Sześciolatek w szkole

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : "Nowa Era", 2012 sygn. TG 102251
 2. Co dzień bardziej samodzielne : program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców / Anna Mikler-Chwastek. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103480
 3. Coaching rodzicielski : jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał / David Miskimin, Jack Stewart ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa : "Academica", 2011 sygn. SG 55574, TG 100060
 4. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011 sygn. TG 99559, NG 53934, SG 55612
 5. Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym / [Irena Polewczyk]. - Warszawa : "Żak", 2013 sygn. TG 104608
 6. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2013 sygn. TG 104129
 7. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2012 sygn. TG 103381, NG 56013, SG 57828
 8. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : "Impuls", 2013 sygn. TG 103965
 9. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011 sygn. TG 100638
 10. Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013 sygn. TG 103568
 11. Edukacja małego dziecka. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013 sygn. TG 103569
 12. Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2013 sygn. TG 103883, SG 57836
 13. Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 sygn. TG 103783
 14. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Toruń : Adam Marszałek, 2012 sygn. TG103100
 15. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2013 sygn. TG 103884
 16. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 sygn. TG 103310, NG 56153, SG 57495
 17. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka/ Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012 sygn. TG 102187, SG 57362, TG 99562
 18. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : "Impuls", 2013 sygn. TG 103789
 19. Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 sygn. TG 103219
 20. Kramik : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103695
 21. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
 22. Mam 6 lat i idę do szkoły : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Bożena Janiszewska. - Warszawa : "Seventh Sea", 2011 sygn. TG 99560
 23. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2011 sygn. TG 100565, SG 57101
 24. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Comandor", 2010 sygn. TG 98765
 25. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Erica", 2011 sygn. TG 100694, SG 56042, NG 54499
 26. Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka / Ewa Minor, Marcin Minor. - Warszawa : "Difin", 2009 sygn. TG 96478
 27. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2009 sygn. TG 96480, NG 52660, SG 55473
 28. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 sygn. TG 99539 NG 53912, SG 55399
 29. Radosne przedszkole : tematy kompleksowe : zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok / Dorota Niewola. - Kraków : "Impuls", 2013 sygn. TG 103681
 30. Reforma oświaty "po polsku" czyli O tym jak rząd posyła sześciolatki do szkół / Robert Pawlak. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2011 sygn. SG 56673
 31. Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103749
 32. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 sygn. TG 103402
 33. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn.TG 97451, SG 54172
 34. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012 sygn. TG 103073, SG 57285
 35. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011 sygn. TG 99960, NG 54207
 36. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Gdańsk : "Harmonia", 2011 sygn. TG 99917, SG55703, NG 54799
 37. Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013 sygn. TG 103526, SB 2879
 38. Teatr wyobraźni, czyli Wizualizacje na zajęciach dla przedszkolaków. - Warszawa : "Raabe", cop. 2013 sygn. TB 2614
 39. Trening mentalny : gry i zabawy dla dzieci / Johanna Pana ; [tł. Magdalena Głowacka]. - Gliwice : "Helion", 2013 sygn. TG 103078
 40. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych : zarys teorii i praktyki / red. Dorota Sikora-Banasik. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009 sygn. TG 101664
 41. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012 sygn. TG 102449, SG 57693
 42. Wiem więcej : diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Barbara Ochmańska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2011 sygn. TG 101515
 43. Wspieranie rozwoju dziecka : zabawa a rozwój dziecka: różne potrzeby na różnych etapach rozwoju, odkrywanie i rozwijanie talentów i umiejętności / Cornelia Nitsch, Gerald Huther ; konsultacja wyd. pol. Paweł Adamus ; [tł. Przemysław Hodyra]. - Ożarów Mazowiecki : "Olesiejuk", 2011 sygn. TG 99923
 44. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009 sygn. TG 96773
 45. Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011 sygn. TG 101345, NG 54959,SG 56591
 46. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009 sygn. TG 103422, SG 57761

 

