Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego

Zestawienia bibliograficzne

I. Wydawnictwa zwarte

 1. Abstynencja : między profilaktyką a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006, sygn. TG 90503
 2. Alkohol / Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz. - Lublin : "Gaudium", 2004, sygn. TG 89889
 3. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004, sygn. TG 89916
 4. Alkohol i kierowca. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001, sygn. TB 1729
 5. Alkohol i Twoje zdrowie. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005, sygn. TB 2332
 6. Alkohol, alkoholizm i ja. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Polihymnia", 2002, sygn. TG 88364
 7. Alkohol, alkoholizm i przemoc. - Lublin : "Polihymnia", 2004, sygn. TG 91821, 95306, 95436
 8. Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. - Warszawa : Mawit Druk, 2007, sygn. TG 97423
 9. Alkoholizm : grzech czy choroba? / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : "Iskry", 2005, sygn.  TG 88627, 95539
 10. Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. - Warszawa : Mawit Druk, 2007, sygn. TG 97423
 11. Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001, sygn. TG 82663, 83368
 12. Alkoholizm i grzech, i choroba, i / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : "Iskry", cop. 2007, sygn. TG 91665, 95458
 13. Badania nad dziećmi alkoholików / Alicja Justus [ i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, sygn. TCz 82823
 14. Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu narkotyków / Timothy J. O'Farrell, William Fals-Stewart. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2008, sygn. TG 95459
 15. Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2004, sygn. TG 89915
 16. Dorosłe dzieci alkoholików / Janet G. Woititz. - Warszawa : "Akuracik", 2000, sygn. TG 94486
 17. Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu / Małgorzata Dragan. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2008, sygn. TG 93940, 95691
 18. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn. TG 97428
 19. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Joanna Juskiewicz [ i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006, sygn. TG 90404, 90654
 20. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. - Warszawa : "Dywiz", 2009, sygn. TG 95215
 21. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2006, sygn. TG 97173
 22. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006, sygn. TG 90647
 23. FAScynujące dzieci / Małgorzata Klecka. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2007, sygn. TG 91129
 24. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. TG 91183, 96662
 25. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006, sygn. TG 90028
 26. Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu : współuzależnienie / Joanna Majchrzyk-Mikuła. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006, sygn. TB 2328
 27. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 96761
 28. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003, sygn. TG 90658
 29. Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008, sygn. TG 92891, 94157
 30. Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 95464, 97392
 31. Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003, sygn. TG 90659
 32. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001, sygn. TG 82397, 91675
 33. Palenie i picie / [Paul Mason]. - Poznań : "Ibis", 2009, sygn. TG 97095
 34. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / Anna Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007, sygn. TCz 92982
 35. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 96024
 36. Picie alkoholu w różnych okresach życia / [red. Alicja Bartosik]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, sygn. TG 82822
 37. Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych / [red.] Kenneth E. Leonard, Howard T. Blane. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003, sygn. TCz 85525
 38. Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, sygn. TG 81787, TCz 85019
 39. Piekło nie ma dna : rozmowy z trzeźwymi alkoholiczkami / Bożena Snella-Mrozik. - Poznań : "Media Rodzina", 2003, sygn. TG 97353
 40. Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. - Katowice : "Śląsk", 2000, sygn. TG 81691, 88816, 90205
 41. Podnieś głowę / Ewa Woydyłło. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008, sygn. TG 94207
 42. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005, sygn. TG 90665
 43. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. TG 89570, 89964
 44. Poradnik lidera działań trzeźwościowych / Leszek Kapler. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008, sygn. TG 95845
 45. Procesy planowania w uwalnianiu się młodzieży z nałogu / Marcin Szulc. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008, sygn. TG 92854
 46. Profilaktyka alkoholowa w szkole / Barbara Kałdon. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 2003, sygn. TG 89890
 47. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005, sygn. TG 90667
 48. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009, sygn. TG 96769
 49. Rozpoznawanie problemów alkoholowych pacjentów / Jadwiga Fudała. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007, sygn. TG 90524
 50. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007, sygn. TG 94651
 51. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi. - Warszawa : "Pax", 2007, sygn. TG 91037, 94811, TCz 95351
 52. Trudna nadzieja / Anna Dodziuk. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005, sygn. TB 2334
 53. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 96107, TCz 96488
 54. Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu - studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 97458
 55. Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / Ireneusz Kaczmarczyk. - Warszawa : "Eneteia", 2008, sygn. TG 93299, 94403
 56. Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej : czym to się je i jak się tym nie udławić? / Anna Wobiz. - Warszawa : "Akuracik", 2001, sygn. TG 90353, 94463
 57. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000, sygn. TG 80990, 81727

