Szkolnictwo zawodowe

Zestawienia bibliograficzne

Publikacje zwarte

 1. 100 lat tradycji : 1908-2008 / pod red. Edwarda Wołoszyna. - Rudnik : Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, 2008, sygn. NCz 52796
 2. 50 lat "Górnika" 1959-2009 : od Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej do Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu / [zespół red.: Terea Gołębiowska-Piś, Marianna Utnik, Beata Wiśniewska]. - Tarnobrzeg : Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica, 2009, sygn. TCz 97704
 3. 50 lat Szkoły Rolniczej w Dzikowie - Tarnobrzegu : od Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Dzikowie do Zespołu Szkół Rolniczych w Tarnobrzegu / Tadeusz Gaj, Józef Myjak, Tadeusz Rodzeń. - Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej "Myjakpress", 1995, sygn. TCz 74727
 4. Autorskie programy nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych / Jolanta Ładyżyńska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2005, sygn. TG 88498
 5. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2010, sygn. TG 98958, SG 55043, NG 53774
 6. Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami : wybory edukacyjno-zawodowe a problemy rynku pracy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, Gertrudy Wieczorek. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2009, sygn. TG 101719, NG 55118
 7. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001, sygn. NB 1826, SB 2070
 8. Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w kontekście zmian w systemie edukacji / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002, sygn. TG 83453, SG 48080
 9. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010, sygn. TG 100003
 10. Edukacja wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, sygn. TG 86638
 11. Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003, sygn. NG 48014
 12. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006, sygn. TG 96347, SG 49934
 13. Koncepcje kształcenia i rozwój szkolnictwa zawodowego w XIX i XX wieku : wybrane zagadnienia / pod red. Ryszarda Kuchy i Hansa J. Fuchsa. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1992, sygn. TG 76016, NG 43217
 14. Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2002, sygn.TG 84415
 15. Kształcenie zawodowe : dylematy teorii i praktyki / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2001, sygn. TG 83464, SG 49576
 16. Kształcenie zawodowe : wyzwania - priorytety - standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008, sygn. SG 51353
 17. Kształcenie zawodowe i modułowe oraz partnerstwo lokalne na rzecz rynku pracy i przedsiębiorczości. T.1, Poradnik / Marek Wójcik ; [aut] Józef Grzych [i in.]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, [2004], sygn. TG 86773
 18. Kształcenie zawodowe i modułowe oraz partnerstwo lokalne na rzecz rynku pracy i przedsiębiorczości. T. 2, Dobre praktyki / red. Barbara Łączna, Marek Wójcik. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, [2004], sygn. TG 86774
 19. Kształcenie zawodowe, rynek pracy, pracodawcy / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000, sygn. TG 82864
 20. Materiały szkoleniowe w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego / Anna Anioł, Stanisław Anioł. - Wyd. 2. - Tarnobrzeg : "Tarbonus", 2004, sygn. TG 85804
 21. Metodyczne podstawy kształcenia zawodowego nauczycieli / Seweryn Cichoń. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2007, sygn. TG 94526
 22. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100292, SG 55917, NG 54072
 23. Ocena ryzyka zawodowego pracowników placówek oświatowych / Franciszek Kabat. - Poznań : "eMPi2", 2008, sygn. TG 92640, SG 51168
 24. Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy / Urzula Jeruszka (red.). - Warszawa : Instytut pracy i Spraw Socjalnych, 2002, sygn. TG 84464
 25. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 101165, NG 54746, SG 56261
 26. Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005, sygn. TG 88523
 27. Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008, sygn. TG 95365, SG 52532, NG 52778
 28. Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Warszawa : C. H. Beck, 2006, sygn. TG 88606, NG 49791
 29. Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner. - Stan prawny na 30 czerwca 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013, sygn. TG 103922, SG 58094, NG 56176
 30. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89648, TG 90143, SG 49726, NG 56872
 31. Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń / red. nauk. Barbara Dobrowolska. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013, sygn. SG 58333
 32. Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce : diagnoza i oczekiwane kierunki zmian / red. nauk. Urszula Jeruszka ; [aut. raportu Elżbieta Drogosz-Zabłocka i in.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, sygn. TG 103803
 33. W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG 94822, NG 50813, SG 49912
 34. Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży : projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce / Mieczysław Kabaj. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, sygn. TG 102890
 35. Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna. - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, sygn. TG 98607
 36. Zawodowe kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / Norbert F.B. Greger. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, sygn. SG 46396
 37. Ze szkoły do pracy : raport z badania uczniów szkół zawodowych w województwie podkarpackim / [aut. Robert Chrząstek ; współpr. Tomasz Chlebek i in.]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013, sygn. TG 103687

 