Artykuły z czasopism

 1. Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57
 2. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97 – 105
 3. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 174-183
 4. Dobry start - czyli o trudnej adaptacji szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 32-34
 5. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11
 6. Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 32-34
 7. Dyrektorzy szkół czekają na sześciolatki / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 14-16
 8. Dziecko sześcioletnie w szkole... / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 61-62
 9. Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym / Anna I. Brzezińska, Anna Nowotnik.// Edukacja. - 2012, nr 1, s. 61-74
 10. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6
 11. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25
 12. Jak pomóc przedszkolakom w łągodnym przejściu do szkoły? / Agnieszka Boszko-Szczęśniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 51-52
 13. Jak przekonać nieprzekonanych? : spór o sześciolatki. Konieczne jest porozumienie nauczycieli przedszkoli i szkół oraz rodziców / Danuta Waloszek ; rozm. przepr. Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 5
 14. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5
 15. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz, Dominika Rogalska, Anita Stanisławiak, Katarzyna Zaremba. // Wychowanie w Przedszkolu. -2013, nr 1, s. 50 - 53
 16. Na kłopoty sześciolatki : niż demograficzny. Kto może uratować szkoły przed zamknięciem? / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 2, s. 4
 17. O adaptacji słów kilka / Beata Musielak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 59-61
 18. Oczami praktyka : sześciolatek w szkolnej ławce Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16
 19. Ostatni dzwonek! Przygotowanie dziecka do szkoły / Anna I. Brzezińska // Remedium. - 2013, nr 1, s. 10 - 12
 20. Problem dojrzałości szkolnej w świetle auksjologii / Napoleon Wolański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14 - 20
 21. Przekonać nieprzekonanych : sześciolatki w szkole. Co można jeszcze w tej sprawie zrobić? / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 6, s. 8
 22. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2009 sygn. TG 96480NG 52660 SG 55473
 23. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 62 - 55
 24. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować. Cz. 1 / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20
 25. Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21
 26. Sześciolatek się zbliża : co się zmieni w podstawie programowej i jak to wpłynie na pracę nauczycieli młodszych klas / Krzysztof Trzciński.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 5, s. 6
 27. Sześciolatek traci na zerówce? / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 14, s. 5
 28. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły - cz. 1 / Anna I Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 4-5
 29. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły - cz. 2 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium. - 2012, nr 12, s. 4-5
 30. Sześciolatek w szkole : społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56, bibliogr.
 31. Sześciolatek w szkolnej ławce : oczami praktyka / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16
 32. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-52
 33. Sześciolatki muszą czuć się w szkole bezpiecznie / Ewa Kagan ; rozm.przepr. Tomasz Wosk// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 10-13
 34. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 62-64
 35. Sześciolatki w szkole - to nie takie proste... / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 14-15
 36. Sześciolatki w szkole - niekończąca się historia... / Ewelina Ostaszewska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 3-9
 37. Sześciolatki w szkołach / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 17-21
 38. Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18
 39. To ma sens : sześciolatki - przedwczesna reforma czy nadrabianie zaległości? / Magdalena Kołowca.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 13
 40. Wiele pytań o maluchy : sześciolatki w szkole. Co MEN ma do powiedzenia posłom? / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 8
 41. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52

 

Netografia

 1. Portal Ministerstwa Edukacji Narodowej: Sześciolatek w szkole http://www.6latki.men.gov.pl/
 2. Serwis Ośrodka Rozwoju Edukacji: Sześciolatek w szkole: strona dla rodziców, dla nauczycieli http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=29&Itemid=1952
 3. Publikacje na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:
  Przed progiem – jaki umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? Autorzy: Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska
  Oświatowe ABC, Mam 6 lat
  Zmiany w edukacji najmłodszych szansą na lepszy rozwój. Prezentacja
  Zmiany w edukacji sześciolatków. Materiał informacyjny
  http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=174:dla-rodzicw&Itemid=1648
 4. Internetowe czasopismo edukacyjne ORE:
  TRENDY – NR 1/2014 http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=601
  Zawiera:
  Rozmowa z prof. Anną Izabelą Brzezińską – Mentalność, organizacja, współpraca, czyli jak zakończyć sukcesem przyjęcie sześciolatków do społeczności szkolnej
  Adaptacja sześciolatka do szkoły jako ważny czynnik prorozwojowy / Aneta Jegier
  Ustawa rekrutacyjna
  Świetlica dla sześciolatka. Rola i zadania współczesnej świetlicy szkolnej
  Współpraca nauczycieli w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko
  TRENDY – NR 2/2013 – Sześciolatek w szkole http://bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=471&dirids=1
  Zawiera:
  Rozmowa z Krzysztofem Konarzewskim – wybitnym polskim pedagogiem międzynarodowym ekspertem
  TIK w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Szczepanik
  Praca z sześcio- i siedmiolatkiem – podobieństwa i różnice : doświadczenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Wiesława Krysa
  Wcześniejszy obowiązek szkolny a umiejętności życiowe sześciolatków / Laura Izabela Jurga
  W zasięgu wzroku, w zasięgu ręki / Anna Florek
  Książki dla przedszkolaków / Grażyna Lewandowicz-Nosal
  Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych w Polsce na tle innych krajów UE – współczesne tendencje / Anna Jaroszewska

Autor: PBW Tarnobrzeg