II. Artykuły z czasopism

 1. ABC alkoholu / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2001, nr 11, wkł. s.4-5
 2. Alkohol a ciąża / Paulin Moszczyński // Lider. - 2001, nr 12, s.3
 3. Alkohol i jego sprzedawcy / Bogdan Prajsner // Remedium. - 2004, nr 2, wkł. s.VI-VII
 4. Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. - 2008, nr 11, s.28-29
 5. Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s.24-25
 6. Czy Twoje picie jest bezpieczne? / Katarzyna Łukowska // Remedium. - 2009, nr 4, s.10-11
 7. Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Remedium. - 2005, nr 1, s.1-3
 8. Dziewięć kroków - propozycja profilaktyki domowej / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2001, nr 11, wkł. s.6-7
 9. Emocje dzieci alkoholików / Agata Malinowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s.98
 10. FAS - od diagnozy do terapii / oprac. MAR // Remedium. - 2008, nr 6, s.12
 11. ...i dzieci i dorośli zagrożeni uzależnieniem : pośpiech, stres, brak czasu dla najbliższych / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu. -2000, nr 3, s.27-28
 12. Jak pomagać? / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 5, s.20-21
 13. Literatura w walce z nałogami / Iwona Małgorzata Sobieszczuk // Wychowawca. - 2009, nr 2, s.24-26
 14. Młodzi Europejczycy i alkohol / Bogdan Prajsner // Remedium. - 2001, nr 7-8, s.4-7
 15. Nakręceni na obojętność / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2005, nr 6, s.1-3
 16. Narkotyk dla wszystkich- alkohol / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 3, s.13-14
 17. Nie piję za jego zdrowie / oprac. MAR // Remedium. - 2007, nr 10, s.12
 18. Niebezpieczeństwo- alkohol / Zofia Rudzińska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s.49-54
 19. O przemocy i alkoholu / Magda Wójcik // Remedium. - 2001, nr 7-8, s.34-37
 20. Patologia rodziny a wykolejenie nieletnich / Joanna Kobylińska-Szkatuła // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 3, wkł. s.I-III
 21. Picie alkoholu w domu / Krzysztof A. Wojciaszek // Remedium. - 2001, nr 7-8, s.42-44
 22. Picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzież / Joanna Mazur // Remedium. - 2004, nr 11, s.14-15
 23. Piłeś, nie jedź... / Mira Prajsner // Remedium. - 2001, nr 10, s.6-7
 24. Pojęcie "styl życia" i jego możliwe zastosowania w badaniu osób uzależnionych od alkoholu / Jakub Jarosz // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 3, s.24-27
 25. Polacy piją coraz więcej / Magda Wójcik // Remedium. - 2004, nr 1, wkł. s.VIII
 26. Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych / Bogumiła Kosek-Nita // Chowanna. - 2000, t.1, s.88-101
 27. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.28-31
 28. Profilaktycy pod lupą / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2001, nr 10, s.16-17
 29. Profilaktyka problemów alkoholowych młodzieży w dokumentach WHO / Magdalena Pietruszka // Remedium. - 2006, nr 4, s.16-17
 30. Rodzina z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Wychowawca. - 2008, nr 2, s.16-17
 31. Rodzina z problemem alkoholowym : cz. II / Małgorzata Chojak // Wychowawca. - 2008, nr 3, s.16-18
 32. Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s.42-45
 33. Uzdrawianie uzależnionych / Ewelina Sikora // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 4, s.16-20
 34. Używanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s.135-146
 35. W rodzinie z problemem alkoholowym / Klaudia Mikołajczyk // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s.43-47
 36. Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym / Beata Pospiszył // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s.41-44
 37. Zachowania ryzykowne u uczniów w wieku 11,13 i 15 lat w Polsce w 2002 roku / Barbara Woynarowska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z.7, s. 5-12
 38. Zapobiegajmy! Chrońmy! : (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s.41-44
 39. Zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży - problemy alkoholowe / Maria Staworzyńska- Grządziel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.284-288

III. Materiały audiowizualne

 1. Alkohol i uzależnienia [Film]. - Poznań : "Forum", 2007, sygn. TDVD 249
 2. Dziękuję - nie piję! [Film] / scen. i reż. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2005, sygn. TDVD 194
 3. Nie zamykaj oczu ! [Film] : piłem i brałem. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2009, sygn. TDVD 603
 4. Obietnica [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", cop. 2006, sygn. TDVD 101, 152

Autor: PBW Tarnobrzeg