 104646, NG 57078, SG 59170
 12. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. TG 102400, 92048, SG 50399
 13. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. - Kraków : "Impuls", 2014, sygn. TG 105921, NG 57131, SG 59233
 14. Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2006, sygn. TG 91751, SG 50654
 15. Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 101770
 16. Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia : jak dokonać trwałej przemiany / Jorg-Peter Schroder ; [przekł. Olga Koszutska]. - Warszawa : BC Edukacja, cop. 2008, sygn. TG 92837, 94936, NG 52256, SG 51253
 17. Wypalenie zawodowe / Agnieszka Wielgus, Jarosław Tomaszewski. - Kraków : "M", 2013, sygn. TG 103249, SG 57631
 18. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / pod red. Heleny Sęk. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89610, 92065,  100938, 101314, TCz 92066, NG 52126, SG 49920, 58793
 19. Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej / Iwona Chrzanowska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004, sygn. TG 87247, SG 48261
 20. Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009, sygn. TG 96422, NG 53611, SG 53549
 21. Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG 94432, NG 52866, SG 53787

Artykuły z czasopism

 1. Ankieta dla nauczycieli : Czy jesteś zagrożony wypaleniem zawodowym? / Alicja Strzelecka-Lemiech.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 38-39
 2. Cechy temperamentu jako predykatory wypalenia zawodowego u nauczycieli wychowania fizycznego / Antoni Wontorczyk, Maria Brudnik.// Psychologia Społeczna. - 2013, nr 1, s. 96-110
 3. Formy zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Joanna Ignatowicz-Nikiel.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 40-46
 4. Jak płonąć, aby nie zgasnąć? : o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 28-31
 5. Jak pracować z zapałem i się nie wypalić / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 29-32
 6. Jak radzić sobie ze stresem? / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 16
 7. Jak sobie radzić ze stresem? Cz. 2 / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 16
 8. Kiedy praca jest udręką : nie daj się wypaleniu zawodowemu! Jak się angażować, żeby nie zwariować? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 4, s. 12
 9. Motywy, dylematy i trudności pomagania innym / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 21-29
 10. Oszczędności, które drogo kosztują : wypalenie zawodowe, czyli po co nam urlop zdrowotny / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 7
 11. Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli : moderująca rola inteligencji emocjonalnej / Monika Wróbel.// Psychologia Społeczna. - 2013, nr 1, s. 53-66
 12. Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli / Stanisław Korczyński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 10-20
 13. Stres jako uwarunkowanie zdrowia w pracy nauczyciela / Dominik Olejniczak.// Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 137-145
 14. Stres w pracy pedagogicznej nauczycieli / Stanisław Korczyński.// Remedium. - 2015, nr 2, s. 1-4
 15. Stres w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola / Beata Gutowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 56-59
 16. Stres zawodowy w subiektywnej ocenie nauczycieli / Stanisław Korczyński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 37-51
 17. Stresogenność pracy pedagogicznej w percepcji kobiet i mężczyzn / Stanisław Korczyński.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 3, s. 29-45
 18. Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / Marek Smulczyk, Ludmiła Rycielska.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 113-132
 19. Syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli - przyczyny, symptomy i przeciwdziałanie / Ewelina Kurowicka.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 47-54
 20. Sztuka relaksacji : jak walczyć ze stresem w pracy i poza nią? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 6, s. 14
 21. Uważaj na wypalenie zawodowe / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 43-46
 22. Wypalenie zawodowe// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 2, s. 33-40
 23. Wypalenie zawodowe.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 37-40
 24. Zawodowy kryzys - kilka słów o wypaleniu zawodowym i sposobach radzenia sobie
  z nim / Małgorzata Łuba.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 25-28
 25. Zawodowy kryzys : kilka słów o wypaleniu zawodowym / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 2, s. 50-53
 26. Zdrowie psychiczne nauczycieli / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 9, s. 54-57 2
 27. Źródła nauczycielskiego stresu oraz objawy i przyczyny wypalenia zawodowego / Stanisław Korczyński.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 1, s. 36-47

Tarnobrzeg, 22.01.2016 r.

Autor: PBW Tarnobrzeg