Artykuły z czasopism

 1. Badania rynku pracy wsparciem dla kształcenia zawodowego / Elżbieta Ciepucha.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 93-105
 2. Chcielibyśmy się skupić na konkretnych działaniach / Barbara Zakrzewska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 46-50
 3. Co warto wiedzieć o modułowym kształceniu zawodowym / Grzegorz Rycharski.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s.27-28
 4. Co z kształceniem zawodowym? / Halina Cieślak.// Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, s.11-14
 5. Cykl organizacyjny wprowadzania zmian w nowej zreformowanej szkole / Alicja Koroblowska.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 1, s.26-28
 6. Czerń w błękitnym odcieniu / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 38-42
 7. Diagnoza - elementem programu wychowawczego szkoły / Jerzy Duda, Krystyna Pielak.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 3, s.14-15
 8. Dla kogo dzisiejsze szkoły zawodowe? / Andrzej Aftański.// Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s.22-25
 9. Dobre praktyki dotyczące kształcenia zawodowego w aspekcie transgranicznego rynku pracy / Tadeusz Popowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 24-26
 10. Doniosłe egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w reformowanym ustroju szkolnym / Lesław Zabłocki.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 1, s.8-11
 11. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów UE / Anna Paszkowska-Rogacz.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s.11-13
 12. Edukacja zawodowa w województwie zachodniopomorskim / Paweł Bartnik.// Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s.12-15
 13. Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej / Ryszard Gerlach.// Edukacja. - 2011, nr 2, s. 5-14
 14. Formacja profesjonalna we Francji na przykładzie liceum zawodowego Les Canuts / Magdalena Troc-Rezaiguia.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 60-65
 15. ISO 9002 dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie / Janusz Górny, Danuta Pawełczyk.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 3, s.10-13
 16. Jak zdobywa się wiedzę i doświadczenie zawodowe w Anglii : spostrzeżenia polskiego imigranta / Iwona Sławecka.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 73-75
 17. Jakie będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe / Tadeusz Popowicz.// Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s.7-13
 18. Jakość kształcenia zawodowego / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 26-30
 19. Kształcenie zawodowe w rok po reformie / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 14-17
 20. Kształtowanie pojęć w nauczaniu przedmiotów zawodowych / Stefan Wyciszczok.// Nowe w Szkole. - 2000/01, nr 4, s.10-15
 21. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym - eksperyment pedagogiczny Ministerstwa Edukacji Narodowej / Janusz Figurski, Jolanta Kornalewska.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s.4-8
 22. Nowa szkoła zawodowa - jaka? : pierwsze zewnętrzne egzaminy zawodowe za nami...- refleksje, uwagi wnioski / Tadeusz Popowicz.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s.6-10
 23. Nowa szkoła zawodowa - jaka? : ścieżka edukacyjna / Maria Koszmider.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 7, s.7-9
 24. Nowy egzamin zawodowy - chwilą prawdy dla szkoły i uczniów / Maria Krogulec-Sobowiec.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s.10-12
 25. O czym warto wiedzieć : jakość kształcenia zawodowego w procesie kopenhaskim - wspólne ramy CQAF / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s.13-16
 26. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, czyli o szansach na dostosowanie do potrzeb rynku pracy / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-1
 27. Przyszłość kształcenia zawodowego - oczekiwania młodzieży / Małgorzata Bogaj.// Edukacja. - 2002, nr 1, s.79-89
 28. Ramowe plany nauczania w szkołach zawodowych / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s.14-18
 29. Reforma kształcenia zawodowego / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s.8-15
 30. Reinkarnacja szkolnictwa zawodowego? / Kazimierz Włodawski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 72-73
 31. Rola pracowni symulacyjnej w nauczaniu ekonomicznych przedmiotów zawodowych / Hanna Jendrzejek.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s.23-25
 32. Role dyrektora szkoły uczącej się zawodowej społeczności / Eric Verbiest ; tł. Danuta Elsner ; tł. Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s.13-14
 33. System kształcenia zawodowego w Niemczech / Małgorzata Skiert.// Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s.42-47
 34. Szkolnictwo zawodowe w Polsce : czy zapowiada się wielki powrót? / Anna Czyż.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 51-54
 35. W stronę edukacji modułowej : kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii i w Polsce / Elżbieta Kular.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 67-72
 36. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie kształcenia zawodowego / Teresa Zientala.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 3, s.6-8
 37. Wybrane wskaźniki zdrowotne młodzieży męskiej - uczniów Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy / Alicja Bania, Ryszard Pujszo, Sławomir Dąbrowski.// Lider. - 2011, nr 6, s.26-28
 38. Wykorzystanie metody projektów w kształceniu praktycznym / Lilia Płachecka.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 8-10
 39. Zmiany w szkolnictwie zawodowym / Halina Cieślak.// Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s.4-6
 40. Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 56-59

Autor: PBW Tarnobrzeg